Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Tikkettar - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTekturna
Kodiċi ATCC09XA02
Sustanzaaliskiren
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

Tekturna 150 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

 

m’g

adux

 

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola miksija b’rita

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

90 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

Prodott8. DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/07/408/001

 

 

 

 

 

 

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

EU/1/07/408/002

14-il pillola miksija b’rita

 

adux

 

 

EU/1/07/408/003

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

EU/1/07/408/004

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

EU/1/07/408/005

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

EU/1/07/408/006

56 pillola miksija b’rita

 

 

 

EU/1/07/408/008

90 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

LOTT

 

li

 

 

 

 

14.

 

inali

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

ċ

 

 

medi

 

 

Prodott mediċinali jingħata b r-ri etta tat-tabib.

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

Prodott

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tekturna 150 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

FOLJA (KALENDARJU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tekturna 150 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

awtorizzat

2.

ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

 

 

3.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

adux

 

4.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Lot

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OĦRAJN

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

It-Tnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tlieta

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Erbgħ

a

 

 

ċ

 

 

Il-Ħamis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġimgħa

 

medi

 

 

 

Is-Sibt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħadd

 

 

 

Prodott

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL_KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tekturna 150 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

awtorizzat

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

49 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATAli

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

6.

medi

 

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jin laħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

awtorizzat

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

EU/1/07/408/009

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

LOTT

NUMRU TAL-LOTT

 

adux

 

13.

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

16.

 

medi

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

 

 

Prodott

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tekturna 150 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

awtorizzat

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

98 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.adux

 

 

 

280 pillola miksija b’rita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATAli

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

6.

medi

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jin laħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

awtorizzat

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

 

 

 

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

 

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

LOTT

NUMRU TAL-LOTT

 

adux

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

16.

 

medi

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

Tekturna 300 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

ħ

 

 

 

14-il pillola miksija b’rita

 

 

m’g

adux

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola miksija b’rita

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

inali

 

 

 

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jin medilaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/07/408/011

 

 

 

 

 

 

7 pilloli miksijin b’rita

 

 

 

EU/1/07/408/012

14-il pillola miksija b’rita

 

adux

 

 

EU/1/07/408/013

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

EU/1/07/408/014

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

EU/1/07/408/015

50 pillola miksija b’rita

 

 

 

EU/1/07/408/016

56 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

13. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

LOTT

 

li

 

 

 

 

14.

 

inali

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

ċ

 

 

medi

 

 

Prodott mediċinali jingħata b r-ri etta tat-tabib.

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

Prodott

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tekturna 300 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

FOLJA (KALENDARJU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tekturna 300 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

awtorizzat

2.

ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

 

 

3.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

adux

 

4.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Lot

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OĦRAJN

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

It-Tnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tlieta

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Erbgħ

a

 

 

ċ

 

 

Il-Ħamis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġimgħa

 

medi

 

 

 

Is-Sibt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ħadd

 

 

 

Prodott

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL_KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tekturna 300 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

awtorizzat

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

14 pillola miksija b’rita

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull wieħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

adux

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 30 pillola.

 

 

 

 

49 pillola miksija b’rita

m’g

 

 

 

 

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li jkun f h 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

 

 

 

 

 

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/018

 

90 pillola miksija b’rita (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

 

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

ħ

 

m’g

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

li

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta t t-t b b.

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

16.

 

medi

 

 

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tekturna 300 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed ikun fih 28 pillola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

90 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 3 pakketti, kull wieħed bi 30 pillola.

 

 

 

 

98 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun

fih 2 pakketti, kull wieħed ikun fih 49 pillola.

 

 

 

 

 

 

280 pillola miksija b’rita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett b’ħafna li jkun fih 20 pakkett, kull w eħed ikun fih 14-il pillola.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

 

 

Prodott8. DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

 

 

 

 

 

 

84 pillola miksija b’rita (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/018

 

90 pillola miksija b’rita (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

 

98 pillola miksija b’rita (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

 

280 pillola miksija b’rita (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

ħ

 

m’g

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

li

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta t t-t b b.

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

16.

 

medi

 

 

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati