Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zevalin (ibritumomab tiuxetan) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V10XX02

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZevalin
Kodiċi ATCV10XX02
Sustanzaibritumomab tiuxetan
ManifatturSpectrum Pharmaceuticals B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zevalin 1.6 mg/ml, sett għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċi għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Zevalin huwa disponibbli bħala sett għall-preparazzjoni ta’ ibritumomab tiuxetan radjutikkettjat b’yttrium-90.

Is-sett fih kunjett wieħed ta’ ibritumomab tiuxetan, kunjett wieħed ta’ sodium acetate, kunjett wieħed ta’ baffer għat-taħlita, u kunjett vojt fejn issir ir-reazzjoni. Ir-radjunuklid mhuwiex parti mill-kitt.

Kunjett wieħed ta’ ibritumomab tiuxetan fih 3.2 mg ibritumomab tiuxetan* f’soluzzjoni ta’ 2 ml (1.6 mg kull ml).

*antikorp monoklonali IgG1 mill-ġrieden magħmul permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA f’linja ta’ ċelluli tal-ovarju tal-ħamster ċiniż (CHO) u mwaħħal mas-sustanza kelanti MX-DTPA.

It-soluzzjoni finali wara li tiġi radjutikkettjata, jkun fiha 2.08 mg ta’ Ibritumomab tiuxetan [90Y] f’volum totali ta’ 10 ml.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali jista’ jkun fih sa 28 mg sodium f’kull doża, skont il-konċentrazzjoni ta’ radjuattività. Dan għandu jitqies f’pazjenti li jikkontrollaw l-ammont ta’ sodium li

jieħdu fid-dieta.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Sett għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċi għall-infużjoni.

Kunjett ta’ ibritumomab tiuxetan: Soluzzjoni ċara u bla kulur.

Kunjett ta’ sodium acetate: Soluzzjoni ċara u bla kulur.

Kunjett ta’ baffer għat-taħlita: Soluzzjoni ċara safra sa ambra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Zevalin hu indikat fl-adulti.

Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] huwa ndikat bħala terapija ta’ konsolidazzjoni wara l-induzzjoni ta’ remissjoni f’pazjenti b’limfoma follikulari li ma kienux ikkurati qabel. Il-benefiċċju ta’ Zevalin wara rituximab flimkien ma’ kimoterapija ma ġiex stabbilit.

Zevalin radjutikkettjat b’[90Y], huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti adulti b’limfoma mhux ta’

Hodgkin (NHL) taċ-ċellula B follikulari CD20+ li rkadiet jew refrattarja wara kura b’rituximab.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Zevalin radjutikkettjat b’[90Y], għandu jiġi riċevut, immaniġġjat u mogħti minn persuni kkwalifikati biss u għandu jiġi ppreparat skont il-ħtiġijiet ta’ sigurtà mir-radjazzjoni u ta’ kwalità farmaċewtika

(għal aktar dettalji ara wkoll sezzjonijiet 4.4, 6.6 u 12).

Pożoloġija

Zevalin għandu jintuża wara kura b’rituximab.

Jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott ta’ rituximab, għall-gwida dettaljata dwar l-użu tiegħu.

Il-kors ta’ kura jikkunsisti minn żewġ għoti fil-vini ta’ rituximab u għotja waħda ta’ soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] fl-ordni li ġej:

Ġurnata 1: infużjoni fil-vini ta’ 250 mg/m2 rituximab.

Ġurnata 7 jew 8 jew 9:

-infużjoni fil-vini ta’ 250 mg/m2 rituximab ftit (fi żmien 4 sigħat) qabel l-għoti ta’ soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y].

-infużjoni fuq medda ta’ 10 minuti ta’ soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y].

Użu ripetut: Mhux disponibbli tagħrif dwar il-kura mill-ġdid ta’ pazjenti b’Zevalin.

Id-doża rakkomandata ta’ radjuattività ta’ soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] hija:

Kura ta’ limfoma mhux ta’ Hodgkin (NHL) taċ-ċellula B follikulari CD20+ li rkadiet jew refrattarja għall-kura b’rituximab:

-pazjenti li għandhom ≥ 150,000 plejtlit/mm3 : 15 MBq/ kg ta’ piż tal-ġisem.

-pazjenti b’100,000 - 150,000 plejtlit/mm3 : 11 MBq/kg.

Id-doża massima m’għandhiex taqbes 1200 mBq.

Użu ripetut: Mhux disponibbli tagħrif dwar il-kura mill-ġdid ta’ pazjenti b’Zevalin radjutikkettjat b’[90Y].

Terapija ta’ konsolidazzjoni wara l-induzzjoni ta’ remissjoni f’pazjenti b’limfoma follikulari li ma kienux ikkurati minn qabel

-pazjenti b’≥ 150,000 plejtlit/mm3 : 15 MBq/kg sa massimu ta’ 1200 MBq.

-għall-pazjenti b’inqas minn 150,000 plejtlit kull mm³ ara sezzjoni 4.4

Użu ripetut: Mhux disponibbli tagħrif dwar il-kura mill-ġdid ta’ pazjenti b’Zevalin radjutikkettjat b’[90Y].

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika

Zevalin mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal u l-adoloxxenti taħt l-età ta’ 18-il sena peress li m’hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja.

Pazjenti aktar anzjani

Hemm disponibbli tagħrif limitat f’pazjenti anzjani (età ≥ 65 sena). Ma kienux osservati l-ebda differenzi globali fis-sigurtà jew l-effikaċja bejn dawn il-pazjenti u pazjenti iżgħar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Is-sigurtà u l-effikaċja ma kienux studjati f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Is-sigurtà u l-effikaċja ma kienux studjati f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Is-soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] għandha tiġi ppreparata skont l-istruzzjonijiet f’sezzjoni 12.

Qabel jingħata lill-pazjent, il-persentaġġ ta’ radjuinkorporazzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] ippreparat għandu jiġi iċċekkjat skont il-proċedura mniżżla f’sezzjoni 12.

Jekk il-purità medja radjukimika hija inqas minn 95%, il-preparazzjoni m’għandhiex tingħata.

Is-soluzzjoni ppreparata għandha tingħata bħala infużjoni bil-mod fil-vini fuq medda ta’ 10 minuti. L-infużjoni m’għandhiex tingħata bħala bolus fil-vini

Zevalin jista’ jiġi infuż direttament fil-vini billi titwaqqaf it-tnixxija mill-borża ta' l-infużjoni u jiġi mogħti direttament fil-pajp tad-dripp. Filtru li għandu toqob ta’ bejn 0.2 u 0.22 mikroni u li għandu affinità baxxa għall-proteini għandu jiġi mwaħħal bejn il-pazjent u l-post min fejn ħierġa l-infużjoni tal-mediċina. Wara l-infużjoni ta’ Zevalin il-pajp tad-dripp għandu jitlaħlaħ b’ta’ l-inqas 10 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%).

4.3Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għal ibritumomab tiuxetan, għal yttrium chloride, jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

-Sensittività eċċessiva għal rituximab jew għal xi proteini oħra derivati mill-ġrieden

-Tqala u treddigħ (ara sezzjoni 4.6).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Peress li l-kors ta’ Zevalin jinkludi rituximab, ara wkoll is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott ta’ rituximab.

Is-soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] għandha tiġi riċevuta, immaniġġjata u mogħtija biss minn persuni kkwalifikati li għandhom awtorizzazzjoni xierqa mill-gvern għall-użu u l-manipulazzjoni ta’ radjunuklidi f’ambjent kliniku mfassla apposta. Ir-riċeviment, il-preparazzjoni, l-użu, t- trasferiment, il-ħażna u r-rimi tagħha huma soġġetti għar-regolamenti u/jew awtorizzazzjoni/liċenzji xierqa ta’ l-organizzazzjonijiet uffiċjali kompetenti lokali.

Prodotti radjufarmaċewtiċi għandhom jiġu ppreparati minn min ħa jagħmel użu minnhom b’mod li jissodisfa kemm il-ħtiġijiet tas-sigurtà fl-użu tar-radjazzjoni kif ukoll dawk dwar il-kwalità farmaċewtika. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet asettiċi xierqa, biex wieħed jimxi mal-ħtiġijiet ta’

Prattika Tajba tal-Manifattura tal-farmaċewtiċi.

Infużjonijiet għandhom jingħataw taħt is-superviżjoni mill-viċin ta’ tabib b’esperjenza bid- disponibilità immedjata ta’ faċilitajiet kompleti ta’ risuċitazzjoni (għall-prekawzjonijiet radjufarmaċewtiċi ara wkoll sezzjonijiet ‘4.2 u 12’).

Soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] m’għandhiex tingħata lill-pazjenti li x’aktarx jistgħu jiżviluppaw effetti tossiċi fid-demm li jistgħu jipperikolawlhom ħajjithom.

Zevalin m’għandux jingħata lill-pazjenti imsemmija isfel, peress li s-sigurtà u l-effikaċja ma ġewx stabbiliti:

-> 25% tal-mudullun ta’ l-għadam infiltrat minn ċelluli ta’ limfoma

-li diġà ngħataw radjazzjoni minn barra l-ġisem li tinvolvi aktar minn 25% tal-mudullun attiv ta’ l-għadam

-għadd ta’ plejtlits <100,000/mm3 (monoterapija) u <150,000/mm3 (kura ta’ konsolidazzjoni)

-għadd ta’ newtrofili < 1,500/mm3

-li diġà kellhom trapjant tal-mudullun ta’ l-għadam jew sapport ta’ ċelluli staminali

Tossiċità ematoloġika

Hija meħtieġa attenzjoni speċjali rigward tnaqqis tal-mudullun ta’ l-għadam. Fil-maġġoranza tal- pazjenti, l-għoti ta’ Zevalin (wara kura minn qabel b’rituximab) twassal għal ċitopenija severa u fit-tul li ġeneralment hija riversibbli (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, wara kura b’Zevalin, l-għadd komplet taċ- ċelluli tad-demm u tal-plejtlits għandhom jiġu sorveljati darba fil-ġimgħa sakemm il-livelli jirkupraw jew kif indikat klinikament. Ir-riskju ta’ tossiċità ematoloġika jista’ jiżdied wara kura minn qabel b’korsijiet li fihom fludarabine (għad-dettalji ara sezzjoni 4.5).

Kura b’fatturi tat-tkabbir

Pazjenti m’għandhomx jirċievu kura b’fattur tat-tkabbir bħal G-CSF għal 3 ġimgħat qabel l-għoti ta’ Zevalin kif ukoll għal ġimagħtejn wara li tintemm il-kura sabiex tiġi stmata b’mod tajjeb ir-riserva tal- mudullun ta’ l-għadam u minħabba l-potenzjal ta’ sensittività għar-radjazzjoni taċ-ċelluli mijelojdi li qed jinqasmu b’ritmu mgħaġġel (ara wkoll sezzjoni 4.5).

Antikorpi umani kontra proteini tal-ġrieden

Pazjenti li jkunu diġà ngħataw proteini li ġejjin mill-ġrieden qabel kura b’Zevalin, għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza ta’ antikorpi umani kontra l-proteini tal-grieden (HAMA). Pazjenti li jkunu żviluppaw HAMA jista’ jkollhom reazzjonijiet allerġiċi jew reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva meta jiġu kkurati b’Zevalin jew bi proteini oħra li ġejjin mill-ġrieden.

Wara l-użu ta’ Zevalin, ġeneralment il-pazjenti għandhom jiġu ttestjat għal HAMA qabel kull kura oħra b’proteini li ġejjin mill-ġrieden.

Reazzjonijiet għall-infużjoni

Wara kura minn qabel b’Rituximab jista’ jkun hemm reazzjonijiet għall-infużjoni waqt jew wara l- għoti ta’ Zevalin. Sinjali u sintomi ta’ reazzjonijiet għall-infużjoni jistgħu jinkludu sturdament, sogħla, tqalligħ, rimettar, raxx, ħakk, takikardija, astenja, deni u tertir (ara sezzjoni 4.8). F’każ ta’ potenzjal ta’ reazzjoni għall-infużjoni severa il-kura għandha titwaqqaf minnufih.

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva wara l-għoti ta’ Zevalin huma osservati b’mod komuni. Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu anafilassi jseħħu f’< 1% tal-pazjenti (ara wkoll sezzjoni 4.8). F’każ ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, l-infużjoni ta’ Zevalin għandha titwaqqaf minnufih.

Prodotti mediċinali għall-kura ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, eż. adrenaline, antistamini, u kortikosterojdi, għandhom ikunu disponibbli għall-użu immedjat f’każ ta’ reazzjoni allerġika waqt l- għoti ta’ rituximab jew ta’ Zevalin.

Reazzjonijiet mukokutanji severi

Reazzjonijiet mukokutanji severi , inkluż is-sindrome Stevens-Johnson, uħud b’riżultat fatali, kienu irrapportati b’assoċjazzjoni ma’ Zevalin wara kura minn qabel b’rituximab. Il-bidu tar-reazzjonijiet varja minn jiem sa xhur. F’pazjenti li jkun qed ikollhom reazzjoni mukokutanja severa, il-kura għandha titwaqqaf.

Kontraċezzjoni

Ma sarux studji fuq l-annimali fuq perijodu ta’ żmien twil dwar l-effett ta’ din il-mediċina fuq il- fertilità u l-funzjoni riproduttiva. Hemm riskju potenzjali li radjazzjoni li tijonizza minn Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] tista’ tikkawża effetti tossiċi fuq l-organi riproduttivi tal-mara u tar-raġel.

Minħabba n-natura tal-prodott, nisa ta’ età li jista’ jkollhom it-tfal, kif ukoll irġiel, għandhom jużaw metodi effettivi ta’ kontraċezzjoni matul u sa 12-il xahar wara kura b’Zevalin (ara wkoll sezzjoni 4.6 u 5.2).

Tilqim

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ tilqim bi kwalunkwe vaċċin, l-aktar dawk b’virus ħaj, wara terapija b’Zevalin ma kienux studjati. Minħabba l-potenzjal ta’ riskju ta’ żvilupp ta’ infezzjonjiet virali mhux

irrakkomandat li jingħataw vaċċini b’virus ħaj lill-pazenti li reċentament irċevew Zevalin (ara sezzjoni 4.5). Għandu jiġi kkunsidrat il-potenzjal ta’ ħila limitata li jiġi ġenerat rispons umorali primarju jew anamnestiku għal kwalunkwe vaċċin wara kura b’Zevalin.

NHL b’involviment tas-CNS

L-ebda tagħrif ma huwa disponibbli dwar pazjenti b’limfoma fis-CNS peress li dawn il-pazjenti ma kienux inklużi fi studji kliniċi. Għalhekk, l-użu ta’ Zevalin mhux irrakkomandat f’pazjenti li għandhom NHL b’involviment tas-CNS.

Ekstravasazzjoni

Sorveljanza mill-viċin għall-evidenza ta’ ekstravasazzjoni waqt l-injezzjoni ta’ Zevalin hija meħtieġa sabiex tiġi evitata ħsara lit-tessut assoċjata ma’ radjazzjoni. Jekk iseħħu xi sinjali jew sintomi ta’ ekstravasazzjoni, l-infużjoni għandha titwaqqaf minnufih u tinbeda mill-ġdid f’vina oħra.

Tumuri malinni sekondarji

L-użu ta’ Zevalin hu assoċjat ma riskju miżjud ta’ tumuri malinni sekondarji, li jinkludu lewkimja majelojde akuta (AML) u sindrome majelodisplastiku (MDS), (ara wkoll sezzjoni 4.8).

Eċċipjenti

Is-soluzzjoni finali ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] fiha sa 28 mg sodium f’kull doża, skont il- konċentrazzjoni ta’ radjuattività. Dan għandu jiġi kkunsidrat minn pazjenti fuq dieta b’sodium ikkontrollat.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Mhux magħruf li din il-mediċina ma taqbilx ma xi prodotti mediċinali oħra. Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

Kura b’fatturi tat-tkabbir bħal G-CSF m’għandhomx jingħataw lill-pazjenti minn 3 ġimgħat qabel l- għoti ta’ Zevalin kif ukoll għal ġimagħtejn wara li tintemm il-kura (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Fi prova klinika fejn Zevalin ingħata bħala konsolidazzjoni wara kimoterapija preferita minn qabel, kienet osservata frekwenza ogħla ta’ newtropenija u ta’ tromboċitopenija severa u mtawwla f’pazjenti li rċevew Zevalin fi żmien 4 xhur wara kimoterapija kombinata ta’ fludarabine flimkien ma’ mitoxantrone u/jew cyclophosphamide meta mqabbel ma’ dawk il-pazjenti li rċevew xi kimoterpaija oħra. Għalhekk ir-riskju ta’ tossiċità tad-demm jista’ jiżdied meta Zevalin jingħata ftit wara (< 4 xhur) korsijiet li fihom fludarabine (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ tilqim bi kwalunkwe vaċċin, speċjalment vaċċini b’virus ħaj, wara terapija b’Zevalin ma kienux studjati (ara wkoll sezzjoni ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ma sarux studji fuq l-annimali dwar l-effetti ta’ ibritumomab tiuxetan fuq is-sistema riproduttiva. Peress li IgGs huma magħrufa li jgħaddu mill-plaċenta, kif wkoll minħabba r-riskju sinifikanti assoċjat mar-radjazzjoni, Zevalin huwa kontra-indikat waqt it-tqala (ara sezzjoni 4.3).

Qabel tinbeda il-kura fin-nisa wieħed għandu jeskludi t-tqala.

Kull mara li qabżet pirjid għandha tiġi kkunsidrata bħala tqila sakemm ippruvat mod ieħor u għandhom jiġu kkunsidrati terapiji alternattivi li ma jinvolvux radjazzjoni jonizzanti.

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal, kif ukoll l-irġiel, għandhom jużaw metodi effettivi ta’ kontraċezzjoni matul u sa 12-il xahar wara l-kura b’Zevalin.

Treddigħ

7

Għalkemm mhux magħruf jekk ibritumomab tiuxetan jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem, IgGs ta’ l-omm huma magħrufa li jiġu eliminati fil-ħalib. Għalhekk, in-nisa għandhom iwwaqqfu t- treddigħ, għax il-potenzjal għall-assorbiment u s-soppressjoni mmunitarja fit-tarbija mhux magħruf. Zevalin għandu jintuża wara kura minn qabel b’rituximab u għal dan it-treddigħ mhux irrakkomandat waqt il-kura u sa 12-il xahar wara l-kura (jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal- Prodott ta’ rituximab għall-gwida dettaljata dwar l-użu tiegħu).

Fertilità

Ma saru l-ebda studji fuq l-annimali biex jiġu determinati l-effetti ta’ Zevalin fuq il-fertilità fl-irġiel jew fin-nisa. Hemm ir-riskju potenzjali li radjazzjoni jonizzanti b’Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] tista’ tikkawża effetti tossiċi fuq l-organi riproduttivi tan-nisa u ta’ l-irġiel (ara sezzjonijiet ‘4.4 u 5.2). Il- pazjenti għandhom jiġu nfurmati li l-fertilità tista’ tiġi affettwata u li pazjenti rġiel għandu mnejn ikunu jixtiequ jikkunsidraw krijopreservazzjoni tas-semen.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Zevalin jista’ jkollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni, minħabba li sturdament kien irrapportat bħala effett mhux mixtieq komuni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Esponiment għal radjazzjoni hi marbuta ma’ induzzjoni ta’ kanċer u potenzjal għall-iżviluppi ta’ difetti ereditarji. Fil-każijiet kollha huwa meħtieġ li jiġi żgurat li r-riskju tar-radjazzjoni huwa inqas minn dak tal-marda minnha nfisha.

Peress li Zevalin jintuża wara kura minn qabel b’rituximab (għad-dettalji ara sezzjoni 4.2), ara wkoll l- informazzjon dwar il-preskrizzjoni ta’ rituximab.

Il-profil tas-sigurtà globali ta’ Zevalin wara kura minn qabel b’rituximab huwa bbażat fuq tagħrif minn 349 pazjent b’limfoma mhux ta’ Hodgkin ta’ grad baxx, follikulari jew taċ-ċellula B ittrasformata li rkadiet jew refrattarja studjati f’ħamses provi kliniċi, fuq tagħrif minn studju b’204 pazjent li rċevewZevalin bħala terapija konsolidata wara induzzjoni ta’ remissjoni primarja, u minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

L-aktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina ossevati b’mod komuni f’pazjenti li kienu qed jirċievu Zevalin wara kura minn qabel b’rituximab huma tromboċitopenija, lewkoċitopenija, newtropenija, anemija, infezzjonijiet, deni, tqalligħ, astenja, tertir, petekkja, u għeja.

L-aktar reazzjonijiet avversi serji tal-mediċina f’pazjenti li kienu qed jirċievu Zevalin wara kura minn qabel b’rituximab huma:

Ċitopeniji severi u mtawwla (ara wkoll ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu’)

Infezzjonijiet

Fsada waqt tromboċitopenija

Reazzjonijiet mukokutanji severi (ara wkoll ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu’)

Sindrome mijelodisplastika / lewkimja majelojda akuta

Riżultati fatali kienu irrapportati għal kull reazzjoni avversa serja tal-mediċina li ġejja. Dawn ir- rapporti ġew minn provi kliniċi jew mill-esperejenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Infezzjoni

Sepsi

Pnewmonja

Sindrome mijelodisplastika / lewkimja majelojda akuta

Anemija

Panċitopenija

Fsada waqt tromboċitopenija

Fsada intrakranjali waqt tromboċitopenija

Reazzjonijiet mukokutanji, inkluż is-Sindrome Stevens-Johnson

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li kienu kkunsidrati li huma ta’ l-inqas possibilment relatati ma’ Zevalin wara kura minn qabel b’rituximab huma rappreżentati fit-tabella isfel. Dawn ir- reazzjonijiet avversi tal-mediċina huma bbażati fuq 349 pazjent b’limfoma mhux ta’ Hodgkin ta’ grad baxx, follikulari jew taċ-ċellula B ittrasformata, li rkadiet jew refrattarja, studjati f’5 provi kliniċi. Barra dan, ir-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mmarkati b’** keinu osservati fl-istudju b’204 pazjent li rċevew Zevalin bħala terapija ta’ konsolidazzjoni wara l-induzzjoni ta’ remissjoni primarja fejn indikat. Ir-reazzjonijiet avversi tal-mediċina identifikati biss waqt is-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis- suq, u li għalihom ma setgħetx tiġi stmata frekwenza, huma mniżżla taħt “mhux magħruf”.

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla isfel huma kklassifikati skont il-frekwenza u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi (MedDRA).

Il-gruppi ta’ frekwenza huma definiti skont il-konvenzjoni li ġejja:

(komuni ħafna ≥ 1/10, komuni ≥ 1/100 sa ≤ 1/10, mhux komuni ≥ 1/1,000 sa 1/100, rari: 1/10,000 sa <1/1,000; rari ħafna: <1/10,000).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl- aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi tal-mediċina rrapportati fi provi kliniċi jew waqt sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti kkurati b’Zevalin wara kura minn qabel b’rituximab

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux magħruf

Klassifika tal-

 

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

 

(MedDRA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni*

Sepsi*,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

Pnewmonja*,

 

 

 

 

 

Infezzjoni fl-

 

 

 

 

 

apparat ta’ l-

 

 

 

 

 

awrina,

 

 

 

 

 

Kandidajasi fil-

 

 

 

 

 

ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Uġigħ ġej mit-

 

Meninġjoma

 

beninni, malinni

 

tumur,

 

 

 

u dawk mhux

 

Sindrome

 

 

 

speċifikati

 

mijelodisplastika/

 

 

 

(inkluż ċesti u

 

Lewkimja

 

 

 

polipi)

 

majelojda akuta *

 

 

 

Disturbi tad-

Tromboċitopenija

Newtropenija bid-

 

 

 

demm u tas-

,

deni,

 

 

 

sistema limfatika

Lewkoċitopenija,

Panċitopenija*,

 

 

 

 

Newtropenija,

Limfoċitopenija

 

 

 

 

Anemija*

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Reazzjoni ta’

 

 

 

sistema immuni

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva

 

 

 

Disturbi fil-

 

Anoressija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Ansjetà,

 

 

 

psikjatriċi

 

Nuqqas ta’ rqad

 

 

 

Disturbi fis-

 

Sturdament,

 

 

 

sistema nervuża

 

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

Takikardija

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Petekja

Emorraġija waqt

 

Emorraġija

 

vaskulari

 

tromboċitopenija*

 

intrakranjali waqt

 

 

 

Pressjoni

 

tromboċitopenija*

 

 

 

għolja**

 

 

 

 

 

Pressjoni baxxa**

 

 

 

Disturbi

 

Sogħla,

 

 

 

respiratorji,

 

Rinite

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dardir

Rimettar,

 

 

 

intestinali

 

Uġigħ

 

 

 

 

 

addominali,

 

 

 

 

 

Dijarea,

 

 

 

 

 

Dispepsja,

 

 

 

 

 

Irritazzjoni fil-

 

 

 

 

 

griżmejn,

 

 

 

 

 

Stitikezza

 

 

 

Disturbi fis-

 

Amenorreja**

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux magħruf

Klassifika tal-

 

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

 

(MedDRA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

Raxx,

 

 

Reazzjoni

u fit-tessuti ta’

 

Ħakk

 

 

mukokutanja

taħt il-ġilda

 

 

 

 

(Inkluż is-sindrome

 

 

 

 

 

Stevens Johnson)*

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Artralġja,

 

 

 

muskolu-

 

Majalġja,

 

 

 

skeletriċi u tat-

 

Uġigħ ta’ dahar,

 

 

 

tessuti konnettivi

 

Uġigħ fl-għonq

 

 

 

Disturbi ġenerali

Astenja,

Uġigħ,

 

 

Ekstravasazzjoni

u kondizzjonijiet

Deni,

Sintomi jixbħu

 

 

b’reazzjoni

ta’ mnejn

Tertir,

lill-influwenza,

 

 

sussegwenti fis-sit

jingħata

Għeja**

Telqa,

 

 

ta’ l-infużjoni,

 

 

Edima periferali,

 

 

ħsara lit-tessut ta’

 

 

Żjieda fl-għaraq

 

 

madwar il-limfoma

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

komplikazzjonijiet

 

 

 

 

 

ikkawżati minn

 

 

 

 

 

nefħa tal-limfoma

* kien osservat riżultat fatali

** kien osservat fi studju b’204 pazjenti li rċevew Zevalin bħala terapija ta’ konsolidazzjoni wara l-induzzjoni ta’ remissjoni primarja

L-iktar terminu xieraq MedDRA qed jintuża biex jiddeskrivi ċertu reazzjoni u s-sinonimi tiegħu u kondizzjonijiet relatati.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Tossiċità fid-demm kienet osservata b’mod komuni ħafna fil-provi kliniċi, u hija limitata mid-doża (ara wkoll sezzjoni ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu’).

Il-ħin medjan sa’ l-inqas livell tal-plejtlits u granuloċiti fid-demm kien madwar 60 ġurnata wara l- bidu tal-kura. Fi provi kliniċi bl-indikazzjoni ta’ NHL li rkadiet jew refrattarja, tromboċitopenija ta’ grad 3 jew 4 kienet irrapportata b’ħinijiet medjana sa’ l-irkupru ta’ 13 u 21 ġurnata u newtropenija ta’ grad 3 jew 4 b’ħinijiet medjana sa’ l-irkupru ta’ 8 u 14-il ġurnata. Wara l-għoti ta’ Zevalin bħala konsolidazzjoni wara induzzjoni ta’ remissjoni primarja il-ħinijiet medjana sa’ l- irkupru kienu 20 ġurnata u 34 ġurnata għal tromboċitopenija ta’ grad 3 jew 4 u 20 ġurnata u 28 ġurnata għal newtropenija ta’ grad 3 jew 4.

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

-Tagħrif minn 349 pazjent b’limfoma follikulari ta’ grad baxx, li rkadiet jew refrattarja, jew limfoma mhux ta’ Hodgkin ittrasformata, studjati f’ħames provi:

Waqt l-ewwel 13-il ġimgħa wara kura b’Zevalin, pazjenti żviluppaw infezzjonijiet b’mod komuni ħafna. Infezzjonijiet ta' Grad 3 u grad 4 kienu rrapportati b’mod komuni. Waqt visti ta’ wara, infezzjonijiet seħħew b’mod komuni. Minn dawn, dawk ta’ grad 3 kienet komuni, u dawk ta’ grad 4 kienu ta’ frekwenza mhux komuni.

-Tagħrif minn 204 pazjent li rċevew Zevalin bħala terapija ta’ konsolidazzjoni wara induzzjoni ta’ remissjoni primarja:

Infezzjonijiet kienu osservati b’mod komuni ħafna.

Infezzjonijiet jistgħu jkunu kkawżati mill-batterja, moffa jew virus inkluż attivazzjoni mill-ġdid ta’ viri rieqda.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Kien hemm rapporti ta’ ekstravasazzjoni b’reazzjonijiet sussegwenti fis-sit ta’ l-infużjoni li kienu jinkludu eż. dermatite fis-sit ta' l-infużjoni, tqaxxir fis-sit ta’ l-infużjoni, u ulċera fis-sit ta’ l- infużjoni.

Radjazzjoni assoċjata ma’ Zevalin tista’ tikkawża ħsara lit-tessut ta’ madwar il-limfoma u komplikazzjonijiet ikkawżati minn nefħa tal-limfoma

Disturbi fis-sistema immuni

Tagħrif minn 349 pazjent b’limfoma follikulari ta’ grad baxx, li rkadiet jew refrattarja, jew limfoma mhux ta’ Hodgkin ittrasformata, studjati f’ħames provi:

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva wara għoti ta’ Zevalin huma osservati b’mod komuni. Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċesiva severi (Grad 3/4 ) inkluż anafilassi jseħħu f’inqas minn 1% tal-pazjenti (ara wkoll ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu).

Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati (inkluż ċesti u polipi)

-Kanċer malinn sekondarju

Sindrome mijelodisplastika (MDS)/ lewkimja majelojda akuta (AML) kienu irrapportati fi

ħdax minn 211-il pazjent magħżula għall-kura b’Zevalin.

Ir-riskju ta’ żvilupp ta’ mijelodisplasija sekondarja jew lewkimja wara terapija b’sustanzi alkalizzanti huwa magħruf sew. Mill-analiżi finali wara madwar 7.5 snin ta’ studju li investiga l-effikaċja u s- sigurtà tal-konsolidazzjoni ta’ Zevalin f’pazjenti b’limfoma follikulari fl-istat avvanzat li kienu qed jirrispondu għal kimoterapija primarja (Studju 4, Sezzjoni 5.1) tal-204 pazjent li kienu qed jirċievu

Y-90 Zevalin wara kimoterapija primarja, 26 (12.7%) pazjent fil-parti tal-istudju dwar Zevalin żviluppaw it-tieni tumur malinn primarju meta mqabbla ma’ 14-il pazjent (6.8%) fil-parti tal-istudju dwar il-kontroll. Seba’ pazjenti (3.4%, 7/204) ġew iddijanjostikati b’MDS/AML wara li rċivew Zevalin, meta mqabbla ma’ pazjent wieħed (0.5%, 1/205) fil-parti tal-istudju dwar il-kontroll, b’follow-up medjan ta’ 7.3 snin. Imwiet minħabba t- tieni tumuri malinni primarji kienu jinkludu 8 (3.9%) pazjenti fil-parti tal-istudju dwar Zevalin meta mqabbla ma’ 3 (1.5%) pazjenti fil-parti tal- istudju dwar il-kontroll. Imwiet minħabba MDS/AML kienu jinkludu ħames (2.5%) pazjenti fil-parti tal-istudju dwar Zevalin meta mqabbla mal-ebda pazjent fil-parti tal-istudju dwar il-kontroll.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Waqt provi kliniċi ingħataw dożi sa 19.2 MBq/kg ta’ Zevalin . Kienet osservata tossiċità ematoloġika mistennija, inkluż grad 3 jew 4. Il-pazjenti irpiljaw minn dawn is-sinjali ta’ tossiċità, u l-każijiet ta’dożi eċċessivi ma kienux marbuta ma’ konsegwenzi serji jew fatali.

M’hemmx antidotu speċifiku magħruf għal doża eċċessiva ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y]. Il-kura tikkonsisti minn waqfien ta’ Zevalin u terapija ta’ appoġġ, li għandu mnejn tinkludi fatturi tat-tkabbir. Jekk disponibbli, għandha tintuża kura ta’ appoġġ b’ċelluli staminali tal-pazjent innifsu, biex tiġi kkurata tossiċità ematoloġika.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Radjufarmaċewtiċi terapewtiċi varji, Kodiċi ATC: V10XX02

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Ibritumomab tiuxetan huwa antikorp rikombinati IgG1 kappa monoklonali mill-ġrieden, speċifiku għall-antiġen CD20 taċ-ċellula B. Ibritumomab tiuxetan jaqbad ma’ l-antiġen CD20, li jinsab fuq il- wiċċ tal-limfoċiti B malinni kif ukoll fuq dawk normali. Matul il-maturazzjoni taċ-ċellula B, CD20 jiġi espress l-ewwel meta ċ-ċellula tkun waslet f’nofs il-maturazzjoni tagħha għal-limfoblast B (ċellula pre-B), u jintilef fl-istadju finali tal-maturazzjoni taċ-ċellula B biex issir ċellula tal-plażma. Ma jintreħhiex mill-wiċċ taċ-ċellula u lanqas ma jidħol ġewwa ċ-ċellula hekk kif jeħel l-antikorp magħha.

Ibritumomab tiuxetan radjutikkettjat b’[90Y] jaqbad speċifikament maċ-ċelluli B li għandhom fuqhom

CD20, inkluż ċelluli malinni. L-isotopu yttrium-90 jarmi radjazzjoni β pura li twassal distanza medja ta’ madwar 5 mm. Dan iwwassal biex jinqatlu kemm iċ-ċelluli mmirati kif ukoll dawk ta’ madwarhom.

L-antikorp konjugat għandu kostanti evidenti ta’ affinità għall-antiġen CD20 ta’ madwar 17 nM. Is- sekwenza ta’ twaħħil hija ristretta ħafna, mingħajr cross-reactivity ma’ lewkoċiti oħra jew ma’ tipi oħra ta’ tessuti umani.

Kura minn qabel b’rituximab hija meħtieġa biex tneħħi ċ-ċelluli B li hemm fiċ-ċirkolazzjoni, u b’hekk ibritumomab tiuxetan [90Y] ikun jista’ jwassal ir-radjazzjoni b’mod aktar speċifiku lejn iċ-ċelluli B tal-limfoma. Rituximab jingħata f’doża iktar baxxa meta mqabbel ma’ monoterapija approvata.

Effetti farmakodinamiċi

Kura b’Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] iwassal ukoll għal tnaqqis taċ-ċelluli B normali li għandhom l- antiġen CD20. Analiżi farmakodinamika wriet li dan l-effett huwa temporanju; irpiljar ta’ ċelluli B normali, beda fi żmien 6 xhur u l-għadd medjan taċ-ċelluli B laħaq il-livelli normali fi żmien 9 xhur wara l-kura.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-kors terapewtiku ta’ Zevalin kienu stmati f’żewġ provi b’aktar minn ċentru wieħed fejn ħadu sehem total ta’197 persuna. Il-kors terapewtiku ta’ Zevalin ingħata f’żewġ fażijiet (ara 4.2). L-effikaċja u s-sigurtà ta’ varjazzjoni fil-kors terapewtiku ta’ Zevalin, fejn intużat doża iktar baxxa ta’ ibritumomab tiuxetan [90Y], kienu definiti aktar fit-tielet studju fejn ħadu sehem total ta’ 30 pazjent li kellhom tromboċitopenija ħafifa (għadd tal-plejtlits ta’ 100,000 sa 149,000 ċelluli/mm3).

Studju 1 kien studju bi grupp wieħed fuq 54 pazjent, b’limfoma follikulari li rkadiet, refrattarja għall- kura b’rituximab. Il-pazjenti kienu kkunsidrati bħala refrattarji, jekk l-aħħar kura ta’ qabel b’rituximab ma rriżultatx f’rispons komplet jew parzjali, jew jekk iż-żmien sa progressjoni tal-marda kien 6 xhur. Il-mira primarja ta’ l-effikaċja ta’ l-istudju kienet ir-rata ta’ rispons globali (ORR) li tkejjlet permezz ta’ l-International Workshop Response Criteria (IWRC). Miri sekondarji ta’ l-effikaċja kienu jinkludu ż-żmien sa progressjoni tal-marda (TTP) u t-tul tar-rispons (DR). F’analiżi sekondarja li qabblet ir-rispons oġġettiv għall-kors terapewtiku ta’ Zevalin ma’ dak osservat bl-aktar kura riċenti b’rituximab, it-tul medjan tar-rispons wara l-kors terapewtiku ta’ Zevalin kien 6 xhur vs. 4 xhur. Tabella 1 hija sommarju tat-tagħrif dwar l-effikaċja li nġabret minn dan l-istudju.

Studju 2 kien studju randomised, ikkontrollat, b’aktar minn ċentru wieħed li qabbel il-kors terapewtiku ta’ Zevalin ma’ kura b’rituximab. Il-prova saret fuq 143 pazjent li qatt ma kienu kkurati b’rituximab, b’limfoma mhux ta’ Hodgkin (NHL) ta’ grad baxx jew follikulari, jew NHL taċ-ċellula B ittrasformata, li rkadew jew refrattarji. Total ta’ 73 pazjent ingħataw il-kors terapewtiku ta’ Zevalin, u 70 pazjent irċevew rituximab li ngħata bħala infużjoni fil-vini ta’ 375 mg/mm2 darba fil-gimgħa għal 4 ġimgħat. Il-mira principali ta’ l-effikaċja ta’ l-istudju kienet li tkun determinata l-ORR bl-użu tal- IWRC (ara tabella 2). L-ORR kien ogħla b’mod sinifikanti (80% vs. 56%, p=0.002) għall-pazjenti

kkurati bil-kors terapewtiku ta’ Zevalin. Il-miri sekondarji, it-tul tar-rispons u ż-żmien sa progressjoni ma’ kienux differenti b’mod sinifikanti bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura.

Tabella 2. Sommarju ta’ Tagħrif dwar l-Effikaċja f’pazjenti b’limfoma mhux ta’ Hodgkin (NHL) ta’ grad baxx jew follikulari, jew NHL taċ-ċellula B ittrasformata, li rkadew/refrattarji

 

Studju 1

Studju 2

 

 

Kors terapewtiku

Kors terapewtiku

 

rituximab

 

ta’ Zevalin

ta’ Zevalin

 

 

 

N=54

N=73

 

N=70

Rata Globali ta’ Rispons

 

(%)

 

 

 

 

Rata Kompleta ta’ Rispons

 

(%)

 

 

 

 

Rata ta’ CRu2 (%)

 

DR 3,4 Medjan (xhur)

6.4

13.8

 

11.8

[firxa5]

[0.5-24.9+]

[1.0-30.1+]

 

[1.2-24.5]

TTP Medjan3,6 (xhur)

6.8

11.2

 

10.1

[firxa5]

[1.1-25.9+]

[0.8-31.5+]

 

[0.7-26.1]

1IWRC: International Workshop Response Criteria

2CRu: Rispons komplet mhux ikkonfermat

3Stmat fil-firxa osservata

4 Tul tar-rispons: intervall mill-bidu tar-rispons sa progressjoni tal-marda.

5“+” jindika rispons li għadu għaddej

6Żmien sa progressjoni tal-marda: intervall mill-ewwel infużjoni sa progressjoni tal-marda.

Studju 3 kien studju bi grupp wieħed li sar fuq 30 pazjent b’NHL ta’ grad baxx, follikulari,jew taċ- ċellula B ittrasformata li rkadiet jew refrattarja, li kellhom tromboċitopenija ħafifa (għadd ta’ plejtlits 100,000 sa 149,000 ċelluli/mm3). Pazjenti b’25% tal-mudullun mimli bil-limfoma u/jew dawk b’riserva tal-mudullun indebolita kienu esklużi mill-istudju. Il-pazjenti kienu kkunsidrati li għandhom riserva tal-mudullun indebolita jekk kellhom xi waħda minn dawn li ġejjin: terapija majeloablativa b’ċelluli staminali minn qabel, radjazzjoni esterna fuq iktar minn 25% tal-mudullun minn qabel, għadd ta’ plejtlits < 10,000 ċelluli/mm3; jew għadd ta’ newtrofili <1500 ċelluli/mm3. F’dan l-istudju saret modifika fil-kors terapewtiku ta’ Zevalin, u ntużat attività ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] aktar baxxa għall-piż tal-ġisem (11.1 MBq/kg). Kien osservat rispons kliniku oġġettivi u li baqgħa fit-tul, [67% ORR (95% CI: 48-85%), DR medjan ta’ 11.8 xhur (firxa: 4-17-il xahar) u rriżulta f’inċidenza ogħla ta’ tossiċità ematoloġika (ara 4.8) minn Studji 1 u 2.

Studju 4 investiga l-effikaċja u s-sigurtà ta’ konsolidazzjoni b’Zevalin f’pazjenti b’limfoma follikulari ta’ stadju avvanzat li rrispondew għall-kimoterapija preferita. Kriterji maġġuri għall-inklużjoni kienu: limfoma follikulari ta’ grad 1 jew 2, CD20+; stadju III jew IV waqt id-dijanjosi; għadd ta’ ċelluli tad- demm periferali normali; implikazzjoni tal-mudullun tal-għadam ta’ < 25%; età ≥ 18 yrs; u rispons komplet (CR/Cru) jew parzjali (PR) determinat permezz ta’ eżaminazzjoni fiżika, skans CT u bijopsija tal-mudullun tal-għadam wara kimoterapija preferita. Wara t-tmiem ta’ terapija ta’ induzzjoni, il- pazjenti kienu randomised biex jirċievu Zevalin (250 mg/m2 rituximab f’jum -7 u f’jum 0 segwit minn Zevalin 15 MBq/kg piż tal-ġisem f’jum 0; doża massima ta’ 1200MBq; [n=208]) jew l-ebda kura oħra (kontrol; n=206). Terapiji ta’ induzzjoni inkludew CVP n=106, CHOP (l-istess) n=188, taħlitiet ta’ fludarabine n=22, chlorambucil n=39 u taħlitiet ta’ kimoterapija b’rituximab n=59. Iż-żmien medjan ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) ġiet ikkalkulata b’follow-up medja ta’ 2.9 snin. PFS żdieded minn 13.5 xhur (kontrol) għal 37 xahar (Zevalin; p<0.0001; HR 0.465). Għas-sottogruppi ta’ pazjenti f’PR jew CR wara l-induzzjoni, PFS medjana kienet 6.3 vs 29.7 xhur (p<0.0001; HR 0.304) u 29.9 vs 54.6 xhur (p=0.015; HR 0.613), rispettivament. Wara konsolidazzjoni b’Zevalin, 77% tal- pazjenti f’PR wara terapija ta’ induzzjoni qalbu għal CR. Pazjenti li wara Zevalin l-istat ta’ rispons tagħhom inbidel minn PR għal CR urew żmien medjan ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni sinifikament itwal (986 jum) meta mqabbel ma’ dawk il-pazjent li baqgħu f’PR (żmien medjan ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni ta’ 460 jum, p=0.0004). B’kollox, 87% tal-pazjenti kienu f’CR(u); 76% f’CR u 11% f’Cru.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

F’pazjenti li ngħataw infużjonijiet fil-vini ta’ rituximab 250 mg/m2 segwiti minn injezzjonijiet fil-vini ta’ 15 MBq/kg ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y], il-half-life effettiva medjana fis-serum ta’ ibritumomab tiuxetan [90Y] kienet ta’ 28 siegħa.

Peress li 90Y jifforma kumpless stabbli ma’ ibritumomab tiuxetan, il-bijodistribuzzjoni tar-radju- tikketta hija l-istess bħal dik ta’ l-antikorp. Irridazzjoni mill-partiċelli beta mormija minn 90Y isseħħ f’raġġ ta’ 5 mm madwar l-isotopu.

Fi studji kliniċi, Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] wara kura minn qabel b’rituximab wassal għall-doża ta’ radjazzjoni sinifikanti għat-testikoli. Id-doża ta’ radjazzjoni lill-ovarji ma ġietx stabbilita. Hemm riskju potenzjali li Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] wara kura minn qabel b’rituximab jista’ jikkawża effetti tossiċi lill-organi riproduttivi ta’ l-irġiel u n-nisa (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku, ibbażat fuq studji dwar l-effett tossiku minn doża waħda u minn dożi ripetuti, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Id-doża ta’ radjazzjoni li tingħata lill-bniedem stmata minn studji dwar il-bijodistribuzzjoni fil-ġrieden b’ibritumomab tiuxetan radjutikkettjat b’[90Y]- jew b’[111In] bassret radjazzjoni aċċettabli għat-tessuti umani b’livelli ta’ radjazzjoni fl-għadam u fil-mudullun limitati. Il-kelant, tiuxetan jifforma kumpless stabbli mar-radju-isotopi yttrium-90 u indium-111 u hija mistennija degradazzjoni żgħira biss ikkawżata minn radjolisi.

L-istudji dwar l-effett tossiku minn doża waħda u minn dożi ripetuti tal-prodott mhux radjuattiv, li saru fuq xadini cynomolgus, ma ndikawx riskji oħra għajr il-fatt mistenni li n-numru ta’ċelluli B fid- demm jonqsu ħafna meta ibritumomab tiuxetan jingħata waħdu jew flimkien ma’ rituximab. Ma sarux studji dwar l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp.

Ma sarux studji dwar il-potenzjal mutaġeniku, u karċinoġeniku ta’ Zevalin. Minħabba l-espożizzjoni għal radjazzjoni jonizzanti li ġejja mill-prodott radjutikkettjat, wieħed għandu jikkunsidra r-riskju ta’ effett mutaġeniku u karċinoġeniku.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Kunjett ta’ Ibritumomab tiuxetan:

Sodium Chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

Kunjett ta’ sodium acetate:

Sodium acetate

Ilma għall-injezzjonijiet

Kunjett ta’ baffer għat-taħlita:

Disodium phosphate dodecahydrate

Soluzzjoni ta’ albumina umana

Hydrochloric acid, dilwit (għall-aġġustament tal-pH)

Pentetic acid

Potassium chloride

Potassium dihydrogen phosphate

Sodium chloride

Sodium hydroxide

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 12.

Ma kienu osservati l-ebda inkompatibilitajiet bejn Zevalin u settijiet ta’ l-infużjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

66 xahar.

Wara r-radjutikkettar, huwa rrakkomandat użu mmedjat. Stabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu kienet dimostrata għal 8 sigħat f’temperatura ta’ 2C - 8 C u jekk ikun protett mid-dawl.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2C – 8 C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjetti fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Il-ħażna ta’ sustanzi radjufarmaċewtiċi għandha tkun konformi mar-regolamenti nazzjonali dwar materjal radjuattiv.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali radjutikkettjat, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Zevalin huwa disponibbli bħala sett għall-preparazzjoni ta’ ibritumomab tiuxetan radjutikkettjat b’yttrium-90 (90Y).

Zevalin fih 1 minn kull wieħed minn dawn li ġejjin:

Kunjett ta’ ibritumomab tiuxetan: kunjett tal-ħġieġ tip I b’tapp tal-gomma (bromobutyl miksi bit- teflon) li fih soluzzjoni ta’ 2 ml.

Kunjett ta’ sodium acetate: kunjett tal-ħġieġ tip I b’tapp tal-gomma (bromobutyl miksi bit-teflon) li fih soluzzjoni ta’ 2 ml.

Kunjett tal-baffer għat-taħlita: kunjett tal-ħġieġ tip I b’tapp tal-gomma (bromobutyl miksi bit-teflon) li fih soluzzjoni ta’ 10 ml.

Kunjett fejn issir ir-reazzjoni: kunjett tal-ħġieġ tip I b’tapp tal-gomma (bromobutyl miksi bit-teflon).

Daqs tal-pakkett ta’ sett wieħed.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Twissija ġenerali

Sustanzi radjufarmaċewtiċi għandhom jiġu riċevuti, jintużaw u jingħataw biss minn persuni awtorizzati f’żoni kliniċi maħsuba apposta. Il-forniment, il-ħażna, l-użu, it-trasferiment u r-rimi tagħhom, huma suġġetti għar-regolamenti u/jew il-liċenzji xierqa tal-organizzazzjoni uffiċjali kompetenti.

Sustanzi radjufarmaċewtiċi għandhom jiġu ppreparati b’tali mod li jissodisfa kemm is-sigurtà tar- radjazzjoni kif ukoll ir-rekwiżiti tal-kwalità farmaċewtika. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet asettiċi xierqa.

Il-kontenut tal-kitt hu intenzjonat biss għall-użu fil-preparazzjoni ta’ yttrium-90 radjutikkettat ibritumomab u m’għandux jingħata direttament lill-pazjent mingħajr ma l-ewwel issirlu l-proċedura preparattiva.

Għal istruzzjonijiet dwar il-preparazzjoni extemporanja tal-prodott mediċinali qabel l-għoti, ara sezzjoni 12.

Jekk fi kwalunkwe ħin tal-preparazzjoni ta’ dan il-prodott, l-integrità tal-kontenituri tiġi kompromessa, dan m’għandux jintuża.

Il-proċeduri tal-għoti għandhom jitwettqu b’tali mod li jimminimizzaw ir-riskju ta’ kontaminazzjoni tal-prodott mediċinali u l-irradjazzjoni tal-operaturi. Protezzjoni adegwata hi obbligatorja.

Il-kontenut tal-kitt qabel il-preparazzjoni ekstemporarja mhuwiex radjuattiv. Madankollu, wara li Yttrium-90 jiżdied, protezzjoni adegwata tal-preparazzjoni finali trid tinżamm.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Materjali kontaminati għandhom jintremew bħala skart radjuattiv permezz tal-metodu awtorizzat.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Spectrum Pharmaceuticals B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

L-Olanda

8.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/264/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 ta’ Jannar 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta’ Jannar, 2009

10 DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

11.DOŻIMETRIJA

Yttrium-90 jiddegrada billi jarmi partiċelli beta ta’ enerġija qawwija, li għandhom half-life fiżika ta’ 64.1 siegħa (2.67 ġranet). Il-prodott tad-deġenerazzjoni radjuattiva huwa zirconium-90 stabbli. Id- distanza ta’ emissjoni ta’ partiċelli B( 90) minn yttrium-90 fit-tessuti tal-ġisem hija ta’ 5 mm.

Analiżi tad-doża ta’ radjazzjoni assorbita stmata saret permezz ta’ mmaġini kwantitattivi bl-użu ta’

Zevalin radjutikkettjat b’[111IN] li jarmi raġġi gamma, bil-ġbir ta’ kampjuni tad-demm u bl-użu tal- programm tal-kompjuter MIRDOSE3. Id-doża li tintuża biex toħloq immaġini ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[111IN] ingħatat eżatt wara l-infużjoni ta’ rituximab 250 mg/m2 sabiex inaqqas ħafna l- għadd ta’ċelluli periferali li għandhom l-antiġen CD20+ u biex itejjeb il-bijodistribuzzjoni. Wara l- għoti ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[111IN], ittieħdu scans tal-ġisem kollu fi tmien ħinijiet differenti, b’hekk inġabru immaġini kemm ta’ quddiem kif ukoll ta’ wara tal-ġisem. Kampjuni ta’ demm li ttieħdu fi tmien ħinijiet differenti, ġew analizzati biex jindikaw kemm il-mediċina radjuattiva ddum fil-mudullun l-aħmar.

Imsejsa fuq l-istudji tad-dożimetrija b’Zevalin radjutikkettjat b’[111IN], l-istima tad-dożimetrija tar- radjazzjoni f’organi ndividwali wara l-għoti ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] f’attività ta’ 15MBq/kg u 11MBq/kg, kienet ikkalkulata skond il-Medical Internal Radiation Dosimetry (MIRD) (Tabella 3). Id-dożi stimati tar-radjazzjoni assorbita minn organi normali tal-ġisem kienu ħafna anqas mill-ogħla livell ta’ radjazzjoni li hu meqjus bħala mhux perikoluż. Studji tad-doża tar-radjazzjoni fil-ġisem ta’ kull pazjent ma bassrux l-effett tossiku ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y].

Tabella 3

Stima tad-Dożi ta’ Radjazzjoni Assorbita wara li ngħata Zevalin radjutikkettjat b’[90Y]

Organu

[90Y]-Zevalin mGy/MBq

 

Medjan

Firxa

Milsa1

9.4

1.8 -20.0

Fwied1

4.8

2.9 -8.1

Kisja tal-musrana l-kbira ta’ isfel1

4.7

3.1 -8.2

Kisja tal-musrana l-kbira ta’ fuq1

3.6

2.0 -6.7

Kisja tal-Qalb1

2.9

1.5 – 3.2

Pulmun1

2.0

1.2 –3.4

Testikoli1

1.5

1.0 - 4.3

Musrana ż-żgħira1

1.4

0.8 – 2.1

Mudullun aħmar2

1.3

0.6 – 1.8

Kisja tal-bużżieqa ta’ l-awrina3

0.9

0.7 – 1.3

L-uċuħ tal-għadam2

0.9

0.5 – 1.2

Ovarji3

0.4

0.3 – 0.5

Utru3

0.4

0.3 – 0.5

Adrenali3

0.3

0.2 – 0.5

Moħħ3

0.3

0.2 – 0.5

Sider3

0.3

0.2 – 0.5

Kisja tal-marrara3

0.3

0.2 – 0.5

Muskoli3

0.3

0.2 – 0.5

Frixa3

0.3

0.2 – 0.5

Ġilda3

0.3

0.2 – 0.5

Stonku3

0.3

0.2 – 0.5

Timu3

0.3

0.2 – 0.5

Tirojde3

0.3

0.2 – 0.5

Kliewi1

0.1

0.0 – 0.3

Ġisem kollu3

0.5

0.4 – 0.7

1Parti mill-organu ta’ interess

2Parti mis-sakrum ta’ interess

3Parti mill-ġisem sħiħ ta’ interess

12.STRUZZJONIJIET GĦALL-PREPARAZZJONI TA’ PRODOTTI RADJUFARMAĊEWTIĊI

Aqra l-istruzzjonijiet kollha b’attenzjoni qabel tibda l-proċedura ta’ preparazzjoni.

Għandha tintuża teknika asettika u jittieħdu prekawzjonijiet xierqa għall-immaniġġjar ta’ materjali radjuattivi.

Għandhom jintużaw ingwanti li ma jgħaddix l-ilma minnhom waqt il-preparazzjoni u meta jsiru l- provi li jistabilixxu l-purità radjukimika ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y].

Metalli ndividwali*

Għandha tittieħed prekawzjoni ta’ protezzjoni mir-radjazzjoni skont ir-regolamenti lokali, peress li l- għoti ta’ radjufarmaċewtiċi joħloq riskji għall-persuni oħra minn radjazzjoni esterna jew kontaminazzjoni minn tixrid ta’ awrina, rimettar, etc..

Karatteristiċi ta’ yttrium-90

Huma rrakkomandati l-karatteristiċi minimi ta’ yttrium-90 li ġejjin:

Konċentrazzjoni radjuattiva fil-ħin ta’ l-użu

1.67 sa 3.34 GBq/ml

Total ta’ attività li tista’ tingħata fil-ħin ta’ l-użu

1.49 GBq li jikkorrispondi għal 0.44 ml

 

sa 0.89ml ta’ soluzzjoni ta’ yttrium-90

Konċentrazzjoni ta’ HCl

0.035-0.045 M

Identifikazzjoni ta’ chloride

Pożittiva

Identifikazzjoni ta’ Yttrium

Pożittiva

Purità radjukimika tas-soluzzjoni ta’ chloride ta’

95% ta’ yttrium-90 joniku ħieles

yttrium-90

 

Endotossini tal-batterji

150 EU/ml

Sterilità

Ma jikber xejn

Purità radjunuklidika tal-kontenut ta’ strontium-90

0.74 MBq strontium-90 / 37 GBq

 

yttrium-90

Impuritajiet metalliċi

 

Total ta’ metalli*

50 ppm

10 ppm minn kull wieħed

*Il-metalli li huma inklużi għandhom ikunu ibbażati fuq il-proċess speċifiku ta’ manifattura. Kontroll ta’ dawn il-metalli jista’ jsir jew matul il-proċess ta’ validazzjoni jew mit-testijiet li jsiru qabel ma l- prodott jitqiegħed fis-suq.

Testijiet oħra li jistgħu jkunu meħtieġa għall-aċċertamenti qabel ma l-prodott jiġi meqjus tajjeb biex jintuża.

Impuritajiet speċifiċi għall-proċess:

 

Total ta’ faħam organiku (eż. Kelanti organiċi)

Inqas mill-limitu ta’ kwantifikazzjoni*

Residwi tal-proċess (eż. ammonia, nitrate)

Inqas mill-limitu ta’ kwantifikazzjoni*

Total ta’ l-impuritajiet Alpha

Inqas mill-limitu ta’ kwantifikazzjoni*

Total ta’ l-impuritajiet Beta oħra (mhux dawk ta’

Inqas mill-limitu ta’ kwantifikazzjoni*

Strontium-90)

 

Total ta’ impuritajiet Gamma

Inqas mill-limitu ta’ kwantifikazzjoni*

* dawn iridu jiġu inklużi bħala provi li jsiru qabel ma l-prodott ikun jista’ jitqassam fis-suq jew jiġu kkontrollati meta l-proċess jiġi validat jekk il-limitu jkun ogħla minn dak ta’ kwantifikazzjoni.

Istruzzjonijiet kif tagħmel ir-radjutikkettar ta’ Zevalin b’yttrium-90

Għall-preparazzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] għandu jintuża chloride ta’ yttrium-90 tal- kwalità speċifikata fuq li jkun sterilizzat u mingħajr piroġeni.

Qabel ir-radjutikkettjar, oħroġ is-sett kiesaħ ta’ Zevalin mill-friġġ u stenna sakemm jilħaq temperatura tal-kamra, 25ºC.

Naddaf it-tapp tal-gomma ta’ kull kunjett tas-sett li tkun ħriġt mill-friġġ u tal-kunjett ta’ yttrium-90 b’biċċa mxarba bl-alkoħol u ħallihom jinxfu.

Poġġi l-kunjett fejn issir ir-reazzjoni tas-sett kiesaħ ta’ Zevalin wara lqugħ ta’ protezzjoni addattat, biex wieħed jista’ jiftħu (plastik magħluq fiċ-ċomb)

L-Ewwel Stadju: Itrasferixxi s-soluzzjoni ta’ sodium acetate fil-kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni

Permezz ta’ siringa sterili ta’ 1 ml itrasferixxi is-soluzzjoni ta’ sodium acetate ġol-kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni. Il-volum ta’ soluzzjoni ta’ sodium acetate miżjud huwa ekwivalenti għal 1.2 drabi l- volum ta’ chloride ta’ yttrium-90 li se jiġi trasferit fit-tieni stadju.

It-Tieni Stadju: Itrasferixxi il-chloride ta’ yttrium-90 ġol-kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni

Ittrasferixxi b’mod asettiku 1500 MBq ta’ chloride ta’ yttrium-90 b’siringa sterili ta’1 ml ġol-kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni li jkun fiha s-soluzzjoni ta’ sodium acetate li tkun ġiet ittrasferita fl-ewwel stadju. Ħawwad kompletament billi tiksi l-wiċċ ta’ ġewwa kollu tal-kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni.

Ħawwad billi tqalleb ta’ taħt fuq, u billi tirrombla l-kontenitur, evita li tagħmel r-ragħwa u li tħawwad bil-qawwi.

It-Tielet Stadju: Itrasferixxi is-soluzzjoni ta’ ibritumomab tiuxetan ġol-kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni

Bl-użu ta’ siringa sterili ta’ 2-3 ml ittrasferixxi 1.3 ml ta’ soluzzjoni ta’ ibritumomab tiuxetan ġol- kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni. Ħawwad kompletament billi tiksi l-wiċċ ta’ ġewwa kollu tal-kunjett fejn se ssir ir-reazzjoni. Ħawwad billi tqalleb ta’ taħt fuq, u billi tirrombla l-kontenitur, evita li tagħmel r-ragħwa u li tħawwad bil-qawwi.

Inkuba s-soluzzjoni ta’ chloride ta’ yttrium-90/aċetat/ibritumomab tiuxetan f’temperatura tal-kamra għal ħames minuti. Perijodu ta’ radjutikkettar ta’ aktar minn 6 minuti jew iqsar minn 4 minuti jirriżulta f’inkorporazzjoni inadekwata ta’ radjuattività.

Ir-Raba’ Stadju: Żid il-baffer tat-taħlita fil-kunjett fejn issir ir-reazzjoni

Bl-użu ta’ siringa ta’ 10 ml li għandha labra ħoxna (18-20 G), tella’ l-baffer tat-taħlita li jirriżulta f’volum totali kkombinat ta’ 10 ml.

Wara l-perijodu ta’ inkubazzjoni ta’ 5 minuti, mill-kunjett fejn issir ir-reazzjoni iġbed l-istess volum ta’ arja daqs l-ammont ta’ baffer għat-taħlita li għandu jiżdied biex tinnormalizza l-pressjoni u minnufih wara dan żid bil-mod il-baffer tat-taħlita mal-ġenb tal-kunjett fejn issir ir-reazzjoni biex twaqqaf l-inkubazzjoni. Tagħmilx rawgħa, tħawwadx, u ċċaqlaqx is-soluzzjoni.

Il-Ħames Stadju : Ittestja s-soluzzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] għar-radjuattività speċifika tiegħu

Il-purità radjukimika tat-taħlita radjutikkettjata tapplika biss jekk aktar minn 95% ta’ yttrium-90 jiġi inkorporat fl-antikorp monoklonali.

Qabel tingħata l-mediċina lill-pazjent, il-persentaġġ ta’ radju-inkorporazzjoni ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] ippreparat għandha tiġi analizzata skond il-proċedura mniżżla taħt.

Attenzjoni: Id-doża għal kull pazjent m’għandiex taqbes 1200 MBq.

Struzzjonijiet biex jiġi stabbilit il-persentaġġ ta’ radju-inkorporazzjoni.

L-analiżi tar-radju-inkorporazzjoni għall-purità radjukimika issir permezz ta’ Kromatografija Instantanja ta’ Saff Irqieq (Instant Thin Layer Chromatography (ITLC)) u għandha issir skond il- proċedura li ġejja.

Materjali meħtieġa li ma jinstabux fil-sett ta’ Zevalin:

-Reċipjent fejn se tiġi żviluppata l-kromatografija.

-Fażi mobbli: soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) li ma fihiex batterjostatiċi.

-Strippi għall-ITLC (eż. ITLC TEC-Control Chromatography Strips, Biodex, Shirley, New York, USA, Oġġett Numru 150-772 jew ekwivalenti, qisien: madwar 0.5-1 ċm x 6 ċm)

-Kunjetti ta’ xintillazzjoni

-Taħlita likwida ta’ xintillazzjoni (eż. Ultima Gold, Numru tal-katologu 6013329, Packard Instruments, USA jew ekwivalenti).

Proċedura ta’ analiżi:

1)Żid madwar 0.8 ml ta’ soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride ġo reċipjent fejn se jsir l- iżvilupp, u aċċerta li l-likwidu ma jmissx mal-marka ta’ l-oriġini ta’ 1.4 cm fuq l-istrippa tal-ITLC.

2)Bl-użu ta’ siringa ta’ l-insulina ta’ 1 ml b’labra ta’ 25 sa 26 G, poġġi qatra li taqa’ waħeda (7-10 µl) ta’ Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] fuq il-marka ta’ l-oriġini ta’ l-istrippa ta’ l-ITLC. Immarka strippa waħda kull darba u rrepeti tliet strippi ta’ ITLC. Jista’ jkun hemm bżonn li l-prodott jiġi dilwit (1:100) qabel ma jiġi applikat Zevalin radjutikkettjat b’[90Y] fuq l-istrippa ta’ l-ITLC.

3)Qiegħed l-istrippa ta’ l-ITLC fir-reċipjent ta’ l-iżvilupp u ħalli s-solvent jitla’ ’l fuq mill-marka ta’

5.4 cm.

4)Neħħi l-istrippa ta’ l-ITLC u aqsamha minn nofs, mil-linja ta’ qtugħ ta’ 3.5 cm. Qiegħed kull nofs ġewwa kunjetti separati tax-xintillazzjoni fejn irid jiġi miżjud 5 ml tas-soluzzjoni ta’ LSC (eż. Ultima Gold, Numru tal-katologu 6013329, Packard Instruments, USA jew ekwivalenti). Kejjel kull kunjett

ġo kontatur xieraq tal-partiċelli beta, jew ġo kontatur xieraq għal minuta (CPM), irrekordja l-partiċelli beta netti meħlusa f’minuta, wara li tkun naqqast l-ammont ta’ radjazzjoni fl-isfond.

5)Ikkalkula l-medja ta’ Purità Radjukimika (RCP) hekk:

6) Persentaġġ (%) medju ta’ RCP =

nett CPM minn nofs l-isfel × 100

 

nett CPM minn-nofs ’l fuq + nett CPM minn nofs ’l isfel

7.) Jekk il-medja tal-purità radjukimika hija inqas minn 95%, il-preparazzjoni m’għandhiex tingħata.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati