Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoely (nomegestrol acetate / estradiol) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - G03AA14

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZoely
Kodiċi ATCG03AA14
Sustanzanomegestrol acetate / estradiol
ManifatturTeva B.V.

A.MANIFATTURI RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifatturi responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Organon (Ireland) Ltd.

Drynam Road

Swords

Co. Dublin

L-Irlanda

Delpharm Lille S.A.S. Z.I. de Roubaix Est Rue de Toufflers 59390 Lys-Lez-Lannoy Franza

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Il-Polonja

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

L-Olanda

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

L-Olanda

Fuq il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott ikkonċernat.

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l- Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il- portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

  Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati. Kodiċi ATC: "G03AA14"

 • Ioa - G03AA14

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-Ġestjoni tar-Riskju (RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

Obbligu biex jitwettqu miżuri ta’ wara l-awtorizzazzjoni

Fiż-żmien stipulat, l-MAH għandu jwettaq il-miżuri ta’ hawn taħt:

Deskrizzjoni

Data

 

mistennija

Studju mhux intervenzjonali dwar is-sigurtà wara l-awtorizzazzjoni mhux

30 ta’ Ġunju

intervenzjonali (PASS):

Studju prospettiv ta’ osservazzjoni biex jistma b’mod partikolari r-riskju ta’

 

Każijiet tromboemboliċi fil-vini (VTE - Venous thromboembolic events) u ATE

 

f’dawk li jużaw nomegestrol/estradiol imqabbel ma’ riskju ta’ VTE f’dawk li

 

jużaw kontraċettivi kkombinati mill-ħalq li fihom levonorgestrel.

 

Jiġi sottomess ir-rapport finali tal-istudju

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Għajnuna
 • Get it on Google Play
 • Dwar
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati