Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SomaKit TOC (edotreotide) – Tikkettar - V09IX

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSomaKit TOC
Kodiċi ATCV09IX
Sustanzaedotreotide
ManifatturAdvanced Accelerator Applications

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

SomaKit TOC 40 mikrogramma sett għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika edotreotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed ta’ trab fih 40 mikrogramma ta’ edotreotide

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti

Trab: 1,10-phenanthroline, gentisic acid, mannitol (E421)

Baffer: formic acid, sodium hydroxide (E524), ilma għal injezzjonijiet

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sett għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika

Il-kaxxa fiha:

-Kunjett 1 ta’ trab

-Kunjett 1 ta’ baffer

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għandu jiġi radjutikkettat mal-baffer ta’ reazzjoni u soluzzjoni ta’ gallium-68 (68Ga) f’HCl fornut minn ġeneratur ta’ germanium (68Ge)/gallium (68Ga).

Użu ġol-vini wara r-radjutikkettar.

Għal użu uniku.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Prodott mediċinali radjuattiv wara radjutikkettar.

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-radjutikkettar, uża fi żmien 4 sigħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mid-dawl.

Wara r-radjutikkettar, żomm f’temperatura aktar baxxa minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

L-iskart radjuattiv għandu jintrema b’mod konformi mar-regolamenti nazzjonali rilevanti.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Advanced Accelerator Applications 20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly Franza

12.IN-NUMR(U/I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1141/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

Mhux applikabbli

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISSU MAL-PRODOTT

KUNJETT BI TRAB

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

SomaKit TOC 40 mikrogramma trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni edotreotide

IV wara r-radjutikkettar

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

40 mikrogramma

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISSU MAL-PRODOTT

KUNJETT TAL-BAFFER

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

SomaKit TOC

Baffer ta’ reazzjoni

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

1 mL

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISSU MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-GĦANT LI TRID TIĠI APPLIKATA WARA R-RADJUTIKKETTAR

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

SomaKit TOC 40 mikrogramma soluzzjoni għall-injezzjoni

Gallium (68Ga) edotreotide

Użu għal ġol vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

Uża fi żmien 4 sigħat wara r-radjutikkettar.

JIS: ________ Ħin/Data

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

Attività totali: ________MBq Volum totali: ________mL

Ħin ta’ kalibrazzjoni: ________ Ħin/Data

6.OĦRAJN

Taħżinx f’temperatura ‘l fuq minn 25ºC.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati