Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprimeo (aliskiren) – Tikkettar - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSprimeo
Kodiċi ATCC09XA02
Sustanzaaliskiren
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 150 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

7 pilloli miksijin b‟rita

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

14-il pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

28 pillola miksija b‟rita

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b‟rita

 

 

 

ħ

 

 

50 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola miksija b‟rita

 

 

li

 

 

 

 

90 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qab l l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

EU/1/07/407/004

30 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/001

7 pilloli miksijin b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/002

14-il pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/003

28 pillola miksija b‟rita

 

 

 

adux

 

 

 

 

EU/1/07/407/005

50 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/006

56 pillola miksija b‟rita

 

 

ħ

 

 

 

 

EU/1/07/407/008

90 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

li

LOTT

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

medi

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 150 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

14-il pillola miksija b‟rita

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

28 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b‟rita

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b‟rita

 

 

 

ħ

 

 

56 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

90 pillola miksija b‟rita

 

 

li

 

 

 

 

98 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qab l l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQ14-il pillola miksija b‟rita28 pillola miksija b‟rita30 pillola miksija b‟rita50 pillola miksija b‟ritaEU/1/07/407/021EU/1/07/407/022EU/1/07/407/023EU/1/07/407/024Ir-Renju Unit

 

 

 

 

adux

EU/1/07/407/025

 

56 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

EU/1/07/407/026

 

56 pillola miksija b‟rita (folji perfor ti iviżibbli f‟dożi singoli)

EU/1/07/407/027

 

90 pillola miksija b‟rita

ħ

 

m’g

 

EU/1/07/407/028

 

98 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

li

LOTT

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

14.

 

medi

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

FOLJA (KALENDARJU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 150 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3.DATA TA’ META JISKADI

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

Lot

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OĦRAJN

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

It-Tnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tlieta

 

 

 

 

 

 

 

L-Erbgħa

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħamis

 

 

 

ċ

 

Il-Ġimgħa

 

 

 

 

 

 

Is-Sibt

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħadd

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL_KAXXA ĊELESTI) LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 150 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

Kull pillola miksija b‟rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

14 pillola miksija b‟rita

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

28 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 3 pakketti,ħkull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

49 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

Użu orali.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/407/007

84 pillola miksija b‟rita (3x28)

 

EU/1/07/407/009

98 pillola miksija b‟rita (2x49)

 

EU/1/07/407/010

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

adux

LOTT

 

ħ

 

m’g

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

 

li

 

ISTRUZZJONIJIET DWARinaliL-UŻU

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

ċ

 

 

 

medi

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

Prodott

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA
KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Sprimeo 150 mg pilloli miksijin b‟rita
Aliskiren
2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

awtorizzat

84 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

98 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fihħ49 pillola.

 

 

 

280 pillola miksija b‟rita.

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/407/007

84 pillola miksija b‟rita (3x28)

 

EU/1/07/407/009

98 pillola miksija b‟rita (2x49)

 

EU/1/07/407/010

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

adux

LOTT

 

ħ

 

m’g

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

 

li

 

ISTRUZZJONIJIET DWARinaliL-UŻU

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

ċ

 

 

 

medi

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

Prodott

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 150 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

14 pillola miksija b‟rita

adux

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

49 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 2 pakketti,ħkull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali.

ċinali

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALImediLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET)ProdottSPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/029

98 pillola miksija b‟rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f‟dożi

 

 

 

 

singoli)

 

 

 

EU/1/07/407/030

 

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

awtorizzat

LOTT

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATAħ

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

16.

 

ċ

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Sprimeo 150 mg

medi

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 150 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

280 pillola miksija b‟rita.

 

adux

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

98 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fihħ49 pillola.

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

ċinali

 

 

 

 

Użu orali.

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALImediLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET)ProdottSPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/029

98 pillola miksija b‟rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f‟dożi

 

 

 

 

singoli)

 

 

 

EU/1/07/407/030

 

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

awtorizzat

LOTT

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATħ

A

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

m’g

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

16.

 

ċ

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

medi

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 300 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

Kull pillola miksija b‟rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

7 pilloli miksijin b‟rita

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

14-il pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

28 pillola miksija b‟rita

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b‟rita

 

 

ħ

 

 

 

50 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola miksija b‟rita

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/407/015

50 pillola miksija b‟rita

 

 

awtorizzat

EU/1/07/407/011

7 pilloli miksijin b‟rita

 

 

 

 

EU/1/07/407/012

14-il pillola miksija b‟rita

 

 

EU/1/07/407/013

28 pillola miksija b‟rita

 

 

 

EU/1/07/407/014

30 pillola miksija b‟rita

 

 

 

EU/1/07/407/016

56 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

ħadux

13.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

LOTT

 

m’g

 

 

li

 

 

inali

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

ċ

 

medi

 

Prodott mediċinali jingħata bir-r ċetta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

Prodott

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Sprimeo 300 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED LI JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 300 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

14-il pillola miksija b‟rita

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

28 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

ħ

 

 

56 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

90 pillola miksijin b‟rita

 

 

li

 

 

 

 

98 pillola miksijin b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qab l l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQ14-il pillola miksija b‟rita28 pillola miksija b‟rita30 pillola miksija b‟rita50 pillola miksija b‟ritaEU/1/07/407/031EU/1/07/407/032EU/1/07/407/033EU/1/07/407/034Ir-Renju Unit

 

 

 

 

adux

EU/1/07/407/035

 

56 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

EU/1/07/407/036

 

56 pillola miksija b‟rita (folji perfor ti iviżibbli f‟dożi singoli)

EU/1/07/407/037

 

90 pillola miksija b‟rita

ħ

 

m’g

 

EU/1/07/407/038

 

98 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

li

LOTT

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

14.

 

medi

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Sprimeo 300 mg

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

FOLJA (KALENDARJU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 300 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ META JISKADI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

Lot

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OĦRAJN

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

It-Tnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tlieta

 

 

 

 

 

 

 

L-Erbgħa

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħamis

 

 

 

ċ

 

Il-Ġimgħa

 

 

 

 

 

 

Is-Sibt

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħadd

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA
KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL_KAXXA ĊELESTI) LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Sprimeo 300 mg pilloli miksijin b‟rita
Aliskiren
2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

awtorizzat

14 pillola miksija b‟rita

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

28 pillola miksija b‟rita

 

 

 

m’g

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 3 pakketti,ħkull wieħed ikun fih 28 pillola.

30 pillola miksija b‟rita

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 30 pillola.

 

 

 

li

 

49 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF

U MNEJN JINGĦATAinali

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun f h 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabelmedil-użu.

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

awtorizzat

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/017

84 pillola miksija b‟rita (3x28)

 

 

 

EU/1/07/407/018

90 pillola miksija b‟rita (3x30)

 

 

 

EU/1/07/407/019

98 pillola miksija b‟rita (2x49)

 

 

 

EU/1/07/407/020

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

13. NUMRU TAL-LOTT

m’g

 

 

 

 

LOTT

 

li

 

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI KIF JINGĦATATA’

 

 

 

 

 

inali

 

ċ

 

medi

 

Prodott mediċinali jingħata bir-r ċetta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

Prodott

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Sprimeo 300 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA
KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI JKUN FIHA FOLJI PA/ALU/PVC
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Sprimeo 300 mg pilloli miksijin b‟rita
Aliskiren
2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

awtorizzat

84 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

 

 

adux

 

 

90 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed bi 30 pillola.ħ

 

 

 

 

98 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed kun fih 49 pillola.

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

280 pillola miksija b‟rita.

 

li

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull w eħed ikun fih 14-il pillola.

 

inali

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Użu orali.medi

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

awtorizzat

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/017

84 pillola miksija b‟rita (3x28)

 

 

 

EU/1/07/407/018

90 pillola miksija b‟rita (3x30)

 

 

 

EU/1/07/407/019

98 pillola miksija b‟rita (2x49)

 

 

 

EU/1/07/407/020

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

13. NUMRU TAL-LOTT

m’g

 

 

 

 

LOTT

 

li

 

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI KIF JINGĦATATA’

 

 

 

 

 

inali

 

ċ

 

medi

 

Prodott mediċinali jingħata bir-r ċetta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

Prodott

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Sprimeo 300 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 300 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

14 pillola miksija b‟rita

adux

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

49 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b‟ħafna li jkun fih 2 pakketti,ħkull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Użu orali.

ċinali

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALImediLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET)ProdottSPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/039

98 pillola miksija b‟rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f‟dożi

 

 

 

 

singoli)

 

 

 

EU/1/07/407/040

 

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

awtorizzat

LOTT

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATAħ

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

16.

 

ċ

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Sprimeo 300 mg

medi

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI) LI

JKUN FIHA FOLJI PCTFE/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sprimeo 300 mg pilloli miksijin b‟rita

Aliskiren

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b‟rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

280 pillola miksija b‟rita.

 

adux

 

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

98 pillola miksija b‟rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Pakkett b‟ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fihħ49 pillola.

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

ċinali

 

 

 

 

Użu orali.

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta‟ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALImediLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET)ProdottSPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f‟temperatura ‟l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa‟ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/039

98 pillola miksija b‟rita (2x49) (folji perforati diviżibbli f‟dożi

 

 

 

 

singoli)

 

 

 

EU/1/07/407/040

 

280 pillola miksija b‟rita (20x14)

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

awtorizzat

LOTT

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATAħ

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

16.

 

ċ

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Sprimeo 300 mg

medi

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati