Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Fuljett ta’ tagħrif - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPreotact
Kodiċi ATCH05AA03
Sustanzaparathyroid hormone (rDNA)
ManifatturNPS Pharma Holdings Limited

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Preotact 100 mikrogramm trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest

Ormon tal-paratirojde

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

F’dan il-fuljett:

 

awtorizzat

1.

X’inhu Preotact u għal xiex jintuża

 

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Preotact

 

3.

Kif għandek tuża Preotact

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

5.

Kif taħżen Preotact

 

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

ħadux

 

 

1.

X’inhu Preotact u għal xiex jintuża

 

Preotact jintuża biex tiġi ttrattata l-osteoporożi f’nisam’gfil-fażi ta’ wara l-menopawsa f’riskju għoli ta’ ksur. L-osteoporożi hija marda li twassal biex -ligħadam jirqaq u jsir fraġli. Hija komuni l-aktar f’nisa li qabżu l-menopawsa. Il-marda tavvanza b’mod gradwali u għalhekk, għall-ewwel, inti tista’ ma tħoss l-ebda sintomi. Iżda jekk ikollok l-osteoporożi, din tagħmlek aktar suxxettibbli li tikser l-għadam,

speċjalment fis-sinsla tiegħek, ġenbek u l-polz. Tista’ tikkawża wkoll uġigħ fid-dahar, telf tat-tul, u

 

inali

dahar mgħawweġ.

ċ

 

Preotact inaqqas ir-riskju li tikser l-għadam tas-sinsla minħabba li jżid il-kwalità u s-saħħa ta’ l-

għadam tiegħek.

medi

 

Intwera li Preotact inaqqas ir-riskju ta’ ksur għal ġenbejk.

2.

X’għandek tkunProdotttaf qabel ma tuża Preotact

Tużax Preotact:

Jekk int allerġiku/a għall-ormon tal-paratirojde jew għal xi sustanzi oħra ta’ din il-mediċina elenkata fis-sezzjoni 6;

jekk ser ikollok jew għamilt terapija bir-radjazzjoni għall-iskeletru;

jekk għandek kanċer tal-għadam;

jekk tbati minn livelli għolji ta’ kalċju fid-demm tiegħek jew disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-kalċju u l-fosfru;

jekk għandek mard ieħor ta’ l-għadam (inkluż l-iperparatirojdiżmu jew il-marda ta’ Paget);

jekk għandek livelli għoljin ta’ alkaline phosphatase (enzima li tiġi prodotta mill-organiżmu: tista’ tkun sinjal għal ċertu kundizzjonijiet mediċi marbuta mal-għadam u l-fwied);

jekk tbati minn problemi serji fil-kliewi;

jekk tbati minn mard serju tal-fwied;

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel ma tuża Preotact jekk inti

għandek livell għoli ta’ kalċju fl-awrina tiegħek

tbati minn ħaġar fil-kliewi

tieħu mediċina għall-qalb (eż. digosxin magħruf ukoll bħala diġitalis)

Kejl tal-livelli tal-kalċju fid-demm u/jew fl-awrina

It-tabib tiegħek se jiċċekkja r-rispons tiegħek għall-kura f’intervalli regolari. It-tabib tiegħek ser jagħmillek testijiet tad-demm sabiex ikejjel il-livell ta’ kalċju fid-demm tiegħek u/jew fl-awrina, fl-1, it-3 u s-6 xahar wara l-bidu tat-trattament tiegħek bi Preotact.

Tfal u adolexxenti

Preotact m’għandux jintuża fi tfal jew adolexxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

Mediċini oħra u Preotact:

Tqala u treddigħ

 

 

 

awtorizzat

Staqsi lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina

 

Tużax Preotact jekk inti tqila jew qiegħda tredda’.

 

adux

 

 

 

 

Sewqan u tħaddim ta’ magni:

ħ

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

Jekk tħossok storduta, inti m’għandekx issuq jewlitħaddem magni qabel ma tħossok aħjar.

Pretact fih anqas minn 1 mmol ta’ sodju (23inalimg) għal kull doża.

 

 

 

ċ

 

 

 

Dan ifisser li prattikament huwa “mingħajr sodju”.

 

 

3.

 

medi

 

 

 

Kif għandek tuża Preotact

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu jew ħadt dan l- ħħar jew tis a’ ieħu xi mediċini oħra.

Għandek tuża Preotact b’attenzjoni jekk qed tirċievi mediċina għall-qalb (eż. digoxin magħruf ukoll bħala diġitalis).

Dejjem għandek tuża e tact skond il-parir tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew ma’ l-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Dożaġġ

Id-doża rakkomandata ta’ Preotact hija 100 mikrogramma kuljum.

It-tabib tiegħek jista’ jagħtik parir biex tieħu kalċju u vitamina D supplimentari. It-tabib tiegħek se jgħidlek kemm għandek tieħu kuljum.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Qabel ma tintuża għall-ewwel darba, il-mediċna fil-pinna mimlija għal-lest ta’ Preotact għandha titħallat (jekk jogħġbok irreferi għall-“Istruzzjonijiet dwar l-użu”.)

Wara li tkun għamilt dan, il-pinna mimlija għal-lest ta’ Preotact hija lesta biex tintuża u l-mediċina hija lesta biex tiġi injettata ġoż-żaqq (taħt il-ġilda).

Meta ma tkunx qed tużha, poġġi l-pinna mimlija għal-lest lura ġol-friġġ..

Tagħrif importanti għal meta tuża Preotact

Injetta lilek innifsek bi Preotact ftit wara li to ħroġ il-pinna mimlija għal-lest mill-friġġ

Erġa’ poġġi l-pinna mimlija għal-lest ta’ Preotact fil-friġġ immedjatament wara li tużaha. Tħawwadx il-pinna mimlija għal-lest (la qabel u lanqas wara l-injezzjoni) billi dan jista’ jeqred l-effett tal-mediċina

Uża labra ġdida għal kull injezzjoni u armi l-labra wara kull użu

Qatt m’għandek taħżen il-pinna mimlija għal-lest tiegħek bil-labra mwaħħla

Dejjem waħħal labra ġdida qabel ma tuża.

Qatt m’għandek taqsam il-pinna mimlija għal-lest tiegħek ma’ ħaddieħor.

Għal struzzjonijiet dwar kif għandek tuża l-pinna mimlija għal-lest, jekk jogħġbok aqra l- “Istruzzjonijiet dwar l-użu”.

Tul tal-kura

Kompli uża Preotact għaż-żmien kollu li qallek it-tabib tiegħek – normalment mhux aktar minn 24 xahar.

Jekk tinsa tuża Preotact

awtorizzat

Jekk tuża Preotact aktar milli suppost

Jekk, bi żball, tinjetta aktar minn doża waħda ta’ Preotact f’jum wieħed, ikkuntattja minnufih lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk tinsa tieħu Preotact (jew ma tistax tieħu Preotact fil-ħin tas-soltu tiegħek), ħudu mill-aktar fis

possibbli f’dik il-ġurnata.

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

Qatt m’għandek tinjetta aktar minn doża waħda fl-istess ġurnata.

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

 

 

 

 

 

m’g

 

Jekk tieqaf tieħu Preotact:

 

 

li

 

Iddiskuti mat-tabib tiegħek jekk qed t kkonsidrainali

li twaqqaf it-trattament bi Preotact qabel ma ttemm il-

perjodu preskritt.

 

ċ

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekonda ji possibbli

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Bħal kull mediċina oħra, Preotact jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

Komuni ħafna (jista’ jaffettwa aktar minn persuna 1 f’10);

livell ogħla ta’ kalċju fid-demm,

livell ogħla ta’ kalċju fl-awrina,

dardir.

Komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’kull 10):

uġigħ fid-dahar,

stitikezza, dijarea

saħħa anqas fil-muskoli, bugħawwieġ fil-muskoli, sturdament,

ħmura (eritema) fuq il-ġilda fil-post tal-injezzjoni,

taħbit tal-qalb mgħaġġel jew irregolari,

uġigħ ta’ ras,

uġigħ fid-dirgħajn u r-riġlejn (estremitajiet),

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

taqlib fl-istonku, rimettar

għeja.

Mhux komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’100):

uġigħ addominali,

influwenza,

żieda fil-livell ta’ aċidu uriku fid-demm,

żieda fil-livell ta’ alkaline phosphatase fid-demm,

irritazzjoni tal-ġilda fil-post tal-injezzjoni,

nuqqas t’ aptit,

disturb tax-xamm, u disturb tat-togħma.

5. Kif taħżen Preotact

Żommu din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-pinna mimlija għal-lest u fuq il-

kartuna wara EXP. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata a’ dak ix-xahar.

Qabel tħallat

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

 

ħ

 

Tagħmlux fil-friża.

 

 

 

Żomm Preotact protett mid-dawl.

 

m’g

 

Wara t-taħlit

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

Aħżen fi friġġ (2-8°C).

 

 

 

Tagħmlux fil-friża.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Għandek iżżomm il-pinna miml ja għal-lest għal massimu ta’ 28 ġurnata fi friġġ. M’għandekx

 

tuża din il-mediċina għal aktar minn 28 jum wara li tkun tħalltet.

Tista’ żżomm il-pinna mi lija għal-lest sa 7 ijiem barra mill-friġġ (taħt temperatura ta’ 25°C)

 

 

 

medi

 

 

 

 

matul il-perjodu t’użu a’ 28 jum

 

 

 

M’għandekx tuża in il-mediċina jekk ma nżammetx maħżuna b’mod korrett, anke jekk ma

 

tintużax.

Prodott

 

 

 

M’għandekx tuża din il-mediċina jekk tinduna li saret imdardra jew ħadet il-kulur.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut

tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Preotact

Is-sustanza attiva hija l-ormon tal-paratirojde. Kull pinna mimlija lesta fiha 1.61 mg ta’ ormon tal-paratirojde li jikkorispondi għal 14-il doża. Wara r-rikostituzzjoni, kull doża ta’ 71.4 mikrolitru fiha 100 mikrogrammi ta’ ormon tal-paratirojde.

Is-sustanzi l-oħra huma:

It-trab fih

sodium chloride,

mannitol,

citric acid monohydrate,

hydrochloric acid,

sodium hydroxide.

Is-solvent fih

metacresol

ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Preotact u l-kontenut tal-pakkett

Preotact huwa trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. Preotact jiġi f’pinna mimlija għal-lest. L-ewwel kompartiment fih 1.61 mg ta’ trab u t-tieni kompartiment fih 1.13 ml ta’ solvent.

Preotact jiġi f’pakketti ta’ 2 pinen mimlijin għal-lest. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali f’pajjiżek.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

NPS Pharma Holdings Limited Grand Canal House

1 Grand Canal Street Upper Dublin 4

L-Irlanda

Manifattur

 

adux

awtorizzat

Nycomed Danmark ApS

 

Langebjerg 1

 

 

DK-4000 Roskilde

 

 

Id-Danimarka

 

 

ħ

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’XX/SSSSli

m’g

 

 

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċ tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar

il-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.ċinali

Prodott

medi

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

PREOTACT

IL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

Il-pinna mimlija għal-lest ta' Preotact ġiet maħsuba speċjalment biex jagħmilha faċli għalik biex tieħu l-kura għall-osteoporożi tiegħek.

Qabel ma tieħu l-ewwel injezzjoni tiegħek b' pinna mimlija għal-lest ġdida inti għandek iżżid labra u tħawwad il-mediċina billi ssegwi l-istruzzjonijiet f'dan il-fuljett. Ħallat biss pinna waħda fi kwalunkwe ħin.

Il-pinna mimlija għal-lest fiha mediċina għal 14-il jum.

Kull jum għandek tiċċekkja li l-mediċina hija ċara, żid labra ġdida, ħu l-injezzjoni fl- ddome tiegħek u mbagħad armi l-labra qabel ma terġa taħżen il-pinna mimlija għal-lest tiegħek f l-friġġ (2-8°C).

Il-pinna mimlija għal-lest qabel it-taħlita:

Buttuna li tirrilaxxa

Kontatur tad-dożi

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Buttuna

 

 

 

 

tal-injezzjoni

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Il-parti ta’ quddiem

Għatu

 

Il-qoxra talli-pinna

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Il-pinna mimlija għal-lest wara t-taħlita:

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk jogħġbok aqra sew l-informazzjoni f'dawn il-kaxex - fihom tagħrif importanti għalik.

L-istadji li għandek tgħaddi minnhom b'pinna ġdida mimlija għal-lest:

Żid labra

Ħallat il-mediċina

Neħħi l-arja residwali (ipprajmja l-pinna)

Ħu doża ta' kuljum jew aħżen il-pinna mimlija għal-lest tiegħek

L-istadji li għandek tgħaddi minnhom għal kull waħda mill-14-il injezzjoni tiegħek:

Żid labra

Ħu l-injezzjoni ta' kuljum tiegħek

Aħżen il-pinna mimlija għal-lest

_____________________________________________________________________________________

Il-kontatur tad-dożi

 

Il-labra

 

 

 

 

 

Indiċi

Il-pinna mimlija

 

Il-qoxra

għal-lest hi mimlija

 

 

 

Labra

ta’ barra

 

 

tal-labra

 

 

 

 

Għadd ta’ dożi

 

 

 

li fadal

 

 

 

Il-pinna mimlija

 

Il-qoxra

 

-

 

awtorizzat

 

għal-lest hi vojta

 

ta’ ġewwa

 

 

 

tal-labra

 

 

adux

 

Meta inti tirċievi il-pinna mimlija għal-lest tiegħek l-kontatur tad-dożi juri biex juri li huwa mimli.

Meta l-kontatur tad-dożi ikun fuq '0, il-pinna mimlija għal-lest hija vojta u inti trid tieħu pinna ġdida mimlija għal-lest.

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Metaliżżid labra

 

 

 

inali

 

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Aħsel idejk b'ilma u sapun qabel ma tmiss il-

 

 

 

pinna mimlija għal-lest.

Iġbed l-għadu min-naħa ta' quddiem tal-pinna mimlija għal-lest.

Prodott

 

 

 

awtorizzat

 

 

Qaxxar il-kar protettiva mill-għatu tal-labra.

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

 

medi

 

 

 

Żomm it-tarf ċar ta' quddiem tal-pinna mimlija għal-lest u invita l-labra sew ġot-tarf ċar ta' quddiem tal-pinna mimlija għal-lest.

Oqgħod attent li ma tagħfasx l-buttuna tar-rilaxx safra waqt li inti tkun qed iżomm il-pinna mimlija għal-lest - jekk aċċidentalment inti tagħmel hekk, il-buttuna blu tal-injezzjoni ser toħroġ 'il barra.

Timbuttax lura sakemm inti tkun mitlub tagħmel hekk f'dan il-fuljett.

Biex tħallat il-mediċina

 

“klikk”

 

Ipponta l-labra dritt 'il fuq

 

 

 

 

Invita l-pinna mimlija għal-lest flimkien sakemm il-

 

 

 

 

parti ċara ta' quddiem u l-korp tal-pinna jiltaqgħu.

 

 

 

 

Inti ser tisma' u tħoss klikk fl-aħħar.

 

 

 

 

Dawwar ilawtorizzat-pinna mimlija għal-lest lura u 'l

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

quddiem bil-mod għal xi ftit drabi biex tħallat il-

 

 

 

 

me iċina.

 

 

 

 

ħĦalliha toqgħod għal madwar minuta sakemm

 

 

 

m’g

 

 

 

 

il-mediċina tkun tħalltet kompletament.

 

 

 

li

Iċċekkja li l-mediċina tkun ċara.

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

M'għandekx tħawwad il-pinna mimlija għal-lest

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

It-tħejjija għall-użu tal-pinna mimlija għal-lest - tneħħija tal-arja (ipprajmjar)

Agħfas il-buttuna tager-rilaxx safra biex tirrilaxxa l-buttuna tal-injezzjoni blu.

 

 

 

 

Iġbed iż-żewġ għotjien tal-labra 'l barra.

 

 

 

 

Żomm l-għatu ta' barra tal-labra peress li ser

 

 

 

 

ikollok bżonnu biex tneħħi l-labra wara

 

 

 

 

l-injezzjoni.

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

 

li

 

Ippunta l-labra 'l fuq u agħfas il-buttuna

 

 

 

tal-injezzjoni blu sakemm tkun magħfusa

 

 

inali

 

Dan ser jirrilaxxa ħafna mill-arja ġol-pinna

“klikk”

 

 

 

kollha.

 

ċ

 

Għandek tisma "klikk" (ara stampa).

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

mimlija għal-lest u jissejjaħ "ipprajmjar".

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

L-ipprajmjar għandu jsir kull darba li tħallat pinna

 

ġdida mimlija għal-lest.

 

 

 

 

 

Xi mediċina taf tnixxi 'l barra – dan hu normali.

Jista' jkun li tibqa' xi bużżieqa żgħira fil-pinna mimlija għal-lest – dan hu normali.

Il-kontatur tad-dożi issa qed jimmarka 14 u l-pinna mimlija għal-lest tista' tintuża. Tista' tagħżel li tkompli tieħu l-injezzjoni ta' kuljum tiegħek issa jew iżżomm il-pinna mimlija għal-lest fil-friġġ, kif deskritt hawn, taħt "Informazzjoni Prattika", fl-aħħar tal- Istruzzjonijiet dwar l-użu.

Prodott

 

 

 

awtorizzat

 

L-injezzjoni ta' kuljum

 

 

 

• Iżgura li inti għandek labra fil-pinna

 

 

adux

 

 

mimlija għal-lest (ara l-istampi 3 u 4).

 

 

• Jekk int għadek kif ħallat pinna mimlija

 

 

għal-lest ġdida tista' tuża l-labra li diġà

 

ħ qegħda hemm.

 

li

Agħfas il-buttuna tar-rilaxx is-safra biex

 

m’g

tirrilaxxa l-buttuna tal-injezzjoni l-blu.

 

inali

 

 

ċ

 

 

medi

 

 

 

Oqros parti mill-ġilda fl-addome u ħu l- injezzjoni f'angolu ta' grad ta' 90° skont l- istruzzjonijiet li ngħatajt mit-tabib jew infermier tiegħek.

Agħfas il-buttuna blu tal-injezzjoni sakemm tkun magħfusa għal kollox-imbagħad għodd bil-mod sa l-10 u neħħi l-labra mill-ġilda tiegħek.

Prodott

 

 

 

awtorizzat

 

 

Il-kontatur tad-dożi issa naqas b'wieħed

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

inali

li

 

 

 

Qiegħed l-għatu ta' barra tal-labra fuqha.

ċ

 

medi

 

 

Invita 'l barra l-labra.

 

Armi l-labra skont l-istruzzjonijiet li

 

ngħatajt mit-tabib jew l-infermier

 

 

tiegħek

Uża kull labra darba biss.

Poġġi l-għatu lura fuq l-pinna mimlija għal- lest u poġġieha fil-friġġ.

 

 

 

Informazzjoni Prattika

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Il-pinna mimlija għal-lest għandha data ta' meta tiskadi stampat fuqha; m'għandekx tuża l-mediċina

 

wara din id-data.

 

 

 

 

 

Il-mediċina m'għandiex tintuża għal aktar minn 28 jum wara li tkun ġiet imħallta.

Inti tista' taħżen il-pinna mimlija għal-lest mhix mħallta f'temper turi ta' bejn 2-25°C.

 

 

 

adux

 

Neħħi l-labra wara kull injezzjoni ta' kuljum u erġa' qiegħed il-pinna mimlija għal-lest fil-friġġ

 

f'temperatura ta' bejn 2-8°C.

 

ħ

 

 

 

 

Inti tista' żżomm il-pinna mimlija bil-lest mħallta sa 7 ijiem f'temperatura ambjentali, ta' bejn 2-25°C.

 

 

m’g

 

 

 

Ipproteġi l-mediċina u l-pinna mimlija għal-lest kontra dawl tax-xemx dirett.

Tużax il-mediċina jekk tkun imdardra jew ikollha kulur (li mhuwiex ċar).

 

 

li

 

 

 

Taħżinx il-pinna mimlija għal-lest bil-labra fuqha.

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

M'għandekx taqsam ma' oħrajn l-mediċ tiegħek.

 

 

 

Jekk inti twaqqa' l-pinna mimlija għalċ-lest tiegħek inti għandek tibdilha.

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati