Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pramipexole Accord (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPramipexole Accord
Kodiċi ATCN04BC05
Sustanzapramipexole dihydrochloride monohydrate
ManifatturAccord Healthcare Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pramipexole Accord 0.088 mg pilloli

Pramipexole Accord 0.18 mg pilloli

Pramipexole Accord 0.35 mg pilloli

Pramipexole Accord 0.7 mg pilloli

Pramipexole Accord 1.1 mg pilloli

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pramipexole Accord 0.088 mg pilloli

Kull pillola fiha 0.125 mg ta’ pramipexole dihydrochloride monohydrate ekwivalenti għal 0.088 mg ta’ pramipexole.

Pramipexole Accord 0.18 mg pilloli

Kull pillola fiha 0.25 mg ta’ pramipexole dihydrochloride monohydrate ekwivalenti għal 0.18 mg ta’ pramipexole.

Pramipexole Accord 0.35 mg pilloli

Kull pillola fiha 0.5 mg ta’ pramipexole dihydrochloride monohydrate ekwivalenti għal 0.35 mg ta’ pramipexole.

Pramipexole Accord 0.7 mg pilloli

Kull pillola fiha 1.0 mg ta’ pramipexole dihydrochloride monohydrate ekwivalenti għal 0.7 mg ta’ pramipexole.

Pramipexole Accord 1.1 mg pilloli

Kull pillola fiha 1.5 mg ta’ pramipexole dihydrochloride monohydrate ekwivalenti għal 1.1 mg ta’ pramipexole.

Jekk jogħġbok innota:

Id-dożi ta’ pramipexole kif ippubblikati fil-letteratura jirreferu għas-sura tal-melħ. Għalhekk, id-dożi ser ikunu espressi f’termini kemm ta’ bażi ta’ pramipexole u ta’ melħ ta’ pramipexole (fil-parentesi).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Pramipexole Accord 0.088 mg pilloli

Il-pilloli huma ta’ lewn abjad għal offwajt, tondi, b’wiċċ ċatt, bit-tarf imżerżaq, bl-iskrizzjoni ‘I1’ fuq naħa u xejn min-naħa l-oħra.

Pramipexole Accord 0.18 mg pilloli

Il-pilloli huma ta’ lewn abjad għal offwajt, tondi, b’wiċċ ċatt, bit-tarf imżerżaq, bl-iskrizzjoni ‘I’ fuq naħa u '2' fuq in-naħa l-oħra.

Il-pillola tista’ tinqasam f’żewġ dożi indaqs.

Pramipexole Accord 0.35 mg pilloli

Il-pilloli huma ta’ lewn abjad għal offwajt, tondi, b’wiċċ ċatt, bit-tarf imżerżaq, bl-iskrizzjoni ‘1’ u ‘3’ fuq kull naħa tax-xaqq minn fejn jinqasmu min-naħa waħda u xaqq minn fejn jinqasmu min-naħa l- oħra.

Il-pillola tista’ tinqasam f’żewġ dożi indaqs.

Pramipexole Accord 0.7 mg pilloli

Il-pilloli huma ta’ lewn abjad għal offwajt, tondi, b’wiċċ ċatt, bit-tarf imżerżaq, bl-iskrizzjoni ‘1’ u ‘4’ fuq kull naħa tax-xaqq minn fejn jinqasmu min-naħa waħda u xaqq minn fejn jinqasmu min-naħa l- oħra.

Il-pillola tista’ tinqasam f’żewġ dożi indaqs.

Pramipexole Accord 1.1 mg pilloli

Il-pilloli huma ta’ lewn abjad għal offwajt, tondi, b’wiċċ ċatt, bit-tarf imżerżaq, bl-iskrizzjoni ‘1’ u ‘5’ fuq kull naħa tax-xaqq minn fejn jinqasmu min-naħa waħda u xaqq minn fejn jinqasmu min-naħa l- oħra.

Il-pillola tista’ tinqasam f’żewġ dożi indaqs.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Pramipexole Accord hu indikat fl-adulti għall-kura tas-sinjali u tas-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson, waħdu (mingħajr levodopa) jew flimkien ma’ levodopa, i.e. matul il-kors tal-marda, sa l- istadji aħħarin fejn l-effett ta’ levodopa jonqos ħafna jew isir inkonsistenti u jseħħu varjazzjonijiet tal- effett terapewtiku (fl-aħħar tad-doża jew varjazzjonijiet “on off”).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-marda ta’ Parkinson

Id-doża ta’ kuljum tingħata f’dożi maqsumin indaqs 3 darbiet kuljum.

Kura inizjali

Id-dożi għandhom jiżdiedu gradwalment minn doża tal-bidu ta’ 0.264 mg ta’ bażi (0.375 mg ta’ melħ) kuljum u mbagħad jiżdiedu kull 5-7 ijiem. Bil-patt li l-pazjenti ma jkollhomx effetti mhux mixtieqa li ma jkunux jistgħu jittolleraw, id-doża għandha tkun aġġustata biex jintlaħaq l-effett terapewtiku massimu.

Skeda ta’ doża li tiżdied ta’ Pramipexole Accord

Ġimgħa

Doża

Doża Totali ta’

Doża

Doża Totali ta’

 

(mg ta’ bażi)

Kuljum

(mg ta’ melħ)

Kuljum

 

 

(mg ta’ bażi)

 

(mg ta’ melħ)

3 x 0.088

0.264

3 x 0.125

0.375

3 x 0.18

0.54

3 x 0.25

0.75

3 x 0.35

1.1

3 x 0.5

1.50

Jekk ikun hemm bżonn ta’ żieda fid-doża, id-doża ta’ kuljum għandha tiżdied b’0.54 mg ta’ bażi (0.75 mg ta’ melħ) f’intervalli ta’ darba f’ġimgħa sa doża massima ta’ 3.3 mg ta’ bażi (4.5 mg ta’ melħ) kuljum. Madankollu, wieħed għandu jinnota li l-inċidenza tan-ngħas tiżdied b’dożi ogħla minn 1.5 mg (ta’ melħ) kuljum (ara sezzjoni 4.8).

Kura ta’ manteniment

Id-doża individwali ta’ pramipexole għandha tkun fil-medda ta’ 0.264 mg ta’ bażi (0.375 mg ta’ melħ) sa massimu ta’ 3.3 mg ta’ bażi (4.5 mg ta’ melħ) kuljum. Fi studji importanti ħafna, matul il-perijodu li fih id-doża kienet qed tiżdied, l-effikaċja kienet osservata meta bdiet tittieħed doża ta’ kuljum ta’ 1.1 mg ta’ bażi (1.5 mg ta’ melħ). Aġġustamenti addizzjonali fid-doża għandhom isiru skont ir- rispons kliniku u l-okkorrenza ta’ reazzjonijiet avversi. Fil-provi kliniċi, madwar 5% tal-pazjenti kienu kkurati b’dożi li kienu taħt 1.1 mg ta’ bażi (1.5 mg ta’ melħ). Fil-marda ta’ Parkinson fl-istadju avanzat, dożi ta’ pramipexole, ogħla minn 1.1 mg ta’ bażi (1.5 mg ta’ melħ) kuljum jistgħu jkunu utli f’pazjenti fejn it-tnaqqis tat-terapija ta’ levodopa jkun intenzjonat. Hu rrakkomandat li d-doża ta’ levodopa titnaqqas kemm matul il-perijodu meta d-doża tkun qed tiżdied, kif ukoll matul il-kura ta’ manteniment bi Pramipexole Accord, skont ir-reazzjonijiet fil-pazjenti individwali (ara sezzjoni 4.5).

Twaqqif tal-kura

It-twaqqif f’daqqa tat-terapija dopaminerġika jista’ jwassal għall-iżvilupp tas-sindromu malinn newroleptiku. Pramipexole għandu jitnaqqas gradwalment b’rata ta’ 0.54 mg ta’ bażi (0.75 mg ta’ melħ) kuljum sakemm id-doża ta’ kuljum tkun tnaqqset għal 0.54 mg ta’ bażi (0.75 mg ta’ melħ). Wara dak il-perijodu, id-doża għandha titnaqqas b’0.264 mg ta’ bażi (0.375 mg ta’ melħ) kuljum (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali

L-eliminazzjoni ta’ pramipexole tiddependi fuq il-funzjoni renali. L-iskeda tad-doża li ġejja hi ssuġġerita għall-bidu tat-terapija:

Pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina ta’ iktar minn 50 ml/min ma jeħtieġu l-ebda tnaqqis fid-doża ta’ kuljum jew fil-frekwenza tad-dożaġġ.

F’pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina bejn 20 u 50 ml/min, id-doża inizjali ta’ kuljum ta’ Pramipexole Accord għandha tingħata f’żewġ dożi maqsumin, li jibdew minn 0.088 mg ta’ bażi (0.125 mg ta’ melħ) darbtejn kuljum (0.176 mg ta’ bażi/0.25 mg ta’ melħ kuljum). M’għandhiex tinqabeż doża massima ta’ kuljum ta’ 1.57 mg ta’ bażi ta’ pramipexole (2.25 mg ta’ melħ).

F’pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina ta’ inqas minn 20 ml/min, id-doża ta’ kuljum ta’ Pramipexole Accord għandha tingħata f’doża waħda, li tibda b’0.088 mg ta’ bażi (0.125 mg ta’ melħ) kuljum. M’għandhiex tinqabeż doża massima ta’ kuljum ta’ 1.1 mg ta’ bażi ta’ pramipexole (1.5 mg ta’ melħ).

Jekk il-funzjoni renali tonqos matul it-terapija ta’ manteniment, id-doża ta’ kuljum ta’ Pramipexole Accord għandha titnaqqas bl-istess perċentwali bħat-tnaqqis fit-tneħħija tal-krejatinina, i.e. jekk it- tneħħija tal-krejatinina tonqos bi 30%, allura d-doża ta’ kuljum ta’ Pramipexole Accord għandha titnaqqas bi 30%. Id-doża ta’ kuljum tista’ tingħata f’żewġ dożi maqsumin jekk it-tneħħija tal- krejatinina tkun bejn 20 u 50 ml/min, u bħala doża waħda kuljum jekk it-tneħħija tal-krejatinina tkun inqas minn 20 ml/min.

Indeboliment epatiku

Aġġustament fid-doża f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika probabbilment ma jkunx meħtieġ, għax madwar 90% tas-sustanza attiva assorbita titneħħa minn ġol-kliewi. Madankollu, l-influwenza potenzjali ta’ insuffiċjenza epatika fuq il-farmakokinetika ta’ Pramipexole Accord ma kinitx investigata.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Pramipexole Accord fi tfal li għandhom inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Pramipexole Accord fil-popolazzjoni pedjatrika għat-tfal bil-marda ta’ Parkinson.

Sindrome tar-Riġlejn Irrekwieti

Id-doża tal-bidu rakkomandata ta’ Pramipexole Accord hi ta’ 0.088 mg ta’ bażi (0.125 mg ta’ melħ) li tittieħed darba kuljum 2-3 sigħat qabel ħin l-irqad. Għal pazjenti li jkunu jeħtieġu solliev sintomatiku addizzjonali, id-doża tista’ tiżdied kull 4-7 ijiem sa massimu ta’ 0.54 mg ta’ bażi (0.75 mg ta’ melħ) kuljum (kif muri fit-tabella hawn taħt).

Skeda tad-Doża ta’ Pramipexole Accord

Pass tat-

Doża Filgħaxija Darba

Doża Filgħaxija Darba

Titrazzjoni

Kuljum

Kuljum

 

(mg ta’ bażi)

(mg ta’ melħ)

0.088

0.125

2*

0.18

0.25

3*

0.35

0.50

4*

0.54

0.75

* jekk meħtieġ

 

 

Ir-rispons tal-pazjent għandu jkun evalwat wara 3 xhur ta’ kura, u l-ħtieġa għat-tkomplija tal-kura għandha tkun ikkunsidrata mill-ġdid. Jekk il-kura tkun interrotta għal aktar minn ftit jiem, din għandha terġa’ tinbeda mill-ġdid permezz ta’ titrazzjoni tad-doża kif spjegat hawn fuq.

Twaqqif tal-kura

Minħabba li d-doża ta’ kuljum għall-kura tas-Sindrome tar-Riġlejn Irrekwieti ma taqbiżx 0.54 mg ta’ bażi (0.75 mg ta’ melħ), Pramipexole Accord jista’ jitwaqqaf f’daqqa mingħajr ma jkun hemm twaqqif gradwali. Fi prova li damet 26 ġimgħa, ikkontrollata bi plaċebo, kien osservat rebound ta’ sintomi RLS (aggravament fis-severità tas-sintomi meta mqabbel mal-linja bażi) f’10% tal-pazjenti (14 minn 135) wara t-twaqqif f’daqqa tal-kura. Instab li dan l-effett kien simili fid-dożi kollha.

Indeboliment renali

L-eliminazzjoni ta’ pramipexole tiddependi fuq il-funzjoni renali. Pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina ta’ iktar minn 20 ml/min ma jeħtieġu l-ebda tnaqqis fid-doża ta’ kuljum.

L-użu ta’ Pramipexole Accord ma kienx studjat f’pazjenti fuq l-emodijalisi, jew f’pazjenti b’indeboliment renali sever.

Indeboliment epatiku

L-aġġustament fid-doża f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika probabbilment mhuwiex meħtieġ, għax madwar 90% tas-sustanza attiva assorbita titneħħa minn ġol-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Pramipexole Accord mhux rakkomandat għall-użu fit-tfal u fl-adolexxenti taħt it-18-il sena, minħabba nuqqas ta’ informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja.

Disturb ta’ Tourette

Popolazzjoni pedjatrika

Pramipexole Accord mhuwiex irrakkomandat għall-użu fi tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena, għax l- effikaċja u s-sigurtà għadhom ma ġewx stabbiliti f’din il-popolazzjoni. Pramipexole Accord m’għandux jintuża fi tfal jew adolexxenti bid-Disturb ta’ Tourette minħabba bilanċ negattiv ta’ benefiċċju-riskju għal dan id-disturb (ara sezzjoni 5.1).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pilloli għandhom jittieħdu mill-ħalq, jinbelgħu mal-ilma, u jistgħu jittieħdu mal-ikel jew fuq stonku vojt.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata i fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Meta tingħata riċetta għal Pramipexole Accord lil pazjent bil-marda ta’ Parkinson li jkollu indeboliment renali, hu ssuġġerit li tingħata doża mnaqqsa skont kif spjegat f’sezzjoni 4.2.

Alluċinazzjonijiet

L-alluċinazzjonijiet huma effett sekondarju magħruf tal-kura b’agonisti ta’ dopamine u b’levodopa. Il- pazjenti għandhom ikunu infurmati li alluċinazzjonijiet (l-aktar viżwali) jistgħu jseħħu.

Diskinesija

Fl-istadju avvanzat tal-marda ta’ Parkinson, fil-kura kombinata b’levodopa, jista’ jkun hemm diskinesija matul it-titrazzjoni inizjali ta’ Pramipexole Accord. Jekk din isseħħ, id-doża ta’ levodopa għandha titnaqqas.

Irqad li jiġi għal għarrieda u ngħas tqil

Pramipexole kien assoċjat ma’ ngħas tqil u episodji ta’ rqad li jiġi f’daqqa, partikularment f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson. L-irqad li jiġi f’daqqa waqt l-attivitajiet ta’ kuljum, f’xi każijiet mingħajr ma dak li jkun ikun konxju tiegħu jew ikollu xi sinjali ta’ twissija, kien irrappurtat b’mod mhux komuni. Il-pazjenti jridu jkunu infurmati b’dan u jkunu avżati biex joqogħdu attenti waqt is-sewqan jew waqt it-tħaddim tal-magni matul il-kura bi Pramipexole Accord. Pazjenti li kellhom ngħas u/jew episodju ta’ rqad li jiġi f’daqqa, m’għandhomx isuqu jew iħaddmu magni. Flimkien ma’ dan, tnaqqis fid-doża jew it-twaqqif tat-terapija jistgħu jiġu kkunsidrati. Minħabba l-possibbiltà ta’ effetti addittivi, għandha tingħata attenzjoni meta l-pazjenti jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali sedattivi oħrajn jew alkoħol flimkien ma’ pramipexole (ara sezzjonijiet 4.5, 4.7 u 4.8).

Disturb fil-kontroll tal-impulsi u mġiba kompulsiva

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati regolarment għall-iżvilupp ta’ disturbi fil-kontroll tal-impulsi. Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu avżati li sintomi fl-imġiba ta’ disturbi fil- kontroll tal-impulsi li jinkludu logħob patoloġiku tal-azzard, żieda fil-libido, ipersesswalità, infiq jew xiri bl-addoċċ, li wieħed jiekol bl-addoċċ u li wieħed jiekol b’mod kompulsiv jistgħu jseħħu f’pazjenti kkurati b’agonisti ta’ dopamine li jinkludu Pramipexole Accord. It-tnaqqis fid-doża/it-twaqqif gradwali għandu jkun ikkunsidrat jekk jiżviluppaw dawn is-sintomi.

Sindrome ta’ indeboliment fir-regolazzjoni ta’ dopamine

Sindrome ta’ indeboliment fir-regolazzjoni ta’ dopamine (DDS - Dopamine dysregulation Syndrome) huwa disturb ta’ dipendenza li jwassal għal użu eċċessiv tal-prodott osservat f’xi pazjenti ttrattati b’mediċini dopaminerġiċi, inkluż pramipexole. Qabel il-bidu tat-trattament, il-pazjenti u l-persuni li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskju potenzjali ta’ żvilupp ta’ DDS.

Manija u delirju

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati regolarment għall-iżvilupp ta’ manija u delirju. Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom ikunu konxji li l-manija u d-delirju jistgħu jseħħu f’pazjenti kkurati bi pramipexole. It-tnaqqis fid-doża/it-twaqqif gradwali għandu jkun ikkunsidrat jekk jiżviluppaw dawn is-sintomi.

Pazjenti b’disturbi psikotiċi

Pazjenti b’mard psikotiku għandhom ikunu kkurati b’agonisti ta’ dopamine biss jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq ir-riskji. L-għoti ta’ prodotti mediċinali antipsikotiċi flimkien ma’ pramipexole għandu jkun evitat (ara sezzjoni 4.5).

Monitoraġġ oftalmoloġiku

Monitoraġġ oftalmoloġiku hu rrakkomandat f’intervalli regolari jew jekk iseħħu anormalitajiet fil- vista.

Mard kardjovaskulari sever

F’każ ta’ mard kardjovaskulari sever, għandha tingħata attenzjoni. Hu rrakkomandat li jsir monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, b’mod speċjali fil-bidu tal-kura, minħabba r-riskju ġenerali ta’ pressjoni tad- demm baxxa meta tqum bil-wieqfa, assoċjata mat-terapija dopaminerġika.

Sindromu malinn newroleptiku

Sintomi li jissuġġerixxu sindromu malinn newroleptiku kienu rrappurtati mat-twaqqif f’daqqa tat- terapija dopaminerġika (ara sezzjoni 4.2).

Sindrome tat-twaqqif tat-trattament b’agonist ta’ dopamine

Biex jitwaqqaf it-trattament f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson, pramipexole għandu jiġi mnaqqas bil- mod (ara sezzjoni 4.2). Jistgħu jseħħu effetti avversi mhux motorji meta agonisti ta’ dopamine, inkluż pramipexole, jitnaqqsu jew jitwaqqfu. Is-sintomi jinkludu apatija, ansjetà, depressjoni, għeja, għaraq u wġigħ li jistgħu jkunu severi. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar dan qabel l-agonist ta’ dopamine jibda jitnaqqas bil-mod, u għandhom jiġu mmonitorjati b’mod regolari wara dan. F’każ ta’ sintomi persistenti, jista’ jkun meħtieġ li d-doża ta’ pramipexole tiġi miżjuda b’mod temporanju (ara sezzjoni 4.8).

Awmentazzjoni

Rapporti fil-letteratura jindikaw li l-kura ta’ indikazzjoni oħra bi prodotti mediċinali dopaminerġiċi tista’ tirriżulta f’awmentazzjoni. Awmentazzjoni tirreferi għall-bidu iktar kmieni tas-sintomi filgħaxija (jew anki wara nofsinhar), żieda fis-sintomi, u l-firxa tas-sintomi biex jinvolvu estremitajiet oħrajn. L-awmentazzjoni kienet investigata speċifikament fi prova klinika kkontrollata fuq perijodu ta’ 26 ġimgħa. L-awmentazzjoni kienet osservata fi 11.8% tal-pazjenti fil-grupp ta’ pramipexole (N = 152) u f’9.4% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo (N = 149). Analiżi Kaplan-Meier tal-ħin tal- awmentazzjoni ma wriet l-ebda differenza sinifikanti bejn pramipexole u l-grupp tal-plaċebo.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tiegħu

Twaħħil mal-proteina tal-plażma

Pramipexole jeħel ftit ħafna mal-proteini fil-plażma (< 20%), u ftit bijotrasformazzjoni tiġi osservata fil-bniedem. Għalhekk, l-interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħrajn li jaffettwaw it-twaħħil mal- proteini fil-plażma jew l-eliminazzjoni permezz tal-bijotrasformazzjoni, mhumiex mistennija.

Minħabba li l-antikolinerġiċi huma eliminati primarjament permezz tal-bijotrasformazzjoni, il- potenzjal għal interazzjoni hu limitat, għalkemm interazzjoni mal-antikolinerġiċi ma ġietx investigata. M’hemm l-ebda interazzjoni farmakokinetika b’selegiline u b’levodopa.

Inibituri/kompetituri tal-passaġġ tal-eliminazzjoni renali attiv

Cimetidine naqqas it-tneħħija renali ta’ pramipexole b’madwar 34%, preżumibbilment permezz tal- inibizzjoni tas-sistema tat-trasport tat-tubuli renali li tnixxi l-katjoni. Għalhekk, prodotti mediċinali li huma inibituri ta’ dan il-passaġġ attiv tal-eliminazzjoni renali, jew li jkunu mneħħija permezz ta’ dan il-passaġġ, bħal cimetidine, amantadine, mexiletine, zidovudine, cisplatin, quinine, u procainamide, jistgħu jinteraġixxu ma’ pramipexole, u dan jirriżulta fi tneħħija mnaqqsa ta’ pramipexole. It-tnaqqis fid-doża ta’ pramipexole għandu jkun ikkunsidrat meta dawn il-prodotti mediċinali jingħataw fl-istess ħin ma’ Pramipexole Accord.

Kumbinazzjoni ma’ levodopa

Meta Pramipexole Accord jingħata flimkien ma’ levodopa, hu rrakkomandat li d-doża ta’ levodopa titnaqqas u li d-doża ta’ prodotti mediċinali oħrajn kontra l-marda ta’ Parkinson tinżamm kostanti, filwaqt li d-doża ta’ Pramipexole Accord tiżdied.

Minħabba l-possibbiltà ta’ effetti addittivi, għandha tingħata attenzjoni meta l-pazjenti jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali sedattivi oħrajn jew alkoħol flimkien ma’ pramipexole (ara sezzjonijiet 4.4, 4.7 u 4.8).

Prodotti mediċinali antipsikotiċi

L-għoti flimkien ta’ prodotti mediċinali antipsikotiċi ma’ pramipexole għandu jkun evitat (ara sezzjoni 4.4), eż. jekk ikunu mistennija effetti antagonistiċi.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

L-effett fuq it-tqala u t-treddigħ ma kienx investigat fil-bniedem. Pramipexole ma kienx teratoġeniku fil-firien u fil-fniek, iżda kien embrijotossiku fil-firien f’dożi tossiċi fl-omm (ara sezzjoni 5.3). Pramipexole Accord m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief jekk ikun meħtieġ b’mod ċar, jiġifieri li l- benefiċċju potenzjali jiġġustifika r-riskju potenzjali għall-fetu.

Treddigħ

Minħabba li l-kura bi pramipexole tinibixxi t-tnixxija ta’ prolactin fil-bnedmin, l-inibizzjoni tat- treddigħ hi mistennija. It-tneħħija ta’ pramipexole fil-ħalib tas-sider ma kinitx studjata fin-nisa. Fil- firien, il-konċentrazzjoni ta’ radjuattività marbuta mas-sustanza attiva kienet ogħla fil-ħalib tas-sider milli fil-plażma. Fl-assenza ta’ informazzjoni miksuba fil-bniedem, Pramipexole Accord m’għandux jintuża matul it-treddigħ. Madankollu, jekk l-użu tiegħu ma jkunx jista’ jiġi evitat, it-treddigħ għandu jitwaqqaf.

Fertilità

Ma saru l-ebda studji dwar il-fertilità fil-bniedem. Fi studji fuq l-annimali, pramipexole affettwa ċ- ċikli oestrous u naqqas il-fertilità fin-nisa kif mistenni minn agonist ta’ dopamine. Madankollu, dawn l-istudji ma jindikawx effetti diretti jew indiretti li jagħmlu l-ħsara fir-rigward tal-fertilità fl-irġiel.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pramipexole Accord għandu influwenza maġġuri fuq il-ħila biex issuq u biex tuża l-magni. L- alluċinazzjonijiet jew ngħas tqil jistgħu jseħħu.

Pazjenti li qed jiġu kkurati bi Pramipexole Accord u li jkollhom ngħas u/jew episodji ta’ rqad li jiġi għal għarrieda, għandhom ikunu infurmati biex ma jsuqux jew jagħmlu attivitajiet fejn in-nuqqas ta’ attenzjoni jista’ jpoġġi lilhom jew lill-oħrajn f’riskju ta’ korriment serju jew mewt (eż. jħaddmu l- magni), sakemm dawn l-episodji rikorrenti u ngħas ikunu ġew ikkurati (ara wkoll sezzjonijiet 4.4, 4.5 u 4.8).

4.8Effetti mhux mixtieqa

Ibbażat fuq l-informazzjoni miġbura minn analiżi ta’ provi kkontrollati bil-plaċebo, li kienu jinkludu total ta’ 1,923 pazjent fuq pramipexole u 1,354 pazjent fuq il-plaċebo, ir-reazzjonijiet avversi għall- mediċina kienu rrappurtati b’mod frekwenti għaż-żewġ gruppi. 63% tal-pazjenti fuq pramipexole u 52% tal-pazjenti fuq il-plaċebo, irrappurtaw mill-anqas reazzjoni avversa waħda għall-mediċina.

Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet avversi tal-mediċina normalment jibdew kmieni waqt it-terapija u l- maġġoranza għandhom tendenza li jgħaddu anke jekk it-terapija titkompla.

Fil-kategoriji tas-sistemi tal-organi, ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati taħt titli ta’ frekwenza (numru ta’ pazjenti li huma mistennija li jkollhom ir-reazzjoni), bl-użu tal-kategoriji li ġejjin: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000) ; mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Il-marda ta’ Parkinson, l-iktar reazzjonijiet avversi komuni

L-aktar reazzjonijiet avversi għall-mediċina (≥ 5%) irrappurtati b’mod komuni f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson li kienu aktar frekwenti bil-kura bi pramipexole milli bil-plaċebo kienu nawseja, diskinesija, pressjoni tad-demm baxxa, sturdament, ngħas, nuqqas ta’ rqad, stitikezza, alluċinazzjonijiet, uġigħ ta’ ras u għeja kbira. L-inċidenza tan-ngħas tiżdied f’dożi ogħla minn 1.5 mg melħ ta’ pramipexole kuljum (ara sezzjoni 4.2). Reazzjoni avversa aktar frekwenti għall-mediċina fil- kura flimkien ma’ levodopa kienet id-diskinesija. Pressjoni tad-demm baxxa tista’ sseħħ fil-bidu tal- kura, speċjalment jekk pramipexole ikun ittitrat malajr wisq.

Tabella 1: Il-marda ta’ Parkinson

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

Ġisem

ħafna

(≥1/100 sa <1/10)

(≥1/1,000 sa

(≥1/10,000

magħrufa

 

(≥1/10)

 

<1/100)

sa

 

 

 

 

 

<1/1,000)

 

Infezzjonijiet u

 

 

pnewmonja

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

tnixxija mhux kif

 

 

sistema

 

 

suppost tal-ormon

 

 

endokrinarja

 

 

antidijuretiku1

 

 

Disturbi

 

insomnija

xiri kompulsiv

manija

 

psikjatriċi

 

alluċinazzjonijiet

logħob tal-azzard

 

 

 

 

ħolm mhux

patoloġiku

 

 

 

 

normali

irrekwitezza

 

 

 

 

konfużjoni

ipersesswalità

 

 

 

 

 

delużjoni

 

 

 

 

sintomi fl-imġiba

disturbi fil-libido

 

 

 

 

ta’ disturbi fil-

paranojja

 

 

 

 

kontroll tal-

delirju

 

 

 

 

impulsi u l-

teħid ta’ ammonti

 

 

 

 

kompulsjonijiet

kbar ta’ ikel fi

 

 

 

 

 

żmien qasir1

 

 

 

 

 

iperfaġija1

 

 

Disturbi fis-

ngħas

uġigħ ta’ ras

torqod f’daqqa

sistema nervuża

sturdament

 

telf tal-memorja

 

diskinesija

 

iperkinesija

 

 

 

sinkope

Disturbi fl-

 

indeboliment fil-

 

għajnejn

 

vista inkluż vista

 

 

 

doppja

 

 

 

vista mċajpra

 

 

 

tnaqqis fl-

 

 

 

akutezza viżiva

 

Disturbi fil-qalb

 

 

insuffiċjenza tal-

 

 

 

qalb1

Disturbi vaskulari

 

pressjoni baxxa

 

Disturbi

 

 

Qtugħ ta’ nifs

respiratorji,

 

 

sulluzzu

toraċiċi u

 

 

 

medjastinali

 

 

 

Disturbi gastro-

dardir

stitikezza

 

intestinali

 

rimettar

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

sensittività

u fit-tessuti ta’

 

 

eċċessiva

taħt il-ġilda

 

 

ħakk

 

 

 

raxx

Disturbi ġenerali

 

għeja

Sindrome

u kondizzjonijiet

 

edema periferali

tat-twaqqif

ta’ mnejn jingħata

 

 

ta’ agonist

 

 

 

ta’

 

 

 

dopamine

 

 

 

inkluż

 

 

 

apatija,

 

 

 

ansjetà,

 

 

 

depressjoni,

 

 

 

għeja,

 

 

 

għaraq u

 

 

 

wġigħ

Investigazzjonijiet

 

tnaqqis fil-piż

żieda fil-piż

 

 

inkluż tnaqqis fl-

 

 

 

aptit

 

1Dan l-effett sekondarju ġie osservat fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. B’ċertezza ta’ 95%, il-kategorija ta’ frekwenza mhix aktar minn mhux komuni, iżda tista’ tkun aktar baxxa. Stima preċiża tal-frekwenza mhix possibbli għax l-effett sekondarju ma seħħx f’database ta’ prova klinika ta’ 2,762 pazjent bil-Marda ta’ Parkinson ittrattati bi pramipexole.

Sindrome tar-Riġlejn Irrekwieti, l-iktar reazzjonijiet avversi komuni

L-aktar reazzjonijiet avversi għall-mediċina (≥ 5%) li kienu rrappurtati b’mod komuni fil-pazjenti li kellhom indikazzjoni oħra, ikkurati bi pramipexole kienu nawseja, uġigħ ta’ ras u għeja kbira. In- nawseja u għeja kbira kienu rrappurtati aktar ta’ spiss f’pazjenti nisa kkurati bi Pramipexole Accord (20.8% u 10.5%, rispettivament) meta mqabbla ma’ pazjenti rġiel (6.7% u 7.3% rispettivament).

Tabella 2: Sindrome tar-Riġlejn Irrekwieti

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Mhux

Ġisem

ħafna

(≥1/100 sa

(≥1/1,000 sa

magħrufa

 

(≥1/10)

<1/10)

<1/100)

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

pnewmonja1

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

tnixxija mhux kif suppost tal-

 

sistema

 

 

ormon antidijuretiku1

 

endokrinarja

 

 

 

 

Disturbi

 

insomnija

irrekwitezza

 

psikjatriċi

 

ħolm mhux

konfużjoni

 

 

 

normali

alluċinazzjonijiet

 

 

 

 

disturb fil-libido

 

 

 

 

delużjoni1

 

 

 

 

iperfaġija1

 

 

 

 

paranojja1

 

 

 

 

manija1

 

 

 

 

delirju1

 

 

 

 

sintomi fl-imġiba ta’ disturbi fil-

 

 

 

 

kontroll tal-impulsi u l-

 

 

 

 

kompulsjonijiet1

 

 

 

 

(bħal:

 

 

 

 

xiri kompulsiv

 

 

 

 

logħob tal-azzard patoloġiku,

 

 

 

 

ipersesswalità, teħid ta’ ammonti

 

 

 

 

kbar ta’ ikel fi żmien qasir)

 

Disturbi fis-

 

uġigħ ta’

torqod f’daqqa

 

sistema nervuża

 

ras

sinkope

 

 

 

sturdament

diskinesija

 

 

 

ngħas

telf tal-memorja1

 

 

 

 

iperkinesija1

 

Disturbi fl-

 

 

indeboliment fil-vista inkluż

 

għajnejn

 

 

tnaqqis fl-akutezza viżiva

 

 

 

 

vista doppja

 

 

 

 

vista mċajpra

 

Disturbi fil-qalb

 

 

insuffiċjenza tal-qalb1

 

Disturbi vaskulari

 

 

pressjoni baxxa

 

Disturbi

 

 

qtugħ ta’ nifs

 

respiratorji,

 

 

sulluzzu

 

toraċiċi u

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

Disturbi gastro-

dardir

stitikezza

 

 

intestinali

 

rimettar

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

sensittività eċċessiva

 

u fit-tessuti ta’

 

 

ħakk

 

taħt il-ġilda

 

 

raxx

 

Disturbi ġenerali

 

għeja

edema periferali

Sindrome tat-

u kondizzjonijiet

 

 

 

twaqqif ta’

ta’ mnejn jingħata

 

 

 

agonist ta’

 

 

 

 

dopamine

 

 

 

 

inkluż apatija,

 

 

 

 

ansjetà,

 

 

 

 

depressjoni,

 

 

 

 

għeja, għaraq u

 

 

 

 

wġigħ

Investigazzjonijiet

 

 

tnaqqis fil-piż inkluż

 

 

 

 

tnaqqis fl-aptit

 

żieda fil-piż

1Dan l-effett sekondarju ġie osservat fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. B’ċertezza ta’ 95%, il-kategorija ta’ frekwenza mhix aktar minn mhux komuni, iżda tista’ tkun aktar baxxa. Stima preċiża tal-frekwenza mhix possibbli għax l-effett sekondarju ma seħħx f’database ta’ prova klinika ta’ 1,395 pazjent bis-Sindrome tar-Riġlejn Irrekwieti ttrattati bi pramipexole.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ngħas

Pramipexole hu assoċjat b’mod komuni man-ngħas u kien assoċjat b’mod mhux komuni ma’ ngħas eċċessiv matul il-jum u episodji ta’ rqad li jiġi f’daqqa (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Disturb fil-libido

Pramipexole jista’ jkun assoċjat b’mod mhux komuni ma’ disturbi fil-libido (żieda jew tnaqqis).

Disturb fil-kontroll tal-impulsi u mġiba kompulsiva

Logħob patoloġiku tal-azzard, żieda fil-libido, u ipersesswalità, infiq jew xiri bl-addoċċ, li wieħed jiekol bl-addoċċ u li wieħed jiekol b’mod kompulsiv jistgħu jseħħu f’pazjenti kkurati b’agonisti ta’ dopamine li jinkludu Pramipexole Accord (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Fi studju cross-sectional, screening retrospettiv u case-control li kien jinkludi 3,090 pazjent bil-marda ta’ Parkinson, 13.6% tal-pazjenti kollha li kienu qed jingħataw kura dopaminerġika jew mhux dopaminerġika, kellhom sintomi ta’ disturb fil-kontroll tal-impulsi matul l-aħħar sitt xhur. Il- manifestazzjonijiet osservati kienu jinkudu logħob patoloġiku tal-azzard, xiri kompulsiv, ikel bl- addoċċ, u mġiba sesswali kompulsiva (ipersesswalità). Fatturi ta’ riskju indipendenti possibbli għal disturbi fil-kontroll tal-impulsi kienu jinkludu kuri dopaminerġiċi u dożi ogħla ta’ kura dopaminerġika, età iżgħar (≤ 65 sena), li ma tkunx miżżewweġ/miżżewġa u storja fil-famija ta’ logħob tal-azzard irrappurtata minn dak li jkun.

Sindrome tat-twaqqif ta’ agonist ta’ dopamine

Jistgħu jseħħu effetti avversi mhux motorji meta agonisti ta’ dopamine inkluż pramipexole jitnaqqsu jew jitwaqqfu. Is-sintomi jinkludu apatija, ansjetà, depressjoni, għeja, għaraq u wġigħ (ara

sezzjoni 4.4).

Insuffiċjenza kardijaka

Fi studji kliniċi u l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, insuffiċjenza kardijaka ġiet irrappurtata f’pazjenti li kienu qed jieħdu pramipexole. Fi studju farmakoepidemijoloġiku, l-użu ta’ pramipexole kien assoċjat ma’ żieda fir-riskju ta’ insuffiċjenza kardijaka meta mqabbel ma’ meta pramipexole ma jintużax (proporzjon ta’ riskju osservat 1.86; 95% CI, 1.21-2.85).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

M’hemm l-ebda esperjenza klinika b’doża eċċessiva massiva. Ir-reazzjonijiet avversi mistennija ser ikunu dawk relatati mal-profil farmakodinamiku ta’ agonist ta’ dopamine, li jinkludu nawseja, rimettar, iperkinesija, alluċinazzjonijiet, aġitazzjoni u pressjoni tad-demm baxxa. M’hemm l-ebda antidot stabbilit għal doża eċċessiva ta’ agonist ta’ dopamine. Jekk ikun hemm sinjali ta’

stimulazzjoni tas-sistema nervuża ċentrali, jista’ jkun hemm bżonn ta’ mediċina newroleptika. L- immaniġġjar tad-doża eċċessiva jista’ jkun jeħtieġ miżuri ta’ sapport ġenerali, flimkien ma’ ħasil tal- istonku, fluwidi ġol-vina, l-għoti ta’ faħam attivat u monitoraġġ permezz ta’ elettrokardjogramm.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini kontra l-marda ta’ Parkinson, agonisti ta’ dopamine, Kodiċi ATC: N04BC05

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Pramipexole hu agonist ta’ dopamine li jeħel b’selettività u speċifiċità qawwija mas-sotto-familja D2 tar-riċetturi ta’ dopamine, li minnhom għandu affinità preferenzjali għar-riċetturi D3, u għandu attività intrinsika sħiħa.

Pramipexole itaffi n-nuqqasijiet tal-moviment ikkwawżati mill-marda ta’ Parkinson permezz tal- istimulazzjoni tar-riċetturi ta’ dopamine fl-istriatum. Studji fuq l-annimali wrew li pramipexole jinibixxi s-sintesi, il-ħruġ u l-ammont ta’ dopamine.

Effetti farmakodinamiċi

F’voluntiera umani, kien osservat tnaqqis fil-prolactin li jiddependi mid-doża.

Effikaċja klinika u sigurtà fil-marda ta’ Parkinson

Fil-pazjenti, pramipexole itaffi s-sinjali u s-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson. Provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo kienu jinkludu madwar 1,800 pazjent li kienu fi stadji I - V ta’ Hoehn u Yahr ikkurati bi pramipexole. Minn dawn, madwar 1,000 kienu fi stadji aktar avvanzati, u rċivew terapija b’levodopa fl-istess ħin, u ġarrbu kumplikazzjonijiet fil-moviment.

Fl-istadji bikrin u avanzati tal-marda ta’ Parkinson, l-effikaċja ta’ pramipexole fil-provi kliniċi kkontrollati, inżammet għal madwar sitt xhur. Fi provi tat-tip open continuation li damu aktar minn tliet snin, ma kien hemm l-ebda sinjali ta’ tnaqqis fl-effikaċja. Fi prova klinika kkontrollata double blind li damet sentejn, il-kura inizjali bi pramipexole, ittardjat b’mod sinifikanti l-bidu ta’ kumplikazzjonijiet tal-moviment, u naqqset l-okkorrenza tagħhom meta mqabbla mal-kura inizjali b’levodopa. Dan id-dewmien fil-kumplikazzjonijiet tal-moviment bi pramipexole għandu jkun bbilanċjat b’titjib akbar fil-funzjoni tal-moviment b’levodopa (kif imkejjel mill-bidla medja fil- punteġġ UPDRS). L-inċidenza totali ta’ alluċinazzjonijiet u ngħas tqil kienet ġeneralment ogħla matul il-perijodu taż-żieda tad-doża bil-grupp ta’ pramipexole. Madankollu, ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti matul il-fażi ta’ manteniment. Dawn il-punti għandhom ikunu kkunsidrati meta tinbeda l-kura bi pramipexole f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini ddifferiet l-obbligi li jiġu ppresentati riżultati tal-istudji b’Pramipexole Accord fil-grupp tal-popolazzjoni pedjatrika bid-Disturb ta’ Tourette (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni fuq l-użu pedjatriku).

Effikaċja klinika u sigurtà bis-Sindrome tar-Riġlejn Irrekwieti

L-effikaċja ta’ pramipexole kienet evalwata f’erba’ provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo f’madwar 1,000 pazjent li kellhom Sindrome tar-Riġlejn Irrekwieti idjopatiku li kien minn moderat sa sever ħafna.

Il-bidla medja mil-linja bażi fir-Restless Legs Syndrome Rating Scale (IRLS) u l-Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) kienu l-miżuri tar-riżultat tal-effikaċja primarja. Għaż-żewġ endpoints primarji, kienu osservati differenzi statistikament sinifikanti għall-gruppi tad-doża ta’ 0.25 mg, 0.5 mg u 0.75 mg ta’ melħ ta’ pramipexole, meta mqabbla mal-plaċebo. Wara 12-il ġimgħa

ta’ kura, il-punteġġ IRLS tal-linja bażi tjieb minn 23.5 għal 14.1 punti għall-plaċebo, u minn 23.4 għal 9.4 punti għal pramipexole (dożi kombinati). Id-differenza medja aġġustata kienet -4.3 punti (CI 95% -6.4; -2.1 punti, valur p <0.0001). Ir-rati tas-CGI-I ta’ dawk li rrispondew (imtejba, imtejba ħafna) kienu 51.2% u 72.0% għall-plaċebo u pramipexole rispettivament (differenza ta’ 20% CI 95%: 8.1%; 31.8%, p<0.0005). L-effikaċja kienet osservata b’0.088 mg ta’ bażi (0.125 mg ta’ melħ) kuljum wara l-ewwel ġimgħa ta’ kura.

Fi studju kkontrollat bil-plaċebo dwar il-polisonografija fuq perjodu ta’ 3 ġimgħat, Pramipexole Accord naqqas b’mod sinifikanti n-numru ta’ movimenti perjodiċi tar-riġlejn/dirgħajn matul il-ħin li l- pazjent kien fis-sodda.

L-effikaċja għal perjodu itwal ta’ żmien kienet evalwata fi prova klinika kkontrollata bi plaċebo. Wara 26 ġimgħa ta’ kura, kien hemm medja ta’ tnaqqis aġġustat medja fil-punteġġ totali tal-IRLS ta’ 13.7 u 11.1 punti fil-grupp ta’ pramipexole u fil-grupp tal-plaċebo, rispettivament, b’medja ta’ differenza fil- kura ta’ -2.6 li kienet statistikament sinifikanti (p = 0.008). Ir-rati ta’ dawk li rrispondew għal CGI-I (titjib kbir, titjib kbir ħafna) kienu ta’ 50.3% (80/159) u 68.5% (111/162) għal plaċebo u pramipexole, rispettivament (p = 0.001), li jikkorrispondu għal numru meħtieġ għal kura (NNT - needed to treat) ta’ 6 pazjenti (95%CI: 3.5, 13.4).

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’ Pramipexole Accord f’wieħed jew iktar kategoriji tal-popolazzjoni pedjatrika fis-Sindrome tas-Saqajn Bla Kwiet (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

Effikaċja klinika u sigurtà fid-Disturb ta’ Tourette

L-effikaċja ta’ pramipexole (0.0625-0.5 mg/kuljum) fuq pazjenti pedjatriċi li kellhom 6-17-il sena bid-Disturb ta’ Tourette kienet evalwata fi studju li sar fuq doża flessibbli li kien double-blind, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali u kkontrollati bi plaċebo. Total ta’ 63 pazjent intgħażlu b’mod każwali (43 ħadu pramipexole, 20 ħadu plaċebo). Il-punt aħħari primarju kien bidla mil-linja bażi fuq il-Punteġġ Totali Tic (TTS) tal-Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Ma kienet osservata l-ebda differenza għal pramipexole meta mqabbel ma’ plaċebo kemm għall-punt aħħari primarju kif ukoll għal kwalunkwe punti aħħarin tal-effikaċja sekondarja li jinkludu l-punteġġ totali YGTSS, Impressjoni Globali tal-Pazjent dwar it-Titjib (PGI-I), Impressjoni Globali Klinika dwar it-Titjib (CGI-I), jew Impressjonijiet Globali Kliniċi tas-Severità tal-Marda (CGI-S). Avvenimenti avversi li seħħew f’mill-inqas 5% tal-pazjenti fil-grupp ta’ pramipexole u b’mod iktar komuni f’pazjenti kkurati bi pramipexole milli f’pazjenti li kienu qed jieħdu plaċebo kienu: uġigħ ta’ ras (27.9%, plaċebo 25.0%), ngħas (7.0%, plaċebo 5.0%), nawseja (18.6%, plaċebo 10.0%), rimettar (11.6%, plaċebo 0.0%), uġigħ fin-naħa ta’ fuq taż-żaqq (7.0%, plaċebo 5.0%), pressjoni tad-demm baxxa meta wieħed iqum bilwieqfa (9.3%, plaċebo 5.0%), majalġja (9.3%, plaċebo 5.0%), problemi tal-irqad (7.0%, plaċebo 0.0%), qtugħ ta’ nifs (7.0%, plaċebo 0.0%) u infezzjoni fil-parti ta’ fuq tal-apparat respiratorju (7.0%, plaċebo 5.0%). Avvenimenti avversi sinifikanti oħrajn li wasslu għat-twaqqif tal- mediċina li kienet qed tiġi studjata fil-pazjenti li kienu qed jirċievu pramipexole kienu stat ta’ konfużjoni, taħwid fid-diskors u kundizzjoni aggravata (ara sezzjoni 4.2).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Pramipexole ikun assorbit malajr u b’mod komplet wara l-għoti mill-ħalq. Il-bijodisponibilità assoluta hi aktar minn 90% u l-konċentrazzjonijiet massimi fil-plażma jseħħu wara bejn 1 u 3 sigħat. L-għoti fl-istess ħin mal-ikel ma naqqasx il-grad tal-assorbiment ta’ pramipexole, iżda r-rata tal-assorbiment naqset. Pramipexole juri kinetika lineari u b’varjazzjoni żgħira fil-livelli tal-plażma bejn il-pazjenti.

Distribuzzjoni

Fil-bnedmin, it-twaħħil ta’ pramipexole mal-proteina hu baxx ħafna (< 20%) u l-volum tad- distribuzzjoni hu kbir (400 l). Konċentrazzjonijiet qawwija fit-tessut tal-moħħ kienu osservati fil- firien (madwar 8 darbiet aktar meta mqabbla mal-plażma).

Bijotrasformazzjoni

Pramipexole hu mmetabolizzat fil-bniedem f’ammonti żgħar biss.

Eliminazzjoni

It-tneħħija mill-kliewi ta’ pramipexole mhux mibdul hi r-rotta maġġuri tal-eliminazzjoni. Madwar 90% tad-doża ttikkettata 14C titneħħa minn ġol-kliewi, filwaqt li inqas minn 2% tinstab fl-ippurgar. It- tneħħija totali ta’ pramipexole hi ta’ madwar 500 ml/min u t-tneħħija renali hi ta’ madwar

400 ml/min. Il-half-life (t½) tal-eliminazzjoni tvarja minn 8 sigħat fiż-żgħażagħ għal 12-il siegħa fl- anzjani.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Studji dwar it-tossiċità ta’ doża ripetuti wrew li pramipexole ħoloq effetti funzjonali, li primarjament kienu jinvolvu s-CNS u s-sistema riproduttiva fin-nisa, u probabbilment irriżultaw minn effett farmakodinamiku esaġerat ta’ pramipexole.

Tnaqqis fil-pressjoni dijastolika u sistolika u fir-rata ta’ taħbit tal-qalb kienu nnutati fil-minipig, u kienet osservata tendenza għal effett ipotensiv fix-xadini.

L-effetti potenzjali ta’ pramipexole fuq il-funzjoni riproduttiva kienu investigati fil-firien u fil-fniek. Pramipexole ma kienx teratoġeniku fil-firien u fil-fniek, iżda kien embrijotossiku fil-firien f’dożi tossiċi fl-omm. Minħabba l-għażla ta’ speċi ta’ annimali u l-parametri limitati li kienu investigati, l- effetti avversi ta’ pramipexole fuq it-tqala u fuq il-fertilità tal-irġiel ma kinux spjegati b’mod sħiħ.

Dewmien fl-iżvilupp sesswali (i.e. separazzjoni prepuzjali u ftuħ tal-vaġina) kien osservat fil-firien. Ir-rilevanza għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Pramipexole ma kienx ġenotossiku. Fi studju dwar il-karċinoġeneċità, il-firien irġiel żviluppaw iperplasija u adenomi taċ-ċelluli ta’ Leydig, u dawn kienu spjegati mill-effett inibitorju fuq il- prolactin ta’ pramipexole. Din is-sejba mhijiex klinikament rilevanti għall-bniedem. L-istess studju wera wkoll li, f’dożi ta’ 2 mg/kg (ta’ melħ) u ogħla, pramipexole kien assoċjat ma’ deġenerazzjoni tar-retina f’firien albini. Din is-sejba tal-aħħar ma kinitx osservata f’firien bil-pigmentazzjoni, u lanqas fi studju li dam sentejn dwar il-karċinoġeneċità fil-ġrieden albini, jew fi kwalunkwe speċi oħra li kienet investigata.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Mannitol

Cellulose, microcrystalline

Maize starch

Silica, colloidal anhydrous

Povidone

Magnesium stearate

6.2Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Pramipexole Accord pilloli huma ppakkjati f’folji tal-alu-alu.

Kull strixxa tal-folji fiha 10 pilloli.

Daqsijiet tal-pakkett ta’ 30 jew 100 pillola

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pramipexole Accord 0.088 mg pillola

EU/1/11/728/001-002 (30/100 pillola alu / alu folja)

Pramipexole Accord 0.18 mg pillola

EU/1/11/728/003-004 (30/100 pillola alu / alu folja)

Pramipexole Accord 0.35 mg pillola

EU/1/11/728/005-006 (30/100 pillola alu / alu folja)

Pramipexole Accord 0.7 mg pillola

EU/1/11/728/007-008 (30/10 pillola alu / alu folja)

Pramipexole Accord 1.1 mg pillola

EU/1/11/728/009-010 (30/100 pillola alu / alu folja)

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 30 ta' Settembru 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 15 Lul 2016

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il- prodotti mediċinali: http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati