Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riximyo (rituximab) – Tikkettar - L01XC02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRiximyo
Kodiċi ATCL01XC02
Sustanzarituximab
ManifatturSandoz GmbH

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riximyo 100 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni rituximab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 10 mg/mL ta’ rituximab.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, polysorbate 80, sodium chloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

100 mg / 10 mL

2 kunjetti ta’ 10 mL

3 kunjetti ta’ 10 mL

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

L-Awstrija

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1184/001

EU/1/17/1184/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Riximyo 100 mg konċentrat sterili rituximab

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

100 mg / 10 mL

6.OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Riximyo 500 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni rituximab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 10 mg/mL ta’ rituximab.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, polysorbate 80, sodium chloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

500 mg / 50 mL

Kunjett ta’ 50 mL 2 kunjetti ta’ 50 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1184/003

EU/1/17/1184/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Riximyo 500 mg konċentrat sterili rituximab

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

500 mg / 50 mL

6. OĦRAJN

KLIEM GĦALL-KARTUNA TA’ TWISSIJA TAL-PAZJENT GĦALL-INDIKAZZJONIJIET

MHUX GĦALL-KANĊER

Kartuna ta’ Twissija ta’ Riximyo għall- pazjenti b’mard mhux tal-kanċer

Għaliex ingħatajt din il-kartuna?

Din il-mediċina tista’ tagħmlek aktar suxxettibbli għal infezzjonijiet. Din il-kartuna tgħidlek:

Dak li għandek bżonn tkun taf qabel tieħu

Riximyo

Liema huma s-sinjali ta’ infezzjoni

X’għandek tagħmel jekk taħseb li se taqbdek infezzjoni.

Tinkludi wkoll ismek u isem it-tabib u n- numru tat-telefon fuq in-naħa ta’ wara.

X’għandi nagħmel b’din il-kartuna?

Żomm din il-kartuna miegħek il-ħin kollu

- fil-kartiera jew fil-portmoni tiegħek.

Uri din il-kartuna lil kull tabib, infermier jew dentist li tara - mhux biss lill- ispeċjalista li jippreskrivilek Riximyo.

Żomm din il-kartuna miegħek għal sentejn wara l-aħħar doża tiegħek ta’ Riximyo. Dan għaliex l-effetti sekondarji jistgħu jiżviluppaw diversi xhur wara l-kura.

Meta m’għandix nieħu Riximyo?

Tiħux Riximyo jekk ikollok infezzjoni attiva jew problema serja bis-sistema immuni tiegħek.

Għid lit-tabib jew lill-infermier jekk qed tieħu jew ħadt mediċini li jistgħu jaffettwaw is-sistema immuni tiegħek dan jinkludi kimoterapija.

X’inhuma s-sinjali li se taqbdek infezzjoni?

Oqgħod attent għas-sinjali possibbli ta’ infezzjoni li ġejjin:

Deni jew sogħla il-ħin kollu

Telf ta’ piż

Uġigħ bla ma tkun weġġajt

Tħossok b’mod ġenerali ma tiflaħx jew mitluq.

Jekk ikollok xi wieħed minn dawn, għid lil

X’għandi nkun naf aktar?

B’mod rari Riximyo jista’ jikkawża infezzjoni serja fil-moħħ, imsejħa “lewkoenċefalopatija multifokali progressiva” jew PML. Din tista’ tkun fatali.

Sinjali ta’ PML jinkludu:

-Konfużjoni, telf tal-memorja jew problemi biex taħseb

-Telf tal-bilanċ jew bidla fil-mod kif timxi jew titkellem

-Nuqqas ta’ saħħa jew dgħufija fuq naħa waħda tal-ġisem tiegħek

-Vista mċajpra jew telf tal-vista.

Jekk ikollok xi wieħed minn dawn, għid lil tabib jew infermier minnufih. Għandek tgħidilhom ukoll dwar il-kura tiegħek b’Riximyo.

Fejn nista’ nikseb aktar informazzjoni

Ara l-fuljett ta’ tagħrif ta’ Riximyo għal aktar informazzjoni.

Data tal-bidu tal-kura u dettalji ta’ kuntatt

Data tal-aktar infużjoni reċenti:___________

Data tal-ewwel infużjoni:________________

Isem il-Pazjent:_______________________

Isem it-Tabib:_________________________

Dettalji ta’ kuntatt tat-Tabib:_____________

Kun ċert li jkollok lista tal-mediċini kollha tiegħek meta tara professjonist fil-kura tas- saħħa.

Jekk jogħġbok kellem lit-tabib jew lill- infermier tiegħek jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-informazzjoni f’din il-kartuna.

tabib jew infermier minnufih.

Għandek tgħidilhom ukoll dwar il-kura tiegħek b’Riximyo.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati