Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plegridy (peginterferon beta-1a) – Tikkettar - L03AB13

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPlegridy
Kodiċi ATCL03AB13
Sustanzapeginterferon beta-1a
ManifatturBiogen Idec Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

Pakkett tal-Bidu tas-Siringa Mimlija għal-Lest

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 63 mg mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest. Plegridy 94 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

peginterferon beta-1a

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 siringa mimlija għal-lest fiha 63 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL. 1 siringa mimlija għal-lest fiha 94 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium acetate trihydrate, acetic acid, glacial, L-arginine hydrochloride, polysorbate 20, ilma għal injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett tal-Bidu

1 siringa mimlija għal-lest ta’ 63 mikrogramma 1 siringa mimlija għal-lest ta’ 94 mikrogramma

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Tabella fuq l-għatu ta’ ġewwa

Djarju tal-Injezzjonijiet

Jum 0 (63 mikrogramma)

Jum 14 (94 mikrogramma)

Data

Sit tal-Injezzjoni

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jekk friġġ ma tkunx disponibbli, is-siringi jistgħu jitħallew f’t-temperatura ambjentali (sa 25°C) għal sa

30 jum.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/934/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plegridy 63

Plegridy 94

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

Pakkett tal-Bidu tal-Pinna Mimlija għal-Lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 63 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. Plegridy 94 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

peginterferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 pinna mimlija għal-lest fiha 63 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL. 1 pinna mimlija għal-lest fiha 94 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium acetate trihydrate, acetic acid, glacial, L-arginine hydrochloride, polysorbate 20, ilma għal injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett tal-Bidu

1 pinna mimlija għal-lest ta’ 63 mikrogramma

1 pinna mimlija għal-lest ta’ 94 mikrogramma

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Tabella fuq l-għatu ta’ ġewwa

Djarju tal-Injezzjonijiet

Jum 0 (63 mikrogramma)

Jum 14 (94 mikrogramma)

Data

Sit tal-Injezzjoni

iftaħ hawn

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jekk friġġ ma tkunx disponibbli, il-pinen jistgħu jitħallew f’t-temperatura amjentali (sa 25°C) għal sa 30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/934/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plegridy 63

Plegridy 94

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

Siringa Mimlija għal-Lest 125 mcg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 125 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

peginterferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 125 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium acetate trihydrate, acetic acid, glacial, L-arginine hydrochloride, polysorbate 20, ilma għal injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

2 siringi mimlija għal-lest

6 siringi mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jekk friġġ ma tkunx disponibbli, is-siringi jistgħu jitħallew f’t-temperatura ambjentali (sa 25°C) għal sa

30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/934/003

EU/1/14/934/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plegridy 125

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

Pinna Mimlija għal-Lest 125 mcg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 125 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

peginterferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 125 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium acetate trihydrate, acetic acid, glacial, L-arginine hydrochloride, polysorbate 20, ilma għal injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

2 pinen mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

iftaħ hawn

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jekk friġġ ma tkunx disponibbli, is- pinen jistgħu jitħallew f’t-temperatura ambjentali (sa 25°C) għal sa

30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/934/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plegridy 125

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT MULTIPLU

Pinna mimlija għal-lest 125 mcg Pakkett multiplu (Fih kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 125 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

peginterferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 125 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium acetate trihydrate, acetic acid, glacial, L-arginine hydrochloride, polysorbate 20, ilma għal injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6 pinen mimlija għal-lest

Pakkett multiplu: 6 (3 pakketti ta’ 2) pinen mimlija għal-lest ta’ 125 mikrogramma.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jekk friġġ ma tkunx disponibbli, is- pinen jistgħu jitħallew f’t-temperatura ambjentali (sa 25°C) għal sa

30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/934/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plegridy 125

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT INTERMEDJU TAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ ĠEWWA TAL-PAKKETT MULTIPLU

Pinna mimlija għal-lest 125 mcg Pakkett multiplu

(Ma fihx kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 125 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

peginterferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 125 mikrogramma ta’ peginterferon beta-1a f’0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium acetate trihydrate, acetic acid, glacial, L-arginine hydrochloride, polysorbate 20, ilma għal injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

2 pinen mimlija għal-lest. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

iftaħ hawn

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jekk friġġ ma tkunx disponibbli, is- pinen jistgħu jitħallew f’t-temperatura ambjentali (sa 25°C) għal sa

30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/934/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plegridy 125

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakkett tal-Bidu b’Siringa Mimlija għal-Lest b’Għatu Doppju

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 63 mg mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Plegridy 94 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

peginterferon beta-1a

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Biogen Idec Ltd.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Pakkett tal-Bidu

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Siringa Mimlija għal-Lest b’Għatu Doppju 125 mcg

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plegridy 125 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

peginterferon beta-1a

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Biogen Idec Ltd.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Pakkett tal-Bidu tas-Siringa Mimlija għal-Lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Plegridy 63 mcg injezzjoni

Plegridy 94 mcg injezzjoni

peginterferon beta-1a SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tas-Siringa Mimlija għal-Lest 125 mcg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Plegridy 125 mcg injezzjoni

peginterferon beta-1a SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Pakkett tal-Bidu tal-Pinna Mimlija għal-Lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Plegridy 63 mcg injezzjoni

Plegridy 94 mcg injezzjoni

peginterferon beta-1a SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Pinna Mimlija għal-Lest 125 mcg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Plegridy 125 mcg injezzjoni

peginterferon beta-1a SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati