Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xeplion (paliperidone palmitate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - N05AX13

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaXeplion
Kodiċi ATCN05AX13
Sustanzapaliperidone palmitate
ManifatturJanssen-Cilag International N.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xeplion 25 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Xeplion 50 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Xeplion 75 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Xeplion 100 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Xeplion 150 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

25 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 39 mg ta’ paliperidone palmitate ekwivalenti għal 25 mg ta’ paliperidone.

50 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 78 mg ta’ paliperidone palmitate ekwivalenti għal 50 mg paliperidone.

75 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 117 mg ta’ paliperidone palmitate ekwivalenti għal 75 mg paliperidone.

100 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 156 mg ta’ paliperidone palmitate ekwivalenti għal 100 mg paliperidone.

150 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 234 mg ta’ paliperidone palmitate ekwivalenti għal 150 mg paliperidone.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara t-taqsima 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni li terħi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni.

Is-suspensjoni hija bajda jew bajda tagħti fl-isfar. Is-suspensjoni għandha pH newtrali (madwar 7.0).

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Xeplion huwa indikat għall-kura ta’ manteniment tal-iskizofrenija f’pazjenti adulti stabbilizzati fuq paliperidone jew risperidone.

F’ċerti pazjenti adulti bi skizofrenija u li qabel jkunu wieġbu għal paliperidone orali jew risperidone, Xeplion jista’ jintuża mingħajr stabbilizzazzjoni b’kura orali minn qabel jekk is-sintomi psikotiċi huma ħfief sa moderati u hemm bżonn ta’ kura b’injezzjoni b’azzjoni fit-tul.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Huwa rrakkomandat li Xeplion jinbeda b’doża ta’ 150 mg fl-ewwel jum tat-trattament u 100 mg ġimgħa wara (it-8 jum), it-tnejn mogħtija fil-muskolu tad-deltojde (l-ispalla) sabiex jinkisbu konċentrazzjonijiet terapewtiċi f’ħin qasir (ara t-taqsima 5.2). It-tielet doża għandha tingħata xahar wara t-tieni doża tal-bidu. Id-doża rakkomandata ta’ manteniment ta’ kull xahar hija ta’ 75 mg; uħud mill-pazjenti jistgħu jibbenefikaw minn dożi aktar baxxi jew għoljin fil-medda rakkomandata ta’ 25 sa 150 mg skont it-tollerabbiltà individwali u/jew l-effikaċja fil-pazjent. Pazjenti li għandhom piż eċċessiv jew obeżità jistgħu jeħtieġu dożi fil-medda l-għolja (ara t-taqsima 5.2). Wara t-tieni doża tal- bidu, id-dożi ta’ manteniment ta’ kull xahar jistgħu jingħataw fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani.

Jista’ jsir aġġustament tad-doża ta’ manteniment kull xahar. Meta jsiru dawn l-aġġustamenti tad-doża, il-karatteristiċi ta’ rilaxx fit-tul ta’ Xeplion għandhom jiġu kkunsidrati (ara t-taqsima 5.2), minħabba li l-effett sħiħ tad-dożi ta’ manteniment jista’ ma jkunx evidenti għal bosta xhur.

Qlib minn paliperidone orali li jerħi l-mediċina bil-mod jew risperidone orali għal Xeplion

Paliperidone orali jew risperidone orali preċedenti jistgħu jitwaqqfu hekk kif jinbeda t-trattament b’Xeplion. Xi pazjenti jistgħu jibbenefikaw minn twaqqif bil-mod il-mod. Xeplion għandu jinbeda kif spjegat fil-bidu tat-taqsima 4.2 aktar ’il fuq.

Qlib minn injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul għal Xeplion

Meta l-pazjenti jinqalbu minn injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul, il-kura b’Xeplion għandha tinbeda minflok l-injezzjoni skedata li jkun imiss. Imbagħad Xeplion għandu jitkompla f’intervalli ta’ xahar. Il-kors ta’ dożaġġ inizjali ta’ ġimgħa waħda inklużi l-injezzjonijiet ġol-muskoli (ġurnata 1 u 8 rispettivament) kif deskritt fit-taqsima 4.2 hawn fuq, mhuwiex meħtieġ. Il-pazjenti li jkunu stabbilizzati minn qabel fuq dożi differenti ta’ injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul jistgħu jiksbu esponiment ta’ stat fiss simili waqt it-trattament ta’ manteniment b’dożi ta’ Xeplion kull xahar skont dan li ġej:

Dożi ta’ injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul u Xeplion meħtieġ sabiex jinkiseb esponiment simili ta’ paliperidone fi stat fiss

Doża preċedenti ta’ injezzjoni ta’ risperidone

Injezzjoni ta’ Xeplion

b’azzjoni fit-tul

 

 

 

25 mg kull ħmistax

50 mg kull xahar

 

 

37.5 mg kull ħmistax

75 mg kull xahar

 

 

50 mg kull ħmistax

100 mg kull xahar

 

 

It-twaqqif ta’ prodotti mediċinali antipsikotiċi oħrajn għandu jseħħ skont l-informazzjoni xierqa ta’ kif jiġi preskritt il-prodott. Jekk Xeplion jitwaqqaf, għandhom jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi ta’ rilaxx fit-tul tiegħu. Il-ħtieġa li titkompla l-mediċina eżistenti għas-sintomi ekstrapiramidali ( EPS) għandha tiġi evalwata minn żmien għal żmien.

Dożi maqbuża

L-evitar ta’ dożi maqbuża

Huwa rrakkomandat li t-tieni doża inizjali ta’ Xeplion tingħata ġimgħa wara l-ewwel doża. Biex ikun evitat li tinqabeż xi doża, il-pazjenti jistgħu jingħataw it-tieni doża erbat ijiem qabel jew erbat ijiem wara l-perijodu ta’ ġimgħa (it-8 jum). Bl-istess mod, huwa rrakkomandat li t-tielet injezzjoni u dawk

ta’ wara l-kors inizjali jingħataw kull xahar. Biex ikun evitat li tinqabeż id-doża ta’ kull xahar, il- pazjenti jistgħu jingħataw l-injezzjoni sa 7 ijiem qabel jew wara l-perijodu ta’ xahar.

Jekk tinqabeż id-data li jkun imiss għat-tieni injezzjoni ta’ Xeplion (it-8 jum ± erbat ijiem), il-bidu mill-ġdid irrakkomandat jiddependi mit-tul ta’ żmien li jkun għadda mill-ewwel injezzjoni li jkun ingħata l-pazjent.

It-tieni doża inizjali maqbuża (< 4 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni)

Jekk ikunu għaddew inqas minn 4 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni, allura l-pazjent għandu jingħata t- tieni injezzjoni ta’ 100 mg fil-muskolu tad-deltojde mill-aktar fis possibbli. It-tielet injezzjoni ta’

75 mg ta’ Xeplion fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani għandha tingħata 5 ġimgħat wara l-ewwel injezzjoni (irrispettivament minn meta ssir it-tieni injezzjoni). Iċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal- injezzjonijiet fil-muskolu tad-deltojde jew tal-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg ibbażat fuq it-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja għandu jkun segwit minn hemm ’il quddiem.

It-tieni doża inizjali maqbuża (4-7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni)

Jekk ikunu għaddew minn 4 sa 7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni ta’ Xeplion, erġa’ ibda d-dożar b’żewġ injezzjonijiet ta’ 100 mg kif ġej:

1.injezzjoni fid-deltojde mill-aktar fis possibbli,

2.injezzjoni oħra fid-deltojde ġimgħa wara,

3.kompli ċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal-injezzjonijiet fil-muskolu tad-deltojde jew fil-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg fuq il-bażi tat-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja.

It-tieni doża inizjali maqbuża (> 7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni)

Jekk ikunu għaddew aktar minn 7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni ta’ Xeplion, ibda d-dożar kif deskritt għall-bidu rrakkomandat ta’ Xeplion hawn fuq.

Doża ta’ manteniment ta’ kull xahar maqbuża (xahar sa 6 ġimgħat)

Wara l-bidu, iċ-ċiklu rakkomandat ta’ injezzjonijiet ta’ Xeplion huwa kull xahar. Jekk ikunu għaddew inqas minn 6 ġimgħat mill-aħħar injezzjoni, allura d-doża stabbilizzata preċedenti għandha tingħata mill-aktar fis possibbli, segwita minn injezzjonijiet f’intervalli ta’ xahar.

Doża ta’ manteniment ta’ kull xahar maqbuża (> 6 ġimgħat sa 6 xhur)

Jekk ikunu għaddew aktar minn 6 ġimgħat mill-aħħar injezzjoni ta’ Xeplion, ir-rakkomandazzjoni hija kif ġej:

Fil-każ ta’ pazjenti stabbilizzati b’dożi ta’ 25 sa 100 mg

1.injezzjoni fid-deltojde mill-aktar fis possibbli bl-istess doża li l-pazjent kien stabbilizzat biha minn qabel

2.injezzjoni oħra fid-deltojde (l-istess doża) ġimgħa wara (it-8 jum)

3.kompli ċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal-injezzjonijiet fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg fuq il-bażi tat-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja

Fil-każ ta’ pazjenti stabbilizzati b’150 mg

1.injezzjoni fid-deltojde mill-aktar fis possibbli b’doża ta’ 100 mg

2.injezzjoni oħra fid-deltojde ġimgħa wara (it-8 jum) b’doża ta’ 100 mg

3.kompli ċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal-injezzjonijiet fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg fuq il-bażi tat-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja

Doża ta’ manteniment ta’ kull xahar maqbuża (> 6 xhur)

Jekk ikunu għaddew aktar minn 6 xhur mill-aħħar injezzjoni ta’ Xeplion, ibda d-dożar kif deskritt għall-bidu rrakkomandat ta’ Xeplion hawn fuq.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Ma ġietx stabbilita l-effikaċja u s-sigurtà fl-anzjani ta’ aktar minn 65 sena.

Ġeneralment, id-dożaġġ rakkomandat ta’ Xeplion għal pazjenti anzjani b’funzjoni renali normali huwa l-istess bħal dak ta’ pazjenti adulti iżgħar b’funzjoni renali normali. Madankollu, minħabba li l- pazjenti anzjani jista’ jkollhom funzjoni renali indebolita, jista’ jkun meħtieġ aġġustament tad-doża (ara Indeboliment renali hawn taħt għar-rakkomandazzjonijiet dwar id-dożi f’pazjenti b’indeboliment renali).

Indeboliment renali

Xeplion ma ġiex studjat b’mod sistematiku f’pazjenti b’indeboliment renali (ara t-taqsima 5.2). Fil-każ ta’ pazjenti b’indeboliment renali ħafif (tneħħija tal-kreatinina ≥ 50 sa < 80 ml/min), huwa rrakkomandat li Xeplion jinbeda b’doża ta’ 100 mg fl-ewwel jum tat-trattament u 75 mg ġimgħa wara, it-tnejn mogħtija fil-muskolu tad-deltojde. Id-doża ta’ manteniment ta’ kull xahar rakkomandata hija ta’ 50 mg b’medda ta’ 25 sa 100 mg skont it-tollerabbiltà tal-pazjent u/jew l-effikaċja.

Xeplion mhuwiex irrakkomandat f’pazjenti b’indeboliment renali moderat jew sever (tneħħija tal- kreatinina < 50 ml/min) (ara t-taqsima 4.4).

Indeboliment epatiku

Skont l-esperjenza b’paliperidone orali, m’hemmx ħtieġa ta’ aġġustamenti tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif jew moderat. Minħabba li paliperidone ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever, il-kawtela hija rrakkomandata f’pazjenti bħal dawn (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Xeplion fit-tfal u l-adolexxenti tal-età ta’ < 18-il sena għadhom ma ġewx stabbiliti. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Xeplion huwa maħsub għall-użu ġol-muskoli biss. Huwa m’għandu jingħata mill-ebda rotta oħra. Għandu jiġi injettat bil-mod, fil-fond fil-muskolu tad-deltojde jew tal-warrani. Kull injezzjoni għandha tingħata minn professjonista fil-kura tas-saħħa. Għandu jingħata f’injezzjoni waħda. Id-doża m’għandhiex tingħata f’injezzjonijiet separati.

Id-dożi inizjali tal-ewwel u t-8 jum għandhom jingħataw fil-muskolu tad-deltojde sabiex jinkisbu konċentrazzjonijiet terapewtiċi malajr (ara t-taqsima 5.2). Wara t-tieni doża tal-bidu, id-dożi ta’ manteniment ta’ kull xahar għandhom jingħataw jew fil-muskolu tad-deltojde jew tal-warrani. Qlib mill-warrani għad-deltojde (u viċe versa) għandu jiġi kkunsidrat jekk ikun hemm uġigħ fis-sit tal- injezzjoni jew jekk l-iskumdità fis-sit tal-injezzjoni ma tkunx ittollerata tajjeb (ara t-taqsima 4.8). Huwa rrakkomandat ukoll li wieħed jalterna bejn in-naħa tal-lemin u n-naħa tax-xellug (ara hawn taħt).

Għall-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-immaniġġjar ta’ Xeplion, ara l-fuljett ta’ tagħrif (tagħrif għall- professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-saħħa).

L-għoti fil-muskolu tad-deltojde

Id-daqs irrakkomandat tal-labra għall-għoti inizjali u ta’ manteniment ta’ Xeplion fil-muskolu tad- deltojde huwa stabbilit mill-piż tal-pazjent. Għal dawk 90 kg, hija rrakkomandata l-labra ta’ pulzier u nofs (1½ pulzier), ta’ ħxuna 22 (38.1 mm x 0.72 mm). Għal dawk < 90 kg, hija rrakkomandata l- labra ta’ pulzier, ta’ ħxuna 23 (25.4 mm x 0.64 mm). L-injezzjonijiet fid-deltojde għandhom ikunu alternati bejn iż-żewġ muskoli tad-deltojde.

L-għoti fil-muskolu tal-warrani

Id-daqs irrakkomandat tal-labra għall-għoti ta’ manteniment ta’ Xeplion fil-muskolu tal-warrani huwa tal-labra ta’ pulzier u nofs (1½ pulzier), ta’ ħxuna 22 (38.1 mm x 0.72 mm). L-għoti għandu jsir fil- kwadrant ta’ fuq ta’ barra taż-żona tal-warrani. L-injezzjonijiet fil-warrani għandhom ikunu alternati bejn iż-żewġ muskoli tal-warrani.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Ipersensittività għas-sustanza attiva, għal risperidone jew għal kwalunkwe eċċipjent elenkat fit- taqsima 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Użu f’pazjenti li jinsabu fi stat ta’ aġitazzjoni akuta jew fi stat psikotiku sever

Xeplion m’għandux jintuża sabiex jikkontrolla stati ta’ aġitazzjoni akuta jew stati psikotiċi severi meta jkun meħtieġ kontroll immedjat tas-sintomi.

Intervall QT

Għandha tintuża l-kawtela meta paliperidone jiġi preskritt f’pazjenti b’mard kardjovaskolari magħruf jew b’każijiet preċedenti fil-familja ta’ QT imtawwal, u fl-użu konkomittanti ma’ prodotti mediċinali oħrajn li huma meqjusin li jtawlu l-intervall QT.

Sindromu malinn newrolettiku

Is-Sindromu Malinn Newrolettiku (NMS), ikkaratterizzat minn ipertermija, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta’ stabilità awtonomika, koxjenza mibdula, u livelli għoljin ta’ creatine phosphokinase fis- serum ġie rrapportat li jseħħ permezz ta’ paliperidone. Sinjali kliniċi oħrajn jistgħu jinkludu mijoglubinurja (rabdomajoliżi) u insuffiċjenza renali akuta. Jekk pazjent jiżviluppa sinjali jew sintomi li jindikaw l-NMS, paliperidone għandu jitwaqqaf.

Diskajneżja tardiva

Prodotti mediċinali b’karatteristiċi antagonistiċi għar-riċettur ta’ dopamine ġew assoċjati mal- induzzjoni ta’ diskajneżja tardiva kkaratterizzata minn ċaqliq ritmiku involontarju, l-iktar tal-ilsien u/jew tal-wiċċ. Jekk jidhru s-sinjali u s-sintomi ta’ diskajneżja tardiva, għandu jiġi kkunsidrat it- twaqqif tal-antipsikotiċi kollha, inkluż ta’ paliperidone.

Lewkopenija, newtropenija, u agranuloċitożi

Każijiet ta’ lewkopenija, newtropenija, u agranuloċitożi ġew irrappurtati bi Xeplion. Agranuloċitożi ġiet irrappurtata b’mod rari ħafna (< 1/10,000 pazjent) waqt sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Pazjenti bi storja medika ta’ għadd baxx sinifikanti b’mod kliniku ta’ ċelluli bojod fid-demm (WBC) jew lewkopenija/newtropenija kkaġunata minn mediċina għandhom jiġu mmonitorjati waqt l-ewwel ftit xhur tat-terapija u għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif ta’ Xeplion mal-ewwel sinjal ta’ tnaqqis sinifikanti b’mod kliniku fil-WBC fin-nuqqas ta’ fatturi oħra li jistgħu jikkawżaw dan. Pazjenti b’newtropenija sinifikanti b’mod kliniku għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għal deni jew sintomi jew sinjali oħra ta’ infezzjoni u għandhom jiġu kkurati minnufih jekk iseħħu sintomi jew sinjali bħal dawn. Pazjenti b’newtropenija qawwija (għadd assolut ta’ newtrofili < 1 X 109/L) għandhom iwaqqfu Xeplion u għandu jkollhom il-WBC segwiti sakemm jirkupraw.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

B’mod rari, waqt l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġew irrappurtati reazzjonijiet anafilattiċi f’pazjenti li qabel kienu ttolleraw risperidone mill-ħalq jew paliperidone mill-ħalq (ara t-taqsimiet 4.1 u 4.8).

Jekk iseħħu reazzjonijiet ta’ sensitiività eċċessiva, waqqaf l-użu ta’ Xeplion; ibda miżuri ġenerali ta’ sostenn kif ikun xieraq b’mod kliniku u mmonitorja l-pazjent sakemm jgħaddu s-sinjali u s-sintomi (ara t-taqsima 4.3 u 4.8).

Ipergliċemija u dijabete mellitus

Ipergliċemija, dijabete mellitus, u taħrix ta’ dijabete li jkun hemm diġà inkluż koma tad-dijabete u ketoaċidożi, ġew irrappurtati waqt kura b’paliperidone. Monitoraġġ kliniku xieraq huwa rrikmandat skont linji gwida li qed jiġu użati għall- mediċini antipsikotiċi. Pazjenti kkurati b’Xeplion għandhom jiġu mmonitorjati għal sintomi ta’ ipergliċemija (bħal polidipsja, poliurja, polifaġja u dgħufija) u pazjenti li għandhom id-dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati regolarment għall-glucose li l- kontroll tiegħu jmur għall-agħar.

Żieda fil-piż

Żieda sinifikanti fil-piż ġiet irrappurtata bl-użu ta’ Xeplion. Il-piż għandu jiġi mmonitorjat regolarment.

Użu f’pazjenti b’tumuri dipendenti fuq il-prolaktin

L-istudji tat-tkabbir tat-tessuti jissuġġerixxu li t-tkabbir taċ-ċelloli fit-tumuri tas-sider tal-bniedem jista’ jkun stimulat mill-prolactin. Għalkemm s’issa għadha ma ntweriet l-ebda assoċjazzjoni ċara mal- għoti ta’ antipsikotiċi fl-istudji kliniċi u epidemjoloġiċi, jeħtieġ li tingħata kawtela kbira f’pazjenti b’passat mediku rilevanti. Paliperidone għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’tumur diġà eżistenti li jista’ jkun jiddependi mill-prolactin.

Ipotensjoni ortostatika

F’xi pazjenti, paliperidone jista’ jinduċi ipotensjoni ortostatika minħabba l-attività tiegħu ta’ mblukkar tal-alfa. Skont tagħrif miġbur minn tliet provi kkontrollati bi plaċebo, ta’ sitt ġimgħat, b’doża fissa ta’ paliperidone orali f’pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod (3, 6, 9, u 12 mg), ġiet irrapportata ipotensjoni ortostatika fi 2.5% tal-individwi trattati b’paliperidone orali meta mqabbel ma’ 0.8% tal-individwi ttrattati bi plaċebo. Xeplion għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li għandhom mard kardjovaskolari magħruf (eż. insuffiċjenza tal-qalb, infart mijokardijaku jew iskemija, anormalitajiet fil-konduzzjoni), mard ċerebrovaskulari, jew kundizzjonijiet li jippredisponu lill-pazjent għall-ipotensjoni (eż. id- deidratazzjoni u l-ipovolemija).

Aċċessjonijiet

Xeplion għandu jintuża b’mod kawt f’pazjenti b’każijiet passati ta’ aċċessjonijiet jew kundizzjonijiet oħra li għandhom il-potenzjal li jkabbru l-possibbiltà ta’ aċċessjoni.

Indeboliment renali

Il-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fil-plażma jiżdiedu f’pazjenti b’insuffiċjenza renali u għalhekk, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment renali ħafif. Xeplion mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti b’indeboliment renali moderat jew sever (tneħħija tal-kreatinina < 50 ml/min) (ara t-taqsimiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment epatiku

M’hemmx tagħrif dwar pazjenti b’indeboliment epatiku qawwi (Child-Pugh Klassi C). Hija rrakkomandata l-kawtela fl-użu ta’ paliperidone f’dawn il-pazjenti.

Pazjenti anzjani bid-dimenzja

Xeplion ma ġiex studjat f’pazjenti anzjani bid-dimenzja. Xeplion għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti anzjani bid-dimenzja b’fatturi ta’ riskju ta’ puplesija.

L-esperjenza minn risperidone ikkwotata hawn taħt għandha titqies valida wkoll għal paliperidone.

Mortalità ġenerali

F’meta-analiżi ta’ 17-il prova klinika kkontrollata, pazjenti anzjani bid-dimenzja kkurati b’antipsikotiċi atipiċi oħrajn, inkluż risperidone, aripiprazole, olanzapine, u quetiapine kellhom riskju ogħla ta’ mortalità meta mqabbla ma’ dawk li ħadu plaċebo. Fost dawk ikkurati b’risperidone, il- mortalità kienet 4% meta mqabbel ma’ 3.1% bil-plaċebo.

Reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi

Ġiet innotata żieda fir-riskju ta’ madwar 3 darbiet aktar ta’ reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi fi provi kliniċi randomised, ikkontrollati bi plaċebo fil-popolazzjoni bid-dimenzja b’xi antipsikotiċi atipiċi, inkluż risperidone, aripiprazole, u olanzapine. Il-mekkaniżmu għaż-żieda f’dan ir-riskju mhuwiex magħruf.

Marda ta’ Parkinson u dimenzja b’korpi Lewy

It-tobba għandhom iqisu r-riskji u l-benefiċċji meta jagħtu Xeplion lil pazjenti bil-marda ta’ Parkinson jew b’Dimenzja b’Korpi Lewy (DLB) billi dawn iż-żewġ gruppi jista’ jkollhom riskju ogħla tas- Sindromu Malinn Newrolettiku, kif ukoll sensittività ogħla għall-antipsikotiċi. Il-manifestazzjoni ta’ din is-sensittività ogħla tista’ tinkludi konfużjoni, tmewwit, instabilità fil-qagħda li twassal għal waqgħat frekwenti, flimkien ma’ sintomi ekstrapiramidali.

Prijapiżmu

Prodotti mediċinali antipsikotiċi (inkluż risperidone) li għandhom effetti ta’ mblukkar alfa-adrenerġiku ġew irrapportati li jikkawżaw prijapiżmu. Waqt sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq, prijapiżmu kien irrapportat ukoll b’paliperidone orali, li huwa l-metabolit attiv ta’ risperidone. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati li jfittxu kura medika urġenti f’każ li l-prijapiżmu ma jitlaqx fi żmien 4 sigħat.

Regolazzjoni tat-temperatura tal-ġisem

Tfixkil fil-ħila tal-ġisem li jnaqqas it-temperatura tal-qalba tal-ġisem ġie attribwit għall-prodotti mediċinali antipsikotiċi. Għandha ssir attenzjoni xierqa meta jingħata Xeplion lil pazjenti li jkun ser ikollhom kundizzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal żieda fit-temperatura tal-qalba tal-ġisem, eż. eżerċizzju qawwi, esponiment għal sħana estrema, it-teħid fl-istess ħin ma’ prodotti mediċinali b’attività antikolinerġika jew li jkunu soġġetti għal deidratazzjoni.

Tromboemboliżmu fil-vini

Każijiet ta’ tromboemboliżmu fil-vini (VTE) kienu rrapportati bi prodotti mediċinali antipsikotiċi. Minħabba li pazjenti kkurati b’antipsikotiċi ta’ spiss ikollhom fatturi ta’ riskju akkwistati għal VTE, il- fatturi ta’ riskju għal VTE kollha għandhom jiġu identifikati qabel u waqt il-kura b’Xeplion u għandhom jittieħdu miżuri ta’ prevenzjoni.

Effett antiemetiku

Ġie osservat effett antiemetiku fi studji pre-kliniċi b’paliperidone. Dan l-effett, jekk iseħħ fil-bnedmin, jista’ jostor is-sinjali u s-sintomi ta’ doża eċċessiva b’ċerti mediċini jew ta’ kundizzjonijiet bħal ostruzzjoni intestinali, is-sindromu ta’ Reye u tumur fil-moħħ.

Għoti

Għandha tingħata attenzjoni kbira biex tkun evitata injezzjoni aċċidentali ta’ Xeplion f’xi vina jew arterja.

Sindromu Intraoperattiv tal-Ħabba li Titħarrek

Is-sindromu intraoperattiv tal-ħabba li titħarrek (IFIS) ġie osservat waqt interventi kirurġiċi tal-kataretti f’pazjenti trattati bi prodotti mediċinali b’effett antagonista adrenerġiku alfa1a bħal Xeplion (ara t-taqsima 4.8).

IFIS jista’ jżid ir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet tal-għajn waqt u wara l-operazzjoni. L-użu attwali jew passat ta’ prodotti mediċinali b’effett antagonista adrenerġiku alfa1a għandu jkun mgħarraf bih il- kirurgu oftalmiku qabel l-operazzjoni. Il-benefiċċju potenzjali li titwaqqaf it-terapija li timblokka ta’ alfa 1 qabel il-kirurġija tal-kataretti ma ġietx stabbilita u għandha tiġi ppiżata kontra r-riskju li titwaqqaf it-terapija antipsikotika.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Għandha tintuża kawtela meta Xeplion jingħata ma’ mediċini li huma magħrufa li jtawlu l-intervall QT, eż. antiarritmiċi tal-klassi IA, (eż. quinidine, disopyramide) u antiarritmiċi tal-klassi III (eż. amiodarone, sotalol), xi antistaminiċi, xi antipsikotiċi oħrajn, u xi mediċini kontra l-malarja (eż. mefloquine). Din il-lista hija indikattiva biss u mhijiex eżawrjenti.

Il-potenzjal ta’ Xeplion li jaffettwa mediċini oħrajn

Paliperidone mhuwiex mistenni li jikkawża interazzjonijiet farmakokinetiċi klinikament importanti ma’ mediċini li huma metabolizzati bl-isozimi taċ-ċitokroma P-450.

Meta wieħed iqis l-effetti primarji fuq is-sistema ċentrali nervuża (CNS) ta’ paliperidone (ara t- taqsima 4.8), Xeplion għandu jintuża b’kawtela meta jittieħed flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra li għandhom azzjoni ċentrali eż. anksjolitiċi, il-biċċa l-kbira tal-antipsikotiċi, ipnotiċi, opjojdi, eċċ. jew l- alkoħol.

Paliperidone jista’ jantagonizza l-effett ta’ levodopa u agonisti oħrajn tad-dopamina. Jekk dan it-teħid flimkien jitqies meħtieġ, speċjalment fl-aħħar fażi tal-marda ta’ Parkinson, għandha tingħata l-iktar doża baxxa effettiva ta’ kull trattament.

Minħabba l-potenzjal li għandu li jinduċi l-ipotensjoni ortostatika (ara t-taqsima 4.4), jista’ jiġi osservat effett kumulattiv meta Xeplion jingħata ma’ aġenti terapewtiċi oħrajn li għandhom dan il- potenzjal eż. antipsikotiċi oħrajn, triċikliċi.

Għandha tintuża l-kawtela jekk paliperidone jittieħed ma’ prodotti mediċinali oħrajn li huma magħrufin li jżidu l-possibbiltà ta’ attakk ta’ aċċessjoni (bħal, eż., phenothiazines jew butyrophenones, triċikliċi jew SSRIs, tramadol, mefloquine eċċ).

L-għoti ta’ pilloli b’rilaxx fit-tul ta’ paliperidone orali fi stadju fiss (12-il mg darba kuljum) flimkien mal-pilloli ta’ rilaxx fit-tul ta’ divalproex sodium (500 mg sa 2000 mg darba kuljum) ma affettwax il- farmakokinetika tal-istat fiss ta’ valproate.

Ma sar l-ebda studju dwar interazzjoni bejn Xeplion u l-lithium, madankollu, mhuwiex mistenni li jseħħu effetti farmakokinetiċi bejn dawn il-mediċini.

Il-potenzjal li mediċini oħrajn jaffettwaw Xeplion

Studji in vitro jindikaw li CYP2D6 u CYP3A4 jistgħu jkunu involuti b’mod minimu fil-metaboliżmu ta’ paliperidone, iżda ma hemm l-ebda indikazzjonijiet in vitro jew in vivo li dawn l-isozimi għandhom sehem sinifikanti fil-metaboliżmu ta’ paliperidone. L-għoti konkomittanti ta’ paliperidone orali ma’ paroxetine, inibitur qawwi ta’ CYP2D6, ma wera l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq il- farmakokinetika ta’ paliperidone.

L-għoti ta’ paliperidone b’rilaxx fit-tul darba kuljum ma’ 200 mg ta’ carbamazepine darbtejn kuljum wassal għal tnaqqis ta’ madwar 37% fil-medja ta’ stat fiss ta’ Cmax u l-AUC ta’ paliperidone. Dan it- tnaqqis huwa kkawżat fil-parti l-kbira, minn żieda ta’ 35% tat-tneħħija renali ta’ paliperidone aktarx minħabba l-induzzjoni ta’ P-gp renali b’carbamazepine. Tnaqqis żgħir fl-ammont tas-sustanza attiva mhux mibdula li toħroġ mal-awrina jissuġġerixxi li ftit kien hemm effett fuq il-metaboliżmu ta’ CYP jew il-biodisponibilità ta’ paliperidone waqt il-ko-amministrazzjoni b’carbamazepine. Jista’ jkun

hemm tnaqqis ikbar fil-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fil-plażma b’dożi ikbar ta’ carbamazepine. Kif jibda jittieħed carbamazepine, id-doża ta’ Xeplion għandha tiġi evalwata mill-ġdid u jekk hemm bżonn għandha tiżdied. Bil-maqlub, meta carbamazepine jitwaqqaf, id-doża ta’ Xeplion għandha tiġi evalwata mill-ġdid u jekk hemm bżonn għandha titnaqqas.

L-għoti ta’ doża waħda ta’ pillola ta’ 12-il mg ta’ rilaxx fit-tul ta’ paliperidone orali flimkien mal- pilloli ta’ rilaxx fit-tul ta’divalproex sodium (żewġ pilloli ta’ 500 mg darba kuljum) wassal għal żieda ta’ madwar 50% fis-Cmax u l-AUC ta’ paliperidone, aktarx minħabba ż-żieda fl-assorbiment orali. Minħabba li ma ġie osservat l-ebda effett fuq it-tneħħija sistemika, mhijiex mistennija interazzjoni sinifikanti bejn il-pilloli ta’ rilaxx fit-tul ta’ divalproex sodium u l-injezzjoni fil-muskolu ta’ Xeplion. Din l-interazzjoni ma ġietx studjata b’Xeplion.

L-użu konkomitanti ta’ Xeplion ma’ risperidone jew ma’ paliperidone mogħti mill-ħalq

Minħabba li paliperidone huwa l-metabolit attiv prinċipali ta’ risperidone, għandha tintuża l-kawtela meta Xeplion jingħata flimkien ma’ risperidone jew ma’ paliperidone mogħti mill-ħalq għal perjodi twal ta’ żmien. Id-dejta dwar is-sigurtà li tinvolvi l-użu ta’ Xeplion flimkien ma’ mediċini antipsikotiċi oħra hja limitata.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ paliperidone waqt it-tqala. Paliperidone palmitate injettat fil-muskoli u paliperidone mogħti mill-ħalq ma kinux teratoġeniċi fi studji fuq l-annimali, iżda ġew osservati forom oħra ta’ tossiċità fir-riproduzzjoni (ara t-taqsima 5.3). Trabi tat-twelid esposti għal paliperidone matul it-tielet trimestru tat-tqala huma f’riskju ta’ reazzjonijiet avversi inkluż sintomi ekstrapiramidali u/jew ta’ rtirar li jistgħu jvarjaw fis-serjetà u f’kemm idumu wara l-għoti. Kien hemm rapporti ta’ aġitazzjoni, ipertonja, ipotonja, rogħda, ħedla, skumdità respiratorja, jew disturb fit-tmigħ. Konsegwentament, trabi tat-twelid għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni. Xeplion m’għandux jintuża waqt it-tqala sakemm mhuwiex strettament meħtieġ.

Treddigħ

Paliperidone jitneħħa fil-ħalib tas-sider tant li aktarx li jaffettwa lit-trabi mredda’ jekk jingħataw dożi terapewtiċi lil nisa li jkunu qegħdin ireddgħu. Xeplion m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

Ma ġewx osservati effetti rilevanti fl-istudji mhux kliniċi.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Paliperidone jista’ jkollu influwenza żgħira jew moderata fuq il-kapaċità ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni minħabba l-effetti potenzjali fuq is-sistema nervuża u l-vista, bħal sedazzjoni, ngħas, sinkope, vista mċajpra (ara t-taqsima 4.8). Għalhekk il-pazjenti għandhom jingħataw il-parir li ma jsuqux u ma jħaddmux magni sakemm tkun magħrufa s-suxxettibilità individwali tagħhom għal Xeplion.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Fi provi kliniċi l-iktar reazzjonijiet avversi għall-mediċina (ADRs) li ġew irrapportati b’mod frekwenti kienu nuqqas ta’ rqad, uġigħ ta’ ras, ansjetà, infezzjoni fil-parti ta’ fuq tal-apparat tan-nifs, reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni, parkinsoniżmu, żieda fil-piż, akatisja, aġitazzjoni, ħedla tan-ngħas, nawsja, stitikezza, sturdament, uġigħ muskoluskeletriku, takikardija, rogħda, skumdità fl-addome, rimettar, dijarea, għeja, u distonja. Minn dawn, l-akatisja u l-ħedla tan-ngħas dehru li kienu relatati mad-doża.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Dawn li li ġejjin huma kollha ADRs li ġew irrapportati b’paliperidone skont il-kategorija ta’ frekwenza stmata minn provi kliniċi b’paliperidone palmitate. Intużaw dawn it-termini u l-frekwenzi: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari

(≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000); u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Klassi tas-

 

Reazzjoni Avversa għall-Mediċina

 

Sistemi u tal-

 

 

Frekwenza

 

 

Organi

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

 

Ħafna

 

 

 

magħrufa

Infezzjonijiet u

 

infezzjoni fil-parti

pulmonite, bronkite,

infezzjoni fl-

 

infestazzjonijiet

 

ta’ fuq tal-apparat

infezzjoni fl-apparat

għajnejn,

 

 

 

tan-nifs, infezzjoni

tan-nifs, sinożite,

akarodermatite,

 

 

 

fl-apparat tal-

ċistite, infezzjoni fil-

axxess taħt il-

 

 

 

awrina, influwenza

widnejn, tonsillite,

ġilda

 

 

 

 

infezzjoni fid-

 

 

 

 

 

dwiefer bil-fungu,

 

 

 

 

 

ċellulite

 

 

Disturbi tad-

 

 

tnaqqis fl-għadd ta’

newtropenija,

agranuloċito

demm u tas-

 

 

ċelluli bojod tad-

żieda fl-għadd

żie

sistema

 

 

demm,

tal-eosinofili

 

limfatika

 

 

tromboċitopenija,

 

 

 

 

 

anemija

 

 

Disturbi fis-

 

 

sensittività eċċessiva

 

reazzjoni

sistema immuni

 

 

 

 

anafilattika

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

iperprolaktinemjab

 

tnixxija mhux

 

sistema

 

 

 

f’lokha tal-

 

endokrinarja

 

 

 

ormon

 

 

 

 

 

antidijuretiku,

 

 

 

 

 

glukożju preżenti

 

 

 

 

 

fl-awrina

 

Disturbi fil-

 

ipergliċemija, żieda

dijabete mellitusd,

ketoaċidożi tad-

intossikazzj

metaboliżmu u

 

fil-piż, tnaqqis fil-

iperinsulinemija,

dijabete,

oni ta’ ilma

n-nutrizzjoni

 

piż, nuqqas ta’ aptit

żieda fl-aptit,

ipogliċemija,

 

 

 

 

anoreksja, żieda fit-

polidipsja

 

 

 

 

trigliċeridi tad-demm

 

 

 

 

 

żieda fil-kolesterol

 

 

 

 

 

tad-demm

 

 

Disturbi

nuqqas

aġitazzjoni,

disturb fl-irqad,

stat ta’

 

psikjatriċi

ta’ rqade

depressjoni, ansjetà

manija, tnaqqis fil-

konfużjoni,

 

 

 

 

libido, nervożismu,

tnaqqis kbir fl-

 

 

 

 

ħmar il-lejl

espressjoni tal-

 

 

 

 

 

emozzjonijiet,

 

 

 

 

 

ma jinkisibx

 

 

 

 

 

orgażmu

 

Disturbi fis-

 

parkinsoniżmuc,

diskajneżja tardiva,

sindrome

koma

sistema nervuża

 

akatisjac, ħedla tan-

sinkope attività

newrolettiku

dijabetika,

 

 

ngħas, distonjac,

eċċessiva

malinn, iskemija

ras tirtogħod

 

 

sturdament,

psikomotorja,

ċerebrovaskulari,

 

 

 

diskajneżjac,

sturdament skont il-

ma jirrispondix

 

 

 

rogħda, uġigħ ta’

qagħda, disturb fl-

għall-istimuli,

 

 

 

ras

attenzjoni, disartrija,

tintilef minn

 

 

 

 

disgewżja,

sensik, livell

 

 

 

 

ipoestesija,

dipress ta’

 

 

 

 

parestesija

koxjenza,

 

 

 

 

 

konvulżjonie,

 

 

 

 

 

disturb fil-bilanċ,

 

 

 

 

 

koordinazzjoni

 

 

 

 

 

mhux normali

 

Disturbi fl-

 

 

vista mċajpra,

glawkoma,

sindrom tal-

għajnejn

 

 

konġuntivite, għajn

disturbi fiċ-

ħabba li

 

 

 

xotta

ċaqliq tal-

titħarrek

 

 

 

 

għajnejn, qlib

(intraoperatt

 

 

 

 

tal-għajnejn,

iv)

 

 

 

 

fotofobja, żieda

 

 

 

 

 

fid-dmugħ,

 

 

 

 

 

iperimja fl-għajn

 

Disturbi fil-

 

 

vertigo, żanżin fil-

 

 

widnejn u fis-

 

 

widnejn, uġigħ fil-

 

 

sistema

 

 

widnejn

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

takikardija

imblokk

fibrillazzjoni tal-

 

 

 

 

atrijoventrikulari,

atriju, arritmija

 

 

 

 

disturb fil-

tas-sinus

 

 

 

 

konduzzjoni,

 

 

 

 

 

intervall QT tal-

 

 

 

 

 

elettrokardjogramma

 

 

 

 

 

mtawwal, sindromu

 

 

 

 

 

ta’ takikardija tal-

 

 

 

 

 

qagħda mal-waqqaf,

 

 

 

 

 

bradikardija,

 

 

 

 

 

elettrokardjogramma

 

 

 

 

 

mhux normali,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

Disturbi

 

pressjoni għolja

pressjoni baxxa,

trombożi fil-vini,

emboliżmu

vaskulari

 

 

pressjoni baxxa mal-

fwawar

fil-pulmun,

 

 

 

waqqaf

 

iskemija

Disturbi

 

sogħla, konġestjoni

qtugħ ta’ nifs,

sindrome ta’

teħid tan-

respiratorji,

 

fl-imnieħer

konġestjoni fl-

apneja waqt l-

nifs

toraċiċi u

 

 

apparat respiratorju,

irqad,

mgħaġġel,

medjastinali

 

 

tisfir fis-sider,

konġestjoni fil-

pulmonite

 

 

 

uġigħ fil-farinġi u l-

pulmuni, ħsejjes

minħabba

 

 

 

laringi, tinfaġar mill-

ta’ ċekċik fil-

ġbid tal-

 

 

 

imnieħer

pulmuni

kontenut tal-

 

 

 

 

 

istonku

 

 

 

 

 

man-nifs,

 

 

 

 

 

disfonja

Disturbi gastro-

 

uġigħ fl-addome,

skumdità fl-addome,

pankreatite,

sadda fil-

intestinali

 

rimettar, nawsja,

gastroenterite,

ilsien minfuħ,

musrana,

 

 

stitikezza, dijarea,

disfaġja, nixfa fil-

inkontinenza tal-

iljus

 

 

dispepsja, uġigħ

ħalq, gass

ippurgar,

 

 

 

fis-snien

 

fikaloma, kejlite

 

Disturbi fil-

 

żieda fit-

żieda fil-gamma-

 

suffejra

fwied u fil-

 

transaminases

glutamyltransferase,

 

 

marrara

 

 

żieda fl-enzima tal-

 

 

 

 

 

fwied

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

urtikarja, ħakk, raxx

reazzjoni fil-

anġjoedima,

u fit-tessuti ta’

 

 

alopeċja, ekżema,

ġilda mill-

telf ta’ kulur

taħt il-ġilda

 

 

ġilda xotta, eritema,

mediċina,

tal-ġilda,

 

 

 

akne

iperkeratożi,

dermatite

 

 

 

 

brija

tas-sabborea

Disturbi

 

uġigħ

żieda fil-creatine

rabdomijolisi,

qagħda

muskolu-

 

muskoluskelettriku,

phosphokinase fid-

nefħa fil-ġogi

mhux

skeletriċi u tat-

 

uġigħ fid-dahar,

demm, spażmi fil-

 

normali

tessuti

 

artralġja

muskoli, ebusija fil-

 

 

konnettivi

 

 

ġogi, dgħufija fil-

 

 

 

 

 

muskoli, uġigħ fl-

 

 

 

 

 

għonq

 

 

Disturbi fil-

 

 

inkontinenza tal-

żamma tal-

 

kliewi u fis-

 

 

awrina,

awrina

 

sistema urinarja

 

 

pollakijurja, disurja

 

 

Kondizzjonijiet

 

 

 

 

sindrome ta’

ta’ waqt it-tqala,

 

 

 

 

waqfien ta’

il-ħlas u wara l-

 

 

 

 

mediċina li

ħlas

 

 

 

 

tivvizzja fit-

 

 

 

 

 

tarbija tat-

 

 

 

 

 

twelid

 

 

 

 

 

(ara t-

 

 

 

 

 

taqsima

 

 

 

 

 

4.6)e

Disturbi fis-

 

amenorrea,

disfunzjoni erettili,

skumdità fis-

prijapiżmu

sistema

 

galaktorrea

disturb fl-

sider,

 

riproduttiva u

 

 

eġakulazzjoni,

konġestjoni fis-

 

fis-sider

 

 

disturb fil-

sider, tkabbir

 

 

 

 

menstrwazzjonie,

tas-sider, tisfija

 

 

 

 

ġinekomastja,

mill-vaġina

 

 

 

 

funzjoni sesswali

 

 

 

 

 

ħażina, uġigħ fis-

 

 

 

 

 

sider

 

 

Disturbi ġenerali

 

deni, astenja, għeja

edima fil-wiċċ,

ipotermja,

tnaqqis fit-

u kondizzjonijiet

 

kbira, reazzjoni fis-

edimae, żieda fit-

tkexkix ta’ bard,

temperatura

ta' mnejn

 

sit tal-injezzjoni

temperatura tal-

għatx, sindrome

tal-ġisem,

jingħata

 

 

ġisem, mixi mhux

ta’ waqfien ta’

nekrożi fis-

 

 

 

normali, uġigħ fis-

mediċina li

sit tal-

 

 

 

sider, skumdità fis-

tivvizzjak,

injezzjoni,

 

 

 

sider, telqa tal-ġisem

axxess fis-sit tal-

ulċera fis-sit

 

 

 

mingħajr sinjali ta’

injezzjoni,

tal-

 

 

 

mard, ebusija

ċellulite fis-sit

injezzjoni

 

 

 

 

tal-injezzjoni,

 

 

 

 

 

ċesta fis-sit tal-

 

 

 

 

 

injezzjoni,

 

 

 

 

 

ematoma fis-sit

 

 

 

 

 

tal-injezzjoni

 

Korriment,

 

 

waqgħa

 

 

avvalenament u

 

 

 

 

 

komplikazzjoniji

 

 

 

 

 

et ta’ xi

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

aIl-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi hija kkwalifikata bħala “mhux magħrufa” minħabba li huma ma kinux osservati fil-provi kliniċi b’paliperidone palmitate. Huma jew ittieħdu minn rapporti spontanji wara t-tqegħid fis-suq u l- frekwenza tagħhom ma’ tistax tiġi determinata, jew ittieħdu minn risperidone (kwalunkwe formulazzjoni) jew dejta minn provi kliniċi ta’ paliperidone mill-ħalq.

bIrreferi għal ‘Iperprolaktinimja’ taħt.

ċIrreferi għal ‘Sintomi ekstrapiramidali’ taħt.

dFi provi kkontrollati bi plaċebo, dijabete mellitus kienet irrappurtata f’0.32% tal-individwi kkurati bi Xeplion meta mqabbla ma’ rata ta’ 0.39% fil-grupp tal-plaċebo. L-inċidenza globali mill-provi kliniċi kollha kienet ta’ 0.65% fl- individwi kollha kkurati b’paliperidone palmitate.

eInsomnja tinkludi: insomnja fil-bidu tal-irqad, insomnja f’nofs l-irqad; Konvulżjoni tinkludi: konvulżjoni grand mal; Edima tinkludi: edima mifruxa, edima periferali, edima bl-iffossar. Disturb fil-menstrwazzjoni jinkludi: dewmien biex isseħħ menstrwazzjoni, menstrwazzjoni irregolari, oligomenorrea

Effetti mhux mixtieqa osservati bil-formulazzjonijiet ta’ risperidone

Paliperidone huwa l-metabolit attiv ta’ risperidone, għalhekk il-profili tar-reazzjonijiet avversi ta’ dawn iż-żewġ komposti (inkluż kemm il-formulazzjonijiet mill-ħalq kif ukoll dawk minn ġol-vini) huma rilevanti wieħed għall-ieħor.

Deskrizzjoni ta’ ċerti reazzjonijiet avversi

Reazzjoni anafilattika

B’mod rari, ġew irrappurtati każijiet ta’ reazzjoni anafilattika wara injezzjoni bi Xeplion waqt esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li qabel kienu ttolleraw risperidone mill-ħalq jew paliperidone mill-ħalq (ara t-taqsima 4.4).

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

L-aktar reazzjoni avversa komuni relatata mas-sit tal-injezzjoni kienet l-uġigħ. Il-parti l-kbira ta’ dawn ir-reazzjonijiet ġew irrapportati li kienu ta’ severità ħafifa għal moderata. L-evalwazzjonijiet tal- individwi għall-uġigħ fis-sit tal-injezzjoni bbażati fuq skala analoga viżwali kellhom it-tendenza li jonqsu fil-frekwenza u fl-intensità maż-żmien fl-istudji kollha tal-Fażi 2 u 3 b’Xeplion. L- injezzjonijiet fid-deltojde kienu meqjusin li jweġġgħu aktar mill-injezzjonijiet fil-warrani. Reazzjonijiet oħrajn fis-sit tal-injezzjoni kienu fil-parti l-kbira ħfief fl-intensità u kienu jinkludu ebusija (komuni), ħakk (mhux komuni) u għoqiedi (rari).

Sintomi ekstrapiramidali (EPS - Extrapyramidal symptoms)

EPS kienet tinkludi analiżi miġbura tal-frażijiet li ġejjin: parkinsoniżmu (jinkludi ħruġ ta’ bżieq eċċessiv, ebusija muskuloskeletrika, parkinsoniżmu, bżieq li jnixxi mill-ħalq, riġidità b’movimenti qishom ta’ rota tal-ingranaġġ, bradikinesja, ipokinesja, uċuħ qishom b’maskra, ebusija fil-muskoli, askinesja, riġidità fl-għonq, riġidità fil-muskoli, mixja parkinsonjana, u rifless glabellari anormali, rogħda ta’ parkinson ta’ waqt il-mistrieħ), akatisja (tinkludi akatisja, irrikwitezza, iperkinesja, u sindrome ta’ sieq b’irrikwitezza), diskajnesja (diskajnesja, ġbid tal-muskoli, korejoatetożi, atetożi, u mijoklonus), distonja (tinkludi distonja, ipertonja, torċikollis, kontrazzjonijiet involontarji tal-muskoli, ġbid tal-muskoli, blefarospażmu, tidwir tal-għajnejn, paraliżi tal-ilsien, spażmu fil-wiċċ, spażmu fil- larinġi, mijotonja, opistotonus, spażmu orofarinġeali, plewrototonus, spażmu tal-ilsien, u trismus), u rogħda. Għandu jiġi nnutat li spettru usa ta’ sintomi huma inklużi li mhux neċessarjament għandhom oriġini ekstrapiramidali.

Żieda fil-piż

Fl-istudju ta’ 13-il ġimgħa li kien jinvolvi d-dożaġġ inizjali ta’ 150 mg, il-proporzjon ta’ individwi b’żieda mhux normali fil-piż ≥ 7% wera tendenza relatata mad-doża, b’rata ta’ inċidenza ta’ 5% fil- grupp tal-plaċebo meta mqabbla mar-rati ta’ 6%, 8%, u 13% fil-gruppi ta’ Xeplion 25 mg, 100 mg, u 150 mg, rispettivament.

Waqt il-perijodu ta’ 33 ġimgħa ta’ transizzjoni/manteniment open-label tal-prova ta’ prevenzjoni ta’ rikorrenza fit-tul, 12% tal-individwi ttrattati b’Xeplion laħqu dan il-kriterju (żieda fil-piż ta’ 7% mill-fażi double-blind sa tmiem il-prova); il-bidla medja (SD) fil-piż mil-linja bażi open-label kienet ta’ +0.7 (4.79) kg.

Iperprolaktinemija

Fi provi kliniċi, kienu osservati żidiet medji fil-prolactin tas-serum fl-individwi kemm nisa kif ukoll irġiel li ngħataw Xeplion. Ġew irrapportati reazzjonijiet avversi li potenzjalment huma marbuta ma’ żieda fil-prolactin (eż. amenorrea, galaktorrea, disturbi tal-menstrwazzjoni, ġinekomastija) b’mod ġenerali f’< 1% tal-individwi.

Effetti tal-klassi

Bl-antipsikotiċi jista’ jkun hemm prolongazzjoni tal-QT, arritmiji ventrikulari (fibrillazzjoni ventrikulari, takikardja ventrikulari), mewt f’daqqa bla spjegazzjoni, attakk tal-qalb u Torsade de pointes.

Każijiet ta’ tromboemboliżmu fil-vini, inklużi każijiet ta’ emboliżmu fil-pulmun u każijiet ta’ trombożi fil-vini fondi kienu rrapportati bi prodotti mediċinali antipsikotiċi (frekwenza mhux magħrufa).

Rapportar ta’ effetti sekondarji suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati effetti sekondarji suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

B’mod ġenerali, is-sinjali u s-sintomi li wieħed jistenna huma dawk li jiġu minn esaġerazzjoni tal- effetti farmakoloġiċi magħrufa ta’ paliperidone, jiġifieri ħedla u sedazzjoni, takikardja u ipotensjoni, prolongazzjoni tal-QT, u sintomi ekstrapiramidali. Torsade de pointes u fibrillazzjoni tal-ventrikulu ġew irrapportati f’pazjent li ngħata doża eċċessiva ta’ paliperidone orali. Fil-każ ta’ doża eċċessiva akuta għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà tal-involviment ta’ iktar minn prodott mediċinali wieħed.

Immaniġġjar

Meta wieħed iqis il-kura meħtieġa u l-fejqan, għandha tingħata kunsiderazzjoni għan-natura ta’ rilaxx fit-tul tal-prodott mediċinali u tal-half-life ta’ eliminazzjoni fit-tul ta’ paliperidone. M’hemmx antidotu speċifiku għal paliperidone. Għandhom jintużaw miżuri ġenerali ta’ appoġġ. Il-passaġġ tal-arja għandu jitbattal u jinżamm miftuħ, u għandha tiġi żgurata ossiġenazzjoni u ventilazzjoni adegwata.

Il-monitoraġġ kardjovaskulari għandu jibda mill-ewwel u għandu jinkludi monitoraġġ kontinwu elettrokardjografiku għall-possibbiltà ta’ arritmiji. L-ipotensjoni u l-kollass ċirkolatorju għandhom jiġu kkurati b’miżuri xierqa bħal fluwidu fil-vina u/jew sustanzi simpatomimetiċi. Fil-każ ta’ sintomi ekstrapiramidali qawwija, għandhom jingħataw sustanzi antikolinerġiċi. Għandu jkun hemm superviżjoni u monitoraġġ stretti sakemm il-pazjent jistejqer.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Psikolettiċi, antipsikotiċi oħrajn. kodiċi ATC: N05AX13

Xeplion fih taħlita raċemika ta’ (+)- u (-)-paliperidone.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Paliperidone huwa sustanza li timblokka b’mod selettiv l-effetti monoamini, li l-karatteristiċi farmakoloġiċi tiegħu huma differenti minn dawk ta’ newrolettiċi tradizzjonali. Paliperidone jeħel b’mod qawwi mar-riċetturi ta’ 5-HT2 serotonerġiċi u D2 dopaminerġiċi. Paliperidone jimblokka wkoll riċetturi alfa1-adrenerġiċi u jimblokka inqas riċetturi istaminerġiċi H1 u adrenerġiċi alfa2. L-attività farmakoloġika ta’ enantjomeri (+)- u (-)- ta’ paliperidone hija simili mill-aspetti kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi.

Paliperidone mhux marbut ma’ riċetturi kolinerġiċi. Għalkemm paliperidone huwa antagonista

D2 qawwi, li hu maħsub li jtaffi s-sintomi pożittivi tal-iskizofrenija, jikkawża inqas katalessi u jnaqqas il-funzjonijiet motorji inqas meta mqabbel ma’ newtrolettiċi tradizzjonali. Il-ħila li jiddomina l- antagoniżmu b’mod ċentrali tas-serotonin jista’ jnaqqas it-tendenza ta’ paliperidone li jikkawża l- effetti ekstrapiramidali.

Effikaċja klinika

Trattament akut tal-iskizofrenija

L-effikaċja ta’ Xeplion fit-trattament akut tal-iskizofrenija kienet stabbilita f’erba’ provi fuq żmien qasir (wieħed ta’ 9 ġimgħat u tlieta ta’ 13-il ġimgħa) double-blind, randomised, ikkontrollati bi plaċebo, b’doża fissa fuq pazjenti adulti ġo sptar b’rikaduta akuta li ssodisfaw il-kriterji DSM-IV għall-iskizofrenja. Id-dożi fissi ta’ Xeplion f’dawn l-istudji ngħataw fl-1, fit-8 u s-36 jum fl-istudju ta’ 9 ġimgħat, u fl-64 jum ukoll fl-istudji fuq 13-il ġimgħa. Ma kienx hemm bżonn ta’ supplimenti antipsikotiċi orali oħrajn waqt it-trattament akut tal-iskizofrenija b’ Xeplion. Il-kejl aħħari primarju ta’ effiċjenza kien iddefinit bħala t-tnaqqis fil-punteġġi totali tal-Iskala tas-Sindromi Pożittivi u Negattivi (PANSS) kif muri fit-tabella li ġejja. Il-PANSS huwa inventarju vvalidat ta’ diversi aspetti kompost minn ħames fatturi għall-evalwazzjoni ta’ sintomi pożittivi, sintomi negattivi, ħsibijiet disorganizzati, ostilità mhux ikkontrollata/eċitament u ansjetà/depressjoni. Il-funzjonament kien evalwat permezz tal- iskala tal-Imġiba Personali u Soċjali (PSP). Il-PSP hija skala nominali validata minn tobba li tkejjel il- funzjonament personali u soċjali f’erba’ oqsma: attivitajiet soċjali utli (xogħol u studju), relazzjonijiet personali u soċjali, kura personali u mġiba inkwjetanti u aggressiva.

Fi studju ta’ 13-il ġimgħa (n=636) li kien iqabbel tliet dożi fissi ta’ Xeplion (injezzjoni fid-deltojd ta’ doża inizjali ta’ 150 mg segwita minn tliet dożi fil-warrani jew fid-deltojd ta’ 25 mg/4 ġimgħat,

100 mg/4 ġimgħat jew 150 mg/4 ġimgħat) mal-plaċebo, it-tliet dożi kollha ta’ Xeplion kienu aqwa mill-plaċebo fit-titjib tal-punteġġ totali tal-PANSS. F’dan l-istudju, kemm il-grupp ta’

100 mg/4 ġimgħat u dak ta’ 150 mg /4 ġimgħat, iżda mhux il-grupp ta’ 25 mg/4 ġimgħat, urew superjorità statistika għall-plaċebo għall-punteġġ tal-PSP. Dawn ir-riżultati jappoġġjaw l-effikaċja matul iż-żmien kollu tat-trattament u titjib fil-PANSS u kienu osservati sa mir-4 jum b’distinzjoni sinifikanti mill-plaċebo fil-grupp ta’ 25 mg u ta’ 150 mg ta’ Xeplion mat-8 jum.

Ir-riżultati tal-istudji l-oħrajn taw riżultati statistikament sinifikanti favur Xeplion, ħlief għad-doża ta’ 50 mg fi studju wieħed (ara t-tabella hawn taħt).

Skala ta’ Sindromi Pożittivi u Negattivi għall-Iskizofrenja (PANSS) Punteġġ Totali – Bidla mil-Linja Bażi sal-Punt Finali-LOCF għall-istudji R092670-SCH-201, R092670-PSY-3003, R092670-PSY-3004 u R092670-PSY-3007: Sett ta’ Analiżi tal-Effikaċja Primarja

 

Plaċebo

25 mg

50 mg

100 mg

150 mg

R092670-PSY-3007*

n = 160

n = 155

 

n = 161

n = 160

Linja bażi medja (SD)

86.9 (11.99)

 

86.2 (10.77)

88.4 (11.70)

86.8 (10.31)

 

Bidla medja (SD)

-8.0 (19.90)

 

-11.6 (17.63)

-13.2 (18.48)

-2.9 (19.26)

--

Valur-P (vs. Plaċebo)

0.034

< 0.001

< 0.001

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R092670-PSY-3003

n = 132

 

n = 93

n = 94

n = 30

Linja bażi medja (SD)

92.4 (12.55)

 

89.9 (10.78)

90.1 (11.66)

92.2 (11.72)

Bidla medja (SD)

-4.1 (21.01)

--

-7.9 (18.71)

-11.0 (19.06)

-5.5 (19.78)

Valur-P (vs. Plaċebo)

--

 

0.193

0.019

--

 

 

 

 

 

 

R092670-PSY-3004

n = 125

n = 129

n = 128

n = 131

 

Linja bażi medja (SD)

90.7 (12.22)

90.7 (12.25)

91.2 (12.02)

90.8 (11.70)

 

Bidla medja (SD)

-7.0 (20.07)

-13.6 (21.45)

-13.2 (20.14)

-16.1 (20.36)

--

Valur-P (vs. Plaċebo)

--

0.015

0.017

< 0.001

 

 

 

 

 

 

 

R092670-SCH-201

n=66

 

n=63

n=68

 

Linja bażi medja (SD)

87.8 (13.90)

 

88.0 (12.39)

85.2 (11.09)

 

Bidla medja (SD)

6.2 (18.25)

--

-5.2 (21.52)

-7.8 (19.40)

--

Valur-P (vs. Plaċebo)

--

 

0.001

< 0.0001

 

 

 

 

 

 

 

* Għall-Istudju R092670-PSY-3007 ingħatat doża inizjali ta’ 150 mg lill-individwi kollha fil-gruppi tat-trattament b’Xeplion fl- ewwel Jum segwita mid-doża assenjata wara.

Nota: Bidla negattiva fil-punteġġ tindika titjib.

Żamma tal-kontroll tas-sintomi u ttardjar tar-rikaduta tal-iskizofrenija

L-effikaċja ta’ Xeplion fiż-żamma tal-kontroll tas-sintomi u l-ittardjar tar-rikaduta tal-iskizofrenija kienet stabbilita fi studju fuq żmien itwal, double-blind, ikkontrollat mill-plaċebo, b’doża flessibbli li kien jinvolvi 849 individwu adult mhux anzjani li kienu jissodisfaw il-kriterji DSM-IV għall- iskizofrenija. Dan l-istudju kien jinkludi trattament akut open-label ta’ 33 ġimgħa u fażi ta’ stabbilizzazzjoni, fażi randomised, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo għall-osservazzjoni ta’ rikaduti, u perijodu ta’ estensjoni ta’ 52 ġimgħa open-label. F’dan l-istudju, id-dożi ta’ Xeplion kienu jinkludu 25, 50, 75, u 100 mg mogħtija kull xahar; id-doża ta’ 75 mg kienet permessa biss fl-estensjoni open-label ta’ 52 ġimgħa. Fil-bidu l-individwi ngħataw dożi flessibbli (25-100 mg) ta’ Xeplion matul perijodu ta’ transizzjoni ta’ 9 ġimgħat, segwit minn perijodu ta’ manteniment ta’ 24 ġimgħa, fejn l- individwi kienu meħtieġa li jkollhom punteġġ tal-PANSS ta’ ≤ 75. L-aġġustamenti fid-dożi kienu permessi biss fl-ewwel 12-il ġimgħa tal-perijodu ta’ manteniment. Total ta’ 410 pazjenti stabbilizzati ntgħażlu b’mod randomised għal Xeplion (tul medjan ta’ 171 jum [medda jum 1 sa 407 ijiem]) jew għal plaċebo (tul medjan ta’ 105 jum [medda 8 ijiem sa 441 jum]) sakemm kellhom rikaduta tas- sintomi tal-iskizofrenija fil-fażi double-blind ta’ tul varjabbli. Il-prova twaqqfet kmieni għal raġunijiet ta’ effikaċja minħabba li kien osservat żmien itwal b’mod sinifikanti għar-rikaduta (p < 0.0001, Figura 1) f’pazjenti kkurati b’Xeplion meta mqabbel mal-plaċebo (proporzjon ta’ periklu = 4.32; 95%

CI: 2.4-7.7).

Estimated Percent of Subjects Without Relapse (1)

 

 

 

 

Placebo N=156 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log-rank test, P-value<0.0001 (5)

 

 

 

 

XEPLION N=156

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Days since Randomisation (2)

Figura 1: Ċart Kaplan-Meier taż-Żmien sar-Rikaduta – Analiżi Interim (Sett ta’ Analiżi Intenzjoni- biex-Tikkura)

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini neħħiet l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji bi Xeplion fis-subsettijiet kollha tal-popolazzjoni pedjatrika bi skizofrenija. Ara t-taqsima 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment u distribuzzjoni

Paliperidone palmitate huwa l-mediċina mhux attiva palmitate ester ta’ paliperidone. Minħabba s- solubilità baxxa ħafna tiegħu fl-ilma, paliperidone palmitate jinħall bil-mod wara li jiġi injettat fil- muskolu qabel jiġi idrolizzat għal paliperidone u assorbit fiċ-ċirkolazzjoni sistemika. Wara doża waħda fil-muskolu, il-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fil-plażma jitilgħu bil-mod sakemm jilħqu konċentrazzjonijiet massimi fil-plażma b’Tmax medjan ta’ 13-il jum. Ir-rilaxx tas-sustanza attiva jibda sa mill-ewwel jum u jdum għal mill-inqas 4 xhur.

Wara injezzjoni ta’ dożi singoli (25-150 mg) fil-muskolu, fl-ispalla ġie osservat Cmax b’medja ta’ 28% ogħla meta mqabbel ma’ injezzjoni fil-muskolu tal-warrani. Iż-żewġ injezzjonijiet inizjali ġol-muskolu tad-deltojd ta’ 150 mg fl-ewwel jum u 100 mg fit-8 jum jgħinu sabiex jinkisbu konċentrazzjonijiet terapewtiċi malajr. Il-profil ta’ rilaxx u l-iskema ta’ dożar ta’ Xeplion tirriżulta f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi sostnuti. L-esponiment totali ta’ paliperidone wara l-għoti ta’ Xeplion kien proporzjonali

mad-doża fuq firxa ta’ dożi bejn il-25 u l-150 mg, u inqas minn proporzjonali mad-doża għas-Cmax fil- każ ta’ dożi li jaqbżu l-50 mg. Il-proporzjon medju bejn l-ogħla u l-anqas konċentrazzjonijiet fl-istat

fiss għal doża ta’ Xeplion ta’ 100 mg kien ta’ 1.8 wara l-għoti fil-warrani u ta’ 2.2 wara l-għoti fid- deltojd. Il-half-life apparenti medjana ta’ paliperidone wara l-għoti ta’ Xeplion fil-medda ta’ dożi ta’ 25-150 mg kienet tvarja bejn 25 u 49 jum.

Il-bijodisponibbilità assoluta ta’ paliperidone palmitate wara l-għoti ta’ Xeplion hija ta’ 100%.

Wara l-għoti ta’ paliperidone palmitate, l-enantjomeri (+) u (-) ta’ paliperidone jinbidlu bejniethom, filwaqt li jilħqu proporzjon AUC (+) għal (-) ta’ madwar 1.6-1.8.

L-irbit mal-proteina tal-plażma ta’ paliperidone raċemiku huwa ta’ 74%.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni

Ġimgħa wara l-amministrazzjoni ta’ doża waħda orali ta’ 1 mg, 14C-paliperidone li jerħi l-mediċina b’mod immedjat, 59% tad-doża tneħħiet bla bdil mal-awrina, li jindika li paliperidone ma jiġix metabolizzat b’mod estensiv mill-fwied. Bejn wieħed u ieħor 80% tar-radjuattività li ġiet amministrata nġabret mill-awrina u 11% fl-ippurgar. Ġew identifikati erba’ mogħdijiet metaboliċi in vivo, li l-ebda waħda minnhom ma kienet twassal għal iktar minn 6.5% tad-doża: dealkilazzjoni, idroksilazzjoni, deidroġenazzjoni, u xizzjoni tal-benzisoxazole. Għalkemm studji in vitro jissuġġerixxu li CYP2D6 u CYP3A4 għandhom sehem fil-metaboliżmu ta’ paliperidone, m’hemmx evidenza in vivo li dawn l- isozimi għandhom sehem sinifikanti fil-metaboliżmu ta’ paliperidone. Diversi analiżijiet tal- karatteristiċi farmakokinetiċi fil-popolazzjoni ma wrew l-ebda differenza fit-tneħħija apparenti ta’ paliperidone wara l-amministrrazzjoni ta’ paliperidone orali bejn metabolizzaturi estensivi u metabolizzaturi dgħajfa ta’ sustrati ta’ CYP2D6. Studji in vitro fil-mikrożomi tal-fwied tal-bnedmin urew li paliperidone ma jinibixxix b’mod sostanzjali l-metaboliżmu ta’ prodotti mediċinali metabolizzati bl-isozimi taċ-ċitokroma P450, inklużi CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10. CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, u CYP3A5.

Studji in vitro urew li paliperidone huwa sustrat ta’ P-gp u inibitur dgħajjef ta’ P-gp f’konċentrazzjonijiet għoljin. M’hemmx tagħrif in vivo disponibbli u r-rilevanza klinika mhijiex magħrufa.

Injezzjoni ta’ paliperidone palmitate b’azzjoni fit-tul meta mqabbla ma’ paliperidone orali b’rilaxx fit- tul

Xeplion huwa maħsub sabiex iwassal paliperidone fuq perijodu ta’ kull xahar filwaqt li paliperidone orali b’rilaxx fit-tul jingħata kuljum. Il-kors inizjali għal Xeplion (150 mg/100 mg fil-muskolu tad- deltojd fl-ewwel Jum/8 Jum) kien maħsub sabiex jinkisbu malajr il-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fi stat fiss meta tinbeda l-kura mingħajr l-użu ta’ supplimenti orali.

B’mod ġenerali, il-livelli globali tal-plażma fil-bidu b’Xeplion kienu jaqgħu fil-medda ta’ esponiment osservata b’paliperidone orali ta’ 6-12 mg b’rilaxx fit-tul. L-użu tal-kors inizjali b’Xeplion kien iħalli

lill-pazjenti jibqgħu f’din il-medda ta’ esponiment ta’ paliperidone orali ta’ 6-12 mg b’rilaxx fit-tul anki fil-ġranet ta’ konċentrazzjoni minima ta’ qabel id-doża (Jum 8 u Jum 36). Minħabba d-differenza fil-profili farmakokinetiċi medjani bejn iż-żewġ prodotti mediċinali, għandha tintuża kawtela meta jsir paragun dirett bejn il-karatteristiċi farmakokinetiċi tagħhom.

Indeboliment epatiku

Paliperidone mhuwiex metabolizzat b’mod estensiv fil-fwied. Għalkemm Xeplion ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku, m’hemmx bżonn ta’ aġġustament tad-dożi f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif sa moderat. Fi studju b’paliperidone orali f’individwi b’indeboliment epatiku moderat (Child-Pugh Klassi B), il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ paliperidone ħieles kienu simili għal dawk ta’ individwi f’saħħithom. Ma sarx studju dwar paliperidone fuq pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Indeboliment renali

Id-dispożizzjoni ta’ doża waħda orali ta’ pillola paliperidone 3 mg b’rilaxx fit-tul ġiet studjata f’individwi bi gradi differenti ta’ funzjoni renali. L-eliminazzjoni ta’ paliperidone naqset aktar ma naqset l-istima tat-tneħħija tal-kreatinina. It-tneħħija totali ta’ paliperidone naqset b’medja ta’ 32% f’individwi b’indeboliment ħafif tal-funzjoni renali (CrCl = 50 sa < 80 ml/min), b’64% f’indeboliment moderat (CrCl = 30 sa < 50 ml/min), u 71% f’indeboliment sever (CrCl = 10 sa < 30 ml/min), li jikkorrispondi għal żieda medja fl-esponiment (AUCinf) ta’ 1.5, 2.6, u 4.8 darbiet, rispettivament, meta mqabbel ma’ individwi b’saħħithom. Skont għadd żgħir ta’ osservazzjonijiet b’Xeplion f’individwi b’indeboliment renali ħafif u simulazzjonijiet farmakokinetiċi, hija rrakkomandata doża mnaqqsa (ara t-taqsima 4.2).

Anzjani

Analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni ma wriet l-ebda evidenza ta’ differenzi farmakokinetiċi marbuta mal-età.

Indiċi tal-massa tal-ġisem (BMI)/piż tal-ġisem

Studji farmakokinetiċi b’paliperidone palmitate urew konċentrazzjonijiet kemmxejn aktar baxxi ta’ paliperidone fil-plażma f’pazjenti li għandhom piż żejjed jew obeżità meta mqabbla ma’ pazjenti b’piż normali (ara t-taqsima 4.2).

Razza

Analiżi tad-dejta dwar il-farmakokinetika tal-popolazzjoni minn studji b’paliperidone orali ma uriet l- ebda evidenza ta’ differenzi marbuta mar-razza fil-farmakokinetika ta’ paliperidone wara l- amministrazzjoni ta’ Xeplion.

Sess

Ma kien hemm l-ebda differenza klinika sinifikanti bejn in-nisa u l-irġiel.

Tipjip

Fuq il-bażi ta’ studji in vitro li użaw enzimi tal-fwied uman, paliperidone mhux sustrat għal CYP1A2; għalhekk, it-tipjip mhux suppost li jkollu effett fuq il-farmakokinetika ta’ paliperidone. L-effett tat- tipjip fuq il-farmakokinetika ta’ paliperidone ma ġiex studjat bi Xeplion. Analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni bbażata fuq dejta dwar pilloli orali ta’ paliperidone b’rilaxx fit-tul uriet esponiment kemmxejn inqas għal paliperidone f’min ipejjep meta mqabbla ma’ min ma jpejjipx. Id-differenza aktarx li ma jkollhiex rilevanza klinika.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji tossikoloġiċi b’doża ripetuta ta’ paliperidone palmitate injettat fil-muskolu (il-formulazzjoni ta’ xahar) u paliperidone mogħti mill-ħalq fuq il-far u l-kelb wrew b’mod ewlieni effetti farmakoloġiċi, bħal sedazzjoni u effetti medjati mill-prolactin fuq il-glandoli mammarji u l-ġenitali. L-annimali li ġew ikkurati b’paliperidone palmitate kellhom reazzjoni ta’ infjammazzjoni fis-sit ta’ fejn ingħatat l- injezzjoni fil-muskolu. Xi drabi seħħet formazzjoni ta’ axxess.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni fil-far fejn intuża risperidone orali, li jiġi konvertit b’mod estensiv għal paliperdone fil-firien u l-bnedmin, dehru effetti avversi fuq it-tnaqqis fil-piż tat-twelid u s- sopravvivenza tal-frieħ. Ma ġewx osservati embrijotossiċità jew malformazzjonijiet wara l-għoti ta’ paliperidone palmitate fil-muskolu lil firien tqal sal-ogħla doża (160 mg/kg/kuljum) li tikkorrispondi għal 4.1 drabi l-livell ta’ espożizzjoni fil-bnedmin bid-doża massima rakkomandata ta’ 150 mg. Meta ngħataw antagonisti oħrajn tad-dopamina lil annimali tqal, dawn kellhom effetti negattivi fuq it- tagħlim u l-iżvilupp motorju tal-frieħ.

Paliperidone palmitate u paliperidone ma kinux ġenotossiċi. Fi studji dwar il-karċinoġeniċità orali ta’ risperidone fil-firien u l-ġrieden, dehru żidiet fl-adenomi tal-glandoli pitwitarji (fil-ġurdien), adenomi endokrinali fil-frixa (fil-far) u adenomi tal-glandoli mammarji (fiż-żewġ speċi). Il-potenzjal karċinoġeniku ta’ paliperidone palmitate injettat fil-muskoli ġie evalwat fil-firien. Kien hemm żieda statistikament rilevanti fl-adenokarċinomi tal-glandoli mammarji tal-firien nisa b’10, 30 u

60 mg/kg/xahar. Il-firien maskili urew żieda statistikament rilevanti fl-adenomi u l-karċinomi tal- glandoli mammarji bi 30 u 60 mg/kg/xahar li huwa 1.2 u 2.2 darbiet il-livell ta’ esponiment bid-doża massima ta’ 150 mg rakkomandata fil-bnedmin. Dawn it-tumuri jistgħu jkunu marbuta ma’ antagoniżmu tad-dopamina D2 fit-tul u iperprolaktinemija. Mhijiex magħrufa r-rilevanza ta’ dawn l- osservazzjonijiet ta’ tumuri f’annimal gerriema għar-riskju għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Polysorbate 20

Polyethylene glycol 4000

Citric acid monohydrate

Disodium hydrogen phosphate anhydrous

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-PH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Siringa mimlija għal-lest (cyclic-olefin-copolymer) bi planġer li jinżel u jitla’, ‘backstop’, u tapp fit- tarf (lastku bromobutyl) b’labra ta’ pulzier u nofs (1 ½ pulzier), ta’ ħxuna 22G (0.72 mm x 38.1 mm) u b’labra ta’ pulzier (1 pulzier), ta’ ħxuna 23G (0.64 mm x 25.4 mm).

Daqsijiet tal-pakkett:

Il-pakkett fih siringa mimlija għal-lest u 2 labriet.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/672/001(25 mg)

EU/1/11/672/002 (50 mg)

EU/1/11/672/003 (75 mg)

EU/1/11/672/004 (100 mg)

EU/1/11/672/005 (150 mg)

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 04 ta’ Marzu 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta’ Diċembru 2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xeplion 150 mg u Xeplion 100 mg suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 234 mg ta’ paliperidone palmitate ekwivalenti għal 150 mg paliperidone.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 156 mg ta’ paliperidone palmitate ekwivalenti għal 100 mg paliperidone.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara t-taqsima 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni li terħi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni.

Is-suspensjoni hija bajda jew bajda tagħti fl-isfar. Is-suspensjoni għandha pH newtrali (madwar 7.0).

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Xeplion huwa indikat għall-kura ta’ manteniment tal-iskizofrenija f’pazjenti adulti stabbilizzati fuq paliperidone jew risperidone.

F’ċerti pazjenti adulti bi skizofrenija u li qabel jkunu wieġbu għal paliperidone orali jew risperidone, Xeplion jista’ jintuża mingħajr stabbilizzazzjoni b’kura orali minn qabel jekk is-sintomi psikotiċi huma ħfief sa moderati u hemm bżonn ta’ kura b’injezzjoni b’azzjoni fit-tul.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Huwa rrakkomandat li Xeplion jinbeda b’doża ta’ 150 mg fl-ewwel jum tat-trattament u 100 mg ġimgħa wara (it-8 jum), it-tnejn mogħtija fil-muskolu tad-deltojde (l-ispalla) sabiex jinkisbu konċentrazzjonijiet terapewtiċi f’ħin qasir (ara t-taqsima 5.2). It-tielet doża għandha tingħata xahar wara t-tieni doża tal-bidu. Id-doża rakkomandata ta’ manteniment ta’ kull xahar hija ta’ 75 mg; uħud mill-pazjenti jistgħu jibbenefikaw minn dożi aktar baxxi jew għoljin fil-medda rakkomandata ta’ 25 sa 150 mg skont it-tollerabbiltà individwali u/jew l-effikaċja fil-pazjent. Pazjenti li għandhom piż eċċessiv jew obeżità jistgħu jeħtieġu dożi fil-medda l-għolja (ara t-taqsima 5.2). Wara t-tieni doża tal- bidu, id-dożi ta’ manteniment ta’ kull xahar jistgħu jingħataw fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani.

Jista’ jsir aġġustament tad-doża ta’ manteniment kull xahar. Meta jsiru dawn l-aġġustamenti tad-doża, il-karatteristiċi ta’ rilaxx fit-tul ta’ Xeplion għandhom jiġu kkunsidrati (ara t-taqsima 5.2), minħabba li l-effett sħiħ tad-dożi ta’ manteniment jista’ ma jkunx evidenti għal bosta xhur.

Qlib minn paliperidone orali li jerħi l-mediċina bil-mod jew risperidone orali għal Xeplion

Paliperidone orali jew risperidone orali preċedenti jistgħu jitwaqqfu hekk kif jinbeda t-trattament b’Xeplion. Xi pazjenti jistgħu jibbenefikaw minn twaqqif bil-mod il-mod. Xeplion għandu jinbeda kif spjegat fil-bidu tat-taqsima 4.2 aktar ’il fuq.

Qlib minn injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul għal Xeplion

Meta l-pazjenti jinqalbu minn injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul, il-kura b’Xeplion għandha tinbeda minflok l-injezzjoni skedata li jkun imiss. Imbagħad Xeplion għandu jitkompla f’intervalli ta’

xahar. Il-kors ta’ dożaġġ inizjali ta’ ġimgħa waħda inklużi l-injezzjonijiet ġol-muskoli (ġurnata 1 u 8 rispettivament) kif deskritt fit-taqsima 4.2 hawn fuq, mhuwiex meħtieġ. Il-pazjenti li jkunu stabbilizzati minn qabel fuq dożi differenti ta’ injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul jistgħu jiksbu esponiment ta’ stat fiss simili waqt it-trattament ta’ manteniment b’dożi ta’ Xeplion kull xahar skont dan li ġej:

Dożi ta’ injezzjoni ta’ risperidone b’azzjoni fit-tul u Xeplion meħtieġ sabiex jinkiseb esponiment simili ta’ paliperidone fi stat fiss

Doża preċedenti ta’ injezzjoni ta’ risperidone

Injezzjoni ta’ Xeplion

b’azzjoni fit-tul

 

25 mg kull ħmistax

50 mg kull xahar

 

 

37.5 mg kull ħmistax

75 mg kull xahar

 

 

50 mg kull ħmistax

100 mg kull xaha

 

 

It-twaqqif ta’ prodotti mediċinali antipsikotiċi oħrajn għandu jseħħ skont l-informazzjoni xierqa ta’ kif jiġi preskritt il-prodott. Jekk Xeplion jitwaqqaf, għandhom jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi ta’ rilaxx fit-tul tiegħu. Il-ħtieġa li titkompla l-mediċina eżistenti għas-sintomi ekstrapiramidali ( EPS) għandha tiġi evalwata minn żmien għal żmien.

Dożi maqbuża

L-evitar ta’ dożi maqbuża

Huwa rrakkomandat li t-tieni doża inizjali ta’ Xeplion tingħata ġimgħa wara l-ewwel doża. Biex ikun evitat li tinqabeż xi doża, il-pazjenti jistgħu jingħataw it-tieni doża erbat ijiem qabel jew erbat ijiem wara l-perijodu ta’ ġimgħa (it-8 jum). Bl-istess mod, huwa rrakkomandat li t-tielet injezzjoni u dawk ta’ wara l-kors inizjali jingħataw kull xahar. Biex ikun evitat li tinqabeż id-doża ta’ kull xahar, il- pazjenti jistgħu jingħataw l-injezzjoni sa 7 ijiem qabel jew wara l-perijodu ta’ xahar.

Jekk tinqabeż id-data li jkun imiss għat-tieni injezzjoni ta’ Xeplion (it-8 jum ± erbat ijiem), il-bidu mill-ġdid irrakkomandat jiddependi mit-tul ta’ żmien li jkun għadda mill-ewwel injezzjoni li jkun ingħata l-pazjent.

It-tieni doża inizjali maqbuża (< 4 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni)

Jekk ikunu għaddew inqas minn 4 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni, allura l-pazjent għandu jingħata t- tieni injezzjoni ta’ 100 mg fil-muskolu tad-deltojde mill-aktar fis possibbli. It-tielet injezzjoni ta’

75 mg ta’ Xeplion fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani għandha tingħata 5 ġimgħat wara l-ewwel injezzjoni (irrispettivament minn meta ssir it-tieni injezzjoni). Iċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal- injezzjonijiet fil-muskolu tad-deltojde jew tal-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg ibbażat fuq it-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja għandu jkun segwit minn hemm ’il quddiem.

It-tieni doża inizjali maqbuża (4-7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni)

Jekk ikunu għaddew minn 4 sa 7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni ta’ Xeplion, erġa’ ibda d-dożar b’żewġ injezzjonijiet ta’ 100 mg kif ġej:

1.injezzjoni fid-deltojde mill-aktar fis possibbli,

2.injezzjoni oħra fid-deltojde ġimgħa wara,

3.kompli ċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal-injezzjonijiet fil-muskolu tad-deltojde jew fil-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg fuq il-bażi tat-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja.

It-tieni doża inizjali maqbuża (> 7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni)

Jekk ikunu għaddew aktar minn 7 ġimgħat mill-ewwel injezzjoni ta’ Xeplion, ibda d-dożar kif deskritt għall-bidu rrakkomandat ta’ Xeplion hawn fuq.

Doża ta’ manteniment ta’ kull xahar maqbuża (xahar sa 6 ġimgħat)

Wara l-bidu, iċ-ċiklu rakkomandat ta’ injezzjonijiet ta’ Xeplion huwa kull xahar. Jekk ikunu għaddew inqas minn 6 ġimgħat mill-aħħar injezzjoni, allura d-doża stabbilizzata preċedenti għandha tingħata mill-aktar fis possibbli, segwita minn injezzjonijiet f’intervalli ta’ xahar.

Doża ta’ manteniment ta’ kull xahar maqbuża (> 6 ġimgħat sa 6 xhur)

Jekk ikunu għaddew aktar minn 6 ġimgħat mill-aħħar injezzjoni ta’ Xeplion, ir-rakkomandazzjoni hija kif ġej:

Fil-każ ta’ pazjenti stabbilizzati b’dożi ta’ 25 sa 100 mg

1.injezzjoni fid-deltojde mill-aktar fis possibbli bl-istess doża li l-pazjent kien stabbilizzat biha minn qabel

2.injezzjoni oħra fid-deltojde (l-istess doża) ġimgħa wara (it-8 jum)

3.kompli ċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal-injezzjonijiet fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg fuq il-bażi tat-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja

Fil-każ ta’ pazjenti stabbilizzati b’150 mg

1.injezzjoni fid-deltojde mill-aktar fis possibbli b’doża ta’ 100 mg

2.injezzjoni oħra fid-deltojde ġimgħa wara (it-8 jum) b’doża ta’ 100 mg

3.kompli ċ-ċiklu normali ta’ kull xahar tal-injezzjonijiet fil-muskoli tad-deltojde jew tal-warrani ta’ 25 mg sa 150 mg fuq il-bażi tat-tollerabbiltà individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja

Doża ta’ manteniment ta’ kull xahar maqbuża (> 6 xhur)

Jekk ikunu għaddew aktar minn 6 xhur mill-aħħar injezzjoni ta’ Xeplion, ibda d-dożar kif deskritt għall-bidu rrakkomandat ta’ Xeplion hawn fuq.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Ma ġietx stabbilita l-effikaċja u s-sigurtà fl-anzjani ta’ aktar minn 65 sena.

Ġeneralment, id-dożaġġ rakkomandat ta’ Xeplion għal pazjenti anzjani b’funzjoni renali normali huwa l-istess bħal dak ta’ pazjenti adulti iżgħar b’funzjoni renali normali. Madankollu, minħabba li l- pazjenti anzjani jista’ jkollhom funzjoni renali indebolita, jista’ jkun meħtieġ aġġustament tad-doża (ara Indeboliment renali hawn taħt għar-rakkomandazzjonijiet dwar id-dożi f’pazjenti b’indeboliment renali).

Indeboliment renali

Xeplion ma ġiex studjat b’mod sistematiku f’pazjenti b’indeboliment renali (ara t-taqsima 5.2). Fil-każ ta’ pazjenti b’indeboliment renali ħafif (tneħħija tal-kreatinina ≥ 50 sa < 80 ml/min), huwa rrakkomandat li Xeplion jinbeda b’doża ta’ 100 mg fl-ewwel jum tat-trattament u 75 mg ġimgħa wara, it-tnejn mogħtija fil-muskolu tad-deltojde. Id-doża ta’ manteniment ta’ kull xahar rakkomandata hija ta’ 50 mg b’medda ta’ 25 sa 100 mg skont it-tollerabbiltà tal-pazjent u/jew l-effikaċja.

Xeplion mhuwiex irrakkomandat f’pazjenti b’indeboliment renali moderat jew sever (tneħħija tal- kreatinina < 50 ml/min) (ara t-taqsima 4.4).

Indeboliment epatiku

Skont l-esperjenza b’paliperidone orali, m’hemmx ħtieġa ta’ aġġustamenti tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif jew moderat. Minħabba li paliperidone ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever, il-kawtela hija rrakkomandata f’pazjenti bħal dawn (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Xeplion fit-tfal u l-adolexxenti tal-età ta’ < 18-il sena għadhom ma ġewx stabbiliti. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Xeplion huwa maħsub għall-użu ġol-muskoli biss. Huwa m’għandu jingħata mill-ebda rotta oħra. Għandu jiġi injettat bil-mod, fil-fond fil-muskolu tad-deltojde jew tal-warrani. Kull injezzjoni għandha tingħata minn professjonista fil-kura tas-saħħa. Għandu jingħata f’injezzjoni waħda. Id-doża m’għandhiex tingħata f’injezzjonijiet separati.

Id-dożi inizjali tal-ewwel u t-8 jum għandhom jingħataw fil-muskolu tad-deltojde sabiex jinkisbu konċentrazzjonijiet terapewtiċi malajr (ara t-taqsima 5.2). Wara t-tieni doża tal-bidu, id-dożi ta’ manteniment ta’ kull xahar għandhom jingħataw jew fil-muskolu tad-deltojde jew tal-warrani. Qlib mill-warrani għad-deltojde (u viċe versa) għandu jiġi kkunsidrat jekk ikun hemm uġigħ fis-sit tal- injezzjoni jew jekk l-iskumdità fis-sit tal-injezzjoni ma tkunx ittollerata tajjeb (ara t-taqsima 4.8). Huwa rrakkomandat ukoll li wieħed jalterna bejn in-naħa tal-lemin u n-naħa tax-xellug (ara hawn taħt).

Għall-istruzzjonijiet dwar l-użu u l-immaniġġjar ta’ Xeplion, ara l-fuljett ta’ tagħrif (tagħrif għall- professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-saħħa).

L-għoti fil-muskolu tad-deltojde

Id-daqs irrakkomandat tal-labra għall-għoti inizjali u ta’ manteniment ta’ Xeplion fil-muskolu tad- deltojde huwa stabbilit mill-piż tal-pazjent. Għal dawk 90 kg, hija rrakkomandata l-labra ta’ pulzier u nofs (1½ pulzier), ta’ ħxuna 22 (38.1 mm x 0.72 mm). Għal dawk < 90 kg, hija rrakkomandata l- labra ta’ pulzier, ta’ ħxuna 23 (25.4 mm x 0.64 mm). L-injezzjonijiet fid-deltojde għandhom ikunu alternati bejn iż-żewġ muskoli tad-deltojde.

L-għoti fil-muskolu tal-warrani

Id-daqs irrakkomandat tal-labra għall-għoti ta’ manteniment ta’ Xeplion fil-muskolu tal-warrani huwa tal-labra ta’ pulzier u nofs (1½ pulzier), ta’ ħxuna 22 (38.1 mm x 0.72 mm). L-għoti għandu jsir fil- kwadrant ta’ fuq ta’ barra taż-żona tal-warrani. L-injezzjonijiet fil-warrani għandhom ikunu alternati bejn iż-żewġ muskoli tal-warrani.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Ipersensittività għas-sustanza attiva, għal risperidone jew għal kwalunkwe eċċipjent elenkat fit- taqsima 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Użu f’pazjenti li jinsabu fi stat ta’ aġitazzjoni akuta jew fi stat psikotiku sever

Xeplion m’għandux jintuża sabiex jikkontrolla stati ta’ aġitazzjoni akuta jew stati psikotiċi severi meta jkun meħtieġ kontroll immedjat tas-sintomi.

Intervall QT

Għandha tintuża l-kawtela meta paliperidone jiġi preskritt f’pazjenti b’mard kardjovaskolari magħruf jew b’każijiet preċedenti fil-familja ta’ QT imtawwal, u fl-użu konkomittanti ma’ prodotti mediċinali oħrajn li huma meqjusin li jtawlu l-intervall QT.

Sindromu malinn newrolettiku

Is-Sindromu Malinn Newrolettiku (NMS), ikkaratterizzat minn ipertermija, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta’ stabilità awtonomika, koxjenza mibdula, u livelli għoljin ta’ creatine phosphokinase fis- serum ġie rrapportat li jseħħ permezz ta’ paliperidone. Sinjali kliniċi oħrajn jistgħu jinkludu mijoglubinurja (rabdomajoliżi) u insuffiċjenza renali akuta. Jekk pazjent jiżviluppa sinjali jew sintomi li jindikaw l-NMS, paliperidone għandu jitwaqqaf.

Diskajneżja tardiva

Prodotti mediċinali b’karatteristiċi antagonistiċi għar-riċettur ta’ dopamine ġew assoċjati mal- induzzjoni ta’ diskajneżja tardiva kkaratterizzata minn ċaqliq ritmiku involontarju, l-iktar tal-ilsien u/jew tal-wiċċ. Jekk jidhru s-sinjali u s-sintomi ta’ diskajneżja tardiva, għandu jiġi kkunsidrat it- twaqqif tal-antipsikotiċi kollha, inkluż ta’ paliperidone.

Lewkopenija, newtropenija, u agranuloċitożi

Każijiet ta’ lewkopenija, newtropenija, u agranuloċitożi ġew irrappurtati bi Xeplion. Agranuloċitożi ġiet irrappurtata b’mod rari ħafna (< 1/10,000 pazjent) waqt sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Pazjenti bi storja medika ta’ għadd baxx sinifikanti b’mod kliniku ta’ ċelluli bojod fid-demm (WBC) jew lewkopenija/newtropenija kkaġunata minn mediċina għandhom jiġu mmonitorjati waqt l-ewwel ftit xhur tat-terapija u għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif ta’ Xeplion mal-ewwel sinjal ta’ tnaqqis sinifikanti b’mod kliniku fil-WBC fin-nuqqas ta’ fatturi oħra li jistgħu jikkawżaw dan. Pazjenti b’newtropenija sinifikanti b’mod kliniku għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għal deni jew sintomi jew sinjali oħra ta’ infezzjoni u għandhom jiġu kkurati minnufih jekk iseħħu sintomi jew sinjali bħal dawn. Pazjenti b’newtropenija qawwija (għadd assolut ta’ newtrofili < 1 X 109/L) għandhom iwaqqfu Xeplion u għandu jkollhom il-WBC segwiti sakemm jirkupraw.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

B’mod rari, waqt l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġew irrappurtati reazzjonijiet anafilattiċi f’pazjenti li qabel kienu ttolleraw risperidone mill-ħalq jew paliperidone mill-ħalq (ara t-taqsimiet 4.1 u 4.8).

Jekk iseħħu reazzjonijiet ta’ sensitiività eċċessiva, waqqaf l-użu ta’ Xeplion; ibda miżuri ġenerali ta’ sostenn kif ikun xieraq b’mod kliniku u mmonitorja l-pazjent sakemm jgħaddu s-sinjali u s-sintomi (ara t-taqsima 4.3 u 4.8).

Ipergliċemija u dijabete mellitus

Ipergliċemija, dijabete mellitus, u taħrix ta’ dijabete li jkun hemm diġà inkluż koma tad-dijabete u ketoaċidożi, ġew irrappurtati waqt kura b’paliperidone. Monitoraġġ kliniku xieraq huwa rrikmandat skont linji gwida li qed jiġu użati għall- mediċini antipsikotiċi. Pazjenti kkurati b’Xeplion għandhom jiġu mmonitorjati għal sintomi ta’ ipergliċemija (bħal polidipsja, poliurja, polifaġja u dgħufija) u pazjenti li għandhom id-dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati regolarment għall-glucose li l- kontroll tiegħu jmur għall-agħar.

Żieda fil-piż

Żieda sinifikanti fil-piż ġiet irrappurtata bl-użu ta’ Xeplion. Il-piż għandu jiġi mmonitorjat regolarment.

Użu f’pazjenti b’tumuri dipendenti fuq il-prolaktin

L-istudji tat-tkabbir tat-tessuti jissuġġerixxu li t-tkabbir taċ-ċelloli fit-tumuri tas-sider tal-bniedem jista’ jkun stimulat mill-prolactin. Għalkemm s’issa għadha ma ntweriet l-ebda assoċjazzjoni ċara mal- għoti ta’ antipsikotiċi fl-istudji kliniċi u epidemjoloġiċi, jeħtieġ li tingħata kawtela kbira f’pazjenti b’passat mediku rilevanti. Paliperidone għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’tumur diġà eżistenti li jista’ jkun jiddependi mill-prolactin.

Ipotensjoni ortostatika

F’xi pazjenti, paliperidone jista’ jinduċi ipotensjoni ortostatika minħabba l-attività tiegħu ta’ mblukkar tal-alfa. Skont tagħrif miġbur minn tliet provi kkontrollati bi plaċebo, ta’ sitt ġimgħat, b’doża fissa ta’ paliperidone orali f’pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod (3, 6, 9, u 12 mg), ġiet irrapportata ipotensjoni ortostatika fi 2.5% tal-individwi trattati b’paliperidone orali meta mqabbel ma’ 0.8% tal-individwi ttrattati bi plaċebo. Xeplion għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li għandhom mard kardjovaskolari

magħruf (eż. insuffiċjenza tal-qalb, infart mijokardijaku jew iskemija, anormalitajiet fil-konduzzjoni), mard ċerebrovaskulari, jew kundizzjonijiet li jippredisponu lill-pazjent għall-ipotensjoni (eż. id- deidratazzjoni u l-ipovolemija).

Aċċessjonijiet

Xeplion għandu jintuża b’mod kawt f’pazjenti b’każijiet passati ta’ aċċessjonijiet jew kundizzjonijiet oħra li għandhom il-potenzjal li jkabbru l-possibbiltà ta’ aċċessjoni.

Indeboliment renali

Il-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fil-plażma jiżdiedu f’pazjenti b’insuffiċjenza renali u għalhekk, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment renali ħafif. Xeplion mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti b’indeboliment renali moderat jew sever (tneħħija tal-kreatinina < 50 ml/min) (ara t-taqsimiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment epatiku

M’hemmx tagħrif dwar pazjenti b’indeboliment epatiku qawwi (Child-Pugh Klassi C). Hija rrakkomandata l-kawtela fl-użu ta’ paliperidone f’dawn il-pazjenti.

Pazjenti anzjani bid-dimenzja

Xeplion ma ġiex studjat f’pazjenti anzjani bid-dimenzja. Xeplion għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti anzjani bid-dimenzja b’fatturi ta’ riskju ta’ puplesija.

L-esperjenza minn risperidone ikkwotata hawn taħt għandha titqies valida wkoll għal paliperidone.

Mortalità ġenerali

F’meta-analiżi ta’ 17-il prova klinika kkontrollata, pazjenti anzjani bid-dimenzja kkurati b’antipsikotiċi atipiċi oħrajn, inkluż risperidone, aripiprazole, olanzapine, u quetiapine kellhom riskju ogħla ta’ mortalità meta mqabbla ma’ dawk li ħadu plaċebo. Fost dawk ikkurati b’risperidone, il- mortalità kienet 4% meta mqabbel ma’ 3.1% bil-plaċebo.

Reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi

Ġiet innotata żieda fir-riskju ta’ madwar 3 darbiet aktar ta’ reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi fi provi kliniċi randomised, ikkontrollati bi plaċebo fil-popolazzjoni bid-dimenzja b’xi antipsikotiċi atipiċi, inkluż risperidone, aripiprazole, u olanzapine. Il-mekkaniżmu għaż-żieda f’dan ir-riskju mhuwiex magħruf.

Marda ta’ Parkinson u dimenzja b’korpi Lewy

It-tobba għandhom iqisu r-riskji u l-benefiċċji meta jagħtu Xeplion lil pazjenti bil-marda ta’ Parkinson jew b’Dimenzja b’Korpi Lewy (DLB) billi dawn iż-żewġ gruppi jista’ jkollhom riskju ogħla tas- Sindromu Malinn Newrolettiku, kif ukoll sensittività ogħla għall-antipsikotiċi. Il-manifestazzjoni ta’ din is-sensittività ogħla tista’ tinkludi konfużjoni, tmewwit, instabilità fil-qagħda li twassal għal waqgħat frekwenti, flimkien ma’ sintomi ekstrapiramidali.

Prijapiżmu

Prodotti mediċinali antipsikotiċi (inkluż risperidone) li għandhom effetti ta’ mblukkar alfa-adrenerġiku ġew irrapportati li jikkawżaw prijapiżmu. Waqt sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq, prijapiżmu kien irrapportat ukoll b’paliperidone orali, li huwa l-metabolit attiv ta’ risperidone. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati li jfittxu kura medika urġenti f’każ li l-prijapiżmu ma jitlaqx fi żmien 4 sigħat.

Regolazzjoni tat-temperatura tal-ġisem

Tfixkil fil-ħila tal-ġisem li jnaqqas it-temperatura tal-qalba tal-ġisem ġie attribwit għall-prodotti mediċinali antipsikotiċi. Għandha ssir attenzjoni xierqa meta jingħata Xeplion lil pazjenti li jkun ser ikollhom kundizzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal żieda fit-temperatura tal-qalba tal-ġisem, eż. eżerċizzju qawwi, esponiment għal sħana estrema, it-teħid fl-istess ħin ma’ prodotti mediċinali b’attività antikolinerġika jew li jkunu soġġetti għal deidratazzjoni.

Tromboemboliżmu fil-vini

Każijiet ta’ tromboemboliżmu fil-vini (VTE) kienu rrapportati bi prodotti mediċinali antipsikotiċi. Minħabba li pazjenti kkurati b’antipsikotiċi ta’ spiss ikollhom fatturi ta’ riskju akkwistati għal VTE, il- fatturi ta’ riskju għal VTE kollha għandhom jiġu identifikati qabel u waqt il-kura b’Xeplion u għandhom jittieħdu miżuri ta’ prevenzjoni.

Effett antiemetiku

Ġie osservat effett antiemetiku fi studji pre-kliniċi b’paliperidone. Dan l-effett, jekk iseħħ fil-bnedmin, jista’ jostor is-sinjali u s-sintomi ta’ doża eċċessiva b’ċerti mediċini jew ta’ kundizzjonijiet bħal ostruzzjoni intestinali, is-sindromu ta’ Reye u tumur fil-moħħ.

Għoti

Għandha tingħata attenzjoni kbira biex tkun evitata injezzjoni aċċidentali ta’ Xeplion f’xi vina jew arterja.

Sindromu Intraoperattiv tal-Ħabba li Titħarrek

Is-sindromu intraoperattiv tal-ħabba li titħarrek (IFIS) ġie osservat waqt interventi kirurġiċi tal-kataretti f’pazjenti trattati bi prodotti mediċinali b’effett antagonista adrenerġiku alfa1a bħal Xeplion (ara t-taqsima 4.8).

IFIS jista’ jżid ir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet tal-għajn waqt u wara l-operazzjoni. L-użu attwali jew passat ta’ prodotti mediċinali b’effett antagonista adrenerġiku alfa1a għandu jkun mgħarraf bih il- kirurgu oftalmiku qabel l-operazzjoni. Il-benefiċċju potenzjali li titwaqqaf it-terapija li timblokka ta’ alfa 1 qabel il-kirurġija tal-kataretti ma ġietx stabbilita u għandha tiġi ppiżata kontra r-riskju li titwaqqaf it-terapija antipsikotika.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Għandha tintuża kawtela meta Xeplion jingħata ma’ mediċini li huma magħrufa li jtawlu l-intervall QT, eż. antiarritmiċi tal-klassi IA, (eż. quinidine, disopyramide) u antiarritmiċi tal-klassi III (eż. amiodarone, sotalol), xi antistaminiċi, xi antipsikotiċi oħrajn, u xi mediċini kontra l-malarja (eż. mefloquine). Din il-lista hija indikattiva biss u mhijiex eżawrjenti.

Il-potenzjal ta’ Xeplion li jaffettwa mediċini oħrajn

Paliperidone mhuwiex mistenni li jikkawża interazzjonijiet farmakokinetiċi klinikament importanti ma’ mediċini li huma metabolizzati bl-isozimi taċ-ċitokroma P-450.

Meta wieħed iqis l-effetti primarji fuq is-sistema ċentrali nervuża (CNS) ta’ paliperidone (ara t- taqsima 4.8), Xeplion għandu jintuża b’kawtela meta jittieħed flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra li għandhom azzjoni ċentrali eż. anksjolitiċi, il-biċċa l-kbira tal-antipsikotiċi, ipnotiċi, opjojdi, eċċ. jew l- alkoħol.

Paliperidone jista’ jantagonizza l-effett ta’ levodopa u agonisti oħrajn tad-dopamina. Jekk dan it-teħid flimkien jitqies meħtieġ, speċjalment fl-aħħar fażi tal-marda ta’ Parkinson, għandha tingħata l-iktar doża baxxa effettiva ta’ kull trattament.

Minħabba l-potenzjal li għandu li jinduċi l-ipotensjoni ortostatika (ara t-taqsima 4.4), jista’ jiġi osservat effett kumulattiv meta Xeplion jingħata ma’ aġenti terapewtiċi oħrajn li għandhom dan il- potenzjal eż. antipsikotiċi oħrajn, triċikliċi.

Għandha tintuża l-kawtela jekk paliperidone jittieħed ma’ prodotti mediċinali oħrajn li huma magħrufin li jżidu l-possibbiltà ta’ attakk ta’ aċċessjoni (bħal, eż., phenothiazines jew butyrophenones, triċikliċi jew SSRIs, tramadol, mefloquine eċċ).

L-għoti ta’ pilloli b’rilaxx fit-tul ta’ paliperidone orali fi stadju fiss (12-il mg darba kuljum) flimkien mal-pilloli ta’ rilaxx fit-tul ta’ divalproex sodium (500 mg sa 2000 mg darba kuljum) ma affettwax il- farmakokinetika tal-istat fiss ta’ valproate.

Ma sar l-ebda studju dwar interazzjoni bejn Xeplion u l-lithium, madankollu, mhuwiex mistenni li jseħħu effetti farmakokinetiċi bejn dawn il-mediċini.

Il-potenzjal li mediċini oħrajn jaffettwaw Xeplion

Studji in vitro jindikaw li CYP2D6 u CYP3A4 jistgħu jkunu involuti b’mod minimu fil-metaboliżmu ta’ paliperidone, iżda ma hemm l-ebda indikazzjonijiet in vitro jew in vivo li dawn l-isozimi għandhom sehem sinifikanti fil-metaboliżmu ta’ paliperidone. L-għoti konkomittanti ta’ paliperidone orali ma’ paroxetine, inibitur qawwi ta’ CYP2D6, ma wera l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq il- farmakokinetika ta’ paliperidone.

L-għoti ta’ paliperidone b’rilaxx fit-tul darba kuljum ma’ 200 mg ta’ carbamazepine darbtejn kuljum wassal għal tnaqqis ta’ madwar 37% fil-medja ta’ stat fiss ta’ Cmax u l-AUC ta’ paliperidone. Dan it- tnaqqis huwa kkawżat fil-parti l-kbira, minn żieda ta’ 35% tat-tneħħija renali ta’ paliperidone aktarx minħabba l-induzzjoni ta’ P-gp renali b’carbamazepine. Tnaqqis żgħir fl-ammont tas-sustanza attiva mhux mibdula li toħroġ mal-awrina jissuġġerixxi li ftit kien hemm effett fuq il-metaboliżmu ta’ CYP jew il-biodisponibilità ta’ paliperidone waqt il-ko-amministrazzjoni b’carbamazepine. Jista’ jkun hemm tnaqqis ikbar fil-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fil-plażma b’dożi ikbar ta’ carbamazepine. Kif jibda jittieħed carbamazepine, id-doża ta’ Xeplion għandha tiġi evalwata mill-ġdid u jekk hemm bżonn għandha tiżdied. Bil-maqlub, meta carbamazepine jitwaqqaf, id-doża ta’ Xeplion għandha tiġi evalwata mill-ġdid u jekk hemm bżonn għandha titnaqqas.

L-għoti ta’ doża waħda ta’ pillola ta’ 12-il mg ta’ rilaxx fit-tul ta’ paliperidone orali flimkien mal- pilloli ta’ rilaxx fit-tul ta’divalproex sodium (żewġ pilloli ta’ 500 mg darba kuljum) wassal għal żieda ta’ madwar 50% fis-Cmax u l-AUC ta’ paliperidone, aktarx minħabba ż-żieda fl-assorbiment orali. Minħabba li ma ġie osservat l-ebda effett fuq it-tneħħija sistemika, mhijiex mistennija interazzjoni sinifikanti bejn il-pilloli ta’ rilaxx fit-tul ta’ divalproex sodium u l-injezzjoni fil-muskolu ta’ Xeplion. Din l-interazzjoni ma ġietx studjata b’Xeplion.

L-użu konkomitanti ta’ Xeplion ma’ risperidone jew ma’ paliperidone mogħti mill-ħalq

Minħabba li paliperidone huwa l-metabolit attiv prinċipali ta’ risperidone, għandha tintuża l-kawtela meta Xeplion jingħata flimkien ma’ risperidone jew ma’ paliperidone mogħti mill-ħalq għal perjodi twal ta’ żmien. Id- dejta dwar is- sigurtà li tinvolvi l-użu ta’ Xeplion flimkien ma’ mediċini antipsikotiċi oħra hija limitata.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ paliperidone waqt it-tqala. Paliperidone palmitate injettat fil-muskoli u paliperidone mogħti mill-ħalq ma kinux teratoġeniċi fi studji fuq l-annimali, iżda ġew osservati forom oħra ta’ tossiċità fir-riproduzzjoni (ara t-taqsima 5.3). Trabi tat-twelid esposti għal paliperidone matul it-tielet trimestru tat-tqala huma f’riskju ta’ reazzjonijiet avversi inkluż sintomi ekstrapiramidali u/jew ta’ rtirar li jistgħu jvarjaw fis-serjetà u f’kemm idumu wara l-għoti. Kien hemm

rapporti ta’ aġitazzjoni, ipertonja, ipotonja, rogħda, ħedla, skumdità respiratorja, jew disturb fit-tmigħ. Konsegwentament, trabi tat-twelid għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni. Xeplion m’għandux jintuża waqt it-tqala sakemm mhuwiex strettament meħtieġ.

Treddigħ

Paliperidone jitneħħa fil-ħalib tas-sider tant li aktarx li jaffettwa lit-trabi mredda’ jekk jingħataw dożi terapewtiċi lil nisa li jkunu qegħdin ireddgħu. Xeplion m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

Ma ġewx osservati effetti rilevanti fl-istudji mhux kliniċi.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Paliperidone jista’ jkollu influwenza żgħira jew moderata fuq il-kapaċità ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni minħabba l-effetti potenzjali fuq is-sistema nervuża u l-vista, bħal sedazzjoni, ngħas, sinkope, vista mċajpra (ara t-taqsima 4.8). Għalhekk il-pazjenti għandhom jingħataw il-parir li ma jsuqux u ma jħaddmux magni sakemm tkun magħrufa s-suxxettibilità individwali tagħhom għal Xeplion.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Fi provi kliniċi l-iktar reazzjonijiet avversi għall-mediċina (ADRs) li ġew irrapportati b’mod frekwenti kienu nuqqas ta’ rqad, uġigħ ta’ ras, ansjetà, infezzjoni fil-parti ta’ fuq tal-apparat tan-nifs, reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni, parkinsoniżmu, żieda fil-piż, akatisja, aġitazzjoni, ħedla tan-ngħas, nawsja, stitikezza, sturdament, uġigħ muskoluskeletriku, takikardija, rogħda, skumdità fl-addome, rimettar, dijarea, għeja, u distonja. Minn dawn, l-akatisja u l-ħedla tan-ngħas dehru li kienu relatati mad-doża.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Dawn li li ġejjin huma kollha ADRs li ġew irrapportati b’paliperidone skont il-kategorija ta’ frekwenza stmata minn provi kliniċi b’paliperidone palmitate. Intużaw dawn it-termini u l-frekwenzi: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari

(≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000); u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Klassi tas-

 

Reazzjoni Avversa għall-Mediċina

 

Sistemi u tal-

 

 

Frekwenza

 

 

Organi

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

 

Ħafna

 

 

 

magħrufa

Infezzjonijiet u

 

infezzjoni fil-parti

pulmonite, bronkite,

infezzjoni fl-

 

infestazzjonijiet

 

ta’ fuq tal-apparat

infezzjoni fl-apparat

għajnejn,

 

 

 

tan-nifs, infezzjoni

tan-nifs, sinożite,

akarodermatite,

 

 

 

fl-apparat tal-

ċistite, infezzjoni fil-

axxess taħt il-

 

 

 

awrina, influwenza

widnejn, tonsillite,

ġilda

 

 

 

 

infezzjoni fid-

 

 

 

 

 

dwiefer bil-fungu,

 

 

 

 

 

ċellulite

 

 

Disturbi tad-

 

 

tnaqqis fl-għadd ta’

newtropenija,

agranuloċito

demm u tas-

 

 

ċelluli bojod tad-

żieda fl-għadd

żie

sistema

 

 

demm,

tal-eosinofili

 

limfatika

 

 

tromboċitopenija,

 

 

 

 

 

anemija

 

 

Disturbi fis-

 

 

sensittività eċċessiva

 

reazzjoni

sistema immuni

 

 

 

 

anafilattika

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

iperprolaktinemjab

 

tnixxija mhux

 

sistema

 

 

 

f’lokha tal-

 

endokrinarja

 

 

 

ormon

 

 

 

 

 

antidijuretiku,

 

 

 

 

 

glukożju preżenti

 

 

 

 

 

fl-awrina

 

Disturbi fil-

 

ipergliċemija, żieda

dijabete mellitusd,

ketoaċidożi tad-

intossikazzj

metaboliżmu u

 

fil-piż, tnaqqis fil-

iperinsulinemija,

dijabete,

oni ta’ ilma

n-nutrizzjoni

 

piż, nuqqas ta’ aptit

żieda fl-aptit,

ipogliċemija,

 

 

 

 

anoreksja, żieda fit-

polidipsja

 

 

 

 

trigliċeridi tad-demm

 

 

 

 

 

żieda fil-kolesterol

 

 

 

 

 

tad-demm

 

 

Disturbi

nuqqas

aġitazzjoni,

disturb fl-irqad,

stat ta’

 

psikjatriċi

ta’ rqade

depressjoni, ansjetà

manija, tnaqqis fil-

konfużjoni,

 

 

 

 

libido, nervożismu,

tnaqqis kbir fl-

 

 

 

 

ħmar il-lejl

espressjoni tal-

 

 

 

 

 

emozzjonijiet,

 

 

 

 

 

ma jinkisibx

 

 

 

 

 

orgażmu

 

Disturbi fis-

 

parkinsoniżmuc,

diskajneżja tardiva,

sindrome

koma

sistema nervuża

 

akatisjac, ħedla tan-

sinkope attività

newrolettiku

dijabetika,

 

 

ngħas, distonjac,

eċċessiva

malinn, iskemija

ras tirtogħod

 

 

sturdament,

psikomotorja,

ċerebrovaskulari,

 

 

 

diskajneżjac,

sturdament skont il-

ma jirrispondix

 

 

 

rogħda, uġigħ ta’

qagħda, disturb fl-

għall-istimuli,

 

 

 

ras

attenzjoni, disartrija,

tintilef minn

 

 

 

 

disgewżja,

sensik, livell

 

 

 

 

ipoestesija,

dipress ta’

 

 

 

 

parestesija

koxjenza,

 

 

 

 

 

konvulżjonie,

 

 

 

 

 

disturb fil-bilanċ,

 

 

 

 

 

koordinazzjoni

 

 

 

 

 

mhux normali

 

Disturbi fl-

 

 

vista mċajpra,

glawkoma,

sindrom tal-

għajnejn

 

 

konġuntivite, għajn

disturbi fiċ-

ħabba li

 

 

 

xotta

ċaqliq tal-

titħarrek

 

 

 

 

għajnejn, qlib

(intraoperatt

 

 

 

 

tal-għajnejn,

iv)

 

 

 

 

fotofobja, żieda

 

 

 

 

 

fid-dmugħ,

 

 

 

 

 

iperimja fl-għajn

 

Disturbi fil-

 

 

vertigo, żanżin fil-

 

 

widnejn u fis-

 

 

widnejn, uġigħ fil-

 

 

sistema

 

 

widnejn

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

takikardija

imblokk

fibrillazzjoni tal-

 

 

 

 

atrijoventrikulari,

atriju, arritmija

 

 

 

 

disturb fil-

tas-sinus

 

 

 

 

konduzzjoni,

 

 

 

 

 

intervall QT tal-

 

 

 

 

 

elettrokardjogramma

 

 

 

 

 

mtawwal, sindromu

 

 

 

 

 

ta’ takikardija tal-

 

 

 

 

 

qagħda mal-waqqaf,

 

 

 

 

 

bradikardija,

 

 

 

 

 

elettrokardjogramma

 

 

 

 

 

mhux normali,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

Disturbi

 

pressjoni għolja

pressjoni baxxa,

trombożi fil-vini,

emboliżmu

vaskulari

 

 

pressjoni baxxa mal-

fwawar

fil-pulmun,

 

 

 

waqqaf

 

iskemija

Disturbi

 

sogħla, konġestjoni

qtugħ ta’ nifs,

sindrome ta’

teħid tan-

respiratorji,

 

fl-imnieħer

konġestjoni fl-

apneja waqt l-

nifs

toraċiċi u

 

 

apparat respiratorju,

irqad,

mgħaġġel,

medjastinali

 

 

tisfir fis-sider,

konġestjoni fil-

pulmonite

 

 

 

uġigħ fil-farinġi u l-

pulmuni, ħsejjes

minħabba

 

 

 

laringi, tinfaġar mill-

ta’ ċekċik fil-

ġbid tal-

 

 

 

imnieħer

pulmuni

kontenut tal-

 

 

 

 

 

istonku

 

 

 

 

 

man-nifs,

 

 

 

 

 

disfonja

Disturbi gastro-

 

uġigħ fl-addome,

skumdità fl-addome,

pankreatite,

sadda fil-

intestinali

 

rimettar, nawsja,

gastroenterite,

ilsien minfuħ,

musrana,

 

 

stitikezza, dijarea,

disfaġja, nixfa fil-

inkontinenza tal-

iljus

 

 

dispepsja, uġigħ

ħalq, gass

ippurgar,

 

 

 

fis-snien

 

fikaloma, kejlite

 

Disturbi fil-

 

żieda fit-

żieda fil-gamma-

 

suffejra

fwied u fil-

 

transaminases

glutamyltransferase,

 

 

marrara

 

 

żieda fl-enzima tal-

 

 

 

 

 

fwied

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

urtikarja, ħakk, raxx

reazzjoni fil-

anġjoedima,

u fit-tessuti ta’

 

 

alopeċja, ekżema,

ġilda mill-

telf ta’ kulur

taħt il-ġilda

 

 

ġilda xotta, eritema,

mediċina,

tal-ġilda,

 

 

 

akne

iperkeratożi,

dermatite

 

 

 

 

brija

tas-sabborea

Disturbi

 

uġigħ

żieda fil-creatine

rabdomijolisi,

qagħda

muskolu-

 

muskoluskelettriku,

phosphokinase fid-

nefħa fil-ġogi

mhux

skeletriċi u tat-

 

uġigħ fid-dahar,

demm, spażmi fil-

 

normali

tessuti

 

artralġja

muskoli, ebusija fil-

 

 

konnettivi

 

 

ġogi, dgħufija fil-

 

 

 

 

 

muskoli, uġigħ fl-

 

 

 

 

 

għonq

 

 

Disturbi fil-

 

 

inkontinenza tal-

żamma tal-

 

kliewi u fis-

 

 

awrina,

awrina

 

sistema urinarja

 

 

pollakijurja, disurja

 

 

Kondizzjonijiet

 

 

 

 

sindrome ta’

ta’ waqt it-tqala,

 

 

 

 

waqfien ta’

il-ħlas u wara l-

 

 

 

 

mediċina li

ħlas

 

 

 

 

tivvizzja fit-

 

 

 

 

 

tarbija tat-

 

 

 

 

 

twelid

 

 

 

 

 

(ara t-

 

 

 

 

 

taqsima

 

 

 

 

 

4.6)e

Disturbi fis-

 

amenorrea,

disfunzjoni erettili,

skumdità fis-

prijapiżmu

sistema

 

galaktorrea

disturb fl-

sider,

 

riproduttiva u

 

 

eġakulazzjoni,

konġestjoni fis-

 

fis-sider

 

 

disturb fil-

sider, tkabbir

 

 

 

 

menstrwazzjonie,

tas-sider, tisfija

 

 

 

 

ġinekomastja,

mill-vaġina

 

 

 

 

funzjoni sesswali

 

 

 

 

 

ħażina, uġigħ fis-

 

 

 

 

 

sider

 

 

Disturbi ġenerali

 

deni, astenja, għeja

edima fil-wiċċ,

ipotermja,

tnaqqis fit-

u kondizzjonijiet

 

kbira, reazzjoni fis-

edimae, żieda fit-

tkexkix ta’ bard,

temperatura

ta' mnejn

 

sit tal-injezzjoni

temperatura tal-

għatx, sindrome

tal-ġisem,

jingħata

 

 

ġisem, mixi mhux

ta’ waqfien ta’

nekrożi fis-

 

 

 

normali, uġigħ fis-

mediċina li

sit tal-

 

 

 

sider, skumdità fis-

tivvizzjak,

injezzjoni,

 

 

 

sider, telqa tal-ġisem

axxess fis-sit tal-

ulċera fis-sit

 

 

 

mingħajr sinjali ta’

injezzjoni,

tal-

 

 

 

mard, ebusija

ċellulite fis-sit

injezzjoni

 

 

 

 

tal-injezzjoni,

 

 

 

 

 

ċesta fis-sit tal-

 

injezzjoni, ematoma fis-sit tal-injezzjoni

Korriment,

waqgħa

avvalenament u

 

komplikazzjoniji

 

et ta’ xi

 

proċedura

 

aIl-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi hija kkwalifikata bħala “mhux magħrufa” minħabba li huma ma kinux osservati fil-provi kliniċi b’paliperidone palmitate. Huma jew ittieħdu minn rapporti spontanji wara t-tqegħid fis-suq u l- frekwenza tagħhom ma’ tistax tiġi determinata, jew ittieħdu minn risperidone (kwalunkwe formulazzjoni) jew dejta minn provi kliniċi ta’ paliperidone mill-ħalq.

bIrreferi għal ‘Iperprolaktinimja’ taħt.

ċIrreferi għal ‘Sintomi ekstrapiramidali’ taħt.

dFi provi kkontrollati bi plaċebo, dijabete mellitus kienet irrappurtata f’0.32% tal-individwi kkurati bi Xeplion meta mqabbla ma’ rata ta’ 0.39% fil-grupp tal-plaċebo. L-inċidenza globali mill-provi kliniċi kollha kienet ta’ 0.65% fl- individwi kollha kkurati b’paliperidone palmitate.

eInsomnja tinkludi: insomnja fil-bidu tal-irqad, insomnja f’nofs l-irqad; Konvulżjoni tinkludi: konvulżjoni grand mal; Edima tinkludi: edima mifruxa, edima periferali, edima bl-iffossar. Disturb fil-menstrwazzjoni jinkludi: dewmien biex isseħħ menstrwazzjoni, menstrwazzjoni irregolari, oligomenorrea

Effetti mhux mixtieqa osservati bil-formulazzjonijiet ta’ risperidone

Paliperidone huwa l-metabolit attiv ta’ risperidone, għalhekk il-profili tar-reazzjonijiet avversi ta’ dawn iż-żewġ komposti (inkluż kemm il-formulazzjonijiet mill-ħalq kif ukoll dawk minn ġol-vini) huma rilevanti wieħed għall-ieħor.

Deskrizzjoni ta’ ċerti reazzjonijiet avversi

Reazzjoni anafilattika

B’mod rari, ġew irrappurtati każijiet ta’ reazzjoni anafilattika wara injezzjoni bi Xeplion waqt esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li qabel kienu ttolleraw risperidone mill-ħalq jew paliperidone mill-ħalq (ara t-taqsima 4.4).

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

L-aktar reazzjoni avversa komuni relatata mas-sit tal-injezzjoni kienet l-uġigħ. Il-parti l-kbira ta’ dawn ir-reazzjonijiet ġew irrapportati li kienu ta’ severità ħafifa għal moderata. L-evalwazzjonijiet tal- individwi għall-uġigħ fis-sit tal-injezzjoni bbażati fuq skala analoga viżwali kellhom it-tendenza li jonqsu fil-frekwenza u fl-intensità maż-żmien fl-istudji kollha tal-Fażi 2 u 3 b’Xeplion. L- injezzjonijiet fid-deltojde kienu meqjusin li jweġġgħu aktar mill-injezzjonijiet fil-warrani. Reazzjonijiet oħrajn fis-sit tal-injezzjoni kienu fil-parti l-kbira ħfief fl-intensità u kienu jinkludu ebusija (komuni), ħakk (mhux komuni) u għoqiedi (rari).

Sintomi ekstrapiramidali (EPS - Extrapyramidal symptoms)

EPS kienet tinkludi analiżi miġbura tal-frażijiet li ġejjin: parkinsoniżmu (jinkludi ħruġ ta’ bżieq eċċessiv, ebusija muskuloskeletrika, parkinsoniżmu, bżieq li jnixxi mill-ħalq, riġidità b’movimenti qishom ta’ rota tal-ingranaġġ, bradikinesja, ipokinesja, uċuħ qishom b’maskra, ebusija fil-muskoli, askinesja, riġidità fl-għonq, riġidità fil-muskoli, mixja parkinsonjana, u rifless glabellari anormali, rogħda ta’ parkinson ta’ waqt il-mistrieħ), akatisja (tinkludi akatisja, irrikwitezza, iperkinesja, u sindrome ta’ sieq b’irrikwitezza), diskajnesja (diskajnesja, ġbid tal-muskoli, korejoatetożi, atetożi, u mijoklonus), distonja (tinkludi distonja, ipertonja, torċikollis, kontrazzjonijiet involontarji tal-muskoli, ġbid tal-muskoli, blefarospażmu, tidwir tal-għajnejn, paraliżi tal-ilsien, spażmu fil-wiċċ, spażmu fil- larinġi, mijotonja, opistotonus, spażmu orofarinġeali, plewrototonus, spażmu tal-ilsien, u trismus), u rogħda. Għandu jiġi nnutat li spettru usa ta’ sintomi huma inklużi li mhux neċessarjament għandhom oriġini ekstrapiramidali.

Żieda fil-piż

Fl-istudju ta’ 13-il ġimgħa li kien jinvolvi d-dożaġġ inizjali ta’ 150 mg, il-proporzjon ta’ individwi b’żieda mhux normali fil-piż ≥ 7% wera tendenza relatata mad-doża, b’rata ta’ inċidenza ta’ 5% fil-

grupp tal-plaċebo meta mqabbla mar-rati ta’ 6%, 8%, u 13% fil-gruppi ta’ Xeplion 25 mg, 100 mg, u 150 mg, rispettivament.

Waqt il-perijodu ta’ 33 ġimgħa ta’ transizzjoni/manteniment open-label tal-prova ta’ prevenzjoni ta’ rikorrenza fit-tul, 12% tal-individwi ttrattati b’Xeplion laħqu dan il-kriterju (żieda fil-piż ta’ 7% mill-fażi double-blind sa tmiem il-prova); il-bidla medja (SD) fil-piż mil-linja bażi open-label kienet ta’ +0.7 (4.79) kg.

Iperprolaktinemija

Fi provi kliniċi, kienu osservati żidiet medji fil-prolactin tas-serum fl-individwi kemm nisa kif ukoll irġiel li ngħataw Xeplion. Ġew irrapportati reazzjonijiet avversi li potenzjalment huma marbuta ma’ żieda fil-prolactin (eż. amenorrea, galaktorrea, disturbi tal-menstrwazzjoni, ġinekomastija) b’mod ġenerali f’< 1% tal-individwi.

Effetti tal-klassi

Bl-antipsikotiċi jista’ jkun hemm prolongazzjoni tal-QT, arritmiji ventrikulari (fibrillazzjoni ventrikulari, takikardja ventrikulari), mewt f’daqqa bla spjegazzjoni, attakk tal-qalb u Torsade de pointes.

Każijiet ta’ tromboemboliżmu fil-vini, inklużi każijiet ta’ emboliżmu fil-pulmun u każijiet ta’ trombożi fil-vini fondi kienu rrapportati bi prodotti mediċinali antipsikotiċi (frekwenza mhux magħrufa).

Rapportar ta’ effetti sekondarji suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati effetti sekondarji suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

B’mod ġenerali, is-sinjali u s-sintomi li wieħed jistenna huma dawk li jiġu minn esaġerazzjoni tal- effetti farmakoloġiċi magħrufa ta’ paliperidone, jiġifieri ħedla u sedazzjoni, takikardja u ipotensjoni, prolongazzjoni tal-QT, u sintomi ekstrapiramidali. Torsade de pointes u fibrillazzjoni tal-ventrikulu ġew irrapportati f’pazjent li ngħata doża eċċessiva ta’ paliperidone orali. Fil-każ ta’ doża eċċessiva akuta għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà tal-involviment ta’ iktar minn prodott mediċinali wieħed.

Immaniġġjar

Meta wieħed iqis il-kura meħtieġa u l-fejqan, għandha tingħata kunsiderazzjoni għan-natura ta’ rilaxx fit-tul tal-prodott mediċinali u tal-half-life ta’ eliminazzjoni fit-tul ta’ paliperidone. M’hemmx antidotu speċifiku għal paliperidone. Għandhom jintużaw miżuri ġenerali ta’ appoġġ. Il-passaġġ tal-arja għandu jitbattal u jinżamm miftuħ, u għandha tiġi żgurata ossiġenazzjoni u ventilazzjoni adegwata.

Il-monitoraġġ kardjovaskulari għandu jibda mill-ewwel u għandu jinkludi monitoraġġ kontinwu elettrokardjografiku għall-possibbiltà ta’ arritmiji. L-ipotensjoni u l-kollass ċirkolatorju għandhom jiġu kkurati b’miżuri xierqa bħal fluwidu fil-vina u/jew sustanzi simpatomimetiċi. Fil-każ ta’ sintomi ekstrapiramidali qawwija, għandhom jingħataw sustanzi antikolinerġiċi. Għandu jkun hemm superviżjoni u monitoraġġ stretti sakemm il-pazjent jistejqer.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Psikolettiċi, antipsikotiċi oħrajn. kodiċi ATC: N05AX13

Xeplion fih taħlita raċemika ta’ (+)- u (-)-paliperidone.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Paliperidone huwa sustanza li timblokka b’mod selettiv l-effetti monoamini, li l-karatteristiċi farmakoloġiċi tiegħu huma differenti minn dawk ta’ newrolettiċi tradizzjonali. Paliperidone jeħel b’mod qawwi mar-riċetturi ta’ 5-HT2 serotonerġiċi u D2 dopaminerġiċi. Paliperidone jimblokka wkoll riċetturi alfa1-adrenerġiċi u jimblokka inqas riċetturi istaminerġiċi H1 u adrenerġiċi alfa2. L-attività farmakoloġika ta’ enantjomeri (+)- u (-)- ta’ paliperidone hija simili mill-aspetti kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi.

Paliperidone mhux marbut ma’ riċetturi kolinerġiċi. Għalkemm paliperidone huwa antagonista

D2 qawwi, li hu maħsub li jtaffi s-sintomi pożittivi tal-iskizofrenija, jikkawża inqas katalessi u jnaqqas il-funzjonijiet motorji inqas meta mqabbel ma’ newtrolettiċi tradizzjonali. Il-ħila li jiddomina l- antagoniżmu b’mod ċentrali tas-serotonin jista’ jnaqqas it-tendenza ta’ paliperidone li jikkawża l- effetti ekstrapiramidali.

Effikaċja klinika

Trattament akut tal-iskizofrenija

L-effikaċja ta’ Xeplion fit-trattament akut tal-iskizofrenija kienet stabbilita f’erba’ provi fuq żmien qasir (wieħed ta’ 9 ġimgħat u tlieta ta’ 13-il ġimgħa) double-blind, randomised, ikkontrollati bi plaċebo, b’doża fissa fuq pazjenti adulti ġo sptar b’rikaduta akuta li ssodisfaw il-kriterji DSM-IV għall-iskizofrenja. Id-dożi fissi ta’ Xeplion f’dawn l-istudji ngħataw fl-1, fit-8 u s-36 jum fl-istudju ta’ 9 ġimgħat, u fl-64 jum ukoll fl-istudji fuq 13-il ġimgħa. Ma kienx hemm bżonn ta’ supplimenti antipsikotiċi orali oħrajn waqt it-trattament akut tal-iskizofrenija b’ Xeplion. Il-kejl aħħari primarju ta’ effiċjenza kien iddefinit bħala t-tnaqqis fil-punteġġi totali tal-Iskala tas-Sindromi Pożittivi u Negattivi (PANSS) kif muri fit-tabella li ġejja. Il-PANSS huwa inventarju vvalidat ta’ diversi aspetti kompost minn ħames fatturi għall-evalwazzjoni ta’ sintomi pożittivi, sintomi negattivi, ħsibijiet disorganizzati, ostilità mhux ikkontrollata/eċitament u ansjetà/depressjoni. Il-funzjonament kien evalwat permezz tal- iskala tal-Imġiba Personali u Soċjali (PSP). Il-PSP hija skala nominali validata minn tobba li tkejjel il- funzjonament personali u soċjali f’erba’ oqsma: attivitajiet soċjali utli (xogħol u studju), relazzjonijiet personali u soċjali, kura personali u mġiba inkwjetanti u aggressiva.

Fi studju ta’ 13-il ġimgħa (n=636) li kien iqabbel tliet dożi fissi ta’ Xeplion (injezzjoni fid-deltojd ta’ doża inizjali ta’ 150 mg segwita minn tliet dożi fil-warrani jew fid-deltojd ta’ 25 mg/4 ġimgħat,

100 mg/4 ġimgħat jew 150 mg/4 ġimgħat) mal-plaċebo, it-tliet dożi kollha ta’ Xeplion kienu aqwa mill-plaċebo fit-titjib tal-punteġġ totali tal-PANSS. F’dan l-istudju, kemm il-grupp ta’

100 mg/4 ġimgħat u dak ta’ 150 mg /4 ġimgħat, iżda mhux il-grupp ta’ 25 mg/4 ġimgħat, urew superjorità statistika għall-plaċebo għall-punteġġ tal-PSP. Dawn ir-riżultati jappoġġjaw l-effikaċja matul iż-żmien kollu tat-trattament u titjib fil-PANSS u kienu osservati sa mir-4 jum b’distinzjoni sinifikanti mill-plaċebo fil-grupp ta’ 25 mg u ta’ 150 mg ta’ Xeplion mat-8 jum.

Ir-riżultati tal-istudji l-oħrajn taw riżultati statistikament sinifikanti favur Xeplion, ħlief għad-doża ta’ 50 mg fi studju wieħed (ara t-tabella hawn taħt).

Skala ta’ Sindromi Pożittivi u Negattivi għall-Iskizofrenja (PANSS) Punteġġ Totali – Bidla mil-Linja Bażi sal-Punt Finali-LOCF għall-istudji R092670-SCH-201, R092670-PSY-3003, R092670-PSY-3004 u R092670-PSY-3007: Sett ta’ Analiżi tal-Effikaċja Primarja

 

Plaċebo

25 mg

50 mg

100 mg

150 mg

R092670-PSY-3007*

n = 160

n = 155

 

n = 161

n = 160

Linja bażi medja (SD)

86.9 (11.99)

 

86.2 (10.77)

88.4 (11.70)

86.8 (10.31)

 

Bidla medja (SD)

-8.0 (19.90)

 

-11.6 (17.63)

-13.2 (18.48)

-2.9 (19.26)

--

Valur-P (vs. Plaċebo)

0.034

< 0.001

< 0.001

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R092670-PSY-3003

n = 132

 

n = 93

n = 94

n = 30

Linja bażi medja (SD)

92.4 (12.55)

 

89.9 (10.78)

90.1 (11.66)

92.2 (11.72)

Bidla medja (SD)

-4.1 (21.01)

--

-7.9 (18.71)

-11.0 (19.06)

-5.5 (19.78)

Valur-P (vs. Plaċebo)

--

 

0.193

0.019

--

 

 

 

 

 

 

R092670-PSY-3004

n = 125

n = 129

n = 128

n = 131

 

Linja bażi medja (SD)

90.7 (12.22)

90.7 (12.25)

91.2 (12.02)

90.8 (11.70)

 

Bidla medja (SD)

-7.0 (20.07)

-13.6 (21.45)

-13.2 (20.14)

-16.1 (20.36)

--

Valur-P (vs. Plaċebo)

--

0.015

0.017

< 0.001

 

 

 

 

 

 

 

R092670-SCH-201

n=66

 

n=63

n=68

 

Linja bażi medja (SD)

87.8 (13.90)

 

88.0 (12.39)

85.2 (11.09)

 

Bidla medja (SD)

6.2 (18.25)

--

-5.2 (21.52)

-7.8 (19.40)

--

Valur-P (vs. Plaċebo)

--

 

0.001

< 0.0001

 

 

 

 

 

 

 

* Għall-Istudju R092670-PSY-3007 ingħatat doża inizjali ta’ 150 mg lill-individwi kollha fil-gruppi tat-trattament b’Xeplion fl-ewwel Jum segwita mid-doża assenjata wara.

Nota: Bidla negattiva fil-punteġġ tindika titjib.

Żamma tal-kontroll tas-sintomi u ttardjar tar-rikaduta tal-iskizofrenija

L-effikaċja ta’ Xeplion fiż-żamma tal-kontroll tas-sintomi u l-ittardjar tar-rikaduta tal-iskizofrenija kienet stabbilita fi studju fuq żmien itwal, double-blind, ikkontrollat mill-plaċebo, b’doża flessibbli li kien jinvolvi 849 individwu adult mhux anzjani li kienu jissodisfaw il-kriterji DSM-IV għall- iskizofrenija. Dan l-istudju kien jinkludi trattament akut open-label ta’ 33 ġimgħa u fażi ta’ stabbilizzazzjoni, fażi randomised, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo għall-osservazzjoni ta’ rikaduti, u perijodu ta’ estensjoni ta’ 52 ġimgħa open-label. F’dan l-istudju, id-dożi ta’ Xeplion kienu jinkludu 25, 50, 75, u 100 mg mogħtija kull xahar; id-doża ta’ 75 mg kienet permessa biss fl-estensjoni open-label ta’ 52 ġimgħa. Fil-bidu l-individwi ngħataw dożi flessibbli (25-100 mg) ta’ Xeplion matul perijodu ta’ transizzjoni ta’ 9 ġimgħat, segwit minn perijodu ta’ manteniment ta’ 24 ġimgħa, fejn l- individwi kienu meħtieġa li jkollhom punteġġ tal-PANSS ta’ ≤ 75. L-aġġustamenti fid-dożi kienu permessi biss fl-ewwel 12-il ġimgħa tal-perijodu ta’ manteniment. Total ta’ 410 pazjenti stabbilizzati ntgħażlu b’mod randomised għal Xeplion (tul medjan ta’ 171 jum [medda jum 1 sa 407 ijiem]) jew għal plaċebo (tul medjan ta’ 105 jum [medda 8 ijiem sa 441 jum]) sakemm kellhom rikaduta tas- sintomi tal-iskizofrenija fil-fażi double-blind ta’ tul varjabbli. Il-prova twaqqfet kmieni għal raġunijiet ta’ effikaċja minħabba li kien osservat żmien itwal b’mod sinifikanti għar-rikaduta (p < 0.0001, Figura 1) f’pazjenti kkurati b’Xeplion meta mqabbel mal-plaċebo (proporzjon ta’ periklu = 4.32; 95%

CI: 2.4-7.7).

Estimated Percent of Subjects Without Relapse (1)

 

 

 

 

Placebo N=156 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log-rank test, P-value<0.0001 (5)

 

 

 

 

XEPLION N=156

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Days since Randomisation (2)

Figura 1: Ċart Kaplan-Meier taż-Żmien sar-Rikaduta – Analiżi Interim (Sett ta’ Analiżi Intenzjoni- biex-Tikkura)

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini neħħiet l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji bi Xeplion fis-subsettijiet kollha tal-popolazzjoni pedjatrika bi skizofrenija. Ara t-taqsima 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment u distribuzzjoni

Paliperidone palmitate huwa l-mediċina mhux attiva palmitate ester ta’ paliperidone. Minħabba s- solubilità baxxa ħafna tiegħu fl-ilma, paliperidone palmitate jinħall bil-mod wara li jiġi injettat fil- muskolu qabel jiġi idrolizzat għal paliperidone u assorbit fiċ-ċirkolazzjoni sistemika. Wara doża waħda fil-muskolu, il-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fil-plażma jitilgħu bil-mod sakemm jilħqu konċentrazzjonijiet massimi fil-plażma b’Tmax medjan ta’ 13-il jum. Ir-rilaxx tas-sustanza attiva jibda sa mill-ewwel jum u jdum għal mill-inqas 4 xhur.

Wara injezzjoni ta’ dożi singoli (25-150 mg) fil-muskolu, fl-ispalla ġie osservat Cmax b’medja ta’ 28% ogħla meta mqabbel ma’ injezzjoni fil-muskolu tal-warrani. Iż-żewġ injezzjonijiet inizjali ġol-muskolu tad-deltojd ta’ 150 mg fl-ewwel jum u 100 mg fit-8 jum jgħinu sabiex jinkisbu konċentrazzjonijiet terapewtiċi malajr. Il-profil ta’ rilaxx u l-iskema ta’ dożar ta’ Xeplion tirriżulta f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi sostnuti. L-esponiment totali ta’ paliperidone wara l-għoti ta’ Xeplion kien proporzjonali

mad-doża fuq firxa ta’ dożi bejn il-25 u l-150 mg, u inqas minn proporzjonali mad-doża għas-Cmax fil- każ ta’ dożi li jaqbżu l-50 mg. Il-proporzjon medju bejn l-ogħla u l-anqas konċentrazzjonijiet fl-istat

fiss għal doża ta’ Xeplion ta’ 100 mg kien ta’ 1.8 wara l-għoti fil-warrani u ta’ 2.2 wara l-għoti fid- deltojd. Il-half-life apparenti medjana ta’ paliperidone wara l-għoti ta’ Xeplion fil-medda ta’ dożi ta’ 25-150 mg kienet tvarja bejn 25 u 49 jum.

Il-bijodisponibbilità assoluta ta’ paliperidone palmitate wara l-għoti ta’ Xeplion hija ta’ 100%.

Wara l-għoti ta’ paliperidone palmitate, l-enantjomeri (+) u (-) ta’ paliperidone jinbidlu bejniethom, filwaqt li jilħqu proporzjon AUC (+) għal (-) ta’ madwar 1.6-1.8.

L-irbit mal-proteina tal-plażma ta’ paliperidone raċemiku huwa ta’ 74%.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni

Ġimgħa wara l-amministrazzjoni ta’ doża waħda orali ta’ 1 mg, 14C-paliperidone li jerħi l-mediċina b’mod immedjat, 59% tad-doża tneħħiet bla bdil mal-awrina, li jindika li paliperidone ma jiġix metabolizzat b’mod estensiv mill-fwied. Bejn wieħed u ieħor 80% tar-radjuattività li ġiet amministrata nġabret mill-awrina u 11% fl-ippurgar. Ġew identifikati erba’ mogħdijiet metaboliċi in vivo, li l-ebda waħda minnhom ma kienet twassal għal iktar minn 6.5% tad-doża: dealkilazzjoni, idroksilazzjoni, deidroġenazzjoni, u xizzjoni tal-benzisoxazole. Għalkemm studji in vitro jissuġġerixxu li CYP2D6 u CYP3A4 għandhom sehem fil-metaboliżmu ta’ paliperidone, m’hemmx evidenza in vivo li dawn l- isozimi għandhom sehem sinifikanti fil-metaboliżmu ta’ paliperidone. Diversi analiżijiet tal- karatteristiċi farmakokinetiċi fil-popolazzjoni ma wrew l-ebda differenza fit-tneħħija apparenti ta’ paliperidone wara l-amministrrazzjoni ta’ paliperidone orali bejn metabolizzaturi estensivi u metabolizzaturi dgħajfa ta’ sustrati ta’ CYP2D6. Studji in vitro fil-mikrożomi tal-fwied tal-bnedmin urew li paliperidone ma jinibixxix b’mod sostanzjali l-metaboliżmu ta’ prodotti mediċinali metabolizzati bl-isozimi taċ-ċitokroma P450, inklużi CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10. CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, u CYP3A5.

Studji in vitro urew li paliperidone huwa sustrat ta’ P-gp u inibitur dgħajjef ta’ P-gp f’konċentrazzjonijiet għoljin. M’hemmx tagħrif in vivo disponibbli u r-rilevanza klinika mhijiex magħrufa.

Injezzjoni ta’ paliperidone palmitate b’azzjoni fit-tul meta mqabbla ma’ paliperidone orali b’rilaxx fit- tul

Xeplion huwa maħsub sabiex iwassal paliperidone fuq perijodu ta’ kull xahar filwaqt li paliperidone orali b’rilaxx fit-tul jingħata kuljum. Il-kors inizjali għal Xeplion (150 mg/100 mg fil-muskolu tad- deltojd fl-ewwel Jum/8 Jum) kien maħsub sabiex jinkisbu malajr il-konċentrazzjonijiet ta’ paliperidone fi stat fiss meta tinbeda l-kura mingħajr l-użu ta’ supplimenti orali.

B’mod ġenerali, il-livelli globali tal-plażma fil-bidu b’Xeplion kienu jaqgħu fil-medda ta’ esponiment osservata b’paliperidone orali ta’ 6-12 mg b’rilaxx fit-tul. L-użu tal-kors inizjali b’Xeplion kien iħalli lill-pazjenti jibqgħu f’din il-medda ta’ esponiment ta’ paliperidone orali ta’ 6-12 mg b’rilaxx fit-tul anki fil-ġranet ta’ konċentrazzjoni minima ta’ qabel id-doża (Jum 8 u Jum 36). Minħabba d-differenza fil-profili farmakokinetiċi medjani bejn iż-żewġ prodotti mediċinali, għandha tintuża kawtela meta jsir paragun dirett bejn il-karatteristiċi farmakokinetiċi tagħhom.

Indeboliment epatiku

Paliperidone mhuwiex metabolizzat b’mod estensiv fil-fwied. Għalkemm Xeplion ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku, m’hemmx bżonn ta’ aġġustament tad-dożi f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif sa moderat. Fi studju b’paliperidone orali f’individwi b’indeboliment epatiku moderat (Child-Pugh Klassi B), il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ paliperidone ħieles kienu simili għal dawk ta’ individwi f’saħħithom. Ma sarx studju dwar paliperidone fuq pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Indeboliment renali

Id-dispożizzjoni ta’ doża waħda orali ta’ pillola paliperidone 3 mg b’rilaxx fit-tul ġiet studjata f’individwi bi gradi differenti ta’ funzjoni renali. L-eliminazzjoni ta’ paliperidone naqset aktar ma

naqset l-istima tat-tneħħija tal-kreatinina. It-tneħħija totali ta’ paliperidone naqset b’medja ta’ 32% f’individwi b’indeboliment ħafif tal-funzjoni renali (CrCl = 50 sa < 80 ml/min), b’64% f’indeboliment moderat (CrCl = 30 sa < 50 ml/min), u 71% f’indeboliment sever (CrCl = 10 sa < 30 ml/min), li jikkorrispondi għal żieda medja fl-esponiment (AUCinf) ta’ 1.5, 2.6, u 4.8 darbiet, rispettivament, meta mqabbel ma’ individwi b’saħħithom. Skont għadd żgħir ta’ osservazzjonijiet b’Xeplion f’individwi b’indeboliment renali ħafif u simulazzjonijiet farmakokinetiċi, hija rrakkomandata doża mnaqqsa (ara t-taqsima 4.2).

Anzjani

Analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni ma wriet l-ebda evidenza ta’ differenzi farmakokinetiċi marbuta mal-età.

Indiċi tal-massa tal-ġisem (BMI)/piż tal-ġisem

Studji farmakokinetiċi b’paliperidone palmitate urew konċentrazzjonijiet kemmxejn aktar baxxi ta’ paliperidone fil-plażma f’pazjenti li għandhom piż żejjed jew obeżità meta mqabbla ma’ pazjenti b’piż normali (ara t-taqsima 4.2).

Razza

Analiżi tad-dejta dwar il-farmakokinetika tal-popolazzjoni minn studji b’paliperidone orali ma uriet l- ebda evidenza ta’ differenzi marbuta mar-razza fil-farmakokinetika ta’ paliperidone wara l- amministrazzjoni ta’ Xeplion.

Sess

Ma kien hemm l-ebda differenza klinika sinifikanti bejn in-nisa u l-irġiel.

Tipjip

Fuq il-bażi ta’ studji in vitro li użaw enzimi tal-fwied uman, paliperidone mhux sustrat għal CYP1A2; għalhekk, it-tipjip mhux suppost li jkollu effett fuq il-farmakokinetika ta’ paliperidone. L-effett tat- tipjip fuq il-farmakokinetika ta’ paliperidone ma ġiex studjat bi Xeplion. Analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni bbażata fuq dejta dwar pilloli orali ta’ paliperidone b’rilaxx fit-tul uriet esponiment kemmxejn inqas għal paliperidone f’min ipejjep meta mqabbla ma’ min ma jpejjipx. Id-differenza aktarx li ma jkollhiex rilevanza klinika.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji tossikoloġiċi b’doża ripetuta ta’ paliperidone palmitate injettat fil-muskolu (il-formulazzjoni ta’ xahar) u paliperidone mogħti mill-ħalq fuq il-far u l-kelb wrew b’mod ewlieni effetti farmakoloġiċi, bħal sedazzjoni u effetti medjati mill-prolactin fuq il-glandoli mammarji u l-ġenitali. L-annimali li ġew ikkurati b’paliperidone palmitate kellhom reazzjoni ta’ infjammazzjoni fis-sit ta’ fejn ingħatat l- injezzjoni fil-muskolu. Xi drabi seħħet formazzjoni ta’ axxess.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni fil-far fejn intuża risperidone orali, li jiġi konvertit b’mod estensiv għal paliperdone fil-firien u l-bnedmin, dehru effetti avversi fuq it-tnaqqis fil-piż tat-twelid u s- sopravvivenza tal-frieħ. Ma ġewx osservati embrijotossiċità jew malformazzjonijiet wara l-għoti ta’ paliperidone palmitate fil-muskolu lil firien tqal sal-ogħla doża (160 mg/kg/kuljum) li tikkorrispondi għal 4.1 drabi l-livell ta’ espożizzjoni fil-bnedmin bid-doża massima rakkomandata ta’ 150 mg. Meta ngħataw antagonisti oħrajn tad-dopamina lil annimali tqal, dawn kellhom effetti negattivi fuq it- tagħlim u l-iżvilupp motorju tal-frieħ.

Paliperidone palmitate u paliperidone ma kinux ġenotossiċi. Fi studji dwar il-karċinoġeniċità orali ta’ risperidone fil-firien u l-ġrieden, dehru żidiet fl-adenomi tal-glandoli pitwitarji (fil-ġurdien), adenomi endokrinali fil-frixa (fil-far) u adenomi tal-glandoli mammarji (fiż-żewġ speċi). Il-potenzjal

karċinoġeniku ta’ paliperidone palmitate injettat fil-muskoli ġie evalwat fil-firien. Kien hemm żieda statistikament rilevanti fl-adenokarċinomi tal-glandoli mammarji tal-firien nisa b’10, 30 u

60 mg/kg/xahar. Il-firien maskili urew żieda statistikament rilevanti fl-adenomi u l-karċinomi tal- glandoli mammarji bi 30 u 60 mg/kg/xahar li huwa 1.2 u 2.2 darbiet il-livell ta’ esponiment bid-doża massima ta’ 150 mg rakkomandata fil-bnedmin. Dawn it-tumuri jistgħu jkunu marbuta ma’ antagoniżmu tad-dopamina D2 fit-tul u iperprolaktinemija. Mhijiex magħrufa r-rilevanza ta’ dawn l- osservazzjonijiet ta’ tumuri f’annimal gerriema għar-riskju għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Polysorbate 20

Polyethylene glycol 4000

Citric acid monohydrate

Disodium hydrogen phosphate anhydrous

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-PH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Siringa mimlija għal-lest (cyclic-olefin-copolymer) bi planġer li jinżel u jitla’, ‘backstop’ u tapp fit- tarf (lastku bromobutyl) b’labra ta’ pulzier u nofs (1 ½ pulzier), ta’ ħxuna 22G (0.72 mm x 38.1 mm) u b’labra ta’ pulzier (1 pulzier), ta’ ħxuna 23G (0.64 mm x 25.4 mm). soghla

Daqsijiet tal-pakkett:

Il-pakkett fih siringa mimlija għal-lest u 2 labriet

Pakkett tat-trattament inizjali:

Kull pakkett fih pakkett wieħed ta’ Xeplion 150 mg u pakkett wieħed ta’ Xeplion 100 mg

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/672/006

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 04 ta’ Marzu 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta’ Diċembru 2015

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati