Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stalevo (levodopa / carbidopa / entacapone) – Tikkettar - N04BA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaStalevo
Kodiċi ATCN04BA03
Sustanzalevodopa / carbidopa / entacapone
ManifatturOrion Corporation

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg pilloli miksija b’rita levodopa/carbidopa/entacapone

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 50 mg ta’ levodopa, 12.5 mg ta’ carbidopa u 200 mg ta’ entacapone.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

130 pillola miksija b’rita

175 pillola miksija b’rita

250 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/260/001 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/03/260/002 30 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/003 100 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/004 250 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/013 175 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/016 130 pillola miksija b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

stalevo 50/12.5/200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Stalevo 75 mg/18.75 mg/200 mg pilloli miksija b’rita levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 75 mg ta’ levodopa, 18.75 mg ta’ carbidopa u 200 mg ta’ entacapone.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

130 pillola miksija b’rita

175 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/260/024 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/03/260/025 30 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/026 100 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/027 130 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/028 175 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

stalevo 75/18.75/200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg pilloli miksija b’rita levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 100 mg ta’ levodopa, 25 mg ta’ carbidopa u 200 mg ta’ entacapone.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

130 pillola miksija b’rita

175 pillola miksija b’rita

250 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/260/005 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/03/260/006 30 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/007 100 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/008 250 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/014 175 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/017 130 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

stalevo 100/25/200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Stalevo 125 mg/31.25 mg/200 mg pilloli miksija b’rita levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 125 mg ta’ levodopa, 31.25 mg ta’ carbidopa u 200 mg ta’ entacapone.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

130 pillola miksija b’rita

175 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/260/029 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/03/260/030 30 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/031 100 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/032 130 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/033 175 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

stalevo 125/31.25/200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Stalevo 150 mg/37.5 mg/200 mg pilloli miksija b’rita levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg ta’ levodopa, 37.5 mg ta’ carbidopa u 200 mg ta’ entacapone.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

130 pillola miksija b’rita

175 pillola miksija b’rita

250 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/260/009 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/03/260/010 30 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/011 100 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/012 250 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/015 175 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/018 130 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

stalevo 150/37.5/200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Stalevo 175 mg/43.75 mg/200 mg pilloli miksija b’rita levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 175 mg ta’ levodopa, 43.75 mg ta’ carbidopa u 200 mg ta’ entacapone.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

130 pillola miksija b’rita

175 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/260/034 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/03/260/035 30 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/036 100 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/037 130 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/038 175 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

stalevo 175/43.75/200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg pilloli miksija b’rita levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 200 mg ta’ levodopa, 50 mg ta’ carbidopa u 200 mg ta’ entacapone.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

130 pillola miksija b’rita

175 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/260/019 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/03/260/020 30 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/021 100 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/022 130 pillola miksija b’rita

EU/1/03/260/023 175 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

stalevo 200/50/200 mg

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati