Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Tikkettar - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSabervel
Kodiċi ATCC09CA04
Sustanzairbesartan
ManifatturPharmathen S.A.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 75 mg pilloli miksijin b'rita

 

 

irbesartan

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

 

awtorizzat

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

Kull pillola fiha75 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

Sustanzi mhux attivi: fih ukoll lactose monohydrate.

adux

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

m’g

 

 

56 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

 

 

 

90 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

 

 

 

98 pilloli miksijin b'rita

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali. Aqra l-fuljett ta' tagħr f qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u a jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Il-Greċja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/12/765/001

 

awtorizzat

 

EU/1/12/765/002

 

 

EU/1/12/765/007

 

 

EU/1/12/765/010

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lott

 

 

 

 

ħ

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATAadux

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

m’g

 

 

 

 

 

 

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR

L-UŻUli

16. INFORMAZZJONI

BIL-BRAILLEinali

 

medi

Sabervel 75 mg

ċ

Prodott

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 75 mg pilloli miksijin b'rita irbesartan

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

Pharmathen S.A.

awtorizzat

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

 

4. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

5. OĦRAJN

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 150 mg pilloli miksijin b'rita

 

 

irbesartan

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

 

awtorizzat

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

Kull pillola fiha 150 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

Sustanzi mhux attivi: fih ukoll lactose monohydrate.

adux

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

m’g

 

 

56 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

 

 

 

90 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

 

 

 

98 pilloli miksijin b'rita

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali. Aqra l-fuljett ta' tagħr f qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u a jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Il-Greċja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/12/765/003

 

awtorizzat

 

EU/1/12/765/004

 

 

EU/1/12/765/008

 

 

EU/1/12/765/011

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lott

 

 

 

 

ħ

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATAadux

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

m’g

 

 

 

 

 

 

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻUli

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLEinali

 

medi

Sabervel 150 mg

ċ

Prodott

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 150 mg pilloli miksijin b'rita irbesartan

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

Pharmathen S.A.

awtorizzat

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

5. OĦRAJN

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 300 mg pilloli miksijin b'rita

 

 

irbesartan

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

 

awtorizzat

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

Kull pillola fiha 300 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

Sustanzi mhux attivi: fih ukoll lactose monohydrate.

adux

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

m’g

 

 

56 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

 

 

 

90 pilloli miksijin b'rita

 

 

 

 

 

 

98 pilloli miksijin b'rita

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali. Aqra l-fuljett ta' tagħr f qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u a jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Il-Greċja

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

awtorizzat

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/12/765/005

 

 

 

EU/1/12/765/006

 

 

 

EU/1/12/765/009

 

 

 

EU/1/12/765/012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

 

14.

 

ħ

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATAadux

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

m’g

 

 

 

 

 

 

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻUli

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLEinali

 

medi

Sabervel 300 mg

ċ

Prodott

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 300 mg pilloli miksijin b'rita irbesartan

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

Pharmathen S.A.

awtorizzat

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

5. OĦRAJN

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati