Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Tikkettar - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTasmar
Kodiċi ATCN04BX01
Sustanzatolcapone
ManifatturMeda AB

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI

JMISS MAL-PRODOTT

Kartuna ta’ Barra u tikketta tal-flixkun, 30, 60, 100, 200 Pillola miksija b’rita

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasmar 100 mg pilloli miksija b’rita

Tolcapone

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 100mg tolcapone

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

200 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Għall-użu orali.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ. Tkissirx jew tfarrakx il-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali ma għandu bżonn l-ebda kondizzjonijiet speċjali għal ħażna.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

L-Isvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/044/007 30 pillola

EU/1/97/044/008 60 pillola

EU/1/97/044/003 100 pillola

EU/1/97/044/0010 200 pillola

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasmar 100mg (applikabbli biss għall-kartuna ta’ barra)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra għall-pakketti b’folji [30 u 60 pillola miksija b’rita]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasmar 100 mg pilloli miksija b’rita

Tolcapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 100mg tolcapone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Għall-użu orali.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ. Tkissirx jew tfarrakx il-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali ma għandu bżonn l-ebda kondizzjonijiet speċjali għal ħażna.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

L-Isvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/044/001 30 pillola

EU/1/97/044/002 60 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasmar 100mg (applikabli biss għall-pakketti ta’ barra)

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasmar 100 mg pilloli miksija b’rita

Tolcapone

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Meda AB.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ Barra u tikketta tal-flixkun, 100 pillola miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasmar 200 mg pilloli miksija b’rita

Tolcapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 200mg tolcapone

Tolcapone 200 mg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Għall-użu orali.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ. Tkissirx jew tfarrakx il-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali ma għandu bżonn l-ebda kondizzjonijiet speċjali għal ħażna.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Meda AB

Pipers vag 2A

S-170 09 Solna

L-Isvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/044/006 100 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasmar 200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI

JMISS MAL-PRODOTT

Kartuna ta’ barra u pakketti b’folji, 30 u 60 pillola miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasmar 200 mg pilloli miksija b’rita

Tolcapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 200mg tolcapone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Għall-użu orali.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ. Tkissirx jew tfarrakx il-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali ma għandu bżonn l-ebda kondizzjonijiet speċjali għal ħażna.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Meda AB

Pipers vag 2A

S-170 09 Solna

L-Isvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/044/004 30 pillola

EU/1/97/044/005 60 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tasmar 200mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tasmar 200 mg pilloli miksija b’rita

Tolcapone

2. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Meda AB.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati