Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapiscan (regadenoson) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C01EB21

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRapiscan
Kodiċi ATCC01EB21
Sustanzaregadenoson
ManifatturRapidscan Pharma Solutions EU Ltd  

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rapiscan 400 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett ta’ 5 ml fih 400 mikrogramma ta’ regadenoson (80 mikrogramma/ml).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Dan il-prodott mediċinali huwa għall-użu dijanjostiku biss.

Rapiscan hu vasodilatur koronarju selettiv għall-użu bħala mediċina farmakoloġika li tikkawża stress għal immaġni ta’ perfużjoni mijokardijaka radionuclide (myocardial perfusion imaging, MPI) f’pazjenti adulti li ma jkunux kapaċi jagħmlu eżerċizzju adegwat li jikkawża stress.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura b’Rapiscan hi ristretta għall-użu f’faċilità medika fejn tagħmir għal monitoraġġ kardijaku u ta’ risuxitazzjoni jkun disponibbli.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hi injezzjoni waħda ta’ 400 mikrogramma ta’ regadenoson (5 ml) ġo vina periferali, mingħajr l-ebda aġġustament fid-doża meħtieġ għall-piż tal-ġisem.

Il-pazjenti għandhom jevitaw il-konsum ta’ kwalunkwe prodotti li fihom methylxanthines (eż. kaffeina) kif ukoll kwalunkwe prodotti mediċinali li fihom theophylline għal mill-inqas 12-il siegħa qabel l-għoti ta’ Rapiscan (ara sezzjoni 4.5).

Fejn ikun possibbli, dipyridamole m’għandux jingħata għal mill-inqas jumejn qabel l-għoti ta’ Rapiscan (ara sezzjoni 4.5).

Aminophylline jista’ jintuża biex inaqqas reazzjonijiet avversi severi u/jew persistenti għal regadenoson iżda ma għandux jintuża biss għall-għanijiet ta’ terminazzjoni ta’ aċċessjoni kkaġunata minn Rapiscan (ara sezzjoni 4.4).

Regadenoson jikkawża żieda mgħaġla fir-rata ta’ taħbit tal-qalb (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1). Il-pazjenti għandhom jibqgħu bilqiegħda jew mimduda u jkunu mmonitorjati f’intervalli frekwenti wara l- injezzjoni sakemm il-parametri tal-ECG, rata ta’ taħbit tal-qalb u pressjoni tad-demm ikunu reġgħu lura għal-livelli ta’ qabel id-doża.

Użu ripetut

Dan il-prodott għandu jingħata darba biss f’perijodu ta’ 24 siegħa. Is-sigurtà u t-tollerabilità tal-użu ripetut ta’ dan il-prodott f’perijodu ta’ 24 siegħa ma ġewx ikkaratterizzati.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ regadenoson fi tfal li għandhom inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa.

Dejta mhux disponibbli.

Anzjani

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Rapiscan għandu jingħata bħala injezzjoni mgħaġla ta’ 10 sekondi ġo vina periferali bl-użu ta’ kateter jew labra ta’ 22-gauge jew akbar.

5 ml ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni għandha tingħata immedjatament wara l-injezzjoni ta’ Rapiscan.

Il-prodott radjofarmaċewtiku għall-aġent tal-immaġni ta’ perfużjoni mijokardijaka għandu jingħata 10-20 sekonda wara sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni. Il- prodott radjofarmaċewtiku jista’ jiġi injettat direttament ġol-istess kateter ta’ Rapiscan.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Imblokk atrijoventrikulari (AV) tat-tieni jew tat-tielet grad jew disfunzjoni tas-sinus node, ħlief jekk dawn il-pazjenti jkollhom pacemaker artifiċjali jaħdem.

Anġina instabbli li ma tkunx ġkun stabbilizzata b’terapija bi prodotti mediċediot.

Pressjoni baxxa severa.

Stati dikumpensati ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Rapiscan għandu l-potenzjal li jikkawża reazzjonijiet serji u ta’ periklu għall-ħajja, li jinkludu dawk elenkati hawn taħt (ara wkoll sezzjoni 4.8). Għandu jsir monitoraġġ kontinwu bl-ECG u s-sinjali vitali għandhom jiġu mmonitorjati f’intervalli frekwenti sakemm il-parametri tal-ECG, rata ta’ taħbit tal- qalb u pressjoni tad-demm ikunu reġgħu lura għal-livelli ta’ qabel id-doża. Rapiscan għandu jintuża bl- attenzjoni u għandu jingħata biss f’faċilità medika li jkun fiha tagħmir għal monitoraġġ kardijaku u ta’ risuxitazzjoni. Aminophylline jista’ jingħata f’dożi li jvarjaw minn 50 mg sa 250 mg permezz ta’ injezzjoni bil-mod ġod-vini (50 mg sa 100 mg fuq perijodu ta’ 30-60 sekonda) biex inaqqas reazzjonijiet avversi severi u/jew persistenti għal Rapiscan iżda ma għandux jintuża biss għall-għanijiet ta’ terminazzjoni ta’ aċċessjoni kkaġunata minn Rapiscan.

Iskemija mijokardijaka

Waqfien kardijaku fatali, arritmiji ventrikulari ta’ periklu għall-ħajja u infart mijokardijaku jistgħu jirriżultaw mill-iskemija kkaġunata minn mediċini farmakoloġiċi li jikkawżaw stress bħal Rapiscan.

Rapiscan għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’infart mijokardijaku riċenti. Provi kliniċi li saru b’regadenoson eskludew pazjenti b’infart mijokardijaku riċenti (fi żmien 3 xhur).

Imblokk tan-nodes sinoatrijali u atrijoventrikulari

Agonisti tar-riċettur ta’ adenosine, li jinkludu regadenoson, jistgħu jnaqqsu nodes sinoatrijali (SA) u AV u jistgħu jikkawżaw imblokk AV tal-ewwel, tat-tieni jew tat-tielet grad, jew bradikardija tas-sinus.

Pressjoni baxxa

Agonisti tar-riċettur ta’ adenosine, li jinkludu regadenoson, jikkaġunaw vasodilatazzjoni arterjali u pressjoni baxxa. Ir-riskju ta’ pressjoni baxxa serja jista’ jkun ogħla f’pazjenti b’disfunzjoni awtonomika, ipovolemija, stenosi tal-parti ewlenija tal-arterja koronarja tax-xellug, mard valvulari stenotiku tal-qalb, perikardite jew ħruġ ta’ likwidu mill-perikardju, jew mard stenotiku tal-arterja karotid b’insuffiċjenza ċnsuffiċjenzaju,i

Pressjoni tad-demm għolja

Rapiscan jista’ jikkawża żidiet klinikament sinifikanti fil-pressjoni tad-demm, li f’xi pazjenti jistgħu jwasslu għal kriżi ta’ pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.8). Ir-riskju ta’ żidiet sinifikanti fil-pressjoni tad- demm jista’ jkun akbar f’pazjenti bi pressjoni għolja mhux ikkontrollata. Għandha tingħata kunsiderazzjoni għal dewmien fl-għoti ta’ Rapiscan sakemm il-pressjoni tad-demm tkun ikkontrollata sew.

Kombinazzjoni mal-eżerċizzju

L-użu ta’ Rapiscan bl-involviment tal-eżerċizzju kien assoċjat ma’ reazzjonijiet avversi serji li jinkludu pressjoni baxxa, pressjoni għolja, sinkope u arrest kardijaku. Pazjenti li kellhom xi sintomi jew sinjali li jissuġġerixxu iskemija mijokardijaka akuta waqt l-eżerċizzju jew l-irkupru, x’aktarx ikunu f’riskju partikolarment għoli ta’ reazzjonijiet avversi serji.

Attakki iskemiċi transitorji u aċċidenti ċerebrovaskulari

Rapiscan jista’ jikkawża attakk iskemiku transitorji (ara sezzjoni 4.8). F’esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq kien hemm rapporti wkoll ta’ aċċident ċerebrovaskulari (CVA - cerebrovascular accident).

Riskju ta’ aċċessjonijiet

Għandha tintuża kawtela meta Rapiscan jingħata lil pazjenti bi storja ta’ aċċessjonijiet jew b’fatturi oħra ta’ riskju għal aċċessjonijiet, fosthom l-għoti konkomitanti ta’ prodotti mediċinali li jbaxxu l- limitu tal-aċċl-aunalitie (eż. antipsikotiċi, anti-dipressanti, theophyllines, tramadol, sterojdi sistemiċi u quinolones).

Aminophylline jista’ jtawwal aċċessjoni jew jikkawża aċċessjonijiet multipli minħabba l-effett prokonvulżanti tiegħu. Għalhekk, l-għoti ta’ aminophylline għall-għanijiet ta’ terminazzjoni ta’ aċċessjoni biss ikkaġunata minn Rapiscan mhuwiex rakkomandat.

Fibrillazzjoni jew palpitazzjonijiet atrijali

Rapiscan għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti bi storja ta’ fibrillazzjoni jew palpitazzjonijiet atrijali. Fl- esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq kien hemm każijiet ta’ aggravar jew rikorrenza ta' fibrillazzjoni atrijali wara l-għoti ta’ Rapiscan.

Restrizzjoni tal-bronki

Agonisti tar-riċettur ta’ adenosine, inkluż Rapiscan, jistgħu jikkawżaw restrizzjoni tal-bronki u arrest respiratorju (ara sezzjoni 4.8), b’mod speċjali f’pazjenti b’mard magħruf jew issuspettat ta’ restrizzjoni tal-bronki, mard pulmonari ostruttiv kroniku (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) jew ażżma. Terapija adattata bi bronkodilatur u miżuri għal risuxitazzjoni għandhom ikunu disponibbli qabel l-għoti ta’ Rapiscan.

Sindrome ta’ QT twil

Regadenoson jistimula l-funzjoni simpatetika u jista’ jżid ir-riskju ta’ takiarritmiji ventrikulari f’pazjenti b’sindrome ta’ QT twil.

Twissijiet dwar sustanzi mhux attivi

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża. Madankollu, l- injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni mogħtija wara Rapiscan fiha 45 mg ta’

sodium. Dan għandu jitqies f’pazjenti li jikkontrollaw l-ammont ta’ sodium li jieħdu fid-dieta.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

Methylxanthines

Methylxanthines (eż., kaffeina u theophylline) huma antagonisti mhux speċifiċi tar-riċettur ta’ adenosine u jistgħu jinterferixxu mal-attività ta’ vasodilatazzjoni ta’ regadenoson (ara sezzjoni 5.1). Il- pazjenti għandhom jevitaw il-konsum ta’ kwalunkwe prodott mediċinali li fih methylxanthines kif ukoll kwalunkwe prodott mediċinali li fih theophylline għal mill-inqas 12-il siegħa qabel l-għoti ta’ Rapiscan

(ara sezzjoni 4.2).

Intwera li aminophylline (100 mg, li jingħata permezz ta’ injezzjoni bil-mod ġil-vina fuq perijodu ta’ 60 sekonda) injettat minuta wara 400 mikrogramma ta’ regadenoson f’persuni li tkun qed issirilhom kateterizzazzjoni kardijaka, iqassar it-tul tar-rispons għal regadenoson tal-fluss ta’ demm koronarju kif imkejjel permezz ta’ ultrasonografija pulsed-wave Doppler. Aminophylline intuża biex inaqqas reazzjonijiet avversi għal Rapiscan (ara sezzjoni 4.4).

Dipyridamole

Dipyridamole iżid il-livelli ta’ adenosine fid-demm u r-rispons għal regadenoson jista’ jinbidel meta l- livelli ta’ adenosine fid-demm jiżdiedu. Fejn ikun possibbli, dipyridamole m’għandux jingħata għal mill-inqas jumejn qabel l-għoti ta’ Rapiscan (ara sezzjoni 4.2).

Prodotti mediċinali kardjoattivi

Fi studji kliniċi, Rapiscan ingħata lil pazjenti li kienu qed jieħdu prodotti mediċinali kardjoattivi oħrajn (i.e., imblokkaturi β, imblokkaturi tal-kanal tal-calcium, inibituri ta’ ACE, nitrates, glycosides kardijaċi, u imblokkaturi tar-riċettur ta’ angiotensin) mingħajr effetti apparenti fuq il-profili tas-sigurtà jew tal-effikaċja ta’ Rapiscan.

Interazzjonijiet oħra

Regadenoson ma jinibixxix il-metaboliżmu ta’ substrati għal CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, jew CYP3A4 f’mikrosomi tal-fwied uman, u dan jindika li mhux mistenni li jibdel il- farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali metabolizzati minn dawn l-enzimi ta’ ċa’zimii P450.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Rapiscan fin-nisa tqal. Ma sarux studji fuq l-annimali dwar l- iżvilupp qabel u wara t-twelid. Il-fetotossiċità, iżda mhux it-teratoġeniċità, kienet osservata fi studji dwar l-iżvilupp embrijofetali (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali għall-bnedmin. Rapiscan m’għandux jingħata matul it-tqala ħlief jekk ikun meħtieġ b’mod ċar.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk regadenoson jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. It-tneħħija ta’ regadenoson fil-ħalib ma ġietx studjata fl-annimali. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Rapiscan, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l- benefiċċju tat-trattament gћall-mara. Jekk Rapiscan jingħata, il-mara m’għandhiex tredda’ għal mill- inqas 10 sigħat (jiġifieri, mill-inqas 5 darbiet tal-half-life tal-eliminazzjoni fil- plażma) wara l-għoti ta’ Rapiscan.

Fertilità

Ma sarux studji dwar il-fertilità b’Rapiscan (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

L-għoti ta’ Rapiscan jista’ jirriżulta f’reazzjonijiet avversi bħal sturdament, uġigħ ta’ ras, u qtugħ ta’

nifs (ara sezzjoni 4.8) dritt wara l-għoti. Madankollu, il-biċċa l-kbira tar-reazzjonijiet avversi huma ħfief u transitorji, u jgħaddu fi żmien 30 minuta wara li pazjent ikun irċieva Rapiscan. Għalhekk, Rapiscan jista’ jkun mistenni li ma jkollu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni ladarba l-kura tkun intemmet u dawn ir-reazzjonijiet ikunu għaddew.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Rapiscan fl-istudji kliniċi kienu ħfief, transitorji (normalment jgħaddu fi żmien 30 minuta wara li pazjent ikun irċieva Rapiscan), u ma kienu jeħtieġu l-ebda intervent mediku. Reazzjonijiet avversi seħħew f’madwar 80% tal-pazjenti. L- iktar reazzjonijiet avversi komuni rrappurtati matul l-iżvilupp kliniku f’total ta’ 1,651 pazjenti/voluntiera kienu: qtugħ ta’ nifs (29%), uġigħ ta’ ras (27%), fwawar (23%), uġigħ fis- sider (19%), tibdil fis-segment ST fuq elettrokardjogramm (18%), skonfort gastro-intestinali (15%) u sturdament (11%).

Rapiscan jista’ jikkawża iskemija mijokardijaka (potenzjalment assoċjata ma’ waqfien kardijaku fatali, arritmiji ventrikulari ta’ periklu għall-ħajja, u infart mijokardijaku), pressjoni baxxa li twassal għal sinkope u attakki iskemiċi transitorji, pressjoni tad-demm għolja li twassal għal pressjoni għolja u kriżi maħluqa minn pressjoni għolja, u imblokk SA/AV tan-nodes li jwassal għal imblokk AV tal- ewwel, tat-tieni jew tat-tielet grad, jew bradikardija tas-sinus li tkun teħtieġ intervent (ara sezzjoni 4.4). Sinjali ta' sensittività eċċessiva (raxx, urtikarja, anġjoedema, anafilassi u/jew għafis fil- gerżuma) jista' jkollhom bidu immedjat jew inkella bidu mdewwem. Aminophylline jista’ jintuża biex inaqqas reazzjonijiet avversi severi jew persistenti għal Rapiscan iżda ma għandux jintuża biss għall-għanijiet ta’ terminazzjoni ta’ aċċessjoni kkaġunata minn Rapiscan (ara sezzjoni 4.4).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Evalwazzjoni ta’ reazzjonijiet avversi għal regadenoson hi bbażata fuq dejta dwar is-sigurtà minn studji kliniċi u esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Ir-reazzjonijiet avversi kollha huma ppreżentati fit-tabella hawn taħt, u huma elenkati skond il-klassi tal-organi tas-sistema tal-ġisem u skond il- frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100) u rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir- reazzjonijiet avversi huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Disturbi fis-sistema immuni:

Mhux komuni

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva inkluż: Raxx, urtikarja, anġjoedema,

 

anafilassi u/jew għafis fil-gerżuma

Disturbi psikjatriċi:

 

Mhux komuni

Ansjetà, nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema

nervuża:

Komuni ħafna

Uġigħ ta’ ras, sturdament

Komuni

Parestesija, ipoestesija, indeboliment fis-sens tat-togħma

Mhux komuni

Konvulżjonijiet, sinkope, attakk iskemiku transitorju, l-ebda rispons għal

 

stimuli, livell baxx ta’ koxjenza, rogħda, ngħas

Rari

Aċċident ċerebrovaskulari

 

 

Disturbi fl-għajnejn:

 

Mhux komuni

Vista mċajpra, uġigħ fl-għajnejn

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Mhux komuni

Żanżin fil-widnejn

Disturbi fil-qalb:

 

Komuni ħafna

Tibdil fis-segment ST fuq elettrokardjogramm

Komuni

Anġina pectoris, imblokk atrijoventrikulari, takikardija, palpitazzjonijiet,

 

anormalitajiet oħrajn fl-ECG li jinkludu titwil fl-intervall QT ikkoreġut fuq

 

elettrokardjogramm

Mhux komuni

Waqfien kardijaku, infart mijokardijaku, imblokk sħiħ AV, bradikardija,

 

palpitazzjonijiet atrijali, bidu ġdid, aggravar jew rikorrenza ta’

 

fibrillazzjoni atrijali

Disturbi vaskulari:

 

Komuni ħafna

Fwawar

Komuni

Pressjoni baxxa

Mhux komuni

Pressjoni għolja, sfurija, kesħa periferali

Disturbi respiratorji,

toraċiċi u medjastinali:

Komuni ħafna

Qtugħ ta’ nifs

Komuni

Dwejjaq fil-gerżuma, irritazzjoni fil-gerżuma, sogħla

Mhux komuni

Takipnea, tħarħir

Mhux magħruf

Bronkospażmu, Arrest respiratorju

Disturbi gastro-intestinali:

Komuni ħafna

Skonfort gastro-intestinali

Komuni

Rimettar, nawseja, skonfort orali

Mhux komuni

Nefħa taż-żaqq, dijarea, inkontinenza tal-ippurgar

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

Komuni

Iperidrosi

Mhux komuni

Eritema

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi:

Komuni

Uġigħ fid-dahar, fl-għonq jew fix-xedaq, uġigħ fl-estremitajiet, skonfort

 

muskoluskeletriku

Mhux komuni

Artralġja

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

Komuni ħafna

Uġigħ fis-sider

Komuni

Telqa, astenja

Mhux komuni

Uġigħ fis-sit tal-injezzjoni, uġigħ ġenerali tal-ġisem

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Waqfien kardijaku fatali, arritmiji ventrikulari ta’ periklu għall-ħajja u infart mijokardijaku jistgħu jirriżultaw mill-iskemija kkaġunata minn mediċini farmakoloġiċi li jikkawżaw stress. Tagħmir ta’ risuxitazzjoni kardijaku u staff imħarreġ għandhom ikunu disponibbli qabel l-għoti ta’ Rapiscan (ara sezzjoni 4.4).

Imblokk nodali sinoatrijali u atrijoventrikulari

Agonisti tar-riċettur ta’ adenosine, li jinkludu Rapiscan, jistgħu jnaqqsu n-nodes ta’ SA u AV u jistgħu jikkawżaw imblokk AV tal-ewwel, tat-tieni jew tat-tielet grad, jew bradikardija tas-sinus li tkun teħtieġ intervent. Fi studji kliniċi, żviluppa imblokk AV tal-ewwel grad (titwil tal-PR ta’ > 220 msek) fi 3% tal-pazjenti fi żmien sagħtejn mill-għoti ta’ Rapiscan; imblokk AV transitorju tat-tieni grad b’taħbita waħda nieqsa kien osservat f’pazjent wieħed li kien qed jirċievi Rapiscan. Fl-esperjenza ta’ wara t- tqegħid fis-suq, imblokk tal-qalb tat-tielet grad u asistolija kienu rrappurtati fi żmien minuti mill-għoti ta’ Rapiscan.

Pressjoni baxxa

Agonisti tar-riċettur ta’ adenosine, li jinkludu Rapiscan, jikkaġunaw vasodilatazzjoni arterjali u pressjoni baxxa. Fi studji kliniċi, kien osservat tnaqqis fil-pressjoni sistolika tad-demm (> 35 mm Hg) f’7% tal-pazjenti u tnaqqis fil-pressjoni dijastolika tad-demm (> 25 mm Hg) kienet osservata f’4% tal- pazjenti fi żmien 45 minuta mill-għoti ta’ Rapiscan. Ir-riskju ta’ pressjoni baxxa serja jista’ jkun ogħla f’pazjenti b’disfunzjoni awtonomika, ipovolemija, stenosi tal-arterja koronorja ewlenija tax-xellug, mard valvulari stenotiku tal-qalb, perikardite jew ħruġ ta’ likwidu mill-perikardju, jew mard stenotiku tal-arterja karotid b’insuffiċjenza ċerebrovaskulari. Fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, kienu rrappurtati sinkope u attakki iskemiċi transitorji.

Pressjoni tad-demm għolja

Fi provi kliniċi, ġiet osservata pressjoni tad-demm sistolika miżjuda (≥ 50 mm Hg) f’0.7% tal-pazjenti u pressjoni tad-demm diastolika miżjuda (≥ 30 mm Hg) f’0.5% tal-pazjenti. Ħafna żidiet ġew lura

għan-normal fi żmien 10 sa 15-il minuta, iżda f’xi każijiet, ġew osservati żidiet wara 45 minuta mill- għoti.

Sindrome ta’ QT twil

Regadenoson iżid it-ton simpatetiku, li jikkawża żieda fir-rata ta’ taħbit tal-qalb u taqsir tal-intervall tal-QT. F’pazjent b’sindrome ta’ QT twil, l-istimulazzjoni simpatetika tista’ tirriżulta f’inqas taqsir tal- intervall tal-QT minn dak normali u tista’ wkoll tikkawża żieda paradossali fl-intervall tal-QT. F’dawn il-pazjenti, il-fenomenu tas-sindrome R-on-T jista’ jseħħ, fejn taħbita addizzjonali tinterrompi t- T wave tat-taħbita ta’ qabel, u dan iżid ir-riskju ta’ takiarritmija ventrikulari.

Uġigħ ta’ ras

Uġigħ ta’ ras kien irrappurtat minn 27% tal-persuni li rċivew Rapiscan fl-istudji kliniċi. L-uġigħ ta’ ras kien ikkunsidrat li kien sever fi 3% tal-persuni.

Popolazzjoni anzjana

Pazjenti aktar anzjani (≥ età ta’ 75 sena; n = 321) kellhom profil simili ta’ reazzjonijiet avversi meta mqabbla ma’ pazjenti iżgħar (< (≥ età ta’ 65 sena; n = 1,016), iżda kellhom inċidenza ogħla ta’ pressjoni baxxa (2% kontra < 1%).

4.9Doża eċċessiva

Fi studju li sar fuq voluntiera b’saħħithom, sintomi ta’ fwawar, sturdament u żieda fir-rata ta’ taħbit tal-qalb kienu evalwati bħala li kienu intollerabbli b’dożi ta’ regadenoson ta’ iżjed minn 0.02 mg/kg.

Kura

Aminophylline jista’ jintuża biex inaqqas reazzjonijiet avversi severi jew persistenti għal Rapiscan (ara sezzjoni 4.4).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Terapija kardijaka, preparazzjonijiet kardijaċi oħrajn, Kodiċi ATC: C01EB21

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Regadenoson hu agonist b’affinità baxxa (Ki ≈ 1.3 µM) għar-riċettur ta’ adenosine A2A, b’mill-inqas affinità li hi 10 darbiet iktar baxxa għar-riċettur ta’ adenosine A1 (Ki > 16.5 µM), u affinità baxxa ħafna, jekk ikun hemm, għar-riċetturi ta’ adenosine A2B u A3. L-attivazzjoni tar-riċettur ta’ adenosine A2A tipproduċi vasodilatazzjoni koronarja u żżid il-fluss tad-demm koronarju (coronary blood flow, CBF). Minkejja affinità baxxa għar-riċettur ta’ adenosine A2A, regadenoson għandu potenza qawwija li jżid il-konduttanza koronarja fi qlub iżolati tal-firien u fniek tal-Indi, b’valuri EC50 ta’ 6.4 nM u

6.7-18.6 nM, rispettivament. Regadenoson juri selettività (≥ 215-il darba iżjed) biex iżid il- konduttanza koronarja (rispons medjat minn A2A) fir-rigward tat-tnaqqis tal-konduzzjoni tan- nodes

AV kardijaċi (rispons medjat minn A1), kif imkejjel mill-ħin ta’ konduzzjoni AV (qalb tal- firien) jew

intervall S-H (qalb tal-fniek tal-Indi). Regadenoson iżid b’mod preferenzjali l-fluss tad- demm fil- koronarja fir-rigward ta’ beds vaskulari arterjali periferali (tar-riġlejn ta’ quddiem, tal-moħħ, tal- pulmun) fi klieb anestetizzati.

Effetti farmakodinamiċi

Fluss tad-demm koronarju

Regadenoson jikkawża żieda mgħaġla fis-CBF li tkun sostnuta għal ftit tal-ħin. F’pazjenti li tkun qed issirilhom kateterizzazzjoni koronarja, intużat ultrasonografija pulsed-wave Doppler biex tkejjel il- medja tal-veloċità massima (average peak velocity, APV) tas-CBF qabel u sa 30 minuta wara l-għoti

ta’ Rapiscan (400 mikrogramma, minn ġol-vina). Il-medja ta’ APV żdiedet b’iktar mid-doppju tal-linja bażi bi 30 sekonda u naqset għal inqas min-nofs tal-effett massimu fi żmien 10 minuti (ara

sezzjoni 5.2).

L-assorbiment tal-prodott radjofarmaċewtiku mill-mijokardju hu proporzjonali għas-CBF. Billi regadenoson iżid il-fluss tad-demm f’arterji koronarji normali bi ftit jew l-ebda żieda f’arterji stenotiċi, regadenoson jikkawża relattivament inqas assorbiment tal-prodott radjofarmaċewtiku f’żoni vaskulari fejn id-demm jiġi fornut minn arterji stenotiċi. Għaldaqstant, l-assorbiment tal-prodott radjofarmaċewtiku mill-mijokardju wara l-għoti ta’ Rapiscan ikun akbar fiż-żoni perfużi minn arterji normali meta mqabbel ma’ arterji stenotiċi.

Effetti emodinamiċi

Il-maġġoranza tal-pazjenti jkollhom żieda mgħaġla fir-rata ta’ taħbit tal-qalb. L-ikbar bidla medja mil- linja bażi (21 bpm) isseħħ madwar minuta wara l-għoti ta’ Rapiscan. Ir-rata ta’ taħbit tal-qalb terġa’ lura għal-linja bażi fi żmien 10 minuti. It-tibdil fil-pressjoni sistolika tad-demm u l-pressjoni dijastolika tad-demm kien varjabbli, bl-ikbar tibdil fil-pressjoni sistolika ta’ −3 mm Hg u fil-pressjoni dijastolika ta’ −4 mm Hg, madwar minuta wara l-għoti ta’ Rapiscan. Żieda fil-pressjoni tad-demm kienet osservata f’xi pazjenti (pressjoni sistolika tad-demm massima ta’ 240 mm Hg u pressjoni dijastolika massima tad-demm ta’ 138 mm Hg).

Effetti respiratorji

Ir-riċetturi ta’ adenosine A2B u A3 kienu implikati fil-patofiżjoloġija tar-restrizzjoni tal-bronki

f’individwi suxxettibbli (i.e., persuni ażżmatiċi). Fi studji in vitro, intwera li regadenoson għandu ftit affinità li jeħel mar-riċetturi ta’ adenosine A2B u A3. L-inċidenza ta’ FEV1 tnaqqis ta’ > 15% mil-linja

bażi wara l-għoti ta’ Rapiscan kienet evalwata fi tliet studji kliniċi kkontrollati, li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali. Fl-ewwel studju li sar fuq 49 pazjent li kellhom COPD minn moderata sa severa, ir-rata ta’ FEV1 tnaqqis ta’ > 15% mil-linja bażi kienet ta’ 12% u 6% wara d-dożaġġ

b’Rapiscan u bi plaċebo, rispettivament (p = 0.31). Fit-tieni studju li sar fuq 48 pazjent li kellhom ażżma minn ħafifa sa moderata, li fil-passat intwera li kellhom reazzjonijiet ta’ restrizzjoni tal-bronki għal adenosine monophosphate, ir-rata ta’ FEV1 tnaqqis ta’ > 15% mil-linja bażi kienet l-istess (4%)

wara d-dożaġġ kemm b’Rapiscan kif ukoll bi plaċebo. Fit-tielet studju f’1009 pazjent b’ażżma ħafifa jew moderata (n=537) u b’COPD moderata jew severa (n=472), l-inċidenza ta’ FEV1 tnaqqis ta’ >

15% mil-linja bażi kienet ta’ 1.1% u 2.9% f’pazjenti bl-ażżma (p=0.15) u 4.2% u 5.4% f’pazjenti b’COPD (p=0.58) wara dożaġġ b’Rapiscan u bi plaċebo, rispettivament. Fl-ewwel u fit-tieni studju, qtugħ ta’ nifs kien irrappurtat bħala reazzjoni avversa wara d-dożaġġ b’Rapiscan (61% għal pazjenti b’COPD; 34% għal pazjenti b’ażżma), filwaqt li ħadd mill-individwi ma kellu qtugħ ta’ nifs wara dożaġġ bi plaċebo. Fit-tielet studju, il-qtugħ ta’ nifs ġif rrapportat b’mod aktar frekwenti wara Rapiscan (18% għal pazjenti b’COPD; 11% għal pazjenti bl-ażżma) milli bi plaċebo, iżda b’rata aktar baxxa milli rrapportat matul żvilupp kliniku (ara Sezzjoni 4.8). Relazzjoni bejn severità miżjuda tal- marda u l-inċidenza miżjuda ta’ dispnea kienet apparenti f’pazjenti bl-ażżma, iżda mhux f’pazjenti b’COPD. L-użu ta’ terapija ta’ twessigħ tal-bronki għas-sintomi ma kienx differenti bejn Rapiscan u plaċebo. Il-qtugħ ta’ nifs ma kellux korrelazzjoni ma’ tnaqqis f’FEV1.

Effikaċja klinika u sigurtà

Studji kliniċi wrew l-effikaċja u s-sigurtà ta’ Rapiscan f’pazjenti li huma indikati għal stress radionuclide MPI farmakoloġiku.

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Rapiscan ġapiscanaġiku. fir-rigward ta’ adenosine f’żewġ studji double-blind li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali (ADVANCE MPI 1 u ADVANCE MPI 2) li saru fuq 2,015 pazjent li kien magħruf li kellhom, jew li kien hemm suspett li kellhom mard tal-arterja koronarja, li kienu rriferuti għal stress MPI farmakoloġiku klinikament indikat. Total ta’ 1,871 minn dawn il-pazjenti kellhom immaġni li kienu kkunsidrati li huma validi għal evalwazzjonital-effikaċja primarja, li kienu jinkludu 1,294 (69%) irġiel u 577 (31%) nisa b’medjan ta’ età ta’ 66 sena (medda ta’ età ta’ 26-93 sena). Kull pazjent irċieva skan inizjali ta’ stress bl-użu ta’ adenosine (infużjoni ta’ 6 minuti bl-użu ta’ doża ta’ 0.14 mg/kg/min, mingħajr eżerċizzju) bi protokoll ta’ immaġni b’radionuclide gated SPECT (single photon emission computed tomography). Wara l-iskan inizjali, il- pazjenti ntgħażlu b’mod każwali biex jingħataw jew Rapiscan jew adenosine, u rċivew it-tieni skan ta’

stress bl-istess protokoll ta’ immaġni b’radionuclide bħal dak li ntuża għall-iskan inizjali. Il-medjan taż-żmien bejn l-iskans kien ta’ 7 ijiem (medda ta’ 1-104 ijiem).

L-iktar tipi komuni ta’ storja medika kardjovaskulari kienu jinkludu pressjoni għolja (81%), bypass graft tal-arterja koronarja (coronary artery bypass graft, CABG), angioplasty koronarja transluminali perkutanea (percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA) jew stenting (51%), anġina

(63%), u storja medika ta’ infart mijokardijaku (41%) jew arritmija (33%); tipi oħra ta’ storja medika kienu jinkludu dijabete (32%) u COPD (5%). Pazjenti bi storja medika riċenti ta’ arritmija ventrikulari serja mhux ikkontrollata, infart mijokardijaku, jew anġina instabbli, storja medika ta’ imblokk AV ta’ iktar mill-ewwel grad, jew bi bradikardija sintomatika, is-sindrome ta’ sinus marid, jew trapjant tal- qalb, kienu esklużi. Numru ta’ pazjenti ħadu prodotti mediċinali kardjoattivi fil-jum tal-iskan, li jinkludu imblokkaturi β (18%), imblokkaturi tal-kanal tal-calcium (9%), u nitrates (6%).

Qbil bejn l-immaġni

Il-paragun tal-immaġni miksuba b’Rapiscan ma’ dawk miksuba b’adenosine sar kif ġej. Bl-użu ta’ mudell bi 17-il segment, in-numru ta’ segmenti li kienu juru difett ta’ perfużjoni riversibbli, kien ikkalkulat għall-istudju inizjali b’adenosine u għall-istudju li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali bl-użu ta’ Rapiscan jew adenosine. Fil-popolazzjoni tal-istudji miġbura, 68% tal-pazjenti kellhom 0-1 segmenti li kienu juru difetti riversibbli fuq l-iskan inizjali, 24% kellhom 2-4 segmenti, u 9% kellhom ≥ 5 segmenti. Ir-rata ta’ qbil għall-immaġni miksuba b’Rapiscan jew adenosine fir- rigward tal- immaġni inizjali b’adenosine kienet ikkalkulata billi ġie stabbilit kemm ta’ spiss il-pazjenti assenjati għal kull kategorija inizjali ta’ adenosine (0-1, 2-4, 5-17-il segment riversibbli) kienu mpoġġija fl- istess kategorija mal-iskan li sar fuq parteċipanti li ntgħażlu b’mod każwali. Ir-rati ta’ qbil għal Rapiscan u adenosine kienu kkalkulati bħala l-medja tar-rati ta’ qbil fit-tliet kategoriji kif stabbilit mill-iskan inizjali. L-istudji ADVANCE MPI 1 u ADVANCE MPI 2, individwalment u kombinati, urew li Rapiscan hu simili għal adenosine fl-evalwazzjoni tal-grad ta’ anormalitajiet ta’ perfużjoni riversibbli:

 

ADVANCE

ADVANCE

Studi

 

MPI 1

MPI 2

Kombinati

 

(n = 1,113)

(n = 758)

(n = 1,871)

Rata ta’ Qbil Adenosine – Adenosine (± SE)

61 ± 3%

64 ± 4%

62 ± 3%

Numru ta’ Pazjenti (n)

Rata ta’ Qbil Adenosine – Rapiscan (± SE)

62 ± 2%

63 ± 3%

63 ± 2%

Numru ta’ Pazjenti (n)

1,240

Differenza fir-Rata (Rapiscan – Adenosine) (±

1 ± 4%

-1 ± 5%

0 ± 3%

SE)

-7.5, 9.2%

-11.2, 8.7%

-6.2, 6.8%

95% Intervall ta’ Kunfidenza

 

 

 

Fl-istudji ADVANCE MPI 1 u ADVANCE MPI 2, il-Cicchetti-Allison u Fleiss-Cohen weighted kappas tal-punteġġ medjan ta’ tliet persuni blinded li jevalwaw il-punteġġ fir-rigward tad-daqs tal- kategorija tal-iskemija (mingħajr ma wieħed iqis is-segmenti b’assorbiment normali waqt is-serħan u tnaqqis ħafif/ekwivoku f’assorbiment waqt stress bħala iskemiku) għall-istudji kombinati b’regadenoson mal-iskan ta’ adenosine kienu moderati, 0.53 u 0.61, rispettivament; kif kienu l- weighted kappas ta’ żewġ skans konsekuttivi b’adenosine, 0.50 u 0.55, rispettivament.

Effett tal-kaffeina

Fi studju ta’ pazjenti adulti li kienu qegħdin jagħmlu MPI radjonukleidi tal-istress farmakoloġiku b’Rapiscan, randomizzati għal plaċebo (n=66) jew għal kaffeina (200 mg, n=70 jew 400 mg, n=71) mogħtija 90 minuta qabel it-test, il-kaffeina kkompromettiet il-preċiżjoni dijanjostika tal- kxif ta’ difetti ta’ perfużjoni riversibbli (p<0.001). Ma kien hemm ebda differenza statistika bejn 200 mg u 400 mg kaffeina flimkien ma’ Rapiscan. Barra minn hekk, ma kien hemm l-ebda effett apparenti ta’ 200 mg jew 400 mg ta’ kaffeina fuq konċentrazzjonijiet tal-plasma ta’ regadenoson.

Ittestjar ta’ sigurtà u tollerabilità

Fl-istudji ADVANCE MPI 1 u ADVANCE MPI 2, il-punti aħħarin li ġejjin li kienu speċifikati minn qabel, dwar is-sigurtà u t-tollerabilità, li qabblu Rapiscan ma’ adenosine, kisbu sinifikat statistiku: (1)

punteġġ totali kemm tal-preżenza u s-severità tal-gruppi ta’ sintomi ta’ fwawar, uġigħ fis-sider, u qtugħ ta’ nifs kien iktar baxx b’Rapiscan (0.9 ± 0.03) milli b’adenosine (1.3 ± 0.05); u (2) il-gruppi ta’ sintomi ta’ fwawar (21% vs 32%), uġigħ fis-sider (28% vs 40%), u ‘uġigħ fil-gerżuma, għonq jew xedaq’ (7% vs 13%) kienu inqas frekwenti b’Rapiscan; l-inċidenza ta’ wġigħ ta’ ras (25% vs 16%) kien iktar frekwenti b’Rapiscan.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropeja għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Rapiscan f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika b’disturbi ta’ perfużjoni mijokardijaka (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Rapiscan jingħata permezz ta’ injezzjoni ġol-vini. Il-konċentrazzjoni ta’ regadenoson fil-profil tal- konċentrazzjoni fil-plażma-ħin f’voluntiera b’saħħithom hu multi-esponenzjali fin-natura tiegħu, u hu kkaratterizzat l-aħjar minn mudell bi 3 kompartimenti. Il-konċentrazzjoni massima fil-plażma ta’ regadenoson tintlaħaq fi żmien minn 1 sa 4 minuti wara injezzjoni ta’ Rapiscan u sseħħ mal-bidu tar- rispons farmakodinamiku (ara sezzjoni 5.1). Il-half-life ta’ din il-fażi inizjali hi madwar 2 sa 4 minuti. Wara dan tiġi fażi intermedja, b’half-life li jkollha medja ta’ bejn wieħed u ieħor 30 minuta, li tikkoinċidi mat-telf tal-effett farmakodinamiku. Il-fażi terminali tikkonsisti fi tnaqqis tal- konċentrazzjoni fil-plażma b’half-life ta’ madwar sagħtejn. Fil-medda tad-doża ta’ 0.003-0.02 mg/kg (jew madwar 0.18-1.2 mg) f’pazjenti b’saħħithom, it-tneħħija, il-half-life terminali jew volum tad- distribuzzjoni ma jidhrux li huma dipendenti fuq id-doża.

Distribuzzjoni

Regadenoson jeħel b’mod moderat mal-proteini fil-plażma tal-bniedem (25-30%).

Bijotrasformazzjoni

Il-metaboliżmu ta’ regadenoson mhuwiex magħruf fil-bnedmin. L-inkubazzjoni f’mikrosomi tal-fwied fil-firien, fil-klieb, u fil-bniedem kif ukoll epatoċiti tal-bniedem ma pproduċiet l-ebda metaboliti ta’

regadenoson li setgħu jiġu osservati. Wara l-għoti ġħo-vini ta’ 14C regadenoson radjutikkettat lil firien u klieb, il-biċċa l-kbira tar-radjuattività (85-96%) tneħħiet fis-sura ta’ regadenoson mhux mibdul. Dawn is-sejbiet jindikaw li l-metaboliżmu ta’ regadenoson m’għandux rwol maġġuri fl-eliminazzjoni ta’ regadenoson.

Eliminazzjoni

F’voluntiera b’saħħithom, 57% tad-doża ta’ regadenoson titneħħa mhux mibdula fl-awrina (medda 19- - 77%), b’medja ta’ tneħħija fil-plażma tal-kliewi ta’ madwar 450 ml/min, i.e., ogħla mir-rata ta’ filtrazzjoni glomerulari. Dan jindika li t-tnixxija tubulari fil-kliewi għandha rwol fl- eliminazzjoni ta’ regadenoson.

Popolazzjonijiet speċjali

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni li kienet tinkludi dejta minn voluntiera u pazjenti, uriet li t- tneħħija ta’ regadenoson tonqos b’mod proporzjonali ma’ tnaqqis fit-tneħħija tal-krejatinina (CLcr) u tiżdied ma’ żieda fil-piż tal-ġaldae L-età, is-sess, u r-razza għandhom effetti minimi fuq il- farmakokinetika ta’ regadenoson.

Indeboliment tal-kliewi

Id-dispożizzjoni ta’ regadenoson kienet studjata fi 18-il persuna b’diversi gradi ta’ indeboliment tal- kliewi u f’6 persuni b’saħħithom. Biż-żieda ta’ indeboliment tal-kliewi, minn ħafif (CLcr 50 sa

<80 ml/min) sa moderat (CLcr 30 sa < 50 ml/min) sa indeboliment tal-kliewi sever (CLcr

<30 ml/min), il-porzjon ta’ regadenoson li tneħħa mhux mibdul fl-awrina u tneħħija mill-kliewi naqas, u rriżulta f’żieda fil-ħalf-lives tal-eliminazzjoni u tal-valuri tal-AUC meta mqabbla ma’ persuni b’saħħithom (CLcr ≥ 80 ml/min). Madankollu, il-konċentrazzjonijiet massimi osservati fil-plażma kif ukoll l-istimi tal-volumi ta’ distribuzzjoni kienu simili fil-gruppi. Il-profili konċentrazzjoni fil-plażma- ħin ma nbidlux b’mod sinifikanti fl-istadji bikrin wara d-dożaġġ meta l-biċċa l-kbira tal-effetti

farmakoloġiċi jkunu osservati. L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Il-farmakokinetika ta’ regadenoson f’pazjenti fuq id-dijalisi ma ġajal evalwata.

Indeboliment tal-fwied

Iktar minn 55% tad-doża ta’ regadenoson titneħħa mhux mibdula fl-awrina u fatturi li jnaqqsu t- tneħħija ma jaffettwawx il-konċentrazzjoni fil-plażma fl-istadji bikrin wara d-dożaġġ meta effetti farmakoloġiċi klinikament sinifikanti jkunu osservati. Il-parametri farmakokinetiċi ta’ regadenoson ma ġaga evalwati speċifikament f’dawk il-persuni bi gradi diversi ta’ indeboliment tal-fwied.

Madankollu, analiżi post-hoc ta’ dejta minn żewġ studji kliniċi ta’ Fażi 3 uriet li l-farmakokinetika ta’ regadenoson ma kinitx affettwata f’sottosett żgħir ta’ pazjenti, b’valuri tal-laboratorju li jissuġġerixxu indeboliment fil-funzjoni tal-fwied (żieda ta’ 2.5 darbiet fit-transaminase jew żieda ta’ 1.5 darbiet ta’ bilirubina fis-serum jew tal-ħin ta’ protrombin). L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Pazjenti anzjani

Ibbażat fuq analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni, l-età għandha influwenza żgħira fuq il- farmakokinetika ta’ regadenoson. L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti anzjani.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-parametri farmakokinetiċi ta’ regadenoson s’issa ma ġasa studjati fil-popolazzjoni pedjatrika (< 18- il sena).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi waħidhom u ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni jew fuq l-iżvilupp embrijo-fetali, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Sinjali ta’ tossiċità materna u tal-fetu kienu osservati fil-firien u fil- fniek (tnaqqis fil-piżijiet tal-feti, dewmien fl-ossifikazzjoni [firien], numru inqas ta’ frieħ u fin- numru ta’ feti ħajjin [fniek]), iżda mhux teratoġeniċità. Kienet osservata tossiċità tal-fetu wara l-għoti ripetut ta’ kuljum ta’ regadenoson, iżda f’dożi suffiċjentement ogħla mid-doża rakkomandata għall- bniedem. Ma sarux studji dwar il-fertilità u qabel u wara t-twelid.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Disodium phosphate dihydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Propylene glycol

Disodium edetate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġe fih

Soluzzjoni ta’ 5 ml f’kunjett li jintuża darba biss, tal-ħġieg ta’ Tip 1 b’tapp tal-lastku (butyl) u overseal tal-aluminju.

Daqs tal-pakkett ta’ 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Dan il-prodott mediċinali għandu jiġi eżaminat viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel ma jingħata.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd.

Regent’s Place

338 Euston Road

London NW1 3BT

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/643/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 06/09/2010

Data tal-aħħar tiġdid: 24/04/2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati