Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simponi (golimumab) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L04AB06

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSimponi
Kodiċi ATCL04AB06
Sustanzagolimumab
ManifatturJanssen Biologics B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Pinna waħda mimlija għal-lest tal-0.5 mL fiha 50 mg golimumab*.

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa waħda mimlija għal-lest tal-0.5 mL fiha 50 mg golimumab*.

*Antikorp monoklonali IgG1κ tal-bniedem magħmul minn linja ta’ ċelluli tat-tip murine hybridoma permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 20.5 mg sorbitol għal kull doża ta’ 50 mg. Kull siringa mimlija għal-lest fiha 20.5 mg sorbitol għal kull doża ta’ 50 mg.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (injezzjoni), SmartJect

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest (injezzjoni)

Is-soluzzjoni hija ċara sa ftit opalexxenti, mingħajr kulur sa tagħti fl-isfar ċar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Artrite rewmatojde (RA)

Simponi, flimkien ma’ methotrexate (MTX), huwa indikat għall:

kura ta’ artrite rewmatojde attiva moderata sa severa f’adulti meta r-rispons għat-terapija b’mediċina kontra r-rewmatiżmu li tibdel il-marda (DMARD) inkluż MTX ma kienx adegwat.

kura ta’ artrite rewmatojde severa, attiva u progressiva f’adulti li qabel ma kienux ikkurati b’MTX.

Simponi, flimkien ma’ MTX, intwera li jnaqqas ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara fil-ġogi hekk kif imkejla bl-X-rays u li jtejjeb il-funzjoni fiżika.

Artrite idjopatika tat-tfal u ż-żgħażagħ

Artrite poliartikulari idjopatika tat-tfal u ż-żgħażagħ (pJIA - polyarticular juvenile idiopathic arthritis)

Simponi flimkien ma’ MTX huwa indikat għat-trattament ta’ artrite poliartikulari idjopatika tat-tfal u ż-żgħażagħ fi tfal b’piż tal-ġisem ta’ mill-anqas 40 kg, li kellhom rispons mhux adegwat għal terapija preċedenti b’MTX.

Artrite psorijatika (PsA)

Simponi, waħdu jew flimkien ma’ MTX, huwa indikat għall-kura ta’ artrite psorijatika attiva u progressiva f’pazjenti adulti meta r-rispons għat-terapija li ngħatat qabel b’DMARD ma kinitx adegwata. Simponi intwera li jnaqqas ir-rata ta’ progressjoni ta’ ħsara fil-ġogi periferali kif imkejjel bl-X-rays f’pazjenti b’sottotipi poliartikulari simettriċi tal-marda (ara sezzjoni 5.1) u li jtejjeb il- funzjoni fiżika.

Spondiloartrite tal-assi Ankylosing spondylitis (AS)

Simponi huwa indikat għall-kura ta’ ankylosing spondylitis severa u attiva f’adulti li ma kellhomx rispons adegwat għat-terapija konvenzjonali.

Spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika (nr-Axial SpA - non-radiographic axial spondyloarthritis)

Simponi huwa indikat għat-trattament ta’ adulti bi spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika attiva, severa b’sinjali oġġettivi ta’ infjammazzjoni kif indikat minn livell għoli tal-proteina C reattiva (CRP - C-reactive protein ) u/jew evidenza ta’ xbihat bir-reżonanza manjetika (MRI - magnetic resonance imaging), li kellhom ripons mhux adegwat jew li huma intolleranti għall-mediċini antiinfjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs - nonsteroidal anti-inflammatory drugs).

Kolite ulċerattiva (UC - ulcerative colitis)

Simponi huwa indikat għall-kura ta’ kolite ulċerattiva attiva b’mod moderat sa sever f’pazjenti adulti li kellhom rispons mhux adegwat għal terapija konvenzjonali inkluż kortikosterojdi u 6- mercaptopurine (6-MP) jew azathioprine (AZA), jew li huma intolleranti għal jew għandhom kontraindikazzjonijiet mediċi għal terapiji bħal dawn.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura b’Simponi għandha tinbeda u tingħata taħt is-superviżjoni ta’ speċjalisti kwalifikati li jkollhom esperjenza fid-dijanjożi u l-kura ta’ artrite rewmatojde, artrite poliartikulari idjopatika tat-tfal u ż- żgħażagħ, artrite psorijatika, ankylosing spondylitis, spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika jew kolite ulċerattiva. Pazjenti ikkurati b’Simponi għandhom jiġu mogħtija l-Kartuna ta’ Twissija għall- Pazjent.

Pożoloġija

Artrite rewmatojde

Simponi 50 mg mogħti darba f’xahar, fl-istess data kull xahar.

Simponi għandu jingħata flimkien ma’ MTX.

Artrite psorijatika, ankylosing spondylitis, jew spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika

Simponi 50 mg mogħti darba f’xahar, fl-istess data kull xahar.

Għall-indikazzjonijiet kollha t’hawn fuq, mid-dejta li hemm, jidher li r-rispons kliniku s-soltu jinkiseb fi żmien 12 sa 14-il ġimgħa ta’ kura (wara 3-4 dożi). It-tkomplija tat-terapija għandha tkun ikkunsidrata mill-ġdid f’pazjenti li ma juru l-ebda evidenza ta’ benefiċċju f’dan l-istess perijodu.

Pazjenti b’piż tal-ġisem aktar minn 100 kg

Għall-indikazzjonijiet kollha t’hawn fuq, f’pazjenti b’RA, PsA, AS, jew nr-Axial SpA b’piż tal-ġisem aktar minn 100 kg li ma jiksbux rispons kliniku adegwat wara 3 jew 4 dożi, iż-żieda tad-doża ta’ golimumab għal 100 mg darba fix-xahar tista’ tiġi kkunsidrata, billi wieħed jikkunsidra iż-żieda fir- riskju ta’ ċerti reazzjonijiet avversi serji għall-mediċina bid-doża ta’ 100 mg meta mqabbla mad-doża ta’ 50 mg (ara sezzjoni 4.8). It-tkomplija tat-terapija għandha tkun ikkonsidrata mill-ġdid f’pazjenti li ma juru l-ebda evidenza ta’ benefiċċju terapewtiku wara li jkunu irċievew 3 sa’ 4 dożi addizzjonali ta’ 100 mg.

Kolite ulċerattiva

Pazjenti b’piż tal-ġisem anqas minn 80 kg

Simponi jingħata bħala doża inizjali ta’ 200 mg, segwita minn 100 mg f’ġimgħa 2, u minn hemm ’il quddiem 50 mg kull 4 ġimgħat (ara sezzjoni 5.1).

Pazjenti b’piż tal-ġisem aktar minn jew ugwali għal 80 kg

Simponi jingħata bħala doża inizjali ta’ 200 mg, segwita minn 100 mg f’ġimgħa 2, u minn hemm ’il quddiem 100 mg kull 4 ġimgħat (ara sezzjoni 5.1).

Waqt kura ta’ manteniment, kortikosterojdi jistgħu jitnaqqsu għax-xejn skont il-linji gwida ta’ prattika klinika.

Dejta disponibbli tissuġġerixxi li r-rispons kliniku normalment jintlaħaq fi żmien 12 sa 14-il ġimgħa ta’ kura (wara 4 dożi). Aktar terapija għandha tiġi kkunsidrata mill-ġdid f’pazjenti li ma juru l-ebda evidenza ta’ benefiċċju terapewtiku f’dan il-perjodu.

Doża maqbuża

Jekk pazjent jinsa’ jinjetta Simponi fid-data ippjanata, id-doża li tkun ġiet minsija għandha tiġi injettata hekk kif jiftakar il-pazjent. Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex ma jinjettawx doża doppja biex ipattu għal doża li tkun intesiet.

Id-doża li jmiss għandha tingħata skont il-gwida li ġejja:

jekk id-doża ittardjat anqas minn ġimagħtejn, il-pazjent għandu jinjetta d-doża minsija tiegħu/tagħha u jibqa’ jżomm l-iskeda oriġinali.

jekk id-doża ittardjat aktar minn ġimagħtejn, il-pazjent għandu jinjetta d-doża minsija tiegħu/tagħha u tiġi stabbilita skeda ġdida mid-data ta’ din l-injezzjoni.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥ 65 sena)

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża fl-anzjani.

Indeboliment renali u epatiku

Simponi ma kienx studjat f’dawn il-popolazzjonijiet ta’ pazjenti. Ma jistgħux isiru rakkomandazzjonijiet dwar id-dożi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi f’pazjenti b’età inqas minn 18-il sena għal indikazzjonijiet oħra minbarra pJIA għadhom ma ġewx determinati s’issa.

Artrite poliartikulari idjopatika tat-tfal u ż-żgħażagħ

Simponi 50 mg mogħti darba fix-xahar, fl-istess data kull xahar, għal tfal b’piż tal-ġisem ta’ mill-inqas 40 kg.

Dejta disponibbli tissuġġerixxi li rispons kliniku s-soltu jinkiseb fi żmien 12 sa 14 il-ġimgħa ta’ trattament (wara 3-4 dożi). It-tkomplija tat-terapija għandha titqies mill-ġdid fi tfal li ma juru l-ebda evidenza ta’ benefiċċju terapewtiku fi żmien dan il-perjodu.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Simponi qiegħed għal użu minn taħt il-ġilda. Wara taħriġ adattat dwar it-teknika ta’ kif tingħata injezzjoni taħt il-ġilda, il-pazjenti jistgħu jagħtu Simponi lilhom infushom jekk it-tabib tagħhom jara li dan ikun xieraq, b’follow-up mediku skont il-bżonn. Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex jinjettaw l-ammont kollu ta’ Simponi skont l-istruzzjonijiet komprensivi dwar l-għoti pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif. Jekk ikunu meħtieġa injezzjonijiet multipli, l-injezzjonijiet għandhom jingħataw f’siti differenti fil-ġisem.

Għall-istruzzjonijiet dwar l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

Tuberkulożi attiva (TB) u infezzjonijiet oħra severi bħal sepsi, u infezzjonijiet opportunistiċi (ara sezzjoni 4.4).

Insuffiċjenza moderata jew severa tal-qalb (NYHA klassi III/IV) (ara sezzjoni 4.4).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Infezzjonijiet

Il-pazjenti għandhom jiġu monitorjati bir-reqqa għal infezzjonijiet inkluż tuberkulożi qabel, waqt u wara l-kura b’Simponi. Peress li t-tneħħija ta’ golimumab tista’ tieħu sa 5 xhur, il-monitoraġġ għandu jitkompla tul dan il-perijodu. Kura addizzjonali b’Simponi m’għandhiex tingħata jekk pazjent jiżviluppa infezzjoni serja jew sepsi (ara sezzjoni 4.3).

Simponi m’għandux jingħata lill-pazjenti li jkollhom infezzjoni attiva li jkollha importanza klinika. Għandu jkun hemm kawtela meta jiġi kkunsidrat l-użu ta’ Simponi f’pazjenti b’infezzjoni kronika jew bi storja medika ta’ infezzjoni rikorrenti. Il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa dwar, u jevitaw l- esponiment għall-fatturi potenzjali ta’ riskju għall-infezzjoni kif ikun adattat.

Pazjenti li qed jieħdu imblokkaturi ta’ TNF huma aktar suxxettibbli għal infezzjonijiet serji. Infezzjonijiet ikkawżati minn batterja (inkluż sepsi u pnewmonja), mikobatterja (inkluż TB), fungi invażivi u infezzjonijiet opportunistiċi, inklużi imwiet, kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi. Xi wħud minn dawn l-infezzjonijiet serji seħħew f’pazjenti li fl-istess ħin kienu qed jingħataw terapija immunosoppressiva li, flimkien mal-marda bażika tagħhom, setgħu jippredisponuhom għall-infezzjonijiet. Pazjenti li jiżviluppaw infezzjoni ġdida waqt li jkunu qed jingħataw kura b’Simponi għandhom jinżammu taħt osservazzjoni stretta u ssirilhom evalwazzjoni dijanjostika kompleta. L-għoti ta’ Simponi għandu jitwaqqaf jekk pazjent jiżviluppa infezzjoni serja ġdida jew sepsi, u terapija adattata kontra l-mikrobi jew kontra l-fungi għandha tinbeda sakemm l- infezzjoni tiġi ikkontrollata.

Għal pazjenti li għexu jew li vvjaġġaw f’reġjuni fejn infezzjonijiet ikkawżati minn fungi invasivi bħal ħistoplażmożi, kokkidjodomikożi, jew blastomikożi huma endemiċi, il-benefiċċji u r-riskji tal-kura b’Simponi għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa qabel tinbeda t-terapija b’Simponi. F’pazjenti li huma f’riskju li ġew ittrattati b’Simponi, għandha tiġi ssuspettata infezzjoni invażiva bil-fungu jekk huma jiżviluppaw mard sistemiku serju. Id-dijanjosi u l-għoti ta’ terapija antifungali empirika f’dawn il- pazjenti għandha ssir b’konsultazzjoni ma’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ pazjenti b’infezzjonijiet invażivi bil-fungu, jekk dan ikun possibbli u prattiku.

Tuberkulożi

Kien hemm rapporti ta’ tuberkulożi attiva f’pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi. Ta’ min jinnota li fil-maġġoranza ta’ dawn ir-rapporti it-tuberkulożi kienet ekstra-pulmonari, u dehret bħala marda lokalizzata jew mifruxa.

Qabel ma jibdew il-kura b’Simponi, il-pazjenti kollha għandhom ikunu evalwati għat-tuberkulożi attiva u mhux attiva (‘moħbija’). Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi storja medika fid-dettall flimkien ma’ storja personali ta’ tuberkulożi jew kuntatt li seta’ kien hemm qabel ma’ tuberkulożi u terapija immunosoppressiva qabel u/jew fil-preżent. Testijiet ta’ stħarriġ adattati, jiġifieri test tal-ġilda jew tad-demm bit-tuberkulin u X-ray tas-sider, għandhom isiru fuq il-pazjenti kollha (rakkomandazzjonijiet lokali jistgħu jkunu applikati). Huwa rakkomandat illi meta dawn it-testijiet isiru jitniżżlu fuq il-Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent. Min jordnahom għandu jżomm f’moħħu r-

riskju li r-riżultati tat-test tal-ġilda bit-tuberkulin jistgħu jkunu negattivi foloz, b’mod speċjali f’pazjenti li huma morda ħafna jew immunokompromessi.

Jekk issir dijanjosi ta’ tuberkulożi attiva, it-terapija b’Simponi m’għandhiex tinbeda (ara sezzjoni 4.3).

Jekk jiġi ssuspettat li hemm tuberkulożi moħbija, tabib espert fil-kura tat-tuberkulożi għandu jiġi kkonsultat. Fis-sitwazzjonijiet kollha deskritti hawn taħt, il-bilanċ bejn il-benefiċċju/riskju tat-terapija b’Simponi għandu jiġi kkunsidrat b’reqqa kbira.

Jekk issir dijanjosi ta’ tuberkulożi mhux attiva (‘moħbija’) kura għal tuberkulożi moħbija għandha tinbeda b’terapija kontra t-tuberkulożi qabel ma’ jinbeda Simponi, u skont ir-rakkomandazzjonijiet lokali.

Pazjenti li għandhom ħafna fatturi ta’ riskju jew fatturi ta’ riskju sinifikanti għal tuberkulożi u jkollhom test negattiv għal tuberkulożi moħbija, terapija kontra t-tuberkulożi għandha tiġi kkunsidrata qabel ma jinbeda Simponi. L-użu ta’ terapija kontra t-tuberkulożi għandha tiġi kkunsidrata ukoll qabel jinbeda Simponi f’pazjenti li fil-passat kellhom tuberkulożi moħbija jew attiva li ma jistax ikun ikkonfermat jekk ħadux kors adattat.

Każijiet ta’ tuberkulożi attiva seħħew f’pazjenti kkurati b’Simponi waqt u wara kura għal tuberkulożi moħbija. Il-pazjenti li jkunu qed jirċievu Simponi għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal sinjali u sintomi ta’ tuberkulożi attiva, inkluż pazjenti li kellhom riżultat negattiv għat-test ta’ tuberkulożi moħbija, pazjenti li jkunu qegħdin jieħdu kura għal tuberkulożi moħbija, jew pazjenti li qabel diġà kienu ġew ikkurati għall-infezzjoni tat-tuberkulożi.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu nfurmati sabiex ifittxu parir mediku jekk sinjali/sintomi li jindikaw tuberkulożi (eż. sogħla persistenti, jgħolbu/jitilfu l-piż, deni ħafif) jidhru meta jew wara l-kura b’Simponi.

L-attivazzjoni mill-ġdid tal-vajrus tal-epatite B

L-attivazzjoni mill-ġdid tal-epatite B seħħet f’pazjenti li kienu qed jirċievu antagonist tat-TNF inkluż Simponi, li jġorru b’mod kroniku dan il-vajrus (i.e. huma pożittivi għall-antiġen tas-superfiċje). Xi każijiet wasslu għall-mewt.

Il-pazjenti għandhom jiġu ttestjati għall-infezzjoni b’HBV qabel jibdew il-kura b’Simponi. Dawk il- pazjenti li jkollhom riżultat pożittiv għall-infezzjoni b’HBV, huwa rakkomandat li jikkonsultaw ma’ tabib li jkun espert fil-kura tal-epatite B.

Dawk li jġorru l-HBV u li jkollhom bżonn kura b’Simponi għandhom jinżammu taħt osservazzjoni mill-qrib għal sinjali u sintomi ta’ infezzjoni b’HBV attiva waqt it-terapija u għal ħafna xhur wara li tintemm it-terapija. M’hemmx dejta adegwata dwar il-kura ta’ pazjenti li jġorru l-HBV b’terapija anti- virali flimkien ma’ antagonist ta’ TNF sabiex tiġi evitata l-attivazzjoni mill-ġdid tal-HBV. F’pazjenti li jiżviluppaw attivazzjoni mill-ġdid tal-HBV, Simponi għandu jitwaqqaf u għandha tinbeda terapija anti-virali effettiva flimkien ma’ kura adattata ta’ appoġġ.

Tumuri malinni u disturbi limfoproliferattivi

Ir-rwol li jista’ jkollha terapija b’imblukkaturi ta’ TNF fl-iżvilupp ta’ tumuri malinni mhux magħruf. Ibbażat fuq it-tagħrif li hemm bħalissa, ir-riskju li jiżviluppaw limfomi, lewkimja jew tumuri malinni oħra f’pazjenti ikkurati b’antagonisti ta’ TNF ma jistax jiġi eskluż. Għandu jkun hemm kawtela meta tkun qed tiġi kkunsidrata terapija b’imblukkatur ta’ TNF għal pazjenti li fil-passat kellhom tumur malinn jew meta tkun qed tiġi ikkunsidrata t-tkomplija tal-kura f’pazjenti li jiżviluppaw tumur malinn.

Tumuri malinni fil-popolazzjoni pedjatrika

Tumuri malinni, xi wħud fatali, kienu rrappurtati fost tfal, adolexxenti u adulti żgħażagħ (sa 22 sena) ikkurati b’sustanzi li jinblukkaw it-TNF (terapija mibdija f’età ta’ ≤ 18-il sena fi sfond ta’ wara t-

tqegħid fis-suq. Madwar nofs il-każijiet kienu limfoma. Il-każijiet l-oħra rrappreżentaw varjetà ta’ tumuri malinni differenti u kienu jinkludu tumuri malinni rari li s-soltu jkunu assoċjati mal- immunosoppressjoni. Ir-riskju li jiżviluppaw tumuri malinni fi tfal u adolexxenti ikkurati b’imblukkaturi ta’ TNF ma jistax jiġi eskluż.

Limfoma u lewkimja

Fil-partijiet kontrollati tal-provi kliniċi tas-sustanzi kollha li jinblukkaw it-TNF inkluż Simponi, aktar każijiet ta’ limfoma dehru fost il-pazjenti li kienu qed jirċievu kura kontra t-TNF meta mqabbla ma pazjenti fuq kontroll. Waqt il-provi kliniċi b’Simponi ta’ Fażi IIb u Fażi III f’RA, PsA u AS, limfoma seħħet aktar ta’ spiss f’pazjenti fuq kura b’Simponi minn dak mistenni fil-popolazzjoni ġenerali. Każijiet ta’ lewkimja kienu rrappurtati f’pazjenti ikkurati b’Simponi. Hemm żieda fir-riskju fl-isfond għal limfoma u lewkimja f’pazjenti b’artrite rewmatojde b’mard infjammatorju li jkun ilu għal tul ta’ żmien, attiv ħafna, li jikkomplika l-istima tar-riskju.

Każijiet rari wara t-tqegħid fis-suq ta’ limfoma epatosplenika taċ-ċellula T (HSTCL - hepatosplenic T-cell lymphoma) kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’sustanzi oħra li jimblukkaw TNF (ara sezzjoni 4.8). Din it-tip rari ta’ limfoma taċ-ċellula T għandha kors ta’ marda aggressiva ħafna u normalment hija fatali. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet seħħew f’irġiel adolexxenti u adulti żgħażagħ li kważi kollha kienu fuq kura fl-istess ħin b’azathioprine (AZA) jew 6-mercaptopurine (6-MP) għall- marda infjammatorja tal-musrana. Ir-riskju potenzjali bil-kombinazzjoni ta’ AZA jew 6-MP u Simponi għandu jiġi kkunsidrat b’attenzjoni. Riskju għall-iżvilupp ta’ limfoma epatosplenika taċ- ċellula T f’pazjenti kkurati b’imblokkaturi ta’ TNF ma jistax jiġi eskluż.

Tumuri malinni minbarra limfoma

Fil-partijiet ikkontrollati tal-provi kliniċi ta’ Simponi Fażi IIb u Fażi III f’RA, PsA, AS u UC, il- frekwenza ta’ tumuri malinni li ma kienux limfoma (minbarra kanċer tal-ġilda li mhux melanoma) kien simili bejn Simponi u l-gruppi tal-kontroll.

Displasja/karċinoma tal-kolon

Mhux magħruf jekk kura b’golimumab tinfluwenzax ir-riskju għall-iżvilupp ta’ displasja jew kanċer tal-kolon. Il-pazjenti kollha b’kolite ulċerattiva li għandhom riskju akbar ta’ displasja jew karċinoma tal-kolon (per eżempju, pazjenti li ilhom għal żmien twil b’kolite ulċerattiva jew kolanġite primarja bi sklerożi), jew li fil-passat kellhom displasja jew karċinoma tal-kolon għandhom jiġu ttestjati għal displasja f’intervalli regolari qabel it-terapija u matul il-kors kollu tal-marda tagħhom. Din il- valutazzjoni għandha tinkludi kolonoskopija u bijopsiji skont ir-rakkomandazzjonijiet lokali. F’pazjenti b’displasja li tkun għadha kif ġiet iddijanjostikata kkurati b’Simponi, ir-riskji u l-benefiċċji għall-pazjent individwali għandhom jiġu evalwati bir-reqqa u għandha tingħata konsiderazzjoni dwar jekk it-terapija għandhiex titkompla.

Fi prova klinika esploratorja biex jiġi evalwat l-użu ta’ Simponi f’pazjenti b’ażma severa u persistenti, kien hemm aktar tumuri malinni rrappurtati f’pazjenti ikkurati b’Simponi meta mqabbla ma’ pazjenti ikkurati b’kontroll (ara sezzjoni 4.8). Mhux magħruf kemm hi sinifikanti din is-sejba.

Fi prova klinika esploratorja biex jiġi evalwat l-użu ta’ sustanza oħra kontra t-TNF, infliximab, f’pazjenti b’mard ostruttiv kroniku tal-pulmun (COPD) minn moderat sa sever, kien hemm aktar tumuri malinni, l-aktar fil-pulmun jew fir-ras u l-għonq, irrappurtati f’pazjenti ikkurati b’infliximab meta mqabbla ma’ pazjenti ikkurati b’kontroll. Il-pazjenti kollha fil-passat kienu jpejpu ħafna. Għalhekk għandu jkun hemm kawtela meta jintuża kwalunkwe antagonist tat-TNF f’pazjenti b’COPD, kif ukoll f’pazjenti li jkollhom riskju akbar għal tumuri malinni minħabba li jkunu jpejpu ħafna.

Kanċers tal-ġilda

Melanoma u karċinoma taċ-ċellula ta’ Merkel kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’sustanzi li jimblukkaw TNF, inkluż Simponi. Karċinoma taċ-ċellula ta’ Merkel kienet irrappurta f’pazjenti kkurati b’sustanzi oħra li jimblukkaw TNF (ara sezzjoni 4.8). Huwa rrakkomandat li kull tant żmien isir eżami tal-ġilda, b’mod partikolari għal pazjenti b’fatturi ta’ riskju għall-kanċer tal-ġilda.

Insuffiċjenza konġestiva tal-qalb (CHF)

Każijiet ta’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb (CHF) u CHF li dehret għall-ewwel darba kienu rrappurtati b’imblukkaturi ta’ TNF, inkluż Simponi. Xi każijiet kellhom riżultat fatali. Fi prova klinika b’antagonist ieħor ta’ TNF, ġie osservat li l-insuffiċjenza konġestiva tal-qalb u mwiet bis-CHF marru għall-agħar. Simponi ma ġiex studjat f’pazjenti b’CHF. Simponi għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’CHF ħafifa (klassi NYHA I/II). Il-pazjenti għandhom jinżammu taħt monitoraġġ mill-qrib u Simponi għandu jitwaqqaf f’pazjenti li jiżviluppaw kundizzjonijiet ġodda jew s-sintomi ta’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb jmorru għall-agħar (ara sezzjoni 4.3).

Każijiet newroloġiċi

L-użu ta’ sustanzi li jimblukkaw it-TNF inkluż Simponi, kien assoċjat mal-iżvilupp ta’ każijiet ġodda jew aggravar ta’ sintomi kliniċi u/jew evidenza radjugrafika ta’ disturbi li jinvolvu t-therrija tal- majelin tas-sistem nervuża ċentrali, inkluż sklerożi multipla u disturbi periferali li jneħħu l-majelin. F’pazjenti li kellhom minn qabel disturbi li jinvolvu t-therrija tal-majelin jew li żviluppawlhom dawn id-disturbi minn ftit żmien qabel, il-benefiċċji u r-riskji tal-kura kontra t-TNF għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa qabel tinbeda terapija b’Simponi. It-twaqqif ta’ Simponi għandu jiġi kkunsidrat jekk jiżviluppaw dawn id-disturbi (ara sezzjoni 4.8).

Kirurġija

Hemm esperjenza limitata tal-kura b’Simponi f’pazjenti li kellhom proċeduri kirurġiċi, inkluż artroplasti. Il-half-life twila għandha tiġi kkunsidrata jekk tkun ippjanata operazzjoni. Pazjent li għandu bżonn operazzjoni meta jkun fuq Simponi għandu jinżamm taħt osservazzjoni mill-qrib għall- infezzjonijiet, u għandhom jittieħdu azzjonijiet adattati.

Immunosoppressjoni

Hemm il-possibbiltà li sustanzi li jimbukkaw it-TNF, inkluż Simponi, jaffettwaw d-difiżi tar-riċevitur kontra l-infezzjonijiet u tumuri malinni peress li TNF jaħdem bħala medjatur għall-infjammazzjoni u jimmodula r-rispons immuni taċ-ċelluli.

Proċessi awtoimmuni

In-nuqqas relattiv ta’ TNF minħabba t-terapija anti-TNF jista’ jwassal għall-bidu ta’ proċess awtoimmuni. Jekk pazjent jiżviluppa sintomi bħal sindromu tal-lupus wara kura b’Simponi, u jiġi pożittiv għall-antikorpi kontra double stranded DNA, m’għandux jingħata iktar kura b’Simponi (ara sezzjoni 4.8).

Reazzjonijiet ematoloġiċi

Kien hemm rapporti wara t-tqegħid fis-suq ta’ panċitopenija, lewkopenija, newtropenija, anemija aplastika u tromboċitopenja f’pazjenti li kienu qed jirċievu imblokkaturi tat-TNF. Ċitopenji inkluż panċitopenija kienu rrappurtati b’mod mhux frekwenti b’Simponi fi provi kliniċi. Il-pazjenti kollha għandhom jingħataw parir biex ifittxu attenzjoni medika immedjata jekk jiżviluppaw sinjali u sintomi li jindikaw dyscrasias fid-demm (eż. deni persistenti, tbenġil, tnixxija ta’demm, ġilda pallida). It- twaqqif tat-terapija b’Simponi għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jkollhom anormalitajiet ematoloġiċi sinifikanti li jkunu ġew ikkonfermati.

L-għoti fl-istess ħin ta’ antagonisti tat-TNF u anakinra

Infezzjonijiet serji u newtropenija dehru fi studji kliniċi bl-użu fl-istess ħin ta’ anakinra u sustanza oħra li timblokka t-TNF, etanercept, mingħajr ma kien hemm żieda fil-benefiċċju kliniku. Minħabba n-natura tal-każijiet avversi li dehru b’din it-terapija kombinata, tossiċitajiet simili jistgħu jidhru wkoll mill-kombinazzjoni ta’ anakinra ma’ sustanzi oħra li jimblukkaw it-TNF. Il-kombinazzjoni ta’ Simponi u anakinra mhux rakkomandata.

L-għoti fl-istess ħin ta’ antagonisti tat-TNF u abatacept

Fi studji kliniċi l-għoti fl-istess ħin ta’ antagonisti tat-TNF u abatacept kienet assoċjata ma’ żieda fir- riskju ta’ infezzjonijiet inklużi infezzjonijiet serji meta mqabbla ma’ antagonisti tat-TNF waħidhom, mingħajr żieda fil-benefiċċju kliniku. Il-kombinazzjoni ta’ Simponi u abatacept mhix rakkomandata.

Għoti fl-istess waqt ma’ sustanzi bijoloġiċi terapewtiċi oħra

M’hemmx informazzjoni biżżejjed dwar l-użu ta’ Simponi fl-istess waqt ma’ sustanzi bijoloġiċi terapewtiċi oħra li jintużaw biex jikkuraw l-istess kundizzjonijiet bħal Simponi. L-użu ta’ Simponi fl- istess waqt ma dawn is-sustanzi bijoloġiċi mhuwiex irrakkomandat minħabba l-possibbiltà ta’ żieda fir-risku ta’ infezzjoni, u l-potenzjal ta’ interazzjonijiet farmakoloġiċi oħra.

Bidla bejn DMARDs bijoloġici

Għandu jkun hemm attenzjoni u l-pazjenti għandhom ikomplu jiġu ssorveljati meta ssir bidla minn sustanza bijoloġika għal oħra, minħabba li l-attività bijoloġika komuni għat-tnejn tista’ tkompli żżid ir-riskju ta’ avvenimenti avversi, inkluż infezzjoni.

Tilqim/sustanzi terapewtiċi infettivi

Pazjenti kkurati b’Simponi jistgħu jirċievu tilqim fl-istess waqt, ħlief għal vaċċini ħajjin (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.6). F’pazjenti li qed jirċievu terapija kontra TNF, hemm disponibbli dejta limitata dwar ir-rispons għat-tilqim b’vaċċini ħajjin jew dwar it-trasmissjoni sekondarja ta’ infezzjoni mill- vaċċini ħajjin. L-użu ta’ tilqim ħaj jista’ jwassal għal infezzjonijiet kliniċi, inkluż infezzjonijiet mifruxa.

Użu ieħor ta’ sustanzi terapewtiċi infettivi bħal batterji ħajjin attenwati (eż. l-instillazzjoni ta’ BCG fil-bużżieqa tal-awrina għall-kura tal-kanċer) jista’ jwassal għal infezzjonijiet kliniċi, inkluż infezzjonijiet mifruxa. Huwa rrakkomandat li sustanzi terapewtiċi infettivi ma jingħatawx flimkien ma’ Simponi.

Reazzjonijiet allerġiċi

F’esperjenza wara t-tqegħid fis-suq, każijiet ta’ reazzjonijiet sistemiċi serji (inkluż reazzjoni anafilattika) kienu rrappurtati wara l-għoti ta’ Simponi. Xi wħud minn dawn ir-reazzjonijiet seħħew wara li Simponi ngħata għall-ewwel darba. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew reazzjonijiet allerġiċi serji oħra, l-għoti ta’ Simponi għandu jitwaqqaf minnufih u għandha tinbeda terapija adattata.

Sensittività għall-latex

L-għatu tal-labra tal-pinna mimlija għal-lest jew tas-siringa mimlija għal-lest huwa magħmul minn gomma naturali niexfa li fiha l-latex, u tista’ tikkawża reazzjonijiet allerġiċi f’individwi sensittivi għal-latex.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥ 65 sena)

Fi studji ta’ Fażi III f’RA, PsA, AS, u UC, ma dehrux differenzi b’mod globali fil-każijiet avversi (AEs), każijiet avversi serji (SAE’s), u infezzjonijiet serji f’pazjenti ta’ 65 sena jew akbar li rċivew Simponi meta mqabbla ma’ pazjenti aktar żgħażagħ. Madankollu għandu jkun hemm kawtela meta tkun qed tingħata kura lill-anzjani u attenzjoni partikolari għandha tingħata fejn jidħlu l-infezzjonijiet. Ma kien hemm l-ebda pazjent b’età ta’ 45 sena u aktar fl-istudju dwar nr-Axial SpA.

Indeboliment renali u epatiku

Studji speċifiċi ta’ Simponi ma sarux f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku. Simponi għandu jintuża b’attenzjoni f’individwi b’funzjoni epatika indebolita (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti pedjatriċi

Tilqim

Jekk ikun possibbli, huwa rakkomandat li qabel tinbeda terapija b’Simponi, il-pazjenti pedjatriċi jkollhom it-tilqim kollu aġġornat skont il-linji gwida attwali ta’ tilqim.

Eċċipjenti

Simponi fih sorbitol (E420). Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- fructose m’għandhomx jieħdu Simponi.

Possibbiltà ta’ żbalji fl-għoti tal-mediċina

Simponi huwa reġistrat f’qawwiet ta’ 50 mg u 100 mg għall-għoti taħt il-ġilda. Huwa importanti li tintuża l-qawwa t-tajba biex tingħata d-doża korretta kif indikat fil-pożoloġija (ara sezzjoni 4.2). Għandu jkun hemm attenzjoni biex tiġi pprovduta l-qawwa t-tajba biex jiġi aċċertat li l-pazjenti ma jingħatawx doża nieqsa jew żejda.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

L-użu fl-istess ħin ma’ sustanżi bijoloġiċi terapewtiċi

Il-kombinazzjoni ta’ Simponi ma’ sustanzi bijoloġiċi terapewtiċi oħrajn li jintużaw biex jikkuraw l- istess kundizzjonijiet bħal Simponi, inkluż anakinra u abatacept mhix irrakkomandata (ara

sezzjoni 4.4).

Vaċċini ħajjin/sustanzi terapewtiċi infettivi

Vaċċini ħajjin m’għandhomx jingħataw flimkien ma’ Simponi (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

Sustanzi terapewtiċi infettivi m’għandhomx jingħataw flimkien ma’ Simponi (ara sezzjoni 4.4).

Methotrexate

Għalkemm l-użu ta’ MTX fl-istess ħin jgħolli l-anqas konċentrazzjonijiet li jilħaq Simponi fi stat fiss f’pazjenti b’RA, PsA jew AS, id-dejta ma tindikax il-bżonn ta’aġġustament fid-doża ta’ Simponi jew ta’ MTX (ara sezzjoni 5.2).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni adattata biex jevitaw it-tqala u jkomplu jużawha għal mill-anqas 6 xhur wara l-aħħar kura b’golimumab.

Tqala

M’hemmx dejta adegwata dwar l-użu ta’ golimumab f’nisa waqt it-tqala. Minħabba l-effett li jinibixxi t-TNF, l-għoti ta’ golimumab waqt it-tqala jista’ jaffettwa r-risponsi immuni normali fit-trabi tat- twelid. Studji fl-annimali ma jindikawx effetti ta’ ħsara diretti jew indiretti fuq it-tqala, żvilupp tal- embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

L-użu ta’ golimumab waqt it-tqala mhux rakkomandat; golimumab għandu jingħata lil nisa waqt it- tqala meta jkun meħtieġ b’mod ċar.

Golimumab jgħaddi minn ġol-plaċenta. Wara kura waqt it-tqala b’antikorp monoklonali li jimblokka t-TNF, l-antikorp baqa’ jinstab sa 6 xhur wara fis-serum tat-tarbija imwielda mill-mara li tkun ħadet il-kura. Konsegwenza ta’ dan, dawn it-trabi jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ infezzjoni. L-għoti ta’ tilqim ħaj lil trabi esposti għal golimumab fil-ġuf mhuwiex irrakkomandat għal 6 xhur wara li tkun ingħatat l-aħħar injezzjoni ta’ golimumab lill-omm waqt it-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk golimumab joħroġx mal-ħalib tal-mara jew jiġix assorbit b’mod sistemiku wara li jittieħed mill-ħalq. Intwera li golimumab joħroġ mal-ħalib tas-sider fix-xadini, u minħabba li immunglobuli tal-bniedem joħorġu mal-ħalib, in-nisa m’għandhomx ireddgħu waqt u sa mill-anqas

6 xhur wara kura b’golimumab.

Fertilità

Ma sarux studji b’golimumab dwar il-fertilità fl-annimali. Studju dwar il-fertilità fil-ġrieden, bl-użu ta’ antikorp analogu li jinibixxi b’mod selettiv l-attività funzjonali tat-TNF tal-ġrieden, ma wera l- ebda effett rilevanti fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Simponi jista’ jkollu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Sturdament jista’ jseħħ wara l-għoti ta’ Simponi (ara sezzjoni 4.8).

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali f’RA, PsA, AS, nr-Axial SpA, u UC, infezzjoni tal-passaġġ respiratorju fil-parti ta’ fuq kienet l-aktar reazzjoni avversa (ADR) komuni irrappurtata fi 12.6% tal- pazjenti ikkurati b’golinumab mqabbla ma’ 11.0% tal-pazjenti fuq il-kontroll. L-aktar ADRs serji li kienu rrappurtati għal golinumab kienu jinkludu infezzjonijiet serji (inkluż sepsi, pnewmonja, TB, infezzjonijiet ikkawżati minn fungi invażivi u infezzjonijiet opportunistiċi), disturbi li jneħħu l- majelin, attivazzjoni mill-ġdid tal-HBV, CHF, proċessi awto-immuni (sindrome bħal tal-lupus), reazzjonijiet ematoloġiċi, sensittività eċċessiva sistemika serja (inkluż reazzjoni anafilattika), vaskulite, limfoma u lewkimja (ara sezzjoni 4.4).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

ADRs li dehru fi studji kliniċi u rrappurtati bl-użu ta’golimumab wara t-tqegħid fis-suq mid-dinja kollha huma elenkati f’Tabella 1. Fost il-klassijiet tal-organi tas-sistema allokati, ir-reazzjonijiet avversi għall-mediċina huma elenkati taħt titli tal-frekwenza u skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000); mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull kategorija ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Tabella 1

Lista tal-ADRs f’Tabella

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni ħafna: Infezzjoni tal-passaġġ respiratorju fil-parti ta’ fuq (nażofarinġite, farinġite, larinġite u rinite)

Komuni: Infezzjonijiet ikkawżati minn batterja (bħal ċellulitis), infezzjoni fil-passaġġ respiratorju ta’ isfel (bħal pnewmonja), infezzjonijiet virali (bħal influwenza u herpes), bronkite, sinużite, infezzjonijiet superfiċjali kkawżati minn fungi, axxess

Mhux komuni: Sepsi inkluż xokk settiku, pajelonefrite

Rari: Tuberkulożi, infezzjonijiet opportunistiċi (bħal infezzjonijiet invażivi kkawżati minn fungi [istoplasmożi, kokkidjodomikożi, pnewmoċitożi], minn batterji, infezzjoni atipika tal-mikobatterji u tal-protozoa), attivazzjoni mill-ġdid tal-epatite B, artrite tal-batterji, bursite infettiva

Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi)

Mhux komuni: Neoplażmi (bħal kanċer tal-ġilda, karċinoma taċ-ċelluli squamous u nevus melanoċitiku)

Rari: Limfoma, lewkimja, melanoma, karċinoma taċ-ċellula ta’ Merkel

Mhux magħruf: Limfoma epatosplenika taċ-ċellula T*

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni: Anemija

Mhux komuni: Lewkopenija, tromboċitopenija, panċitopenija Rari: Anemija aplastika

Disturbi fis-sistema immuni

 

Komuni:

Reazzjonijiet allerġiċi (bronkospażmi, sensittività eċċessiva,

 

urtikarja), antikorp pożittiv

Rari:

Reazzjonijiet serji sistemiċi ta’ sensittività eċċessiva (inkluż

 

reazzjoni anafilattika), vaskulite (sistemika), sarkojdożi

Disturbi fis-sistema endokrinarja

 

Komuni:

Disturbi tat-tirojde (bħal ipotajrojdiżmu, ipertajrojdiżmu u

 

goitre)

Disturbi fil-metaboliżmu u

 

n-nutrizzjoni

 

Mhux komuni:

Livell taz-zokkor fid-demm jogħla, lipids jogħlew

Disturbi psikjatriċi

 

Komuni:

Depressjoni, insomnja

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni:

Sturdament, uġigħ ta’ ras, paresteżija

Mhux komuni:

Disturbi fil-bilanċ

Rari:

Disturbi ta’ therrija tal-majelin (ċentrali u periferali),

 

disġewżja

Disturbi fl-għajnejn

 

Mhux komuni:

Disturbi fil-vista (bħal vista mċajpra u tnaqqis fl-akutezza

 

tal-vista), konġunktivite, allerġija fl-għajnejn (bħal prurite u

 

irritazzjoni)

Disturbi fil-qalb

 

Mhux komuni:

Arritmija, disturbi fl-arterja koronarja iskemika

Rari:

Insuffiċjenza konġestiva tal-qalb (osservata għall-ewwel

 

darba jew tmur għall-agħar)

Disturbi vaskulari

 

Komuni:

Pressjoni għolja

Mhux komuni:

Trombożi (bħal dik fil-vini fondi jew tal-aorta), fwawar

Rari:

Fenomenu ta’ Raynaud

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

medjastinali

 

Komuni:

Ażma u sintomi relatati (bħal tħarħir u attività eċċessiva

 

tal-bronki)

Mhux komuni:

Marda tal-interstizju tal-pulmun

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni:

Dispepsja, uġigħ gastrointestinali u fl-addome, nawsja,

 

disturbi gastrointestinali b’infjammazzjoni (bħal gastrite u

 

kolite), stomatite

Mhux komuni:

Stitikezza, marda ta’ rifluss gastroesofagali

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Komuni:

Żieda ta’ alanine aminotransferase, żieda ta’ aspartate

 

aminotransferase

Mhux komuni:

Kolelitijażi, disturbi epatiċi

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

taħt il-ġilda

 

Komuni:

Ħakk, raxx, alopeċja, dermatite

Mhux komuni:

Reazzjonijiet bl-infafet fil-ġilda, psorjasi (tfeġġ mill-ġdid

 

jew psorjasi li tkun teżisti minn qabel taggrava, fil-pali

 

tal-idejn jew tas-saqajn u pustulari), urtikarja

Rari:

Tqaxxir tal-ġilda, vaskulite (tal-ġilda)

Disturbi muskolu-skeletriċi u

 

tat-tessuti konnettivi

 

Rari:

Sindrome bħal tal-lupus

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Rari: Disturbi fil-bużżieqa tal-awrina, disturbi renali

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Mhux komuni: Disturbi fis-sider, disturbi mestrwali

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Komuni: Deni, astenija, reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni (bħal ħmura fis-sit tal-injezzjoni, urtikarja, ebusija, uġigħ, tbenġil, ħakk, irritazzjoni, u paraesteżija), skumdità fis-sider

Rari: Fejqan imxekkel

Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta’ xi proċedura

Komuni: Ksur fl-għadam

* Osservati b’sustanzi oħra li jimblukkaw t-TNF.

Matul din is-sezzjoni, b’mod ġenerali huwa ppreżentat il-medjan tat-tul ta’ żmien ta’ segwitu (madwar 4 snin) għall-użu kollu ta’ golimumab. Fejn l-użu ta’ golimumab huwa deskritt bid-doża, il-medjan tat-tul ta’ żmien ta’ segwitu jvarja (madwar sentejn għad-doża ta’ 50 mg, madwar 3 snin għad-doża ta’ 100 mg) minħabba li l-pazjenti jistgħu jkunu qalbu minn doża għal oħra.

Deskrizzjoni ta’ rezzjonijiet avversi għall-mediċina magħżulin

Infezzjonijiet

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali, infezzjoni fil-passaġġ respiratorju fil-parti ta’ fuq kienet l-aktar reazzjoni avversa komuni irrappurtata fi 12.6% tal-pazjenti kkurati b’golimumab (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 60.8; 95% CI: 55.0, 67.1) meta mqabbla ma’ 11.0% tal-pazjenti ta’ kontroll (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 54.5; 95% CI: 46.1, 64.0). Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati tal-istudji fejn il-pazjenti ġew segwiti għal medjan ta’ madwar

4 snin, l-inċidenza ta’ infezzjonijiet fil-parti ta’ fuq tal-apparat tan-nifs għal kull 100 sena ta’ individwu kienet 34.9 każijiet; 95% CI: 33.8, 36.0 għal pazjenti kkurati b’golimumab.

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali, infezzjonijiet ġew osservati fi 23.0% tal-pazjenti kkurati b’golimumab (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 132.0; 95% CI: 123.3, 141.1) mqabbla ma’ 20.2% tal-pazjenti ta’ kontroll (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 122.3; 95% CI: 109.5, 136.2). Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi fejn il-pazjenti ġew segwiti għal medjan ta’ madwar 4 snin, l-inċidenza ta’ infezzjonijiet għal kull 100 sena ta’ individwu kienet

81.1 każ; 95% CI: 79.5, 82.8 għal pazjenti kkurati b’golimumab.

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi ta’ RA, PsA, AS, u nr-Axial SpA, infezzjonijiet serji ġew osservati f’1.2% tal-pazjenti kkurati b’golimumab u f’1.2% tal-pazjenti kkurati b’kontroll. Fil-perjodu kkontrollat tal-provi ta’ RA, PsA, AS, u nr-Axial SpA l-inċidenza ta’ infezzjonijiet serji għal kull 100 sena ta’ segwitu ta’ individwu kienet 7.3; 95% CI: 4.6, 11.1 għall-grupp ta’ 100 mg ta’ golimumab, 2.9; 95% CI: 1.2, 6.0 għall-grupp ta’ 50 mg ta’ golimumab u 3.6; 95% CI: 1.5, 7.0 għall-grupp ta’ plaċebo. Fil-perjodu kkontrollat tal-provi b’UC, ta’ induzzjoni b’golimumab, kienu osservati infezzjonijiet serji f’0.8% tal-pazjenti kkurati b’golimumab meta mqabbla ma’ 1.5% tal-pazjenti kkurati bil-kontroll. Infezzjonijiet serji osservati f’pazjenti kkurati b’golimumab kienu jinkludu tuberkulożi, infezzjonijiet ikkawżati minn batterja inkluż sepsis u pnewmonja, infezzjonijiet

ikkawżati minn fungi invażivi u infezzjonijiet opportunistiċi oħra. Xi wħud minn dawn l-infezzjonijiet wasslu għall-mewt. Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, kien hemm inċidenza akbar ta’ infezzjonijiet serji, inkluż infezzjonijiet opportunistiċi u TB f’pazjenti li kienu qed jirċievu 100 mg ta’ golimumab meta mqabbla mal-pazjenti li kienu qed jirċievu 50 mg ta’ golimumab. L-inċidenza tal-infezzjonijiet serji kollha għal kull 100 sena ta’ individwu kienet 4.1; 95% CI: 3.6, 4.5, f’pazjenti li kienu qed jirċievu 100 mg ta’ golimumab u 2.5; 95% CI: 2.0, 3.1, f’pazjenti li kienu qed jirċievu 50 mg ta’ golimumab.

Tumuri malinni Limfoma

L-inċidenza ta’ limfoma f’pazjenti kkurati b’golimumab waqt il-provi pivitali kienet ogħla milli mistennija fil-popolazzjoni ġenerali. Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati ta’ dawn il-provi b’segwitu medjan sa 3 snin, ġiet osservata inċidenza akbar ta’ limfoma fil-pazjenti li kienu qed jirċievu 100 mg ta’ golimumab meta mqabbel mal-pazjenti li kienu qed jirċievu 50 mg ta’ golimumab. Limfoma kienet iddijanjostikata fi 11-il individwu (1 fil-gruppi ta’ kura b’50 mg ta’ golimumab u 10 fil-gruppi ta’ kura b’100 mg ta’ golimumab ) b’inċidenza (95% CI) għal kull 100 sena ta’ individwu li matulhom il-pazjenti ġew segwiti ta’ 0.03 (0.00, 0.15) u 0.13 (0.06, 0.24) każijiet għal 50 mg u

100 mg ta’ golimumab rispettivament u 0.00 (0.00, 0.57) każijiet għall-plaċebo. Il-parti l-kbira ta’ limfomi seħħew fl-istudju GO-AFTER, li ingaġġa pazjenti li qabel kienu esposti għas-sustanzi kontra t-TNF li kellhom marda li damet aktar u kienet aktar persistenti (ara sezzjoni 4.4).

Tumuri malinni oħrajn minbarra limfoma

Fil-perjodi kkontrollati tal-provi pivitali u matul segwitu sa madwar 4 snin, l-inċidenza ta’ tumuri malinni li ma kinux limfoma (minbarra kanċer tal-ġilda mhux melanoma) kienet simili bejn il-gruppi ta’ golimumab u l-gruppi ta’ kontroll. F’madwar 4 snin ta’ segwitu, l-inċidenza ta’ tumuri malinni li ma kinux limfoma (minbarra kanċer tal-ġilda mhux melanoma) kienet simili għall-popolazzjoni ġenerali.

Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati ta’ provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, kanċer tal-ġilda li mhux melanoma kien iddijanjostikat f’5 individwi kkurati bi plaċebo, 10 individwi kkurati b’50 mg ta’ golimumab u 31 individwu kkurati b’100 mg ta’ golimumab b’inċidenza (95%CI) għal kull 100 sena ta’ segwitu ta’ individwu ta’ 0.36 (0.26, 0.49) għal gruppi ta’ golimumab kombinati u 0.87 (0.28, 2.04) għall-plaċebo.

Fil-perjodu kkontrollat u mhux ikkontrollat ta’ provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, tumuri malinni minbarra melanoma, kanċer tal-ġilda li mhux melanoma u limfoma kienu ddijanjostikati f’5 individwi kkurati bi plaċebo, 21 individwu kkurati b’50 mg ta’ golimumab u 34 individwu kkurati b’100 mg ta’ golimumab b’inċidenza (95%CI) għal kull 100 sena ta’ segwitu ta’ individwu ta’ 0.48 (0.36, 0.62) għal gruppi ta’ golimumab kombinati u 0.87 (0.28, 2.04) għall-plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Każijiet irrappurtati fi studji kliniċi dwar l-ażżma

Fi studju kliniku esploratorju, pazjenti b’ażma severa u persistenti irċievew doża għolja tal-bidu ta’ golimumab (150% tad-doża li tkun allokata) minn taħt il-ġilda f’ġimgħa 0 segwita

b’golimumab 200 mg, golimumab 100 mg jew golimumab 50 mg kull 4 ġimgħat minn taħt il-ġilda sa’ ġimgħa 52. Kienu rrappurtati tmien tumuri malinni fil-grupp kombinat ta’ kura b’golimumab

(n = 230) u ma kien irrappurtat l-ebda wieħed fil-grupp ta’ kura fuq plaċebo (n = 79). Limfoma kienet irrappurtata f’pazjent 1, kanċer tal-ġilda li mhux melanoma f’2 pazjenti, u tumuri malinni oħrajn

f’5 pazjenti. Ma kienx hemm akkumulu speċifiku tal-ebda tip ta’ tumur malinn.

Waqt il-parti tal-istudju ikkontrollata bi plaċebo, l-inċidenza (95% CI) tat-tumuri malinni kollha għal kull 100 sena ta’ individwu ta’ follow-up kienet 3.19 (1.38, 6.28) fil-grupp ta’ golimumab. F’dan l-istudju, l-inċidenza (95% CI) għal kull 100 sena ta’ individwu ta’ follow-up fl-individwi ikkurati b’golimumab kienet 0.40 (0.01, 2.20) għal-limfoma, 0.79 (0.10, 2.86) għal tumuri tal-ġilda li mhumiex melanoma, u 1.99 (0.64, 4.63) għal tumuri malinni oħra. Għal individwi fuq plaċebo, l-inċidenza (95% CI) għal kull 100 sena ta’ individwu ta’ follow-up ta’ dawn it-tumuri malinni kienet 0.00 (0.00, 2.94). Is-sinifikat ta’ din is-sejba mhux magħruf.

Każijiet newroloġiċi

Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, kienet osservata inċidenza ogħla ta’ demajlinazzjoni fil-pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab 100 mg meta mqabbel mal-pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab 50 mg (ara sezzjoni 4.4).

Żidiet fl-enzima tal-fwied

Fil-perjodu kontrollat tal-provi pivitali ta’ RA u PsA, żidiet żgħar fl-ALT (> 1 u < 3 x l-ogħla limitu tan-normali (ULN) seħħew f’proporzjonijiet simili fil-pazjenti fuq golimumab u l-kontroll fl-istudji RA u PsA (22.1% sa 27.4% tal-pazjenti); fl-istudji dwar AS u nr-Axial SpA, aktar pazjenti ikkurati b’golimumab (26.9%) minn dawk fuq kontroll (10.6%) kellhom żidiet żgħar fl-ALT. Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali ta’ RA u PsA, b’segwitu medjan ta’ madwar 5 snin, l-inċidenza ta’ żidiet ħfief fl-ALT kienet simili fil-pazjenti ikkurati b’golimumab u dawk fuq kontroll fl-istudji RA u PsA. Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali b’UC, ta’ induzzjoni b’golimumab, żidiet żgħar fl-ALT (> 1 u < 3 x ULN) seħħew fi proporzjonijiet simili ta’ pazjenti kkurati b’golimumab u bil-kontroll (8.0% sa 6.9%, rispettivament). Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’UC b’segwitu medjan ta’ madwar sentejn, il-proporzjon ta’ pazjenti b’żidiet żgħar fl-ALT kien ta’ 24.7% f’pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab waqt il-porzjon ta’ manteniment tal-istudju ta’ UC.

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali ta’ RA u AS, iż-żidiet fl-ALT ta’ ≥ 5 x ULN ma kienux komuni u dehru aktar fil-pazjenti ikkurati b’golimumab (0.4% sa’ 0.9%) milli fil-pazjenti fuq kontroll (0.0%). Din it-tendenza ma dehrietx fil-popolazzjoni PsA. Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali ta’ RA, PsA u AS, b’segwitu medjan ta’ 5 snin, l-inċidenza ta’ żidiet fl- ALT ≥ 5 x ULN kienet simili kemm fil-pazjenti ikkurati b’golimumab kif ukoll dawk fuq kontroll. B’mod ġenerali, dawn iż-żidiet kienu mingħajr sintomi u l-anormalitajiet naqsu jew għaddew bit- tkomplija jew bit-twaqqif ta’ golimumab jew tibdil fil-prodott mediċinali l-oħra li kienu qed jittieħdu fl-istess waqt. Ma kienu rrappurtati l-ebda każijiet fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal- istudju nr-Axial SpA (sa sena). Fil-perjodi kkontrollati tal-provi pivitali ta’ UC, ta’ induzzjoni b’golimumab, żidiet fl-ALT ta’ ≥ 5 x ULN seħħew fi proporzjonijiet simili ta’ pazjenti kkurati b’golimumab meta mqabbel ma’ pazjenti kkurati bil-plaċebo (0.3% sa 1.0%, rispettivament). Fil- perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’UC b’segwitu medjan ta’ madwar sentejn, il-proporzjon ta’ pazjenti b’żidiet fl-ALT ta’ ≥ 5 x ULN kien ta’ 0.8% f’pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab waqt il-porzjon ta’ manteniment tal-istudju ta’ UC.

Fil-provi pivitali ta’ RA, PsA, AS, u nr-Axial SpA pazjent wieħed fi prova ta’ RA b’anormalitajiet tal- fwied li kienu jeżistu minn qabel u taħlita ta’ prodotti mediċinali oħra li kien ikkurat b’golimumab żviluppa epatite b’suffejra mhux infettiva li kienet fatali. Ir-rwol ta’ golimumab bħala fattur li jikkontribwixxi jew jaggrava ma jistax jiġi eskluż.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Fil-perjodi kkontrollati tal-provi pivitali, 5.4% tal-pazjenti ikkurati b’golimumab kellhom reazzjonijiet avversi fis-sit tal-injezzjoni mqabbel ma’ 2.0% tal-pazjenti fuq kontroll. Il-preżenza ta’ antikorpi għal golimumab tista’ żżid ir-riskju għal reazzjonijiet fis-sit mnejn tingħata l-injezzjoni. Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet tas-sit tal-injezzjoni kienu ħfief u moderati u l-aktar ħaġa li dehret frekwenti kienet ħmura fis-sit tal-injezzjoni. Reazzjonijiet fis-sit mnejn tingħata l-injezzjoni b’mod ġenerali ma kienux jeħtieġu t-twaqqif tal-prodott mediċinali.

Fi provi kontrollati ta’ Fażi IIb u/jew III ta’ RA, PsA, AS, nr-Axial SpA, ażma severa u persistenti, u provi ta’ Fażi II/III f’UC, l-ebda pazjent ikkurat b’golimumab ma żviluppa reazzjonijiet anafilattiċi.

Antikorpi anti-immuni

Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati ta’ provi pivitali għal sena ta’ follow-up, 3.5% tal-pazjenti ikkurati b’golimumab u 2.3% tal-pazjenti fuq kontroll irriżultaw pożittivi għall-ANA għall-ewwel darba (b’tajters ta’ 1:160 jew aktar). Il-frekwenza ta’ antikorpi kontra dsDNA wara sena ta’ follow-up f’pazjenti negattivi għall-antikorpi kontra dsDNA fil-linja bażi kienet ta’ 1.1%.

Popolazzjoni pedjatrika

Artrite poliartikulari idjopatika tat-tfal u ż-żgħażagħ

Is-sigurtà ta’ golimumab ġiet studjata fi studju ta’ fażi III ta’ 173 pazjent b’pJIA b’età minn sentejn sa 17-il sena. Il-medja ta’ segwitu kienet ta’ madwar sentejn. F’dan l-istudju, it-tip u l-frekwenza ta’ avvenimenti avversi rrappurtati ġeneralment kienu jixbhu dawk osservati fl-istudji ta’ RA fl-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Dożi mogħtija darba sa 10 mg/kg fil-vini ngħataw fi studju kliniku mingħajr ma kien hemm tossiċità li llimitat id-doża. F’każ ta’ doża eċċessiva, huwa rakkomandat li l-pazjent ikun monitorjat għal kwalunkwe sinjali jew sintomi ta’ effetti avversi u kura sintomatika adattata għandha tingħata minnufih.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosoppressanti, inibituri tal-fattur alfa tan-nekrożi tat-tumur (TNF- α), Kodiċi ATC: L04AB06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Golimumab huwa antikorp monoklonali uman li jifforma kumplessi stabbli li għandhom affinità qawwija, kemm mal-forom li jinħallu kif ukoll ma’ dawk transmembrani bijoattivi tat-TNF-α tal- bniedem, li ma jħallix it-twaħħil tat-TNF-α mar-riċetturi tiegħu.

Effetti farmakodinamiċi

Intwera li t-twaħħil tat-TNF tal-bniedem b’golimumab jinnewtralizza l-espressjoni tal-molekuli ta’ adeżjoni E-selektin, il-molekula ta’ adeżjoni taċ-ċellula vaskulari (VCAM)-1 u l-molekula ta’ adeżjoni interċellulari (ICAM)-1 fuq is-superfiċje taċ-ċelluli li timbeda mit-TNF-α miċ-ċelluli tal- endotilju tal-bniedem. In vitro, is-sekrezzjoni li timbeda mit-TNF ta’ interleukin (IL)-6, IL-8 u l-fattur li jistimula l-kolonja tal-garnuloċiti-makrofaġi (GM-CSF) miċ-ċelluli tal-endotilju kienet ukoll inibita minn golimumab.

Titjieb fil-livelli tal-proteina reattiva-C (CRP) deher meta mqabbel mal-gruppi fuq plaċebo, u kura b’Simponi wasslet għal titjib sinifikanti mil-linja bażi tal-livelli fis-serum ta’ IL-6, ICAM-1, matrix- metalloproteinase (MMP)-3 u fattur ta’ tkabbir tal-endotilju vaskulari (VEGF) meta mqabbel mal- kura ta’ kontroll. Minbarra hekk, il-livelli ta’ TNF-α kienu mnaqqsa f’pazjenti b’RA u AS u l-livelli ta’ IL-8 kienu mnaqqsa f’pazjenti b’PsA. Dawn il-bidliet ġew osservati mal-ewwel evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi u b’mod ġenerali inżammu sa ġimgħa 24.

Effikaċja klinika

Artrite rewmatojde

L-effikaċja ta’ Simponi ntweriet fi tliet studji kontrollati bi plaċebo, double-blind, randomised, multi- ċentriċi f’il fuq minn 1500 pazjent b’età ≥ 18-il sena b’RA moderata sa severa li kienet dijanjostikata skont il-kriterji tal-Kulleġġ Amerikan ta’ Rewmatoloġija (ACR) għal mill-anqas 3 xhur qabel l- iscreening. Il-pazjenti kellhom mill-anqas 4 ġogi minfuħin u 4 teneri. Simponi jew plaċebo ingħataw minn taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat.

GO-FORWARD evalwa 444 pazjent li kellhom RA attiva minkejja doża stabbli ta’ mill-anqas 15 mg/ġimgħa ta’ MTX u li ma kienux ikkurati qabel b’sustanza kontra t-TNF. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu plaċebo + MTX, Simponi 50 mg + MTX, Simponi 100 mg + MTX jew Simponi 100 mg + plaċebo. Pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo + MTX inqalbu għal Simponi

50 mg + MTX wara ġimgħa 24. F’ġimgħa 52, il-pazjenti daħlu f’estensjoni open label għal perijodu twil.

GO-AFTER evalwa 445 pazjent li qabel kienu ikkurati b’wieħed jew aktar sustanzi kontra t-TNF adalimumab, etanercept jew infliximab. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu plaċebo, Simponi 50 mg, jew Simponi 100 mg. Il-pazjenti tħallew ikomplu terapija b’DMARD fl-istess ħin b’MTX, sulfasalazine (SSZ), u/jew hydroxychloroquine (HCQ) waqt l-istudju. Ir-raġunijiet li ssemmew għat- twaqqif minn qabel ta’ terapiji kontra t-TNF kienu nuqqas ta’ effikaċja (58%), intolleranza (13%), u/jew raġunijiet apparti s-sigurtà jew l-effikaċja (29%, l-aktar minħabba raġunijiet finanżjarji).

GO-BEFORE evalwa 637 pazjent b’RA attiva li fil-passat qatt ma ngħataw MTX u li qabel ma kienux ikkurati b’sustanza kontra t-TNF. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu plaċebo + MTX, Simponi 50 mg + MTX, Simponi 100 mg + MTX jew Simponi 100 mg + plaċebo. F’ġimgħa 52, il-pazjenti daħlu f’estenzjoni open-label fit-tul li fiha l-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo + MTX li kellhom mill-anqas ġog wieħed teneru jew minfuħ kienu maqlubin għal Simponi 50 mg + MTX.

F’GO-FORWARD, il-miri finali (ko-)ewlenin kienu l-perċentwali ta’ pazjenti li kienu qed jiksbu rispons ACR 20 f’ġimgħa 14 u t-titjib mil-linja bażi fil-Kwestjonarji fuq l-Istima tas-Saħħa (HAQ) f’ġimgħa 24. F’GO-AFTER, il-mira finali ewlenija kienet il-perċentwali ta’ pazjenti li kisbu rispons ACR 20 f’ġimgħa 14. F’GO BEFORE, il-miri finali ko-ewlenin kienu l-perċentwali ta’ pazjenti li kienu qed jiksbu rispons ACR 50 f’ġimgħa 24 u l-bidla mil-linja bażi fil-punteġġ van der Heijde- modifikat Sharp (vdH-S) f’ġimgħa 52. Minbarra l-mira finali (miri finali), saru wkoll evalwazzjonijiet addizzjonali tal-impatt tal-kura b’Simponi fuq is-sinjali u sintomi tal-artrite, rispons radjugrafiku, funzjoni fiżika u kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa.

B’mod ġenerali, ma dehrux differenzi li jista’ jkollhom sinifikat mill-lat kliniku fil-kejl tal-effikaċja bejn korsijiet b’Simponi 50 mg u 100 mg flimkien ma’ MTX, sa ġimgħa 104 f’GO-FORWARD u GO-BEFORE u sa ġimgħa 24 f’GO-AFTER. F’kull wieħed mill-istudji dwar RA, minħabba d-disinn tal-istudju, pazjenti fl-estensjoni fit-tul setgħu qalbu minn doża għal oħra ta’ Simponi 50 mg u 100 mg skont id-diskrezzjoni tat-tabib tal-istudju.

Sinjali u sintomi

Ir-riżultati ewlenin ACR għad-doża ta’ Simponi 50 mg f’ġimgħa 14, 24 u 52 għal GO-FORWARD, GO-AFTER u GO-BEFORE qed jidhru f’Tabella 2 u qed jiġu deskritti hawn taħt. Risponsi ġew osservati fl-ewwel evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi.

F’GO-FORWARD, fost 89 individwu randomised għal Simponi 50 mg + MTX, 48 kienu għadhom fuq din il-kura f’ġimgħa 104. Fost dawk, 40,33 u 24 pazjent kellhom rispons ACR ta’ 20/50/70, rispettivament f’ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ rispons ACR 20/50/70 minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

F’GO-AFTER, il-perċentwali tal-pazjenti li kisbu rispons ACR 20 kien akbar għall-pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi milli għall-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo kienet x’kienet ir-raġuni rrappurtata għat-twaqqif ta’ wieħed jew aktar mit-terapiji kontra t-TNF li ngħataw qabel.

Tabella 2

Riżultati ewlenin tal-effikaċja minn porzjonijiet ikkontrollati ta’ GO-FORWARD, GO-AFTER u GO-BEFORE.

 

 

 

GO-FORWARD

GO-AFTER

GO-BEFORE

 

 

 

RA attiva minkejja MTX

RA attiva, qabel kienet

Active RA, MTX Naïve

 

 

 

 

 

ikkurata b’sustanza(i)

 

 

 

 

 

 

 

kontra t-TNF waħda jew

 

 

 

 

 

 

 

 

aktar

 

 

 

 

 

 

Simponi

 

 

 

Simponi

 

 

 

Plaċebo

50 mg

 

 

Plaċebo

50 mg

 

 

 

+

+

 

Simponi

+

+

 

 

 

MTX

MTX

Placebo

50 mg

MTX

MTX

 

na

 

% tal-pazjenti li kellhom rispons

 

 

 

 

ACR 20

 

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 14

33%

55%*

18%

35%*

NA

NA

 

Ġimgħa 24

28%

60%*

16%

31% p = 0.002

49%

62%

 

Ġimgħa 52

NA

NA

NA

NA

52%

60%

ACR 50

 

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 14

10%

35%*

7%

15% p = 0.021

NA

NA

 

Ġimgħa 24

14%

37%*

4%

16%*

29%

40%

 

Ġimgħa 52

NA

NA

NA

NA

36%

42%

ACR 70

 

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 14

4%

14%

2%

10% p = 0.005

NA

NA

 

 

 

 

p = 0.008

 

 

 

 

 

Ġimgħa 24

5%

20%*

2%

9% p = 0.009

16%

24%

 

Ġimgħa 52

NA

NA

NA

NA

22%

28%

a

n jirrifletti pazjenti randomised; numru attwali ta’ pazjenti li jistgħu jiġu evalwati għal kull mira finali jista’ jvarja

 

skont il-punt taż-żmien. * p ≤ 0.001

NA: Ma japplikax

F’GO-BEFORE l-analiżi ewlenija f’pazjenti b’artrite rewmatojde moderata sa severa (gruppi ta’ Simponi 50 mg u 100 mg + MTX kombinati vs MTX waħdu għal ACR50) ma kienx statistikament sinifikanti f’ġimgħa 24 (p = 0.053). F’ġimgħa 52 il-popolazzjoni globali, il-perċentwali ta’ pazjenti fil-grupp ta’ Simponi 50 mg + MTX li kiseb rispons ACR kien ġeneralment ogħla iżda mhux statistikament differenti meta mqabbel ma’ MTX waħdu (ara Tabella 2). Analiżi ulterjuri saru f’sottogruppi li jirrappreżentaw il-popolazzjoni ta’ pazjenti indikata b’RA sever, attiv u li javvanza. Ġeneralment intwera effett akbar ta’ Simponi 50 mg + MTX kontra MTX waħdu fil-popolazzjoni indikata meta mqabbla mal-popolazzjoni globali.

F’GO-FORWARD u GO-AFTER, risponsi ta’ sinifikat kliniku u statistikament sinifikanti fl-Iskala tal-Attività tal-Marda (DAS)28 ġew osservati f’kull punt tal-ħin li kien speċifikat minn qabel, f’ġimgħa 14 u f’ġimgħa 24 (p ≤ 0.001). Fost il-pazjenti li baqgħu fuq il-kura b’Simponi li fuqha kienu randomised fil-bidu tal-istudju, ir-risponsi DAS28 inżammu tul ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, risponsi DAS28 kienu simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

F’GO-BEFORE, rispons kliniku maġġuri, definit bħala ż-żamma ta’ rispons ACR 70 fuq perijodu kontinwu ta’ 6 xhur, kien imkejjel. F’ġimgħa 52, 15% tal-pazjenti fil-grupp ta’ Simponi 50 mg + MTX kisbu rispons kliniku maġġuri meta mqabbla ma’ 7% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo + MTX (p = 0.018). Fost 159 individwu randomised għal Simponi 50 mg + MTX, 96 kienu għadhom fuq il-kura sa ġimgħa 104. Fost dawn, 85, 66 u 53 pazjent kellhom rispons ACR ta’ 20/50/70 rispettivament f’ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ rispons ACR 20/50/70 minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Rispons radjugrafiku

F’GO-BEFORE il-bidla mil-linja bażi fil-punteġġ vdH-S, punteġġ kompost tal-ħsara strutturali li tkejjel b’mod radjugrafiku in-numru u d-daqs tat-therrija tal-ġogi u l-grad tat-tidjieq fl-ispazju tal-ġogi fl-idejn/polz u s-saqajn, intuża biex jiġi evalwat il-grad ta’ ħsara strutturali. Ir-riżultati ewlenin għad- doża ta’ Simponi 50 mg f’ġimgħa 52 huma preżentati f’Tabella 3.

In-numru ta’ pazjenti mingħajr therrijiet ġodda jew bidla mil-linja bażi f’Punteġġ totali vdH-S ≤ 0 kien ogħla b’mod sinifikanti fil-grupp ta’ kura ta’ Simponi minn dak fil-grupp tal-kontroll (p = 0.003). L-effetti radjugrafiċi li ġew osservati f’ġimgħa 52 inżammu sa ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl- istudju u li kienu kkurati b’Simponi, effetti radjugrafiċi kienu simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Tabella 3

Medja radjugrafika (SD) tal-bidliet mil-linja bażi f’punteġġ totali vdH-S f’ġimgħa 52 fil- popolazzjoni globali ta’ GO-BEFORE

 

 

 

Plaċebo + MTX

Simponi 50 mg + MTX

 

 

 

 

 

 

n a

 

Punteġġ Totali

 

 

 

 

Linja bażi

 

19.7

(35.4)

18.7

(32.4)

Bidla mil-linja bażi

 

1.4

(4.6)

0.7 (5.2)*

Punteġġ ta’ therrija

 

 

 

 

Linja bażi

 

11.3

(18.6)

10.8

(17.4)

Bidla mil-linja bażi

 

0.7

(2.8)

0.5

(2.1)

Punteġġ JSN

 

 

 

 

Linja bażi

 

8.4 (17.8)

7.9 (16.1)

Bidla mil-linja bażi

 

0.6

(2.3)

0.2 (2.0)**

a

n tirrifletti pazjenti randomised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p = 0.015

**p = 0.044

Funzjoni fiżika u kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa

Funzjoni fiżika u diżabilità kienu evalwati bħala mira finali separata f’GO-FORWARD u GO-AFTER permezz tal-indiċi ta’ diżabilità tal-HAQ DI. F’dawn l-istudji, Simponi wera titjib li kellu sinifikat kliniku u statistikament sinfikanti mil-linja bażi fil-HAQ DI meta mqabbel mal-kontroll f’ġimgħa 24. Fost il-pazjenti li baqgħu fuq il-kura b’Simponi li kienu randomised fuqha fil-bidu tal-istudju, it-titjib fl-HAQ DI inżamm tul ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, titjib fl-HAQ DI kien simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

F’GO-FOWARD titjib li kellu sinifikat kliniku u statistikament sinifikanti intwerew fil-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa kif imkejjel mill-punteġġ tal-komponent fiżiku ta’ SF-36 f’pazjenti ikkurati b’Simponi kontra l-plaċebo f’ġimgħa 24. Fost il-pazjenti li baqgħu fuq il-kura b’Simponi li fuqha kienu randomised fil-bidu tal-istudju, it-titjib fil-komponent fiżiku SF-36 inżamm tul

ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, titjib fil-komponent fiżiku ta’ SF-36 kien simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256. F’GO-FORWARD u GO-AFTER, titjib statistikament sinifikanti dehru fl’għeja hekk kif imkejla mill-evalwazzjoni funzjonali tal-iskala tat-terapija tal-għeja minn mard kroniku (FACIT-F).

Artrite psorijatika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi kienu evalwati fi studju kontrollat bi plaċebo, double-blind, randomised, multi-ċentrali (GO-REVEAL) f’405 pazjent adult bi PsA attiva (≥ 3 ġogi minfuħin u ≥ 3 ġogi teneri) minkejja terapija b’anti-infjammatatorju mhux sterojde (NSAID) jew DMARD. Pazjenti f’dan l-istudju kellhom PsA dijanjostikata għal mill-anqas 6 xhur u kellhom mill-anqas marda bi psorjasi ħafifa. Pazjenti b’kull tip ta’ sotto-grupp ta’ artrite psorijatika kienu rreġistrati, inkluż artrite poliartikulari mingħajr noduli rewmatiċi (43%), artrite periferali asimettrika (30%), artrite tal-ġogi interfalanġali distali (DIP) (15%), spondylitis b’artrite periferali (11%), u artrite mutilans (1%). Kura b’sustanza kontra TNF minn qabel ma kienetx permessa. Simponi jew plaċebo ingħataw minn taħt il-

ġilda kull 4 ġimgħat. Il-pazjenti ġew assenjati għal-plaċebo, Simponi 50 mg, jew Simponi 100 mg b’mod każwali. Il-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo inqalbu għal Simponi 50 mg wara ġimgħa 24. Il-pazjenti daħlu fi studju ta’ estensjoni, open label, għal tul ta’ żmien f’ġimgħa 52. Madwar tmienja u erbgħin fil-mija tal-pazjenti komplew fuq dożi stabbli ta’ methotrexate

(≤ 25 mg/ġimgħa). Il-miri finali ko-ewlenin kienu l-perċentwali ta’ pazjenti li kisbu rispons ACR 20 f’ġimgħa 14 u l-bidla mil-linja bażi fil-punteġġ vdH-S modifikat ta’ PsA totali f’ġimgħa 24.

B’mod ġenerali, ma kienu osservati l-ebda differenzi b’tifsira klinika fil-kejl tal-effikaċja bejn l-iskedi ta’ kura ta’ Simponi 50 mg u 100 mg sa ġimgħa 104. Minħabba d-disinn tal-istudju, pazjenti fl- estensjoni fit-tul setgħu qalbu minn doża għal oħra ta’ Simponi 50 mg u 100 mg skont id-diskrezzjoni tat-tabib tal-istudju.

Sinjali u sintomi

Ir-riżultati ewlenin għad-doża ta’ 50 mg fil-ġimgħat 14 u 24 qed jintwerew f’tabella 4 u qed jiġu deskritti hawn taħt.

Tabella 4

Riżultati ewlenin dwar l-effikaċja minn GO-REVEAL

 

 

 

Simponi

 

 

Plaċebo

50 mg*

na

 

% tal-pazjenti li kellhom rispons

 

 

ACR 20

 

 

 

Ġimgħa 14

 

9%

51%

Ġimgħa 24

 

12%

52%

ACR 50

 

 

 

Ġimgħa 14

 

2%

30%

Ġimgħa 24

 

4%

32%

ACR 70

 

 

 

Ġimgħa 14

 

1%

12%

Ġimgħa 24

 

1%

19%

PASIb 75c

 

 

 

Ġimgħa 14

 

3%

40%

Ġimgħa 24

 

1%

56%

*p < 0.05 għall-paraguni kollha;

an jirrifletti pazjenti randomised; numru propju ta’ pazjenti li setgħu jiġu evalwati għal kull mira finali jista’ jvarja skont il-punt aħħari tal-ħin

bIndiċi tal-Erja tal-Psorjasi u Severità

cIbbażat fuq is-sottogrupp ta’ pazjenti b’involviment ta’ BSA ta’ ≥ 3% mal-linja bażi, 79 pazjent (69.9%) fil-grupp fuq plaċebo u 109 (74.3%) fil-grupp fuq Simponi 50 mg.

Risponsi dehru mal-ewwel evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi. Risponsi simili ta’ ACR 20 f’ġimgħa 14 ġew osservati f’pazjenti b’artrite poliartikulari mingħajr noduli rewmatiċi u sottogruppi ta’ artrite PsA asimettrika periferali. In-numru ta’ pazjenti b’sottogruppi oħra ta’ PsA kien żgħir wisq biex jippermetti evalwazzjoni sinifikanti. Risponsi li dehru fil-gruppi ikkurati b’Simponi kienu simili f’pazjenti li kienu qed jirċievu fl-istess ħin MTX u f’dawk li ma kinux. Fost

il-146 pazjent randomised għal Simponi 50 mg, 70 kienu għadhom fuq din il-kura f’ġimgħa 104. Minn dawn is-70 pazjent, 64, 46 u 31 pazjent kellhom rispons ACR 20/50/70, rispettivament. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ rispons ACR 20/50/70 minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Risponsi sinifikanti b’mod statistiku f’DAS28 kienu wkoll osservati fil-ġimgħat 14 u 24 (p < 0.05).

F’ġimgħa 24 titjib fil-parametri tal-attività periferali karatteristika tal-artrite psorijatika (eż. Numru ta’ ġogi minfuħin, numru ta’ ġogi li jweġġhu/teneri, daktilite u enteżite) dehru fil-pazjenti ikkurati b’Simponi. Kura b’Simponi irriżultat f’titjib sinifikanti tal-funzjoni fiżika hekk kif evalwat mill-HAQ

DI, kif ukoll titjib sinifikanti fil-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa hekk kif imkejla mill-punteġġi tas-sommarji tal-komponent fiżiku u mentali ta’ SF-36. Fost il-pazjenti li baqgħu fuq kura b’Simponi li kienu randomised għalih fil-bidu tal-istudju, risponsi DAS28 u HAQ DI kienu għadhom qed jinżammu sa ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, risponsi DAS28 u HAQ DI kienu simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Rispons radjugrafiku

Ħsara strutturali kemm fl-idejn kif ukoll fis-saqajn ġiet evalwata b’mod radjugrafiku permezz ta’ bidla mil-linja bażi fil-punteġġ vdH-S, immodifikat għal PsA permezz taż-żjieda tal-ġogi interfalanġeali distali (DIP) tal-id.

Il-kura b’Simponi 50 mg naqqset ir-rata ta’ progressjoni ta’ ħsara fil-ġogi periferali meta mqabbla ma’ kura bi plaċebo f’ġimgħa 24 kif imkejla bil-bidla mil-linja bażi fil-Punteġġ totali modifikat vdH-S (medja ± SD tal-punteġġ kien 0.27 ± 1.3 fil-grupp ta’ plaċebo meta mqabbel ma’ -0.16 ± 1.3 fil-grupp ta’ Simponi; p = 0.011). Mill-146 pazjent li kienu randomised biex jirċievu Simponi 50 mg, kienet disponibbli dejta ta’ 52 ġimgħa minn X-ray għal 126 pazjent, li minnhom 77% ma wrew l-ebda progressjoni meta mqabbla mal-linja bażi. F’ġimgħa 104, dejta minn X-ray kienet disponibbli għal 114-il pazjent, u 77% ma wrew l-ebda progressjoni mil-linja bażi. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, rati simili ta’ pazjenti ma wrew l-ebda progressjoni mil-linja bażi minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Spondiloartrite tal-assi Ankylosing spondylitis

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi kienu evalwati fi studju kontrollat bi plaċebo, double-blind, randomised, multi-ċentrali (GO-RAISE) f’356 pazjent f’ankylosing spondylitis attiva (definita bl- Indiċi tal-Attività tal-Marda tal-Ankylosing Spondylitis ta’ Bath (BASDAI) ≥ 4 u VAS tal-uġigħ tad- dahar totali ta’ ≥ 4, fuq skala minn 0 sa 10 cm). Pazjenti rreġistrati f’dan l-istudju kellhom marda attiva minkejja li kienu qed jieħdu jew kienu ħadu qabel terapija b’NSAID jew DMARD u ma kienux ikkurati qabel b’terapija kontra t-TNF. Simponi jew plaċebo ingħataw minn taħt il-ġilda kull

4 ġimgħat. Pazjenti kienu imqassma b’mod każwali għal plaċebo, Simponi 50 mg u Simponi 100 mg u tħallew ikomplu terapija DMARD fl-istess ħin (MTX, SSZ u/jew HCQ). Il-mira finali ewlenija kienet il-perċentwali ta’ pazjenti li kienu qed jiksbu rispons skont il-Grupp ta’ Studju ta’ Evawlazzjoni ta’ Ankylosing Spondylitis (ASAS) ta’ 20 f’ġimgħa 14. Dejta dwar l-effikaċja ikkontrollata mill-plaċebo kienet miġbura u analizzata sa’ ġimgħa 24.

Riżultati ewlenin għad-doża ta’ 50 mg qed jintwerew f’Tabella 5 u qed jiġu deskritti hawn taħt. B’mod ġenerali, ma dehrux differenzi ta’ sinfikat kliniku fil-kejl tal-effikaċja bejn korsijiet b’dożi ta’ Simponi 50 mg u 100 mg sa ġimgħa 24. Minħabba d-disinn tal-istudju, pazjenti fl-estensjoni fit-tul setgħu qalbu minn doża għal oħra ta’ Simponi 50 mg u 100 mg skont id-diskrezzjoni tat-tabib tal- istudju.

Tabella 5

Riżultati ewlenin minn GO-RAISE.

 

 

 

Simponi

 

 

Plaċebo

50 mg*

na

 

% ta’ pazjenti li kellhom rispons

 

 

ASAS 20

 

 

Ġimgħa 14

 

22%

59%

Ġimgħa 24

 

23%

56%

ASAS 40

 

 

Ġimgħa 14

 

15%

45%

Ġimgħa 24

 

15%

44%

 

 

Ġimgħa 14

 

8%

50%

Ġimgħa 24

13%

49%

*p ≤ 0.001 għall-paraguni kollha

an jirrifletti pazjenti randomised; numru attwali ta’ pazjenti li setgħu jiġu evalwati għal kull punt aħħari jista’ jvarja skont il-punt tal-ħin

Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, il-proporzjon ta’ pazjenti b’rispons ASAS 20 u ASAS 40 kien simili minn ġimgħa 24 sa ġimgħa 256.

Rispons statistikament sinifikanti f’BASDAI 50, 70 u 90 (p ≤ 0.017) deher wkoll f’ġimgħat 14 u 24. Titjib fil-kejl ewlenin tal-attività tal-marda ġew osservati fl-ewwel ġimgħa ta’ evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi u nżammu sa’ ġimgħa 24. Fost pazjenti li baqgħu fl-

istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ bilda mil-linja bażi f’BASDAI minn ġimgħa 24 sa ġimgħa 256. Effikaċja konsistenti dehret fil-pazjenti irrispettivament minn jekk intużawx DMARDs (MTX, sulfasalazine u/jew hydroxychloroquine) jew le, mill-istatus tal-HLA-B27 antiġenu jew mil-livelli CRP mal-linja bażi hekk kif evalwati mir-risponsi ASAS 20 f’ġimgħa 14.

Kura b’Simponi wasslet għal titjib sinifikanti fil-funzjoni fiżika hekk kif evalwata mill-bidliet mil-linja bażi ta’ BASFI f’ġimgħat 14 u 24. Il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa hekk kif imkejjla mill-punteġġ tal-komponent fiżiku tal-SF-36 tjieb ukoll b’mod sinifikanti f’ġimgħat 14 u 24. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, titjib fil-funzjoni fiżika u fil-kwalità tal- ħajja relatat mas-saħħa kien simili minn ġimgħa 24 sa ġimgħa 256.

Spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi ġew ivvalutati fi studju b’ħafna ċentri, ikkontrollat bi plaċebo li fih la l-pazjenti li ntagħżlu b’mod każwali u lanqas l-investigatur ma kienu jafu liema sustanza qed tingħata (GO-AHEAD) f’197 pazjent adult b’nr-Axial SpA attiva severa (definiti bħala dawk il- pazjenti li ssodisfaw il-kriterji tal-klassifika ta’ ASAS ta’ spondiloartrite tal-assi iżda ma ssodisfawx il-kriterji modifikati ta’ New York għal AS). Il-pazjenti li ddaħħlu f’dan l-istudju kellhom marda attiva (definita bħala BASDAI ≥ 4 u Skala Analoga Viżwali (VAS - Visual Analogue Scale) għal uġigħ totali fid-dahar ta’ ≥ 4, kull waħda fuq skala ta’ 0-10 ċm) minkejja terapija attwali jew preċedenti b’NSAID u ma kinux ittrattati bl-ebda sustanza bijoloġika minn qabel inkluż terapija kontra TNF. Il-pazjenti ġew assenjati b’mod każwali għal plaċebo jew għal Simponi 50 mg mogħti taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat. F’ġimgħa 16, il-pazjenti daħlu f’perjodu tal-istudju fejn kemm il-pazjenti kif ukoll l-investigatur kienu jafu li l-pazjenti kollha kienu qed jirċievu Simponi 50 mg mogħti taħt il- ġilda kull 4 ġimgħat sa ġimgħa 48 bi stimi tal-effikaċja li saru sa ġimgħa 52 u segwitu ta’ sigurtà sa ġimgħa 60. Madwar 93% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi fil-bidu tal-estensjoni fejn kemm l- investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu liema sustanza qed tintuża (ġimgħa 16) baqgħu fuq it- trattament sal-aħħar tal-istudju (ġimgħa 52). L-analiżi saru kemm fuq il-popolazzjonijiet Ittrattati Kollha (AT - All Treated, N = 197) kif ukoll fuq dawk b’Sinjali Oġġettivi ta’ Infjammazzjoni (OSI- Objective Signs of Inflammation, N = 158, definiti permezz ta’ CRP għoli u/jew xhieda ta’ sarkolite fuq MRI fil-linja bażi). Dejta kkontrollata bi plaċebo dwar l-effikaċja nġabret u ġiet analizzata sa ġimgħa 16. L-iskop finali primarju kien il-proporzjon ta’ pazjenti li kisbu rispons ASAS 20

f’ġimgħa 16. Riżultati importanti qed jintwerew f’Tabella 6 u huma deskritti taħt.

Tabella 6

Riżultati importanti ta’ effikaċja minn GO-AHEAD f’ġimgħa 16

Titjib fis-sinjali u s-sintomi

 

 

 

Popolazzjoni b’sinjali oġġettivi ta’

 

Popolazzjoni ttrattata kollha (AT)

infjammazzjoni (OSI)

 

Plaċebo

Simponi 50 mg

Plaċebo

Simponi 50 mg

na

Dawk li Rrispondew, % ta’ pazjenti

 

 

 

ASAS 20

40%

71%**

38%

77%**

ASAS 40

23%

57%**

23%

60%**

23%

54%**

23%

63%**

ASAS Tnaqqis Parzjali

18%

33%*

19%

35%*

ASDAS-C b < 1.3

13%

33%*

16%

35%*

BASDAI 50

30%

58%**

29%

59%**

Inibizzjoni ta’ infjammazzjoni fil-ġogi bejn l-ossu sagru u l-ilju (SI - sacroiliac) kif imkejjel b’MRI

 

Plaċebo

Simponi 50 mg

Plaċebo

Simponi 50 mg

n C

Bidla medja fil-punteġġ

 

 

 

 

SPARCCd MRI tal-ġog

 

 

 

 

bejn l-ossu sagru u l-ilju

-0.9

-5.3**

-1.2

-6.4**

an jirrifletti pazjenti magħżula b’mod każwali u ttrattati

bPunteġġ ta’ Attività tal-Marda Ankylosing Spondylitis Proteina C Reattiva (AT-Plaċebo, N = 90; AT-Simponi 50 mg, N = 88; OSI-Plaċebo, N = 71; OSI-Simponi 50 mg, N = 71)

cn jirrifletti n-numru ta’ pazjenti b’dejta mill-MRI fil-linja bażi u f’ġimgħa 16

dSPARCC (Konsorzju ta’ Riċerka tal-Kanada dwar Spondiloartrite - Spondyloarthritis Research Consortium of

Canada)

**p < 0.0001 għal tqabbil ta’ Simponi vs plaċebo

*p < 0.05 għal tqabbil ta’ Simponi vs plaċebo

Intwera titjib statistikament sinifikanti fis-sinjali u s-sintomi ta’ nr-Axial SpA attiva severa f’pazjenti ttratti b’Simponi 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo f’ġimgħa 16 (Tabella 6). Kien osservat titjib fl- ewwel valutazzjoni (ġimgħa 4) wara l-għoti tal-bidu ta’ Simponi. Il-punteġġ SPARCC kif tkejjel permezz tal-MRI wera tnaqqis statistikament sinifikanti fl-infjammazzjoni tal-ġog SI f’ġimgħa 16 f’pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo (Tabella 6). L-uġigħ kif stmat mill- VAS ta’ Uġigħ Totali tad-Dahar u Uġigħ tad-Dahar Bil-lejl, u l-attività tal-marda kif imkejla permezz ta’ ASDAS-C ukoll urew titjib statistikament sinifikanti mil-linja bażi għal ġimgħa 16 f’pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo (p < 0.0001).

Intwera titjib statistikament sinifikanti fil-mobilità tas-sinsla tad-dahar kif ivvalutat permezz ta’ BASMI (Indiċi ta’ Metroloġija Bath għal Ankylosing Spondylitis - Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) u fil-funzjoni fiżika kif ivvalutat permezz tal-BASFI f’pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg meta mqabbla ma’ pazjenti ttrattati bi plaċebo (p < 0.0001). Pazjenti ttrattati b’Simponi kellhom b’mod sinifikanti aktar titjib fil-kwalità tal-ħajja marbuta mas-saħħa kif stmat permezz ta’ ASQoL, EQ-5D, u komponenti fiżiċi u mentali ta’ SF-36, u kellhom b’mod sinifikanti aktar titjib fil- produttività kif stmat minn tnaqqis ikbar fl-indeboliment globali tax-xogħol u fl-indeboliment ta’ attività kif stmat permezz tal-kwestjonarju WPAI minn pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo.

Għall-iskopijiet finali kollha deskritti fuq, riżultati statistikament sinifikanti ntwerew ukoll fil- popolazzjoni OSI f’ġimgħa 16.

Kemm fil-popolazzjoni AT kif ukoll fil-popolazzjoni OSI, it-titjib fis-sinjali u s-sintomi, fil-mobilità tas-sinsla tad-dahar, fil-funzjoni fiżika, fil-kwalità tal-ħajja u fil-produttività osservati f’ġimgħa 16 fost pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg komplew f’dawk li baqgħu fl-istudju f’ġimgħa 52.

Kolite ulċerattiva

L-effikaċja ta’ Simponi kienet evalwata f’żewġ studji kliniċi, randomised, double-blind u kkontrollati bil-plaċebo f’pazjenti adulti.

L-istudju ta’ induzzjoni (PURSUIT-Induzzjoni) evalwa pazjenti b’kolite ulċerattiva attiva b’mod moderat sa sever (punteġġ Mayo 6 sa 12; Sottopunteġġ tal-endoskopija ≥ 2) li kellhom rispons mhux adegwat għal jew li ma ttollerawx terapiji konvenzjonali, jew li kienu dipendenti fuq kortikosterojdi. Fil-porzjon tal-istudju li kkonferma d-doża, 761 pazjent kienu randomised biex jirċievu 400 mg Simponi SC f’ġimgħa 0 u 200 mg f’ġimgħa 2, 200 mg Simponi SC f’ġimgħa 0 u 100 mg f’ġimgħa 2, jew plaċebo SC f’ġimgħat 0 u 2. Dożi stabbli fl-istess ħin ta’ aminosalicylates orali, kortikosterojdi, u/jew sustanzi immunomodulatorji kienu permessi. F’dan l-istudju ġiet evalwata l-effikaċja ta’ Simponi sa ġimgħa 6.

Ir-riżultati tal-istudju ta’ manteniment (PURSUIT-Manteniment) kienu bbażati fuq valutazzjoni ta’ 456 pazjent li kisbu rispons kliniku minn induzzjoni preċedenti b’Simponi. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu Simponi 50 mg, Simponi 100 mg jew plaċebo mogħtija taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat. Dożi stabbli fl-istess ħin ta’ aminosalicylates orali, u/jew sustanzi immunomodulatorji kienu permessi. Il-kortikosterojdi kellhom jitnaqqsu gradwalment għax-xejn fil-bidu tal-istudju ta’ manteniment. F’dan l-istudju ġiet evalwata l-effikaċja ta’ Simponi sa ġimgħa 54. Il-pazjenti li temmew l-istudju ta’ manteniment sa ġimgħa 54 komplew it-trattament f’estensjoni tal-istudju, bl- effikaċja stmata sa ġimgħa 216. L-istima tal-effikaċja fl-estensjoni tal-istudju kienet ibbażata fuq bidliet fl-użu tal-kortikosterojdi, l-Istima Globali tat-Tabib (PGA - Physician’s Global Assessment)

tal-attività tal-marda, u t-titjib fil-kwalità tal-ħajja skont kif imkejjel permezz tal-Kwestjonarju dwar Mard Infjammatorju tal-Musrana (IBDQ - Inflammatory Bowel Disease Questionnaire).

Tabella 7

Riżultati ewlenin tal-effikaċja minn PURSUIT - Induzzjoni u PURSUIT - Manteniment

PURSUIT-Induzzjoni

 

 

 

Simponi

 

Plaċebo

 

200/100 mg

 

N = 251

 

N = 253

Persentaġġ ta’ Pazjenti

 

 

 

 

 

Pazjenti b’rispons kliniku

30%

 

 

51%**

f’ġimgħa 6a

 

 

 

 

 

Pazjenti b’remissjoni klinika

6%

 

 

18%**

f’ġimgħa 6b

 

 

 

 

 

Pazjenti b’fejqan tal-mukuża

29%

 

 

42%*

f’ġimgħa 6ċ

 

 

 

 

 

PURSUIT-Manteniment

 

 

 

 

Plaċebod

 

Simponi

 

Simponi

 

 

50 mg

 

100 mg

 

N = 154

 

N = 151

 

N = 151

Persentaġġ ta’ pazjenti

 

 

 

 

 

Manteniment tar-ripsons

 

 

 

 

 

(Pazjenti b’rispons kliniku sa

31%

 

47%*

 

50%**

ġimgħa 54)e

 

 

 

 

 

Remissjoni sostnuta (Pazjenti

 

 

 

 

 

b’remissjoni klinika kemm

16%

 

23%ġ

 

28%*

f’ġimg̱̱ħa 30 kif ukoll

 

 

 

 

 

f’ġimgħa 54)f

 

 

 

 

 

N = numru ta’ pazjenti

 

 

 

 

 

**p ≤ 0.001

*p ≤ 0.01

adefinit bħala tnaqqis mil-linja bażi fil-punteġġ Mayo b’≥ 30% u ≥ 3 punti, flimkien ma’ tnaqqis fis-sottopunteġġ ta’ fsada mir-rektum ta’ ≥ 1 jew sottopunteġġ ta’ fsada mir-rektum ta’ 0 jew 1.

bDefinit bħala punteġġ Mayo ta’ ≤ 2 punti, bl-ebda sottopunteġġ individwali > 1

ċDefinit bħala 0 jew 1 fuq is-sottopunteġġ ta’ endoskopija tal-punteġġ Mayo.

dInduzzjoni b’Simponi biss.

eIl-pazjenti kienu evalwati għall-attività tal-marda UC b’punteġġ Mayo parzjali kull 4 ġimgħat (telf ta’ rispons kien ikkonfermat permezz ta’ endoskopija). Għalhekk, pazjent li żamm rispons kien fi stat ta’ rispons kliniku kontinwu f’kull valutazzjoni sa ġimgħa 54.

fBiex tinkiseb remissjoni li ddum pazjent kellu jkun f’remissjoni f’ġimgħa 30 kif ukoll f’ġimgħa 54 (mingħajr ma juri telf ta’ rispons fi kwalunkwe punt ta’ ħin sa ġimgħa 54).

ġF’pazjenti li jiżnu inqas minn 80 kg, proporzjon akbar ta’ pazjenti li rċivew terapija ta’ manteniment ta’ 50 mg urew remissjoni klinika sostnuta meta mqabbla ma’ dawk li rċivew plaċebo.

Aktar pazjenti kkurati b’Simponi wrew fejqan sostnut tal-mukuża (pazjenti b’fejqan tal-mukuża kemm f’ġimgħa 30 kif ukoll f’ġimgħa 54) fil-grupp ta’ 50 mg (42%, p nominali < 0.05) u fil-grupp ta’

100 mg (42%, p < 0.005) mqabbel ma’ pazjenti fil-grupp tal-plaċebo (27%).

Fost l-54% ta’ pazjenti (247/456) li kienu qed jirċievu kortikosterojdi fl-istess ħin fil-bidu ta’ PURSUIT-Manteniment, il-proporzjon ta’ pazjenti li żammew ir-rispons kliniku sa ġimgħa 54 u li ma kinux qed jirċievu kortikosterojdi fl-istess ħin f’ġimgħa 54 kien akbar fil-grupp ta’ 50 mg (38%, 30/78) u fil-grupp ta’ 100 mg (30%, 25/82) mqabbel mal-grupp tal-plaċebo (21%, 18/87). Il- proporzjon ta’ pazjenti li eliminaw il-kortikosterojdi sa ġimgħa 54 kien akbar fil-grupp ta’ 50 mg (41%, 32/78) u fil-grupp ta’ 100 mg (33%, 27/82) meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo (22%, 19/87). Fost il-pazjenti li daħlu fl-estensjoni tal-istudju, il-proporzjon ta’ individwi li baqgħu ma ħadux kortikosterojdi ġeneralment inżamm sa ġimgħa 216.

F’ġimgħa 6, Simponi tejjeb b’mod sinifikanti l-kwalità tal-ħajja kif imkejla mill-bidla mil-linja bażi f’miżura speċifika tal-marda, IBDQ (kwestjonarju tal-marda infjammatorja tal-musrana - inflammatory bowel disease questionnaire). Fost il-pazjenti li rċivew kura ta’ manteniment b’Simponi, it-titjib fil-kwalità tal-ħajja kif imkejjel minn IBDQ inżamm sa ġimgħa 54.

Madwar 63% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi fil-bidu tal-estensjoni tal-istudju (ġimgħa 56), baqgħu fuq it-trattament sal-aħħar tal-istudju (bl-aħħar għoti ta’ golimumab f’ġimgħa 212).

Immunoġeniċità

Mill-istudji dwar RA, PsA u AS ta’ Fażi III sa’ ġimgħa 52, l-antikorpi għal golimumab, instabu bil- metodu ta’ immunoanaliżi tal-enzimi (EIA - enzyme immunoassay) f’5% (105/2062) tal-pazjenti ikkurati b’golimumab u, meta kienu ttestjati, kważi l-antikorpi kollha kienu newtralizzanti in vitro. Rati simili intwerew fost l-indikazzjonijiet rewmatoloġiċi. Kura fl-istess ħin b’MTX irriżultat f’proporzjon iżgħar ta’ pazjenti b’antikorpi għal golimumab milli pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab mingħajr MTX (madwar 3% [41/1235] kontra 8% [64/827], rispettivament).

F’nr-Axial SpA, sa ġimgħa 52 instabu antikorpi għal golimumab bil-metodu EIA f’7% (14/193) tal- pazjenti ttrattati b’golimumab.

Fl-istudji UC ta’ Fażi II u III sa ġimgħa 54, instabu antikorpi għal golimumab bil-metodu EIA fi

3% (26/946) tal-pazjenti kkurati b’golimumab. Tmienja u sittin fil-mija (21/31) tal-pazjenti pożittivi għall-antikorpi kellhom antikorpi li jinnewtralizzaw in vitro. Kura flimkien ma’ immunomodulaturi (azathioprine, 6-mercaptopurine u MTX) wasslet għal proporzjon inqas ta’ pazjenti b’antikorpi għal golimumab minn pazjenti li rċivew golimumab mingħajr immunomodulaturi (1% (4/308) kontra

3% (22/638), rispettivament). Mill-pazjenti li komplew bl-estensjoni tal-istudju u li kellhom kampjuni li setgħu jiġu vvalutati sa ġimgħa 228, l-antikorpi għal golimumab instabu f’4% (23/604) tal-pazjenti ttrattati b’golimumab. Tnejn u tmenin fil-mija (18/22) tal-pazjenti b’riżultat pożittiv għal antikorpi kellhom antikorpi li jinnewtralizzaw in vitro.

Intuża metodu ta’ EIA li jittollera l-mediċina fl-istudju dwar pJIA biex jinstabu antikorpi għal golimumab. Minħabba s-sensittività akbar u t-titjib fit-tolleranza għall-mediċina, kienet mistennija li tinstab inċidenza akbar ta’ antikorpi għal golimumab bil-metodu ta’ EIA li jittollera l-mediċina meta mqabbel mal-metodu EIA. Fl-istudju ta’ Fażi III dwar pJIA sat-48 ġimgħa, permezz tal-metodu ta’ EIA li jittollera l-mediċina instabu antikorpi għal golimumab f’40% (69/172) tat-tfal ittrattati b’golimumab li l-maġġoranza tagħhom kellhom titre inqas minn 1:1000. Effett fuq il- konċentrazzjonijiet ta’ golimumab fis-serum kien osservat b’titres ta’ > 1:100 filwaqt li ma kienx osservat effett fuq l-effikaċja sa titres ta’ > 1:1000, għalkemm in-numru ta’ tfal b’titres ta’ > 1:1000 kien żgħir (N = 8). Fost it-tfal li kellhom riżultat pożittiv għat-test ta’ antikorpi għal golimumab, 39% (25/65) kellhom antikorpi li jinnewtralizzaw. L-inċidenza ogħla ta’ antikorpi bil-metodu ta’ EIA li jittollera l-mediċina, minħabba li l-biċċa l-kbira kienu antikorpi b’titre baxx, ma kellhiex impatt evidenti fuq il-livelli, l-effikaċja u s-sigurtà tal-mediċina u għalhekk ma tirrapreżenta l-ebda indikazzjoni ġdida ta’ sigurtà.

Il-preżenza ta’ antikorpi għal golimumab tista’ żżid ir-riskju għar-reazzjonijiet fis-sit mnejn tingħata l- injezzjoni, iżda n-numru żgħir ta’ pazjenti pożittivi għall-antikorpi għal golimumab jillimita l-ħila

biex isiru konklużjonijiet definittivi dwar ir-relazzjoni bejn l-antikorpi għal golimumab u l-effikaċja klinika jew miżuri ta’ sigurtà (ara sezzjoni 4.4).

Peress li l-analiżi dwar l-immunoġeniċità huma speċifiċi għall-prodott u għall-assaġġ, il-paraguni tar- rati tal-antikorpi ma’ dawk ta’ prodotti oħra mhuwiex adattat.

Popolazzjoni pedjatrika

Artrite poliartikulari idjopatika tat-tfal u ż-żgħażagħ

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi ġew ivvalutati fi studju (GO-KIDS) ta’ waqfien tal-mediċina, ikkontrollat bi plaċebo f’173 tifel u tifla (b’età minn sentejn sa 17-il sena) li ntagħzlu b’mod każwali biex jieħdu sustanza li la huma u lanqas l-investigaturi ma kienu jafu liema kienet u li kellhom pJIA attiva b’mill-anqas 5 ġogi attivi u rispons mhux adegwat għal MTX. Tfal b’JIA bi żvilupp poliartikulari (poliartrite b’fattur rewmatojde pożittiv jew negattiv, oligoartrite estiża, artrite psorjatika tat-tfal u ż-żgħażagħ jew JIA sistemika li attwalment m’għandhiex sintomi sistemiċi) ġew inklużi fl-istudju. Fil-linja bażi in-numru medjan ta’ ġogi attivi kien ta’ 12 u l-medjan ta’ CRP kien 0.17 mg/dL.

L-Ewwel Parti tal-istudju kienet tikkonsisti f’fażi ta’16 il-ġimgħa fejn kemm il-pazjenti kif ukoll l- investigaturi kienu jafu liema sustanza qed tintuża li fiha 173 tifel u tifla rreġistrati fl-istudju rċivew Simponi 30 mg/m2 (massimu 50 mg) taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat u MTX. Il-154 tifel u tifla li kisbu rispons ACR Ped 30 f’ġimgħa 16 daħlu fit-Tieni Parti tal-istudju, il-fażi tal-waqfien tal-mediċina f’pazjenti magħżula b’mod każwali, u rċivew Simponi 30 mg/m2 (massimu 50 mg) + MTX jew plaċebo + MTX kull 4 ġimgħat. Wara li l-marda marret għall-agħar, it-tfal irċivew Simponi 30 mg/m2 (massimu 50 mg) + MTX. F’ġimgħa 48, it-tfal daħlu f’estensjoni fit-tul.

It-tfal f’dan l-istudju wrew risponsi ACR Ped 30, 50, 70, u 90 anke sa minn ġimgħa 4.

F’ġimgħa 16, 87% tat-tfal kellhom rispons ACR Ped 30, u 79%, 66%, u 36% tat-tfal kellhom rispons ACR Ped 50, ACR Ped 70, u ACR Ped 90, rispettivament. F’ġimgħa 16, 34% tat-tfal kellhom mard inattiv iddefinit li jkollu preżenti kull waħda minn dawn li ġejjin: l-ebda ġog b’artrite attiva; l-ebda deni, raxx, serosite, tkabbir mhux normali tal-frixa, tkabbir mhux normali tal-fwied, jew limfadenopatija mifruxa attribwita għal JIA; l-ebda uveite attiva; ESR (< 20 mm/siegħa) jew CRP

(< 1.0 mg/dL) normali; valutazzjoni globali tal-attività tal-marda minn tabib (≤ 5 mm fuq il-VAS); tul ta’ ħin ta’ ebusija filgħodu < 15-il minuta.

F’ġimgħa 16, il-komponenti kollha ta’ ACR Ped urew titjib sinifikanti b’mod kliniku mil-linja bażi (ara Tabella 8).

Tabella 8

Titjib fil-komponenti ACR Ped mil-linja bażi f’ġimgħa 16a

 

Medjan tal-perċentwal

 

ta’ titjib

 

Simponi 30 mg/m2

 

nb = 173

Valutazzjoni globali tal-marda minn tabib

88%

(VASc 0-10 ċm)

 

Valutazzjoni globali tal-istat ta’ saħħa totali

67%

mill-individwu/ġenitur (VAS 0-10 cm)

 

Numru ta’ ġogi attivi

92%

Numru ta’ ġogi b’firxa ta’ moviment limitat

80%

Funzjoni fiżika skont CHAQd

50%

ESR (mm/siegħa)e

33%

alinja bażi = ġimgħa 0

b“n” tirrifletti l-pażjenti rreġistrati fl-istudju

cVAS - Visual Analogue Scale: Skala Analoga Viżiva

dCHAQ - Child Health Assessment Questionaire: Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni tas-Saħħa tat-Tifel/Tifla

eESR - erythrocyte sedimentation rate (milimetres per hour): Rata ta’ sedimentazzjoni tal-eritroċiti (mm kull siegħa)

L-iskop finali primarju, il-proporzjon ta’ tfal li kellhom rispons ACR Ped 30 f’ġimgħa 16 u li ma kellhomx marda li marret għall-agħar bejn ġimgħa 16 u ġimgħa 48, ma nkisibx. Il-maġġoranza tat-tfal ma kellhomx marda li marret għall-agħar bejn ġimgħa 16 u ġimgħa 48 (59% fil-grupp ta’

Simponi + MTX u 53% fil-grupp ta’ plaċebo + MTX, rispettivament; p = 0.41).

Analiżi ta’ sottogrupp speċifikata minn qabel tal-iskop finali primarju skont is-CRP fil-linja bażi (≥ 1 mg/dL vs < 1 mg/dL) uriet rati ogħla ta’ marda li marret għall-agħar f’individwi ttrattati bi plaċebo + MTX vs Simponi + MTX fost individwi b’CRP ≥ 1 mg/dL (87% vs 40% p = 0.0068) fil- linja bażi.

F’ġimgħa 48, 53% u 55% tat-tfal fil-grupp ta’ Simponi + MTX u l-grupp ta’ plaċebo + MTX, rispettivament, kellhom rispons ACR Ped 30, u 40% u 28% tat-tfal fil-grupp ta’ Simponi + MTX u l- grupp ta’ plaċebo + MTX, rispettivament, kisbu marda mhux attiva.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’ Simponi fil-popolazzjoni pedjatrika f’kolite ulċerattiva (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l- użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ta’ darba ta’ golimumab minn taħt il-ġilda lill-individwi f’saħħithom jew pazjenti b’RA, il-medja tal-ħin biex jinkisbu l-ogħla konċentrazzjonijiet fis-serum (Tmax) varja minn 2 sa’ 6 ijiem. Injezzjoni minn taħt il-ġilda ta’ 50 mg golimumab lil individwi f’saħħithom ikkawżat medja ta’ konċentrazzjoni massima fis-serum (Cmax) bi ± devjazzjoni standard ta’ 3. 1 1.4 g/mL.

Wara injezzjoni waħda ta’ 100 mg taħt il-ġilda, l-assorbiment ta’ golimumab kien simili fin-naħa ta’ fuq tad-driegħ, fl-addome u fil-koxxa, b’bijodisponibilità assoluta medja ta’ 51%. Peress li golimumab wera PK li kienet bejn wieħed u ieħor fi proporzjon mad-doża wara li ngħata minn taħt il- ġilda, il-bijodisponibilità assoluta ta’ doża ta’ 50 mg jew 200 mg ta’ golimumab hija mistennija li tkun tixxiebah.

Distribuzzjoni

Wara doża waħda fil-vini, il-medja tal-volum ta’ distribuzzjoni kienet ta’ 115 ± 19 mL/kg.

Eliminazzjoni

It-tneħħija sistemika ta’ golimumab kienet stmata li hija 6.9 2.0 mL/kuljum/kg. Il-valur tal-half-life terminali kien stmat li huwa madwar 12 ± 3 ijiem f’individwi f’saħħithom u valuri jixxiebhu kienu osservati f’pazjenti b’RA, PsA, AS, jew UC.

Meta ingħataw 50 mg ta’ golimumab taħt il-ġilda lil pazjenti b’RA, PsA jew AS kull 4 gimgħat, il- konċentrazzjonijiet fis-serum laħqu stat fiss sat-12-il ġimgħa. Bl-użu fl-istess ħin ta’ MTX, kura b’50 mg ta’ golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat wasslet għall-medja (± devjazzjoni standard) tal-

aktar konċentrazzjoni baxxa fl-istat fiss fis-serum ta’ madwar 0.6 ± 0.4 μg/mL f’pazjenti li għandhom RA attiva minkejja terapija b’MTX, u madwar 0.5 ± 0.4 μg/mL f’pazjenti li għandhom PsA attiva u madwar 0.8 ± 0.4 μg/mL f’pazjenti li għandhom AS. Il-medja tal-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi ta’ golimumab fi stat fiss fis-serum f’pazjenti b’nr-Axial SpA kienet simili għal dik osservata f’pazjenti b’AS wara għoti ta’ 50 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat.

Pazjenti b’RA, PsA jew AS li ma ħadux MTX fl-istess ħin kellhom il-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi ta’ golimumab fl-istat fiss fis-serum madwar 30% aktar baxxi minn dawk li ħadu golimumab ma’ MTX. F’numru limitat ta’ pazjenti b’RA ikkurati b’golimumab minn taħt il-ġilda fuq perjodu ta’6 xhur, l-użu fl-istess ħin ta’ MTX naqqas it-tneħħija apparenti ta’ golimumab b’madwar 36%. Madankollu, analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni indikat li l-użu ta’ NSAIDs, kortikosterojdi orali jew sulfasalazine fl-istess ħin ma kellux effett fuq it-tneħħija apparenti ta’ golimumab.

Wara dożi ta’ induzzjoni ta’ 200 mg u 100 mg golimumab f’ġimgħat 0 u 2, rispettivament, u minn hemm ’il quddiem dożi ta’ manteniment ta’ 50 mg jew 100 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat lill-pazjenti b’UC, il-konċentrazzjonijiet ta’ golimumab fis-serum laħqu stat fiss madwar 14-il ġimgħa wara l-bidu tat-terapija. Kura b’50 mg jew 100 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat matul il- manteniment wasslet għall-konċentrazzjoni minima medja fi stat fiss fis-serum ta’ madwar 0.9

± 0.5 g/mL u 1.8 ± 1.1 g/mL, rispettivament.

F’pazjenti b’UC ikkurati b’50 mg jew 100 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat, l-użu fl-istess ħin ta’ immunomodulaturi ma kellux effett sostanzjali fuq il-livelli minimi fi stat fiss ta’ golimumab.

Pazjenti li żviluppaw antikorpi kontra golimumab b’mod ġenerali kellhom il-konċentrazzjonijiet l- aktar baxxi ta’ golimumab fl-istat fiss fis-serum baxxi (ara sezzjoni 5.1).

Linearità

Golimumab wera farmakokinetika li kienet bejn wieħed u ieħor fi proporzjon mad-doża f’pazjenti li kellhom RA fuq il-medda ta’ doża minn 0.1 sa 10.0 mg/kg wara doża waħda fil-vini. Wara doża waħda SC f’individwi f’saħħithom, kienet osservata wkoll farmakokinetika ftit jew wisq proporzjonali mad-doża fuq firxa ta’ dożi ta’ 50 mg sa 400 mg.

L-effett tal-piż fuq il-farmakokinetika

Kien hemm tendenza li t-tneħħija apparenti ta’ golimumab tiżdied b’żieda fil-piż (ara sezzjoni 4.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika ta’ golimumab ġiet determinata f’173 tifel u tifla b’pJIA b’firxa ta’ etajiet minn sentejn sa 17-il sena. Fl-istudju dwar pJIA, tfal li rċivew golimumab 30 mg/m2 (massimu 50 mg) taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat, kellhom medjan tal-inqas konċentrazzjonijiet ta’ golimumab fl-istat fiss li kienu jixxiebhu fi gruppi ta’ etajiet differenti, u li kienu jixxiebhu wkoll ma’ jew kienu kemmxejn ogħla minn dawk osservati f’pazjenti adulti b’RA li rċivew 50 mg golimumab kull 4 ġimgħat.

L-immudellar u s-simulazzjoni farmakokinetika/farmakodinamika tal-popolazzjoni fi tfal b’pJIA ikkonfermaw ir-relazzjoni bejn l-esponimenti għal golimumab fis-serum u l-effikaċja klinika u jsostnu li l-iskeda ta’ għoti tad-dożi ta’ 50 mg golimumab kull 4 ġimgħat fi tfal b’pJIA ta’ mill-inqas 40 kg tikseb esponimenti jixxiebhu għal dawk li ntewerw li huma effikaċi fl-adulti.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Ma sarux studji b’golimumab dwar il-mutazzjoni tal-ġeni, il-fertilità fl-annimali jew ir-riskju ta’ kanċer fuq perjodu twil ta’ żmien.

Fi studju dwar il-fertilità u funzjoni riproduttiva ġenerali fil-ġrieden, permezz ta’ antikorp analogu li jinibixxi b’mod selettiv l-attività funzjonali tat-TNF-α tal-ġrieden, in-numru ta’ ġrieden li ħarġu tqal naqas.

Mhux magħruf jekk din is-sejba kienitx minħabba l-effetti fuq il-ġrieden maskili u/jew dawk femminili. Fi studju dwar l-effett tat-tossiċità fuq l-iżvilupp li sar fuq ġrieden wara l-għoti tal-istess antikorp analogu, u f’xadini cynomolgus b’golimumab, ma kienx hemm indikazzjoni ta’ tossiċità fl- omm, fl-embriju jew teratoġeniċità.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sorbitol(E420)

L-histidine

L-histidine monohydrochloride monohydrate

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjoni.

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

22 xahar

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fi friża.

Żomm il-pinna mimlija għal-lest jew is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

0.5 mL ta’ soluzzjoni f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ Tip 1) b’labra fissa (stainless steel) u għatu tal-labra (gomma li fiha l-latex) f’pinna mimlija għal-lest. Simponi huwa disponibbli f’pakketti li jkun fihom pinna 1 mimlija għal-lest u pakketti b’ħafna li jkun fihom 3 (3 pakketti ta’ 1) pinen mimlijin għal-lest.

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

0.5 mL ta’ soluzzjoni f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ Tip 1) b’labra fissa (stainless steel) u għatu tal-labra (latex li fih il-gomma). Simponi huwa disponibbli f’pakketti li jkun fihom siringa 1 mimlija għal-lest u pakketti b’ħafna li jkun fihom 3 (3 pakketti ta’ 1) siringi mimlija għal-lest.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Simponi huwa disponibbli bħala pinna mimlija għal-lest għal-użu ta’ darba li tissejjaħ SmartJect jew bħala siringa mimlija għal-lest li tintuża darba biss. Kull pakkett ta’ Simponi huwa pprovdut b’istruzzjonijiet għall-użu li jiddeskrivu b’mod komprensiv l-użu tal-pinna jew tas-siringa. Wara li l- pinna mimlija għal-lest jew is-siringa mimlija għal-lest titneħħa mill-friġġ hija għandha titħalla tilħaq it-temperatura tal-kamra billi wieħed jistenna 30 minuta qabel jinjetta Simponi. Il-pinna jew is-siringa m’għandhiex tiġi mħawwda.

Is-soluzzjoni hija ċara sa ftit opalexxenti, mingħajr kulur tagħti fl-isfar ċar u jista’ jkun fiha xi ftit partiċelli żgħar trasluċenti jew bojod ta’ proteina. Din id-dehra mhux rari għal soluzzjonijiet li jkun fihom il-proteina. Simponi m’għandux jintuża jekk is-soluzzjoni tkun bidlet il-kulur, imċajpra jew ikun fiha frak li jidher.

Istruzzjonijiet komprensivi għall-preparazzjoni u l-għoti ta’ Simponi f’pinna mimlija għal-lest jew siringa mimlija għal-lest qed jingħataw fil-fuljett ta’ tagħrif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/001 pinna 1 mimlija għal-lest

EU/1/09/546/002 3 pinen mimlijin għal-lest

EU/1/09/546/003 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/09/546/004 3 siringi mimlijin għal-lest

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 1 t’Ottubru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 19 ta’ Ġunju 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

Kull pinna mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab*.

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab*.

*Antikorp monoklonali IgG1κ tal-bniedem magħmul minn linja ta’ ċelluli tat-tip murine hybridoma permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 41 mg sorbitol għal kull doża ta’ 100 mg.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 41 mg sorbitol għal kull doża ta’ 100 mg.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (injezzjoni), SmartJect

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest (injezzjoni)

Is-soluzzjoni hija ċara sa ftit opalexxenti, mingħajr kulur sa tagħti fl-isfar ċar.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Artrite rewmatojde (RA)

Simponi, flimkien ma’ methotrexate (MTX), huwa indikat għall:

kura ta’ artrite rewmatojde attiva moderata sa severa f’adulti meta r-rispons għat-terapija b’mediċina kontra r-rewmatiżmu li tibdel il-marda (DMARD) inkluż MTX ma kienx adegwat.

kura ta’ artrite rewmatojde severa, attiva u progressiva f’adulti li qabel ma kienux ikkurati b’MTX.

Simponi, flimkien ma’ MTX, intwera li jnaqqas ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara fil-ġogi hekk kif imkejla bl-X-rays u li jtejjeb il-funzjoni fiżika.

Għal tagħrif dwar l-indikazzjoni ta’ artrite poliartikulari idjopatika tat-tfal u ż-żgħażagħ, jekk jogħġbok ara l-SmPC ta’ Simponi 50 mg.

Artrite psorijatika (PsA)

Simponi, waħdu jew flimkien ma’ MTX, huwa indikat għall-kura ta’ artrite psorijatika attiva u progressiva f’pazjenti adulti meta r-rispons għat-terapija li ngħatat qabel b’DMARD ma kinitx adegwata. Simponi intwera li jnaqqas ir-rata ta’ progressjoni ta’ ħsara fil-ġogi periferali kif imkejjel

bl-X-rays f’pazjenti b’sottotipi poliartikulari simettriċi tal-marda (ara sezzjoni 5.1) u li jtejjeb il- funzjoni fiżika.

Spondiloartrite tal-assi Ankylosing spondylitis (AS)

Simponi huwa indikat għall-kura ta’ ankylosing spondylitis severa u attiva f’adulti li ma kellhomx rispons adegwat għat-terapija konvenzjonali.

Spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika (nr-Axial SpA - non-radiographic axial spondyloarthritis)

Simponi huwa indikat għat-trattament ta’ adulti bi spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika attiva, severa b’sinjali oġġettivi ta’ infjammazzjoni kif indikat minn livell għoli tal-proteina C reattiva (CRP - C-reactive protein ) u/jew evidenza ta’ xbihat bir-reżonanza manjetika (MRI - magnetic resonance imaging), li kellhom ripons mhux adegwat jew li huma intolleranti għall-mediċini antiinfjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs - nonsteroidal anti-inflammatory drugs).

Kolite ulċerattiva (UC - ulcerative colitis)

Simponi huwa indikat għall-kura ta’ kolite ulċerattiva attiva b’mod moderat sa sever f’pazjenti adulti li kellhom rispons mhux adegwat għal terapija konvenzjonali inkluż kortikosterojdi u 6- mercaptopurine (6-MP) jew azathioprine (AZA), jew li huma intolleranti għal jew għandhom kontraindikazzjonijiet mediċi għal terapiji bħal dawn.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura b’Simponi għandha tinbeda u tingħata taħt is-superviżjoni ta’ speċjalisti kwalifikati li jkollhom esperjenza fid-dijanjożi u l-kura ta’ artrite rewmatojde, artrite psorijatika, ankylosing spondylitis, spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika jew kolite ulċerattiva. Pazjenti ikkurati b’Simponi għandhom jiġu mogħtija l-Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent.

Pożoloġija

Artrite rewmatojde

Simponi 50 mg mogħti darba f’xahar, fl-istess data kull xahar.

Simponi għandu jingħata flimkien ma’ MTX.

Artrite psorijatika, ankylosing spondylitis, jew spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika

Simponi 50 mg mogħti darba f’xahar, fl-istess data kull xahar.

Għall-indikazzjonijiet kollha t’hawn fuq, mid-dejta li hemm, jidher li r-rispons kliniku s-soltu jinkiseb fi żmien 12 sa 14-il ġimgħa ta’ kura (wara 3-4 dożi). It-tkomplija tat-terapija għandha tkun ikkunsidrata mill-ġdid f’pazjenti li ma juru l-ebda evidenza ta’ benefiċċju f’dan l-istess perijodu.

Pazjenti b’piż tal-ġisem aktar minn 100 kg

Għall-indikazzjonijiet kollha t’hawn fuq, f’pazjenti b’RA, PsA, AS, jew nr-Axial SpA b’piż tal-ġisem aktar minn 100 kg li ma jiksbux rispons kliniku adegwat wara 3 jew 4 dożi, iż-żieda tad-doża ta’ golimumab għal 100 mg darba fix-xahar tista’ tiġi kkunsidrata, billi wieħed jikkunsidra iż-żieda fir- riskju ta’ ċerti reazzjonijiet avversi serji għall-mediċina bid-doża ta’ 100 mg meta mqabbla mad-doża ta’ 50 mg (ara sezzjoni 4.8). It-tkomplija tat-terapija għandha tkun ikkonsidrata mill-ġdid f’pazjenti li ma juru l-ebda evidenza ta’ benefiċċju terapewtiku wara li jkunu irċievew 3 sa’ 4 dożi addizzjonali ta’ 100 mg.

Kolite ulċerattiva

Pazjenti b’piż tal-ġisem anqas minn 80 kg

Simponi jingħata bħala doża inizjali ta’ 200 mg, segwita minn 100 mg f’ġimgħa 2, u minn hemm ’il quddiem 50 mg kull 4 ġimgħat (ara sezzjoni 5.1).

Pazjenti b’piż tal-ġisem aktar minn jew ugwali għal 80 kg

Simponi jingħata bħala doża inizjali ta’ 200 mg, segwita minn 100 mg f’ġimgħa 2, u minn hemm ’il quddiem 100 mg kull 4 ġimgħat (ara sezzjoni 5.1).

Waqt kura ta’ manteniment, kortikosterojdi jistgħu jitnaqqsu għax-xejn skont il-linji gwida ta’ prattika klinika.

Dejta disponibbli tissuġġerixxi li r-rispons kliniku normalment jintlaħaq fi żmien 12 sa 14-il ġimgħa ta’ kura (wara 4 dożi). Aktar terapija għandha tiġi kkunsidrata mill-ġdid f’pazjenti li ma juru l-ebda evidenza ta’ benefiċċju terapewtiku f’dan il-perjodu.

Doża maqbuża

Jekk pazjent jinsa’ jinjetta Simponi fid-data ippjanata, id-doża li tkun ġiet minsija għandha tiġi injettata hekk kif jiftakar il-pazjent. Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex ma jinjettawx doża doppja biex ipattu għal doża li tkun intnesiet.

Id-doża li jmiss għandha tingħata skont il-gwida li ġejja:

jekk id-doża ittardjat anqas minn ġimagħtejn, il-pazjent għandu jinjetta d-doża minsija tiegħu/tagħha u jibqa’ jżomm l-iskeda oriġinali.

jekk id-doża ittardjat aktar minn ġimagħtejn, il-pazjent għandu jinjetta d-doża minsija tiegħu/tagħha u tiġi stabbilita skeda ġdida mid-data ta’ din l-injezzjoni.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥ 65 sena)

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża fl-anzjani.

Indeboliment renali u epatiku

Simponi ma kienx studjat f’dawn il-popolazzjonijiet ta’ pazjenti. Ma jistgħux isiru rakkomandazzjonijiet dwar id-dożi.

Popolazzjoni pedjatrika

Simponi 100 mg mhuwiex rakkomandat fi tfal li għandhom inqas minn 18-il sena.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Simponi qiegħed għal użu minn taħt il-ġilda. Wara taħriġ adattat dwar it-teknika ta’ kif tingħata injezzjoni taħt il-ġilda, il-pazjenti jistgħu jagħtu Simponi lilhom infushom jekk it-tabib tagħhom jara li dan ikun xieraq, b’follow-up mediku skont il-bżonn. Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex jinjettaw l-ammont kollu ta’ Simponi skont l-istruzzjonijiet komprensivi dwar l-għoti pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif. Jekk ikunu meħtieġa injezzjonijiet multipli, l-injezzjonijiet għandhom jingħataw f’siti differenti fil-ġisem.

Għall-istruzzjonijiet dwar l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

Tuberkulożi attiva (TB) u infezzjonijiet oħra severi bħal sepsi, u infezzjonijiet opportunistiċi (ara sezzjoni 4.4).

Insuffiċjenza moderata jew severa tal-qalb (NYHA klassi III/IV) (ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Infezzjonijiet

Il-pazjenti għandhom jiġu monitorjati bir-reqqa għal infezzjonijiet inkluż tuberkulożi qabel, waqt u wara l-kura b’Simponi. Peress li t-tneħħija ta’ golimumab tista’ tieħu sa 5 xhur, il-monitoraġġ għandu jitkompla tul dan il-perijodu. Kura addizzjonali b’Simponi m’għandhiex tingħata jekk pazjent jiżviluppa infezzjoni serja jew sepsi (ara sezzjoni 4.3).

Simponi m’għandux jingħata lill-pazjenti li jkollhom infezzjoni attiva li jkollha importanza klinika. Għandu jkun hemm kawtela meta jiġi kkunsidrat l-użu ta’ Simponi f’pazjenti b’infezzjoni kronika jew bi storja medika ta’ infezzjoni rikorrenti. Il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa dwar, u jevitaw l- esponiment għall-fatturi potenzjali ta’ riskju għall-infezzjoni kif ikun adattat.

Pazjenti li qed jieħdu imblokkaturi ta’ TNF huma aktar suxxettibbli għal infezzjonijiet serji. Infezzjonijiet ikkawżati minn batterja (inkluż sepsi u pnewmonja), mikobatterja (inkluż TB), fungi invażivi u infezzjonijiet opportunistiċi, inklużi imwiet, kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi. Xi wħud minn dawn l-infezzjonijiet serji seħħew f’pazjenti li fl-istess ħin kienu qed jingħataw terapija immunosoppressiva li, flimkien mal-marda bażika tagħhom, setgħu jippredisponuhom għall-infezzjonijiet. Pazjenti li jiżviluppaw infezzjoni ġdida waqt li jkunu qed jingħataw kura b’Simponi għandhom jinżammu taħt osservazzjoni stretta u ssirilhom evalwazzjoni dijanjostika kompleta. L-għoti ta’ Simponi għandu jitwaqqaf jekk pazjent jiżviluppa infezzjoni serja ġdida jew sepsi, u terapija adattata kontra l-mikrobi jew kontra l-fungi għandha tinbeda sakemm l- infezzjoni tiġi ikkontrollata.

Għal pazjenti li għexu jew li vvjaġġaw f’reġjuni fejn infezzjonijiet ikkawżati minn fungi invasivi bħal ħistoplażmożi, kokkidjodomikożi, jew blastomikożi huma endemiċi, il-benefiċċji u r-riskji tal-kura b’Simponi għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa qabel tinbeda t-terapija b’Simponi. F’pazjenti li huma f’riskju li ġew ittrattati b’Simponi, għandha tiġi ssuspettata infezzjoni invażiva bil-fungu jekk huma jiżviluppaw mard sistemiku serju. Id-dijanjosi u l-għoti ta’ terapija antifungali empirika f’dawn il- pazjenti għandha ssir b’konsultazzjoni ma’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ pazjenti b’infezzjonijiet invażivi bil-fungu, jekk dan ikun possibbli u prattiku.

Tuberkulożi

Kien hemm rapporti ta’ tuberkulożi attiva f’pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi. Ta’ min jinnota li fil-maġġoranza ta’ dawn ir-rapporti it-tuberkulożi kienet ekstra-pulmonari, u dehret bħala marda lokalizzata jew mifruxa.

Qabel ma jibdew il-kura b’Simponi, il-pazjenti kollha għandhom ikunu evalwati għat-tuberkulożi attiva u mhux attiva (‘moħbija’). Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi storja medika fid-dettall flimkien ma’ storja personali ta’ tuberkulożi jew kuntatt li seta’ kien hemm qabel ma’ tuberkulożi u terapija immunosoppressiva qabel u/jew fil-preżent. Testijiet ta’ stħarriġ adattati, jiġifieri test tal-ġilda jew tad-demm bit-tuberkulin u X-ray tas-sider, għandhom isiru fuq il-pazjenti kollha (rakkomandazzjonijiet lokali jistgħu jkunu applikati). Huwa rakkomandat illi meta dawn it-testijiet isiru jitniżżlu fuq il-Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent. Min jordnahom għandu jżomm f’moħħu r- riskju li r-riżultati tat-test tal-ġilda bit-tuberkulin jistgħu jkunu negattivi foloz, b’mod speċjali f’pazjenti li huma morda ħafna jew immunokompromessi.

Jekk issir dijanjosi ta’ tuberkulożi attiva, it-terapija b’Simponi m’għandhiex tinbeda (ara sezzjoni 4.3).

Jekk jiġi ssuspettat li hemm tuberkulożi moħbija, tabib espert fil-kura tat-tuberkulożi għandu jiġi kkonsultat. Fis-sitwazzjonijiet kollha deskritti hawn taħt, il-bilanċ bejn il-benefiċċju/riskju tat-terapija b’Simponi għandu jiġi kkunsidrat b’reqqa kbira.

Jekk issir dijanjosi ta’ tuberkulożi mhux attiva (‘moħbija’) kura għal tuberkulożi moħbija għandha tinbeda b’terapija kontra t-tuberkulożi qabel ma’ jinbeda Simponi, u skont ir-rakkomandazzjonijiet lokali.

Pazjenti li għandhom ħafna fatturi ta’ riskju jew fatturi ta’ riskju sinifikanti għal tuberkulożi u jkollhom test negattiv għal tuberkulożi moħbija, terapija kontra t-tuberkulożi għandha tiġi kkunsidrata qabel ma jinbeda Simponi. L-użu ta’ terapija kontra t-tuberkulożi għandha tiġi kkunsidrata ukoll qabel jinbeda Simponi f’pazjenti li fil-passat kellhom tuberkulożi moħbija jew attiva li ma jistax ikun ikkonfermat jekk ħadux kors adattat.

Każijiet ta’ tuberkulożi attiva seħħew f’pazjenti kkurati b’Simponi waqt u wara kura għal tuberkulożi moħbija. Il-pazjenti li jkunu qed jirċievu Simponi għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal sinjali u sintomi ta’ tuberkulożi attiva, inkluż pazjenti li kellhom riżultat negattiv għat-test ta’ tuberkulożi moħbija, pazjenti li jkunu qegħdin jieħdu kura għal tuberkulożi moħbija, jew pazjenti li qabel diġà kienu ġew ikkurati għall-infezzjoni tat-tuberkulożi.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu nfurmati sabiex ifittxu parir mediku jekk sinjali/sintomi li jindikaw tuberkulożi (eż. sogħla persistenti, jgħolbu/jitilfu l-piż, deni ħafif) jidhru meta jew wara l-kura b’Simponi.

L-attivazzjoni mill-ġdid tal-vajrus tal-epatite B

L-attivazzjoni mill-ġdid tal-epatite B seħħet f’pazjenti li kienu qed jirċievu antagonist tat-TNF inkluż Simponi, li jġorru b’mod kroniku dan il-vajrus (i.e. huma pożittivi għall-antiġen tas-superfiċje). Xi każijiet wasslu għall-mewt.

Il-pazjenti għandhom jiġu ttestjati għall-infezzjoni b’HBV qabel jibdew il-kura b’Simponi. Dawk il- pazjenti li jkollhom riżultat pożittiv għall-infezzjoni b’HBV, huwa rakkomandat li jikkonsultaw ma’ tabib li jkun espert fil-kura tal-epatite B.

Dawk li jġorru l-HBV u li jkollhom bżonn kura b’Simponi għandhom jinżammu taħt osservazzjoni mill-qrib għal sinjali u sintomi ta’ infezzjoni b’HBV attiva waqt it-terapija u għal ħafna xhur wara li tintemm it-terapija. M’hemmx dejta adegwata dwar il-kura ta’ pazjenti li jġorru l-HBV b’terapija anti- virali flimkien ma’ antagonist ta’ TNF sabiex tiġi evitata l-attivazzjoni mill-ġdid tal-HBV. F’pazjenti li jiżviluppaw attivazzjoni mill-ġdid tal-HBV, Simponi għandu jitwaqqaf u għandha tinbeda terapija anti-virali effettiva flimkien ma’ kura adattata ta’ appoġġ.

Tumuri malinni u disturbi limfoproliferattivi

Ir-rwol li jista’ jkollha terapija b’imblukkaturi ta’ TNF fl-iżvilupp ta’ tumuri malinni mhux magħruf. Ibbażat fuq it-tagħrif li hemm bħalissa, ir-riskju li jiżviluppaw limfomi, lewkimja jew tumuri malinni oħra f’pazjenti ikkurati b’antagonisti ta’ TNF ma jistax jiġi eskluż. Għandu jkun hemm kawtela meta tkun qed tiġi kkunsidrata terapija b’imblukkatur ta’ TNF għal pazjenti li fil-passat kellhom tumur malinn jew meta tkun qed tiġi ikkunsidrata t-tkomplija tal-kura f’pazjenti li jiżviluppaw tumur malinn.

Tumuri malinni fil-popolazzjoni pedjatrika

Tumuri malinni, xi wħud fatali, kienu rrappurtati fost tfal, adolexxenti u adulti żgħażagħ (sa 22 sena) ikkurati b’sustanzi li jinblukkaw it-TNF (terapija mibdija f’età ta’ ≤ 18-il sena fi sfond ta’ wara t- tqegħid fis-suq. Madwar nofs il-każijiet kienu limfoma. Il-każijiet l-oħra rrappreżentaw varjetà ta’ tumuri malinni differenti u kienu jinkludu tumuri malinni rari li s-soltu jkunu assoċjati mal- immunosoppressjoni. Ir-riskju li jiżviluppaw tumuri malinni fi tfal u adolexxenti ikkurati b’imblukkaturi ta’ TNF ma jistax jiġi eskluż.

Limfoma u lewkimja

Fil-partijiet kontrollati tal-provi kliniċi tas-sustanzi kollha li jinblukkaw it-TNF inkluż Simponi, aktar każijiet ta’ limfoma dehru fost il-pazjenti li kienu qed jirċievu kura kontra t-TNF meta mqabbla ma pazjenti fuq kontroll. Waqt il-provi kliniċi b’Simponi ta’ Fażi IIb u Fażi III f’RA, PsA u AS, limfoma seħħet aktar ta’ spiss f’pazjenti fuq kura b’Simponi minn dak mistenni fil-popolazzjoni ġenerali.

Każijiet ta’ lewkimja kienu rrappurtati f’pazjenti ikkurati b’Simponi. Hemm żieda fir-riskju fl-isfond għal limfoma u lewkimja f’pazjenti b’artrite rewmatojde b’mard infjammatorju li jkun ilu għal tul ta’ żmien, attiv ħafna, li jikkomplika l-istima tar-riskju.

Każijiet rari wara t-tqegħid fis-suq ta’ limfoma epatosplenika taċ-ċellula T (HSTCL - hepatosplenic T-cell lymphoma) kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’sustanzi oħra li jimblukkaw TNF (ara sezzjoni 4.8). Din it-tip rari ta’ limfoma taċ-ċellula T għandha kors ta’ marda aggressiva ħafna u normalment hija fatali. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet seħħew f’irġiel adolexxenti u adulti żgħażagħ li kważi kollha kienu fuq kura fl-istess ħin b’azathioprine (AZA) jew 6-mercaptopurine (6-MP) għall- marda infjammatorja tal-musrana. Ir-riskju potenzjali bil-kombinazzjoni ta’ AZA jew 6-MP u Simponi għandu jiġi kkunsidrat b’attenzjoni. Riskju għall-iżvilupp ta’ limfoma epatosplenika taċ- ċellula T f’pazjenti kkurati b’imblokkaturi ta’ TNF ma jistax jiġi eskluż.

Tumuri malinni minbarra limfoma

Fil-partijiet ikkontrollati tal-provi kliniċi ta’ Simponi Fażi IIb u Fażi III f’RA, PsA, AS u UC, il- frekwenza ta’ tumuri malinni li ma kienux limfoma (minbarra kanċer tal-ġilda li mhux melanoma) kien simili bejn Simponi u l-gruppi tal-kontroll.

Displasja/karċinoma tal-kolon

Mhux magħruf jekk kura b’golimumab tinfluwenzax ir-riskju għall-iżvilupp ta’ displasja jew kanċer tal-kolon. Il-pazjenti kollha b’kolite ulċerattiva li għandhom riskju akbar ta’ displasja jew karċinoma tal-kolon (per eżempju, pazjenti li ilhom għal żmien twil b’kolite ulċerattiva jew kolanġite primarja bi sklerożi), jew li fil-passat kellhom displasja jew karċinoma tal-kolon għandhom jiġu ttestjati għal displasja f’intervalli regolari qabel it-terapija u matul il-kors kollu tal-marda tagħhom. Din il- valutazzjoni għandha tinkludi kolonoskopija u bijopsiji skont ir-rakkomandazzjonijiet lokali. F’pazjenti b’displasja li tkun għadha kif ġiet iddijanjostikata kkurati b’Simponi, ir-riskji u l-benefiċċji għall-pazjent individwali għandhom jiġu evalwati bir-reqqa u għandha tingħata konsiderazzjoni dwar jekk it-terapija għandhiex titkompla.

Fi prova klinika esploratorja biex jiġi evalwat l-użu ta’ Simponi f’pazjenti b’ażma severa u persistenti, kien hemm aktar tumuri malinni rrappurtati f’pazjenti ikkurati b’Simponi meta mqabbla ma’ pazjenti ikkurati b’kontroll (ara sezzjoni 4.8). Mhux magħruf kemm hi sinifikanti din is-sejba.

Fi prova klinika esploratorja biex jiġi evalwat l-użu ta’ sustanza oħra kontra t-TNF, infliximab, f’pazjenti b’mard ostruttiv kroniku tal-pulmun (COPD) minn moderat sa sever, kien hemm aktar tumuri malinni, l-aktar fil-pulmun jew fir-ras u l-għonq, irrappurtati f’pazjenti ikkurati b’infliximab meta mqabbla ma’ pazjenti ikkurati b’kontroll. Il-pazjenti kollha fil-passat kienu jpejpu ħafna. Għalhekk għandu jkun hemm kawtela meta jintuża kwalunkwe antagonist tat-TNF f’pazjenti b’COPD, kif ukoll f’pazjenti li jkollhom riskju akbar għal tumuri malinni minħabba li jkunu jpejpu ħafna.

Kanċers tal-ġilda

Melanoma u karċinoma taċ-ċellula ta’ Merkel kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’sustanzi li jimblukkaw TNF, inkluż Simponi. Karċinoma taċ-ċellula ta’ Merkel kienet irrappurta f’pazjenti kkurati b’sustanzi oħra li jimblukkaw TNF (ara sezzjoni 4.8). Huwa rrakkomandat li kull tant żmien isir eżami tal-ġilda, b’mod partikolari għal pazjenti b’fatturi ta’ riskju għall-kanċer tal-ġilda.

Insuffiċjenza konġestiva tal-qalb (CHF)

Każijiet ta’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb (CHF) u CHF li dehret għall-ewwel darba kienu rrappurtati b’imblukkaturi ta’ TNF, inkluż Simponi. Xi każijiet kellhom riżultat fatali. Fi prova klinika b’antagonist ieħor ta’ TNF, ġie osservat li l-insuffiċjenza konġestiva tal-qalb u mwiet bis-CHF marru għall-agħar. Simponi ma ġiex studjat f’pazjenti b’CHF. Simponi għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’CHF ħafifa (klassi NYHA I/II). Il-pazjenti għandhom jinżammu taħt monitoraġġ mill-qrib u Simponi għandu jitwaqqaf f’pazjenti li jiżviluppaw kundizzjonijiet ġodda jew s-sintomi ta’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb jmorru għall-agħar (ara sezzjoni 4.3).

Każijiet newroloġiċi

L-użu ta’ sustanzi li jimblukkaw it-TNF inkluż Simponi, kien assoċjat mal-iżvilupp ta’ każijiet ġodda jew aggravar ta’ sintomi kliniċi u/jew evidenza radjugrafika ta’ disturbi li jinvolvu t-therrija tal- majelin tas-sistem nervuża ċentrali, inkluż sklerożi multipla u disturbi periferali li jneħħu l-majelin. F’pazjenti li kellhom minn qabel disturbi li jinvolvu t-therrija tal-majelin jew li żviluppawlhom dawn id-disturbi minn ftit żmien qabel, il-benefiċċji u r-riskji tal-kura kontra t-TNF għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa qabel tinbeda terapija b’Simponi. It-twaqqif ta’ Simponi għandu jiġi kkunsidrat jekk jiżviluppaw dawn id-disturbi (ara sezzjoni 4.8).

Kirurġija

Hemm esperjenza limitata tal-kura b’Simponi f’pazjenti li kellhom proċeduri kirurġiċi, inkluż artroplasti. Il-half-life twila għandha tiġi kkunsidrata jekk tkun ippjanata operazzjoni. Pazjent li għandu bżonn operazzjoni meta jkun fuq Simponi għandu jinżamm taħt osservazzjoni mill-qrib għall- infezzjonijiet, u għandhom jittieħdu azzjonijiet adattati.

Immunosoppressjoni

Hemm il-possibbiltà li sustanzi li jimbukkaw it-TNF, inkluż Simponi, jaffettwaw d-difiżi tar-riċevitur kontra l-infezzjonijiet u tumuri malinni peress li TNF jaħdem bħala medjatur għall-infjammazzjoni u jimmodula r-rispons immuni taċ-ċelluli.

Proċessi awtoimmuni

In-nuqqas relattiv ta’ TNF minħabba t-terapija anti-TNF jista’ jwassal għall-bidu ta’ proċess awtoimmuni. Jekk pazjent jiżviluppa sintomi bħal sindromu tal-lupus wara kura b’Simponi, u jiġi pożittiv għall-antikorpi kontra double stranded DNA, m’għandux jingħata iktar kura b’Simponi (ara sezzjoni 4.8).

Reazzjonijiet ematoloġiċi

Kien hemm rapporti wara t-tqegħid fis-suq ta’ panċitopenija, lewkopenija, newtropenija, anemija aplastika u tromboċitopenja f’pazjenti li kienu qed jirċievu imblokkaturi tat-TNF. Ċitopenji inkluż panċitopenija kienu rrappurtati b’mod mhux frekwenti b’Simponi fi provi kliniċi. Il-pazjenti kollha għandhom jingħataw parir biex ifittxu attenzjoni medika immedjata jekk jiżviluppaw sinjali u sintomi li jindikaw dyscrasias fid-demm (eż. deni persistenti, tbenġil, tnixxija ta’demm, ġilda pallida). It- twaqqif tat-terapija b’Simponi għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jkollhom anormalitajiet ematoloġiċi sinifikanti li jkunu ġew ikkonfermati.

L-għoti fl-istess ħin ta’ antagonisti tat-TNF u anakinra

Infezzjonijiet serji u newtropenija dehru fi studji kliniċi bl-użu fl-istess ħin ta’ anakinra u sustanza oħra li timblokka t-TNF, etanercept, mingħajr ma kien hemm żieda fil-benefiċċju kliniku. Minħabba n-natura tal-każijiet avversi li dehru b’din it-terapija kombinata, tossiċitajiet simili jistgħu jidhru wkoll mill-kombinazzjoni ta’ anakinra ma’ sustanzi oħra li jimblukkaw it-TNF. Il-kombinazzjoni ta’ Simponi u anakinra mhux rakkomandata.

L-għoti fl-istess ħin ta’ antagonisti tat-TNF u abatacept

Fi studji kliniċi l-għoti fl-istess ħin ta’ antagonisti tat-TNF u abatacept kienet assoċjata ma’ żieda fir- riskju ta’ infezzjonijiet inklużi infezzjonijiet serji meta mqabbla ma’ antagonisti tat-TNF waħidhom, mingħajr żieda fil-benefiċċju kliniku. Il-kombinazzjoni ta’ Simponi u abatacept mhix rakkomandata.

Għoti fl-istess waqt ma’ sustanzi bijoloġiċi terapewtiċi oħra

M’hemmx informazzjoni biżżejjed dwar l-użu ta’ Simponi fl-istess waqt ma’ sustanzi bijoloġiċi terapewtiċi oħra li jintużaw biex jikkuraw l-istess kundizzjonijiet bħal Simponi. L-użu ta’ Simponi fl- istess waqt ma dawn is-sustanzi bijoloġiċi mhuwiex irrakkomandat minħabba l-possibbiltà ta’ żieda fir-risku ta’ infezzjoni, u l-potenzjal ta’ interazzjonijiet farmakoloġiċi oħra.

Bidla bejn DMARDs bijoloġici

Għandu jkun hemm attenzjoni u l-pazjenti għandhom ikomplu jiġu ssorveljati meta ssir bidla minn sustanza bijoloġika għal oħra, minħabba li l-attività bijoloġika komuni għat-tnejn tista’ tkompli żżid ir-riskju ta’ avvenimenti avversi, inkluż infezzjoni.

Tilqim/sustanzi terapewtiċi infettivi

Pazjenti kkurati b’Simponi jistgħu jirċievu tilqim fl-istess waqt, ħlief għal vaċċini ħajjin (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.6). F’pazjenti li qed jirċievu terapija kontra TNF, hemm disponibbli dejta limitata dwar ir-rispons għat-tilqim b’vaċċini ħajjin jew dwar it-trasmissjoni sekondarja ta’ infezzjoni mill- vaċċini ħajjin. L-użu ta’ tilqim ħaj jista’ jwassal għal infezzjonijiet kliniċi, inkluż infezzjonijiet mifruxa.

Użu ieħor ta’ sustanzi terapewtiċi infettivi bħal batterji ħajjin attenwati (eż. l-instillazzjoni ta’ BCG fil-bużżieqa tal-awrina għall-kura tal-kanċer) jista’ jwassal għal infezzjonijiet kliniċi, inkluż infezzjonijiet mifruxa. Huwa rrakkomandat li sustanzi terapewtiċi infettivi ma jingħatawx flimkien ma’ Simponi.

Reazzjonijiet allerġiċi

F’esperjenza wara t-tqegħid fis-suq, każijiet ta’ reazzjonijiet sistemiċi serji (inkluż reazzjoni anafilattika) kienu rrappurtati wara l-għoti ta’ Simponi. Xi wħud minn dawn ir-reazzjonijiet seħħew wara li Simponi ngħata għall-ewwel darba. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew reazzjonijiet allerġiċi serji oħra, l-għoti ta’ Simponi għandu jitwaqqaf minnufih u għandha tinbeda terapija adattata.

Sensittività għall-latex

L-għatu tal-labra tal-pinna mimlija għal-lest jew tas-siringa mimlija għal-lest huwa magħmul minn gomma naturali niexfa li fiha l-latex, u tista’ tikkawża reazzjonijiet allerġiċi f’individwi sensittivi għal-latex.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥ 65 sena)

Fi studji ta’ Fażi III f’RA, PsA, AS, u UC, ma dehrux differenzi b’mod globali fil-każijiet avversi (AEs), każijiet avversi serji (SAE’s), u infezzjonijiet serji f’pazjenti ta’ 65 sena jew akbar li rċivew Simponi meta mqabbla ma’ pazjenti aktar żgħażagħ. Madankollu għandu jkun hemm kawtela meta tkun qed tingħata kura lill-anzjani fl-età u attenzjoni partikolari għandha tingħata fejn jidħlu l- infezzjonijiet. Ma kien hemm l-ebda pazjent b’età ta’ 45 sena u aktar fl-istudju dwar nr-Axial SpA.

Indeboliment renali u epatiku

Studji speċifiċi ta’ Simponi ma sarux f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku. Simponi għandu jintuża b’attenzjoni f’individwi b’funzjoni epatika indebolita (ara sezzjoni 4.2).

Eċċipjenti

Simponi fih sorbitol (E420). Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- fructose m’għandhomx jieħdu Simponi.

Possibbiltà ta’ żbalji fl-għoti tal-mediċina

Simponi huwa reġistrat f’qawwiet ta’ 50 mg u 100 mg għall-għoti taħt il-ġilda. Huwa importanti li tintuża l-qawwa t-tajba biex tingħata d-doża korretta kif indikat fil-pożoloġija (ara sezzjoni 4.2). Għandu jkun hemm attenzjoni biex tiġi pprovduta l-qawwa t-tajba biex jiġi aċċertat li l-pazjenti ma jingħatawx doża nieqsa jew żejda.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

L-użu fl-istess ħin ma’ sustanżi bijoloġiċi terapewtiċi

Il-kombinazzjoni ta’ Simponi ma’ sustanzi bijoloġiċi terapewtiċi oħrajn li jintużaw biex jikkuraw l- istess kundizzjonijiet bħal Simponi, inkluż anakinra u abatacept mhix irrakkomandata (ara

sezzjoni 4.4).

Vaċċini ħajjin/sustanzi terapewtiċi infettivi

Vaċċini ħajjin m’għandhomx jingħataw fl-istess ħin ma’ Simponi (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

Sustanzi terapewtiċi infettivi m’għandhomx jingħataw flimkien ma’ Simponi (ara sezzjoni 4.4).

Methotrexate

Għalkemm l-użu ta’ MTX fl-istess ħin jgħolli l-anqas konċentrazzjonijiet li jilħaq Simponi fi stat fiss f’pazjenti b’RA, PsA jew AS, id-dejta ma tindikax il-bżonn ta’aġġustament fid-doża ta’ Simponi jew ta’ MTX (ara sezzjoni 5.2).

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni adattata biex jevitaw it-tqala u jkomplu jużawha għal mill-anqas 6 xhur wara l-aħħar kura b’golimumab.

Tqala

M’hemmx dejta adegwata dwar l-użu ta’ golimumab f’nisa waqt it-tqala. Minħabba l-effett li jinibixxi t-TNF, l-għoti ta’ golimumab waqt it-tqala jista’ jaffettwa r-risponsi immuni normali fit-trabi tat- twelid. Studji fl-annimali ma jindikawx effetti ta’ ħsara diretti jew indiretti fuq it-tqala, żvilupp tal- embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

L-użu ta’ golimumab waqt it-tqala mhux rakkomandat; golimumab għandu jingħata lil nisa waqt it- tqala meta jkun meħtieġ b’mod ċar.

Golimumab jgħaddi minn ġol-plaċenta. Wara kura waqt it-tqala b’antikorp monoklonali li jimblokka t-TNF, l-antikorp baqa’ jinstab sa 6 xhur wara fis-serum tat-tarbija imwielda mill-mara li tkun ħadet il-kura. Konsegwenza ta’ dan, dawn it-trabi jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ infezzjoni. L-għoti ta’ tilqim ħaj lil trabi esposti għal golimumab fil-ġuf mhuwiex irrakkomandat għal 6 xhur wara li tkun ingħatat l-aħħar injezzjoni ta’ golimumab lill-omm waqt it-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk golimumab joħroġx mal-ħalib tal-mara jew jiġix assorbit b’mod sistemiku wara li jittieħed mill-ħalq. Intwera li golimumab joħroġ mal-ħalib tas-sider fix-xadini, u minħabba li immunglobuli tal-bniedem joħorġu mal-ħalib, in-nisa m’għandhomx ireddgħu waqt u sa mill-anqas

6 xhur wara kura b’golimumab.

Fertilità

Ma sarux studji b’golimumab dwar il-fertilità fl-annimali. Studju dwar il-fertilità fil-ġrieden, bl-użu ta’ antikorp analogu li jinibixxi b’mod selettiv l-attività funzjonali tat-TNF tal-ġrieden, ma wera l- ebda effett rilevanti fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Simponi jista’ jkollu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Sturdament jista’ jseħħ wara l-għoti ta’ Simponi (ara sezzjoni 4.8).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali f’RA, PsA, AS, nr-Axial SpA, u UC, infezzjoni tal-passaġġ respiratorju fil-parti ta’ fuq kienet l-aktar reazzjoni avversa (ADR) komuni irrappurtata fi 12.6% tal-

pazjenti ikkurati b’golinumab mqabbla ma’ 11.0% tal-pazjenti fuq il-kontroll. L-aktar ADR serji li kienu rrappurtati għal golinumab kienu jinkludu infezzjonijiet serji (inkluż sepsi, pnewmonja, TB, infezzjonijiet ikkawżati minn fungi invażivi u infezzjonijiet opportunistiċi), disturbi li jneħħu l- majelin, attivazzjoni mill-ġdid tal-HBV, CHF, proċessi awto-immuni (sindrome bħal tal-lupus), reazzjonijiet ematoloġiċi, sensittività eċċessiva sistemika serja (inkluż reazzjoni anafilattika), vaskulite, limfoma u lewkimja (ara sezzjoni 4.4).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

ADRs li dehru fi studji kliniċi u rrappurtati bl-użu ta’golimumab wara t-tqegħid fis-suq mid-dinja kollha huma elenkati f’Tabella 1. Fost il-klassijiet tal-organi tas-sistema allokati, ir-reazzjonijiet avversi għall-mediċina huma elenkati taħt titli tal-frekwenza u skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000); mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull kategorija ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Tabella 1

Lista tal-ADRs f’Tabella

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni ħafna: Infezzjoni tal-passaġġ respiratorju fil-parti ta’ fuq (nażofarinġite, farinġite, larinġite u rinite)

Komuni: Infezzjonijiet ikkawżati minn batterja (bħal ċellulitis), infezzjoni fil-passaġġ respiratorju ta’ isfel (bħal pnewmonja), infezzjonijiet virali (bħal influwenza u herpes), bronkite, sinużite, infezzjonijiet superfiċjali kkawżati minn fungi, axxess

Mhux komuni: Sepsi inkluż xokk settiku, pajelonefrite

Rari: Tuberkulożi, infezzjonijiet opportunistiċi (bħal infezzjonijiet invażivi kkawżati minn fungi [istoplasmożi, kokkidjodomikożi, pnewmoċitożi], minn batterji, infezzjoni atipika tal-mikobatterji u tal-protozoa), attivazzjoni mill-ġdid tal-epatite B, artrite tal-batterji, bursite infettiva

Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi)

Mhux komuni: Neoplażmi (bħal kanċer tal-ġilda, karċinoma taċ-ċelluli squamous u nevus melanoċitiku)

Rari: Limfoma, lewkimja, melanoma, karċinoma taċ-ċellula ta’ Merkel

Mhux magħruf: Limfoma epatosplenika taċ-ċellula T*

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni: Anemija

Mhux komuni: Lewkopenija, tromboċitopenija, panċitopenija Rari: Anemija aplastika

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Reazzjonijiet allerġiċi (bronkospażmi, sensittività eċċessiva, urtikarja), antikorp pożittiv

Rari: Reazzjonijiet serji sistemiċi ta’ sensittività eċċessiva (inkluż reazzjoni anafilattika), vaskulite (sistemika), sarkojdożi

Disturbi fis-sistema endokrinarja

Komuni: Disturbi tat-tirojde (bħal ipotajrojdiżmu, ipertajrojdiżmu u goitre)

Disturbi fil-metaboliżmu u

 

n-nutrizzjoni

 

Mhux komuni:

Livell taz-zokkor fid-demm jogħla, lipids jogħlew

Disturbi psikjatriċi

 

Komuni:

Depressjoni, insomnja

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni:

Sturdament, uġigħ ta’ ras, paresteżija

Mhux komuni:

Disturbi fil-bilanċ

Rari:

Disturbi ta’ therrija tal-majelin (ċentrali u periferali),

 

disġewżja

Disturbi fl-għajnejn

 

Mhux komuni:

Disturbi fil-vista (bħal vista mċajpra u tnaqqis fl-akutezza

 

tal-vista), konġunktivite, allerġija fl-għajnejn (bħal prurite u

 

irritazzjoni)

Disturbi fil-qalb

 

Mhux komuni:

Arritmija, disturbi fl-arterja koronarja iskemika

Rari:

Insuffiċjenza konġestiva tal-qalb (osservata għall-ewwel

 

darba jew tmur għall-agħar)

Disturbi vaskulari

 

Komuni:

Pressjoni għolja

Mhux komuni:

Trombożi (bħal dik fil-vini fondi jew tal-aorta), fwawar

Rari:

Fenomenu ta’ Raynaud

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

medjastinali

 

Komuni:

Ażma u sintomi relatati (bħal tħarħir u attività eċċessiva

 

tal-bronki)

Mhux komuni:

Marda tal-interstizju tal-pulmun

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni:

Dispepsja, uġigħ gastrointestinali u fl-addome, nawsja,

 

disturbi gastrointestinali b’infjammazzjoni (bħal gastrite u

 

kolite), stomatite

Mhux komuni:

Stitikezza, marda ta’ rifluss gastroesofagali

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Komuni:

Żieda ta’ alanine aminotransferase, żieda ta’ aspartate

 

aminotransferase

Mhux komuni:

Kolelitijażi, disturbi epatiċi

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

taħt il-ġilda

 

Komuni:

Ħakk, raxx, alopeċja, dermatite

Mhux komuni:

Reazzjonijiet bl-infafet fil-ġilda, psorjasi (tfeġġ mill-ġdid

 

jew psorjasi li tkun teżisti minn qabel taggrava, fil-pali

 

tal-idejn jew tas-saqajn u pustulari), urtikarja

Rari:

Tqaxxir tal-ġilda, vaskulite (tal-ġilda)

Disturbi muskolu-skeletriċi u

 

tat-tessuti konnettivi

 

Rari:

Sindrome bħal tal-lupus

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

urinarja

 

Rari:

Disturbi fil-bużżieqa tal-awrina, disturbi renali

Disturbi fis-sistema riproduttiva u

 

fis-sider

 

Mhux komuni:

Disturbi fis-sider, disturbi mestrwali

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Komuni: Deni, astenija, reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni (bħal ħmura fis-sit tal-injezzjoni, urtikarja, ebusija, uġigħ, tbenġil, ħakk, irritazzjoni, u paraesteżija), skumdità fis-sider

Rari: Fejqan imxekkel

Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta’ xi proċedura

Komuni: Ksur fl-għadam

* Osservati b’sustanzi oħra li jimblukkaw t-TNF.

Matul din is-sezzjoni, b’mod ġenerali huwa ppreżentat il-medjan tat-tul ta’ żmien ta’ segwitu (madwar 4 snin) għall-użu kollu ta’ golimumab. Fejn l-użu ta’ golimumab huwa deskritt bid-doża, il-medjan tat-tul ta’ żmien ta’ segwitu jvarja (madwar sentejn għad-doża ta’ 50 mg, madwar 3 snin għad-doża ta’ 100 mg) minħabba li l-pazjenti jistgħu jkunu qalbu minn doża għal oħra.

Deskrizzjoni ta’ rezzjonijiet avversi għall-mediċina magħżulin

Infezzjonijiet

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali, infezzjoni fil-passaġġ respiratorju fil-parti ta’ fuq kienet l-aktar reazzjoni avversa komuni irrappurtata fi 12.6% tal-pazjenti kkurati b’golimumab (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 60.8; 95% CI: 55.0, 67.1) meta mqabbla ma’ 11.0% tal-pazjenti ta’ kontroll (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 54.5; 95% CI: 46.1, 64.0). Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati tal-istudji fejn il-pazjenti ġew segwiti għal medjan ta’ madwar

4 snin, l-inċidenza ta’ infezzjonijiet fil-parti ta’ fuq tal-apparat tan-nifs għal kull 100 sena ta’ individwu kienet 34.9 każijiet; 95% CI: 33.8, 36.0 għal pazjenti kkurati b’golimumab.

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali, infezzjonijiet ġew osservati fi 23.0% tal-pazjenti kkurati b’golimumab (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 132.0; 95% CI: 123.3, 141.1) mqabbla ma’ 20.2% tal-pazjenti ta’ kontroll (inċidenza għal kull 100 sena ta’ individwu: 122.3; 95% CI: 109.5, 136.2). Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi fejn il-pazjenti ġew segwiti għal medjan ta’ madwar 4 snin, l-inċidenza ta’ infezzjonijiet għal kull 100 sena ta’ individwu kienet

81.1 każ; 95% CI: 79.5, 82.8 għal pazjenti kkurati b’golimumab

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi ta’ RA, PsA, AS, u nr-Axial SpA, infezzjonijiet serji ġew osservati f’1.2% tal-pazjenti kkurati b’golimumab u f’1.2% tal-pazjenti kkurati b’kontroll. Fil-perjodu kkontrollat tal-provi ta’ RA, PsA, AS, u nr-Axial SpA l-inċidenza ta’ infezzjonijiet serji għal kull 100 sena ta’ segwitu ta’ individwu kienet 7.3; 95% CI: 4.6, 11.1 għall-grupp ta’ 100 mg ta’ golimumab, 2.9; 95% CI: 1.2, 6.0 għall-grupp ta’ 50 mg ta’ golimumab u 3.6; 95% CI: 1.5, 7.0 għall-grupp ta’ plaċebo. Fil-perjodu kkontrollat tal-provi b’UC, ta’ induzzjoni b’golimumab, kienu osservati infezzjonijiet serji f’0.8% tal-pazjenti kkurati b’golimumab meta mqabbla ma’ 1.5% tal-pazjenti kkurati bil-kontroll. Infezzjonijiet serji osservati f’pazjenti kkurati b’golimumab kienu jinkludu tuberkulożi, infezzjonijiet ikkawżati minn batterja inkluż sepsis u pnewmonja, infezzjonijiet

ikkawżati minn fungi invażivi u infezzjonijiet opportunistiċi oħra. Xi wħud minn dawn l-infezzjonijiet wasslu għall-mewt. Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, kien hemm inċidenza akbar ta’ infezzjonijiet serji, inkluż infezzjonijiet opportunistiċi u TB f’pazjenti li kienu qed jirċievu 100 mg ta’ golimumab meta mqabbla mal-pazjenti li kienu qed jirċievu 50 mg ta’ golimumab. L-inċidenza tal-infezzjonijiet serji kollha għal kull 100 sena ta’ individwu kienet 4.1; 95% CI: 3.6, 4.5, f’pazjenti li kienu qed jirċievu 100 mg ta’ golimumab u 2.5; 95% CI: 2.0, 3.1, f’pazjenti li kienu qed jirċievu 50 mg ta’ golimumab.

Tumuri malinni Limfoma

L-inċidenza ta’ limfoma f’pazjenti kkurati b’golimumab waqt il-provi pivitali kienet ogħla milli mistennija fil-popolazzjoni ġenerali. Fil-partijiet ikkontrollati u mhux ikkontrollati ta’ dawn il-provi b’segwitu medjan sa 3 snin, ġiet osservata inċidenza akbar ta’ limfoma fil-pazjenti li kienu qed

jirċievu 100 mg ta’ golimumab meta mqabbel mal-pazjenti li kienu qed jirċievu 50 mg ta’ golimumab. Limfoma kienet iddijanjostikata fi 11-il individwu (1 fil-gruppi ta’ kura b’50 mg ta’ golimumab u 10 fil-gruppi ta’ kura b’100 mg ta’ golimumab ) b’inċidenza (95% CI) għal kull 100 sena ta’ individwu li matulhom il-pazjenti ġew segwiti ta’ 0.03 (0.00, 0.15) u 0.13 (0.06, 0.24) każijiet għal 50 mg u

100 mg ta’ golimumab rispettivament u 0.00 (0.00, 0.57) każijiet għall-plaċebo. Il-parti l-kbira ta’ limfomi seħħew fl-istudju GO-AFTER, li ingaġġa pazjenti li qabel kienu esposti għas-sustanzi kontra t-TNF li kellhom marda li damet aktar u kienet aktar persistenti (ara sezzjoni 4.4).

Tumuri malinni oħrajn minbarra limfoma

Fil-perjodi kkontrollati tal-provi pivitali u matul segwitu sa madwar 4 snin, l-inċidenza ta’ tumuri malinni li ma kinux limfoma (minbarra kanċer tal-ġilda mhux melanoma) kienet simili bejn il-gruppi ta’ golimumab u l-gruppi ta’ kontroll. F’madwar 4 snin ta’ segwitu, l-inċidenza ta’ tumuri malinni li ma kinux limfoma (minbarra kanċer tal-ġilda mhux melanoma) kienet simili għall-popolazzjoni ġenerali.

Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati ta’ provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, kanċer tal-ġilda li mhux melanoma kien iddijanjostikat f’5 individwi kkurati bi plaċebo, 10 individwi kkurati b’50 mg ta’ golimumab u 31 individwu kkurati b’100 mg ta’ golimumab b’inċidenza (95%CI) għal kull 100 sena ta’ segwitu ta’ individwu ta’ 0.36 (0.26, 0.49) għal gruppi ta’ golimumab kombinati u 0.87 (0.28, 2.04) għall-plaċebo.

Fil-perjodu kkontrollat u mhux ikkontrollat ta’ provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, tumuri malinni minbarra melanoma, kanċer tal-ġilda li mhux melanoma u limfoma kienu ddijanjostikati f’5 individwi kkurati bi plaċebo, 21 individwu kkurati b’50 mg ta’ golimumab u 34 individwu kkurati b’100 mg ta’ golimumab b’inċidenza (95%CI) għal kull 100 sena ta’ segwitu ta’ individwu ta’ 0.48 (0.36, 0.62) għal gruppi ta’ golimumab kombinati u 0.87 (0.28, 2.04) għall-plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Każijiet irrappurtati fi studji kliniċi dwar l-ażżma

Fi studju kliniku esploratorju, pazjenti b’ażma severa u persistenti irċievew doża għolja tal-bidu ta’ golimumab (150% tad-doża li tkun allokata) minn taħt il-ġilda f’ġimgħa 0 segwita

b’golimumab 200 mg, golimumab 100 mg jew golimumab 50 mg kull 4 ġimgħat minn taħt il-ġilda sa’ ġimgħa 52. Kienu rrappurtati tmien tumuri malinni fil-grupp kombinat ta’ kura b’golimumab

(n = 230) u ma kien irrappurtat l-ebda wieħed fil-grupp ta’ kura fuq plaċebo (n = 79). Limfoma kienet irrappurtata f’pazjent 1, kanċer tal-ġilda li mhux melanoma f’2 pazjenti, u tumuri malinni oħrajn

f’5 pazjenti. Ma kienx hemm akkumulu speċifiku tal-ebda tip ta’ tumur malinn.

Waqt il-parti tal-istudju ikkontrollata bi plaċebo, l-inċidenza (95% CI) tat-tumuri malinni kollha għal kull 100 sena ta’ individwu ta’ follow-up kienet 3.19 (1.38, 6.28) fil-grupp ta’ golimumab. F’dan l-istudju, l-inċidenza (95% CI) għal kull 100 sena ta’ individwu ta’ follow-up fl-individwi ikkurati b’golimumab kienet 0.40 (0.01, 2.20) għal-limfoma, 0.79 (0.10, 2.86) għal tumuri tal-ġilda li mhumiex melanoma, u 1.99 (0.64, 4.63) għal tumuri malinni oħra. Għal individwi fuq plaċebo, l-inċidenza (95% CI) għal kull 100 sena ta’ individwu ta’ follow-up ta’ dawn it-tumuri malinni kienet 0.00 (0.00, 2.94). Is-sinifikat ta’ din is-sejba mhux magħruf.

Każijiet newroloġiċi

Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’segwitu medjan sa 3 snin, kienet osservata inċidenza ogħla ta’ demajlinazzjoni fil-pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab 100 mg meta mqabbel mal-pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab 50 mg (ara sezzjoni 4.4).

Żidiet fl-enzima tal-fwied

Fil-perjodu kontrollat tal-provi pivitali ta’ RA u PsA, żidiet żgħar fl-ALT (> 1 u < 3 x l-ogħla limitu tan-normali (ULN) seħħew f’proporzjonijiet simili fil-pazjenti fuq golimumab u l-kontroll fl-istudji RA u PsA (22.1% sa 27.4% tal-pazjenti); fl-istudji dwar AS u nr-Axial SpA, aktar pazjenti ikkurati b’golimumab (26.9%) minn dawk fuq kontroll (10.6%) kellhom żidiet żgħar fl-ALT. Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali ta’ RA u PsA, b’segwitu medjan ta’ madwar 5 snin, l-inċidenza ta’ żidiet ħfief fl-ALT kienet simili fil-pazjenti ikkurati b’golimumab u dawk fuq kontroll

fl-istudji RA u PsA. Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali b’UC, ta’ induzzjoni b’golimumab, żidiet żgħar fl-ALT (> 1 u < 3 x ULN) seħħew fi proporzjonijiet simili ta’ pazjenti kkurati b’golimumab u bil-kontroll (8.0% sa 6.9%, rispettivament). Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’UC b’segwitu medjan ta’ madwar sentejn, il-proporzjon ta’ pazjenti b’żidiet żgħar fl-ALT kien ta’ 24.7% f’pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab waqt il-porzjon ta’ manteniment tal-istudju ta’ UC.

Fil-perjodu kkontrollat tal-provi pivitali ta’ RA u AS, iż-żidiet fl-ALT ta’ ≥ 5 x ULN ma kienux komuni u dehru aktar fil-pazjenti ikkurati b’golimumab (0.4% sa’ 0.9%) milli fil-pazjenti fuq kontroll (0.0%). Din it-tendenza ma dehrietx fil-popolazzjoni PsA. Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali ta’ RA, PsA u AS, b’segwitu medjan ta’ 5 snin, l-inċidenza ta’ żidiet fl- ALT ≥ 5 x ULN kienet simili kemm fil-pazjenti ikkurati b’golimumab kif ukoll dawk fuq kontroll. B’mod ġenerali, dawn iż-żidiet kienu mingħajr sintomi u l-anormalitajiet naqsu jew għaddew bit- tkomplija jew bit-twaqqif ta’ golimumab jew tibdil fil-prodott mediċinali l-oħra li kienu qed jittieħdu fl-istess waqt. Ma kienu rrappurtati l-ebda każijiet fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal- istudju nr-Axial SpA (sa sena). Fil-perjodi kkontrollati tal-provi pivitali ta’ UC, ta’ induzzjoni b’golimumab, żidiet fl-ALT ta’ ≥ 5 x ULN seħħew fi proporzjonijiet simili ta’ pazjenti kkurati b’golimumab meta mqabbel ma’ pazjenti kkurati bil-plaċebo (0.3% sa 1.0%, rispettivament). Fil- perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati tal-provi pivitali b’UC b’segwitu medjan ta’ madwar sentejn, il-proporzjon ta’ pazjenti b’żidiet fl-ALT ta’ ≥ 5 x ULN kien ta’ 0.8% f’pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab waqt il-porzjon ta’ manteniment tal-istudju ta’ UC.

Fil-provi pivitali ta’ RA, PsA, AS, u nr-Axial SpA pazjent wieħed fi prova ta’ RA b’anormalitajiet tal- fwied li kienu jeżistu minn qabel u taħlita ta’ prodotti mediċinali oħra li kien ikkurat b’golimumab żviluppa epatite b’suffejra mhux infettiva li kienet fatali. Ir-rwol ta’ golimumab bħala fattur li jikkontribwixxi jew jaggrava ma jistax jiġi eskluż.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Fil-perjodi kkontrollati tal-provi pivitali, 5.4% tal-pazjenti ikkurati b’golimumab kellhom reazzjonijiet avversi fis-sit tal-injezzjoni mqabbel ma’ 2.0% tal-pazjenti fuq kontroll. Il-preżenza ta’ antikorpi għal golimumab tista’ żżid ir-riskju għal reazzjonijiet fis-sit mnejn tingħata l-injezzjoni. Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet tas-sit tal-injezzjoni kienu ħfief u moderati u l-aktar ħaġa li dehret frekwenti kienet ħmura fis-sit tal-injezzjoni. Reazzjonijiet fis-sit mnejn tingħata l-injezzjoni b’mod ġenerali ma kienux jeħtieġu t-twaqqif tal-prodott mediċinali.

Fi provi kontrollati ta’ Fażi IIb u/jew III ta’ RA, PsA, AS, nr-Axial SpA, ażma severa u persistenti, u provi ta’ Fażi II/III f’UC, l-ebda pazjent ikkurat b’golimumab ma żviluppa reazzjonijiet anafilattiċi.

Antikorpi anti-immuni

Fil-perjodi kkontrollati u mhux ikkontrollati ta’ provi pivitali għal sena ta’ follow-up, 3.5% tal-pazjenti ikkurati b’golimumab u 2.3% tal-pazjenti fuq kontroll irriżultaw pożittivi għall-ANA għall-ewwel darba (b’tajters ta’ 1:160 jew aktar). Il-frekwenza ta’ antikorpi kontra dsDNA wara sena ta’ follow-up f’pazjenti negattivi għall-antikorpi kontra dsDNA fil-linja bażi kienet ta’ 1.1%.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Dożi mogħtija darba sa 10 mg/kg fil-vini ngħataw fi studju kliniku mingħajr ma kien hemm tossiċità li llimitat id-doża. F’każ ta’ doża eċċessiva, huwa rakkomandat li l-pazjent ikun monitorjat għal kwalunkwe sinjali jew sintomi ta’ effetti avversi u kura sintomatika adattata għandha tingħata minnufih.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosoppressanti, inibituri tal-fattur alfa tan-nekrożi tat-tumur (TNF- α), Kodiċi ATC: L04AB06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Golimumab huwa antikorp monoklonali uman li jifforma kumplessi stabbli li għandhom affinità qawwija, kemm mal-forom li jinħallu kif ukoll ma’ dawk transmembrani bijoattivi tat-TNF-α tal- bniedem, li ma jħallix it-twaħħil tat-TNF-α mar-riċetturi tiegħu.

Effetti farmakodinamiċi

Intwera li t-twaħħil tat-TNF tal-bniedem b’golimumab jinnewtralizza l-espressjoni tal-molekuli ta’ adeżjoni E-selektin, il-molekula ta’ adeżjoni taċ-ċellula vaskulari (VCAM)-1 u l-molekula ta’ adeżjoni interċellulari (ICAM)-1 fuq is-superfiċje taċ-ċelluli li timbeda mit-TNF-α miċ-ċelluli tal- endotilju tal-bniedem. In vitro, is-sekrezzjoni li timbeda mit-TNF ta’ interleukin (IL)-6, IL-8 u l-fattur li jistimula l-kolonja tal-garnuloċiti-makrofaġi (GM-CSF) miċ-ċelluli tal-endotilju kienet ukoll inibita minn golimumab.

Titjieb fil-livelli tal-proteina reattiva-C (CRP) deher meta mqabbel mal-gruppi fuq plaċebo, u kura b’Simponi wasslet għal titjib sinifikanti mil-linja bażi tal-livelli fis-serum ta’ IL-6, ICAM-1, matrix- metalloproteinase (MMP)-3 u fattur ta’ tkabbir tal-endotilju vaskulari (VEGF) meta mqabbel mal- kura ta’ kontroll. Minbarra hekk, il-livelli ta’ TNF-α kienu mnaqqsa f’pazjenti b’RA u AS u l-livelli ta’ IL-8 kienu mnaqqsa f’pazjenti b’PsA. Dawn il-bidliet ġew osservati mal-ewwel evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi u b’mod ġenerali inżammu sa ġimgħa 24.

Effikaċja klinika

Artrite rewmatojde

L-effikaċja ta’ Simponi ntweriet fi tliet studji kontrollati bi plaċebo, double-blind, randomised, multi- ċentriċi f’il fuq minn 1500 pazjent b’età ≥ 18-il sena b’RA moderata sa severa li kienet dijanjostikata skont il-kriterji tal-Kulleġġ Amerikan ta’ Rewmatoloġija (ACR) għal mill-anqas 3 xhur qabel l- iscreening. Il-pazjenti kellhom mill-anqas 4 ġogi minfuħin u 4 teneri. Simponi jew plaċebo ingħataw minn taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat.

GO-FORWARD evalwa 444 pazjent li kellhom RA attiva minkejja doża stabbli ta’ mill-anqas 15 mg/ġimgħa ta’ MTX u li ma kienux ikkurati qabel b’sustanza kontra t-TNF. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu plaċebo + MTX, Simponi 50 mg + MTX, Simponi 100 mg + MTX jew Simponi 100 mg + plaċebo. Pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo + MTX inqalbu għal Simponi

50 mg + MTX wara ġimgħa 24. F’ġimgħa 52, il-pazjenti daħlu f’estensjoni open label għal perijodu twil.

GO-AFTER evalwa 445 pazjent li qabel kienu ikkurati b’wieħed jew aktar sustanzi kontra t-TNF adalimumab, etanercept jew infliximab. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu plaċebo, Simponi 50 mg, jew Simponi 100 mg. Il-pazjenti tħallew ikomplu terapija b’DMARD fl-istess ħin b’MTX, sulfasalazine (SSZ), u/jew hydroxychloroquine (HCQ) waqt l-istudju. Ir-raġunijiet li ssemmew għat- twaqqif minn qabel ta’ terapiji kontra t-TNF kienu nuqqas ta’ effikaċja (58%), intolleranza (13%), u/jew raġunijiet apparti s-sigurtà jew l-effikaċja (29%, l-aktar minħabba raġunijiet finanżjarji).

GO-BEFORE evalwa 637 pazjent b’RA attiva li fil-passat qatt ma ngħataw MTX u li qabel ma kienux ikkurati b’sustanza kontra t-TNF. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu plaċebo + MTX, Simponi 50 mg + MTX, Simponi 100 mg + MTX jew Simponi 100 mg + plaċebo. F’ġimgħa 52, il-pazjenti

daħlu f’estenzjoni open-label fit-tul li fiha l-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo + MTX li kellhom mill-anqas ġog wieħed teneru jew minfuħ kienu maqlubin għal Simponi 50 mg + MTX.

F’GO-FORWARD, il-miri finali (ko-)ewlenin kienu l-perċentwali ta’ pazjenti li kienu qed jiksbu rispons ACR 20 f’ġimgħa 14 u t-titjib mil-linja bażi fil-Kwestjonarji fuq l-Istima tas-Saħħa (HAQ) f’ġimgħa 24. F’GO-AFTER, il-mira finali ewlenija kienet il-perċentwali ta’ pazjenti li kisbu rispons ACR 20 f’ġimgħa 14. F’GO BEFORE, il-miri finali ko-ewlenin kienu l-perċentwali ta’ pazjenti li kienu qed jiksbu rispons ACR 50 f’ġimgħa 24 u l-bidla mil-linja bażi fil-punteġġ van der Heijde- modifikat Sharp (vdH-S) f’ġimgħa 52. Minbarra l-mira finali (miri finali), saru wkoll evalwazzjonijiet addizzjonali tal-impatt tal-kura b’Simponi fuq is-sinjali u sintomi tal-artrite, rispons radjugrafiku, funzjoni fiżika u kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa.

B’mod ġenerali, ma dehrux differenzi li jista’ jkollhom sinifikat mill-lat kliniku fil-kejl tal-effikaċja bejn korsijiet b’Simponi 50 mg u 100 mg flimkien ma’ MTX, sa ġimgħa 104 f’GO-FORWARD u GO-BEFORE u sa ġimgħa 24 f’GO-AFTER. F’kull wieħed mill-istudji dwar RA, minħabba d-disinn tal-istudju, pazjenti fl-estensjoni fit-tul setgħu qalbu minn doża għal oħra ta’ Simponi 50 mg u 100 mg skont id-diskrezzjoni tat-tabib tal-istudju.

Sinjali u sintomi

Ir-riżultati ewlenin ACR għad-doża ta’ Simponi 50 mg f’ġimgħa 14, 24 u 52 għal GO-FORWARD, GO-AFTER u GO-BEFORE qed jidhru f’Tabella 2 u qed jiġu deskritti hawn taħt. Risponsi ġew osservati fl-ewwel evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi.

F’GO-FORWARD, fost 89 individwu randomised għal Simponi 50 mg + MTX, 48 kienu għadhom fuq din il-kura f’ġimgħa 104. Fost dawk, 40,33 u 24 pazjent kellhom rispons ACR ta’ 20/50/70, rispettivament f’ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ rispons ACR 20/50/70 minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

F’GO-AFTER, il-perċentwali tal-pazjenti li kisbu rispons ACR 20 kien akbar għall-pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi milli għall-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo kienet x’kienet ir-raġuni rrappurtata għat-twaqqif ta’ wieħed jew aktar mit-terapiji kontra t-TNF li ngħataw qabel.

Tabella 2

Riżultati ewlenin tal-effikaċja minn porzjonijiet ikkontrollati ta’ GO-FORWARD, GO-AFTER u GO-BEFORE.

 

 

GO-FORWARD

GO-AFTER

GO-BEFORE

 

 

RA attiva minkejja MTX

RA attiva, qabel kienet

Active RA, MTX Naïve

 

 

 

 

ikkurata b’sustanza(i)

 

 

 

 

 

 

kontra t-TNF waħda jew

 

 

 

 

 

 

 

aktar

 

 

 

 

 

Simponi

 

 

 

Simponi

 

 

Plaċebo

50 mg

 

 

Plaċebo

50 mg

 

 

+

+

 

Simponi

+

+

 

 

MTX

MTX

Placebo

50 mg

MTX

MTX

na

 

% tal-pazjenti li kellhom rispons

 

 

 

 

ACR 20

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 14

33%

55%*

18%

35%*

NA

NA

Ġimgħa 24

28%

60%*

16%

31% p = 0.002

49%

62%

Ġimgħa 52

NA

NA

NA

NA

52%

60%

ACR 50

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 14

10%

35%*

7%

15% p = 0.021

NA

NA

Ġimgħa 24

14%

37%*

4%

16%*

29%

40%

Ġimgħa 52

NA

NA

NA

NA

36%

42%

ACR 70

Ġimgħa 14

4%

14%

2%

10% p = 0.005

NA

NA

 

 

p = 0.008

 

 

 

 

Ġimgħa 24

5%

20%*

2%

9% p = 0.009

16%

24%

Ġimgħa 52

NA

NA

NA

NA

22%

28%

a

n jirrifletti pazjenti randomised; numru attwali ta’ pazjenti li jistgħu jiġu evalwati għal kull mira finali jista’ jvarja

 

skont il-punt taż-żmien. * p ≤ 0.001

NA: Ma japplikax

F’GO-BEFORE l-analiżi ewlenija f’pazjenti b’artrite rewmatojde moderata sa severa (gruppi ta’ Simponi 50 mg u 100 mg + MTX kombinati vs MTX waħdu għal ACR50) ma kienx statistikament sinifikanti f’ġimgħa 24 (p = 0.053). F’ġimgħa 52 il-popolazzjoni globali, il-perċentwali ta’ pazjenti fil-grupp ta’ Simponi 50 mg + MTX li kiseb rispons ACR kien ġeneralment ogħla iżda mhux statistikament differenti meta mqabbel ma’ MTX waħdu (ara Tabella 2). Analiżi ulterjuri saru f’sottogruppi li jirrappreżentaw il-popolazzjoni ta’ pazjenti indikata b’RA sever, attiv u li javvanza. Ġeneralment intwera effett akbar ta’ Simponi 50 mg + MTX kontra MTX waħdu fil-popolazzjoni indikata meta mqabbla mal-popolazzjoni globali.

F’GO-FORWARD u GO-AFTER, risponsi ta’ sinifikat kliniku u statistikament sinifikanti fl-Iskala tal-Attività tal-Marda (DAS)28 ġew osservati f’kull punt tal-ħin li kien speċifikat minn qabel, f’ġimgħa 14 u f’ġimgħa 24 (p ≤ 0.001). Fost il-pazjenti li baqgħu fuq il-kura b’Simponi li fuqha kienu randomised fil-bidu tal-istudju, ir-risponsi DAS28 inżammu tul ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, risponsi DAS28 kienu simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

F’GO-BEFORE, rispons kliniku maġġuri, definit bħala ż-żamma ta’ rispons ACR 70 fuq perijodu kontinwu ta’ 6 xhur, kien imkejjel. F’ġimgħa 52, 15% tal-pazjenti fil-grupp ta’ Simponi 50 mg + MTX kisbu rispons kliniku maġġuri meta mqabbla ma’ 7% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo + MTX (p = 0.018). Fost 159 individwu randomised għal Simponi 50 mg + MTX, 96 kienu għadhom fuq il-kura sa ġimgħa 104. Fost dawn, 85, 66 u 53 pazjent kellhom rispons ACR ta’ 20/50/70 rispettivament f’ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ rispons ACR 20/50/70 minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Rispons radjugrafiku

F’GO-BEFORE il-bidla mil-linja bażi fil-punteġġ vdH-S, punteġġ kompost tal-ħsara strutturali li tkejjel b’mod radjugrafiku in-numru u d-daqs tat-therrija tal-ġogi u l-grad tat-tidjieq fl-ispazju tal-ġogi fl-idejn/polz u s-saqajn, intuża biex jiġi evalwat il-grad ta’ ħsara strutturali. Ir-riżultati ewlenin għad- doża ta’ Simponi 50 mg f’ġimgħa 52 huma preżentati f’Tabella 3.

In-numru ta’ pazjenti mingħajr therrijiet ġodda jew bidla mil-linja bażi f’Punteġġ totali vdH-S ≤ 0 kien ogħla b’mod sinifikanti fil-grupp ta’ kura ta’ Simponi minn dak fil-grupp tal-kontroll (p = 0.003). L-effetti radjugrafiċi li ġew osservati f’ġimgħa 52 inżammu sa ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl- istudju u li kienu kkurati b’Simponi, effetti radjugrafiċi kienu simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Tabella 3

Medja radjugrafika (SD) tal-bidliet mil-linja bażi f’punteġġ totali vdH-S f’ġimgħa 52 fil- popolazzjoni globali ta’ GO-BEFORE

 

Plaċebo + MTX

Simponi 50 mg + MTX

 

 

 

n a

Punteġġ Totali

 

 

 

 

Linja bażi

19.7

(35.4)

18.7

(32.4)

Bidla mil-linja bażi

1.4

(4.6)

0.7 (5.2)*

Punteġġ ta’ therrija

 

 

 

 

Linja bażi

11.3

(18.6)

10.8

(17.4)

Bidla mil-linja bażi

0.7

(2.8)

0.5

(2.1)

Punteġġ JSN

Linja bażi

 

8.4 (17.8)

7.9 (16.1)

Bidla mil-linja bażi

 

0.6 (2.3)

0.2 (2.0)**

a

n tirrifletti pazjenti randomised

 

 

 

 

 

*p = 0.015

**p = 0.044

Funzjoni fiżika u kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa

Funzjoni fiżika u diżabilità kienu evalwati bħala mira finali separata f’GO-FORWARD u GO-AFTER permezz tal-indiċi ta’ diżabilità tal-HAQ DI. F’dawn l-istudji, Simponi wera titjib li kellu sinifikat kliniku u statistikament sinfikanti mil-linja bażi fil-HAQ DI meta mqabbel mal-kontroll f’ġimgħa 24. Fost il-pazjenti li baqgħu fuq il-kura b’Simponi li kienu randomised fuqha fil-bidu tal-istudju, it-titjib fl-HAQ DI inżamm tul ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, titjib fl-HAQ DI kien simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

F’GO-FOWARD titjib li kellu sinifikat kliniku u statistikament sinifikanti intwerew fil-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa kif imkejjel mill-punteġġ tal-komponent fiżiku ta’ SF-36 f’pazjenti ikkurati b’Simponi kontra l-plaċebo f’ġimgħa 24. Fost il-pazjenti li baqgħu fuq il-kura b’Simponi li fuqha kienu randomised fil-bidu tal-istudju, it-titjib fil-komponent fiżiku SF-36 inżamm tul

ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, titjib fil-komponent fiżiku ta’ SF-36 kien simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256. F’GO-FORWARD u GO-AFTER, titjib statistikament sinifikanti dehru fl’għeja hekk kif imkejla mill-evalwazzjoni funzjonali tal-iskala tat-terapija tal-għeja minn mard kroniku (FACIT-F).

Artrite psorijatika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi kienu evalwati fi studju kontrollat bi plaċebo, double-blind, randomised, multi-ċentrali (GO-REVEAL) f’405 pazjent adult bi PsA attiva (≥ 3 ġogi minfuħin u ≥ 3 ġogi teneri) minkejja terapija b’anti-infjammatatorju mhux sterojde (NSAID) jew DMARD. Pazjenti f’dan l-istudju kellhom PsA dijanjostikata għal mill-anqas 6 xhur u kellhom mill-anqas marda bi psorjasi ħafifa. Pazjenti b’kull tip ta’ sotto-grupp ta’ artrite psorijatika kienu rreġistrati, inkluż artrite poliartikulari mingħajr noduli rewmatiċi (43%), artrite periferali asimettrika (30%), artrite tal-ġogi interfalanġali distali (DIP) (15%), spondylitis b’artrite periferali (11%), u artrite mutilans (1%). Kura b’sustanza kontra TNF minn qabel ma kienetx permessa. Simponi jew plaċebo ingħataw minn taħt il- ġilda kull 4 ġimgħat. Il-pazjenti ġew assenjati għal-plaċebo, Simponi 50 mg, jew Simponi 100 mg b’mod każwali. Il-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo inqalbu għal Simponi 50 mg wara

ġimgħa 24. Il-pazjenti daħlu fi studju ta’ estensjoni, open label, għal tul ta’ żmien f’ġimgħa 52. Madwar tmienja u erbgħin fil-mija tal-pazjenti komplew fuq dożi stabbli ta’ methotrexate

(≤ 25 mg/ġimgħa). Il-miri finali ko-ewlenin kienu l-perċentwali ta’ pazjenti li kisbu rispons ACR 20 f’ġimgħa 14 u l-bidla mil-linja bażi fil-punteġġ vdH-S modifikat ta’ PsA totali f’ġimgħa 24.

B’mod ġenerali, ma kienu osservati l-ebda differenzi b’tifsira klinika fil-kejl tal-effikaċja bejn l-iskedi ta’ kura ta’ Simponi 50 mg u 100 mg sa ġimgħa 104. Minħabba d-disinn tal-istudju, pazjenti fl- estensjoni fit-tul setgħu qalbu minn doża għal oħra ta’ Simponi 50 mg u 100 mg skont id-diskrezzjoni tat-tabib tal-istudju.

Sinjali u sintomi

Ir-riżultati ewlenin għad-doża ta’ 50 mg fil-ġimgħat 14 u 24 qed jintwerew f’tabella 4 u qed jiġu deskritti hawn taħt.

Tabella 4

Riżultati ewlenin dwar l-effikaċja minn GO-REVEAL

 

 

 

Simponi

 

 

Plaċebo

50 mg*

na

 

% tal-pazjenti li kellhom rispons

 

 

ACR 20

 

 

 

Ġimgħa 14

 

9%

51%

Ġimgħa 24

 

12%

52%

ACR 50

 

 

 

Ġimgħa 14

 

2%

30%

Ġimgħa 24

 

4%

32%

ACR 70

 

 

 

Ġimgħa 14

 

1%

12%

Ġimgħa 24

 

1%

19%

PASIb 75c

 

 

 

Ġimgħa 14

 

3%

40%

Ġimgħa 24

 

1%

56%

*p < 0.05 għall-paraguni kollha;

an jirrifletti pazjenti randomised; numru propju ta’ pazjenti li setgħu jiġu evalwati għal kull mira finali jista’ jvarja skont il-punt aħħari tal-ħin

bIndiċi tal-Erja tal-Psorjasi u Severità

cIbbażat fuq is-sottogrupp ta’ pazjenti b’involviment ta’ BSA ta’ ≥ 3% mal-linja bażi, 79 pazjent (69.9%) fil-grupp fuq plaċebo u 109 (74.3%) fil-grupp fuq Simponi 50 mg.

Risponsi dehru mal-ewwel evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi. Risponsi simili ta’ ACR 20 f’ġimgħa 14 ġew osservati f’pazjenti b’artrite poliartikulari mingħajr noduli rewmatiċi u sottogruppi ta’ artrite PsA asimettrika periferali. In-numru ta’ pazjenti b’sottogruppi oħra ta’ PsA kien żgħir wisq biex jippermetti evalwazzjoni sinifikanti. Risponsi li dehru fil-gruppi ikkurati b’Simponi kienu simili f’pazjenti li kienu qed jirċievu fl-istess ħin MTX u f’dawk li ma kinux. Fost

il-146 pazjent randomised għal Simponi 50 mg, 70 kienu għadhom fuq din il-kura f’ġimgħa 104. Minn dawn is-70 pazjent, 64, 46 u 31 pazjent kellhom rispons ACR 20/50/70, rispettivament. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ rispons ACR 20/50/70 minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Risponsi sinifikanti b’mod statistiku f’DAS28 kienu wkoll osservati fil-ġimgħat 14 u 24 (p < 0.05).

F’ġimgħa 24 titjib fil-parametri tal-attività periferali karatteristika tal-artrite psorijatika (eż. Numru ta’ ġogi minfuħin, numru ta’ ġogi li jweġġhu/teneri, daktilite u enteżite) dehru fil-pazjenti ikkurati b’Simponi. Kura b’Simponi irriżultat f’titjib sinifikanti tal-funzjoni fiżika hekk kif evalwat mill-HAQ DI, kif ukoll titjib sinifikanti fil-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa hekk kif imkejla mill-punteġġi tas-sommarji tal-komponent fiżiku u mentali ta’ SF-36. Fost il-pazjenti li baqgħu fuq kura b’Simponi li kienu randomised għalih fil-bidu tal-istudju, risponsi DAS28 u HAQ DI kienu għadhom qed jinżammu sa ġimgħa 104. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, risponsi DAS28 u HAQ DI kienu simili minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Rispons radjugrafiku

Ħsara strutturali kemm fl-idejn kif ukoll fis-saqajn ġiet evalwata b’mod radjugrafiku permezz ta’ bidla mil-linja bażi fil-punteġġ vdH-S, immodifikat għal PsA permezz taż-żjieda tal-ġogi interfalanġeali distali (DIP) tal-id.

Il-kura b’Simponi 50 mg naqqset ir-rata ta’ progressjoni ta’ ħsara fil-ġogi periferali meta mqabbla ma’ kura bi plaċebo f’ġimgħa 24 kif imkejla bil-bidla mil-linja bażi fil-Punteġġ totali modifikat vdH-S (medja ± SD tal-punteġġ kien 0.27 ± 1.3 fil-grupp ta’ plaċebo meta mqabbel ma’ -0.16 ± 1.3 fil-grupp ta’ Simponi; p = 0.011). Mill-146 pazjent li kienu randomised biex jirċievu Simponi 50 mg, kienet disponibbli dejta ta’ 52 ġimgħa minn X-ray għal 126 pazjent, li minnhom 77% ma wrew l-ebda

progressjoni meta mqabbla mal-linja bażi. F’ġimgħa 104, dejta minn X-ray kienet disponibbli għal 114-il pazjent, u 77% ma wrew l-ebda progressjoni mil-linja bażi. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, rati simili ta’ pazjenti ma wrew l-ebda progressjoni mil-linja bażi minn ġimgħa 104 sa ġimgħa 256.

Spondiloartrite tal-assi Ankylosing spondylitis

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi kienu evalwati fi studju kontrollat bi plaċebo, double-blind, randomised, multi-ċentrali (GO-RAISE) f’356 pazjent f’ankylosing spondylitis attiva (definita bl- Indiċi tal-Attività tal-Marda tal-Ankylosing Spondylitis ta’ Bath (BASDAI) ≥ 4 u VAS tal-uġigħ tad- dahar totali ta’ ≥ 4, fuq skala minn 0 sa 10 cm). Pazjenti rreġistrati f’dan l-istudju kellhom marda attiva minkejja li kienu qed jieħdu jew kienu ħadu qabel terapija b’NSAID jew DMARD u ma kienux ikkurati qabel b’terapija kontra t-TNF. Simponi jew plaċebo ingħataw minn taħt il-ġilda kull

4 ġimgħat. Pazjenti kienu imqassma b’mod każwali għal plaċebo, Simponi 50 mg u Simponi 100 mg u tħallew ikomplu terapija DMARD fl-istess ħin (MTX, SSZ u/jew HCQ). Il-mira finali ewlenija kienet il-perċentwali ta’ pazjenti li kienu qed jiksbu rispons skont il-Grupp ta’ Studju ta’ Evawlazzjoni ta’ Ankylosing Spondylitis (ASAS) ta’ 20 f’ġimgħa 14. Dejta dwar l-effikaċja ikkontrollata mill-plaċebo kienet miġbura u analizzata sa’ ġimgħa 24.

Riżultati ewlenin għad-doża ta’ 50 mg qed jintwerew f’Tabella 5 u qed jiġu deskritti hawn taħt. B’mod ġenerali, ma dehrux differenzi ta’ sinfikat kliniku fil-kejl tal-effikaċja bejn korsijiet b’dożi ta’ Simponi 50 mg u 100 mg sa ġimgħa 24. Minħabba d-disinn tal-istudju, pazjenti fl-estensjoni fit-tul setgħu qalbu minn doża għal oħra ta’ Simponi 50 mg u 100 mg skont id-diskrezzjoni tat-tabib tal- istudju.

Tabella 5

Riżultati ewlenin minn GO-RAISE.

 

 

 

Simponi

 

 

Plaċebo

50 mg*

na

 

% ta’ pazjenti li kellhom rispons

 

 

ASAS 20

 

 

Ġimgħa 14

 

22%

59%

Ġimgħa 24

 

23%

56%

ASAS 40

 

 

Ġimgħa 14

 

15%

45%

Ġimgħa 24

 

15%

44%

 

 

Ġimgħa 14

 

8%

50%

Ġimgħa 24

 

13%

49%

*p ≤ 0.001 għall-paraguni kollha

an jirrifletti pazjenti randomised; numru attwali ta’ pazjenti li setgħu jiġu evalwati għal kull punt aħħari jista’ jvarja skont il-punt tal-ħin

Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, il-proporzjon ta’ pazjenti b’rispons ASAS 20 u ASAS 40 kien simili minn ġimgħa 24 sa ġimgħa 256.

Rispons statistikament sinifikanti f’BASDAI 50, 70 u 90 (p ≤ 0.017) deher wkoll f’ġimgħat 14 u 24. Titjib fil-kejl ewlenin tal-attività tal-marda ġew osservati fl-ewwel ġimgħa ta’ evalwazzjoni (ġimgħa 4) wara l-ewwel għoti ta’ Simponi u nżammu sa’ ġimgħa 24. Fost pazjenti li baqgħu fl-

istudju u li kienu kkurati b’Simponi, kienu osservati rati simili ta’ bilda mil-linja bażi f’BASDAI minn ġimgħa 24 sa ġimgħa 256. Effikaċja konsistenti dehret fil-pazjenti irrispettivament minn jekk intużawx DMARDs (MTX, sulfasalazine u/jew hydroxychloroquine) jew le, mill-istatus tal-HLA-B27 antiġenu jew mil-livelli CRP mal-linja bażi hekk kif evalwati mir-risponsi ASAS 20 f’ġimgħa 14.

Kura b’Simponi wasslet għal titjib sinifikanti fil-funzjoni fiżika hekk kif evalwata mill-bidliet mil-linja bażi ta’ BASFI f’ġimgħat 14 u 24. Il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa hekk kif imkejjla mill-punteġġ tal-komponent fiżiku tal-SF-36 tjieb ukoll b’mod sinifikanti f’ġimgħat 14 u 24. Fost pazjenti li baqgħu fl-istudju u li kienu kkurati b’Simponi, titjib fil-funzjoni fiżika u fil-kwalità tal- ħajja relatat mas-saħħa kien simili minn ġimgħa 24 sa ġimgħa 256.

Spondiloartrite tal-assi mhux radjugrafika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Simponi ġew ivvalutati fi studju b’ħafna ċentri, ikkontrollat bi plaċebo li fih la l-pazjenti li ntagħżlu b’mod każwali u lanqas l-investigatur ma kienu jafu liema sustanza qed tingħata (GO-AHEAD) f’197 pazjent adult b’nr-Axial SpA attiva severa (definiti bħala dawk il- pazjenti li ssodisfaw il-kriterji tal-klassifika ta’ ASAS ta’ spondiloartrite tal-assi iżda ma ssodisfawx il-kriterji modifikati ta’ New York għal AS). Il-pazjenti li ddaħħlu f’dan l-istudju kellhom marda attiva (definita bħala BASDAI ≥ 4 u Skala Analoga Viżwali (VAS - Visual Analogue Scale) għal uġigħ totali fid-dahar ta’ ≥ 4, kull waħda fuq skala ta’ 0-10 ċm) minkejja terapija attwali jew preċedenti b’NSAID u ma kinux ittrattati bl-ebda sustanza bijoloġika minn qabel inkluż terapija kontra TNF. Il-pazjenti ġew assenjati b’mod każwali għal plaċebo jew għal Simponi 50 mg mogħti taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat. F’ġimgħa 16, il-pazjenti daħlu f’perjodu tal-istudju fejn kemm il-pazjenti kif ukoll l-investigatur kienu jafu li l-pazjenti kollha kienu qed jirċievu Simponi 50 mg mogħti taħt il- ġilda kull 4 ġimgħat sa ġimgħa 48 bi stimi tal-effikaċja li saru sa ġimgħa 52 u segwitu ta’ sigurtà sa ġimgħa 60. Madwar 93% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi fil-bidu tal-estensjoni fejn kemm l- investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu liema sustanza qed tintuża (ġimgħa 16) baqgħu fuq it- trattament sal-aħħar tal-istudju (ġimgħa 52). L-analiżi saru kemm fuq il-popolazzjonijiet Ittrattati Kollha (AT - All Treated, N = 197) kif ukoll fuq dawk b’Sinjali Oġġettivi ta’ Infjammazzjoni (OSI- Objective Signs of Inflammation, N = 158, definiti permezz ta’ CRP għoli u/jew xhieda ta’ sarkolite fuq MRI fil-linja bażi). Dejta kkontrollata bi plaċebo dwar l-effikaċja nġabret u ġiet analizzata sa ġimgħa 16. L-iskop finali primarju kien il-proporzjon ta’ pazjenti li kisbu rispons ASAS 20

f’ġimgħa 16. Riżultati importanti qed jintwerew f’Tabella 6 u huma deskritti taħt.

Tabella 6

Riżultati importanti ta’ effikaċja minn GO-AHEAD f’ġimgħa 16

Titjib fis-sinjali u s-sintomi

 

 

 

Popolazzjoni b’sinjali oġġettivi ta’

 

Popolazzjoni ttrattata kollha (AT)

infjammazzjoni (OSI)

 

Plaċebo

Simponi 50 mg

Plaċebo

Simponi 50 mg

na

Dawk li Rrispondew, % ta’ pazjenti

 

 

 

ASAS 20

40%

71%**

38%

77%**

ASAS 40

23%

57%**

23%

60%**

23%

54%**

23%

63%**

ASAS Tnaqqis Parzjali

18%

33%*

19%

35%*

ASDAS-C b < 1.3

13%

33%*

16%

35%*

BASDAI 50

30%

58%**

29%

59%**

Inibizzjoni ta’ infjammazzjoni fil-ġogi bejn l-ossu sagru u l-ilju (SI - sacroiliac) kif imkejjel b’MRI

 

Plaċebo

Simponi 50 mg

Plaċebo

Simponi 50 mg

n C

Bidla medja fil-punteġġ

 

 

 

 

SPARCCd MRI tal-ġog

 

 

 

 

bejn l-ossu sagru u l-ilju

-0.9

-5.3**

-1.2

-6.4**

an jirrifletti pazjenti magħżula b’mod każwali u ttrattati

bPunteġġ ta’ Attività tal-Marda Ankylosing Spondylitis Proteina C Reattiva (AT-Plaċebo, N = 90; AT-Simponi 50 mg, N = 88; OSI-Plaċebo, N = 71; OSI-Simponi 50 mg, N = 71)

cn jirrifletti n-numru ta’ pazjenti b’dejta mill-MRI fil-linja bażi u f’ġimgħa 16

dSPARCC (Konsorzju ta’ Riċerka tal-Kanada dwar Spondiloartrite - Spondyloarthritis Research Consortium of

Canada)

**p < 0.0001 għal tqabbil ta’ Simponi vs plaċebo

*p < 0.05 għal tqabbil ta’ Simponi vs plaċebo

Intwera titjib statistikament sinifikanti fis-sinjali u s-sintomi ta’ nr-Axial SpA attiva severa f’pazjenti ttratti b’Simponi 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo f’ġimgħa 16 (Tabella 6). Kien osservat titjib fl- ewwel valutazzjoni (ġimgħa 4) wara l-għoti tal-bidu ta’ Simponi. Il-punteġġ SPARCC kif tkejjel permezz tal-MRI wera tnaqqis statistikament sinifikanti fl-infjammazzjoni tal-ġog SI f’ġimgħa 16 f’pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo (Tabella 6). L-uġigħ kif stmat mill- VAS ta’ Uġigħ Totali tad-Dahar u Uġigħ tad-Dahar Bil-lejl, u l-attività tal-marda kif imkejla permezz ta’ ASDAS-C ukoll urew titjib statistikament sinifikanti mil-linja bażi għal ġimgħa 16 f’pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo (p < 0.0001).

Intwera titjib statistikament sinifikanti fil-mobilità tas-sinsla tad-dahar kif ivvalutat permezz ta’ BASMI (Indiċi ta’ Metroloġija Bath għal Ankylosing Spondylitis - Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) u fil-funzjoni fiżika kif ivvalutat permezz tal-BASFI f’pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg meta mqabbla ma’ pazjenti ttrattati bi plaċebo (p < 0.0001). Pazjenti ttrattati b’Simponi kellhom b’mod sinifikanti aktar titjib fil-kwalità tal-ħajja marbuta mas-saħħa kif stmat permezz ta’ ASQoL, EQ-5D, u komponenti fiżiċi u mentali ta’ SF-36, u kellhom b’mod sinifikanti aktar titjib fil- produttività kif stmat minn tnaqqis ikbar fl-indeboliment globali tax-xogħol u fl-indeboliment ta’ attività kif stmat permezz tal-kwestjonarju WPAI minn pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo.

Għall-iskopijiet finali kollha deskritti fuq, riżultati statistikament sinifikanti ntwerew ukoll fil- popolazzjoni OSI f’ġimgħa 16.

Kemm fil-popolazzjoni AT kif ukoll fil-popolazzjoni OSI, it-titjib fis-sinjali u s-sintomi, fil-mobilità tas-sinsla tad-dahar, fil-funzjoni fiżika, fil-kwalità tal-ħajja u fil-produttività osservati f’ġimgħa 16 fost pazjenti ttrattati b’Simponi 50 mg komplew f’dawk li baqgħu fl-istudju f’ġimgħa 52.

Kolite ulċerattiva

L-effikaċja ta’ Simponi kienet evalwata f’żewġ studji kliniċi, randomised, double-blind u kkontrollati bil-plaċebo f’pazjenti adulti.

L-istudju ta’ induzzjoni (PURSUIT-Induzzjoni) evalwa pazjenti b’kolite ulċerattiva attiva b’mod moderat sa sever (punteġġ Mayo 6 sa 12; Sottopunteġġ tal-endoskopija ≥ 2) li kellhom rispons mhux adegwat għal jew li ma ttollerawx terapiji konvenzjonali, jew li kienu dipendenti fuq kortikosterojdi. Fil-porzjon tal-istudju li kkonferma d-doża, 761 pazjent kienu randomised biex jirċievu 400 mg Simponi SC f’ġimgħa 0 u 200 mg f’ġimgħa 2, 200 mg Simponi SC f’ġimgħa 0 u 100 mg f’ġimgħa 2, jew plaċebo SC f’ġimgħat 0 u 2. Dożi stabbli fl-istess ħin ta’ aminosalicylates orali, kortikosterojdi, u/jew sustanzi immunomodulatorji kienu permessi. F’dan l-istudju ġiet evalwata l-effikaċja ta’ Simponi sa ġimgħa 6.

Ir-riżultati tal-istudju ta’ manteniment (PURSUIT-Manteniment) kienu bbażati fuq valutazzjoni ta’ 456 pazjent li kisbu rispons kliniku minn induzzjoni preċedenti b’Simponi. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu Simponi 50 mg, Simponi 100 mg jew plaċebo mogħtija taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat. Dożi stabbli fl-istess ħin ta’ aminosalicylates orali, u/jew sustanzi immunomodulatorji kienu permessi. Il-kortikosterojdi kellhom jitnaqqsu gradwalment għax-xejn fil-bidu tal-istudju ta’ manteniment. F’dan l-istudju ġiet evalwata l-effikaċja ta’ Simponi sa ġimgħa 54. Il-pazjenti li temmew l-istudju ta’ manteniment sa ġimgħa 54 komplew it-trattament f’estensjoni tal-istudju, bl- effikaċja stmata sa ġimgħa 216. L-istima tal-effikaċja fl-estensjoni tal-istudju kienet ibbażata fuq bidliet fl-użu tal-kortikosterojdi, l-Istima Globali tat-Tabib (PGA - Physician’s Global Assessment)

tal-attività tal-marda, u t-titjib fil-kwalità tal-ħajja skont kif imkejjel permezz tal-Kwestjonarju dwar Mard Infjammatorju tal-Musrana (IBDQ - Inflammatory Bowel Disease Questionnaire).

Tabella 7

Riżultati ewlenin tal-effikaċja minn PURSUIT - Induzzjoni u PURSUIT - Manteniment

PURSUIT-Induzzjoni

 

 

 

Simponi

 

Plaċebo

 

200/100 mg

 

N = 251

 

N = 253

Persentaġġ ta’ Pazjenti

 

 

 

 

 

Pazjenti b’rispons kliniku

30%

 

 

51%**

f’ġimgħa 6a

 

 

 

 

 

Pazjenti b’remissjoni klinika

6%

 

 

18%**

f’ġimgħa 6b

 

 

 

 

 

Pazjenti b’fejqan tal-mukuża

29%

 

 

42%*

f’ġimgħa 6ċ

 

 

 

 

 

PURSUIT-Manteniment

 

 

 

 

Plaċebod

 

Simponi

 

Simponi

 

 

50 mg

 

100 mg

 

N = 154

 

N = 151

 

N = 151

Persentaġġ ta’ pazjenti

 

 

 

 

 

Manteniment tar-ripsons

 

 

 

 

 

(Pazjenti b’rispons kliniku sa

31%

 

47%*

 

50%**

ġimgħa 54)e

 

 

 

 

 

Remissjoni sostnuta (Pazjenti

 

 

 

 

 

b’remissjoni klinika kemm

16%

 

23%ġ

 

28%*

f’ġimg̱̱ħa 30 kif ukoll

 

 

 

 

 

f’ġimgħa 54)f

 

 

 

 

 

N = numru ta’ pazjenti

 

 

 

 

 

**p ≤ 0.001

*p ≤ 0.01

adefinit bħala tnaqqis mil-linja bażi fil-punteġġ Mayo b’≥ 30% u ≥ 3 punti, flimkien ma’ tnaqqis fis-sottopunteġġ ta’ fsada mir-rektum ta’ ≥ 1 jew sottopunteġġ ta’ fsada mir-rektum ta’ 0 jew 1.

bDefinit bħala punteġġ Mayo ta’ ≤ 2 punti, bl-ebda sottopunteġġ individwali > 1

ċDefinit bħala 0 jew 1 fuq is-sottopunteġġ ta’ endoskopija tal-punteġġ Mayo.

dInduzzjoni b’Simponi biss.

eIl-pazjenti kienu evalwati għall-attività tal-marda UC b’punteġġ Mayo parzjali kull 4 ġimgħat (telf ta’ rispons kien ikkonfermat permezz ta’ endoskopija). Għalhekk, pazjent li żamm rispons kien fi stat ta’ rispons kliniku kontinwu f’kull valutazzjoni sa ġimgħa 54.

fBiex tinkiseb remissjoni li ddum pazjent kellu jkun f’remissjoni f’ġimgħa 30 kif ukoll f’ġimgħa 54 (mingħajr ma juri telf ta’ rispons fi kwalunkwe punt ta’ ħin sa ġimgħa 54).

ġF’pazjenti li jiżnu inqas minn 80 kg, proporzjon akbar ta’ pazjenti li rċivew terapija ta’ manteniment ta’ 50 mg urew remissjoni klinika sostnuta meta mqabbla ma’ dawk li rċivew plaċebo.

Aktar pazjenti kkurati b’Simponi wrew fejqan sostnut tal-mukuża (pazjenti b’fejqan tal-mukuża kemm f’ġimgħa 30 kif ukoll f’ġimgħa 54) fil-grupp ta’ 50 mg (42%, p nominali < 0.05) u fil-grupp ta’

100 mg (42%, p < 0.005) mqabbel ma’ pazjenti fil-grupp tal-plaċebo (27%).

Fost l-54% ta’ pazjenti (247/456) li kienu qed jirċievu kortikosterojdi fl-istess ħin fil-bidu ta’ PURSUIT-Manteniment, il-proporzjon ta’ pazjenti li żammew ir-rispons kliniku sa ġimgħa 54 u li ma kinux qed jirċievu kortikosterojdi fl-istess ħin f’ġimgħa 54 kien akbar fil-grupp ta’ 50 mg (38%, 30/78) u fil-grupp ta’ 100 mg (30%, 25/82) mqabbel mal-grupp tal-plaċebo (21%, 18/87). Il- proporzjon ta’ pazjenti li eliminaw il-kortikosterojdi sa ġimgħa 54 kien akbar fil-grupp ta’ 50 mg (41%, 32/78) u fil-grupp ta’ 100 mg (33%, 27/82) meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo (22%, 19/87). Fost il-pazjenti li daħlu fl-estensjoni tal-istudju, il-proporzjon ta’ individwi li baqgħu ma ħadux kortikosterojdi ġeneralment inżamm sa ġimgħa 216.

F’ġimgħa 6, Simponi tejjeb b’mod sinifikanti l-kwalità tal-ħajja kif imkejla mill-bidla mil-linja bażi f’miżura speċifika tal-marda, IBDQ (kwestjonarju tal-marda infjammatorja tal-musrana - inflammatory bowel disease questionnaire). Fost il-pazjenti li rċivew kura ta’ manteniment b’Simponi, it-titjib fil-kwalità tal-ħajja kif imkejjel minn IBDQ inżamm sa ġimgħa 54.

Madwar 63% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Simponi fil-bidu tal-estensjoni tal-istudju (ġimgħa 56), baqgħu fuq it-trattament sal-aħħar tal-istudju (bl-aħħar għoti ta’ golimumab f’ġimgħa 212).

Immunoġeniċità

Mill-istudji dwar RA, PsA u AS ta’ Fażi III sa’ ġimgħa 52, l-antikorpi għal golimumab, instabu f’5% (105/2062) tal-pazjenti ikkurati b’golimumab u, meta kienu ttestjati, kważi l-antikorpi kollha kienu newtralizzanti in vitro. Rati simili intwerew fost l-indikazzjonijiet rewmatoloġiċi. Kura fl-istess ħin b’MTX irriżultat f’proporzjon iżgħar ta’ pazjenti b’antikorpi għal golimumab milli pazjenti li kienu qed jirċievu golimumab mingħajr MTX (madwar 3% [41/1235] kontra 8% [64/827], rispettivament.

F’nr-Axial SpA, sa ġimgħa 52 antikorpi għal golimumab ġew innutati f’7% (14/193) tal-pazjenti ttrattati b’golimumab.

Fl-istudji UC ta’ Fażi II u III sa ġimgħa 54, instabu antikorpi għal golimumab fi 3% (26/946) tal- pazjenti kkurati b’golimumab. Tmienja u sittin fil-mija (21/31) tal-pazjenti pożittivi għall-antikorpi kellhom antikorpi li jinnewtralizzaw in vitro. Kura flimkien ma’ immunomodulaturi (azathioprine, 6-mercaptopurine u MTX) wasslet għal proporzjon inqas ta’ pazjenti b’antikorpi għal golimumab minn pazjenti li rċivew golimumab mingħajr immunomodulaturi (1% (4/308) kontra 3% (22/638), rispettivament). Mill-pazjenti li komplew bl-estensjoni tal-istudju u li kellhom kampjuni li setgħu jiġu vvalutati sa ġimgħa 228, l-antikorpi għal golimumab instabu f’4% (23/604) tal-pazjenti ttrattati b’golimumab. Tnejn u tmenin fil-mija (18/22) tal-pazjenti b’riżultat pożittiv għal antikorpi kellhom antikorpi li jinnewtralizzaw in vitro.

Il-preżenza ta’ antikorpi għal golimumab tista’ żżid ir-riskju għar-reazzjonijiet fis-sit mnejn tingħata l- injezzjoni, iżda n-numru żgħir ta’ pazjenti pożittivi għall-antikorpi għal golimumab jillimita l-ħila biex isiru konklużjonijiet definittivi dwar ir-relazzjoni bejn l-antikorpi għal golimumab u l-effikaċja klinika jew miżuri ta’ sigurtà (ara sezzjoni 4.4).

Peress li l-analiżi dwar l-immunoġeniċità huma speċifiċi għall-prodott u għall-assaġġ, il-paraguni tar- rati tal-antikorpi ma’ dawk ta’ prodotti oħra mhuwiex adattat.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’ Simponi fil-popolazzjoni pedjatrika f’kolite ulċerattiva (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l- użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ta’ darba ta’ golimumab minn taħt il-ġilda lill-individwi f’saħħithom jew pazjenti b’RA, il-medja tal-ħin biex jinkisbu l-ogħla konċentrazzjonijiet fis-serum (Tmax) varja minn 2 sa’ 6 ijiem. Injezzjoni minn taħt il-ġilda ta’ 50 mg golimumab lil individwi f’saħħithom ikkawżat medja ta’ konċentrazzjoni massima fis-serum (Cmax) bi ± devjazzjoni standard ta’ 3. 1 1.4 g/mL.

Wara injezzjoni waħda ta’ 100 mg taħt il-ġilda, l-assorbiment ta’ golimumab kien simili fin-naħa ta’ fuq tad-driegħ, fl-addome u fil-koxxa, b’bijodisponibilità assoluta medja ta’ 51%. Peress li golimumab wera PK li kienet bejn wieħed u ieħor fi proporzjon mad-doża wara li ngħata minn taħt il- ġilda, il-bijodisponibilità assoluta ta’ doża ta’ 50 mg jew 200 mg ta’ golimumab hija mistennija li tkun tixxiebah.

Distribuzzjoni

Wara doża waħda fil-vini, il-medja tal-volum ta’ distribuzzjoni kienet ta’ 115 ± 19 mL/kg.

Eliminazzjoni

It-tneħħija sistemika ta’ golimumab kienet stmata li hija 6.9 2.0 mL/kuljum/kg. Il-valur tal-half-life terminali kien stmat li huwa madwar 12 ± 3 ijiem f’individwi f’saħħithom u valuri jixxiebhu kienu osservati f’pazjenti b’RA, PsA, AS, jew UC.

Meta ingħataw 50 mg ta’ golimumab taħt il-ġilda lil pazjenti b’RA, PsA jew AS kull 4 gimgħat, il- konċentrazzjonijiet fis-serum laħqu stat fiss sat-12-il ġimgħa. Bl-użu fl-istess ħin ta’ MTX, kura b’50 mg ta’ golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat wasslet għall-medja (± devjazzjoni standard) tal-

aktar konċentrazzjoni baxxa fl-istat fiss fis-serum ta’ madwar 0.6 ± 0.4 μg/mL f’pazjenti li għandhom RA attiva minkejja terapija b’MTX, u madwar 0.5 ± 0.4 μg/mL f’pazjenti li għandhom PsA attiva u madwar 0.8 ± 0.4 μg/mL f’pazjenti li għandhom AS. Il-medja tal-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi ta’ golimumab fi stat fiss fis-serum f’pazjenti b’nr-Axial SpA kienet simili għal dik osservata f’pazjenti b’AS wara għoti ta’ 50 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat.

Pazjenti b’RA, PsA jew AS li ma ħadux MTX fl-istess ħin kellhom il-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi ta’ golimumab fl-istat fiss fis-serum madwar 30% aktar baxxi minn dawk li ħadu golimumab ma’ MTX. F’numru limitat ta’ pazjenti b’RA ikkurati b’golimumab minn taħt il-ġilda fuq perjodu ta’6 xhur, l-użu fl-istess ħin ta’ MTX naqqas it-tneħħija apparenti ta’ golimumab b’madwar 36%. Madankollu, analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni indikat li l-użu ta’ NSAIDs, kortikosterojdi orali jew sulfasalazine fl-istess ħin ma kellux effett fuq it-tneħħija apparenti ta’ golimumab.

Wara dożi ta’ induzzjoni ta’ 200 mg u 100 mg golimumab f’ġimgħat 0 u 2, rispettivament, u minn hemm ’il quddiem dożi ta’ manteniment ta’ 50 mg jew 100 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat lill-pazjenti b’UC, il-konċentrazzjonijiet ta’ golimumab fis-serum laħqu stat fiss madwar 14-il ġimgħa wara l-bidu tat-terapija. Kura b’50 mg jew 100 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat matul il- manteniment wasslet għall-konċentrazzjoni minima medja fi stat fiss fis-serum ta’ madwar 0.9

± 0.5 g/mL u 1.8 ± 1.1 g/mL, rispettivament.

F’pazjenti b’UC ikkurati b’50 mg jew 100 mg golimumab taħt il-ġilda kull 4 ġimgħat, l-użu fl-istess ħin ta’ immunomodulaturi ma kellux effett sostanzjali fuq il-livelli minimi fi stat fiss ta’ golimumab.

Pazjenti li żviluppaw antikorpi kontra golimumab b’mod ġenerali kellhom il-konċentrazzjonijiet l- aktar baxxi ta’ golimumab fl-istat fiss fis-serum baxxi (ara sezzjoni 5.1).

Linearità

Golimumab wera farmakokinetika li kienet bejn wieħed u ieħor fi proporzjon mad-doża f’pazjenti li kellhom RA fuq il-medda ta’ doża minn 0.1 sa 10.0 mg/kg wara doża waħda fil-vini. Wara doża waħda SC f’individwi f’saħħithom, kienet osservata wkoll farmakokinetika ftit jew wisq proporzjonali mad-doża fuq firxa ta’ dożi ta’ 50 mg sa 400 mg.

L-effett tal-piż fuq il-farmakokinetika

Kien hemm tendenza li t-tneħħija apparenti ta’ golimumab tiżdied b’żieda fil-piż (ara sezzjoni 4.2).

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Ma sarux studji b’golimumab dwar il-mutazzjoni tal-ġeni, il-fertilità fl-annimali jew ir-riskju ta’ kanċer fuq perjodu twil ta’ żmien.

Fi studju dwar il-fertilità u funzjoni riproduttiva ġenerali fil-ġrieden, permezz ta’ antikorp analogu li jinibixxi b’mod selettiv l-attività funzjonali tat-TNF-α tal-ġrieden, in-numru ta’ ġrieden li ħarġu tqal naqas.

Mhux magħruf jekk din is-sejba kienitx minħabba l-effetti fuq il-ġrieden maskili u/jew dawk femminili. Fi studju dwar l-effett tat-tossiċità fuq l-iżvilupp li sar fuq ġrieden wara l-għoti tal-istess antikorp analogu, u f’xadini cynomolgus b’golimumab, ma kienx hemm indikazzjoni ta’ tossiċità fl- omm, fl-embriju jew teratoġeniċità.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sorbitol(E420)

L-histidine

L-histidine monohydrochloride monohydrate

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjoni.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

22 xahar

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fi friża.

Żomm il-pinna mimlija għal-lest jew is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1 mL ta’ soluzzjoni f’pinna mimlija għal-lest (ħġieġ Tip 1) b’labra fissa (stainless steel) u għatu tal- labra (gomma li fiha l-latex) f’pinna mimlija għal-lest. Simponi huwa disponibbli f’pakketti li jkun fihom pinna 1 mimlija għal-lest u pakketti b’ħafna li jkun fihom 3 (3 pakketti ta’ 1) pinen mimlijin għal-lest.

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

1 mL ta’ soluzzjoni f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ Tip 1) b’labra fissa (stainless steel) u għatu tal- labra (latex li fih il-gomma). Simponi huwa disponibbli f’pakketti li jkun fihom siringa 1 mimlija għal-lest u pakketti b’ħafna li jkun fihom 3 (3 pakketti ta’ 1) siringi mimlija għal-lest.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Simponi huwa disponibbli bħala pinna mimlija għal-lest għal-użu ta’ darba li tissejjaħ SmartJect jew bħala siringa mimlija għal-lest li tintuża darba biss. Kull pakkett ta’ Simponi huwa pprovdut b’istruzzjonijiet għall-użu li jiddeskrivu b’mod komprensiv l-użu tal-pinna jew tas-siringa. Wara li l-

pinna mimlija għal-lest jew is-siringa mimlija għal-lest titneħħa mill-friġġ hija għandha titħalla tilħaq it-temperatura tal-kamra billi tistenna 30 minuta qabel tinjetta Simponi. Il-pinna jew is-siringa m’għandhiex tiġi mħawwda.

Is-soluzzjoni hija ċara sa ftit opalexxenti, mingħajr kulur tagħti fl-isfar ċar u jista’ jkun fiha xi ftit partiċelli żgħar trasluċenti jew bojod ta’ proteina. Din id-dehra mhux rari għal soluzzjonijiet li jkun fihom il-proteina. Simponi m’għandux jintuża jekk is-soluzzjoni tkun bidlet il-kulur, imċajpra jew ikun fiha frak li jidher.

Istruzzjonijiet komprensivi għall-preparazzjoni u l-għoti ta’ Simponi f’pinna mimlija għal-lest jew siringa mimlija għal-lest qed jingħataw fil-fuljett ta’ tagħrif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/005 pinna 1 mimlija għal-lest

EU/1/09/546/006 3 pinen mimlijin għal-lest

EU/1/09/546/007 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/09/546/008 3 siringi mimlijin għal-lest

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 1 t’Ottubru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 19 ta’ Ġunju 2014

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati