Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ziagen (abacavir) – Tikkettar - J05AF06

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZiagen
Kodiċi ATCJ05AF06
Sustanzaabacavir
ManifatturViiV Healthcare UK Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA - PILLOLI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ziagen 300 mg pilloli miksija b`rita

Abacavir

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b`rita fiha 300 mg abacavir (bħala sulfate)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 pillola miksija b’rita, mnaqqxa biex tkun tista’ taqsamhom

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-Alert Card li tinsab fuq ġewwa, fiha informazzjoni importanti dwar is-sigurtà tal- mediċina.

ATTENZJONI! F`kaz li jkollok xi sintomi ta` reazzjonijiet ta` sensittività eċċessiva, agħmel kuntatt mat-tabib IMMEDJATAMENT.

iġbed hawn(bl-Alert card li tinsab imwaħħla)

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f`temperatura ’l fuq minn 30 C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN

IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/112/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ziagen 300mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KLIEM FUQ IL-FOJL TAL-FOLJA TAL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ziagen 300 mg pilloli.

Abacavir

2 ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

4.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. OĦRAJN

KITBAUFUQ L-ALERT CARD

NAUĦA 1

IMPORTANTI - ALERT CARD PILLOLI ZIAGEN (abacavir) Żomm din il-card dejjem fuqek

Peress li Ziagen fih abacavir xi pazjenti li qegħdin jieħdu Ziagen jista’ jkollhom reazzjonijiet ta` sensittività eċċesiva (reazzjonijiet ta’ allerġija serja) li jistgħu jkunu ta` periklu li jitilfu

ħajjithom jekk titkompla l-kura b`Ziagen. STAQSI LIT-TABIB TIEGĦEK

IMMEDJATAMENT għall-parir biex tara jekk għandekx tieqaf tieħu Ziagen f’każ li :

1)ikollok raxx fuq il-ġilda JEW

2)ikollok wieħed jew aktar sintomi ta’ mill-anqas TNEJN minn dawn il-gruppi li ġejjin:

-deni

-qtugħ ta`nifs, uġigħ fil-griżmejn jew sogħla

-dardir jew rimettar jew dijarea jew uġigħ ta’ żaqq

-għeja severa jew ituk weġgħat jew jekk tħossok ma tiflaħx.

Jekk kont waqaft tieħu Ziagen minħabba din ir-reazzjoni, QATT M`GHANDEK TERĠA TIEĦU Ziagen jew xi mediċina li fiha abacavir (e.ż. Kivexa, Trizivir jew Triumeq), minħabba li fi ftit sigħat tista’ titbaxxilek il-pressjoni f’daqqa u tkun ta` periklu li titlef ħajjtek, jew tmut.

(ara fuq wara tal-card)

NAĦA 2

Għandek tgħid mill-ewwel lit-tabib tiegħek jekk taħseb li għandek xi reazzjoni severa ta` sensittività għal Ziagen. Ikteb id-dettalji tat-tabib tiegħek hawn taħt:

ISEM TAT-TABIB:..............................……Tel...................………………………

Jekk it-tabib tiegħek ma jkunx dispost, għandek tfittex għajnuna medika oħra immedjatament (e.z. id-dipartiment ta` l-emergenza fl-eqreb sptar).

Għal informazzjoni ġenerali fuq Ziagen, kellem lil GlaxoSmithKline….Tel ……………

(hawnhekk tniżżel l-isem tal-Kumpanija lokali u n-numru tat-telefon).

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

PAKKETT TA’ BARRA – SOLUZZJONI ORALI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ziagen 20 mg/ml soluzzjoni orali

Abacavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml ta’ soluzzjoni orali fih 20 mg ta’ abacavir (bħala sulfate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih fost l-oħrajn: sorbitol (340 mg/ml, E420), methyl parahydroxybenzoate (E218) u propyl parahydroxybenzoate (E216). Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

240 ml soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI OĦRA, HEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-Alert Card li tinsab fuq ġewwa, fiha informazzjoni importanti dwar is-sigurtà tal- mediċina.

ATTENZJONI! F`kaz li tinnota xi sintomi ta` reazzjonijiet ta`sensittività eċċessiva, agħmel kuntatt mat-tabib IMMEDJATAMENT.

iġbed hawn(bl-Alert card li tinsab imwaħħla)

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f`temperatura ’l fuq minn 30 C

Armi wara xaharejn minn meta tkun ftaħt il-pakkett

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/112/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ziagen 20mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN - SOLUZZJONI ORALI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ziagen 20 mg/ml soluzzjoni orali

Abacavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml ta’ soluzzjoni orali fih 20 mg ta’ abacavir (bħala sulfate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih fost l-oħrajn: sorbitol (340 mg/ml, E420), methyl parahydroxybenzoate (E218) u propyl parahydroxybenzoate (E216). Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

240 ml soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f`temperatura ’l fuq minn 30 C

Armi wara xahrejn minn meta tkun ftaħt il-pakkett

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/112/002

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT>

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

KITBA FUQ L-ALERT CARD

NAĦA 1

IMPORTANTI - ALERT CARD ZIAGEN (abacavir) soluzzjoni orali Żomm din il-card dejjem fuqek

Peress li Ziagen fih abacavir xi pazjenti li qegħdin jieħdu Ziagen jista jkollhom reazzjonijiet ta` sensittività eċċesiva (reazzjonijiet ta’ allerġija serja) li jistgħu jkunu ta` periklu li jitilfu

ħajjithom jekk titkompla l-kura b`Ziagen. STAQSI LIT-TABIB TIEGĦEK

IMMEDJATAMENT għall-parir biex tara jekk għandekx tieqaf tieħu Ziagen f’każ li :

1)ikollok raxx fuq il-ġilda JEW

2)ikollok wieħed jew aktar sintomi ta’ mill-anqas TNEJN minn dawn il-gruppi li ġejjin:

-deni

-qtugħ ta`nifs, uġigħ fil-griżmejn jew sogħla

-dardir jew rimettar jew dijarrea jew uġigħ ta’ żaqq

-għeja severa jew ituk weġgġat jew jekk tħossok ma tiflaħx.

Jekk kont waqaft tieħu Ziagen minħabba din ir-reazzjoni, QATT M`GHANDEK TERĠA TIEĦU Ziagen jew xi mediċina li fiha abacavir (e.ż. Kivexa, Trizivir jew Triumeq), minħabba li fi ftit sigħat tista titbaxxilek il-pressjoni f’daqqa u tkun ta` periklu li titlef ħajjtek, jew tmut.

(ara fuq wara tal-card)

NAĦA 2

Għandek tgħid mill-ewwel lit-tabib tiegħek jekk taħseb li għandek xi reazzjoni severa ta` sensittività eċċessiva għal Ziagen. Ikteb id-dettalji tat-tabib tiegħek hawn taħt:

ISEM TAT-TABIB:

.......................……Tel...................……………………………………………..

Jekk it-tabib tiegħek ma jkunx dispost, għandek tfittex għajnuna medika oħra immedjatament (e.z. id-dipartiment ta` l-emergenza fl-eqreb sptar).

Għal informazzjoni ġenerali fuq Ziagen, kellem lil ……………….Tel …………… (hawnhekk tniżżel l-isem tal-Kumpanija lokali u n-numru tat-telefon).

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati