Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD) (alendronic acid / colecalciferol) - M05BB03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)
Kodiċi ATCM05BB03
Sustanzaalendronic acid / colecalciferol
ManifatturMerck Sharp

Vantavo1

aċidu alendroniku u colecalciferol

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) għal Vantavo. Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r- rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta' użu għal Vantavo.

X’inhu Vantavo?

Vantavo huwa mediċina li fiha żewġ sustanzi attivi: l-aċidu alendroniku u l-colecalciferol (vitamina D3). Jiġi bħala pilloli (70 mg aċidu alendroniku u 2,800 unità internazzjonali [IU] colecalciferol; 70 mg aċidu alendroniku u 5,600 IU colecalciferol).

Għal xiex jintuża Vantavo?

Vantavo (li fih 2,800 jew 5,600 IU colecalciferol) jintuża fit-trattament tal-osteoporożi (marda li tagħmel l-għadam fraġli) fin-nisa wara l-menopawża u li jkunu f'riskju ta' livelli baxxi ta' vitamina D. Vantavo 70 mg/5,600 IU jintuża f'pazjenti li mhumiex qegħdin jieħdu supplementi tal-vitamina D. Vantavo jnaqqas ir-riskju ta’ ksur tal-għadam fis-sinsla tad-dahar u fil-ġenbejn.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Vantavo?

Id-doża rakkomandata hija pillola waħda fil-ġimgħa. Huwa maħsub għal użu fit-tul.

Il-pazjent għandu jibla' l-pillolla b'tazza ilma mimlija (iżda mhux ilma minerali), mill-anqas 30 minuta qabel kwalunkwe ikel, xorb, jew mediċina oħra (fosthom antiaċidi, supplimenti tal-kalċju u vitamini). Biex tiġi evitata l-irritazzjoni tal-esofagu (il-gerżuma), il-pazjent għandu jimtedd biss wara li jkun kiel

1 Preċedentement magħruf bħala Alendronate Sodium And Colecalciferol, MSD.

l-ewwel ikla tal-jum, li għandu jsir tal-anqas 30 minuta wara li l-pazjent jieħu l-pillola. Il-pazjent għandu jibla’ l-pillola sħiħa u mhux ifarrakha, jomgħodha jew iħalliha tinħall f’ħalqu.

Jekk id-dieta normali tal-pazjenti ma tipprovdilhomx biżżejjed kalċju, huma għandhom jieħdu supplimenti tal-kalċju. Għal aktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kif jaħdem Vantavo?

L-osteoporożi sseħħ meta ma jikbirx għadam ġdid biżżejjed biex jissostitwixxi l-għadam li jitkisser b’mod naturali. Bil-mod il-mod, l-għadam jirqaq u jsir fraġli, u għalhekk jinkiser b'mod aktar faċli. L- osteoporożi hija aktar komuni fin-nisa li jkunu għaddew mill-menopawża, meta jaqgħu l-livelli tal- ormon femminili estroġenu, peress li dan l-ormon jgħin l-għadam jibqa’ f’saħħtu.

Vantavo fih żewġ sustanzi attivi: l-aċidu alendroniku u l-colecalciferol (vitamina D3). L-aċidu alendroniku huwa bifosfonat li ilu jintuża fil-kura tal-osteoporożi min-nofs is-snin disgħin. Dan iwaqqaf l-azzjoni tal-osteoklasti, iċ-ċelloli li huma involuti fit-tfarrik tat-tessut tal-għadam. L-imblukkar tal- azzjoni ta’ dawn iċ-ċelluli jwassal għal inqas telf ta’ għadam. Il-vitamina D3 hija sustanza nutrittiva li tinsab f'xi ikel, iżda tiġi prodotta wkoll mill-ġilda meta tkun esposta għad-dawl tax-xemx naturali. Il- vitamina D3, flimkien ma’ forom oħra tal-vitamina D, hija neċessarja għall-assorbiment tal-kalċju u għall-formazzjoni normali tal-għadam. Peress li pazjenti bl-osteoporożi jista’ ma jkunux qed jieħdu biżżejjed vitamina D3 permezz tal-esponiment għad-dawl tax-xemx, din il-vitamina hija inkluża f’Vantavo.

Kif ġie studjat Vantavo?

Minħabba li l-aċidu alendroniku u l-vitamina D3 diġà jintużaw separatament f’mediċini awtorizzati fl- UE, il-kumpanija ppreżentat dejta li kienet inkisbet fi studji preċedenti u mid-dokumentazzjoni ppubblikata dwar nisa li kienu għaddew mill-menopawża u li kienu qegħdin jieħdu l-aċidu alendroniku u l-vitamina D bħala pilloli separati.

Bħala appoġġ għall-kombinazzjoni tal-aċidu alendroniku u l-vitamina D3 fl-istess pillola, il-kumpanija wettqet ukoll studju f’717-il pazjent li kellhom l-osteoporożi, inklużi 682 mara li kienu għaddew mill- menopawża, sabiex tintwera l-kapaċità ta’ Vantavo biex iżid il-livelli tal-vitamina D. Lill-pazjenti ngħatalhom Vantavo 70 mg/2,800 IU jew l-aċidu alendroniku darba fil-ġimgħa biss. Il-kejl ewlieni tal- effikaċja kien it-tnaqqis fl-għadd ta' pazjenti b'livelli baxxi ta' vitamina D wara 15-il ġimgħa. Dan l- istudju ttawwal għal 24 ġimgħa oħra għal 652 pazjent biex jitqabblu l-effetti bejn it-tkomplija ta' Vantavo 70 mg/2,800 IU waħdu jew biż-żieda ta' 2,800 IU vitamina D3 (li huwa ekwivalenti għall-użu ta’ Vantavo 70 mg/5,600 IU).

X'benefiċċji wera Vantavo matul l-istudji?

L-informazzjoni ppreżentata mill-kumpanija mill-istudji preċedenti u d-dokumentazzjoni ppubblikata wrew li d-doża tal-aċidu alendroniku f’Vantavo kienet l-istess bħad-doża meħtieġa biex jiġi evitat telf tal-għadam.

L-istudji addizzjonali wrew li meta jkun hemm il-vitamina D3 fl-istess pillola mal-aċidu alendroniku, dan jista’ jżid il-livelli tal-vitamina D. Wara 15-il ġimgħa, inqas pazjenti kellhom livelli baxxi tal-vitamina D meta ħadu Vantavo 70 mg/2,800 IU (11%) milli meta ħadu l-aċidu alendroniku waħdu (32%). Fl- istudju mtawwal, f'numru simili ta' pazjenti kkurati b'Vantavo 70 mg/2,800 IU u b'Vantavo 70 g/5,600

IU ġew osservati livelli baxxi tal-vitamina D (taħt 6%), iżda fil-pazjenti ttrattati b'Vantavo 70 mg/5,600 IU ġew osservati żidiet ogħla fil-livelli tal-vitamina D fuq il-perjodu ta' 24 ġimgħa li kopra l-istudju.

X'inhu r-riskju assoċjat ma’ Vantavo?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Vantavo jinkludu uġigħ addominali (uġigħ fl-istonku), dispepsija (qrusa tal-istonku), ulċeri fl-esofagu (fil-gerżuma), disfaġija (diffikultà meta tibla’), distensjoni addominali (żaqq minfuħa) u tlugħ ta’ aċidu mill-istonku. Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrapportati b’Vantavo, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Vantavo m’għandux jintuża minn pazjenti li jkollhom anomaliji fl-esofagu, li jkollhom ipokalċemija (livelli baxxi ta’ kalċju fid-demm), jew li ma jkunux jistgħu jqumu bilwieqfa jew ipoġġu dritti għal mill- anqas 30 minuta. Għal-lista sħiħa tar-restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Għaliex ġie approvat Vantavo?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Vantavo huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Vantavo

? Ġie żviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Vantavo jintuża bl-aktar mod sigur possibbli. Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Vantavo, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Vantavo:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Alendronate

Sodium And Colecalciferol, MSD fis-16 ta’ Ottubru 2009. Din l-awtorizazzjoni kienet ibbażata fuq l- awtorizzazzjoni li ngħatat lil Fosavance fl-2005 (‘kunsens infurmat’). L-isem tal-mediċina nbidel għal

Vantavo fis-26 ta’ Marzu 2010.

L-EPAR sħiħ għal Vantavo jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Vantavo, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’08-2014.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati