Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xarelto (rivaroxaban) – Tikkettar - B01AF01

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaXarelto
Kodiċi ATCB01AF01
Sustanzarivaroxaban
ManifatturBayer Pharma AG

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦAL 2.5 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 2.5 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 2.5 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija b’rita

20 pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

168 pillola miksija b’rita

10 x 1 pilloli miksija b’rita

100 x 1 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/025

14-il pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/026

28 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/027

56 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/028

60 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/029

98 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/030

168 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/031

196 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/032

10 x 1 pilloli miksija b’rita

EU/1/08/472/033

100 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/035

30 pillola miksija b’rita

EU/1/08/472/041

20 pillola miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju) (folji tal-fojl tal-PP/Aluminju)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 2.5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ PAKKETT MULTIPLU (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) TA’ 2.5 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 2.5 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 2.5 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (10 pakketti ta’ 10 x 1) pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/034 100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu) (folji tal-fojl tal- PP/Aluminium )

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 2.5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA LI TMISS MAL-PRODOTT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA L- BLU) TA’ 2.5 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 2.5 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 2.5 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 pilloli miksija b’rita.

Parti minn pakkett multiplu, ma jistgħax jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/034

 

 

100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu)

(folji tal-fojl tal-

PP/Aluminium foil)

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 2.5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA B’DOŻA WAĦDA (10 x 1 PILLOLI) GĦAL 2.5 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 2.5 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TA’ 10 PILLOLI GĦAL 2.5 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 2.5 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TA’ 14-IL PILLOLA GĦAL 2.5 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 2.5 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

xemx bħala simbolu qamar bħala simbolu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ 10 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 10 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 10 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

5 pilloli miksija b'rita

10 pilloli miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

10 x 1 pilloli miksija b'rita

100 x 1 pillola miksija b'rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/001

5 pilloli miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PVC/PVDC/Aluminju)

EU/1/08/472/002

10 pilloli miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PVC/PVDC/Aluminju)

EU/1/08/472/003

30 pillola miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PVC/PVDC/Aluminju)

EU/1/08/472/004

100 x 1 pillola miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PVC/PVDC/Aluminju)

EU/1/08/472/005

5 pilloli miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PP/Aluminju)

 

EU/1/08/472/006

10 pilloli miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PP/Aluminju)

 

EU/1/08/472/007

30 pillola miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PP/Aluminju)

 

EU/1/08/472/008

100 x 1 pillola miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PP/Aluminju)

 

EU/1/08/472/009

10 x 1 pilloli miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PVC/PVDC/Aluminju)

EU/1/08/472/010

10 x 1 pilloli miksija b’rita

(folji tal-fojl tal-PP/Aluminju)

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 10 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ PAKKETT MULTIPLU (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) TA’ 10 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 10 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (10 pakketti ta’ 10 x 1) pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/022

 

 

100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu)

(folji tal-fojl magħmula

minn PP/Aluminju)

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 10 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU) TA’ 10 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 10 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 pilloli miksija b’rita.

Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/022

 

 

100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu)

(folji tal-fojl magħmula

minn PP/Aluminju)

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 10 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TA’ 10 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 10 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT WIEĦED TA’ 15 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

42 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

10 x 1 pilloli miksija b’rita

100 x 1 pilloli miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/011

14-il pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/012

28 pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/013

42 pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/014

98 pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/015

10 x 1 pilloli miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/016

100 x 1 pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/038

10 pilloli miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 15 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ PAKKETT MULTIPLU (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) TA’ 15 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (10 pakketti ta’ 10 x 1) pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/023

 

 

100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu)

(folji tal-fojl magħmula

minn PP/Aluminju)

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 15 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU) TA’ 15 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 pilloli miksija b’rita.

Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/023

 

 

100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu)

(folji tal-fojl magħmula

minn PP/Aluminju)

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 15 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA WAĦDA (10 x 1 PILLOLI) TA’ 15 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TA’ 14-IL PILLOLA TA’ 15 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TA’ 10 PILLOLI TA’ 15 MG

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA U TIKKETTA GĦALL-FLIEXKEN TAL-HDPE GĦAL 15 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/036

100 pillola miksija b’rita

(Flixkun tal-HDPE)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib. (japplika biss għat-tikketta tal-flixkun, ma japplikax għall-kartuna ta’ barra)

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 15 mg (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun)

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż. (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat- tikketta tal-flixkun).

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun) SN: (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun) NN: (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT WIEĦED TA’ 20 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 20 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

10 x 1 pilloli miksija b’rita

100 x 1 pilloli miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/017

14-il pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/018

28 pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/019

98 pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/020

10 x 1 pilloli miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/021

100 x 1 pillola miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

EU/1/08/472/039

10 pilloli miksija b’rita

(Folji magħmula minn fojl ta’ PP/Aluminju)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 20 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ PAKKETT MULTIPLU (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) TA’ 20 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 20 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 100 (10 pakketti ta’ 10 x 1) pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/024

 

 

100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu)

(folji tal-fojl magħmula

minn PP/Aluminju)

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 20 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU) TA’ 20 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 20 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 pilloli miksija b’rita.

Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/024

 

 

100 pillola miksija b’rita (10 x 10 x 1) (pakkett multiplu)

(folji tal-fojl magħmula

minn PP/Aluminju)

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 20 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA WAĦDA (10 x 1 PILLOLI) TA’ 20 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 20 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TA’ 14-IL PILLOLA TA’ 20 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 20 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TA’ 10 PILLOLI TA’ 20 MG

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 20 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA U TIKKETTA GĦALL-FLIEXKEN TAL-HDPE GĦAL 20 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 20 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/037

 

 

100 pillola miksija b’rita

(Flixkun tal-HDPE)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib. (japplika biss għat-tikketta tal-flixkun, ma japplikax għall-kartuna ta’ barra)

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 20 mg (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun)

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż. (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat- tikketta tal-flixkun).

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun) SN: (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun) NN: (japplika biss għall-kartuna ta’ barra, ma japplikax għat-tikketta tal-flixkun)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT BIEX TIBDA T-TRATTAMENT (42 PILLOLA MIKSIJA B’RITA TA’ 15 MG U 7 PILLOLI MIKSIJA B’RITA TA’ 20 MG) (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg Xarelto 20 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola ħamra miksija b’rita għal ġimgħa 1, 2 u 3 fiha 15 mg rivaroxaban.

Kull pillola ħamra fil-kannella miksija b’rita għal ġimgħa 4 fiha 20 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett ta’ 49 pillola miksija b’rita fih: 42 pillola miksija b’rita ta’ 15 mg rivaroxaban 7 pilloli miksija b’rita ta’ 20 mg rivaroxaban

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Pakkett Biex Tibda t-Trattament

Dan il-pakkett biex tibda t-trattament huwa għall-ewwel 4 ġimgħat ta’ trattament biss.

DOSA

Jum 1 sa 21: Pillola waħda ta’ 15 mg darbtejn kuljum (pillola waħda ta’ 15 mg filgħodu u waħda filgħaxija) flimkien mal-ikel.

Minn Jum 22: Pillola waħda ta’ 20 mg darba kuljum (li tittieħed fl-istess ħin kuljum) flimkien mal-ikel.

Jum 1 sa 21: 15 mg, pillola waħda darbtejn kuljum (pillola waħda ta’ 15 mg filgħodu u waħda filgħaxija) flimkien mal-ikel.

Minn Jum 22: 20 mg, pillola waħda darba kuljum (li tittieħed fl-istess ħin kuljum) flimkien mal-ikel.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/040

42 pillola miksija b’rita ta’ 15 mg rivaroxaban u

 

 

7 pilloli miksija b’rita ta’ 20 mg rivaroxaban (pakkett biex tibda t-

 

trattament)

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xarelto 15 mg

Xarelto 20 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PORTAFOLL TAL-PAKKETT BIEX TIBDA T-TRATTAMENT (42 PILLOLA MIKSIJA B’RITA TA’ 15 MG U 7 PILLOLI MIKSIJA B’RITA TA’ 20 MG) (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg Xarelto 20 mg pilloli miksija b’rita rivaroxaban

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola ħamra miksija b’rita għal ġimgħa 1, 2 u 3 fiha 15 mg rivaroxaban.

Kull pillola ħamra fil-kannella miksija b’rita għal ġimgħa 4 fiha 20 mg rivaroxaban.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett ta’ 49 pillola miksija b’rita fih: 42 pillola miksija b’rita ta’ 15 mg rivaroxaban 7 pilloli miksija b’rita ta’ 20 mg rivaroxaban

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Pakkett Biex Tibda t-Trattament

Dan il-pakkett biex tibda t-trattament huwa għall-ewwel 4 ġimgħat ta’ trattament biss.

Jum 1 sa 21: 15 mg, pillola waħda darbtejn kuljum (pillola waħda ta’ 15 mg filgħodu u waħda filgħaxija) flimkien mal-ikel.

Minn Jum 22: 20 mg, pillola waħda darba kuljum (li tittieħed fl-istess ħin kuljum) flimkien mal-ikel.

DOSA u SKEDA TA’ DOSAĠĠ

Jum 1 sa 21: Pillola waħda ta’ 15 mg darbtejn kuljum (pillola waħda ta’ 15 mg filgħodu u waħda filgħaxija).

Minn Jum 22: Pillola waħda ta’ 20 mg darba kuljum (li tittieħed fl-istess ħin kuljum).

Trattament inizjali

Xarelto 15 mg darbtejn kuljum

L-ewwel 3 ġimgħat

 

Trattament kontinwu

Xarelto 20 mg darba kuljum

Minn ġimgħa 4 ’il quddiem

Żur it-tabib

tiegħek biex tiżgura trattament kontinwu.

 

 

 

 

 

Għandu jittieħed mal-ikel.

Xarelto 15 mg Bidu tat-terapija 15 mg

darbtejn kuljum Data tal-bidu

ĠIMGĦA 1, ĠIMGĦA 2, ĠIMGĦA 3

JUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

xemx bħala simbolu qamar bħala simbolu

Bidla fid-doża Xarelto 20 mg 20 mg

darba kuljum

jittieħed fl-istess ħin kuljum Data ta’ bidla fid-doża ĠIMGĦA 4

JUM 22 JUM 23 JUM 24 JUM 25 JUM 26 JUM 27 JUM 28

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/472/040

42 pillola miksija b’rita ta’ 15 mg rivaroxaban u

 

7 pilloli miksija b’rita ta’ 20 mg rivaroxaban

 

(pakkett biex tibda t-trattament)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA TAL-PAKKETT BIEX TIBDA T-TRATTAMENT F’PORTAFOLL (42 PILLOLA MIKSIJA B’RITA TA’ 15 MG U 7 PILLOLI MIKSIJA B’RITA TA’ 20 MG)

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xarelto 15 mg pilloli Xarelto 20 mg pilloli rivaroxaban

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer (logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

KARTUNA TA’ TWISSIJA GĦALL-PAZJENT

Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent

Bayer (logo)

Xarelto 2.5 mg

Xarelto 15 mg

Xarelto 20 mg

Żomm din il-kartuna miegħek il-ħin kollu

Uri din il-kartuna lil kull tabib jew dentist qabel il-kura

Qed nieħu kura kontra il-koagulazzjoni tad-demm b’Xarelto (rivaroxaban)

Isem:

Indirizz:

Data tat-twelid: Tip ta’ demm: Piż:

Mediċini / kundizzjonijiet oħra

F’każ ta’ emerġenza, jekk jogħġbok għarraf:

Isem it-tabib:

Telefon tat-tabib:

Timbru tat-tabib:

Jekk jogħġbok għarraf ukoll:

Isem:

Telefon:

X’jiġi mill-pazjent:

Informazzjoni għall-professjonisti fil-kura tas-saħħa:

♦ Valuri tal-INR m’għandhomx jintużaw peress li m’humiex mezz affidabbli biex titkejjel l-attività kontra l-koagulazzjoni tad-demm ta’ Xarelto.

X’għandi nkun naf dwar Xarelto?

Xarelto iraqqaq id-demm, dan jipprevjeni li ma jkollokx emboli tad-demm perikolużi.

Xarelto għandu jittieħed eżatt kif preskritt mit-tabib tiegħek. Biex tiġi żgurata l-aħjar protezzjoni minn emboli tad-demm, qatt m’għandek taqbeż doża.

M’għandekx tieqaf tieħu Xarelto qabel ma tkellem lit-tabib tiegħek għax ir-riskju tiegħek ta’ emboli tad- demm jista’ jiżdied.

Għid lill-professjonist fil-kura tas-saħħa tiegħek dwar kwalunkwe mediċina oħra li qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew beħsiebek tibda tieħu, qabel tibda Xarelto.

Għid lill-professjonist fil-kura tas-saħħa tiegħek li qed tieħu Xarelto qabel kull kirurġija jew proċedura invasiva.

Meta għandi infittex parir mingħand il-professjonist fil-kura tas-saħħa tiegħi?

Meta tkun qed tieħu sustanza li traqqaq id-demm bħal Xarelto huwa importanti li tkun konxju tal-effetti sekondarji possibbli tagħha. Fsada hija l-aktar effett sekondarju komuni. Tibdiex tieħu Xarelto jekk taf li għandek riskju ta’ fsada, qabel ma tiddiskuti dan mat-tabib tiegħek. Għid lill-professjonist fil-kura tas- saħħa tiegħek minnufih jekk ikollok xi sinjali jew sintomi ta’ fsada bħal dawn li ġejjin:

uġigħ

nefħa jew skomdu

uġigħ ta’ ras, sturdament jew dgħjufija

tbenġil mhux tas-soltu, tinfaġar, fsada mill-ħanek, qatgħat li jieħdu żmien twil biex ma jibqgħux jinfasdu

fluss mestrwali jew fsada mill-vaġina aktar qawwija mis-soltu

demm fl-awrina tiegħek li tista’ tkun roża jew kannella, ippurgar aħmar jew iswed

tisgħol id-demm, jew tirremetti d-demm jew materjal li jidher qisu kafè midħun

Kif għandi nieħu Xarelto?

-♦ Biex tiġi żgurata l-aħjar protezzjoni, Xarelto

-2.5 mg jista’ jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel

-15 mg għandu jittieħed mal-ikel

-20 mg għandu jittieħed mal-ikel

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati