Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasigna (nilotinib) – Tikkettar - L01XE08

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTasigna
Kodiċi ATCL01XE08
Sustanzanilotinib
ManifatturNovartis Europharm Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 150 mg kapsuli ibsin

Nilotininb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula iebsa waħda fiha 150 mg nilotinib (bħala hydrochloride monohydrate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose – ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin

28 kapsula iebsa

40 kapsula iebsa

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/422/005

28 kapsula iebsa

EU/1/07/422/009

 

40 kapsula iebsa

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasigna 150 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 150 mg kapsuli ibsin

Nilotinib

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 150 mg kapsuli ibsin

Nilotininb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula iebsa waħda fiha 150 mg nilotinib (bħala hydrochloride monohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose – ara l-fuljett ta’tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin

Pakkett b’ħafna: 112-il kapsula iebsa (4 pakketti ta’ 28).

Pakkett b’ħafna: 120 kapsula iebsa (3 pakketti ta’ 40).

Pakkett b’ħafna: 392 kapsula iebsa (14-il pakkett ta’ 28).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/422/006

112-il kapsula iebsa

EU/1/07/422/010

 

120 kapsula iebsa

 

EU/1/07/422/013

 

392 kapsula iebsa

 

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasigna 150 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 150 mg kapsuli ibsin

Nilotininb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula iebsa waħda fiha 150 mg nilotinib (bħala hydrochloride monohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose – ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin

28 kapsula iebsa. Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna. M’għandhomx jinbiegħu separatament. 40 kapsula iebsa. Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna. M’għandhomx jinbiegħu separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/422/006

112-il kapsula iebsa

EU/1/07/422/010

 

120 kapsula iebsa

 

EU/1/07/422/013

 

392 kapsula iebsa

 

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasigna 150 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT (WOLIT)

KARTUNA TAL-PAKKETT (KAXXA TAL-KARTUN)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 200 mg kapsuli ibsin

Nilotininb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula iebsa waħda fiha 200 mg nilotinib (bħala hydrochloride monohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose – ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin

28 kapsula iebsa

40 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/422/001

PVC/PVDC/Alu [f’wolit] 28 kapsula iebsa

 

 

EU/1/07/422/002

 

PA/Alu/PVC/Alu [f’wolit] 28 kapsula iebsa

 

EU/1/07/422/007

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 28 kapsula iebsa

EU/1/07/422/011

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 40 kapsula iebsa

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasigna 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 200 mg kapsuli ibsin

Nilotinib

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (WOLIT) (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) KARTUNA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (KAXXA TAL-KARTUN) (INKLUŻ IL-KAXXA L- BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 200 mg kapsuli ibsin

Nilotininb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula iebsa waħda fiha 200 mg nilotinib (bħala hydrochloride monohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose – ara l-fuljett ta’tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin

Pakkett b’ħafna: 112-il kapsula iebsa (4 wolits ta’ 28).

Pakkett b’ħafna: 112-il kapsula iebsa (4 pakketti ta’ 28).

Pakkett b’ħafna: 120 kapsula iebsa (3 pakketti ta’ 40).

Pakkett b’ħafna: 392 kapsula iebsa (14-il pakkett ta’ 28).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/Alu [f’wolit] 112-il kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/Alu/PVC/Alu [f’wolit] 112-il kapsula iebsa

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 112-il kapsula iebsa

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 120 kapsula iebsa

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 392 kapsula iebsa

 

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasigna 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

WOLIT TAN-NOFS TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

KAXXA TAL-KARTUN TAN-NOFS TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L- BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasigna 200 mg kapsuli ibsin

Nilotininb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula iebsa waħda fiha 200 mg nilotinib (bħala hydrochloride monohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose – ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin

28 kapsula iebsa. Komponent tal-pakkett b’ħafna li fih 4 wolits. M’għandhomx jinbiegħu separatament.

28 kapsula iebsa. Komponent tal-pakkett b’ħafna li fih 4 kartuniet. M’għandhomx jinbiegħu separatament.

40 kapsula iebsa. Komponent tal-pakkett b’ħafna li fih 3 kartuniet. M’għandhomx jinbiegħu separatament.

28 kapsula iebsa. Komponent tal-pakkett b’ħafna li fih 14-il kartuna. M’għandhomx jinbiegħu separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/Alu [f’wolit] 112-il kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/Alu/PVC/Alu [f’wolit] 112-il kapsula iebsa

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 112-il kapsula iebsa

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 120 kapsula iebsa

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/Alu [f’kaxxa tal-kartun] 392 kapsula iebsa

 

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasigna 200 mg

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati