Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tredaptive (laropiprant /nicotinic acid) – Fuljett ta’ tagħrif - C10AD52

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTredaptive
Kodiċi ATCC10AD52
Sustanzalaropiprant /nicotinic acid
ManifatturMerck Sharp

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Tredaptive 1,000 mg/20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat aċidu nikotiniku/laropiprant

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett.

F’dan il-fuljett:

 

1.

X’inhu Tredaptive u għaliex jintuża

awtorizzat

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Tredaptive

 

3.

Kif għandek tieħu Tredaptive

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

5.

Kif taħżen Tredaptive

 

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

 

1.X’inhu Tredaptive u għaliex jintuża

L-isem tal-mediċina tiegħek huwa Tredaptive. Huwa fih żewġ sustanzi attivi differenti:

 

 

 

adux

 

ħ

aċidu nikotiniku, mediċina li timmodifika ix-xaħmijiet u

laropiprant, li jnaqqas is-sintomi ta’ fawra, effett sekondarju komuni ta’ l-aċidu nikotiniku.

Kif Jaħdem Tredaptive

m’g

 

li

 

Tredaptive jintuża mad-dieta:

biex ibaxxi l-livell tal-kolesterol ‘ħażin’ tiegħek. Huwa jagħmel dan billi jbaxxi l-livelli ta’ kolesterol totali, kolesterol LDL,ċsustanzi xaħmija msejħa trigliċeridi u apo B (parti mil-LDL) fid-demm.

biex jgħolli l-livelli tal-kol sterol ‘tajjeb’ (kolesterol HDL) u apo A-I (parti mill-HDL).inalimedi

X’għandi nkunProdottnaf dwar il-kolesterol u t-trigliċeridi?

Il-kolesterol huwa wieħed mill-bosta xaħmijiet li hemm f’ġismek. Il-kolesterol totali tiegħek huwa magħmul prinċipalment minn kolesterol ‘ħażin’ (LDL) u ‘tajjeb’ (HDL).

Kolesterol LDL huwa xi kultant imsejjaħ kolesterol ‘ħażin’ minħabba li jista’ jinġema’ mal-ħitan ta’ l- arterji tiegħek u jifforma plakka. Maż-żmien, din l-akkumulazzjoni tal-plakka tista’ twassal għal imblukkar ta’ l-arterji tiegħek. Dan l-imblukkar jista’ jnaqqas jew jimblokka l-fluss tad-demm lejn l- organi vitali bħall-qalb u l-moħħ. Meta l-fluss tad-demm jiġi imblokkat, ir-riżultat jista’ jkun jew attakk tal-qalb jew puplesija.

Il-kolesterol HDL huwa xi kultant imsejjaħ kolesterol ‘tajjeb’ minħabba li jżomm lill-kolesterol ‘ħażin’ milli jinġema’ fl-arterji u minħabba li jipproteġi kontra l-mard tal-qalb.

It-tirgliċeridi huma xaħam ieħor li jinsab f’demmek. Jistgħu jżidu r-riskju tiegħek li tiżviluppa problemi tal-qalb.

F’ħafna min-nies, għall-ewwel ma jkun hemm ebda sinjal ta’ problemi bil-kolesterol. It-tabib jista’ jkejjel il-kolesterol tiegħek b’test sempliċi tad-demm. Żur it-tabib tiegħek b’mod regolari sabiex iżżomm kontroll tal-kolesterol tiegħek u ddiskuti l-miri tiegħek mat-tabib tiegħek.

Tredaptive jintuża flimkien ma’ dieta u eżerċizzju f’pazjenti adulti b’iperkolesterolimja primarja jew dislipidimja mħallta:

meta ma tistax tikkontrolla l-livelli tal-kolesterol tiegħek bi statin waħdu (kategorija ta’ mediċini li jbaxxu l-kolesterol li taħdem fil-fwied);

meta ma tistax tittollera statin jew meta statin ma jkunx rakkomandat għalik.

Pazjenti b’dislipidimja mħallta kkombinata għandhom livelli għoljin ta’ kolesterol LDL ‘ħażin’ u trigliċeridi (tip ta’ xaħam), u livelli baxxi ta’ kolesterol HDL ‘tajjeb’ fid-demm. Iperkolesterolimja primarja hija meta l-livelli tal-kolesterol fid-demm huma għoljin. Primarja tfisser li l- iperkolesterolimja m’għandhiex kawża li tista’ tiġi identifikata.

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Tredaptive

Tiħux Tredaptive

 

jekk inti allerġiku għall-aċidu nikotiniku, għal laropiprant, jew għal xi sustanz oħra ta’ din il-

 

mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

 

jekk bħalissa għandek problemi bil-fwied.

awtorizzat

jekk għandek ulċera fl-istonku tiegħek.

jekk għandek fsada arterjali.

Tiħux Tredaptive jekk xi waħda minn dawn ta’ hawn fuq tgħodd għalik. Jekk m’intix ċert, kellem lit- tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Tredaptive.

adux

jekk għandek xi allerġiji.lim’g

jekk xi darba kellek mard tal-fwied,inalisuffejra (disturb tal-fwied li jikkawża sfurija tal-ġilda u ta’ l-abjad ta’ l-għajn), jew mard epatobilj ri (fwied u l-kanal biljari).

jekk għandek problemi bil-kliewi.ċ

jekk għandek problemimedibit-t rojde.

jekk tixrob ammonti kbar ta’ alkoħol.

jekk inti jew membri tal-familja li jiġu mill-qrib minnek għandkom disturb fil-muskoli li

jintiret, jew xi darba kellek problemi bil-muskoli matul trattament b’mediċini li jbaxxu l- kolesterolProdottli jissejħu “statins” jew fibrati.

jekk għandek uġigħ fil-muskoli, sensittività fil-muskoli, jew dgħjufija mhux spjegata fil- muskoli. Jekk għandek dawn is-sintomi, kellem lit-tabib tiegħek immedjatament.

jekk għandek zokkor għoli fid-demm jew dijabete.

jekk għandek problemi b’qalbek.

jekk se tagħmel operazzjoni.

jekk għandek il-gotta.

jekk għandek livelli baxxi ta’ fosfru.

jekk għandek aktar minn 70 sena.

jekk qed tieħu simvastatin (statin) jew mediċina li fiha simvastatin u inti Ċiniż/a.Twissijiet u prekawzjonijietħ

Jekk m’intix ċert dwar jekk xi waħda minn dawn ta’ hawn fuq tapplikax għalik, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Tredaptive.

Testijiet tad-demm u monitoraġġ

Ara lit-tabib tiegħek regolarment biex tiċċekkja l-livelli tal-kolesterol LDL (ħażin) u HDL

(tajjeb) u l-livell tat-trigliċeridi tiegħek.

It-tabib tiegħek għandu jagħmillek test tad-demm qabel ma tibda tieħu Tredaptive biex

jiċċekkja kemm qed jaħdem sewwa l-fwied tiegħek.

It-tabib tiegħek għandu mnejn ikun iridek tagħmel ukoll testijiet tad-demm perjodiċi wara li tibda tieħu Tredaptive biex jiċċekkja kemm qiegħed jaħdem sewwa l-fwied tiegħek u għal effetti sekondarji oħra.

Tfal u adoloxxenti

Tredaptive ma ġiex studjat fi tfal u adoloxxenti ta’ taħt it-18-il sena. Għalhekk Tredaptive m’għandux jintuża fi tfal u adoloxxenti ta’ taħt it-18-il sena.

Mediċini oħra u Tredaptive

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċina oħra. Dan jinkludi mediċini mingħajr riċetta, vitamini, u supplimenti tal-ħxejjex.

B’mod partikolari, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu xi ħaġa minn dawn li ġejjin:

mediċini użati biex ibaxxu l-pressjoni tad-demm.

 

mediċini użati biex ibaxxu l-kolesterol imsejħa ‘sekwestranti ta’ l-aċidu biljari’, bħall-

 

colestyramine.

 

zidovudine, mediċina użata għall-HIV.

 

midazolam, mediċina biex traqqdek qabel xi proċeduri mediċi.

 

vitamini jew supplimenti li fihom l-aċidu nikotiniku.

 

clopidogrel u acetylsalicylic acid (ASA), mediċini li jgħinu fil-prevenzjoni ta’ emboli

 

perikolużi.

awtorizzat

mediċini użati biex ibaxxu l-kolesterol imsejħa ‘statins’.

 

Għid ukoll lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu simvastatin (st tin) jew mediċina li fiha simvastatin u jekk

inti Ċiniż/a.

adux

 

ħ

Jekk m’intix ċert dwar jekk xi waħda minn dawn ta’ hawn fuq tapplikax għalik, kellem lit-tabib jew

lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Tredaptive.

m’g

 

li

Tredaptive ma’ ikel, xorb u alkoħol inali

Biex tbaxxi ċ-ċans tiegħek ta’ċfwawar,ikelevita li tixrob alkoħol jew xorb jaħraq jew li tiekolpikkanti qrib il-ħin li tieħu -doża tiegħek ta’ Tredaptive.

Huwa importanti li ssegwi l-parir mogħti f’sezzjoni 3 Kif għandek tieħu Tredaptive.

Tqala u treddigħ

medi

Tredaptive mhuwiex irrakkomandat waqt it-tqala sakemm ma jkunx meħtieġ b’mod ċar.

Tkellem mat-tabib tiegħek qabel tieħu Tredaptive jekk:

Inti tqila jew qiegħda tippjana biex tinqabad tqila. Mhux magħruf jekk Tredaptive jagħmilx ħsara lit-ta bija mhux imwielda tiegħek.

Qiegħda tredda’ jew qiegħda tippjana li tredda’. Mhux magħruf jekk Tredaptive jgħaddix għal

ġol-ħalib tas-sider tiegħek. Madankollu, l-aċidu nikotiniku, li huwa component ta’ Tredaptive, jgħaddi għal ġol-ħalib tas-sider.Prodott

Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk Tredaptive hux tajjeb għalik.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Xi nies jistordu wara li jieħdu Tredaptive. Jekk tistordi, inti għandek tevita li ssuq jew tħaddem magni wara li tieħu Tredaptive.

Tredaptive fih il-lactose

Tredaptive fih tip ta’ zokkor imsejjaħ lactose. Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal xi tipi ta’ zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

3.Kif għandek tieħu Tredaptive

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Kemm għandek tieħu

Inti għandek tibda billi tieħu pillola waħda kuljum.

Wara 4 ġimgħat, it-tabib tiegħek jista’ jgħolli d-doża tiegħek għal żewġ pilloli kuljum.

Jekk qed taqleb minn mediċina li fiha 2,000 mg jew aktar ta’ aċidu nikotiniku li jintreħa bil- mod, it-tabib tiegħek jista’ jibdik fuq żewġ pilloli ta’ Tredaptive kuljum. Jekk qed taqleb minn mediċina b’inqas minn 2,000 mg ta’ aċidu nikotiniku li jintreħa bil-mod, inti għandek tibda billi tieħu pillola waħda ta’ Tredaptive kuljum. Wara 4 ġimgħat, it-tabib tiegħek jista’ jżidlek id- doża ta’ Tredaptive għal żewġ pilloli kuljum.

Kif għandek tieħdu

 

 

 

 

Ħu Tredaptive darba kuljum, filgħaxija jew qabel torqod.

 

Ħu Tredaptive ma’ l-ikel.

 

 

 

 

Ibla’ kull pillola sħiħa. Sabiex il-mediċina tiegħek taħdem kif suppost, m’għandekx taqsam,

 

tkisser, tfarrak, jew tomgħod il-pillola qabel ma tiblagħha.

 

Evita li tixrob alkoħol jew xarbiet sħan jew li tiekol ikel pikkanti qrib il-ħin meta għandek tieħu

 

Tredaptive. Dan għandu jnaqqas iċ-ċans ta’ fawra (fawra tal-ġild , sensazzjoni ta’ sħana, ħakk,

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

jew tingiż, speċjalment f’rasek, għonqok, sidrek u l-parti ta’ fuq ta’ dahrek).

It-teħid ta’ aspirina qabel tieħu Tredaptive ma jnaqqasx il-fwawar tiegħek aktar milli tieħu

 

Tredaptive waħdu. Għalhekk, m’hemmx bżonn li

 

spirina biex tnaqqas is-sintomi tal-

 

fwawar. Jekk tieħu aspirina għal xi raġuni, kompli segwiaduxl-parir tat-tabib tiegħek.

 

 

 

tieħu

 

 

Jekk tieħu Tredaptive aktar milli suppost

m’g

 

 

Fil-każ ta’ doża eċċessiva, ġew irrapportatilir-reazzjonijiet avversi li ġejjin: fwawar, uġigħ ta’ ras, prurite (ħakk), dardir, sturdament, rimettar, dijarrea, uġigħ addominali/skumdità u uġigħ fid-d h r.

Jekk tieħu aktar milli suppost,ċkellem tabib jew spiżjar immedjatament.

Jekk tinsa tieħu Tredaptive

Jekk tinsa tieħu doża, tiħux doża żejda. Kompli bid-doża tiegħek tas-soltu filgħaxija jew qabel

torqod meta jmissek. Madankollu, jekk ma tiħux Tredaptive għal sebat ijiem jew aktar konsekuttivi, kellem lit-tabib tiegħek qabel terġa’ tibda Tredaptive.medi

Jekk tieqaf tieħuProdottTredaptive

Tiqafx tieħu T edaptive mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek. Il-problema tal-kolesterol tiegħek tista’ terġa’ titfaċċa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

L-effetti sekondarji ta’ Tredaptive huma:

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10)

fawra (li ġeneralment tinkludi ħmura tal-ġilda, sensazzjoni ta’ sħana, ħakk, jew tingiż, speċjalment fir-ras, l-għonq, is-sider u n-naħa ta’ fuq tad-dahar). Jekk ikun hemm fawra, is- sintomi normalment jidhru l-aktar fil-bidu u ġeneralment jonqsu mal-ħin.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

 

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

tingiż jew tirżiħ tal-idejn jew tas-saqajn

 

 

 

uġigħ fl-addome

 

 

 

dijarea

 

 

 

stonku mqalleb jew ħruq ta’ l-istonku

 

 

 

nawsja (tħossok imdardar)

 

 

 

tiddardar (rimettar)

 

 

 

prurite (ħakk)

 

 

 

raxx

 

 

 

ħorriqija

 

 

awtorizzat

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

gotta

 

 

nuqqas ta’ rqad

 

 

sturdament

 

 

palpitazzjonijiet (tħoss qalbek tħabbat)

 

adux

pressjoni baxxa

 

qtugħ ta’ nifs

 

 

ġilda xotta

 

 

raxx b’tikek ħomor u ċatti

 

 

uġigħ jew sensittività fil-muskoli

ħ

 

m’g

 

 

tkexkix ta’ bard

 

 

uġigħ

 

 

 

li

 

 

nefħa fis-swaba’ tal-idejn, fis-swaba’ tas-saqajn jew fl-għekiesi

Barra minn hekk, sintomu wieħed jewċaktarinaliminn dawn li ġejjin ġew irrappurtati b’mod mhux

nefħa fil-wiċċ, xufftejn,mediilsi n, u/jew gerżuma li tista’ tikkawża diffikultà fit-teħid tan-nifs jew biex tibla’ (anġjoedi a, li jista’ jkollha bżonn trattament mill-ewwel)

ħass ħażinProdott

qtugħ ta’ nifsfrekwenti (anqas minn 1 minn kull 100 pazjent) bħala parti minn reazzjoni allerġika għal Tredaptive.

kesħa

pressjoni tad-demm aktar għolja

nefħa fix-xufftejn

sensazzjoni ta’ ħruq

raxx mal-ġisem kollu

uġigħ fil-ġogi

nefħa fis-saqajn

taħbita tal-qalb mgħaġġla

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1000)

imnieħer inixxi

tnaqqis fit-tolleranza għall-glucose (zokkor)

ansjetà

emigranja

ħass ħażin

taħbit tal-qalb mgħaġġel jew mhux regolari

sturdament x’ħin tqum bilwieqfa

tifwiq

ulċera fl-istonku

disturb fil-ġilda bi qxur skur bellusi imsejjaħ acanthosis nigricans

irqajja’ ta’ ġilda skura

ħruġ ta’ għaraq

dgħufija fil-muskoli

dgħufija

nefħa mifruxa

Mhux magħruf: il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli

Barra minn hekk, dawn li ġejjin kienu rrappurtati matul esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq bi Tredaptive u/jew bi prodotti ta’ aċidu nikotiniku oħrajn (waħedhom u/jewawtorizzatb’ċerti mediċini oħrajn li jbaxxu l-kolesterol):

• reazzjoni allerġika serja f’daqqa (xokk anafilattiku). Is-sintomi nkludew ħass ħażin, qtugħ ta’ nifs, tħarħir jew diffikultà fit-teħid tan-nifs, nefħa tal-wiċċ, xofftejn, ilsien, ħakk, ħorriqija fuq il-ġilda. Din il-kundizzjoni teħtieġ attenzjoni medika minnufih.

• disturbi fl-għajnejn imsejħa amblijopja tossika u edima makul ċ-ċis ojde li jistgħu jwasslu għal vista mċajpra, imnaqqsa jew telf tal-vista

ġilda u/jew l-abjad tal-għajnejn jisfaru (suffejra)

adux

raxx bl-infafet.

 

 

 

 

ħ

 

 

m’g

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

li

 

 

 

 

5.Kif taħżen Tredaptive

 

inali

ċ

medi

 

Żomm din il-mediċina fejn ma tidh rx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara -data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-folja wara JIS.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-

umdità.

Prodott

 

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Tredaptive

Is-sustanzi attivi huma l-aċidu nikotiniku u laropiprant. Kull pillola fiha 1,000 mg aċidu nikotiniku u 20 mg laropiprant.

Is-sustanzi l-oħra huma: hypromellose (E464), colloidal anhydrous silica (E551), sodium stearyl fumarate, hydroxypropylcellulose (E463), microcrystalline cellulose (E460), croscarmellose sodium, lactose monohydrate, u magnesium stearate.

Din il-mediċina hija disponibbli bħala pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat. Dan ifisser li sustanza attiva waħda jew aktar tintreħa bil-mod fuq perjodu ta’ żmien.

Kif jidher Tredaptive u l-kontenut tal-pakkett

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat hija pillola bajda għal offwajt, forma ta’ kapsula, li għandha “552” ibbuzzat fuq naħa waħda.

Folja opaka tal-PVC/Aclar mgħottija b’aluminju push-through f’pakketti ta’ 14, 28, 56, 84, 98, 168

196 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat, pakketti multipli li fihom 196 (2 pakketti ta’ 98) pillola li jerħu l-mediċina b’mod modifikat u 49 x 1 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat f’folja unit dose perforata.

Folja ta’ l-aluminju/aluminju b’għata push-through f’pakketti ta’ 14, 28, 56, 168 pillola li terħi l- mediċina b’mod modifikat u 32 x 1 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat f’folja ta’ doża waħda perforata.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni

 

 

 

 

 

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentantawtorizzatlokali tad-Detentur

għat-Tqegħid fis-Suq

 

 

 

Manifattur

Merck Sharp & Dohme Ltd.

 

 

 

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

 

 

 

Shotton Lane, Cramlington

Hertfordshire EN11 9BU

 

 

 

Northumberland NE23 3 JU

Ir-Renju Unit

 

 

 

Ir-Renju Unit

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

 

 

adux

 

 

 

Belgique/België/Belgien

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

 

 

 

m’g

 

 

 

 

MSDħBelgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

 

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

 

 

li

dpoc_belux@merck.com

 

 

 

 

 

 

България

 

 

inali

Magyarország

 

 

 

 

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

 

MSD Pharma Hungary Kft.

Тел.: +359 2 819 3737

ċ

 

Tel.: +36 1 888 53 00

 

 

 

info-msdbg@merck.com

 

 

 

hungary_msd@merck.com

Česká republika

 

 

 

Malta

 

Merck Sharp & Dohme s. .o.medi

 

 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

 

Prodott

 

 

 

Tel: +8007 4433 (+356 99917558)

Tel.: +420 233 010 111

 

 

 

msd_cr@merck.com

 

 

 

malta_info@merck.com

Danmark

 

 

 

 

Nederland

MSD Danmark ApS

 

 

 

Merck Sharp & Dohme BV

Tlf: +45 4482 4000

 

 

 

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

dkmail@merck.com

 

 

 

medicalinfo.nl@merck.com

Deutschland

 

 

 

Norge

 

MSD SHARP & DOHME GMBH

 

 

 

MSD (Norge) AS

Tel: 0800 673 673 673; (+49 (0) 89 4561 2612)

Tlf: +47 32 20 73 00

e-mail@msd.de

 

 

 

msdnorge@msd.no

Eesti

 

 

 

 

Österreich

Merck Sharp & Dohme OÜ

 

 

 

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +372 6144 200

 

 

 

Tel: +43 (0) 1 26 044

msdeesti@merck.com

 

 

 

msd-medizin@merck.com

Eλλάδα

Polska

BIANEΞ Α.Ε

MSD Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +3 0210 80091 11

Tel.: +48 22 549 51 00

Mailbox@vianex.gr

msdpolska@merck.com

España

Portugal

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +351 21 4465808

msd_info@merck.com

clic@merck.com

France

România

MSD France

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +4021 529 29 00

 

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: + 386 1 5204201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd_slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

 

 

 

 

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

 

 

 

 

Merck Sharp & Dohme,awtorizzats. . o.

Sími: +354 535 7000

 

 

 

 

Tel.: +421 2 58282010

 

 

 

 

 

 

msd_sk@merck.com

 

 

 

 

 

 

 

adux

Ιtalia

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

 

 

 

 

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

 

 

 

 

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

medicalinformation.it@merck.com

 

 

li

m’g

 

 

 

info@msd.fi

Κύπρος

 

 

 

 

 

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Lim ted

 

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 

 

 

 

inali

 

 

 

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

ċ

 

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medi

 

 

medicinskinfo@merck.com

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

SIA Merck Sharp & D hme Latvija

 

 

Merck Sharp and Dohme Limited

Tel: +371 67364 224

 

 

 

 

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.c m

 

 

 

 

medicalinformationuk@merck.com

Lietuva

Prodott

 

 

 

 

 

UAB Merck Sharp & Dohme

 

 

 

 

 

Tel. +370 5 278 02 47

 

 

 

 

 

 

msd_lietuva@merck.com

 

 

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’{XX/SSSS}.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati