Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Tikkettar - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPeyona (Nymusa)
Kodiċi ATCN06BC01
Sustanzacaffeine citrate
ManifatturChiesi Farmaceutici SpA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Peyona 20 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni u soluzzjoni orali Caffeine citrate

(ekwivalenti għal 10 mg/ml ta’ caffeine bħala bażi)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ampulla ta’ 1 ml fiha 20 mg ta’ caffeine citrate (ekwivalenti għal 10 mg ta’ caffeine bħala bażi). Kull ampulla ta’ 3 ml fiha 60 mg ta’ caffeine citrate (ekwivalenti għal 30 mg ta’ caffeine bħala bażi). Kull ml ta’ soluzzjoni fih 20 mg ta’ caffeine citrate (ekwivalenti għal 10 mg ta’ caffeine bħala bażi).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Citric acid monohydrate, sodium citrate, ilma għall-injezzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-infużjoni

Soluzzjoni orali 10 ampulli

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini

Użu orali

Għall-użu ta’ darba biss.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Wara li tinfetaħ l-ampulla, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament.

Il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament wara dilwazzjoni permezz ta’ teknika asettika.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull porzjon mhux użat għandu jintrema.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

CHIESI Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

43122 PARMA-ITALJA

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/528/002 ampulli ta’ 1 ml

EU/1/09/528/001 ampulli ta’ 3 ml

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Peyona

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-AMPULLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Peyona 20 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni u soluzzjoni orali Caffeine citrate

(ekwivalenti għal 10 mg/ml ta’ caffeine bħala bażi) Użu IV/orali

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

20 mg/1 ml

60 mg/3 ml

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati