Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viracept (nelfinavir) – Tikkettar - J05AE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaViracept
Kodiċi ATCJ05AE04
Sustanzanelfinavir
ManifatturRoche Registration Ltd.
Il-flixkun fiħ 144 g ta’ trab orali. Kull gramma ta’ trab orali fiha nelfinavir għal 50 mg ta’ nelfinavir.
TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT
KLIEM STAMPAT FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
VIRACEPT 50 mg/g trab orali Nelfinavir

2. DIKJARAZZJONI

TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

mesilateawtorizzatli jikk ispondi

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih ukoll aspartame (E951) bħala sustanza li tagħti togħma ħelwa, s crose palmitate, potassium, benna naturali u artifiċjali u kostitwenti oħra. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

adux

 

 

144 g ta’ Trab orali

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATAli

 

 

 

5.

 

 

 

 

Użu orali

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

6.

medi

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jin laħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

Ti

ik stitwixxix fil-flixkun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FISawtorizzat-SUQEU/1/97/054/001Roche Registration Limited6 Falcon WayShire ParkWelwyn Garden CityHertfordshire AL7 1TWIr-Renju Unit

13. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

14.

 

 

m’g

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

inali

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tablib

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

16.

 

medi

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

viracept 50 mg

 

 

 

Prodott

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KLIEM STAMPAT FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

VIRACEPT 50 mg/g trab orali

 

 

 

 

 

 

 

Nelfinavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fih ukoll E951, sucrose palmitate, potassium.

 

 

 

awtorizzat

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Kull gramma ta’ trab orali fiha 50 mg ta’ nelfinavir (bħala mesilate).

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

144 g

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

adux

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali

inali

li

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProdottJIS

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET)mediSPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

Tirrikostitwixxix fil-flixkun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

‘Logo’

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/054/001

awtorizzat

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

adux

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

ħ

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KLIEM STAMPAT FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIRACEPT 250 mg pilloli miksija b’rita

Nelfinavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 292.25 mg ta’ nelfinavir mesilate li jikkorrispondi għal 250 mg ta’ nelfinavir bħala bażi libera.

awtorizzat

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih wkoll is-sustanza li tagħti l-kulur indigocarmine (E132) u kostitwentiaduxoħra.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

270 pillola miksija b’rita

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

li

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Użu orali

 

inali

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

JIS

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FISawtorizzat-SUQShire ParkWelwyn Garden CityHertfordshire AL7 1TWIr-Renju UnitEU/01/097/054/004

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

14.

 

 

 

m’g

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

inali

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

ċ

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

viracept 250 mg

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KLIEM STAMPAT FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIRACEPT 250 mg pilloli miksija b’rita

 

Nelfinavir

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

awtorizzat

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 250 mg ta’ nelfinavir (bħala mesilate).

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

270 pillola miksija b’rita

adux

 

ħ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali

 

 

m’g

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

li

 

 

 

 

 

6.

 

 

inali

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma j dhirx mit-tfal

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

‘Logo’

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/01/097/054/004

awtorizzat

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

adux

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

ħ

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KLIEM STAMPAT FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIRACEPT 250 mg pilloli miksija b’rita

Nelfinavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 292.25 mg ta’ nelfinavir mesilate li jikkorrispondi għal 250 mg ta’ nelfinavir bħala bażi libera.

awtorizzat

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih wkoll is-sustanza li tagħti l-kulur indigocarmine (E132) u kostitwentiaduxoħra.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

300 pillola miksija b’rita

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

li

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Użu orali

 

inali

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

JIS

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FISawtorizzat-SUQShire ParkWelwyn Garden CityHertfordshire AL7 1TWIr-Renju UnitEU/01/097/054/005

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

14.

 

 

 

m’g

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

inali

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

ċ

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

viracept 250 mg

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KLIEM STAMPAT FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

VIRACEPT 250 mg pilloli miksija b’rita

 

Nelfinavir

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

awtorizzat

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 250 mg ta’ nelfinavir (bħala mesilate).

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

300 pillola miksija b’rita

adux

 

ħ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali

 

 

m’g

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

li

 

 

 

 

 

6.

 

 

inali

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma j dhirx mit-tfal

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

‘Logo’

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/01/097/054/005

awtorizzat

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

adux

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

ħ

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati