Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viagra (sildenafil) – Tikkettar - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaViagra
Kodiċi ATCG04BE03
Sustanzasildenafil
ManifatturPfizer Limited

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA PAKKETT TA’ BARRA /KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 25 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 25mg ta’ sildenafil

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksijin b’rita

4 pilloli miksijin b’rita

8 pilloli miksijin b’rita

12-il pillola miksijin b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Pfizer Ltd.

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/077/013 (2 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/002 (4 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/003 (8 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/004 (12-il pillola miksijin b’rita)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VIAGRA 25mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA PAKKETT TA’ BARRA /KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 50 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 50 mg ta’ sildenafil

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fulljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksijin b’rita

4 pilloli miksijin b’rita

8 pilloli miksijin b’rita

12-il pillola miksijin b’rita

24 pillola miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Pfizer Ltd.

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/077/014 (2 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/006 (4 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/007 (8 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/008 (12-il pillola miksijin b’rita)

EU/1/98/077/024 (24 pillola miksijin b’rita)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VIAGRA 50mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA PAKKETT TA’ BARRA/PAKKETT SEKONDARJU SSIĠILLAT BIS-SĦANA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 50 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 50 mg ta’ sildenafil

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksijin b’rita

4 pilloli miksijin b’rita

8 pilloli miksijin b’rita

12-il pillola miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Pfizer Ltd.

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/077/016 (2 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/017 (4 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/018 (8 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/019 (12-il pillola miksijin b’rita)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VIAGRA 50mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA PAKKETT TA’ BARRA /KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 100 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 100 mg ta’ sildenafil

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksijin b’rita

4 pilloli miksijin b’rita

8 pilloli miksijin b’rita

12-il pillola miksijin b’rita

24 pillola miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Pfizer Ltd.

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/077/015 (2 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/010 (4 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/011 (8 pilloli miksijin b’rita)

EU/1/98/077/012 (12-il pillola miksijin b’rita)

EU/1/98/077/025 (24 pillola miksijin b’rita)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VIAGRA 100mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 50 mg ta’ sildenafil

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12-il pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħoll fil-ħalq

Hu rakkomandat li l-pillola tittieħed fuq stonku vojt Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Pfizer Ltd.

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/077/020 (2 pilloli li jinħallu fil-ħalq)

EU/1/98/077/021 (4 pilloli li jinħallu fil-ħalq)

EU/1/98/077/022 (8 pilloli li jinħallu fil-ħalq)

EU/1/98/077/023 (12-il pillola li jinħallu fil-ħalq)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

VIAGRA 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 25 mg , b’rita

Sildenafil

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 50 mg , b’rita

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 100 mg , b’rita

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIAGRA 50 mg, pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati