Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprimeo HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Fuljett ta’ tagħrif - C09XA52

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSprimeo HCT
Kodiċi ATCC09XA52
Sustanzaaliskiren / hydrochlorothiazide
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Sprimeo HCT 150 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita

Sprimeo HCT 150 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita

Sprimeo HCT 300 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren/hydrochlorothiazide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina.

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

 

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

 

-

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

 

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

 

awtorizzat

1.

X’inhu Sprimeo HCT u għalxiex jintuża

 

2.

Qabel ma tieħu Sprimeo HCT

 

3.

Kif għandek tieħu Sprimeo HCT

adux

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

 

5.

Kif taħżen Sprimeo HCT

 

6.

Aktar tagħrif

 

 

 

 

 

 

ħ

 

1.

X’INHU SPRIMEO HCT U GĦALXIEX JINTUŻA

 

 

 

m’g

 

Il-pilloli ta’ Sprimeo HCT fihom żewġ sustanzi attivi, li jisimhom aliskiren u hydrochlorothiazide. It-

 

li

 

 

tnejn li huma jgħinu sabiex tikkontrolla il-pressjoni għolja (ipertensjoni).

inali Aliskiren huwa sustanza li tagħmelċparti minn klassi ġdida ta’ mediċini li jissejjħu inibituri ta’ renin.

Dawn inaqqsu l-ammontmedita’ ang otensin II li l-ġisem jista’ jipproduċi. B’angiotensin II il-vini tad-

demm jidjiequ u l-pressjoni tad- emm togħla. Bit-tnaqqis ta’ angiotensin II, il-vini tad-demm jistrieħu, u l-pressjoni tad-demm titbaxxa.

HydrochlorothiazideProdottjagħmel parti minn grupp ta’ mediċini li jissejħu dijuretiċi thiazide. Hydrochlorothiazide iżid l-ammont ta’ awrina li tgħaddi, li ukoll tbaxxi il-pressjoni tad-demm.

Pressjoni tad-demm għolja iżżid l-ammont ta’ xogħol fuq il-qalb u l-arterji. Jekk dan idum għal żmien twil, jista’ jagħmel il-ħsara fil-vini tad-demm fil-moħħ, qalb u kliewi, u jista’ jikkawża puplesija, insuffiċjenza tal-qalb, attakk tal-qalb jew insuffiċjenza tal-kliewi. Billi tbaxxi l-pressjoni tad-demm għal-livelli normali jitnaqqas ir-riskju li tiżviluppa dawn id-disturbi.

Sprimeo HCT jintuża biex tiġi ikkurata l-pressjoni għolja tad-demm.

2.QABEL MA TIEĦU SPRIMEO HCT

Tieħux Sprimeo HCT

jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal aliskiren jew hydrochlorothiazide, derivati ta’ sulphonamide (mediċini li jintużaw għal-kura ta’ infezzjonijiet fis-sider jew tal- awrina) jew sustanzi oħra ta’ Sprimeo HCT. Jekk taħseb li tista’ tkun allerġiku/a, tieħux

Sprimeo HCT u staqsi lit-tabib tiegħek għall-parir.

jekk għaddejt minn dawn il-forom li ġejjin ta’ anġjoedima (tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien):

anġjoedima meta ħadt aliskiren.

– anġjoedima ereditarja.

anġjoedima mingħajr l-ebda kawża magħrufa.

jekk inti għandek aktar minn 3 xhur tqala. (Huwa aħjar ukoll li tevita Sprimeo HCT fil-bidu tat- tqala – ara s-sezzjoni dwar it-Tqala).

jekk qiegħda bejn it-tielet u d-disa’ xahar tat-tqala.

 

awtorizzat

 

 

jekk għandek problemi serji tal-fwied jew tal-kliewi.

 

 

 

jekk m’intix kapaċi tipproduċi l-awrina (anurija).

 

 

 

jekk il-livell ta’ potassju jew ta’ sodju fid-demm tiegħek huwa baxx wisq m nkejja l-kura.

 

jekk il-livell ta’ kalċju fid-demm tiegħek huwa għoli wisq minkejja l-kura.

jekk inti għandek il-gotta (kristalli ta’ aċidu uriku fil-ġogi).

 

jekk qed tieħu ciclosporin (mediċina li tintuża f’każ ta’ trapjant s biex jiġi evitat li l-organu jiġi

 

riġettat jew għal kundizzjonijiet oħra, eż. artrite rewmatojde jew dermatite atopika),

 

itraconazole (mediċina wżata biex tikkura infezzjonijiet tal-f ngu) jew quinidine (mediċina li

 

tintuża biex tirranġa r-ritmu tal-qalb).

adux

 

 

jekk inti għandek dijabete mellitus jew indeboliment t l-funzjoni tal-kliewi u qed tingħata kura

 

-

 

 

ħ

 

b’ “impeditur tal-enzima li tikkonverti angiotensin” bħal enalapril, lisinopril, ramipril

 

 

eċċ.

m’g

 

jew

b’ “imblukkatur tar-riċetturi ta’ angiotensinli

 

 

-

2” bħal valsartan, telmisartan, irbesartan, eċċ.

 

 

inali

 

 

Jekk xi waħda minn dawn ta’ hawn fuq tgħodd għalik, tieħux Sprimeo HCT u kellem lit-tabib

tiegħek.

ċ

 

 

 

 

 

 

Oqgħod attent ħafna b’Sprimeo HCT

 

 

jekk għandek idebolim nt tal-funzjoni tal-kliewi, it-tabib tiegħek jikkunsidra sew jekk Sprimeo HCT huwiex xieraq għalik, u jista’ jiddeċiedi li jissorveljak mill-qrib.

jekk kellek trapjant tal-kliewi.

jekk tbati minn problemi tal-fwied.

jekk tbati minn problemi tal-qalb.

jekk tbati minn anġjoedima (tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien). Jekk dan jiġri, waqqaf Sprimeo HCT u kkuntattja lit-tabib tiegħek.

jekk għandek id-dijabete (livell għoli ta’ zokkor fid-demm tiegħek).

jekk għandek livell għoli ta’ kolesterol jew trigliċeridi fid-demm tiegħek.

jekk tbati minn marda li tissejjaħ lupus erythematosus (magħrufa wkoll bħala “lupus” jew “SLE”).medi

 

jekk tbati minn allerġija jew ażżma.

 

jekk qed tieħu waħda minn dawn il-klassijiet ta’ mediċini użati għall-kura tal-pressjoni għolja:

 

-

“impeditur tal-enzima li tikkonverti angiotensin” bħal enalapril, lisinopril, ramipril eċċ.

 

jew

 

 

-

“imblukkatur tar-riċetturi ta’ angiotensin 2” bħal valsartan, telmisartan, irbesartan, eċċ.

 

jekk qiegħed/qiegħda fuq dieta baxxa mill-melħ.

 

jekk għandek sinjali u sintomi bħal għatx anormali, ħalq xott, dgħjufija ġenerali, ngħas, uġigħ

 

fil-muskoli jew bugħawwieġ, dardir, jew il-qalb tħabbat mgħaġġla b’mod anormali li tista’

 

tindika effett eċċessiv ta; hydrochlorothiazide (li jinsab f’Sprimeo HCT).

 

jekk ikollok reazzjonijiet fil-ġilda bħal raxx wara esponiment għax-xemx.

 

jekk ikollok tnaqqis fil-vista jew uġigħ fl-għajn. Dawn jistgħu jkunu sintomi ta’ żieda tal-

 

pressjoni f’għajnejk u dan jista’ jseħħ fi ftit sigħat jew ġimgħat wara li tieħu Sprimeo HCT.

 

Dan jista’ jwassal biex titlef id-dawl għal kollox, jekk ma tikkurahiex (ara s-sezzjoni dwar it-

 

Tqala).

 

 

awtorizzat

Għid lit-tabib tiegħek jekk xi waħda minn dawn ta’ hawn fuq tgħodd għalik.

Inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk inti taħseb li inti tqila (jew tista’ toħroġ tq la). Sprimeo HCT mhuwiex irrakkomandat fil-bidu tat-tqala, u m’għandux jittieħed meta jkollok aktar minn 3 xhur tqala, minħabba li jista’ jikkawża ħsara serja lit-tarbija tiegħek jekk jintuża f’dan l-is adju. (ara s-sezzjoni dwar it-Tqala).

 

adux

Mhuwiex irrakkomandat l-użu ta’ Sprimeo HCT fi tfal u f’adolox enti ta’ taħt it-18-il sena.

Meta tieħu mediċini oħra

ħ

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Huwa importanti b’mod partikolari li tgħid lit-tabibm’gtiegħek jekk qed tuża il-mediċini li ġejjin:

litju (mediċina li tintuża biex tikkura xi t pi ta’ dipressjoni);

mediċini jew sustanzi li jżidu l-ammont ta’ potassju fid-demm tiegħek. Dawn jinkludu supplimenti ta’ potassju jew sostituti t l-melħ li fihom il-potassju, mediċini li ma jitilfux il- potassju u eparina.

mediċini li jistgħu jnaqqsu lċ-ammont ta’ potassju fid-demm tiegħek, bħal dijuretiċi (pilloli tal- ilma), kortikosterojdi, lassat v , carbenoxolone, amphotericin jew penisillin G.

mediċini li jistgħu jwasslu għal “torsades de pointes” (taħbit tal-qalb irregolari), bħall- antiirritmiċi (mediċini użati biex jittrattaw problemi tal-qalb) u xi antipsikotiċi.

mediċini li jis għu jnaqqsu l-ammont ta’ sodju fid-demm tiegħek, bħal antidipressanti, antipsikotiċi, an iepliettiċi (carbamazepine).

mediċini użati biex itaffu l-uġigħ jew l-infjammazzjoni, speċjalment sustanzi anti-infjammatorjili

mhux ste jdi (NSAIDs), inkluż inibituri selettivi ta’ cyclooxygenase-2 (inibituri Cox-2).

mediċini oħra li jikkuraw pressjoni għolja, inkuż metildopa.

mediċini biex iżidu l-pressjoni bħal adrenalina jew noradrenalina.

digoxin jew gliċosidi diġitalis oħrajn (mediċini użati għat-trattament ta’ problemi tal-qalb).

vitamina D u mluħa tal-kalċju.

mediċini għall-kura tad-dijabete (sustanzi mill-ħalq bħal metformin jew insulini).

mediċini li jistgħu jżidu l-livelli taz-zokkor fid-demm bħal imblukkaturi beta u diazoxide.

mediċini użati għat-trattament tal-gotta, bħal allopurinol.

sustanzi antikolinerġiċi (mediċini li jintużaw għall-kura ta’ diversi disturbi bħal brim

gastrointestinali, spażmi fil-bużżieqa tal-awrina, ażma, tqalligħ minn ċaqliq, spażmi fil-muskoli, marda ta’ Parkinson u bħala għajnuna għall-anestesija).Prodott

amantadina (mediċina li tintuża għall-kura tal-marda ta’ Parkinson, li tintuża wkoll biex tittratta jew tipprevjeni ċertu mard li ġej minn viruses).

kolestiramina, kolestipol jew rażi oħrajn (sustanzi użati l-aktar fil-kura ta’ livelli għoljin ta’ xaħmijiet fid-demm).

mediċini ċitotossiċi (użati għall-kura tal-kanċer), bħal methotrexate jew cyclophosphamide.

rilassanti tal-muskoli (mediċini li jirrissaw il-muskoli li jintużaw waqt l-operazzjonijiet).

l-alkoħol, pilloli tal-irqad u anestetiċi (mediċini li bihom il-pazjenti jkunu jistgħu jagħmlu operazzjonijiet u proċeduri oħra).

mezzi kontrastanti jodiċi (sustanzi użati waqt eżaminazzjoni ta’ immaġini)

mediċini għall-artrite

It-tabib tiegħek jista’ jkollu bżonn jibdillek id-doża u/jew jieħu xi prekawzjonijiet oħra jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

 

furosemide, mediċina li tagħmel parti minn dawk magħrufin bħala dijuretiċi, jew pilloli “tal-

tieħu Sprimeo HCT mal-meraq tal-grejpfrut.

awtorizzat

 

pipi”, li jintużaw biex jiżdied l-ammont ta’ awrina li tagħmel.

 

 

xi mediċina li tintuża biex tikkura infezzjonijiet, bħal ketoconazole.

 

verapamil, mediċina li tintuża biex tbaxxi l-pressjoni għolja, biex tirranġa r-r tmu tal-qalb jew

 

għall-kura ta’ anġina pectoris.

 

Meta tieħu Sprimeo HCT mal-ikel u max-xorb

Għandek tieħu Sprimeo HCT ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’għandekx

Tqala

adux

 

ħ

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk taħseb li jista’ jkun li riġt tqila (jew qed tippjana li toħroġ tqila). It-tabib tiegħek normalment javżak biex tieqaf tieħu Sprimeo HCT qabel ma toħroġ tqila jew malli

tkun taf li inti tqila u se jagħtik parir biex tieħu mediċina oħra minflok Sprimeo HCT. Sprimeo HCT

mhux irrakkomandat waqt it-tqala, u m’għandux jittieħed meta jkollok aktar minn 3 xhur tqala,

 

 

li

minħabba li jista’ jagħmel ħsara serja lit-tarbija t egħekm’gjekk jintuża wara t-tielet xahar tat-tqala.

Treddigħ

 

inali

 

 

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tredda’ jew se tibda tredda’ dalwaqt. Sprimeo HCT mhuwiex

 

ċ

 

medi

 

irrakkomandat għal ommijiet li qed reddgħu u t-tabib jista’ jagħżel kura oħra għalik jekk inti tixtieq

tredda’, speċjalment meta t-tarbija tiegħek tkun għadha titwield, jew tkun twieldet qabel iż-żmien.

Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

 

Prodott

 

Sewqan u tħaddim a’ magni

 

Bħall- ħafna me iċini ħrajn li jintużaw biex ibaxxu l-pressjoni, b’din il-mediċina tista’ tħossok sturdut. Jekk iġġarrab dan is-sintomu, issuqx u tħaddimx għodod jew magni.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Sprimeo HCT

Sprimeo HCT fih lactose (zokkor tal-ħalib). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta’ zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu dan il-prodott mediċinali.

Sprimeo HCT fih il-wheat starch (lamtu tal-qamħ). Indikat għan-nies li jbatu minn mard tas-coeliac.

Pazjenti li jbatu minn allerġija għal qamħ (differenti mill-marda tas-coeliac) m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

3.KIF GĦANDEK TIEĦU SPRIMEO HCT

Dejjem għandek tieħu Sprimeo HCT eżatt skond il-parir tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża ta’ Sprimeo HCT li ssoltu tingħata hija pillola waħda kuljum. Ibla’ l-pillola sħiħa bi ftit ilma. Għandek tieħu Sprimeo HCT ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’għandekx tieħu Rasiler HCT flimkien mal-meraq tal-grejpfrut. Waqt il-kura tiegħek, it-tabib tiegħek jista’ jaġġusta d-doża tiegħek skond ir-rispons tal-pressjoni tad-demm tiegħek.

Sprimeo HCT jista’ jkun ġie ordnat lilek minħabba li l-kura li ingħatajt qabel ma baxxietlekx il- pressjoni tad-demm tiegħek biżżejjed. Jekk dan huwa l-każ, it-tabib tiegħek ser jgħidlek kif taqleb minn dik il-kura għal Sprimeo HCT.

Jekk tieħu Sprimeo HCT aktar milli suppost

awtorizzat

 

Jekk bi żball ħadt wisq pilloli Sprimeo HCT, ikkonsulta mat-tabib tiegħek minnufih. Jist ’ jkollok bżonn attenzjoni medika.

Jekk tinsa tieħu Sprimeo HCT

Jekk tinsa tieħu doża ta’ din il-mediċina, ħuda malli tiftakar u imbagħad ħu d-doża li jmiss fil-ħin tagħha tas-soltu. Jekk ikun kważi wasal il-ħin tad-doża li jmissek għandek sempliċiment tieħu il-

pillola li jmiss fil-ħin tas-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja (żewġ pilloli f’daqqa) biex tpatti għal

kull pillola li tkun insejt tieħu.

adux

 

Tieqafx tieħu din il-mediċina, anki jekk tkun qed tħossok t jjeb/tajba (sakemm it-tabib tiegħek ma

jgħidlekx biex tagħmel dan).

ħ

 

Nies li jkolhom il-pressjoni tad-demm għolja ħafna drabi ma jinnutaw l-ebda sinjal tal-problema.

Ħafna nies iħossuhom normali. Huwa importanti ħafna li tieħu din il-mediċina eżattament kif jgħidlek

 

 

 

m’g

 

 

 

li

it-tabib tiegħek sabiex tikseb l-aqwa riżultati u tnaqqas ir-riskju li jkollok effetti sekondarji. Żomm l-

appuntamenti mat-tabib tiegħek anki jekk tkun qed tħossok tajjeb.

 

 

 

inali

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar -użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek.

 

ċ

kulħadd.

 

 

medi

 

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, Spri eo HCT jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq

 

Prodott

 

 

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Jista’ jkun li jkollok twaqqaf Sprimeo HCT.

Effetti sekondarji irrappurtati fi provi kliniċi għal pazjenti b’Sprimeo HCT kienu: Komuni (jaffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti):

Dijarea

Bħal ma jgħodd għall-kwalunkwe taħlita ta’ żewġ sustanzi attivi, effetti sekondarji assoċjati ma’ kull komponent individwali ma jistgħux jiġu esklużi.

Aliskiren:

Effetti komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti):

Dijarrea

Uġigħ fil-ġogi (artralġja)

Livell għoli ta’ potassium fid-demm

Sturdament

Mhux komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 100 pazjent):

Raxx tal-ġilda (dan jista’ jkun sinjali ta’ reazzjonijiet allerġiċi jew anġjoedima – ara l-effetti sekondarji “Rari” hawn taħt)

Problemi bil-kliewi li jinkludu indeboliment akut tal-kliewi (tnaqqis serju fl-awrina)

Nefħa tal-idejn, għekiesi jew saqajn (edema periferali)

Reazzjonijiet serji fuq il-ġilda (nekroliżi epidermali tossika u/jew reazzjonijiet mukużi fil-ħalq

– ħmura fil-ġilda, infafet fix-xofftejn, fl-għajnejn jew il-ħalq, tqaxxir tal-ġilda, deni)

Pressjoni tad-demm baxxa

Rari (jeffettwaw anqas minn 1f’kull 1,000 pazjent):

 

 

 

 

Reazzjonijiet allerġiċi (sensittività eċċessiva) u anġjoedima (is-sintomi tagħha jistgħu jinkludu

 

diffikultà biex tieħu n-nifs jew biex tibla’, raxx, ħakk, ħorriqija jew nefħa fil-wiċċ, fl-idejn u

 

fis-saqajn, fl-għajnejn, fix-xofftejn u/jew fl-ilsien, sturdament)

awtorizzat

Effetti komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti)

 

 

Żieda fil-livell ta’ kreatinina fid-demm

 

 

 

 

Hydrochlorothiazide:

 

 

 

 

Effetti komuni ħafna (jeffettwaw aktar minn 1 f’kull 10 pazjenti)

 

 

Livell baxx ta’ potassju fid-demm

 

 

 

 

 

Żieda fil-lipid fid-demm

 

 

adux

 

 

Livell għoli ta’ aċidu uriku fid-demm

 

 

 

 

 

 

 

 

Livell baxx ta’ manjesju fid-demm

 

 

 

 

 

Livell baxx ta’ sodju fid-demm

m’g

 

 

 

 

 

 

 

Sturdament, mejt meta tkun bilwieqfa

 

ħ

 

 

Nuqqas ta’ aptit

 

 

 

 

 

Dardir u rimettar

li

 

 

 

 

Raxx bil-ħakk u tipi oħrajn ta’ raxx

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Nuqqas ta’ ħila li jkollok jew iżżomm erezzjoni

 

 

 

Livell baxx ta’ plejtlits tad-demmċ (kultant bid-demm jew tbenġil taħt il-ġilda)

Livell għoli ta’ kalċju fid- emm

Livell għoli ta’ zokkor fid-demm

L-istat metaboliku ad-dijabete jmur għall-agħar

Burdata ħażina (depressjoni)

Disturbi fl-irqad

Sturdament

Uġigħ ta’ ras

Tnemnim jew titrix

Disturb fil-vista

Taħbit tal-qalb mhux normali

Skonfort fiż-żaqq

Stitikezza

Dijarea

Disturbi fil-fwied li jista’ jseħħ flimkien ma’ sfurija fil-ġilda u fl-abjad tal-għajnejn

Żieda fis-sensittività tal-ġilda għax-xemx

Zokkor fl-awrina

Rari ħafna (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 10,000 pazjent)

Deni, griżmejn ħomor jew ulċeri fil-ħalq, infezzjonijiet aktar frekwenti (nuqqas totali jew livell baxx ta’ ċelluli tad-demm bojod)

Ġilda ċassa, għeja, qtugħ ta’ nifs, awrina ta’ lewn skur (anemija emolitika)

Raxx, ħakk, ħobbejż, diffikultà biex tieħu n-nifs jew biex tibla’, sturdament (reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva)

Konfużjoni, għeja, ġbid u spażi tal-muskoli, in-nifs jittieħed b’ħatf (alkalożi ipokloremika)

Diffikultà biex tieħu n-nifs flimkien ma’ deni, sogħla, tisfir, qtugħ ta’ nifs (distress respiratorju li jinkludi pulmonite u edima fil-pulmuni)

Uġigħ qawwi fil-parti ta’ fuq tal-istonku (infjammazzjoni tal-frixa)

Raxx fil-wiċċ, uġigħ fil-ġogi, disturb fil-mukskoli, deni (lupus erythematosus)

Infjammazzjoni tal-arterji u tal-vini b’sintomi bħal raxx, tikek vjola fl-aħmar, deni (vaskulite)

Mard qawwi fil-ġilda li jikkawża raxx, ġilda ħamra, nfafet fix-xofftejn fl-għajnejn jew fil-ħalq, tqaxxir tal-ġilda, deni (nekrolożi epidermali tossika)

Mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tiġi kkalkulata mid-dejta disponibbli)

Dgħufija

Tbenġil u infezzjonijiet frekwenti (anemija aplastika)

Tnaqqis fil-vista jew uġigħ f'għajnejk minħabba pressjoni għolja (sinjali p ssibbli ta' glawkoma gravi tal-għeluq tal-angolu)

Mard gravi tal-ġilda li jikkawża raxx, ġilda ħamra, infafet fuq ix-xofftejn, l-għajnejn jew il- ħalq, ġilda titqaxxar, deni (eritema multiformi)

Spażmi fil-muskoli

Tnaqqis gravi fl-ammont ta' awrina li għaddi (sinjali possibbli ta' disturb fil-kliewi jew insuffiċjenza renali), dgħufija (astenja)ħ

Deniawtorizzat

 

 

 

m’g

5.

KIF TAĦŻEN SPRIMEO HCT

li

għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar. inali

 

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

ċ

 

 

Tużax Sprimeo HCT wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta’ skadenza tirreferi

 

medi

 

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

 

 

Żommu fil-pakkett oriġinali sabi x tilqa’ mill-umdità.

X’fih SprimeoProdottHCT

 

 

6.

AKTAR TAGĦRIF

 

 

Kull pillola miksija b’rita ta’ Sprimeo HCT 150 mg/12.5 mg fiha 150 mg aliskiren (bħala il- hemifumarate) u 12.5 mg hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose microcrystalline, crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171).

Kull pillola miksija b’rita ta’ Sprimeo HCT 150 mg/25 mg fiha 150 mg aliskiren (bħala il- hemifumarate) u 25 mg hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose microcrystalline, crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172).

Kull pillola miksija b’rita ta’ Sprimeo HCT 300 mg/12.5 mg fiha 300 mg aliskiren (bħala il- hemifumarate) u 12.5 mg hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose microcrystalline, crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), black iron oxide (E172).

Kull pillola miksija b’rita ta’ Sprimeo HCT 300 mg/25 mg fiha 300 mg aliskiren (bħala il- hemifumarate) u 25 mg hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose microcrystalline, crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172).

Id-Dehra ta’ Sprimeo HCT u l-kontenuti tal-pakkett

Sprimeo HCT 150 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’rita bojod, ovali stampati b’ “LCI” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

Sprimeo HCT 150 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’rita jagħtu fl-isfar, ovali stampati b’ “CLL” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

Sprimeo HCT 300 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’rita vjola bojod, ovali

stampati b’ “CVI” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

 

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’ri a s for ċari, ovali

stampati b’ “CVV” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

 

Sprimeo HCT jiġi f’pakketti li jkun fihom 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 jew 98 pillola.

 

awtorizzat

Pakketti li fihom 90 (3x30), 98 (2x49) jew 280 (20x14) pillola h ma pakketti b’ħafna.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jew il-q wwiet kollha jkunu għal skop kummerċjali

f’pajjiżek.

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

 

Novartis Europharm Limited

 

 

m’g

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Manifattur

 

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

I-80058 Torre Annunzia a/NA

 

 

 

 

L-Italja

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għal kull tagħ if dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Malta

Novartis s.r.o.

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

 

 

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

 

 

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

 

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

 

 

Norge

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

 

 

 

Österreich

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 66 30 810

 

 

 

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

 

 

 

 

Polska

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel.: +48 22 375 4888

España

 

 

 

 

Portugal

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

 

Novartis Farma - Produ s Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

France

 

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

 

 

 

ħ

 

Ireland

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Novartis Ireland Limited

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

 

li

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

 

 

inali

Slovenská republika

 

 

 

Vistor hf.

 

 

 

Novartis Slovakia s.r.o.

 

 

 

 

Sími: +354 535 7000

ċ

 

Tel: +421 2 5542 5439

 

 

 

 

 

 

Italia

 

medi

 

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Prodott

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

 

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

 

 

 

United Kingdom

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

 

 

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati