Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vokanamet (canagliflozin / metformin hydrochloride) – Tikkettar - A10BD16

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVokanamet
Kodiċi ATCA10BD16
Sustanzacanagliflozin / metformin hydrochloride
ManifatturJanssen-Cilag International N.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vokanamet 50 mg/850 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 50 mg/1000 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 150 mg/850 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 150 mg/1000 mg pilloli miksijin b’rita canagliflozin/metformin hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 50 mg canagliflozin, u 850 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 50 mg canagliflozin, u 1000 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 150 mg canagliflozin, u 850 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 150 mg canagliflozin, u 1000 mg metformin hydrochloride.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pillola miksijin b’rita

60 pillola miksijin b’rita

60 pillola miksijin b’rita. Parti minn pakkett b’ħafna, ma jistax jinbiegħ waħdu.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30oC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 pillola)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vokanamet 50 mg/850 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 50 mg/1000 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 150 mg/850 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 150 mg/1000 mg pilloli miksijin b’rita canagliflozin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 50 mg canagliflozin, u 850 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 50 mg canagliflozin, u 1000 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 150 mg canagliflozin, u 850 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 150 mg canagliflozin, u 1000 mg metformin hydrochloride.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pillola miksijin b’rita

60 pillola miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30oC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 pillola)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 pillola)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA (tal-pakkett b’ħafna)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vokanamet 50 mg/850 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 50 mg/1000 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 150 mg/850 mg pilloli miksijin b’rita Vokanamet 150 mg/1000 mg pilloli miksijin b’rita canagliflozin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 50 mg canagliflozin, u 850 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 50 mg canagliflozin, u 1000 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 150 mg canagliflozin, u 850 mg metformin hydrochloride.

Kull pillola miksija b’rita fiha canagliflozin hemihydrate, ekwivalenti għal 150 mg canagliflozin, u 1000 mg metformin hydrochloride.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett b’ħafna: 180 (3 pakketti ta’ 60) pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30oC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 pillola)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati