Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Tikkettar - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVelphoro
Kodiċi ATCV03AE05
Sustanzamixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
ManifatturVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL­PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA – FLIXKUN TA’ 30 PILLOLA LI TOMGĦODHOM KARTUNA TA’ BARRA – FLIXKUN TA’ 90 PILLOLA LI TOMGĦODHOM

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Velphoro 500 mg pilloli li tomgħodhom. ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha 500 mg ta’ ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih is­sucrose u starches. Aqra l­fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li tomgħodhom

90 pillola li tomgħodhom

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il­pilloli għandhom jintmagħdu u jittieħdu mal-ikel.

Aqra l­fuljett ta’ tagħrif qabel l­użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L­PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX

MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Żmien kemm idum tajjeb wara li tiftaħ il­flixkun għall-ewwel darba: 45 jum Data meta nfetaħ:

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL­PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vifor Fresenius Medical CareRenal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Franza

12.NUMRU(I) TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/943/001 30 pillola li tomgħodhom

EU/1/14/943/002 90 pillola li tomgħodhom

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L­UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VELPHORO

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL­PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA – FLIXKUN TA’ 30 PILLOLA LI TOMGĦODHOM

TIKKETTA – FLIXKUN TA’ 90 PILLOLA LI TOMGĦODHOM

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Velphoro 500 mg pilloli li tomgħodhom. ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha 500 mg ta’ ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih is­sucrose u starches. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li tomgħodhom

90 pillola li tomgħodhom

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu orali.

Il­pilloli għandhom jintmagħdu u jittieħdu mal-ikel.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L­PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Żmien kemm idum tajjeb wara li tiftaħ il­flixkun għall-ewwel darba: 45 jum Data meta nfetaħ:

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL­PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Franza

12. NUMRU(I) TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/943/001 30 pillola li tomgħodhom

EU/1/14/943/002 90 pillola li tomgħodhom

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L­UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL­PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA – 30 PILLOLA LI TOMGĦODHOM (5 FOLJI TA’ 6 PILLOLI LI TOMGĦODHOM)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Velphoro 500 mg pilloli li tomgħodhom. ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide

2.DIKJARAZZJONI TAS­SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha 500 mg ta’ ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih is­sucrose u starches. Aqra l­fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 x 1 pillola li jintmagħdu

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il­pilloli għandhom jintmagħdu u jittieħdu mal-ikel.

Aqra l­fuljett ta’ tagħrif qabel l­użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L­PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL­PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Franza

12. NUMRU(I) TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/943/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L­UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VELPHORO

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL­PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA – 30 PILLOLA LI TOMGĦODHOM (5 FOLJI TA’ 6 PILLOLI LI TOMGĦODHOM), PARTI MINN PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL­KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Velphoro 500 mg pilloli li tomgħodhom. Ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha 500 mg ta’ ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih is­sucrose u starches. Aqra l­fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 x 1 pillola li jintmagħdu

Komponent ta’ pakkett multiplu. Ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il­pilloli għandhom jintmagħdu u jittieħdu mal-ikel.

Aqra l­fuljett ta’ tagħrif qabel l­użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L­PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL­PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Franza

12. NUMRU(I) TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/943/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L­UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VELPHORO

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL­PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PAKKETT MULTIPLU) – 90 (3 PAKKETTI TA’ 30) PILLOLA LI TOMGĦODHOM

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Velphoro 500 mg pilloli li tomgħodhom. ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha 500 mg ta’ ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih is­sucrose u starches. Aqra l­fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 90 (3 pakketti ta’ 30) pillola li tomgħodhom.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il­pilloli għandhom jintmagħdu u jittieħdu mal-ikel.

Aqra l­fuljett ta’ tagħrif qabel l­użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L­PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL­PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Franza

12. NUMRU(I) TA’ L­AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/943/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L­UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VELPHORO

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL­FOLJI JEW FUQ L­ISTRIXXI FOLJA TA’ 6 PILLOLI LI TOMGĦODHOM

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Velphoro 500 mg pilloli li tomgħodhom. ħadid bħala sucroferric oxyhydroxide

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Franza

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati