Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zevalin (ibritumomab tiuxetan) – Tikkettar - V10XX02

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZevalin
Kodiċi ATCV10XX02
Sustanzaibritumomab tiuxetan
ManifatturSpectrum Pharmaceuticals B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zevalin 1.6 mg/ml

sett għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċi għall-infużjoni

Ibritumomab tiuxetan [90Y]

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 3.2 mg ibritumomab tiuxetan* li għandu jiġi dilwit f’2 ml ta’ soluzzjoni (1.6 mg kull ml).

* antikorp rikombinanti monoklonali IgG1 mill-ġrieden magħmul permezz ta’ teknoloġija tad-DNA f’linja ta’ ċelluli meħudin mill-ovarju tal-ħamster ċiniż (CHO) u mwaħħal mas-sustanza kelanti MX- DTPA.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Kunjett ta’ ibritumomab tiuxetan:

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

Kunjett ta’ sodium acetate:

Sodium acetate

Ilma għall-injezzjonijiet

Kunjett ta’ baffer għat-taħlita:

Soluzzjoni ta’ albumina umana

Sodium chloride

Disodium phosphate dodecahydrate

Sodium hydroxide

Potassium dihydrogen phosphate

Potassium chloride

Pentetic acid

Hydrochloric acid, dilwit

Ilma għall-injezzjonijiet

Jekk jogħġbok ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sett għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċi għall-infużjoni.

Kunjett wieħed ta’ ibritumimab tiuxetan.

2 ml ta’ soluzzjoni ta’ sodium acetate

10 ml ta’ baffer għat-taħlita

Kunjett vojt fejn issir ir-reazzjoni (10 ml)

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għandu jingħata minn persuni awtorizzati biss.

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-radjutikkettar, huwa rrakkomandat użu mmedjat. Stabbiltà kimika u fiżita waqt l-użu kienet dimostrata għal 8 sigħat f’temperatura ta’ 2ºC -8ºC, u jekk ikun protett mid-dawl.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen il-kunjetti fil-kontenitur oriġinali biex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Materjali kontaminati għandhom jintremew bħala skart radjuattiv permezz tal-metodu awtorizzat.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Spectrum Pharmaceuticals B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, L-Olanda

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/264/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA’ SOLUZZJONI TA’ IBRITUMOMAB TIUXETAN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Sett ta’ Zevalin 1.6 mg/ml għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċiSoluzzjoni ta’ Ibritumomab tiuxetan

Infużjoni fil-vini, wara li jiġi ppreparat.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3.2 mg/2 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN KUNJETT TA’ SODIUM ACETATE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Sett ta’ Zevalin 1.6 mg/ml għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċi

Soluzzjoni ta’ sodium acetate

Infużjoni fil-vini, wara li jiġi ppreparat.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA’ SOLUZZJONI TA’ BAFFER GĦAT-TAĦLITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Sett ta’ Zevalin 1.6 mg/ml għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċi

Soluzzjoni ta’ baffer għat-taħlita

Infużjoni fil-vini, wara li jiġi ppreparat.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT FEJN ISSIR IR-REAZZJONI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Sett ta’ Zevalin 1.6 mg/ml għall-preparazzjonijiet radjufarmaċewtiċi

Kunjett fejn issir ir-reazzjoni

Infużjoni fil-vini, wara li jiġi ppreparat.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Vojt

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati