Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somatropin Biopartners (somatropin) – Tikkettar - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSomatropin Biopartners
Kodiċi ATCH01AC01
Sustanzasomatropin
ManifatturBioPartners GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

somatropin Għall-adulti

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab iforni 2 mg ta’ somatropin (6 IU). Wara r-rikostituzzjoni, 0.2 mL tas-suspensjoni jkun fih 2 mg (10 mg/mL).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: sodium hyaluronate, egg phospholipids, sodium dihydrogen phosphate anhydrous, disodium phosphate anhydrous.

Solvent: medium chain triglycerides.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

4 kunjetti b’2 mg ta’ trab

4 kunjetti b’1.5 mL ta’ solvent

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba fil-ġimgħa

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża immedjatament.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/001 4 kunjetti ta’ trab u 4 kunjetti ta’ solvent

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Somatropin Biopartners 2 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT BIT-TRAB TA’ 2 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Somatropin Biopartners 2 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod somatropin

SC Għall-adulti

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 mg (6 IU)

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 4 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

somatropin Għall-adulti

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab iforni 4 mg ta’ somatropin (12 IU). Wara r-rikostituzzjoni, 0.4 mL ta’ suspensjoni ikun fih 4 mg (10 mg/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: sodium hyaluronate, egg phospholipids, sodium dihydrogen phosphate anhydrous, disodium phosphate anhydrous.

Solvent: medium chain triglycerides.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod 4 kunjetti b’4 mg ta’ trab

4 kunjetti b’1.5 mL ta’ solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba fil-ġimgħa

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża immedjatament.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/002 4 kunjetti ta’ trab u 4 kunjetti ta’ solvent

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Somatropin Biopartners 4 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT BIT-TRAB TA’ 4 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Somatropin Biopartners 4 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod somatropin

SC Għall-adulti

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

4 mg (12 IU)

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA SOMATROPIN BIOPARTNERS 7 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 7 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Somatropin

Għall-adulti

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab iforni 7 mg ta’ somatropin (21 IU). Wara r-rikostituzzjoni, 0.7 mL ta’ suspensjoni ikun fih 7 mg (10 mg/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: sodium hyaluronate, egg phospholipids, sodium dihydrogen phosphate anhydrous, disodium phosphate anhydrous.

Solvent: medium chain triglycerides.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod 4 kunjetti b’7 mg ta’ trab

4 kunjetti b’1.5 mL ta’ solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba fil-ġimgħa

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża immedjatament.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/003 4 kunjetti ta’ trab u 4 kunjetti ta’ solvent

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Somatropin Biopartners 7 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT BIT-TRAB TA’ 7 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Somatropin Biopartners 7 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod somatropin

SC Għall-adulti

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

7 mg (21 IU)

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA GĦALL-KARTUNA TA’ BARRA SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 10 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

somatropin

Għal tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab iforni 10 mg ta’ somatropin (30 IU). Wara r-rikostituzzjoni, 0.5 mL ta’ suspensjoni jkun fih 10 mg (20 mg/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: sodium hyaluronate, egg phospholipids, sodium dihydrogen phosphate anhydrous, disodium phosphate anhydrous.

Solvent: medium chain triglycerides.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod 1 kunjett b’10 mg ta’ trab

1 kunjett b’1.5 mL ta’ solvent

4 kunjetti b’10 mg ta’ trab

4 kunjetti b’1.5 mL ta’ solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba fil-ġimgħa

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża immedjatament.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/004 1 kunjett bit-trab u 1 kunjett bis-solvent

EU/1/13/849/005 4 kunjetti bit-trab u 4 kunjetti bis-solvent

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Somatropin Biopartners 10 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT BIT-TRAB TA’ 10 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Somatropin Biopartners 10 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod somatropin

SC

Għal tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 mg (30 IU)

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA GĦALL-KARTUNA TA’ BARRA SOMATROPIN BIOPARTNERS 20 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 20 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

somatropin

Għal tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab iforni 20 mg ta’ somatropin (60 IU). Wara r-rikostituzzjoni, 1 mL ta’ suspensjoni ikun fih 20 mg (20 mg/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: sodium hyaluronate, egg phospholipids, sodium dihydrogen phosphate anhydrous, disodium phosphate anhydrous.

Solvent: medium chain triglycerides.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod 20 mg ta’ trab f’kunjett u 1.5 mL ta’ solvent f’kunjett

1 kunjett b’20 mg ta’ trab

1 kunjett b’1.5 mL ta’ solvent

4 kunjetti b’20 mg ta’ trab

4 kunjetti b’1.5 mL ta’ solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba fil-ġimgħa

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża immedjatament.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/006 1 kunjett bit-trab u 1 kunjett bis-solvent

EU/1/13/849/007 4 kunjetti bit-trab u 4 kunjetti bis-solvent

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Somatropin Biopartners 20 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT BIT-TRAB TA’ 20 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Somatropin Biopartners 20 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod somatropin

SC

Għal tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

20 mg (60 IU)

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT BIS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Somatropin Biopartners

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.5 mL medium chain triglycerides

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati