Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Tikkettar - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPlenadren
Kodiċi ATCH02AB09
Sustanzahydrocortisone
ManifatturShire Services BVBA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PAKKETT TA’ UNITÀ

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plenadren 5 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat hydrocortisone

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha hydrocortisone 5 mg.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

50 pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ibla’ l-pillolli sħaħ. Taqsamx, tfarrakx jew tomgħodx il-pilloli.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Il-Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/715/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plenadren 5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA TIKKETTA TA’ BARRA TA’ PAKKETT MULTIPLU (BIL-KAXXA L-BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plenadren 5 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat hydrocortisone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha hydrocortisone 5 mg.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (2 fliexken ta’ 50) pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat Pakkett multiplu: 150 (3 fliexken ta’ 50) pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat Pakkett multiplu: 300 (6 fliexken ta’ 50) pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ibla’ l-pillolli sħaħ. Taqsamx, tfarrakx jew tomgħodx il-pilloli.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

Użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/715/003 100 pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat (2 fliexken ta’ 50) EU/1/11/715/004 150 pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat (3 fliexken ta’ 50) EU/1/11/715/005 300 pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat (6 fliexken ta’ 50)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plenadren 5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Plenadren 5 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat hydrocortisone

Użu orali

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

50 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

6.OĦRAJN

Shire Services BVBA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT TAL-UNITÀ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plenadren 20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’md modifikat hydrocortisone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha hydrocortisone 20 mg.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

50 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ibla’ l-pillolli sħaħ. Taqsamx, tfarrakx jew tomgħodx il-pilloli.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/715/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plenadren 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA TIKKETTA TA’ BARRA TA’ PAKKETT MULTIPLU (BIL-KAXXA L-BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Plenadren 20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat hydrocortisone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha hydrocortisone 20 mg.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (2 fliexken ta’ 50) pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat Pakkett multiplu: 150 (3 fliexken ta’ 50) pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat Pakkett multiplu: 300 (6 fliexken ta’ 50) pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ibla’ l-pillolli sħaħ. Taqsamx, tfarrakx jew tomgħodx il-pilloli.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/715/006 100 pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat (2 fliexken ta’ 50) EU/1/11/715/007 150 pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat (3 fliexken ta’ 50) EU/1/11/715/008 300 pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat (6 fliexken ta’ 50)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Plenadren 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Plenadren 20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat hydrocortisone

Użu orali

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

50 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

6. OĦRAJN

Shire Services BVBA

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati