Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voncento (human coagulation factor VIII / human...) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B02BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVoncento
Kodiċi ATCB02BD06
Sustanzahuman coagulation factor VIII / human von willebrand factor
ManifatturCSL Behring GmbH

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Voncento 250 IU FVIII /600 IU VWF (5 ml solvent) trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni/infużjoni

Voncento 500 IU FVIII/1200 IU VWF (10 ml solvent) trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni/infużjoni

Voncento 500 IU FVIII/1200 IU VWF (5 ml solvent) trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni/infużjoni

Voncento 1000 IU FVIII/2400 IU VWF (10 ml solvent) trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni/infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed Voncento 250 IU FVIII / 600 IU VWF fih b’mod nominali:

-250 IU* fattur tal-koagulazzjoni tal-bniedem VIII** (FVIII).

-600 IU*** fattur von Willebrand tal-bniedem (VWF).

Wara r-rikostituzzjoni b’5 ml is-soluzzjoni jkun fiha 50 IU/ml ta’ FVIII u 120 IU/ml ta’ VWF.

Kunjett wieħed Voncento 500 IU FVIII / 1200 IU VWF fih b’mod nominali:

-500 IU* fattur tal-koagulazzjoni tal-bniedem VIII** (FVIII).

-1200 IU*** fattur von Willebrand tal-bniedem (VWF).

Wara r-rikostituzzjoni b’10 ml is-soluzzjoni jkun fiha 50 IU/ml ta’ FVIII u 120 IU/ml ta’ VWF.

Kunjett wieħed Voncento 500 IU FVIII / 1200 IU VWF fih b’mod nominali:

-500 IU* fattur tal-koagulazzjoni tal-bniedem VIII** (FVIII).

-1200 IU*** fattur von Willebrand tal-bniedem (VWF).

Wara r-rikostituzzjoni b’5 ml is-soluzzjoni jkun fiha 100 IU/ml ta’ FVIII u 240 IU/ml ta’ VWF.

Kunjett wieħed Voncento 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF fih b’mod nominali:

-1000 IU* fattur tal-koagulazzjoni tal-bniedem VIII** (FVIII).

-2400 IU*** fattur von Willebrand tal-bniedem (VWF).

Wara r-rikostituzzjoni b’10 ml is-soluzzjoni jkun fiha 100 IU/ml ta’ FVIII u 240 IU/ml ta’ VWF.

Eċċipjent b’effett magħruf

Sodium madwar 128.2 mmol/l (2.95 mg/ml)

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

*Il-qawwa ta’ FVIII (IU) tiġi determinata permezz ta’ essej kromoġeniku mill-Farmakopeja Ewropeja. L-attività speċifika FVIII ta’ Voncento, qabel ma jiġi miżjud l-istabilizzatur, hija madwar 70 IU ta’ proteina FVIII/mg.

**magħmul minn donaturi umani tal-plażma

***L-attività VWF tiġi determinata permezz ta’ Standard tal-WHO għal VWF. L-attività speċifika ta’

Voncento, qabel ma jiġi miżjud l-istabilizzatur, hija madwar 100 IU VWF/mg ta’ proteina.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni.

Trab abjad u solvent ċar, mingħajr kulur għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Marda von Willebrand (VWD)

Profilassi u kura ta’ emorraġija jew fsada tal-operazzjoni f’pazjenti b’VWD, meta l-kura b’desmopressin (DDAVP) waħdu ma tkunx effettiva jew kontra-indikata.

Emofilija A (defiċjenza konġenita ta’ FVIII)

Għall-prevenzjoni u l-kura ta’ fsada f’pazjenti b’emofilija A.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura ta’ VWD u emofilja A għandha ssir taħt superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ mard emostatiku.

Id-deċiżjoni għal pazjent individwali li juża l-prodott id-dar għall-pazjenti b’VWD u b’emofilja A għandha tittieħed mit-tabib li jkun qed jagħti l-kura li għandu jaċċerta ruħu li l-istħarriġ xieraq għandu jingħata u l-użu jiġi rivedut f’intervalli.

Il-proporzjon bejn FVIII:C u VWF:RCo f’kunjett huwa madwar 1:2.4.

Pazjenti li ma kinux ġew ittrattati qabel

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Voncento f’pazjenti li ma kinux ġew ittrattati qabel ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Monitoraġġ tat-trattament

Matul it-trattament, huwa rrakkomandat li jiġu stabbiliti b’mod xieraq il-livelli ta’ fattur VIII sabiex jiggwidaw id-doża li għandha tingħata u l-frekwenza tal-infużjonijiet ripetuti. Pazjenti individwali jistgħu jvarjaw fir-rispons tagħhom għall-fattur VIII, li juri li hemm half-lives u rkupru differenti.

Doża bbażata fuq il-piż tal-ġisem tista’ tkun teħtieġ aġġustament f’pazjenti b’piż inqas minn dak normali jew piż żejjed. F’każ ta’ operazzjonijiet kirurġiċi maġġuri b’mod partikolari, il-monitoraġġ preċiż tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi ta’ koagulazzjoni (l-attivita tal-fattur VIII fil- plażma) hija indispensabbli.

Pożoloġija

Marda von Willebrand

Huwa importanti li tkun ikkalkolata d-doża permezz tan-numru ta’ IU ta’ VWF:RCo speċifikat. Ġeneralment, 1 IU/kg VWF:RCo jgħolli l-livell ta’ VWF:RCo fiċ-ċirkolazzjoni b’0.02 IU/ml (2 %).

Livelli ta’ VWF:RCo ta’ > 0.6 IU/ml (60 %) u ta’ FVIII:C ta’ > 0.4 IU/ml (40 %) għandhom jinkisbu.

Trattament skont il-ħtieġa

Is-soltu 40 – 80 IU/kg ta’ fattur von Willebrand (VWF:RCo) li jikkorrispondu għal 20 – 40 IU FVIII:C/kg tal-piż tal-ġisem (BW) huma rakkomandati sabiex tinkiseb emostasi.

Fil-bidu doża ta’ 80 IU/kg VWF:RCo tista’ tkun meħtieġa, l-aktar f’pazjenti b’VWD ta’ tip 3 fejn iż- żamma ta’ livelli xierqa tista’ teħtieġ dożi ogħla minn tipi oħra ta’ VWD.

Prevenzjoni ta’ emorraġija f’każ ta’ operazzjoni.

Għall-prevenzjoni ta’ fsada eċċessiva waqt jew wara operazzjoni l-applikazzjoni għandha tinbeda siegħa sa’ sagħtejn qabel ma tibda l-operazzjoni.

Doża xierqa għandha terġa tingħata kull 12-24 siegħa. It-tul u d-doża tal-kura jiddependu fuq l-istat kliniku tal-pazjent, it-tip u skont kemm tkun severa l-fsada, u fuq il-livelli ta’ VWF:RCo kif ukoll ta’ FVIII:C.

Meta jkun qed juża prodott VWF li fih FVIII, il-konsulent li jkun qed jagħti l-kura għandu jżomm f’moħħu li t-tkomplija tal-kura tista’ tikkawża żieda eċċessiva ta’ FVIII:C. Wara 24-48 siegħa ta’ kura, sabiex tiġi evitata żieda eċċessiva ta’ FVIII:C, għandhom jitqiesu dożi aktar baxxi u/jew jittawlu l- intervalli tad-doża jew l-użu ta’ prodott VWF li jkun fih livell aktar baxx ta’ FVIII (ara sezzjoni 5.2).

Trattament ta’ profilassi

Għal profilassi fuq terminu ta’ żmien twil f’pazjenti b’VWD, doża ta’ 25 – 40 IU VWF:RCo/kg piż tal-ġisem għandha tiġi kkonsidrata bi frekwenza ta’ 1 sa 3 darbiet fil-ġimgħa. F’pazjenti b’emorraġija gastrointestinali jew menorraġja, intervalli aktar qosra jew dożi ogħla għandhom mnejn ikunu meħtieġa. Id-doża u t-tul ta’ żmien ta’ trattament ser jiddependu fuq l-istat kliniku tal-pazjent, kif ukoll il-livelli ta’ VWF:RCo u FVIII:C fil-plażma.

Popolazzjoni pedjatrika b’VWD

Trattament ta’ emorraġija

Ġeneralment 40 - 80 IU/kg ta’ fattur ta’ von Willebrand (VWF:RCo) li jikkorrispondi għal

20-40 IU FVIII:C/kg piż tal-ġisem (body weight, BW) hu rakkomandat f’pazjenti pedjatriċi sabiex tiġi trattata l-emorraġija.

Trattament ta’ profilassi

Pazjenti bejn l-etajiet ta’ 12 sa 18-il sena: Id-dożaġġ għandu jkun ibbażat fuq l-istess linji gwida bħal tal-adulti.

Pazjenti li għandhom <12-il sena: Abbażi ta’ riżultati minn prova klinika fejn pazjenti pedjatriċi taħt it-12-il sena kienu murija li għandhom esponiment inqas għal VWF, firxa ta’ dożi profilattiċi ta’ bejn 40-80 IU VWF:RCo/kg piż tal-ġisem minn 1 sa 3 fil-ġimgħa għandha tiġi konsidrata (ara

Sezzjoni 5.2).

Id-doża u t-tul ta’ trattament ser jiddependu fuq l-istat kliniku tal-pazjent kif ukoll il-livelli ta’ VWF:RCo u FVIII:C fil-plażma.

Emofilija A

Huwa importanti li tikkalkula d-doża permezz tan-numru ta’ IU ta’ FVIII:C speċifikat.

Id-doża u t-tul tat-terapija ta’ sostituzzjoni jiddependu fuq kemm tkun severa d-defiċjenza ta’ FVIII, fuq il-post u l-grad ta’ fsada u skont il-kondizzjoni klinika tal-pazjent.

In-numru ta’unitajiet ta’ FVIII mogħtija huma deskritti permezz ta’ Unitajiet Internazzjonali (IU), li huma relatati mal-istandard kurrenti tal-WHO għall-prodotti b’FVIII. L-attività FVIII fil-plażma hija deskritta jew permezz ta’ perċentwali (relattiv mal-plażma tal-bniedem) jew preferibbliment f’Unitajiet Internazzjonali (relattiv ma’ Standard Internazzjonali għall-FVIII fil-plażma).

1 IU ta’ attività FVIII hija ekwivalenti għall-dik il-kwantità ta’ FVIII f’1 mL ta’ plażma normali tal- bniedem.

Kura skont il-ħtieġa

Il-kalkolu tad-doża ta’ FVIII meħtieġ huwa bbażat fuq is-sejba empirika li 1 IU FVIII għal kull kg piż tal-ġisem jgħolli l-attività ta’ FVIII fil-plażma b’madwar 2 % tal-attività normali (irkupru in vivo

2 IU/dl). Id-doża meħtieġ jiġi stabilit permezz tal-formula li ġejja:

Unitajiet meħtieġa = piż tal-ġisem [kg] x żieda mixtieqa ta’ FVIII [% jew IU/dl] x 0.5.

L-ammont li għandu jingħata u l-frekwenza tal-għotja għandhom dejjem ikunu orjentati mal-effikaċja klinika tal-każ individwali.

F’każ li jkun hemm l-episodji ta’ fsada li ġejjin, l-attività ta’ FVIII m’għandhiex taqa’ taħt il-livell tal- attività fil-plażma (f’% tan-normali jew IU/dl) fil-perijodu li jikkorrispondi. It-tabella li ġejja tista’ tintuża bħala gwida għad-dożaġġ f’episodji ta’ fsada u operazzjoni:

Grad ta’ fsada/ Tip ta’

Livell FVIII meħtieġ (%

Frekwenza tad-dożi (sigħat)

operazzjoni

jew IU/dl)

/ Tul tat-terapja (ġranet)

Emorraġija

 

 

Emoartrosi bikrija, fsada mill-

20 – 40

Irrepeti l-infużjoni kull 12 -

muskoli jew mill-ħalq

 

24 siegħa għal mill-anqas

 

 

jum, sakemm l-episodju ta’

 

 

fsada hekk kif indikat mill-

 

 

uġigħ ikun għadda jew ikun

 

 

inkiseb fejqan.

Emoartrosi aktar avvanzata,

30 – 60

Irrepeti l-infużjoni kull 12 -

fsada mill-muskoli jew

 

24 siegħa għal 3 – 4 ijiem jew

ematoma.

 

aktar sakemm l-uġigħ u d-

 

 

diżabilità akuta jkunu

 

 

għaddew.

Emorraġiji ta’ theddida għall-

60 – 100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 -24

ħajja

 

siegħa sakemm jgħaddi l-

 

 

periklu.

Operazzjoni

 

 

Minuri inkluża qlugħ ta’ sinna

30 – 60

Irrepeti l-infużjoni kull

 

 

24 siegħa għal mill-anqas

 

 

jum, sakemm jinkiseb fejqan.

Maġġuri

80 - 100

Irrepeti l-infużjoni kull

 

(qabel u wara l-

8 -24 siegħa sakemm il-ferita

 

operazzjoni)

tkun fieqet kif jixraq,

 

 

imbagħad kompli l-kura għal

 

 

mill-anqas 7 ijiem oħra sabiex

 

 

iżżomm attività FVIII ta’

 

 

30% - 60% (IU/dl).

Trattament bi profilassi

Għall-profilassi fit-tul f’pazjenti b’emofilija A, id-doża tas-soltu hija 20 sa 40 IU ta’ FVIII għal kull kg piż tal-ġisem f’intervalli ta’ 2 sa 3 ijiem. F’xi każijiet, l-aktar f’pazjenti iżgħar fl-età, intervalli iqsar ta’ dożi jew dożi aktar għoljin jistgħu jkunu meħtieġa.

Popolazzjoni pedjatrika b’emofilja A

Id-dożaġġ f’emofilija A fi tfal u adolexxenti b’età ta’ ˂ 18-il sena huwa bbażat fuq il-piż tal-ġisem u għalhekk b’mod ġenerali huwa bbażat fuq l-istess linji gwida bħal tal-adulti. F’xi każijiet intervalli iqsar jew dożi ogħla għandhom mnejn ikunu meħtieġa. Il-frekwenza tal-għotja għandha dejjem tkun orjentata skont l-effikaċja klinika tal-każ individwali.

Dejta disponibbli bħalissa hija deskritta f’Sezzjonijiet 4.8 u 5.2.

Persuni aktar xjuħ

Mhux meħtieġ tibdil fid-doża għall-popolazzjoni ta’ nies ixjaħ.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal użu minn ġol-vina.

Irrikostitwixxi l-prodott kif deskritt f’sezzjoni 6.6. Il-prodott rikostitwit għandu jiġi injettat/mogħti b’infużjoni bil-mod minn ġol-vina b’rata li tkun komda għall-pazjent.

Ir-rata ta’ injezzjoni/infużjoni m’għandhiex taqbeż 6 mL fil-minuta. Il-pazjent għandu jinżamm taħt osservazzjoni għal kwalunkwe reazzjoni immedjata. Jekk isseħħ kwalunkwe reazzjoni li tista’ tkun relatata mal-għotja ta’ Voncento, ir-rata tal-injezzjoni għandha titnaqqas jew l-applikazzjoni titwaqqaf, skont kif ikun meħtieġ mill-kundizzjoni medika tal-pazjent (ara sezzjoni 4.4).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva tat-tipi allerġiċi jistgħu jseħħu. Jekk iseħħu sintomi ta’ sensittività eċċessiva, il-pazjenti għandhom jiġu konsiljati biex iwaqqfu il-prodott mediċinali immedjatament u jikkuntattjaw it-tabib tagħhom. Il-pazjenti għandhom jiġu informati dwar is-sinjali bikrija tar-reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva inklużi ħorriqija, ħakk mal-ġisem kollu, għafsa fis- sider, tħarħir, pressjoni baxxa u anafilassi. F’każ ta’ xokk, l-istandards mediċi kurrenti għall-kura ta’ xokk għandhom jiġu osservati.

Sigurtà tal-vajrus

Miżuri standard sabiex jiġu evitati infezzjonijiet mill-użu ta’ prodotti mediċinali ippreparati mid- demm jew plażma tal-bniedem jinkludu l-għażla tad-donaturi, screening tad-donazzjonijiet individwali u ta’ plażma kollettiva għall-markaturi speċifiċi tal-infezzjoni u li jittieħdu passi effettivi waqt il-manifattura għal-inattivazzjoni/tneħħija ta’ vajrusis. Minkejja dan, meta jingħataw prodotti mediċinali li jkunu ġejjin mid-demm jew plażma tal-bniedem, il-possibilità li sustanzi infettivi jiġu trasmessi ma tistax tiġi eskluża għall-kollox. Dan japplika wkoll għal vajrusis mhux magħrufin jew li jkunu għadhom kif ħarġu u patoġeni oħra.

Il-miżuri li jittieħdu huma meqjusa xierqa għall-vajrusis miksijin b’envelop bħal vajrus tal- immunodefiċjenza tal-bniedem (HIV), vajrus tal-epatite (HBV) u vajrus tal-epatite C (HCV), u għall- vajrus mhux miksi b’envelop tal-epatite A (HAV).

Il-miżuri li jittieħdu jista’ jkollhom valur limitat kontra vajrusis mhux miksija b’envelop bħal parvovirus B19.

Infezzjoni bil-parvovirus B19 tista’ tkun serja għal nisa waqt it-tqala (infezzjoni tal-fetu) u għal individwi b’immunodefiċjenza jew b’iżjed eritropojesi (eż anemija emolitika).

Tilqim xieraq (epatite A u B) għandu jitqies għall-pazjenti li jirċievu b’mod regolari/ripetut prodotti ta’ fattur VIII/VWF derivati mill-plażma tal-bniedem.

Huwa rakkomandat ħafna li kull darba li Voncento 250 IU/600 IU jingħata lill-pazjent, l-isem u n- numru tal-lott tal-prodott jittieħdu sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott.

Marda von Willebrand

Hemm riskju li jseħħu episodji trombotiċi, l-aktar b’fatturi kliniċi jew tal-laboratorju magħrufa għar- riskju. Għalhekk, pazjenti b’riskju għandhom ikunu monitorjati għal sinjali bikrija ta’ trombożi. Profilassi kontra tromboembolismi fil-vini għandha tingħata, skont ir-rakkomandazzjonijiet kurrenti.

Meta jkun qed juża prodott VWF li fih VFIII, il-konsulent li jkun qed jagħti l-kura għandu jżomm f’moħħu li meta titkompla l-kura tista’ tikkawża żieda eċċessiva fl-FVIII:C. F’pazjenti li jkunu qed jirċievu prodotti VWF li fihom FVIII, il-livelli ta’ FVIII:C fil-plażma għandhom jiġu monitorjati sabiex jiġu evitati livelli eċċessivi sostnuti ta’ FVIII:C fil-plażma li jistgħu jżidu r-riskju ta’ episodji ta’ trombosi, u miżuri kontra t-trombosi għandhom jitqiesu (ara wkoll sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’VWD, l-aktar pazjenti tat-tip 3, jistgħu jiżviluppaw antikorpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għal VWF. Jekk il-livelli tal-attività ta’ VWF:RCo fil-plażma ma jinkisbux, jew jekk il-fsada ma tkunx ikkontrollata b’doża xierqa, essej xieraq għandu jitwettaq sabiex jiġi determinat jekk hemmx inibitur ta’ VWF. F’pazenti b’livelli għoljin ta’ inibitur, it-terapija tista’ mhux biss ma tkunx effettiva, talli tista’ tikkawża reazzjonijiet ta’ anafilassi u għażliet terapewtiċi oħra għandhom ikunu meqjusa.

Emofilija A

Inibituri

Il-formazzjoni ta’ antikorpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għal FVIII hija komplikazzjoni magħrufa fl- imaniġġjar ta’ individwi b’emofilija A. Dawn l-inibituri s-soltu jkunu immunoglobulini IgG indirizzati kontra l-attività pro-koagulanti FVIII, li jiġu kwantifikati permezz ta’ Unitajiet Bathesda (BU) f’kull mL ta’ plażma, permezz ta’ essej modifikat. Ir-riskju li jiżviluppaw inibituri huwa ko- relatat mal-esponiment għal fattur VIII, b’dan ir-riskju jkun l-ogħla fl-ewwel 20 jum ta’ kura.

F’każijiet rari, inibituri jistgħu jiżviluppaw wara l-ewwel 100 jum ta’ esponiment.

Każijiet ta’ inibitur rikurrenti (tajter baxx) dehru wara li kien hemm qlib minn prodott fattur VIII għal ieħor f’pazjenti li kienu kkurati għal aktar minn 100 jum ta’ esponiment li fil-passat kienu żviluppaw inibitur. Għalhekk, huwa rakkomandat li l-pazjenti kollha jkunu monitorjati bir-reqqa sabiex jiġi stabilit jekk hemmx inibitur wara kwalunkwe qlib ta’ prodott.

B’mod ġenerali, il-pazjenti kollha kkurati b’koagulazzjoni tal-bniedem FVIII għandhom jiġu monitorjati bir-reqqa għall-iżvilupp ta’ inibituri permezz ta’ osservazzjonijiet kliniċi u testijiet tal- laboratorju. Jekk il-livelli tal-attività ta’ fattur VIII fil-plażma ma jinkisbux, jew jekk il-fsada ma tkunx kontrollata b’doża xierqa, għandhom isiru testijiet għal preżenza tal-inibitur FVIII. F’pazjenti b’livelli għoljin ta’ inibitur, terapija b’fattur VIII tista’ ma tkunx effettiva u għażliet terapewtiċi oħrajn għandhom jitqiesu. L-immaniġġjar ta’ dawn il-pazjenti għandu jiġi gwidat minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ emofilija A u dawk b’inibituri ta’ fattur VIII.

Avvenimenti kardjovaskulari

F’pazjenti li diġà għandhom fatturi ta’ riskju kardjovaskulari, terapija ta’ sostituzzjoni b’FVIII tista’ żżid ir-riskju kardjovaskulari.

Kumplikazzjonijiet relatati mal-kateter

Jekk ikun meħtieġ Apparat għal-Aċċess tal-Vina Ċentralizzat (central venous aċċess device, CVAD), għandu jitqies ir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet relatati mas-CVAD inklużi infezzjonijiet lokali, batterimja u trombożi mnejn jintuża l-kateter.

Kontenut tas-sodium

Il-preżentazzjonijiet ta’ 250 IU FVIII / 600 IU VWF (5 ml solvent) u 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (5 ml solvent):

fihom sa 14.75 mg (0.64 mmol) sodium f’kull kunjett.

Il-preżentazzjonijiet ta’ 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (10 ml solvent) u 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF (10 ml solvent):

fihom sa 29.50 mg (1.28 mmol) sodium f’kull kunjett.

Dan għandu jitqies minn pazjenti fuq dieta kontrollata mis-sodium.

Popolazzjoni pedjatrika

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw kemm għal adulti u pedjatrija.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġewx irrappurtati interazzjonijiet ta’ VWF u FVIII ma’ prodotti mediċinali oħra studjati.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali ma sarux b’Voncento.

Marda von Willebrand

Esperjenza bil-kura f’nisa waqt it-tqala jew li qed ireddaw mhix disponibbli. Voncento għandu jingħata biss f’nisa nieqsa minn VWF fit-tqala jew li qed ireddaw jekk ikun indikat b’mod ċar, meta wieħed iqies li l-ħlas jikkawża riskju akbar ta’ episodji emorraġiċi f’dawn il-pazjenti.

Emofilija A

Minħabba li l-emofilija A hija rari ħafna fin-nisa, esperjenza dwar l-użu tal-kura waqt it-tqala u treddigħ mhix disponibbli.

Għalhekk, Voncento għandu jintuża waqt it-tqala u t-treddigħ jekk ikun indikat b’mod ċar.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Voncento m’għandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Waqt kura b’Voncento f’adulti u adolexxenti ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin jistgħu jseħħu: Sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet allerġiċi, episodji tromboembolitiċi, deni, uġigħ ta’ ras, disgewżja u livelli anormali tat-testijiet tal-fwied. Minbarra hekk pazjenti jistgħu jiżviluppaw inibituri għal FVIII u VWF.

Riżultati tabulati ta’ reazzjonijiet avversi

It-tabella ta’ hawn taħt hija skont il-klassifika tal-organi tas-sistema MedDRA.

Il-frekwenzi kienu evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli).

Sistema Standard tal-Klassi

Reazzjoni avversa*

Frekwenza

tal-Organi MedDRA

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Inibizzjoni FVIII

Komuni

limfatika

Inibizzjoni ta’ VWF

Mhux magħruf**

Disturbi fis-sistema immuni

Sensittività eċċessiva (inklużi

Komuni

 

takikardija, uġigħ fis-sider,

 

 

skomdità fis-sider u uġigħ fid-

 

 

dahar)

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Disgewżja

Mhux komuni

Disturbi vaskulari

Episodju tromboemboliku

Mhux komuni

Disturbi ġenerali u

Deni

Komuni

kondizzjonijiet ta' mnejn

Uġigħ ta’ ras

Komuni ħafna

jingħata

 

 

Investigazzjonijiet

Test tal-funzjoni tal-fwied

Mhux komuni

 

anormali

 

*Avvenimenti avversi evalwati bħala marbuta mal-għoti ta’ Voncento

**Osservati waqt sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq, mhux osservati fi provi kliniċi.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi mgħażulin

Sensittività eċċessiva (reazzjonijiet allerġiċi): Sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jinkludu anġjoedema, ħruq jew tingiż mnejn tingħata l-infużjoni, dehxiet, fwawar, urtikarja mal-ġisem kollu, uġigħ ta’ ras, ħorriqija, pressjoni baxxa, letarġija, nawżeja, irrikwjetezza, takikardija, għafsa fis-sider (inkluż uġigħ fis-sider u skomdità fis-sider), uġigħ fid-dahar, tingiż, rimettar, tħarħir) kienu osservati, u jistgħu f’xi każijiet jaggravaw f’anafilassi severa (inkluż xokk).

Inibizzjoni ta’ FVIII: Pazjenti b’emofilija A jistgħu jiżviluppaw antikorpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għal FVIII. Jekk iseħħu dawn it-tipi ta’inibituri, il-kondizzjoni timmanifesta ruħha bħala rispons kliniku insuffiċjenti. F’każijiet bħal dawn, huwa rakkomandat li jiġi kuntattjat ċentru speċjalizzat fl- emofilija. M’hemmx esperjenza minn provi kliniċi b’ Voncento f’pazjenti li ma ngħatawx kura qabel (PUPs). Għalhekk bħalissa m’hemmx figuri validi dwar il-frekwenza ta’ inibituri speċifiċi ta’ rilevanza klinika.

Inibizzjoni ta’ VWF: Pazjenti b’VWD, l-aktar pazjenti b’tip 3, jistgħu jiżviluppaw antikorpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għal VWF. Jekk iseħħu dawn it-tipi ta’ inibituri, il-kondizzjoni timmanifesta ruħha bħala rispons kliniku mhux xieraq. Dawn it-tipi ta’ antikorpi jippreċipitaw u jistgħu jseħħu ma’ reazzjonijiet anafilattiċi. Għalhekk, pazjenti li jkollhom reazzjoni anafilattika għandhom jiġu evalwati għall-preżenza ta’ inibitur. F’dawn il-każijiet kollha, huwa rakkomandat li ċentru ta’ emofilija speċjalizzat jiġi kuntattjat.

Episodji tromboemboliċi: F’pazjenti b’VWD, hemm riskju li jseħħu episodji tromboemboliċi, l-aktar f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju kliniku jew tal-laboratorju magħrufin. F’pazjenti li jkunu qed jirċievu prodotti VWF li fihom FVIII, livelli sostnuti ta’ FVIII:C fil-plażma jistgħu jgħollu r-riskju ta’ episodji tromboemboliċi (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Għas-sigurtà mil-lat ta’ sustanzi li jistgħu jiġu trasmessi, ara sezzjoni 4.4.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-frekwenza, it-tip u l-qawwa tar-reazzjonijiet avversi fit-tfal hija mistennija li tkun l-istess bħall- adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ħames każijiet ta’ doża eċċessiva kienu rapportati mill-provi kliniċi. Ma kienx hemm reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ dawn ir-rapporti.

Ir-riskju ta’ episodji tromboemboliċi ma jistax jiġi eskluż f’każ ta’ doża eċċessiva maġġuri, l-aktar f’pazjenti b’VWD.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antiemorraġiċi: Fatturi tal-koagulazzjoni tad-demm, fattur von Willebrand u fattur VIII tal-koagulazzjoni f’kombinazzjoni.

Kodiċi ATC: B02BD06

Marda von Willebrand

VWF derivat mill-plażma tal-bniedem mogħti b’mod exoġenu jġib ruħu bl-istess mod ta’ VWF endoġenu.

L-għotja ta’ VWF tippermetti li jitranġaw l-anormalitajiet emostatiċi esibiti minn pazjenti li jbatu minn deffiċjenza ta’ VWF (VWD) f’żewġ livelli:

-VWF jerġa jistabilixxi l-adeżjoni tal-plejtlits mas-sottoendotilju vaskulari fis-sit fejn ikun hemm ħsara vaskulari.(peress li teħel mas-sottoendotilju vaskulari kif ukoll mal-membrana tal- plejtlit), b’hekk jipprovdi emostasi ewlenija indikata minn ħin ta’ fsada iqsar. Dan l-effett iseħħ immedjatament u hu magħruf li jiddependi fil-parti l-kbira fuq il-livell ta’ polimerizzazzjoni tal- proteina.

-VWF jikkawża korrezzjoni ritardata tad-defiċjenza FVIII assoċjata. Mogħti minn ġol-vina, VWF jeħel mal-FVIII endoġenu (li jiġi magħmul b’mod naturali mill-pazjent), u billi jiġi stabilizzat dan il-fattur, jevita d-degradazzjoni mgħaġġla tiegħu.

Minħabba f’hekk, l-għotja ta’ VWF (prodott VWF b’livell baxx ta’ FVIII) tirrestawra l-livell FVIII:C għan-normal bħala effett sekondarju wara l-ewwel infużjoni bi ftit ritard.

-L-għotja ta’ preparazzjoni VWF li fiha FVIII:C tirrestawra l-livell FVIII:C għan-normal immedjatament wara l-ewwel infużjoni.

Emofilija A

FVIII derivat mill-plażma tal-bniedem mogħti b’mod exoġenu jġib ruħu fl-istess mod bħal FVIII endoġenu.

Il-kumpless FVIII/VWF jikkonsisti f’żewġ molekoli (FVIII u VWF) b’funzjonijiet fiżjoloġiċi differenti.

Meta jiġi infuż f’pazjent emofiliku, FVIII jeħel mal-VWF li jkun hemm fiċ-ċirkolazzjoni tal-pazjent.

Fattur VIII attivat jaħdem bħala ko-fattur għal fattur IX attivat, u jaċċelera l-konverżjoni ta’ fattur X għal fattur X attivat. Fattur X attivat jikkonverti protrombin fi trombin. Trombin imbagħad jikkonverti fibrinogen ġo fibrin u jista’ jifforma demm magħqud (clots). Emofilija A hija marda ereditarja relatata mas-sess tal-koagulazzjoni tad-demm minħabba livelli baxxi ta’ FVIII u twassal għal fsada qawwija fil-ġogi, muskoli jew organi interni, b’mod spontanju jew inkella minħabba trawma aċċidentali jew ta’ operazzjoni. B’terapija ta’ rimpjazzament il-livell ta’ FVIII fil-plażma jiżdied, b’hekk jippermetti l- korrezjoni temporanja tad-defiċjenza tal-fattur u tiġi korretta t-tendenza tal-fsada.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Marda von Willebrand

Il-farmakokinetika ta’ Voncento kienet evalwata f’pazjenti VWD fl-istat meta ma kienx hemm fsada.

Ibbażat fuq studju farmakokinetiku bi 12 individwu ≥12-il sena b’VWD, il-karatteristiċi farmakokinetiċi li ġejjin għal VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB u FVIII:C kienu osservati:

 

 

VWF:RCo

 

VWF:Ag

 

VWF:CB

 

FVIII:C

parametri

N

medjan

firxa

N

medjan

firxa

N

medjan

firxa

N

medjan

firxa

Irkupru

0.017

0.012-0.021

0.018

0.013-0.022

0.022

0.015-0.025

0.027

0.016-0.036

inkrementali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IU/mL)/(IU/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Half-life (sigħat)

11.53

6.05-35.10

18.39

11.41-27.01

14.54

9.36-25.10

23.65

7.69-57.48

AUC0-72

14.46

8.56-37.99

33.10

22.65-64.68

24.32

14.83-41.14

27.85

13.15-66.82

(sigħat*IU/mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT (sigħat)

13.25

8.59-25.45

24.57

15.28-33.60

18.74

11.61-28.57

36.57

15.62-85.14

Cmax (IU/mL)

1.48

0.93-3.36

2.04

1.52-3.66

1.60

1.04-2.66

1.00

0.57-1.32

Tmax (siegħa)

0.25

0.25-1.03

0.25

0.25-1.00

0.25

0.25-1.00

1.00

0.25-30.00

Cmin (IU/mL)

0.02

0.00-0.03

0.10

0.02-0.17

0.05

0.02-0.09

0.14

0.03-0.59

Tneħħija totali

6.16

3.06-9.32

3.74

2.61-4.78

3.20

2.32-4.77

1.28

0.62-2.47

(mL/(siegħa*kg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

68.3

44.7-158.0

74.0

64.5-128.4

71.0

47.5-93.7

47.5

24.8-72.9

AUC = erja taħt il-kurva; Cmax = l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma; Cmin = l-aktar konċentrazzjoni baxxa fil-plażma; IU = Unità Internazzjonali; MRT = medja tal-ħin residenti; N = numru ta’ individwi; tmax = ħin sakemm tintlaħaq l-ogħla konċentrazzjoni; Vss = volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss; VWF:Ag = fattur von Willebrand: Antiġen; VWF:CB = fattur von Willebrand : twaħħil tal-Kollagen; VWF:RCo = fattur von Willebrand : Ko-fattur Ristocetin, FVIII:C = Fattur VIII: Koagulant

Il-kontenut relattiv ta’ multimers ta’ HMW (high molecular weight – piż molekulari għoli) ta’ VWF f’Voncento hu medja ta’ 86% meta mqabbel ma’ plażma normali ta’ bniedem (normal human plasma, NHP).

Emofilija A

Il-farmakokinetika ta’ Voncento kienet evalwata f’pazjenti b’emofilija A fl-istat meta ma kienx hemm fsada.

Abbażi ta’ studju farmakokinetiku b’16-il individwu b’età ta’ ≥ 12-il sena b’emofilija A, kienu osservati l-karatteristiċi farmakokinetiċi li ġejjin għal FVIII:C:

 

 

FVIII:C

 

 

 

 

 

parametru

N

medjan

firxa

 

 

 

 

Irkupru inkrementali (IU/mL)/(IU/kg)

0.021

0.011-0.032

 

 

 

 

Half-life (sigħat)

13.74

8.78-18.51

 

 

 

 

AUC0-48(sigħat*IU/mL)

13.09

7.04-21.79

MRT (sigħat)

16.62

11.29-26.31

 

 

 

 

Cmax (IU/mL)

1.07

0.57-1.57

Tmax (sigħat)

0.50

0.42-4.03

Cmin (IU/mL)

0.06

0.02-0.11

Tneħħija totali (mL/(sigħat*kg)

3.82

2.30-7.11

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

61.2

35.1-113.1

AUC = erja taħt il-kurva; Cmax = l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma; Cmin = l-aktar konċentrazzjoni baxxa fil-plażma; IU = Unità Internazzjonali; MRT = medja tal-ħin residenti; N = numru ta’ individwi; tmax = ħin sakemm tintlaħaq l-ogħla konċentrazzjoni; Vss = volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss; FVIII:C = Factor VIII: Koagulant

Popolazzjoni pedjatrika

Marda von Willebrand

It-tagħrif farmakokinetiku f’pazjenti bil-marda ta’ von Williebrand hu simili ħafna ma’ dak osservat fil-popolazzjoni adulta.

Il-PK ta’ doża waħda ta’ 80 IU VWF:RCo/kg piż tal-ġisem kienet evalwata f’individwi pedjatriċi iżgħar minn 12-il sena b’VWD sever (ara Tabella isfel). Wara l-infużjoni, l-ogħla konċentrazzjonijiet ta’ markaturi VWF (VWF:RCo, VWF:Ag u VWF:CB) u FVIII:C inkisbu minnufih b’IR medjan ta’ 0.012-0.016 (IU/mL)/(IU/kg) għal markaturi ta’ VWF u 0.018-0.020 (IU/mL)(IU/kg) għal FVIII:C. Il- medjan tat-1/2 ta’ eliminazzjoni ta’ markaturi VWF kienet bejn 10.00 u 13.48 sigħat, filwaqt li FVIII:C kellu t1/2 itwal bejn 11.40 u 19.54 sigħat minħabba l-effett plateau li jista’ jirrapreżenta l- effett nett ta’ livelli li jonqsu ta’ FVIII eżoġenu ikkombinat ma livelli ta’ FVIII endoġenu li jiżdiedu. Parametri ta’ PK mill-evalwazzjoni ripetuta ta’ PK kienu simili għal dawk mill-PK inizjali. L- esponiment u d-dispożizzjoni għal Voncento kienu komparabbli bejn individwi <6 snin u dawk bejn

6-12-il sena.

Parametri PK inizjali ta’ VWF u FVIII:C aġġustati fil-linja bażi f’individwi <6 snin (N=9) u 6-12-il sena (N=5)

 

 

 

VWF:RCo

 

 

 

VWF:Ag

 

 

 

VWF:CB

 

 

 

FVIII:C

 

parametru

N

 

medjan

N

 

medjan

N

 

medjan

N

 

medjan

N

 

medjan

N

 

medjan

N

 

medjan

N

medjan

 

 

 

(firxa)

 

 

(firxa)

 

 

(firxa)

 

 

(firxa)

 

 

(firxa)

 

 

(firxa)

 

 

(firxa)

 

(firxa)

 

 

<6 snin

6-12-il sena

 

<6 snin

6-12-il sena

 

<6 snin

6-12-il sena

 

<6 snin

6-12-il sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkupru

 

 

0.012

 

 

0.016

 

 

0.014

 

 

0.015

 

 

0.014

 

 

0.014

 

 

0.018

 

0.020

inkrementali

 

(0.009-

 

(0.009-

 

(0.007-

 

(0.014-

 

(0.009-

(0.010-

 

(0.012-

(0.008-

(IU/mL)/(IU/kg)

 

 

0.017)

 

 

0.017)

 

 

0.016)

 

 

0.022)

 

 

0.017)

 

 

0.016)

 

 

0.048)

 

0.026)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Half-life

 

 

13.48

 

 

11.20

 

 

11.15

 

 

11.00

 

 

10.53

 

 

10.00

 

 

19.54

 

11.40

 

(4.13-

 

(8.55-

 

(7.72-

 

(8.61-

 

(6.08-

 

(7.20-

 

(17.96-

(7.05-

(sigħat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.44)

 

 

11.59)

 

 

22.36)

 

 

12.14)

 

 

15.44)

 

 

12.11)

 

 

20.70)

 

32.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-72

 

 

7.40

 

 

10.44

 

 

19.41

 

 

21.75

 

 

15.49

 

 

16.46

 

 

15.45

 

19.81

 

(4.26-

 

(3.11-

 

(11.71-

 

(18.72-

 

(11.10-

 

(12.84-

 

(8.25-

(1.47-

(sigħat *IU/mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.71)

 

 

15.85)

 

 

34.55)

 

 

27.77)

 

 

25.30)

 

 

19.63)

 

 

32.36)

 

34.82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT

 

 

16.68

 

 

12.99

 

 

13.31

 

 

13.26

 

 

12.87

 

 

11.70

 

 

25.78

 

15.92

 

(4.36-

 

(8.48-

 

(9.03-

 

(11.06-

 

(7.17-

 

(9.19-

 

(23.87-

(6.63-

(sigħat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.74)

 

 

13.03)

 

 

31.68)

 

 

15.72)

 

 

20.96)

 

 

15.22)

 

 

28.42)

 

44.40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax

 

 

1.06

 

 

1.30

 

 

1.66

 

 

1.79

 

 

1.44

 

 

1.28

 

 

0.71

 

0.57

 

(0.69-

 

(0.71-

 

(1.22-

 

(1.44-

 

(1.13-

 

(1.23-

 

(0.46-

(0.33-

(IU/mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.35)

 

 

1.34)

 

 

1.92)

 

 

2.50)

 

 

1.93)

 

 

1.83)

 

 

1.46)

 

0.96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax

 

 

0.55

 

 

0.58

 

 

0.55

 

 

0.58

 

 

0.55

 

 

0.58

 

 

0.58

 

0.58

 

(0.50-

 

(0.50-

 

(0.50-

 

(0.50-

 

(0.50-

 

(0.50-

 

(0.50-

(0.50-

(sigħat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.62)

 

 

0.60)

 

 

0.62)

 

 

0.60)

 

 

0.62)

 

 

0.60)

 

 

22.52)

 

0.60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tneħħija totali

 

 

7.30

 

 

7.22

 

 

5.63

 

 

4.93

 

 

7.03

 

 

6.22

 

 

2.46

 

4.81

 

(2.82-

 

(6.14-

 

(2.24-

 

(4.48-

 

(3.66-

 

(5.25-

 

(1.29-

(0.96-

(mL/(sigħat *kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.32)

 

 

8.62)

 

 

13.13)

 

 

5.10)

 

 

11.74)

 

 

7.14)

 

 

3.87)

 

26.07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss

 

 

112.1

 

 

80.1

 

 

76.8

 

 

67.5

 

 

84.4

 

 

79.7

 

 

67.5

 

76.6

 

(52.3-

 

(73.1-

 

(70.3-

 

(54.6-

 

(67.1-

 

(54.7-

 

(33.1-

(42.6-

(ml/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.3)

 

 

93.8)

 

 

133.5)

 

 

70.4)

 

 

113.8)

 

 

95.9)

 

 

92.5)

 

172.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC = erja taħt il-kurva; Cmax = l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma; IU = Unità Internazzjonali; MRT = medja tal-ħin

 

residenti; N = numru ta’ individwi; tmax = ħin sakemm tintlaħaq l-ogħla konċentrazzjoni; Vss = volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss; VWF:Ag = fattur von Willebrand: Antiġen; VWF:CB = fattur von Willebrand: Irbit mal-Kollaġen; VWF:RCo = fattur von Willebrand: Kofattur Ristocetin, FVIII:C = Factor VIII: Koagulant

Emofilja A

Il-PK ta’ doża waħda ta’ 50 IU FVIII/kg ta’ piż tal-ġisem ġiet ivvalutata f’31 individwu pedjatriku b’età inqas minn 12-il sena bl-Emofilja A (ara t-Tabella taħt). Wara l-infużjoni, l-ogħla konċentrazzjonijiet ta’ FVIII:C inkisbu immedjatament b’IR medjan ta’ madwar

0.016 (IU/mL)/(IU/kg) għal FVIII:C. Il-medjan tat-t1/2 ta’ eliminazzjoni ta’ FVIII:C kien madwar 10 sigħat. Il-parametri PK mill-valutazzjoni PK ripetuta kienu simili għal dawk tal-PK inizjali. L- esponiment u d-dispożizzjoni għal Voncento kienu kumparabbli bejn individwi ta’ <6 snin u dawk bejn 6-12-il sena.

Parametri PK inizjali ta’ FVIII:C aġġustati għal-linja bażi f’individwi <6 (N=15) u bejn 6-12-il sena (N=16)

 

 

 

FVIII:C

 

 

parameteru

N

medjan

firxa

N

medjan

firxa

 

 

<6 snin

 

6-12-il sena

Irkupru inkrementali (IU/mL)/(IU/kg)

0.015

0.009-0.019

0.016

0.010-0.026

Half-life (sigħat)

9.62

7.75-18.20

10.00

8.89-12.50

AUC0-48 (sigħat *IU/mL)

8.23

3.96-11.04

9.90

6.17-17.62

MRT (sigħat)

13.51

7.95-17.38

13.89

12.11-17.07

Cmax (IU/mL)

0.75

0.46-0.94

0.84

0.51-1.21

Tmax (sigħat)

0.58

0.53-0.58

0.58

0.50-1.00

Tneħħija totali (mL/(sigħat*kg)

6.22

4.22-11.34

4.88

2.54-7.74

Vss (ml/kg)

75.3

63.8-197.2

71.9

42.1-109.3

AUC = erja taħt il-kurva; Cmax = l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma; Cmin = l-inqas konċentrazzjoni fil-plażma; IU = Unità Internazzjonali; MRT = medja tal-ħin ta’ residenza; N = numru ta’ individwi; tmax = ħin sakemm tintlaħaq l-ogħla konċentrazzjoni; Vss = volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss; FVIII:C = Factor VIII: Koagulant

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Voncento fih fattur FVIII u VWF bħala l-ingredjenti attivi li huma derivati mill-plażma tal-bniedem jaħdmu bħall konstitwenti endoġeni tal-plażma. Studji ta’ qabel l-użu kliniku b’applikazzjoni ta’ dożi ripetuti (tossiċità kronika, karċinoġeniċità u mutaġeniċità) ma jistgħux isiru b’mod raġunevoli f’mudelli konvenzjonali tal-annimali minħabba l-iżvilupp ta’ antikorpi wara l-applikazzjoni ta’ proteini eterologi tal-bniedem.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Calcium chloride, albumina tal-bniedem, sodium chloride, sodium citrate, sucrose, trometamol

Solvent:

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji dwar il-kompatibbilità, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn, dilwenti jew solventi ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.1.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Wara r-rikostituzzjoni l-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu intweriet għal 8 sigħat f’temperatura ambjentali (taħt 25 °C). Mil-lat mikrobijoloġiku il-prodott rikostitwit għandu jintuża immedjatament.

Jekk ma jintużax mill-ewwel, iż-żmien tal-ħażna u l-kondizzjonijiet qabel l-użu huma responsabbiltà ta’ min qed jużah u normalment m’għandhiex taqbeż 24 siegħa bejn 2 u 8ºC.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kontenituri li jmissu mal-prodott

Preżentazzjoni b’250 IU FVIII /600 IU VWF (5 ml solvent):

Trab (250 IU/600IU) f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku), diska (tal-plastik) u għatu (tal- aluminju).

5 ml ta’ solvent f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku), diska (tal-plastik), u għatu (tal-aluminju).

Preżentazzjoni b’500 IU FVIII /1200 IU VWF (10 ml solvent):

Trab (500 IU/1200 IU) f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku), diska (tal-plastik), u għatu (tal- aluminju).

10 ml ta’ solvent f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku), diska (tal-plastik), u għatu (tal- aluminju).

Preżentazzjoni b’500 IU FVIII /1200 IU VWF (5 ml solvent):

Trab (500 IU/1200 IU) f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku), diska (tal-plastik), u għatu (tal- aluminju).

5 ml ta’ solvent f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku), diska (tal-plastik), u għatu (tal-aluminju).

Preżentazzjoni b’1000 IU FVIII /2400 IU VWF (10 ml solvent):

Trab (1000 IU/2400 IU) f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku), diska (tal-plastik), u għatu (tal- aluminju).

10 ml ta’ solvent f’kunjett (ħġieġ tat-tip I), b’tapp (tal-lastku) diska (tal-plastik) u għatu (tal-aluminju).

Preżentazzjonijiet

Pakkett wieħed b’250 IU/600 IU jew 500 IU/1200 IU: Kunjett 1 bit-trab

Kunjett 1 b’5 ml ilma għall-injezzjonijiet Apparat 1 20/20 biex tiffiltra u tittrasferixxi

Kaxxa waħda ta’ ġewwa li fiha:

Siringa 1 ta’ 10 ml li tintrema wara li tintuża

Sett 1 għat-titqib tal-vina 2 imselħiet bl-alkoħol

Stikka 1 mhux sterili

Pakkett wieħed b’500 IU/1200 IU jew 1000 IU/2400 IU: Kunjett 1 bit-trab

Kunjett 1 b’10 ml ilma għall-injezzjonijiet Apparat 1 20/20 biex tiffiltra u tittrasferixxi

Kaxxa waħda ta’ ġewwa li fiha:

Siringa 1 ta’ 10 ml li tintrema wara li tintuża

Sett 1 għat-titqib tal-vina

2 imselħiet bl-alkoħol

Stikka 1 mhux sterili

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Istruzzjonijiet ġenerali

Is-soluzzjoni għandha tkun ċara jew ftit opalexxenti. Wara li jiġi ffiltrat/miġbud (ara hawn taħt) il- prodott rikostitwit għandu jiġi mifli għal xi frak u bdil tal-kulur qabel jingħata. M’għandekx tuża soluzzjonijiet li jkunu jidhru mċajpra jew soluzzjonijiet li jkun għad fihom biċċiet jew frak. Rikostituzzjoni u tneħħija għandhom jitwettqu taħt kondizzjonijiet asettiċi.

Rikostituzzjoni

Ħalli s-solvent jilħaq it-temperatura ambjentali. Aċċerta ruħek li l-kapep tat-trab u tas-solvent huma mneħħija u li l-għotjien huma ttrattati b’soluzzjoni antisettika u li tħallew jinxfu qabel tiftaħ il-pakket Mix2Vial.

1. Iftaħ il-pakkett Mix2Vial billi tqaxxar l-għatu. Tneħħix il- Mix2Vial mill-pakkett tal-folja!

2. Poġġi l-kunjett tas-solvent fuq superfiċi lixxa u nadifa u żomm il-kunjett sew. Ħu l-Mix2Vial flimkien mal-pakkett tal- folja u mbotta l-ponta tal-edapter il-blu bit-tarf dritt ’l isfel fit- tapp tal-kunjett tas-solvent.

3. Bir-reqqa neħħi l-pakkett tal-folja mis-sett tal-Mix2Vial billi

żżomm ix-xifer, u tiġbed dritt il fuq f’pożizzjoni vertikali.

Aċċerta ruħek li tiġbed il-pakkett tal-folja u mhux is-sett tal- Mix2Vial.

4. Poġġi l-kunjett tal-prodott fuq superfiċi lixxa u soda. Aqleb is-solvent bis-sett tal-Mix2Vial imwaħħal u mbotta t-tarf tal-ponta tal-edapter trasparenti dritt ’l isfel minn ġot-tapp tal-kunjett tal- prodott. Is-solvent għandu jitla’ awtomatikament fil-kunjett tal- prodott.

5. B’id waħda aqbad sew il-parti tas-sett Mix2Vial fejn hemm il- prodott u bl-oħra aqbad sew in-naħa tas-solvent u żvita b’attenzjoni s-sett fid-direzzjoni kontra l-arloġġ f’żewġ partijiet sabiex tevita akkumulu ta’ ragħwa meta jkun qed jinħall il- prodott. Armi l-kunjett tas-solvent bl-edapter blu tal-Mix2Vial

imwaħħal.

6. Bil-ġentilezza dawwar il-kunjett tal-prodott bl-edapter trasparenti mwaħħal sakemm il-materjal ikun inħall kollu.

Tħawwdux.

7. Iġbed l-arja f’siringa vojta, sterili. Waqt li l-kunjett tal-prodott ikun wieqaf, waħħal is-siringa mal-fitting Luer Lock tal-Mix2Vial fid-direzzjoni tal-arloġġ. Injetta l-arja fil-kunjett tal-prodott.

Ġbid u applikazzjoni

8. Fil-waqt li żżomm il-planġer tas-siringa mgħafus, aqleb is- sistema ta’ taħt fuq u iġbed is-soluzzjoni fis-siringa billi tiġbed il- planġer lura bil-mod.

9. Issa li s-soluzzjoni ġiet trasferita fis-siringa, żomm sew it-tubu tas-siringa (fil-waqt li żżomm il-planġer tas-siringa jħares ’l isfel) u aqla’ l-edapter trasparenti tal-Mix2Vial mis-siringa billi tħoll fid-direzzjoni ta’ kontra l-arloġġ.

Għall-injezzjoni ta’ Voncento għandhom jintużaw biss is-settijiet għal-amministrazzjoni li hemm forniti għax il-kura tista’ tfalli minħabba li FVIII jista’ jeħel mas-superficji ta’ ġewwa ta’ ċertu apparat ta’ injezzjoni/infużjoni.

F’każ li jkunu meħtieġa volumi kbar ta’ Voncento, huwa possibli li jinġabru għadd ta’ kunjetti ta’ Voncento permezz ta’ sett ta’ infużjoni li jinsab fis-suq (eż pompa tas-siringa għall-applikazzjoni ta’ mediċini minn ġol-vina). Madankollu, f’dawn il-każijiet is-soluzzjoni ta’ Voncento li tkun ġiet rikostitwita fil-bidu m’għandhiex tiġi dilwita aktar.

Agħti s-soluzzjoni bil-mod minn ġol-vina (ara sezzjoni 4.2), fil-waqt li taċċerta li ma jidħolx demm fis-siringa mimlija bil-prodott.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Il-Ġermanja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/857/001

EU/1/13/857/002

EU/1/13/857/003

EU/1/13/857/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 12 ta’ Awissu 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati