Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Tikkettar - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRiprazo
Kodiċi ATCC09XA02
Sustanzaaliskiren
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 150 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI

TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

adux

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

4.

 

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

li

 

 

 

 

56 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif

qabel linali-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU

 

6.

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Prodott

 

 

 

 

 

Żomm fejn mamedijidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

7.

 

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

EU/1/07/409/001

 

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

 

28 pillola miksija b’rita

m’g

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

 

50 pillola miks ja b’r ta

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

 

56 pillola miks ja b’r ta

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

 

90 pillo a m ks ja b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 150 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

adux

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

4.

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola miksija b’rita

 

 

li

 

 

 

 

90 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif

qabel linali-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU

 

6.

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Prodott

 

 

 

 

 

Żomm fejn mamedijidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

7.

 

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

 

56 pillola miksija b’r ta

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

 

56 pillola miksija b’r ta (folji perforati diviżibbli f’dożi singoli)

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

 

90 pillola m ks ja b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

 

98 pillola m ks ja b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Prodo

mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

FOLJA (KALENDARJU)

 

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

 

Riprazo 150 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

awtorizzat

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OĦRAJN

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

Is-Sibt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tlieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Erbgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħamis

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

Il-Ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħadd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

Riprazo 150 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

awtorizzat

 

 

 

adux

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

14 pillola miksija b’rita

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

ħ

28 pillola miksija b’rita

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola. 49 pillola miksija b’rita

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun f h 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Użu orali.

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6. TWISSIJAMEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MASPEĊJALI LI L-PRODOTT

 

 

 

medi

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Żomm fejn a jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

Prodott

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

 

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

li

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

Kull pillola miksija b’rita fiha 150

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 150 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

mg aliskiren (bħala hemifumarate).

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

adux

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

84 pillola miksija b’rita

Pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

ħ

98 pillola miksija b’rita

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola. 280 pillola miksija b’rita.

Pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull w eħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

 

m’g

 

 

li

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

Użu orali.

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

6.TWISSIJAMEDIĊINALI GĦANDUSPEĊJALI LI L-PRODOTT

 

 

 

medi

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Żomm fejn a jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Prodott

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

DATA TA’ SKADENZA

 

8.

 

JIS

 

 

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

li

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

14 pillola miksija b’rita
Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun 49 pillola miksija b’rita
Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

Riprazo 150 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

awtorizzat

 

 

 

adux

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

fih 20 m’gpakkett, kullħwieħed ikun fih 14-il pillola. fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

li

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

TWISSIJA SPEĊJALIinaliLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

Prodott

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

 

awtorizzat

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 pillola miksija b’rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f’dożi

 

 

 

 

singoli)

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

LOTT

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

16.

 

medi

 

INFORMAZZJONI BILinali-BRAILLE

 

 

Riprazo 150 mg

 

Prodott

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 150 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

adux

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

280 pillola miksija b’rita.

ħ

 

m’g

Pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

98 pillola miksija b’rita

Pakkett b’ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATAli

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

6.

 

medi

 

TWISSIJA SPEĊJALIinaliLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Prodott

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

DATA TA’ SKADENZA

 

8.

 

JIS

 

 

 

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

 

9.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

 

awtorizzat

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

98 pillola miksija b’rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f’dożi

 

 

 

 

singoli)

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

LOTT

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

16.

 

medi

 

INFORMAZZJONI BILinali-BRAILLE

 

 

Riprazo 150 mg

 

Prodott

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 300 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

adux

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

ħ

14-il pillola miksija b’rita

 

 

m’g

 

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

li

 

 

56 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Użu orali.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

6. TWISSIJAMEDIĊINALI GĦANDUSPEĊJALI LI L-PRODOTT

 

 

 

medi

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Żomm fejn a jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Prodott

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

DATA TA’ SKADENZA

 

8.

 

JIS

 

 

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

EU/1/07/409/011

 

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

 

28 pillola miksija b’rita

m’g

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

 

50 pillola miks ja b’r ta

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

 

56 pillola miks ja b’r ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 300 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

adux

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

4.

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola miksija b’rita

 

 

 

li

 

 

 

 

90 pillola miksijin b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 pillola miksijin b’rita

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif

qabel linali-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU

 

6.

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Prodott

 

 

 

 

 

Żomm fejn mamedijidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

7.

 

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

 

56 pillola miksija b’r ta

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

 

56 pillola miksija b’r ta (folji perforati diviżibbli f’dożi singoli)

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

 

90 pillola m ks ja b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

 

98 pillola m ks ja b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Prodo

mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

FOLJA (KALENDARJU)

 

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

 

Riprazo 300 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

awtorizzat

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OĦRAJN

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

Is-Sibt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tlieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Erbgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħamis

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

Il-Ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħadd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

Riprazo 300 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

awtorizzat

 

 

 

adux

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

14 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

 

 

 

 

ħ

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun f h 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 30 pillola.

 

 

49 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun f h 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Prodott

 

Ż mm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 pillola miksija b’rita (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

LOTT

inali

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

Kull pillola miksija b’rita fiha 300

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 300 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

adux

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

4.

 

 

84 pillola miksija b’rita

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

90 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed bi 30 pillola.

 

 

 

 

 

98 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull w eħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

 

280 pillola miksija b’rita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, ku w eħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU

 

6.

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ż mm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 pillola miksija b’rita (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

LOTT

inali

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

14 pillola miksija b’rita
Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun 49 pillola miksija b’rita
Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

Riprazo 300 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

awtorizzat

 

 

 

adux

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

fih 20 m’gpakkett, kullħwieħed ikun fih 14-il pillola. fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATAli

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

TWISSIJA SPEĊJALIinaliLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

Prodott

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

 

awtorizzat

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

98 pillola miksija b’rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f’dożi

 

 

 

 

singoli)

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

LOTT

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

16.

 

medi

 

INFORMAZZJONI BILinali-BRAILLE

 

 

Riprazo 300 mg

 

Prodott

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 300

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riprazo 300 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

mg aliskiren (bħala hemifumarate).

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

adux

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

280 pillola miksija b’rita.

ħ

 

m’g

Pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

98 pillola miksija b’rita

Pakkett b’ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATAli

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

6.

 

medi

 

TWISSIJA SPEĊJALIinaliLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Prodott

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

DATA TA’ SKADENZA

 

8.

 

JIS

 

 

awtorizzat

JINŻAMM FEJN MA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

 

98 pillola miksija b’rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f’dożi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

singoli)

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

li

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati