Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vimpat (lacosamide) – Tikkettar - N03AX18

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVimpat
Kodiċi ATCN03AX18
Sustanzalacosamide
ManifatturUCB Pharma SA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ barra

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 50 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola miksija b’rita waħda fiha 50 mg lacosamide.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pilloli miksija b’rita

56 pilloli miksija b’rita

168 pilloli miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

14 x 1 pillola miksija b’rita

28 pilloli miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/001 14 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/002 56 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/003 168 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/020 56 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/024 14 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/025 28 pilloli miksija b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 50 mg

<Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata> 56 x 1 u 14 x 1pillola miksija b’rita

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Tabella fuq il-folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 50 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 100 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola miksija b’rita waħda fiha 100 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pilloli miksija b’rita

56 pilloli miksija b’rita

168 pilloli miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

14 x 1 pillola miksija b’rita

28 pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/004 14 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/005 56 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/006 168 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/021 56 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/026 14 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/027 28 pilloli miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 100 mg

<Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata> 56 x 1 u 14 x 1 pillola miksija b’rita

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Tabella fuq il-folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 100 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 150 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola miksija b’rita waħda fiha 150 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pilloli miksija b’rita

56 pilloli miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

14 x 1 pillola miksija b’rita

28 pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/007 14 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/008 56 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/022 56 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/028 14 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/029 28 pilloli miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 150 mg

<Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata> 56 x 1 u 14 x 1 pillola miksija b’rita

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETTI MULTIPLI BISS

Pakkett ta’ 168 pilloli miksija b’rita li fihom 3 Pakketti ta’ 56 pilloli miksija b’rita(bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 150 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 150 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTIEĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu:168 (3 pakketti ta’ 56) pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 150 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETTI MULTIPLI BISS

Pakkett tan-nofs

Pakkett ta’ 56 pilloli miksija b’rita 150mg (mingħajr blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 150 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola miksija b’rita waħda fiha 150 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pilloli miksija b’rita. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 150 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Tabella fuq il-folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 150 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 200 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola miksija b’rita waħda fiha 200 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTIEĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pilloli miksija b’rita

56 pilloli miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

14 x 1 pillola miksija b’rita

28 pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/010 14 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/011 56 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/470/023 56 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/030 56 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/470/031 28 pilloli miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 200 mg

<Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata> 56 x 1 u 14 x 1 pillola miksija b’rita

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETTI MULTIPLI BISS

Pakkett ta’ 168 pilloli miksija b’rita li fihom 3 Pakketti ta’ 56 pilloli miksija b’rita(bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 200 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 200 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 168 pilloli (3 pakketti ta’ 56) miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 200 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETTI MULTIPLI BISS

Pakkett tan-nofs

Pakkett ta’ 56 pilloli miksija b’rita 200mg (mingħajr blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 200 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola miksija b’rita waħda fiha 200 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTIEĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pilloli miksija b’rita. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 200 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Tabella fuq il-folja

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 200 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETTI TAL-BIDU TAT-TRATTAMENT

Pakkett ta’ barra – pakkett tal-bidu tat-trattament li fih 4 pakketti ta’ 14-il-pillola miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 50 mg Vimpat 100 mg Vimpat 150 mg Vimpat 200 mg pilloli miksija b’rita Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vimpat 50 mg

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 50 mg lacosamide.

Vimpat 100 mg

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 100 mg lacosamide.

Vimpat 150 mg

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 150 mg lacosamide.

Vimpat 200 mg

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 200 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Il-pakkett tal-bidu tat-trattament

Kull pakkett ta’ 56 pillola miksija b’rita għal skeda ta’ trattament ta’ 4 ġimgħat fiħ:

14 pilloli miksija b’rita ta’ Vimpat 50 mg

14 pilloli miksija b’rita ta’ Vimpat 100 mg

14 pilloli miksija b’rita ta’ Vimpat 150 mg

14 pilloli miksija b’rita ta’ Vimpat 200 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 50 mg

Vimpat 100 mg

Vimpat 150 mg

Vimpat 200 mg

PAKKETTI TAL-BIDU TAT-TRATTAMENT

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett tan-nofs

Pakkett 14-il-pillola – ġimgħa 1

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 50 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 50 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija.

Ġimgħa 1

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 50 mg

PAKKETT TAL’BIDU TA’ TRATTAMENT BISS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

Tabella tal folja – ġimgħa 1

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 50 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Ġimgħa 1

PAKKETTI TAL-BIDU TAT-TRATTAMENT

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett tan-nofs

Pakkett 14-il-pillola – ġimgħa 2

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 100 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 100 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija.

Ġimgħa 2

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 100 mg

PAKKETT TAL’BIDU TA’ TRATTAMENT BISS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

Tabella tal folja – ġimgħa 2

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 100 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Ġimgħa 2

PAKKETTI TAL-BIDU TAT-TRATTAMENT

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett tan-nofs

Pakkett 14-il-pillola – ġimgħa 3

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 150 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 150 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija.

Ġimgħa 3

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 150 mg

PAKKETT TAL’BIDU TA’ TRATTAMENT BISS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

Tabella tal folja – ġimgħa 3

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 150 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Ġimgħa 3

PAKKETTI TAL-BIDU TAT-TRATTAMENT

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett tan-nofs

Pakkett 14-il-pillola – ġimgħa 4

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 200 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita waħda fiha 200 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija.

Ġimgħa 4

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 200 mg

PAKKETT TAL’BIDU TA’ TRATTAMENT BISS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

Tabella tal folja – ġimgħa 4

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 200 mg pilloli miksija b’rita

Lacosamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Ġimgħa 4

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA W L-PAKKETT LI

JMISS MAL-PRODOTT

Pakkett ta’ barra / flixkun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 10 mg/ml mistura

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml ta’ mistura fih 10 mg lacosamide.

Flixkun wieħed ta’ 200 ml fih 2000 mg lacosamide.

Flixkum wieħed ta’ 465 ml fih 4650 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sorbitol (E420), sodium methyl parahydroxybenzoate (E219) u aspartame (E951), sodju. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

200 ml mistura bit-tazza tal-kejl.

465 ml mistura bit-tazza tal-kejl.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu (għall-pakkett ta’ barra biss). Użu mill-ħalq.

Ħawwad sew qabel l-użu.

Uża biss it-tazza tal-kejl li ssib f’dan il pakkett.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

La darba jinfetaħ, il-flixkun jista’ jintuża sa mhux aktar minn 4 ġimgħat.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx fil-friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/018

EU/1/08/470/019

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Uża biss it-tazza tal-kejl li ssib f’dan il-pakkett

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vimpat 10 mg/ml (għall-pakkett ta' barra biss)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 10 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni fiħ 10 mg lacosamide.

Fjala waħda ta’ 20 ml fiha 200 mg lacosamide

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium chloride, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1x20 ml soluzzjoni għall-infużjoni.

200 mg/20 ml

5x20ml soluzzjoni għall-infużjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn ġol-vina.

Għall-użu ta’ darba biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx ‘l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull soluzzjoni li ma tintużax għandha tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussel

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/016

EU/1/08/470/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jiġix inkuż il-Braille ġiet aċċettata.

-

TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI EWLENIN

Fjala

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimpat 10 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni

Lacosamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni fiħ 10 mg lacosamide.

Fjala waħda ta’ 20 ml fih 200 mg lacosamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

200 mg/20 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn ġol-vina.

Għall-użu ta’ darba biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx ‘l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/470/016

EU/1/08/470/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jiġix inkuż il-Braille ġiet aċċettata.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati