Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telmisartan Teva (telmisartan) – Tikkettar - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTelmisartan Teva
Kodiċi ATCC09CA07
Sustanzatelmisartan
ManifatturTeva B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna tal-folji li jistgħu jitqaxxru

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telemisartan Teva 20 mg pilloli telmisartan

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 20 mg telmisartan

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sorbitol (E420). Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14x1 pilloli

28x1 pilloli

30x1 pilloli

40x1 pilloli

56x1 pilloli

60x1 pilloli

84x1 pilloli

90x1 pilloli

98x1 pilloli

100x1 pilloli

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

1.Issepara ċellula individwali ta’ folja mill-kumplament billi b’attenzjoni iċċarrat bil-mod madwar il-perforazzjoni.

2.B’attenzjoni qaxxxar is-saff tal-karti ta’ fuq

3.Imbotta l-pillola minn ġol-fojl espost

4.Qiegħed il-pillola fil-ħalq u ibla’ bl-ilma jew likwidu adattat.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/610/001

14 x 1 pilloli

EU/1/09/610/002

28 x 1 pilloli

EU/1/09/610/003

30 x 1 pilloli

EU/1/09/610/004

40 x 1 pilloli

EU/1/09/610/005

56 x 1 pilloli

EU/1/09/610/006

60 x 1 pilloli

EU/1/09/610/007

84 x 1 pilloli

EU/1/09/610/008

90 x 1 pilloli

EU/1/09/610/009

98 x 1 pilloli

EU/1/09/610/010

100 x 1 pilloli

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Telemisartan Teva 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna tal-folji

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telmisartan Teva 20 mg pilloli telmisartan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 20 mg ta’ telmisartan

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sorbitol (E420). Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14x1 pilloli

28x1 pilloli

30x1 pilloli

40x1 pilloli

56x1 pilloli

60x1 pilloli

84x1 pilloli

90x1 pilloli

98x1 pilloli

100x1 pilloli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/610/031

14 x 1 pilloli

EU/1/09/610/032

28 x 1 pilloli

EU/1/09/610/033

30 x 1 pilloli

EU/1/09/610/034

40 x 1 pilloli

EU/1/09/610/035

56 x 1 pilloli

EU/1/09/610/036

60 x 1 pilloli

EU/1/09/610/037

84 x 1 pilloli

EU/1/09/610/038

90 x 1 pilloli

EU/1/09/610/039

98 x 1 pilloli

EU/1/09/610/040

100 x 1 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Telmisartan Teva 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna tal-folji li jistgħu jitqaxxru

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telemisartan Teva 40 mg pilloli telmisartan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 40 mg telmisartan

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sorbitol (E420). Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14x1 pilloli

28x1 pilloli

30x1 pilloli

40x1 pilloli

56x1 pilloli

60x1 pilloli

84x1 pilloli

90x1 pilloli

98x1 pilloli

100x1 pilloli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

1.Issepara ċellula individwali ta’ folja mill-kumplament billi b’attenzjoni iċċarrat bil-mod madwar il-perforazzjoni.

2.B’attenzjoni qaxxxar is-saff tal-karti ta’ fuq

3.Imbotta l-pillola minn ġol-fojl espost

4.Qiegħed il-pillola fil-ħalq u ibla’ bl-ilma jew likwidu adattat.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/610/011

14 x 1 pilloli

EU/1/09/610/012

28 x 1 pilloli

EU/1/09/610/013

30 x 1 pilloli

EU/1/09/610/014

40 x 1 pilloli

EU/1/09/610/015

56 x 1 pilloli

EU/1/09/610/016

60 x 1 pilloli

EU/1/09/610/017

84 x 1 pilloli

EU/1/09/610/018

90 x 1 pilloli

EU/1/09/610/019

98 x 1 pilloli

EU/1/09/610/020

100 x 1 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Telemisartan Teva 40 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna tal-folji

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telmisartan Teva 40 mg pilloli telmisartan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 40 mg ta’ telmisartan.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sorbitol (E420). Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14x1 pilloli

28x1 pilloli

30x1 pilloli

40x1 pilloli

56x1 pilloli

60x1 pilloli

84x1 pilloli

90x1 pilloli

98x1 pilloli

100x1 pilloli

30 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/610/041

14 x 1 pilloli

EU/1/09/610/042

28 x 1 pilloli

EU/1/09/610/043

30 x 1 pilloli

EU/1/09/610/044

40 x 1 pilloli

EU/1/09/610/045

56 x 1 pilloli

EU/1/09/610/046

60 x 1 pilloli

EU/1/09/610/047

84 x 1 pilloli

EU/1/09/610/048

90 x 1 pilloli

EU/1/09/610/049

98 x 1 pilloli

EU/1/09/610/050

100 x 1 pilloli

EU/1/09/610/061

30 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Telmisartan Teva 40 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna tal-folji li jistgħu jitqaxxru

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telemisartan Teva 80 mg pilloli telmisartan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 80 mg telmisartan

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sorbitol (E420). Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14x1 pilloli

28x1 pilloli

30x1 pilloli

40x1 pilloli

56x1 pilloli

60x1 pilloli

84x1 pilloli

90x1 pilloli

98x1 pilloli

100x1 pilloli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

1.Issepara ċellula individwali ta’ folja mill-kumplament billi b’attenzjoni iċċarrat bil-mod madwar il-perforazzjoni.

2.B’attenzjoni qaxxxar is-saff tal-karti ta’ fuq

3.Imbotta l-pillola minn ġol-fojl espost

4.Qiegħed il-pillola fil-ħalq u ibla’ bl-ilma jew likwidu adattat.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/610/021

14 x 1 pilloli

EU/1/09/610/022

28 x 1 pilloli

EU/1/09/610/023

30 x 1 pilloli

EU/1/09/610/024

40 x 1 pilloli

EU/1/09/610/025

56 x 1 pilloli

EU/1/09/610/026

60 x 1 pilloli

EU/1/09/610/027

84 x 1 pilloli

EU/1/09/610/028

90 x 1 pilloli

EU/1/09/610/029

98 x 1 pilloli

EU/1/09/610/030

100 x 1 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Telemisartan Teva 80 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna tal-folji

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telmisartan Teva 80 mg pilloli telmisartan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 80 mg ta’ telmisartan.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sorbitol (E420). Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14x1 pilloli

28x1 pilloli

30x1 pilloli

40x1 pilloli

56x1 pilloli

60x1 pilloli

84x1 pilloli

90x1 pilloli

98x1 pilloli

100x1 pilloli

30 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/610/051

14 x 1 pilloli

EU/1/09/610/052

28 x 1 pilloli

EU/1/09/610/053

30 x 1 pilloli

EU/1/09/610/054

40 x 1 pilloli

EU/1/09/610/055

56 x 1 pilloli

EU/1/09/610/056

60 x 1 pilloli

EU/1/09/610/057

84 x 1 pilloli

EU/1/09/610/058

90 x 1 pilloli

EU/1/09/610/059

98 x 1 pilloli

EU/1/09/610/060

100 x 1 pilloli

EU/1/09/610/062

30 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Telmisartan Teva 80 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telemisartan Teva 20 mg pilloli telmisartan

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telemisartan Teva 40 mg pilloli telmisartan

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Telemisartan Teva 80 mg pilloli telmisartan

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati