Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tobi Podhaler (tobramycin) – Tikkettar - J01GB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTobi Podhaler
Kodiċi ATCJ01GB01
Sustanzatobramycin
ManifatturNovartis Europharm Ltd  

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’WIEĦED (INKLUŻA L-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

TOBI Podhaler 28 mg trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Tobramycin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 28 mg tobramycin.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), calcium chloride u sulphuric acid (għall- aġġustament tal-pH).

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

56 kapsula + inhaler wieħed

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Dejjem aħżen l-inhaler fil-kontenitur tiegħu.

Tiblax il-kapsuli.

4 kapsuli = doża waħda. Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

(Sabiex tintwera biss fl-għatu ta’ ġewwa tal-kartuna ta’ barra tal-pakkett)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. 4 kapsuli = doża waħda.

Timbuttax il-kapsuli minn ġol-fojl.

Aqta’ tul il-perforazzjonijiet mit-tul u wara mill-wiesa’: ara Figuri (a) u (b).

Umbagħad qaxxar il-fojl fuq wara tal-folja billi tremblu lura mill-kapsula u b’hekk tikxef kapsula waħda kull darba, ara Figuri (ċ) u (d). Żomm il-fojl magħluq safejn tkun wasalt tremblu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u jinħareġ eżatt qabel ma jintuża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/652/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TOBI Podhaler

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA GĦAL ĠIMGĦA (MINGĦAJR IL- KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

TOBI Podhaler 28 mg trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Tobramycin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 28 mg tobramycin.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), calcium chloride u sulphuric acid (għall- aġġustament tal-pH).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

56 kapsula + inhaler wieħed

Il-kontenut tal-pakkett b’ħafna. M’għandux jinbiegħ b’mod separat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Dejjem aħżen l-inhaler fil-kontenitur tiegħu.

Tiblax il-kapsuli.

4 kapsuli = doża waħda. Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

(Għandu jidher biss fuq ġewwa tal-għatu tal-kartuna intermedja tal-pakkett b’ħafna)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. 4 kapsuli = doża waħda.

Timbuttax il-kapsuli minn ġol-fojl.

Aqta’ tul il-perforazzjonijiet mit-tul u wara mill-wiesa’: ara Figuri (a) u (b).

Umbagħad qaxxar il-fojl fuq wara tal-folja billi tremblu lura mill-kapsula u b’hekk tikxef kapsula waħda kull darba, ara Figuri (ċ) u (d). Żomm il-fojl magħluq safejn tkun wasalt tremblu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u jinħareġ eżatt qabel ma jintuża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/10/652/002

pakkett b’ħafna għal xahar

 

 

 

EU/1/10/652/003

 

żewġ pakketti b’ħafna għal xahar imgeżwrin fil-

 

 

 

 

fojl

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TOBI Podhaler

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

TOBI Podhaler 28 mg trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Tobramycin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 28 mg tobramycin.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), calcium chloride u sulphuric acid (għall- aġġustament tal-pH).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Pakkett b’ħafna: 224 kapsula (4 pakketti ta’ 56 + inhaler wieħed) + inhaler żejjed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Dejjem aħżen l-inhaler fil-kontenitur tiegħu.

Tiblax il-kapsuli.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

Inhaler wieħed żejjed fuq ġewwa. Uża dan jekk l-inhaler tal-ġimgħa mhuwiex qed jaħdem sew, ixxarrab, jew waqagħlek mal-art.

(Għandu jidher biss fuq ġewwa tal-għatu tal-kartuna ta’ barra tal-pakkett b’ħafna)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Tuża l-edba inhaler u l-kontenitur tiegħu għal aktar minn ġimgħa.

Jekk jogħġbok armi l-inhaler u l-kontenitur tiegħu wara ġimgħa tużahom. Jeħtieġu ERBA’ kapsuli biex tieħu doża WAĦDA sħiħa.

4 kapusli = doża waħda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u jinħareġ eżatt qabel ma jintuża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/652/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TOBI Podhaler

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA GĦAL XAHAR LI FIHA

2 PAKKETTI GĦAL XAHAR, U KULL PAKKETT FIH 4 PAKKETTI TA’ ĠIMGĦA (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

TOBI Podhaler 28 mg trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Tobramycin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 28 mg tobramycin.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), calcium chloride u sulphuric acid (għall- aġġustament tal-pH).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

224 kapsula + 5 inhalers

Pakkett għal xahar. Il-kontenut tal-pakkett b’ħafna. . M’għandux jinbiegħ b’mod separat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Dejjem aħżen l-inhaler fil-kontenitur tiegħu.

Tiblax il-kapsuli.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

Inhaler wieħed żejjed fuq ġewwa. Uża dan jekk l-inhaler tal-ġimgħa mhuwiex qed jaħdem sew, ixxarrab, jew waqagħlek mal-art.

(Għandu jidher biss fuq ġewwa tal-għatu tal-kartuna ta’ barra tal-pakkett b’ħafna)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Tuża l-edba inhaler u l-kontenitur tiegħu għal aktar minn ġimgħa.

Jekk jogħġbok armi l-inhaler u l-kontenitur tiegħu wara ġimgħa tużahom. Jeħtieġu ERBA’ kapsuli biex tieħu doża WAĦDA sħiħa.

4 kapusli = doża waħda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u jinħareġ eżatt qabel ma jintuża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/652/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TOBI Podhaler

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IT-TIKKETTA FUQ IL-PAKKETTI B’ĦAFNA MGEŻWRA FIL-FOJL LI FIHOM 2 PAKKETTI GĦAL XAHAR, LI KULL WIEĦED FIH 4 PAKKETTI TA’ ĠIMGĦA (INKLUŻA L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

TOBI Podhaler 28 mg trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Tobramycin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 28 mg tobramycin.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), calcium chloride u sulphuric acid (għall- aġġustament tal-pH).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Pakkett b’ħafna: 448 kapsula (2 pakketti ta’ 224 + 5 inhalers)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Dejjem aħżen l-inhaler fil-kontenitur tiegħu.

Tiblax il-kapsuli.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u jinħareġ eżatt qabel ma jintuża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/652/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TOBI Podhaler

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

TOBI Podhaler 28 mg trab li jittieħed man-nifs, kapsuli ibsin

Tobramycin

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Għal biex jinġibed man-nifs biss. Tiblagħhomx. Uża l-kapsuli minnufih wara li tneħħihom mill-folja. Timbuttax il-kapsula minn ġol-fojl.

4 kapsuli = doża waħda

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati