Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simponi (golimumab) – Tikkettar - L04AB06

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSimponi
Kodiċi ATCL04AB06
Sustanzagolimumab
ManifatturJanssen Biologics B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest golimumab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna waħda tal-0.5 mL mimlija għal-lest fiha 50 mg golimumab

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (SmartJect)

Pinna 1 mimlija għal-lest

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. Ħalli l-pinna tilħaq it-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 50 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PINNA 1 MIMLIJA GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT TAN-NOFS/ KOMPONENT TA’ PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna mimlija għal-lest waħda tal-0.5 mL fiha 50 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (SmartJect)

Pinna waħda mimlija għal-lest

Komponent ta’ pakkett b’ħafna, ma jistax jinbiegħ waħdu

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. Ħalli l-pinna tilħaq it-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-PAKKETT B’ĦAFNA LI FIH 3 PAKKETTI (INKLUŻ IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 50 mg

soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna mimlija għal-lest waħda tal-0.5 mL fiha 50 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (SmartJect)

Pakkett b’ħafna: 3 (3 pakketti b’1) pinen mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. Ħalli l-pinna tilħaq it-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/002 (3 pakketti, li kull wieħed fih pinna 1 mimlija għal-lest)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ĠEWWA L-KARTUNA

Qabel tibda tuża Simponi:

Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta’ tagħrif ta’ ġewwa

Tħawwadx il-prodott

Iċċekkja d-data ta’ skadenza u s-siġill ta’ sigurtà

Stenna 30 minuta sabiex tħalli l-prodott jilħaq it-temperatura tal-kamra

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni golimumab

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda tal-0.5 mL mimlija għal-lest fiha 50 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa 1 mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

Ħalli s-siringa toqgħod fit-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ SIRINGA 1 MIMLIJA GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT TAN-NOFS/ KOMPONENT TA’ PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda tal-0.5 mL mimlija għal-lest fiha 50 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa 1 mimlija għal-lest

Komponent ta’ pakkett b’ħafna, ma jistax jinbiegħ waħdu

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

Ħalli s-siringa toqgħod fit-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-PAKKETT B’ĦAFNA LI FIH 3 PAKKETTI (INKLUŻ IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 50 mg

soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda tal-0.5 mL mimlija għal-lest fiha 50 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Pakkett b’ħafna: 3 (3 pakketti b’1) pinen mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

Ħalli s-siringa toqgħod fit-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/004 (3 pakketti, li kull wieħed fih siringa 1 mimlija għal-lest)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ĠEWWA TAL-KARTUNA

Qabel tibda tuża Simponi:

Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta’ tagħrif ta’ ġewwa

Tħawwadx il-prodott

Iċċekkja d-data ta’ skadenza u s-siġill ta’ sigurtà

Stenna 30 minuta sabiex tħalli l-prodott jilħaq it-temperatura tal-kamra

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Simponi 50 mg injezzjoni golimumab SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (SmartJect)

Pinna 1 mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. Ħalli l-pinna tilħaq it-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PINNA 1 MIMLIJA GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT TAN-NOFS/ KOMPONENT TA’ PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (SmartJect)

Pinna waħda mimlija għal-lest

Komponent ta’ pakkett b’ħafna, ma jistax jinbiegħ waħdu

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. Ħalli l-pinna tilħaq it-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-PAKKETT B’ĦAFNA LI FIH 3 PAKKETTI (INKLUŻ IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 100 mg

soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (SmartJect)

Pakkett b’ħafna: 3 (3 pakketti b’1) pinen mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. Ħalli l-pinna tilħaq it-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/006 (3 pakketti, li kull wieħed fih pinna 1 mimlija għal-lest)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ĠEWWA L-KARTUNA

Qabel tibda tuża Simponi:

Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta’ tagħrif ta’ ġewwa

Tħawwadx il-prodott

Iċċekkja d-data ta’ skadenza u s-siġill ta’ sigurtà

Stenna 30 minuta sabiex tħalli l-prodott jilħaq it-temperatura tal-kamra

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni golimumab

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 mL

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa 1 mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

Ħalli s-siringa toqgħod fit-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ SIRINGA 1 MIMLIJA GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT TAN-NOFS/ KOMPONENT TA’ PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa 1 mimlija għal-lest

Komponent ta’ pakkett b’ħafna, ma jistax jinbiegħ waħdu

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

Ħalli s-siringa toqgħod fit-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-PAKKETT B’ĦAFNA LI FIH 3 PAKKETTI (INKLUŻ IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Simponi 100 mg

soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest golimumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 100 mg golimumab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sorbitol (E420), L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Pakkett b’ħafna: 3 (3 pakketti b’1) siringi mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Tħawwadx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-għatu tal-labra fiha gomma tal-latex. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

Ħalli s-siringa toqgħod fit-temperatura tal-kamra barra mill-kaxxa għal 30 minuta qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ Tagħmlux fil-friża

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/546/008 (3 pakketti, li kull wieħed fih siringa 1 mimlija għal-lest)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Simponi 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ĠEWWA L-KARTUNA

Qabel tibda tuża Simponi:

Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta’ tagħrif ta’ ġewwa

Tħawwadx il-prodott

Iċċekkja d-data ta’ skadenza u s-siġill ta’ sigurtà

Stenna 30 minuta sabiex tħalli l-prodott jilħaq it-temperatura tal-kamra

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Simponi 100 mg injezzjoni golimumab

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 mL

6. OĦRAJN

Simponi Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent

Din il-Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent fiha informazzjoni importanti dwar is-sigurtà li għandek bżonn tkun taf qabel u waqt il-kura b’Simponi.

Uri din il-kartuna lil kwalunkwe tabib li jkun involut fil-kura tiegħek.

1.Infezzjonijiet

Meta tkun qed tingħata kura b’Simponi, jistgħu jaqbduk infezzjonijiet aktar b’mod aktar faċili. L- infezzjonijiet jistgħu javvanzaw aktar malajr u jkunu aktar severi. Minbarra hekk, xi infezzjonijiet li kellek qabel jistgħu jerġgħu joħorġu.

1.1.Qabel kura b’Simponi:

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek infezzjoni. M’għandekx tiġi ikkurat b’Simponi jekk għandek tuberkulożi (TB) jew kwalunkwe infezzjoni severa oħra.

Għandek tiġi eżaminat għat-TB. Huwa importanti ħafna li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qatt kellek it-TB jew jekk kont f’kuntatt qrib ma’ xi ħadd li kellu t-TB. Saqsi lit-tabib tiegħek biex iniżżel it-tip u d-data tal-aħħar eżami(jiet) għat-TB hawn taħt:

Test_______________

Data _______________

Test_______________

Data _______________

Għid lit-tabib tiegħek jekk taf jew taħseb li għandek il-vajrus tal-epatite B.

1.2Waqt u wara l-kura b’Simponi:

Fittex attenzjoni medika minnufih jekk tiżviluppa sintomi ta’ infezzjoni, bħal deni, għeja, sogħla (persistenti), qtugħ ta’ nifs, jew sinjali li jxbħu l-influwenza, telf tal-piż, issir għarqan/a bil-lejl, dijarea, ġrieħi, problemi fis-snien u ħruq meta tgħaddi l-awrina.

2.Insuffiċjenza tal-qalb

2.1

Qabel il-kura b’Simponi:

 

Għid lit-tabib tiegħek jekk fil-passat kellek insuffiċjenza tal-qalb. M’għandekx tiġi ikkurat

 

b’Simponi jekk għandek insuffiċjenza tal-qalb moderata sa severa.

2.2

Waqt u wara l-kura b’Simponi

Jekk tiżviluppa sintomi ta’ insuffiċjenza tal-qalb (eż. qtugħ ta’ nifs jew nefħa tas-saqajn) fittex attenzjoni medika minnufih.

3.Dati tal-kura b’Simponi

L-ewwel għoti: _______________________

L-għoti ta’ wara: ______________________________________________

______________________________________________

4.Informazzjoni oħra

Isem tal-Pazjent: _____________________

Isem tat-Tabib: _____________________

Telefon tat-Tabib: _____________________

Jekk jogħġbok aċċerta ruħek li jkollok miegħek lista tal-mediċini l-oħra kollha li qed tuża kull meta żżur professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa.

Żomm din il-kartuna miegħek għal mill-anqas 6 xhur wara l-aħħar doża ta’ Simponi, peress li l- effetti sekondarji jistgħu jseħħu żmien twil wara li tieħu l-aħħar doża ta’ Simponi.

Aqra sew il-fuljett ta’ tagħrif qabel tibda tuża din il-mediċina.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati