Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zerit (stavudine) – Tikkettar - J05AF04

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZerit
Kodiċi ATCJ05AF04
Sustanzastavudine
ManifatturBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA (FOLJA)

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 15 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 15 mg ta’ stavudine.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 kapsula iebsa

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zerit 15 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

<NN:>

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA STAMPATA FUQ IL-FOLJI

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 15 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN U L-IMBALLAĠĠ

PRIMARJU

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA U KLIEM FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

(PREŻENTAZZJONI TAL-FLIXKUN)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 15 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 15 mg ta’ stavudine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kartuna ta’ barra: Zerit 15 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Kartuna ta’ barra: barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Kartuna ta’ barra

PC:

SN:

<NN:>

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA (FOLJA)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 20 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 20 mg ta’ stavudine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zerit 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

<NN:>

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA STAMPATA FUQ IL-FOLJI

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 20 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN U L-IMBALLAĠĠ

PRIMARJU

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA U KLIEM FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

(PREŻENTAZZJONI TAL-FLIXKUN)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 20 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 20 mg ta’ stavudine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kartuna ta’ barra: Zerit 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Kartuna ta’ barra: barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Kartuna ta’ barra

PC:

SN:

<NN:>

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA (FOLJA)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 30 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 30 mg ta’ stavudine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zerit 30 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

<NN:>

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA STAMPATA FUQ IL-FOLJI

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 30 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN U L-IMBALLAĠĠ

PRIMARJU

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA U KLIEM FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

(PREŻENTAZZJONI TAL-FLIXKUN)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 30 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 30 mg ta’ stavudine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kartuna ta’ barra: Zerit 30 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Kartuna ta’ barra: barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Kartuna ta’ barra

PC:

SN:

<NN:>

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA (FOLJA)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 40 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 40 mg ta’ stavudine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zerit 40 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

<NN:>

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA STAMPATA FUQ IL-FOLJI

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 40 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN U L-IMBALLAĠĠ

PRIMARJU

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA U KLIEM FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

(PREŻENTAZZJONI TAL-FLIXKUN)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 40 mg kapsuli iebsin

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 40 mg ta’ stavudine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kartuna ta’ barra: Zerit 40 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Kartuna ta’ barra: barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Kartuna ta’ barra

PC:

SN:

<NN:>

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN U L-IMBALLAĠĠ

PRIMARJU

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA U KLIEM FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zerit 200 mg trab għal soluzzjoni orali

Stavudine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull flixkun fih stavudine 200 mg

Is-soluzzjoni rikostitwita fiha 1 mg ta' stavudine kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose u preservattivi (E218 u E216)

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni orali, 200 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Ħawwad sew qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Stabbli għal 30 ġurnata wara rikostituzzjoni, meta maħżun fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ minn umdità eċċessiva.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/009/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kartuna ta’ barra: Zerit 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Kartuna ta’ barra: barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Kartuna ta’ barra

PC:

SN:

<NN:>

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati