Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine 3M Health Care Ltd (rivastigmine) – Tikkettar - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRivastigmine 3M Health Care Ltd
Kodiċi ATCN06DA03
Sustanzarivastigmine
Manifattur3M Health Care Limited
Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ terħi 4.6 mg/24 siegħa.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4.6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol- ġilda

rivastigmine

awtorizzat

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

4.15 cm2 fiha 7.17 mg t ’ rivastigmine u

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Fiha wkoll polyester, ethyl vinyl acetate, acrylate copolymer dhesive u isopropyl myristate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT ħ

 

 

 

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

 

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

60 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi m nn ġol-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

90 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi m nn ġol-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

Użu minn fuq il-ġilda.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3M Health Care Limited,

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Morley Street,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loughborough,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leicestershire,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE11 1EP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/14/911/001

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

[7 qratas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/002

[30 qratas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/003 [60 qratas]

 

 

ħ

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/004 [90 qratas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata b r-riċetta t t-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4.6 mg/24 h

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Exelon 4.6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

Użu minn fuq il-ġilda

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

awtorizzat

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

adux

 

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

ħ

Lot

 

m’g

 

 

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

 

li

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda f’kull qartas

 

 

 

6.

OĦRAJN

inali

 

 

ċ

Uża garża waħda għal kull ġurnata. Aqla’ l-garża ta’ qabel, qabel ma tqiegħed garża WAĦDA ġdida.

Prodott

medi

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9.5 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol- ġilda

rivastigmine

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 8.3 cm2 fiha 14.33 mg ta’ rivastigmine u

 

 

terħi 9.5 mg/24 siegħa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

Fiha wkoll polyester, ethyl vinyl acetate, acrylate copolymer

dhesive u isopropyl myristate.

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

adux

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

 

 

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

60 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

90 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi m nn ġol-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

Użu minn fuq il-ġilda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzat3M Health Care Limited,1 Morley Street,Loughborough,Leicestershire,LE11 1EPIr-Renju UnitEU/1/14/911/005 [7 qratas]

EU/1/14/911/006 [30 qratas]adux EU/1/14/911/007 [60 qratas]

EU/1/14/911/008 [90 qratas] ħ

13. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

14.

 

 

inali

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

Prodott mediċinali li jingħata b r-riċetta t t-tabib.

 

 

 

medi

 

 

 

 

ċ

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9.5 mg/24 h

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

 

 

awtorizzat

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9.5 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-

ġilda

 

 

 

rivastigmine

 

 

Użu minn fuq il-ġilda

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

EXP

 

ħadux

 

 

 

 

4.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

Lot

 

 

m’g

 

 

 

li

5.

 

 

inali

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda f’kull qartas

 

 

ċ

6.

medi

 

OĦRAJN

 

 

Uża garża waħda biss kull ġurnata. Aqla’ l-garża ta’ qabel, qabel ma tqiegħed garża WAĦDA ġdida. Prodott

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati