Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pradaxa (dabigatran etexilate mesilate) – Tikkettar - B01AE07

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPradaxa
Kodiċi ATCB01AE07
Sustanzadabigatran etexilate mesilate
ManifatturBoehringer Ingelheim International GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTEWA GĦALL-FOLJA għal 75 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 75 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 75 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 kapsula iebsa

30 x 1 kapsula iebsa

60 x 1 kapsula iebsa

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

Ċarrat

Qaxxar

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/001 10 x 1 kapsula

EU/1/08/442/002 30 x 1 kapsula

EU/1/08/442/003 60 x 1 kapsula

EU/1/08/442/017 60 x 1 kapsula

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 75 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTEWA GĦALL-FOLJA għal 110 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 110 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 kapsula iebsa

30 x 1 kapsula iebsa

60 x 1 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

Ċarrat

Qaxxar

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/005 10 x 1 kapsula

EU/1/08/442/006 30 x 1 kapsula

EU/1/08/442/007 60 x 1 kapsula

EU/1/08/442/018 60 x 1 kapsula

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 110 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT MULTIPLU TA’ 180 (3 PAKKETTI TA’ 60 KAPSULI IBSIN) – MINGĦAJR KAXXA BLU – 110 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 110 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 x 1 kapsuli ibsin. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

Ċarrat

Qaxxar

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 110 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAR-WRAPPER TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETT MULTIPLU TA’ 180 (3 PAKKETTI TA’ 60 KAPSULI IBSIN) IMĠEŻWRIN ĠO FOJL TRASPARENTI – LI TINKLUDI L-KAXXA BLU – 110 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 110 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 180 (3 pakketti ta’ 60 x 1) kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 110 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT MULTIPLU TA’ 100 (2 PAKKETTI TA’ 50 KAPSULA IEBSA) – MINGĦAJR IL- KAXXA BLU – 110 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 110 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

50x1 kapsula iebsa. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għandha tinbela’ sħiħa, tomgħodx u taqsamx il-kapsula.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

Ċarrat

Qaxxar

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Germany

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 110 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAR-WRAPPER TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETT MULTIPLU TA’ 100 (2 PAKKETTI TA’ 50 KAPSULA IEBSA) IMĠEŻWRIN ĠO FOJL TRASPARENTI – LI TINKLUDI L-KAXXA BLU – 110 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 110 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (2 pakketti ta’ 50x1) kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għandha tinbela’ sħiħa, tomgħodx u taqsamx il-kapsula.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Germany

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 110 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTEWA GĦAL FOLJA għal 150 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 kapsula iebsa

30 x 1 kapsula iebsa

60 x 1 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

Ċarrat

Qaxxar

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/009 10 x 1 kapsula

EU/1/08/442/010 30 x 1 kapsula

EU/1/08/442/011 60 x 1 kapsula

EU/1/08/442/019 60 x 1 kapsula

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 150 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT MULTIPLU TA’ 180 (3 PAKKETTI TA’ 60 KAPSULI IBSIN) – MINGĦAJR IL- KAXXA BLU – 150 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60x1 kapsula iebsa. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

Ċarrat

Qaxxar

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 150 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAR-WRAPPER TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETT MULTIPLU TA’ 180 (3 PAKKETTI TA’ 60 KAPSULI IBSIN) IMĠEŻWRIN ĠO FOJL TRASPARENTI – LI TINKLUDI L-KAXXA BLU – 150 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 180 (3 pakketti ta’ 60x1) kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 150 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT MULTIPLU TA’ 100 (2 PAKKETTI TA’ 50 KAPSULA IEBSA) – MINGĦAJR IL- KAXXA BLU – 150 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

50x1 kapsula iebsa. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għandha tinbela’ sħiħa, tomgħodx u taqsamx il-kapsula.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

Ċarrat

Qaxxar

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 150 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAR-WRAPPER TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETT MULTIPLU TA’ 100 (2 PAKKETTI TA’ 50 KAPSULA IEBSA) IMĠEŻWRIN ĠO FOJL TRASPARENTI – LI TINKLUDI L-KAXXA BLU – 150 mg KAPSULI IBSIN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (2 pakketti ta’ 50x1) kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għandha tinbela’ sħiħa, tomgħodx u taqsamx il-kapsula.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Germany

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 150 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL 75 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 75 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Qaxxar lura

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI BOJOD JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL 75 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 75 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Qaxxar lura

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL 110 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Qaxxar lura

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI BOJOD JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL 110 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Qaxxar lura

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL 150 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Qaxxar lura

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI BOJOD JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL 150 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Qaxxar lura

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KAXXA LI TINTEWA U TIKKETTA GĦALL-FLIXKUN għal 75 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 75 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 75 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ġaladarba jinfetaħ, il-prodott għandu jintuża fi żmien 4 xhur.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 75 mg (japplika biss għall-kaxxa li tintewa, mhux applikabbli għat-tikketta tal-flixkun)

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KAXXA LI TINTEWA U TIKKETTA GĦALL-FLIXKUN għal 110 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 110 mg kapsuli iebsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 110 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ġaladarba jinfetaħ, il-prodott għandu jintuża fi żmien 4 xhur.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 110 mg (japplika biss għall-kaxxa li tintewa, mhux applikabbli għat-tikketta tal-flixkun)

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KAXXA LI TINTEWA U TIKKETTA GĦAL FLIXKUN għal 150 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pradaxa 150 mg kapsuli ibsin

Dabigatran etexilate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ dabigatran etexilate (bħala mesilate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-kapsula għandha tinbela’ sħiħa – tomgħodhiex u taqsamhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali.

Kard t’allert għall-pazjent ġewwa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ġaladarba jinfetaħ, il-prodott għandu jintuża fi żmien 4 xhur.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/442/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pradaxa 150 mg (japplika biss għall-kaxxa li tintewa, mhux applikabbli għat-tikketta tal-flixkun)

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati