Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic Acid Hospira (zoledronic acid monohydrate) – Tikkettar - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZoledronic Acid Hospira
Kodiċi ATCM05BA08
Sustanzazoledronic acid monohydrate
ManifatturHospira UK Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL KUNJETT BĦALA PAKKETT WIEĦED (LI JINKLUDI L-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni Zoledronic acid

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kunjett wieħed fih 4 mg zoledronic acid, (bħala monoidrat).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll mannitol, sodium citrate, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-injezzjoni 4 mg/5 ml

Kunjett wieħed ta’ 5 ml

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINĠĦATA

Użu għal ġol-vini wara d-dilwazzjoni.

Iddilwi qabel ma tuża

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

Stabbli għal 24 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2oC – 8oC wara d-dilwazzjoni.

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/800/001

EU/1/12/800/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml Konċentrat sterili

IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

Iddilwixxi qabel tuża

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL BORŻA BĦALA PAKKETT WIEĦED (LI JINKLUDI L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml soluzzjoni għall-infużjoni

Zoledronic acid

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Borża waħda fiha 4 mg zoledronic acid (bħala monoidrat).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll mannitol, sodium citrate, ilma għall-injezzjonijiet u sodium chloride.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-infużjoni

4 mg/100 ml(biex jidher fir-roundel)

Borża waħda li tingħata ġol-vina

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINĠĦATA

Użu għal ġol-vini biss.

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/800/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-BORŻA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml (biex jidher fir-roundel) soluzzjoni għall-infużjoni Zoledronic acid

Għal użu ġol-vina biss

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

(inkluż fit-test ta’ sezzjoni 1)

6. OĦRAJN

Hospira UK Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL BORŻA WAĦDA BĦALA PAKKETT WIEĦED (LI JINKLUDI L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml soluzzjoni għall-infużjoni

Zoledronic acid

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Borża waħda ta’ 100 ml fiha 5 mg zoledronic acid (bħala monoidrat).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, sodium citrate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-infużjoni

Borża waħda li tingħata ġol-vina

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINĠĦATA

Użu għal ġol-vini biss.

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

Wara li jinfetaħ: 24 siegħa f’temperatura ta’ 2oC – 8oC.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/800/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

l-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-BORŻA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml (biex jidher fir-roundel) soluzzjoni għall-infużjoni Zoledronic acid

Għal użu ġol-vina biss

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

(inkluż fit-test ta’ sezzjoni 1)

6. OĦRAJN

Hospira UK Limited

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati