Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVentavis
Kodiċi ATCB01AC11
Sustanzailoprost
ManifatturBayer Schering Pharma AG

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Soluzzjoni ta’ 1 ml fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’soluzzjoni ta’ 1 ml fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost.

Kull ampulla b’soluzzjoni ta’ 2 ml fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost.

Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Soluzzjoni ta’ 1 ml fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’soluzzjoni ta’ 1 ml fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost.

Eċċipjent b’effett magħruf

Ventavis 10 mikrogrammi/ml:

Kull ml fih 0.81 mg ta’ 96% ethanol (ekwivalenti għal 0.75 mg ethanol)

Ventavis 20 mikrogramma/ml:

Kull ml fih 1.62 mg ta’ 96% ethanol (ekwivalenti għal 1.50 mg ethanol).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għan-nebulizzatur.

Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Soluzzjoni ċara u mingħajr kulur.

Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Soluzzjoni ċara u mingħajr kulur sa ftit safranija.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura ta’ pazjenti adulti bi pressjoni pulmonari għolja primarja, ikklassifikata bħala klassi funzjonali III ta’ NYHA, biex itejjeb il-kapaċità ta’ l-eżerċizzju u s-sintomi.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Prodott mediċinali

Apparat adattat għat-teħid man-nifs (nebulizzatur) li

 

għandu jintuża

 

 

 

 

Ventavis

Breelib

I-Neb AAD

Venta-Neb

10 mikrogrammi/ml

 

 

 

Ventavis

Breelib

I-Neb AAD

 

20 mikrogramma/ml

 

 

 

 

Ventavis għandu jinbeda biss u jiġi mmonitorjat minn tabib li għandu esperjenza fil-kura ta’ pressjoni pulmonari għolja.

Pożoloġija

Doża għal kull sessjoni ta’ teħid man-nifs

Fil-bidu tal-kura b’Ventavis l-ewwel doża meħuda man-nifs għandha tkun ta’ 2.5 mikrogrammi ta’ iloprost hekk kif imwassal sal-biċċa tal-ħalq tan-nebulizzatur. Jekk din id-doża tkun ittollerata sew, id-dożaġġ għandu jiżdied għal 5.0 mikrogrammi ta’ iloprost u jinżamm f’dik id-doża. F’każ ta’ tolleranza ħażina għad-doża ta’ 5.0 mikrogrammi, id-doża għandha titnaqqas għal 2.5 mikrogrammi ta’ iloprost.

Doża ta’ kuljum

Id-doża għal kull sessjoni ta’ teħid man-nifs għal ġol-pulmuni għandha tkun mogħtija minn 6 sa 9 darbiet kuljum skont il-bżonn u t-tolleranza tal-individwu.

Tul ta’ kura

It-tul tal-kura jiddependi mill-istat kliniku tal-pazjent u jitħalla għad-diskrezzjoni tat-tabib. Jekk il- pazjenti jmorru għall-agħar meta jkunu qed jieħdu din il-kura, għandha tkun ikkunsidrata kura b’prostacycline fil-vini.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-fwied

It-tneħħija ta’ iloprost hija mnaqqsa f’pazjenti b’disfunzjoni tal-fwied (ara sezzjoni 5.2).

Biex tevita akkumulazzjoni mhux mixtieqa matul il-jum, attenzjoni speċjali trid tingħata lil dawn il- pazjenti waqt it-titrazzjoni tad-doża fil-bidu. Fil-bidu, dożi ta’ 2.5 mikrogrammi ta’ iloprost għandhom jingħataw bl-użu ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml b’intervalli ta’ bejn id-dożi ta’

3-4 siegħat (li jikkorrispondu għall-għotja massima ta’ 6 darbiet kuljum). Wara dan, l-intervalli ta’ bejn id-dożi jistgħu jitqassru b’attenzjoni bbażat fuq it-tolleranza tal-individwu. Jekk doża sa

5.0 mikrogrammi ta’ iloprost hija indikata, mill-ġdid, intervalli ta’ bejn id-dożi ta’ 3-4 siegħat għandhom jintagħżlu fil-bidu u jitqassru skont it-tolleranza tal-individwu. Akkumulazzjoni ta’ iloprost wara kura fuq tul ta’ diversi ġranet mhix mistennija, minħabba l-waqfien fl-għoti tal-prodott mediċinali matul il-lejl.

Indeboliment renali

M’hemmx bżonn ta’ adattament tad-doża f’pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina ta’ >30 ml/min (kif iddeterminat mill-kreatinina fis-serum bl-użu tal-formula ta’ Cockroft u Gault). Pazjenti bi tneħħija tal-kreatinina ta’ ≤30 ml/min ma kinux investigati fil-provi kliniċi. Dejta b’iloprost mogħti fil-vini indikat li t-tneħħija hija mnaqqsa f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jeħtieġu dijalisi. Għalhekk, għandhom jintużaw l-istess rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ bħal f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara fuq).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Ventavis fit-tfal b’età sa 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli minn provi kliniċi kkontrollati.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Ventavis huwa maħsub biex jinġibed man-nifs permezz ta’ nebulizzazzjoni.

Biex timminimizza esponiment aċċidentali hu rakkomandat li żżomm il-kamra ventilata tajjeb.

Is-soluzzjoni għan-nebulizzatur lesta biex tintuża ta’ Ventavis tingħata b’apparat adattat għat-teħid man-nifs (nebulizzatur) (ara taħt u sezzjoni 6.6).

Pazjenti stabilizzati fuq nebulizzatur wieħed, m’għandhomx jinqalbu għal nebulizzatur ieħor mingħajr superviżjoni mit-tabib li qed jikkura għax nebulizzaturi differenti intwera li jipproduċu aerosols

b’karatteristiċi fiżiċi kemmxejn differenti u twassil tas-soluzzjoni li jista’ jkun aktar malajr (ara sezzjoni 5.2).

Breelib

Breelib huwa sistema żgħira li tinżamm fl-idejn, li taħdem permezz ta’ batteriji, attivata min-nifs, tat- tip vibrating mesh technology (teknoloġija ta’ xibka li tivvibra).

Ventavis 10 mikrogrammi/ml (ampulla ta’ 1 ml) u Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan- nebulizzatur

Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur (ampulla ta’ 1 ml) iwassal 2.5 mikrogrammi u Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur iwassal 5 mikrogrammi fil-biċċa tal-ħalq tan-nebulizzatur Breelib.

Fil-bidu tat-trattament b’Ventavis jew jekk il-pazjent jinqaleb minn apparat alternattiv, l-ewwel inalazzjoni għandha ssir b’ampulla ta’ 1 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml (ara sezzjoni 4.4). Jekk inalazzjoni b’Ventavis 10 mikrogrammi/ml tiġi ttollerata sew, id-doża għandha tiżdied billi jintuża Ventavis 20 mikrogramma/ml. Din id-doża għandha tinżamm. F’każ ta’ tollerabilità batuta ta’ Ventavis 20 mikrogramma/ml, id-doża għandha titnaqqas billi tintuża ampulla ta’ 1 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml (ara sezzjoni 4.4).

It-tul ta’ sessjoni ta’ teħid man-nifs bin-nebulizzatur Breelib huwa madwar 3 minuti, li jirrifletti r-rata ta’ twassil ogħla ta’ Breelib meta mqabbel ma’ nebulizzaturi oħra.

Pazjenti li jibdew trattament b’Ventavis jew li jaqilbu minn apparat alternattiv għal Breelib għandhom jiġu ssorveljati mill-viċin mit-tabib li qed jikkura biex jiġi żgurat li d-doża u l-veloċità tal-inalazzjoni huma ttollerati sew.

Meta jintuża n-nebulizzatur Breelib jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet dwar l-użu pprovduti mal- apparat.

Imla l-kompartiment tal-mediċina b’Ventavis eżatt qabel l-użu.

I-Neb AAD

Is-sistema I-Neb AAD hi sistema ta’ nebulizzatur portabbli, li tinżamm fl-idejn, tat-tip vibrating mesh technology (teknoloġija ta’ xibka li tivvibra). Din is-sistema tiġġenera qtar żgħar permezz ta’ mewġ ultrasoniku, li jisforza s-soluzzjoni minn ġox-xibka. In-nebulizzatur I-Neb AAD intwera li hu adattat għall-għoti ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml (ampulla ta’ 1 ml) u 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur. Id-Dijametru tal-Massa Erodinamika Medjana (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter) tal-aerosol imkejjel permezz ta’ sistemi nebulizzanti I-Neb mgħammra b’disk b’livell ta’ qawwa 10 kien simili bejn Ventavis 20 mikrogramma/ml (programm lewn id-deheb) u Ventavis 10 mikrogrammi/ml (programm vjola) soluzzjonijiet għan-nebulizzatur (jiġifieri: madwar

2 mikrometri) iżda bi twassil aktar mgħaġġel meta jintuża Ventavis 20 mikrogramma/ml.

Id-doża mwassla permezz tas-sistema I-Neb AAD hi kkontrollata mill-kompartiment tal-mediċina flimkien ma’ disk tal-kontroll. Kull kompartiment tal-mediċina huwa kkodifikat permezz ta’ kulur u għandu disk tal-kontroll korrispondenti kkodifikata permezz ta’ kulur.

Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur (ampulla ta’ 1 ml)

Fil-bidu tat-trattament b’Ventavis bis-sistema I-Neb l-ewwel doża meħuda man-nifs għandha tkun 2.5 mikrogrammi ta’ iloprost kif imwassla fil-biċċa tal-ħalq tan-nebulizzatur bl-użu ta’ ampulla ta’ 1 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml. Jekk din id-doża tiġi ttollerata sew, id-dożaġġ għandu jiżdied għal 5 mikrogrammi ta’ iloprost bl-użu ta’ ampulla ta’ 1 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml u għandu jinżamm f’din id-doża. F’każ ta’ tollerabilità batuta tad-doża ta’ 5 mikrogrammi, id-doża għandha titnaqqas għal 2.5 mikrogrammi ta’ iloprost.

Dan in-nebulizzatur jimmonitorja l-mod ta’ kif il-pazjent jieħu n-nifs biex jistabbilixxi l-ħin tal-polz tal-aerosol (aerosol pulse time) meħtieġ biex iwassal id-doża ssettjata minn qabel ta’ 2.5 jew

5 mikrogrammi ta’ iloprost.

Għad-doża ta’ 2.5 mikrogrammi ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml, il-kompartiment tal-mediċina bil- lukkett l-aħmar jintuża flimkien mad-disk tal-kontroll l-aħmar.

Għad-doża ta’ 5 mikrogrammi ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml il-kompartiment tal-mediċina bil- lukkett ta’ kulur vjola jintuża flimkien mad-disk tal-kontroll vjola.

Għal kull sessjoni ta’ teħid man-nifs b’I-Neb AAD, il-kontenut ta’ ampulla waħda ta’ 1 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml, b’żewġ ċrieki kkuluriti (abjad - isfar), jiġi trasferit fil-kompartiment tal-medikazzjoni eżatt qabel l-użu.

Prodott

Ċirku kkulurit

 

I-Neb AAD

Ħin stmat

 

 

 

Dożaġġ

 

 

ta’ teħid

Lukkett tal-

 

mediċinali

tal-ampulla

Disk tal-

 

kompartiment

man-nifs

 

 

 

kontroll

 

 

 

tal-mediċina

 

 

 

 

 

 

Ventavis

ampulla ta’ 1 ml

2.5 mcg

aħmar

aħmar

3.2 min

 

 

 

 

10 mcg /ml

ċirku abjad - isfar

5 mcg

vjola

vjola

6.5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Pazjenti li huma miżmuma fuq id-doża ta’ 5 mikrogrammi u li b’mod ripetut kellhom esperjenza ta’ ħinijiet ta’ teħid man-nifs imtawwla b’Ventavis 10 mikrogrammi/ml, li jistgħu jwasslu għal teħid man-nifs mhux komplut biss, jistgħu jiġu kkunsidrati bħala adattati biex jaqilbu għal

Ventavis 20 mikrogramma/ml.

Hija meħtieġa superviżjoni mill-viċin mit-tabib li qed jikkura jekk taqleb minn Ventavis

10 mikrogrammi/ml għal Ventavis 20 mikrogramma/ml biex tiġi kkontrollata t-tolleranza akuta relatata ma’ rata ta’ twassil ta’ iloprost aktar mgħaġġla bil-konċentrazzjoni doppja.

Dan in-nebulizzatur jimmonitorja l-mod ta’ kif il-pazjent jieħu n-nifs biex jistabbilixxi l-ħin tal-polz tal-aerosol (aerosol pulse time) meħtieġ biex iwassal id-doża ssettjata minn qabel ta’ 5 mikrogrammi ta’ iloprost.

Għad-doża ta’ 5 mikrogrammi ta’ Ventavis 20 mikrogramma/ml jintuża il-kompartiment tal-mediċina bil-lukkett lewn id-deheb flimkien mad-disk tal-kontroll lewn id-deheb.

Għal kull sessjoni ta’ teħid man-nifs b’I-Neb AAD, il-kontenut ta’ ampulla waħda ta’ 1 ml ta’ Ventavis 20 mikrogramma/ml b’żewġ ċrieki kkuluriti (isfar - aħmar), jiġi trasferit fil-kompartiment tal-mediċina eżatt qabel l-użu.

Prodott

Ċrieki kkuluriti

 

I-Neb AAD

Dożaġġ

 

 

Lukkett tal-

 

mediċinali

tal-ampulla

Disk tal-

 

kompartiment

 

 

 

kontroll

 

 

 

tal-mediċina

 

 

 

 

Ventavis

ampulla ta’ 1 ml

5 mcg

lewn id-deheb

lewn id-deheb

20 mcg/ml

ċirku isfar - aħmar

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta-Neb

Venta-Nab, nebulizzatur ultrasoniku li jista’ jinġarr u li jaħdem bil-batteriji, intwera li hu adattat għall-għoti ta’ Ventavis10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur (ampulla ta’ 2 ml). L- MMAD imkejjel tal-qtar tal-aerosol kien ta’ 2.6 mikrometri.

Fil-bidu tat-trattament b’Ventavis b’Venta-Neb l-ewwel doża meħuda man-nifs għandha tkun

2.5 mikrogrammi ta’ iloprost kif imwassla fil-biċċa tal-ħalq tan-nebulizzatur bl-użu ta’ ampulla ta’ 2 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml. Jekk din id-doża tiġi ttollerata sew, id-dożaġġ għandu jiżdied għal 5 mikrogrammi ta’ iloprost bl-użu ta’ ampulla ta’ 2 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml u għandu jinżamm f’din id-doża. F’każ ta’ tollerabilità batuta tad-doża ta’ 5 mikrogrammi, id-doża għandha titnaqqas għal 2.5 mikrogrammi ta’ iloprost.

Għal kull sessjoni ta’ teħid man-nifs b’Venta-Neb, il-kontenut ta’ ampulla waħda ta’ 2 ml ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml b’żewġ ċrieki kkuluriti (abjad – roża) jiġi trasferit fil-kompartiment tal- medikazzjoni tan-nebulizzatur eżatt qabel l-użu.

Żewġ programmi jistgħu jitħaddmu:

Programm P1 1: 5.0 mikrogrammi ta’ sustanza attiva fuq il-biċċa tal-ħalq 25 ċiklu ta’ teħid man-nifs. Programm P2 2: 2.5 mikrogrammi ta’ sustanza attiva fuq il-biċċa tal-ħalq 10 ċikli ta’ teħid man-nifs. L-għażla tal-programm issettjat minn qabel issir mit-tabib.

Venta-Neb jiggwida lil pazjent biex jieħu n-nifs permezz ta’ sinjal ottiku u akustiku. Hu jieqaf wara li d-doża ssettjata minn qabel tkun ingħatat.

Biex tikseb l-aħjar daqs tal-qtar għall-għoti ta’ Ventavis10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan- nebulizzatur, għandu jintuża l-baffle plate aħdar. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għal manwal ta’ istruzzjoni tan-nebulizzatur Venta-Neb.

Prodott

Ċirku kkulurit

Doża ta’ iloprost fil-

Ħin stmat ta’ teħid man-

mediċinali

tal-ampulla

biċċa tal-ħalq

nifs

Ventavis

ampulla ta’ 2 ml

2.5 mcg

4 min

10 mcg/ml

ċirku abjad - roża

5 mcg

8 min

Sistemi oħra ta’ nebulizzazzjoni

L-effikaċja u t-tollerabilità ta’ iloprost meħud man-nifs, meta mogħti b’sistemi oħra ta’ nebulizzazzjoni, li jipprovdu karatteristiċi differenti ta’ nebulizzazzjoni tas-soluzzjoni ta’ iloprost, għadhom ma ġewx determinati s’issa.

4.3Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

-Kundizzjonijiet fejn l-effetti ta’ Ventavis fuq il-plejtlits jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija (eż. ulċeri attivi fl-istonku, trawma, emorraġija intrakranjali).

-Mard koronarju tal-qalb sever jew anġina instabbli.

-Infart mijokardijaku matul l-aħħar sitt xhur.

-Insuffiċjenza tal-qalb mhux kumpensata jekk mhux taħt superviżjoni medika mill-qrib.

-Arritmiji severi.

-Episodji ċerebrovaskulari (eż. attakk iskemiku temporanju, puplesija) matul l-aħħar 3 xhur.

-Pressjoni pulmonari għolja minħabba mard okklużiv tal-vini.

-Difetti mit-twelid jew miksuba tal-valvoli b’disturbi klinikament rilevanti tal-funzjoni mijokardjali li mhux relatati ma’ pressjoni pulmonari għolja.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

L-użu ta’ Ventavis mhux irrakkomandat f’pazjenti bi pressjoni pulmonari għolja mhux stabbli, b’insuffiċjenza avvanzata tal-funzjoni tan-naħa tal-lemin tal-qalb. F’każ ta’ deterjorament fl- insuffiċjenza tan-naħa tal-lemin tal-qalb, bidla għall-prodotti mediċinali oħra għandha tkun ikkunsidrata.

Pressjoni baxxa

Il-pressjoni għandha tiġi ċċekkjata waqt li jinbeda’ Ventavis. F’pazjenti bi pressjoni sistemika baxxa u f’pazjenti bi pressjoni baxxa skont il-pożizzjoni tal-ġisem jew li qed jieħdu prodotti mediċinali magħrufa li jbaxxu l-livell tal-pressjoni, għandu jkun hemm attenzjoni biex tiġi evitata aktar pressjoni baxxa. Ventavis m’għandux jinbeda f’pazjenti bi pressjoni sistolika inqas minn 85 mmHg.

It-tobba għandhom ikunu attenti għall-preżenza ta’ kundizzjonijiet oħra fl-istess waqt jew prodotti mediċinali li jistgħu jżidu r-riskju ta’ pressjoni baxxa u ta’ sinkope (ara sezzjoni 4.5).

Sinkope

L-effett ta’ vasodilatazzjoni pulmonari ta’ iloprost meħud man-nifs idum żmien qasir (minn siegħa sa sagħtejn). Sinkope huwa wkoll sintomu komuni tal-marda nnifisha u jista’ jseħħ ukoll waqt it-terapija. Pazjenti li jkollhom esperjenza ta’ sinkope flimkien ma’ pressjoni pulmonari għolja għandhom jevitaw kwalunkwe strapazz eċċezzjonali, per eżempju eżerċizzju fiżiku. Qabel eżerċizzju fiżiku jista’ jkun ta’ ġid li tieħu n-nifs. Iż-żjieda fl-okkorrenza ta’ sinkope tista’ tirrifletti nuqqasijiet terapewtiċi, effiċjenza insuffiċjenti u/jew deterjorament tal-marda. Il-bżonn biex il-kura tkun adatta u/jew mibdula għandha tkun ikkunsidrata (ara sezzjoni 4.8).

Pazjenti b’mard tal-apparat respiratorju

Teħid man-nifs ta’Ventavis jista’ jwassal għal riskju ta’ induzzjoni ta’ bronkospażmu, speċjalment f’pazjenti b’attività eċċessiva tal-bronki (ara sezzjoni 4.8). Barra minn hekk, il- benefiċċju ta’ Ventavis ma ġiex stabbilit f’pazjenti li jbatu wkoll minn Marda Pulmonari Ostruttiva Kronika (COPD) u ażżma qawwija. Pazjenti li jbatu wkoll minn infezzjonijiet akuti pulmonari, COPD u ażżma severa għandhom ikunu mmonitorjati b’attenzjoni.

Mard okklużiv tal-vini pulmonari

Vażodilaturi pulmonari jistgħu jaggravaw b’mod sinifikanti l-istat kardjovaskulari ta’ pazjenti b’mard okklużiv tal-vini pulmonari. Jekk iseħħu sinjali ta’ edima pulmonari, għandha tiġi kkunsidrata l- possibbiltà ta’ mard okklużiv tal-vini pulmonari assoċjat u l-kura b’Ventavis għandha titwaqqaf.

Interruzzjoni tat-terapija

F’każ ta’ waqfien tal-kura b’Ventavis, ir-riskju li l-pressjoni terġa’ togħla mhux formalment eskluż. Għandu jkun hemm osservazzjoni tal-pazjent b’attenzjoni, meta l-kura ta’ iloprost meħud man-nifs titwaqqaf u kura alternattiva għandha tiġi ikkunsidrata f’pazjenti morda serjament.

Indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Dejta dwar iloprost mogħti ġol-vini ndikat li t-tneħħija hija mnaqqsa f’pazjenti bi problemi fil- funzjoni tal-fwied u f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jeħtieġu d-dijalisi (ara sezzjoni 5.2). Hija rakkomandata titrazzjoni b’attenzjoni tad-doża tal-bidu bl-użu ta’ intervalli ta’ bejn id-doża ta’ 3-4 sigħat (ara sezzjoni 4.2).

Livelli ta’ glucose fis-serum

Kura orali fit-tul b’iloprost clathrate fil-klieb sa sena, kien assoċjat ma’ żjieda ħafifa fil-livelli ta’ zokkor fis-serum waqt stat sajjem. Ma jistax ikun eskluż li dan huwa wkoll rilevanti għal bniedem b’kura fit-tul b’Ventavis.

Esponiment mhux mixtieq għal Ventavis

Biex l-espożizzjoni aċċidentali tkun l-inqas possibbli huwa rrakkomandat li Ventavis jintuża f’nebulizzaturi b’sistema li terħi biss il-mediċina mal-ġbid tan-nifs il-ġewwa għal ġol-pulmun (bħal Breelib jew I-Neb), u biex il-kamra tinżamm ventilata tajjeb.

Trabi tat-twelid, trabi u nisa tqal m’għandhomx ikunu esposti għal Ventavis fl-arja tal-kamra.

Kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn, teħid mill-ħalq

Is-soluzzjoni għan-nebulizzatur Ventavis m’għandhiex tiġi f’kuntatt mal-ġilda u mal-għajnejn; għandu jkun evitat li s-soluzzjoni Ventavis tittieħed mill-ħalq. Waqt is-sessjonijiet ta’ nebulizzazzjoni, maskra tal-wiċċ għandha tkun evitata u għandha tintuża biss il-biċċa tal-ħalq.

Ventavis fih ethanol

Dan il-prodott mediċinali fih ammonti żgħar ta’ ethanol (alkoħol), anqas minn 100 mg f’kull doża.

Bidla għan-nebulizzatur Breelib

Hemm dejta limitata disponibbli dwar l-użu tan-nebulizzatur Breelib. Għal pazjenti li jkunu qed jinqalbu minn apparat alternattiv għan-nebulizzatur Breelib, l-ewwel inalazzjoni għandha ssir b’Ventavis 10 mikrogrammi/ml (ampulla ta’ 1 ml) li jwassal 2.5 mikrogrammi ta’ iloprost fil-biċċa tal-ħalq u dan għandu jsir taħt superviżjoni medika mill-viċin biex jiġi żgurat li t-teħid man-nifs aktar malajr ipprovdut minn Breelib huwa ttollerat tajjeb. Għandu jsir l-ewwel dożaġġ b’2.5 mikrogrammi anki jekk il-pazjenti diġà kienu stabbli fuq 5 mikrogrammi meħuda man-nifs b’apparat alternattiv (ara sezzjoni 4.2).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Iloprost jista’ jżid l-effetti ta’ vażodilataturi u ta’ sustanzi li jbaxxu l-pressjoni tad-demm u jiffavorixxu r-riskju ta’ pressjoni baxxa (ara sezzjoni 4.4). Kawtela hija rakkomandata f’każ ta’ għoti ta’ Ventavis flimkien ma’ sustanzi anti-ipertensivi jew vażodilataturi oħra peress li jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża.

Peress li iloprost jinibixxi l-funzjoni tal-plejtlits l-użu tiegħu mas-sustanzi li ġejjin jista’ jżid l- inibizzjoni tal-plejtlits medjata minn iloprost, u b’hekk iżid ir-riskju ta’ fsada:

sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm, bħal

-eparina,

-sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm meħuda mill-ħalq (tat-tip kumarin jew diretti),

jew inibituri oħra tal-aggregazzjoni tal-plejtlits, bħal

-acetyl salicylic acid,

-mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi,

-inibituri mhux selettivi ta’ phosphodiesterase, bħal pentoxifylline,

-inibituri selettivi ta’ phosphodiesterase 3 (PDE3) bħal cilostazol jew anagrelide,

-ticlopidine,

-clopidogrel,

-antagonisti tal-glikoproteina IIb/IIIa, bħal o abciximab,

o eptifibatide,

o tirofiban,

-defibrotide.

Hija rakkomandata osservazzjoni b’attenzjoni tal-pazjenti li qed jieħdu sustanzi kontra l- koagulazzjoni tad-demm jew inibituri oħra tal-aggregazzjoni tal-plejtlits skont il-prattika medika komuni.

Infużjoni fil-vini ta’ iloprost m’għandha l-ebda effett, la fuq il-farmakokinetika ta’ dożi multipli mill- ħalq ta’ digoxin u lanqas fuq il-farmakokinetika ta’ l-għoti flimkien ma’ attivatur ta’ plasminogen fit- tessut (t-PA) fil-pazjenti.

Għalkemm ma sarux studji kliniċi, studji in vitro li nvestigaw il-potenzjal inibitorju ta’ iloprost fuq l- attività ta’ l-enzimi taċ-ċitokromju P450 wrew li mhux mistennija l-ebda inibizzjoni rilevanti fuq il- metaboliżmu tal-mediċina permezz ta’ dawn l-enzimi minn iloprost.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Studji f’annimali urew effetti fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Hemm dejta limitata mill-użu ta’ iloprost f’nisa tqal. B’kunsiderazzjoni tal-benefiċċju potenzjali għall-omm, l-użu ta’ Ventavis waqt it-tqala jista’ jiġi kkunsidrat f’dawk in-nisa li jagħżlu li jkomplu t- tqala tagħhom, minkejja r-riskji magħrufa ta’ pressjoni pulmonari għolja waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk iloprost/metaboliti jiġux eliminati fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Livelli baxxi ħafna ta’ iloprost fil-ħalib kienu osservati fil-firien (ara sezzjoni 5.3). Riskju potenzjali għat-tarbija li qed terda’ ma jistax jiġi eskluż u huwa preferibbli li tevità t-treddigħ waqt terapija b’Ventavis.

Fertilità

Studji fuq l-annimali ma wrewx effett ta’ ħsara kkawżat minn iloprost fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ventavis għandu effett qawwi ħafna fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni għall-pazjenti li jkollhom sintomi ta’ pressjoni baxxa bħal sturdament.

Għandha tingħata attenzjoni waqt il-bidu tat-terapija sakemm ikun iddeterminat x’effett għandha il- mediċina fuq l-individwu.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Flimkien mal-effetti lokali li jirriżultaw mill-għoti ta’ iloprost permezz ta’ teħid man-nifs għal ġol- pulmuni, bħal sogħla, effetti avversi b’iloprost huma relatati mal-karatteristiċi farmakoloġiċi tal- prostacyclins.

L-aktar reazzjonijiet avversi osservati b’mod frekwenti (20%) fi provi kliniċi jinkludu vasodilatazzjoni, (inkuż pressjoni baxxa), uġigħ ta’ ras u sogħla. L-aktar reazzjonijiet avversi serji kienu pressjoni baxxa, avvenimenti ta’ fsada, u bronkospażmu.

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati hawn isfel huma bbażati fuq dejta globali miġbura minn provi kliniċi ta’ fażi II u III li nvolvew 131 pazjent li kienu qed jieħdu l-prodott mediċinali u fuq dejta minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-frekwenzi tar-reazzjonijiet avversi huma definiti bħala komuni ħafna (≥1/10) u komuni (≥1/100 sa <1/10). Ir-reazzjonijiet avversi identifikati biss waqt is- sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, u li għalihom il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta mill- prova klinika, huma mniżżla taħt "Frekwenza mhux magħrufa".

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Klassi tas-sistemi u

Komuni ħafna

Komuni

Mhux magħrufa (ma

tal-organi

(1/10)

(≥1/100 sa <1/10)

tistax tittieħed stima

(MedDRA)

 

 

mid-data disponibbli)

Disturbi tad-demm u

Avvenimenti ta’

 

Tromboċitopenija

tas-sistema limfatika

fsada*§

 

 

Distrubi fis-sistema

 

 

Sensittività eċċessiva

immuni

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’ ras

Sturdament

 

nervuża

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Takikardija

 

 

 

Palpitazzjonijiet

 

Disturbi vaskulari

Vasodilatazzjoni

Sinkope§ (ara

 

 

Fwawar

sezzjoni 4.4)

 

 

 

Pressjoni baxxa*

 

Disturbi respiratorji,

Skomdu/uġigħ fis-

Qtugħ ta’ nifs

Bronkospażmu* (ara

toraċiċi u

sider

Uġigħ fil-farinġi u l-

sezzjoni 4.4) /Tħarħir

medjastinali

Sogħla

larinġi

 

 

 

Irritazzjoni fil-

 

 

 

griżmejn

 

Disturbi gastro-

Tqalligħ

Dijarea

Disġewsja

intestinali

 

Rimettar

 

 

 

Irritazzjoni fil-ħalq u l-

 

 

 

ilsien inkluż uġigħ

 

Disturbi fil-ġilda u

 

Raxx

 

fit-tessuti ta’ taħt il-

 

 

 

ġilda

 

 

 

Disturbi muskolu-

Uġigħ fix-

 

 

skeletriċi u tat-tessuti

xedaq/trismus

 

 

konnettivi

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Edima periferali§

 

 

kondizzjonijiet ta’

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

*Kienu rrappurtati każijiet ta’ periklu għall-ħajja u/jew fatali.

§ara sezzjoni “Deskrizzjoni ta’ rezzjonijiet avversi magħżula”

Deskrizzjoni ta’ rezzjonijiet avversi magħżula

Kif mistenni f’din il-popolazzjoni ta’ pazjenti bi proporzjon għoli ta’ pazjenti li jieħdu mediċini kontra il-koagulazzjoni tad-demm fl-istess waqt, avvenimenti ta’ fsada (primarjament epistassi u emoptisi) kienu komuni ħafna. Ir-riskju ta’ ħruġ ta’ demm jista’ jiżdied fil-pazjenti meta inibituri potenzjali tal-aggregazzjoni tal-plejtlits jew sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm jingħataw flimkien (ara sezzjoni 4.5). Każijiet fatali inkludew emorraġija ċerebrali u fil-kranju.

Sinkope huwa sintomu komuni tal-marda nnifisha, iżda jista’ jseħħ ukoll meta tkun qed tingħata terapija. Iż-żjieda fl-okkorrenza ta’ sinkope tista’ tkun relatata mad-deterjorazzjoni tal-marda jew effettività insuffiċjenti tal-prodott (ara sezzjoni 4.4).

Fil-provi kliniċi edima periferali kienet irrappurtata fi 12.2% tal-pazjenti fuq iloprost u 16.2% tal- pazjenti fuq plaċebo. Edima periferali hija sintomu komuni ħafna tal-marda nnifisha, iżda tista’ sseħħ ukoll meta tkun qed tingħata terapija. L-okkorrenza ta’ edima periferali tista’ tkun relatata mad- deterjorazzjoni tal-marda jew effettività insuffiċjenti tal-prodott.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Kienu rrappurtati każijiet ta’ doża eċċessiva. Sintomi ta’ dożi eċċessivi fil-biċċa l-kbira huma relatati mal-effett vażodilatatorju ta’ iloprost. Sintomi osservati b’mod frekwenti wara doża eċċessiva huma sturdament, uġigħ ta’ ras, fwawar, dardir, uġigħ fix-xedaq jew uġigħ fid-dahar. Jistgħu jkunu possibbli wkoll pressjoni baxxa, żieda fil-pressjoni, bradikardija jew takikardija, rimettar, dijarea u uġigħ fir-riġlejn.

Immaniġġar

Antidotu speċifiku mhux magħruf. L-interruzzjoni tas-sessjoni tat-teħid man-nifs għal ġol-pulmuni, osservazzjoni u miżuri sintomatiċi huma rrakkomandati.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi antitrombotiċi, inibituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlits minbarra l-eparina, Kodiċi ATC: B01AC11

Iloprost, is-sustanza attiva ta’ Ventavis, huwa analogu sintetiku ta’ prostacycline. Dawn l-effetti farmakoloġiċi li ġejjin kienu osservati in vitro:

Inibizzjoni ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlits, adeżjoni tal-plejtlits u reazzjoni tal-ħelsien

Dilatazzjoni ta’ friegħi żgħar ta’ l-arterji u l-vini

Żjieda fid-densità tal-kapillari u tnaqqis fiż-żjieda tad-dħul u l-mogħdija ta’ likwidu vaskulari kkawżata minn medjaturi bħal serotonina jew istamina fil-mikroċirkolazzjoni

Stimulazzjoni tal-potenzjal fibrinolitiku endoġenu

L-effetti farmakoloġiċi wara teħid man-nifs għal ġol-pulmuni ta’ Ventavis huma:

Vasodilatazzjoni diretta tas-saff ta’ l-arterji pulmonari sseħħ b’titjib konsekuttiv sinifikanti tal- pressjoni ta’ l-arterja pulmonari, tar-reżistenza vaskulari pulmonari u tal-funzjoni tal-qalb kif ukoll tas-saturazzjoni mħallta ta’ ossiġnu fil-vini.

Fi studju żgħir, randomised, double-blind ta’ 12-il ġimgħa, ikkontrollat bil-plaċebo (il-prova STEP), 34 pazjent ikkurati b’bosentan 125 mg darbtejn kuljum għal mill-inqas 16-il ġimgħa u li kienu f’kundizzjoni emodinamika stabbli qabel iddaħħlu fl-istudju, ittolleraw iż-żjieda ta’ iloprost meħud man-nifs f’konċentrazzjoni ta’ 10 mikrogrammi/ml (sa 5 mikrogrammi 6 sa 9 darbiet kuljum matul is- sigħat li kienu mqajjma). Id-doża medja meħuda man-nifs kuljum kienet ta’ 27 mikrogramma u n- numru medju ta’ teħid man-nifs kuljum kien ta’ 5.6. L-effetti avversi akuti f’pazjenti li kienu qed jirċievu bosentan u iloprost flimkien kienu konsistenti ma’ dawk osservati fl-esperjenza akbar tal- istudju ta’ fażi 3 f’pazjenti li kienu qed jirċievu iloprost biss. Wieħed ma jistax jasal għal-konklużjoni affidabbli dwar l-effikaċja tat-taħlita għax id-daqs tal-kampjun kien limitat u l-istudju kien ta’ żmien qasir

L-ebda informazzjoni minn provi kliniċi m’hi disponibbli li tqabbel direttament, permezz ta’ osservazzjonijiet fil-pazjent stess, ir-rispons emodinamiku akut wara l-għoti fil-vini ta’ iloprost ma’ dak wara li iloprost ikun meħud man-nifs. L-emodinamika osservata tissuġġerixxi rispons akut b’effett preferenzjali tal-kura permezz ta’ teħid man-nifs fuq il-vini u arterji pulmonari. L-effett ta’ vasodilatazzjoni pulmonari ta’ kull ġibda man-nifs għal ġol-pulmuni, jispiċċa minn siegħa sa sagħtejn wara.

Madankollu, il-valur imbassar ta’ din l-informazzjoni emodinamika akuta huwa kkunsidrat li għandu valur limitat, peress li rispons akut mhux assoċjat fil-każi kollha ma’ benefiċċju fit-tul tal-kura b’iloprost meħud man-nifs.

Effikaċja f’pazjenti adulti bi pressjoni pulmonari għolja

Prova ta’ fażi III randomised, multi-ċentrika, fejn la l-individwu u lanqas l-investigatur ma jkunu jafu x’kura tkun qed tingħata, kkontrollata bil-plaċebo (studju RRA02997) saret f’203 pazjent adult (iloprost meħud man-nifs f’konċentrazzjoni ta’ 10 mikrogrammi/ml: N=101; plaċebo n=102) bi pressjoni pulmonari għolja stabbli. Iloprost meħud man-nifs (jew plaċebo) kien miżjud mal-kura eżistenti tal-pazjenti, li setgħet tinkludi taħlita ta’ mediċini kontra l-koagulazzjoni tad-demm, mediċini li jwessgħu l-arterji u l-vini (eż. imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju), dijuretiċi, ossiġnu, u digitalis, iżda mhux PGI2 (prostacycline jew analogi tiegħu). 108 mill-pazjenti inklużi kellhom dijanjosi ta’ pressjoni pulmonari għolja primarja, 95 kellhom dijanjosi ta’ pressjoni pulmonari għolja sekondarja li minnhom 56 kienu assoċjati ma’ mard tromboemboliku kroniku, 34 ma’ mard tat-tessut konnettiv (li jinkludi CREST u skleroderma) u 4 kienu kkunsidrati li kellhom trażżin fl-aptit konness mal-prodott mediċinali. Il-valuri fil-linja bażi tat-test ta’ mixja ta’ 6 minuti rriflettew limitazzjoni moderata fl- eżerċizzju: fil-grupp b’iloprost il-medja kienet ta’ 332 metru (valur medjan: 340 metru) u fil-grupp tal-plaċebo l-medja kienet ta’ 315 metru (valur medjan: 321 metru). Fil-grupp b’iloprost, il-medjan tad-doża ta’ kuljum meħudaa man-nifs kienet ta’ 30 mikrogramma (b’varjazzjoni minn 12.5 sa

45 mikrogramma/kuljum). L-effikaċja primarja immirata għal dan l-istudju, kien kriterju ta’ rispons imħallat li jikkonsisti f’titjib fil-kapaċità ta’ l-eżerċizzju (test ta’ mixja ta’ 6 minuti) wara 12-il ġimgħa b’mill-inqas 10% kontra l-linja bażi, u titjib ta’ mill-inqas klassi waħda ta’ l-NYHA wara 12-il ġimgħa kontra l-linja bażi, u l-ebda deterjorament tal-pressjoni pulmonari għolja jew mewt fl-ebda żmien qabel 12-il ġimgħa. Ir-rata ta’ dawk li rrispondew għal iloprost kienet ta’ 16.8% (17/101) u r- rata ta’ dawk li rrispondew fil-grupp tal-plaċebo kienet ta’ 4.9% (5/102) (p=0.007).

Fil-grupp ta’ iloprost, il-medja ta’ tibdil mill-linja bażi fid-distanza ta’ mixja ta’ 6 minuti wara 12- il ġimgħa ta’ kura kienet żjieda ta’ 22 metru (-3.3 metri fil-grupp tal-plaċebo, l-ebda imputazzjoni ta’ informazzjoni għal mewt jew valuri neqsin).

Fil-grupp ta’ iloprost il-klassi ta’ l-NYHA marret għall-aħjar f’26% tal-pazjenti (plaċebo 15%) (p=0.032), ma tbiddlitx f’67.7% tal-pazjenti (plaċebo: 76%) u marret għall-agħar f’6.3% tal- pazjenti (plaċebo: 9%). Il-parametri invasivi emodinamiċi kienu mkejla fil-linja bażi u wara 12-il ġimgħa ta’ kura.

Analiżi ta’ sotto-grupp uriet li ma kien osservat l-ebda effett tal-kura meta mqabbel mal-plaċebo fittest ta’ mixja ta’ 6 minuti fis-sotto-grupp ta’ pazjenti bi pressjoni pulmonari għolja sekondarja. Żjieda medja ta’ 44.7 metri fit-test ta’ mixja ta’ 6 minuti mill-valur medju fil-linja bażi ta’ 329 metru vs. bidla ta’ -7.4 metri mill-valur medju fil-linja bażi ta’ 324 metru fil-grupp tal-plaċebo (l-ebda imputazzjoni ta’ informazzjoni għal mewt jew valuri neqsin) kienet osservata fis-sotto-grupp ta’

49 pazjent bi pressjoni pulmonari għolja primarja li kienu qed jirċievu l-kura ta’ teħid man-nifs ta’ iloprost għal 12-il ġimgħa (46 pazjent fil-grupp tal-plaċebo).

Popolazzjoni pedjatrika

Ma sar l-ebda studju b’Ventavis fi tfal bi pressjoni pulmonari għolja.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Meta iloprost f’konċentrazzjoni ta’ 10 mikrogrammi/ml jingħata permezz ta’ teħid man-nifs għal ġol- pulmuni f’pazjenti bi pressjoni pulmonari għolja jew voluntiera f’saħħithom (doża ta’ iloprost fil- biċċa tal-ħalq: 5 mikrogrammi: ħin ta’ ġbid man-nifs ta’ 4.6 - 10.6 min), kienu osservati konċentrazzjonijiet massimi medji fis-serum ta’ madwar 100 sa 200 pikogramma/ml fit-tmiem tas- sessjoni ta’ teħid man-nifs. Dawn il-konċentrazzjonijiet jonqsu b’half-lives madwar bejn 5 u

25 minuta. Fi żmien 30 minuta sa sagħtejn wara t-tmiem tat-teħid man-nifs għal ġol-pulmuni, iloprost ma jibqax jiġi osservat fil-kompartiment ċentrali (limitu ta’ kwantifikazzjoni

25 pikogramma/ml).

Distribuzzjoni

Ma saru l-ebda studji wara t-teħid man-nifs għal ġol-pulmuni.

Wara infużjoni fil-vini, il-volum apparenti ta’ distribuzzjoni fi stat fiss kien minn 0.6 sa 0.8 l/kg f’individwi f’saħħithom. It-total ta’ twaħħil ta’ iloprost mal-proteini fil-plażma huwa indipendenti mill-konċentrazzjoni b’valuri ta’ bejn 30 u 3,000 pikogramma/ml u jammonta għal madwar 60%, li minnhom 75% huwa minħabba t-twaħħil ma’ l-albumina.

Bijotrasformazzjoni

Ma saru l-ebda studji biex jinvestigaw il-metaboliżmu ta’ iloprost wara t-teħid man-nifs ta’ Ventavis għal ġol-pulmuni.

Wara għoti fil-vini, iloprost huma metabolizzat b’mod estensiv permezz ta’ l-ossidazzjoni ß tal- katina karboxil tal-ġenb. L-ebda sustanza mhux mibdula m’hi eliminata. Il-metabolu prinċipali huwa tetranor-iloprost, li jinstab fl-awrina fil-forma libera u fil-forma kkonjugata. Tetranor- ijloprost huwa farmakoloġikament inattiv kif intwera f’esperimenti fuq l-annimali. Riżultati ta’ studji in vitro wrew li l-metaboliżmu, li jiddependi minn CYP 450, għandu biss funzjoni minuri fil-bijotrasformazzjoni ta’ iloprost. Studji oħra in vitro jissuġġerixxu li l-metaboliżmu ta’ iloprost fil-pulmuni huwa simili wara l-għoti fil-vini jew permess ta’ teħid man-nifs għal ġol-pulmuni.

Eliminazzjoni

Ma saru l-ebda studji wara t-teħid man-nifs għal ġol-pulmuni.

F’individwi b’funzjoni normali tal-kliewi u tal-fwied, id-dispożizzjoni ta’ iloprost wara infużjoni fil-vini hija kkaratterizzata fil-biċċa l-kbira tal-każijiet minn profil b’żewġ fażijiet, b’half-lives medji ta’ 3 sa 5 minuti u 15 sa 30 minuti. It-tneħħija totali ta’ iloprost hija madwar 20 ml/kg/min, li tindika kontribuzzjoni ekstra-epatika għall-metaboliżmu ta’ iloprost.

Sar studju tal-bilanċ tal-massa bl-użu ta’ 3H-iloprost f’individwi b’saħħithom. Wara infużjoni fil-vini, l-irkupru tar-radjuattività totali hu ta’ 81%, u l-irkupri rispettivi fl-awrina u fil-ħmieġ huma ta’ 68% u 12%. Il-metaboliti huma eliminati mill-plażma u mill-awrina f’2 fażijiet, li għalihom kienu kkalkulati half-lives ta’ madwar 2 u 5 siegħat (plażma) u 2 u 18-il siegħa (awrina).

Farmakokinetika wara l-użu b’nebulizzaturi differenti

Nebulizzatur Breelib:

Il-farmakokinetika ta’ iloprost kienet investigata fi studju randomised u crossover b’27

pazjent stabbli fuq Ventavis 10 mikrogrammi/ml meħud man-nifs b’I-Neb, wara t-teħid man-nifs ta’ dożi waħdanin ta’ 2.5 jew 5 mikrogrammi iloprost bl-użu tan-nebulizzatur Breelib jew I-Neb AAD. Wara t-teħid man-nifs ta’ dawn id-dożi bi Breelib il-konċentrazzjonijiet massimi fil-plażma (Cmax) u l-

esponimenti sistemiċi (AUC (0-tl-aħħar)) żdiedu b’mod proporzjonali mad-doża.

Cmax u AUC (0-tl-aħħar) wara t-teħid man-nifs ta’ 5 mikrogrammi iloprost mogħtija bħala Ventavis 20 mikrogramma/ml permezz ta’ Breelib kienu 77% u 42% ogħla rispettivament meta mqabbla ma’

teħid man-nifs tal-istess doża bl-użu ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml u s-sistema I-Neb AAD. Cmax u

AUC (0-tl-aħħar) ta’ iloprost wara t-teħid man-nifs bi Breelib madankollu kienu għadhom fil-firxa ta’ valuri osservati b’Ventavis 10 mikrogrammi/ml bl-użu ta’ inalaturi oħra fi studji differenti.

Nebulizzatur I-Neb AAD:

Il-farmakokinetika taħt il-kondizzjonijiet speċifiċi għall-istudju ta’ ħin ta’ teħid man-nifs estiż, ġiet investigata fi studju randomized, crossover li sar fuq 19-il raġel adult f’saħħithom wara teħid man- nifs ta’ dożi waħdanin ta’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml u Ventavis 20 mikrogramma/ml (doża ta’ 5 mikrogrammi ta’ iloprost fil-biċċa tal-ħalq) bl-użu ta’ I-Neb. Esponimenti sistemiċi komparabbli

(AUC (0-tl-aħħar)) u konċentrazzjonijiet massimi fis-serum madwar 30% ogħla (Cmax) instabu wara teħid man-nifs ta’ Ventavis 20 mikrogramma/ml meta mqabbel ma’ Ventavis 10 mikrogrammi/ml, li

kien jaqbel mal-ħin iqsar ta’ teħid man-nifs osservat bl-użu ta’ Ventavis 20 mikrogramma/ml.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Indeboliment tal-kliewi

Fi studju b’infużjoni fil-vini ta’ iloprost, pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi ta’ l-aħħar stadju li kienu qed jieħdu kura intermittenti ta’ dijalisi, intwera li għandhom tneħħija sinnifikattivament aktar baxxa (medja ta’ CL = 5 ± 2 ml/min/kg) minn dak osservat f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li ma kienx qed ikollhom kura intermittenti ta’ dijalisi (medja ta’ CL medja = 18 ± 2 ml/min/kg).

Indeboliment tal-fwied

Minħabba li iloprost huwa metabolizzat b’mod estensiv mill-fwied, il-livelli fil-plażma tas-sustanza attiva huma influwenzati minn tibdil fil-funzjoni tal-fwied. Riżultati kienu miksuba minn studju ta’ għoti fil-vini, bi 8 pazjenti li kienu jsofru minn ċirrożi tal-fwied. Il-medja tat-tneħħija ta’ iloprost hija stmata li tkun 10 ml/minuta/kg.

Sess

Is-sess mhux ta’ rilevanza klinika għall-farmakokinetika ta’ iloprost.

Anzjani

Il-farmakokinetika ma ġietx investigata f’pazjenti anzjani.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tossiċità sistemika

Fi studji dwar it-tossiċità akuta, dożi waħidhom ta’ iloprost fil-vini u mill-ħalq ikkawżaw sintomi severi ta’ avvelenament jew mewt (fil-vini) f’dożi ta’ madwar darbtejn għola mid-doża terapewtika fil-vini. Meta wieħed jikkunsidra il-qawwa farmakoloġika għojla ta’ ijloprost u d-dożi assoluti meħtieġa għal skopijiet terapewtiċi, ir-riżultati miksuba fi studji dwar it-tossiċità akuta ma jindikawx riskju ta’ effetti avversi akuti fil-bnedmin. Kif mistenni għal prostacycline, iloprost ipproduċa effetti emodinamiċi (vasodilatazzjoni, ħmura tal-ġilda, pressjoni baxxa, inibizzjoni tal- funzjoni tal-plejtlits, diffikulta’ biex tieħu n-nifs) u sinjali ġenerali ta’ avvelenament bħal apatija, disturbi fil-mod kif wieħed jimxi, u tibdil fil-pożizzjoni tal-ġisem.

Infużjoni kontinwa fil-vini/taħt il-ġilda ta’ iloprost sa 26 ġimgħa f’annimali gerriema u dawk mhux gerriema, ma’ kkawżat l-ebda tossiċità ta’ l-organi f’livelli ta’ doża li qabżu l-espożizzjoni sistemika terapewtika fil-bnedmin bejn 14 u 47 darba (ibbażata fuq livelli fil-plażma). Kienu osservati biss effetti farmakoloġiċi mistennija bħal pressjoni baxxa, ħmura tal-ġilda, diffikulta’ biex tieħu n-nifs u żjieda fil-moviment spontanju ta’ l-imsaren.

Fi studju dwar teħid man-nifs kroniku fil-firien fuq 26 ġimgħa, l-ogħla doża li setgħet tintlaħaq ta’ 48.7 mikrogrammi/kg/jum kienet identifikata bħala ‘il-livell fejn ma kien osservat l-ebda effett mhux mixtieq’ (NOAEL - no observed adverse effect level). Esponimenti sistemiċi qabżu l-esponimenti

terapewtiċi fil-bniedem wara teħid man-nifs b’fatturi ta’ aktar minn 10 (Cmax, AUC kumulattiva).

Potenzjal ġenotossiku, tumoroġenetiċità

Studji in vitro (fuq batterja, ċelluli mammiferi, limfoċiti umani) u in vivo (test tal-mikronukleu) dwar effetti ġenotossiċi ma pproduċew l-ebda evidenza ta’ potenzjal mutaġeniku.

L-ebda potenzjal tumoroġeniku ta’ iloprost ma kien osservat fi studji dwar it-tumoroġenetiċità fil- firien u fil-ġrieden.

Tossikoloġija fir-riproduzzjoni

Fi studji dwar l-embrijo- u l-fetotossiċità fil-firien, l-għoti permess ta’ infużjoni kontinwa fil-vini ta’ iloprost wasslet għal anomaliji fil-falanġi waħidhom tas-saqajn ta’ quddiem f’xi feti/frieħ. Dan l-effett ma kienx dipendenti fuq id-doża.

Dawn il-bidliet mhux ikkunsidrati bħala effetti teratoġeniċi veri, imma x’aktarx li huma konnessi ma’ ttardjar fl-iżvilupp ikkaġunat minn iloprost lejn l-aħħar ta’ l-organoġenesi minħabba tibdil emodinamiku fil-kumpless fetoplaċentali. Ma deher l-ebda disturb fl-iżvilupp wara t-twelid u fil- prestazzjoni riproduttiva fil-frieħ li ġew imkabbra, u dan jindika li l-ittardjar osservat fil-firien kien ikkumpensat matul l-iżvilupp wara t-twelid. Fi studji komparabbli dwar l-embrijotossiċità fil-fniek u fix-xadini ma kienux osservati anomaliji bħal dawk fis-swaba jew anomaliji strutturali kbar lanqas wara livelli ta’ doża ogħla b’mod konsiderevoli li qabżu id-doża tal-bniedem b’ħafna drabi. Fil-firien, kienet osservata mogħdija ta’ livelli baxxi ta’ iloprost u/jew tal-metaboliti għal ġol-ħalib (inqas minn 1% tad-doża ta’ iloprost mogħti fil-vini). Ma kien osservat l-ebda disturb fl-iżvilupp wara t-twelid u fil-prestazzjoni riproduttiva f’annimali esposti waqt it-treddigħ.

Tolleranza lokali, sensibilizzazzjoni għall-kuntatt u potenzjal ta’ antiġenetiċità

Fi studju fil-firien dwar it-teħid man-nifs għal ġol-pulmuni, l-għoti ta’ formulazzjoni ta’ iloprost b’konċentrazzjoni ta’ 20 mikrogramma/ml sa 26 ġimgħa, ma kkawżat l-ebda irritazzjoni lokali fis- sistema respiratorja ta’ fuq u t’isfel.

Fi studju dwar is-sensibilizzazzjoni tal-ġilda (test ta’ massimizzazzjoni) u studju dwar l- antiġenetiċità fil-fniek ta’ l-Indi ma wrew l-ebda potenzjal ta’ sensibilizzazzjoni.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trometamol

Ethanol 96%

Sodium chloride

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Sentejn.

Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur 5 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Ampulli ta’ 1 ml, bla kulur, ħġieġ tat-tip I, li fihom 1 ml ta’ soluzzjoni għan-nebulizzatur, ikkodifikati b’żewġ ċrieki kkuluriti (abjad - isfar).

Ampulli ta’ 3 ml, bla kulur, ħġieġ tat-tip I, li fihom 2 ml ta’ soluzzjoni għan-nebulizzatur, ikkodifikati b’żewġ ċrieki kkuluriti (abjad - roża).

Ampulli b’soluzzjoni għan-nebulizzatur ta’ 1 ml (biex jintużaw ma’ Breelib jew I-Neb AAD):

Pakketti fihom:

30 ampulla

42 ampulla.

Pakketti multipli fihom:

168 (4x42) ampulla

168 (4x42) ampulla ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

Ampulli b’soluzzjoni għan-nebulizzatur ta’ 2 ml (biex jintużaw ma’ Venta-Neb):

Pakketti fihom

30 ampulla

90 ampulla

100 ampulla

300 ampulla.

Pakketti multipli fihom:

90 (3x30) ampulla

300 (10x30) ampulla.

Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

Ampulli ta’ 1 ml, bla kulur, ħġieġ tat-tip I, li fihom 1 ml ta’ soluzzjoni għan-nebulizzatur, ikkodifikati b’żewġ ċrieki kkuluriti (isfar - aħmar).

Ampulli b’soluzzjoni għan-nebulizzatur ta’ 1 ml (biex jintużaw ma’ Breelib jew I-Neb AAD):

Pakketti fihom:

30 ampulla

42 ampulla.

Pakketti multipli fihom:

168 (4x42) ampulla

168 (4x42) ampulla ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Għal kull sezzjoni ta’ teħid man-nifs għal ġol-pulmuni, il-kontenut ta’ ampulla waħda miftuħa ta’ Ventavis jrid ikun trasferit kompletament fil-kompartiment tal-medikazzjoni eżatt qabel l-użu.

Wara kull sessjoni ta’teħid man-nifs għal ġol-pulmuni, xi soluzzjoni li jkun fadal fin-nebulizzatur għandha tintrema. Barra dan, istruzzjonijiet għall-iġjene u t-tindif tan-nebulizzaturi pprovduti mill- manifatturi tal-apparat għandhom jiġu osservati b’attenzjoni.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Ventavis 10 mikrogrammi/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

EU/1/03/255/001

EU/1/03/255/002

EU/1/03/255/003

EU/1/03/255/004

EU/1/03/255/005

EU/1/03/255/006

EU/1/03/255/007

EU/1/03/255/008

EU/1/03/255/011

EU/1/03/255/013

Ventavis 20 mikrogramma/ml soluzzjoni għan-nebulizzatur

EU/1/03/255/009

EU/1/03/255/010

EU/1/03/255/012

EU/1/03/255/014

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 ta’ Settembru, 2003

Data tal-aħħar tiġdid: 26 ta’ Awwissu 2013

10 DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati