Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Siklos (hydroxycarbamide) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - L01XX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSiklos
Kodiċi ATCL01XX05
Sustanzahydroxycarbamide
ManifatturAddmedica

A.MANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott.

Delpharm Lille Z.I de Roubaix Est Rue de Toufflers

59390 Lys-Lez-Lannoy Franza

B KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I : Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, sezzjoni 4.2).

Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l- Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il- portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

Jekk il-preżentazzjoni ta’ PSUR u l-aġġornament ta’ RMP jikkoinċidu, dawn jistgħu jiġu ppreżentati fl-istess ħin.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat fuq bażi annwali.

Miżuri addizzjonali għall-minimizzazzjoni tar-riskji

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq ser jiżgura li qabel it-tqegħid fis-suq, it-tobba kollha li huma mistennija jippreskrivu Siklos huma pprovduti b’pakkett ta’ informazzjoni għat-tabib li fih dan li ġej:

Gwida dwar il-kura għat-tobba

Pakkett ta’ informazzjoni għall-pazjent

Il-gwida dwar il-kura għat-tobba għandu jkollha dawn l-elementi essenzjali:

Is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

Il-bżonn li jsir għadd taċ-ċelluli tad-demm perjodiku u aġġustament fid-doża

Il-bżonn ta’ kontraċezzjoni

Ir-riskju għall-fertilità maskili u femminili, ir-riskju potenzjali għall-fetu u t-treddigħ

Osservazzjoni tat-tkabbir fi tfal ikkurati

Immanniġjar ta’ pilloli maqsuma

Immanniġjar ta’ reazzjonijiet avversi tal-mediċina

Riskju ta' żball tal-mediċina minħabba d-disponibilità ta' żewġ qawwiet differenti.

Il-pakkett ta’ informazzjoni għall-pazjent għandu jkollu dawn l-elementi essenzjali:

Fuljett ta’ tagħrif

Immanniġjar ta’ pilloli maqsuma

Il-bżonn li jsir l-għadd taċ-ċelluli tad-demm perjodiku

Informazzjoni dwar kriżijiet jew infezzjonijiet

Il-bżonn ta’ kontraċezzjoni

Ir-riskju għall-fertilità maskili u femminili, ir-riskju potenzjali għall-fetu u t-treddigħ

Sinjali u sintomi importanti ta’ reazzjonijiet avversi serji

Meta wieħed għandu jfittex attenzjoni urġenti minn professjonist fil-kura tas-saħħa

Informazzjoni għall-ġenituri dwar osservazzjoni tat-tkabbir fi tfal ikkurati

Riskju ta' żball tal-mediċina minħabba d-disponibilità ta' żewġ qawwiet differenti.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq għandu jimplimenta dan il-pjan ta’ edukazzjoni b’mod nazzjonali qabel it-tqegħid fis-suq, u kif miftiehem ma’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati