Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – Tikkettar - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVentavis
Kodiċi ATCB01AC11
Sustanzailoprost
ManifatturBayer Schering Pharma AG

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

30 AMPULLA B’2 ML

90 AMPULLA B’2 ML

90 (3 x 30) AMPULLA B’2 ML

100 AMPULLA B’2 ML

300 AMPULLA B’2 ML

300 (10 x 30) AMPULLA B’2 ML

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 10 mikrogrammi/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’2 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall- injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur. 30 ampulla b’2 ml.

90 ampulla b’2 ml.

Pakkett multiplu: 90 (3 x 30) ampulla b’2 ml. 100 ampulla b’2 ml.

300 ampulla b’2 ml.

Pakkett multiplu: 300 (10 x 30) ampulla b’2 ml.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-għoti b’Venta-Neb.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/255/001

[30 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/006

[90 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/007

[90 (3 x 30)

 

x 2 ml]

 

EU/1/03/255/002

[100 x 2 ml]

 

 

EU/1/03/255/003

[300 x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 10 mikrogrammi/ml; 2 ml

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA MINGĦAJR KAXXA BLU

PAKKETT BI 30 AMPULLA F’KARTUNA B’90 (3 X 30) AMPULLA TA’ 2 ML PAKKETT BI 30 AMPULLA F’KARTUNA B’300 (10 X 30) AMPULLA TA’ 2 ML

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 10 mikrogrammi/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’2 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur.

30 ampulla b’2 ml. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

Parti minn pakkett multiplu li fih 90 ampulla ta’ 2 ml. Parti minn pakkett multiplu li fih 300 ampulla ta’ 2 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-għoti b’Venta-Neb.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/03/255/007

 

 

 

[90 (3 x 30) x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

Lot

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 10 mikrogrammi/ml; 2 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

30 AMPULLA B’1 ML

42 AMPULLA B’1 ML

168 (4 x 42) AMPULLA B’1 ML

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 10 mikrogrammi/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur. 30 ampulla b’1 ml.

42 ampulla b’1 ml.

Pakkett multiplu: 168 (4 x 42) ampulla b’1 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-għoti bi Breelib jew I-Neb.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/03/255/004

 

 

 

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/011

[42 x 1 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/005

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

Lot

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 10 mikrogrammi/ml; 1 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

168 (4 x 42) AMPULLA B’1 ML IPPAKKJATI FLIMKIEN MA’ SET TA’ OĠĠETTI LI JINTUŻAW FLIMKIEN MA’ BREELIB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 10 mikrogrammi/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur.

Pakkett multiplu: 168 (4 x 42) ampulla b’1 ml ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-għoti bi Breelib.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/255/013 [168 (4 x 42) x 1 ml] ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 10 mikrogrammi/ml; 1 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA MINGĦAJR KAXXA BLU

PAKKETT B’42 AMPULLA F’KARTUNA B’168 (4 X 42) AMPULLA TA’ 1 ML PAKKETT B’42 AMPULLA F’KARTUNA B’168 (4 X 42) AMPULLA TA’ 1 ML IPPAKKJATI FLIMKIEN MA’ SET TA’ OĠĠETTI LI JINTUŻAW FLIMKIEN MA’ BREELIB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 10 mikrogrammi/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’1 ml ta’ soluzzjoni fiha 10 mikrogrammi ta’ iloprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur.

42 ampulla b’1 ml. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

Parti minn pakkett multiplu li fih 168 (4 x 42) ampulla ta’ 1 ml.

Parti minn pakkett multiplu li fih 168 (4 x 42) ampulla ta’ 1 ml ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/03/255/005

 

 

 

 

 

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/013

[168 (4 x 42) x 1 ml]

ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw

 

 

 

flimkien ma’ breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 10 mikrogrammi/ml; 1 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

AMPULLA B’1 ML

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ventavis 10 mikrogrammi/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

Għal biex jinġibed man-nifs

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

AMPULLA B’2 ML

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ventavis 10 mikrogrammi/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

Għal biex jinġibed man-nifs

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

30 AMPULLA B’1 ML

42 AMPULLA B’1 ML

168 (4 x 42) AMPULLA B’1 ML

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 20 mikrogramma/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol).

Kull ampulla b’1 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur. 30 ampulla b’1 ml

42 ampulla b’1 ml

Pakkett multiplu: 168 (4 x 42) ampulla b’1 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-għoti bi Breelib jew I-Neb.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/03/255/009

 

 

 

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/012

[42 x 1 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/010

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

Lot

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 20 mikrogramma/ml; 1 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

168 (4 x 42) AMPULLA B’1 ML IPPAKKJATI FLIMKIEN MA’ SET TA’ OĠĠETTI LI JINTUŻAW FLIMKIEN MA’ BREELIB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 20 mikrogramma/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol).

Kull ampulla b’1 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall- injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur.

Pakkett multiplu: 168 (4 x 42) ampulla b’1 ml ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-għoti bi Breelib.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/255/014 [168 (4 x 42) x 1 ml] ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 20 mikrogramma/ml; 1 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA MINGĦAJR KAXXA BLU

PAKKETT B’42 AMPULLA F’KARTUNA B’168 (4 X 42) AMPULLA TA’ 1 ML PAKKETT B’42 AMPULLA F’KARTUNA B’168 (4 X 42) AMPULLA TA’ 1 ML IPPAKKJATI FLIMKIEN MA’ SET TA’ OĠĠETTI LI JINTUŻAW FLIMKIEN MA’ BREELIB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ventavis 20 mikrogramma/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost (bħala iloprost trometamol). Kull ampulla b’1 ml ta’ soluzzjoni fiha 20 mikrogramma ta’ iloprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti:

trometamol, ethanol 96%, sodium chloride, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għan-nebulizzatur.

42 ampulla b’1 ml. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

Parti minn pakkett multiplu li fih 168 (4 x 42) ampulla ta’ 1 ml.

Parti minn pakkett multiplu li fih 168 (4 x 42) ampulla ta’ 1 ml ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal- mediċina wieħed).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/03/255/010

 

 

 

 

 

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

 

EU/1/03/255/014

[168 (4 x 42) x 1 ml]

ippakkjati flimkien ma’ set ta’ oġġetti li jintużaw

 

 

 

flimkien ma’ Breelib (li fih biċċa tal-ħalq waħda u kompartiment tal-mediċina wieħed).

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ventavis 20 mikrogramma/ml; 1 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

AMPULLA B’1 ML

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ventavis 20 mikrogramma/ml, soluzzjoni għan-nebulizzatur

Iloprost

Għal biex jinġibed man-nifs

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati