Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Tikkettar - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaQutenza
Kodiċi ATCN01BX04
Sustanzacapsaicin
ManifatturGrunenthal GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA BI STIKK 1 JEW 2

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Qutenza 179 mg stikk kutanju capsaicin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull 280 cm2 tal-istikk kutanju fiha b’kollox 179 mg capsaicin jew 640 mikrogramma capsaicin għal kull cm2 tal-istikk

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Stikk

Matriċi:

adeżivi tas-silikon

diethylene glycol monoethyl ether (etere monoetiliku tal-glikole dijetileniku) żejt tas-silikon

etilċelluloża N50 (E462)

Saff ta’ protezzjoni:

kisja protettiva tal-poliester

inka tal-istampar li fiha l-Pigment Abjad 6

Saff protettiv li jitneħħa kisja ta’ rilaxx tal-poliester

Ġell għat-tindif

macrogol 300 carbomer ilma purifikat

sodium hydroxide (sodju idrossidu) (E524) disodium edetate (disodju edetat) butylhydroxyanisole (butilidrossianisol) (E320)

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qartas li fih stikk kutanju u tubu ta’ ġell għat-tindif (50 g).

2 qratas, kull wieħed minnhom fih stikk kutanju u tubu ta’ ġell għat-tindif (50 g).

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l- fuljett ta ’ tagħrif qabel ma tuża.

Użu kutanju.

Istruzzjonijiet għall-użu

1. Ilbes

l-ingwanti tan-nitrile meta timmaniġġja l-istikks u tnaddaf iż-żoni tat-trattament.

2. Iġbed linja madwar

iż-żona tat-trattament. Aqta’ x-xagħar żejjed. Naddaf iż-żona tat-trattament.

Jekk jintuża anestetiku topiku qabel l-applikazzjoni tal-istikk kompli mill-punt 3, inkella mur għall- punt 5.

3. Applika anestetiku topiku fuq

iż-żona tat-trattament. Stenna sa 60 minuta, jew segwi l- istruzzjonijiet għall-użu tal-prodott.

4. Neħħi

l-anestetiku. Naddaf b’mod delikat bis-sapun u l-ilma u xxotta sewwa.

5. Aqta’

l-istikk biex taqbel mad-daqs taż-żona tat-trattament. Poġġi n-naħa li ma tleqqx tħares ’il fuq waqt li tkun qiegħed tipprepara l-proċedura. Tneħħix il-kisja li terħi l-mediċina minn mal- istikk sakemm tkun lest(a) għall-applikazzjoni.

6. Aqla’

l-kisja tal-istikk li terħi l-mediċina u applikaha fuq il-ġilda. Żommu fil-post għal 30 sa

60 minuta skont il-post tat-trattament. Jistgħu jintużaw garżi mibrumin jew kalzetti biex itejbu l- kuntatt bejn l-istikk u l-ġilda.

7. L-użu

ta’ maskla u nuċċali ta’ protezzjoni huwa rakkomandat biex tapplika u taqla’ l-istikk u biex tapplika l-ġell għat-tindif. Stenna minuta u mbagħad imsaħ il-ġilda b’garża xotta. Naddaf b’mod delikat iż-żona ttrattata bis-sapun u l-ilma.

Għal struzzjonijiet iżjed dettaljati, jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott jew il-fuljett ta’ tagħrif.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-istikk fi żmien sagħtejn minn x’ħin tiftaħ il-qartas.

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen ċatt fil-qartas u l-pakkett oriġinali. Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-istikks użati u mhux użati, il-garżi u kull materjal ieħor li jiġi f’kuntatt maż-żona ttrattata billi tissiġillahom f’borża tal-polietilene u tpoġġihom f’kontenitur apposta għall-iskart mediku.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/524/001 1 stikk

EU/1/09/524/002 2 stikk

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

QARTAS TA’ ROQGĦA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Qutenza 179 mg stikk kutanju capsaicin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull stikk kutanju ta’ 280 cm2 fih b’kollox 179 mg capsaicin jew 640 mikrogramma capsaicin għal kull cm2 tal-istikk

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Stikk

Matriċi:

adeżivi tas-silikon

diethylene glycol monoethyl ether (etere monoetiliku tal-glikole dijetileniku) żejt tas-silikon

etilċelluloża N50 (E462)

Saff ta’ protezzjoni:

kisja protettiva tal-poliester

inka tal-istampar li fiha l-Pigment Abjad 6

Saff protettiv li jitneħħa kisja ta’ rilaxx tal-poliester

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Stikk kutanju wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l- fuljett ta ’ tagħrif qabel ma tuża.

Użu kutanju.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Uża l-istikk fi żmien sagħtejn minn x’ħin tiftaħ il-qartas.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen ċatt fil-qartas u l-pakkett oriġinali. Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-istikks użati u mhux użati, il-garżi u kull materjal ieħor li jiġi f’kuntatt maż-żona ttrattata billi tissiġillahom f’borża tal-polietilene u tpoġġihom f’kontenitur apposta għall-iskart mediku.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/524/001 1 stikk

EU/1/09/524/002 2 stikk

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TUBU TAL-ĠELL GĦAT-TINDIF - TIKKETTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ġell għat-tindif għall-użu ma’ Qutenza

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih macrogol 300, carbomer, ilma purifikat, sodium hydroxide (sodju idrossidu) (E524), disodium edetate (disodju edetat) u butylhydroxyanisole (butilidrossianisol) (E320); Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

50 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu kutanju. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi t-tubu tal-ġell għat-tindif billi tissiġillah f’borża tal-polietilene flimkien ma’ komponenti użati oħra ta’ Qutenza u poġġihom f’kontenitur apposta għall-iskart mediku.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/524/001 1 stikk

EU/1/09/524/002 2 stikk

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati