Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Truxima (rituximab) – Tikkettar - L01XC02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTruxima
Kodiċi ATCL01XC02
Sustanzarituximab
ManifatturCelltrion Healthcare Hungary Kft.

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Truxima 100 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 100 mg ta’ rituximab 1 mL fih 10 mg ta’ rituximab

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium chloride, tri-sodium citrate dihydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

100 mg / 10 mL

2Kunjetti

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1051 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410. L-Ungerija

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1167/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

truxima 100 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Truxima 100 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

Użu għal ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

(10 mg/mL)

100 mg / 10 mL

6.OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Truxima 500 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 500 mg ta’ rituximab 1 mL fih 10 mg ta’ rituximab

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium chloride, tri-sodium citrate dihydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

500 mg / 50 mL Kunjett wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1051 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410. L-Ungerija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1167/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

truxima 500 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Truxima 500 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

(10 mg/mL)

500 mg / 50 mL

6. OĦRAJN

KLIEM GĦALL-KARTUNA TA’ TWISSIJA TAL-PAZJENT GĦALL-INDIKAZZJONIJIET

MHUX GĦALL-KANĊER

Kartuna ta’ Twissija ta’ Truxima

(Rituximab) għall-pazjenti b’mard mhux tal- kanċer

Għaliex ingħatajt din il-kartuna?

Din il-mediċina tista’ tagħmlek aktar suxxettibbli għal infezzjonijiet. Din il-kartuna tgħidlek:

Dak li għandek bżonn tkun taf qabel tieħu

Truxima

Liema huma s-sinjali ta’ infezzjoni

X’għandek tagħmel jekk taħseb li se taqbdek infezzjoni.

Tinkludi wkoll ismek u isem it-tabib u n-numru tat-telefon fuq in-naħa ta’ wara.

X’għandi nagħmel b’din il-kartuna?

Żomm din il-kartuna miegħek il-ħin kollu - fil-kartiera jew fil-portmoni tiegħek.

Uri din il-kartuna lil kull tabib, infermier jew dentist li tara - mhux biss lill-ispeċjalista li jippreskrivilek Truxima.

Żomm din il-kartuna miegħek għal sentejn wara l-aħħar doża tiegħek ta’ Truxima. Dan għaliex l- effetti sekondarji jistgħu jiżviluppaw diversi xhur wara l-kura.

Meta m’għandix nieħu Truxima?

Tiħux Truxima jekk ikollok infezzjoni attiva jew problema serja bis-sistema immuni tiegħek.

Għid lit-tabib jew lill-infermier jekk qed tieħu jew ħadt mediċini li jistgħu jaffettwaw is-sistema immuni tiegħek dan jinkludi kimoterapija.

X’inhuma s-sinjali li se taqbdek infezzjoni?

Oqgħod attent għas-sinjali possibbli ta’ infezzjoni li ġejjin:

Deni jew sogħla il-ħin kollu

Telf ta’ piż

Uġigħ bla ma tkun weġġajt

Tħossok b’mod ġenerali ma tiflaħx jew

X’għandi nkun naf aktar?

B’mod rari Truxima jista’ jikkawża infezzjoni serja fil-moħħ, imsejħa “lewkoenċefalopatija multifokali progressiva” jew PML. Din tista’ tkun fatali.

Sinjali ta’ PML jinkludu:

-Konfużjoni, telf tal-memorja jew problemi biex taħseb

-Telf tal-bilanċ jew bidla fil-mod kif timxi jew titkellem

-Nuqqas ta’ saħħa jew dgħufija fuq naħa waħda tal-ġisem tiegħek

-Vista mċajpra jew telf tal-vista.

Jekk ikollok xi wieħed minn dawn, għid lil tabib jew infermier minnufih. Għandek tgħidilhom ukoll dwar il-kura tiegħek bi Truxima.

Fejn nista’ nikseb aktar informazzjoni

Ara l-fuljett ta’ tagħrif ta’ Truxima għal aktar informazzjoni.

Data tal-bidu tal-kura u dettalji ta’ kuntatt

Data tal-aktar infużjoni reċenti:___________

Data tal-ewwel infużjoni:________________

Isem il-Pazjent:_______________________

Isem it-Tabib:_________________________

Dettalji ta’ kuntatt tat-Tabib:_____________

Kun ċert li jkollok lista tal-mediċini kollha tiegħek meta tara professjonist fil-kura tas-saħħa.

Jekk jogħġbok kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l- informazzjoni f’din il-kartuna.

mitluq.

Jekk ikollok xi wieħed minn dawn, għid lil tabib jew infermier minnufih.

Għandek tgħidilhom ukoll dwar il-kura tiegħek bi Truxima.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati