Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Tikkettar - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaThyrogen
Kodiċi ATCH01AB01
Sustanzathyrotropin alfa
ManifatturGenzyme Europe B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA - PAKKETT TA’ KUNJETT WIEĦED

KARTUNA TA’ BARRA - PAKKETT TA’ ŻEWĠ KUNJETTI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Thyrogen 0.9 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Thyrotropin alfa

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 0.9 mg/ml ta’ thyrotropin alfa meta jiġi rikostitwit b’1.2 ml ta’ ilma għall- injezzjonijiet.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

Mannitol

Sodium phosphate monobasic, monohydrate

Sodium phosphate dibasic, heptahydrate

Sodium chloride

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett 1 ta’ trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2 kunjetti ta’ trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni ugwali għal 2 dożi li għandhom jingħataw fi żmien 24 siegħa minn xulxin.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Injezzjoni ġol-muskoli biss.

1 ml biss għandu jinġibed li hu ekwivalenti għal 0.9 ta’ thyrotropin alfa. L-għoti għandu jsir fi żmien 3 sigħat mir-rikostituzzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħzen fi friġġ (2°C - 8°C).

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Biex jintuża darba biss.

Kwalunkwe soluzzjoni mhux użata għandha tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hi aċċettata.

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Thyrogen 0.9 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni thyrotropin alfa

Użu għal ġol-muskoli.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C).

Genzyme Europe B.V.-NL

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati