Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xofigo (radium Ra223 dichloride) – Tikkettar - V10XX03

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaXofigo
Kodiċi ATCV10XX03
Sustanzaradium Ra223 dichloride
ManifatturBayer AG

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KONTENITUR TAĊ-ĊOMB

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xofigo 1100 kBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Radium Ra 223 dichloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Radium Ra 223 dichloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Ilma għall-injezzjonijiet, sodium citrate, sodium chloride, hydrochloric acid. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni 6 mL

1100 kBq/mL wara 12-il siegħa (CET) data ta’ ref: [JJ/XX/SSSS]

6.6MBq/kunjett wara 12-il siegħa (CET) data ta’ ref: [JJ/XX/SSSS]

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Il-ħażna għandha tkun b’konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

[logo ta’ Bayer]

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/873/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Xofigo 1100 kBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Radium Ra 223 dichloride

Użu għal ġol-vina.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6 mL

6.6 MBq/kunjett wara 12 h (CET) data ta’ ref [JJ/XX/SSSS]

6.OĦRAJN

[Bayer logo]

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati