Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic Acid Hospira (zoledronic acid monohydrate) – Fuljett ta’ tagħrif - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZoledronic Acid Hospira
Kodiċi ATCM05BA08
Sustanzazoledronic acid monohydrate
ManifatturHospira UK Limited

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Zoledronic acid Hospira 4 mg/5 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Zoledronic acid

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel ma tingħata din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

-Jekk ikollok xi effetti sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1.X’inhu Zoledronic Acid Hospira u għal xiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira

3.Kif għandu jingħata Zoledronic Acid Hospira

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Zoledronic Acid Hospira

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X’inhu Zoledronic Acid Hospira u għal xiex jintuża

Is-sustanza attiva f’Zoledronic Acid Hospira hija zoledronic acid li jagħmel parti minn grupp ta’ sustanzi li jissejħu bisphosphonates. Zoledronic acid jaħdem billi jeħel mal-għadam u jnaqqas ir-rata ta’ tibdil tal-għadam. Huwa jintuża:

Għall-prevenzjoni ta’ kumplikazzjonijiet tal-għadam, eż. ksur, f’pazjenti adulti b’metastasi tal-għadam (firxa tal-kanċer minn sit primarju għall-għadam).

Biex ibaxxi l-livell ta’ kalċju fid-demm f’pazjenti adulti fejn il-livell huwa għoli wisq kawża tal-preżenza ta’ tumur. It-tumuri jistgħu jgħaġġlu r-rata normali ta’ tibdil tal-għadam b’tali mod li jiżdied il-kalċju li jinħeles mill-għadam. Din il-kundizzjoni hija magħrufa bħala iperkalċimija kkaġunata minn tumuri (TIH –tumour-induced hyperglycaemia).

2.X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira

Segwi bil-galbu l-istruzzjonijiet kollha li tak it-tabib tiegħek.

It-tabib tiegħek se jagħmillek testijiet tad-demm qabel ma inti tibda il-kura b’Zoledronic Acid Hospira u se jiċċekkja r-rispons tiegħek għall-kura b’mod regolari kull tant żmien.

M’għandekx tingħata Zoledronic acid Hospira:

-jekk int allerġiku għal zoledronic acid, xi bisphosphonate (il-grupp ta’ sustanzi li zoledronic acid jagħmel parti minnu) ieħor, jew għal xi sustanzi oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis- sezzjoni 6).

-jekk inti qed tredda’.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira, kellem lit-tabib tiegħek

-jekk għandek jew qatt kellek problema fil-kliewi.

-jekk għandek jew qatt kellek uġigħ, nefħa jew tnemnim tax-xedaq, tħoss sensazzjoni ta’ toqol fix-xedaq jew tibda tiċċaqlaq xi sinna. It-tabib tiegħek jista’ jirrakkomanda li tagħmel eżaminazzjoni tas-snien qabel tibda trattament b’Zoledronic Acid Hospira.

-jekk inti qed tieħu kura fis-snien jew se jkollok tagħmel operazzjoni fis-snien, għid lid-dentist tiegħek li inti qed tiġi kkurat/a b’Zoledronic Acid Hospira u għarraf lit-tabib tiegħek dwar it- trattament fis-snien tiegħek.

Waqt it-trattament b’Zoledronic Acid Hospira, għandek iżżomm iġjene tajba fil-ħalq (inkluż billi taħsel snienek regolarment) u tagħmel check-ups tas-snien regolari.

Ikkuntattja lit-tabib u lid-dentist tiegħek minnufih jekk tesprjenza problemi b’ħalqek jew bi snienek, bħal snien li jibdew jinqalgħu, uġigħ jew nefħa, jew nuqqas ta’ fejqan ta’ feriti jew nixxija, hekk kif dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ kondizzjoni li tissejjaħ osteonekrożi tax-xedaq.

Pazjenti li qed jirċievu kimoterapija u/jew radjuterapija, li qed jieħdu sterojdi, li qed jagħmlu intervent kirurġiku fis-snien, li ma jirċevux kura dentali ta’ rutina, li għandhom mard fil-ħanek, li jpejpu, jew li kienu kkurati qabel b’bisphosphonate (użat biex jikkura jew jipprevjeni disturbi fl-għadam) jista’ jkollhom riskju akbar li jiżviluppaw osteonekrożi tax-xedaq.

Tnaqqis fil-livelli tal-kalċju fid-demm (ipokalċimija), li xi drabi jwassal għal bugħawwiġijiet fil- muskoli, ġilda xotta, sensazzjoni ta’ ħruq, kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’zoledronic acid. Taħbit irregolari tal-qalb (arritmija tal-qalb), aċċessjonijiet, spażmu u ġbid tal-muskoli għal għarrieda (tetanja) kienu rrappurtati kawża ta’ ipokalċimija qawwija. F’xi waqtieit l-ipokalċimija tista’ tkun ta’ theddida għall-ħajja. Jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik, kellem lit-tabib tiegħek minnufih. Jekk għandek ipokalċimija eżistenti minn qabel, din għandha tiġi kkoreġuta qabel tibda l-ewwel doża ta’ Zoledronic Acid Hospira. Inti se tingħata supplimenti adegwati ta’ kalċju u vitamina D.

Mediċini oħra u Zoledronic Acid Hospira

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, inklużi mediċini li qed tieħu mingħajr riċetta tat-tabib. Huwa importanti ħafna li inti tgħid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tieħu wkoll:

-Aminoglycosides (mediċini li jintużaw għall-kura ta’ infezzjonijiet severi), calcitonin (tip ta’ mediċina użata biex tikkura l-osteoporożi wara l-menopawsa u iperkalċimija), dijuretiċi loop (tip ta’ mediċina biex tikkura pressjoni għolja jew edima) jew mediċini oħra li jbaxxu l-kalċju, minħabba li meta jingħataw flimkien ma’ bisphosphonates jistgħu jniżżlu l-livell ta’ kalċju fid- demm għal wieħed baxx wisq.

-Thalidomide (mediċina użata għall-kura ta’ ċerti tipi ta’ kanċer tad-demm li jinvolvu l-għadam) jew xi mediċini oħra li jistgħu jagħmlulek ħsara fil-kliewi.

-Mediċini oħra li fihom ukoll zoledronic acid li jintuża biex tittratta l-osteoporożi u mard ieħor tal-għadam li mhux karċinoġenu jew kwalunkwe bisfosfonat ieħor, minħabba li l-effetti kkombinati ta’ dawn il-mediċini meħudin flimkien ma’ Zoledronic Acid Hospira mhumiex magħrufa.

-Mediċini għal kontra t-tkattir mill-ġdid tal-provvista ta’ demm (użati biex jittrattaw il-kanċer), minħabba li l-użu tagħhom flimkien ma’ Zoledronic Acid Hospira kien assoċjat ma’ żieda fir- riskju ta’ osteonekrożi tax-xedaq (ONJ-osteonecrosis of the jaw).

Pazjenti li għandhom 65 sena jew aktar

Zoledronic Acid Hospira jista’ jingħata lill-persuni li għandhom 65 sena jew aktar. M’hemm l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li għandhom jittieħdu xi prekawzjonijiet oħra.

Tfal u fl-adoloxxenti

Zoledronic Acid Hospira mhuwiex irrakkomandat sabiex jintuża f’adoloxxenti u tfal taħt it-18-il sena.

Tqala u treddigħ

M’għandekx tingħata Zoledronic acid Hospira jekk ħriġt tqila. Avża lit-tabib tiegħek jekk ħriġt tqila, jew taħseb li tista’ tkun ħriġt tqila.

M’għandekx tingħata Zoledronic Acid Hospira jekk qed tredda’.

Itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu xi mediċina waqt it-tqala jew meta tkun qed tredda’.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Kien hemm każijiet rari ħafna ta’ ħedla u ngħas bl-użu ta’ Zoledronic Acid Hospira. Għalhekk għandek toqgħod attent meta tkun qed issuq, tħaddem magni jew tagħmel xi attivitajiet oħra li jeħtieġu attenzjoni sħiħa.

Zoledronic Acid Hospira fih is-sodju

Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol ta’ sodju (23 mg) f’kull doża, i.e. essenzjalment hi “mingħajr sodju”.

3.Kif għandu jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Zoledronic Acid Hospira għandu jingħata biss minn professjonisti fil-kura tas-saħħa mħarrġa fl-għoti ta’ bisfosfonati ġol-vini, jiġifieri minn ġol- vina (li tista' tiġi rreferuta wkoll bħala amministrazzjoni 'IV')

-It-tabib tiegħek se jirrakkomandalek biex qabel kull darba li tingħata l-kura inti tixrob biżżejjed ilma sabiex tilqa’ kontra d-deidratazzjoni.

-Segwi sew l-istruzzjonijiet l-oħra kollha li jingħatawlek mit-tabib, mill-infermier jew mill-ispiżjar tiegħek.

Kemm jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Id-doża li tingħata s-soltu hija ta’ 4 mg.

-Jekk għandek problema tal-kliewi, it-tabib tiegħek ser jagħtik doża aktar baxxa skont il-gravità tal-problema fil-kliewi.

Kemm spiss jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Jekk qed tiġi kkurat għall-prevenzjoni ta’ kumplikatazzjonijiet fl-għadam minħabba l-metastasi fl-għadam, inti tingħata infużjoni waħda ta’ Zoledronic Acid Hospira kull tlieta sa erba’ ġimgħat.

-Jekk qed tiġi kkurat sabiex jitnaqqas l-ammont ta’ kalċju fid-demm tiegħek, normalment tingħata biss infużjoni waħda ta’ Zoledronic Acid Hospira.

Kif jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Zoledronic Acid Hospira jingħata bħala dripp (infużjoni) ġo vina li mill-anqas għandu jdum 15-il minuta u għandu jingħata bħala soluzzjoni waħda minn ġol-vina f’pajp ta’ infużjoni għalih.

Dawk il-pazjenti li l-livell ta’ kalċju fid-demm għadu mhuwiex għolji wisq għandhom jingħataw ukoll supplimenti tal-kalċju u vitamina D biex jittieħdu kuljum.

Jekk tingħata aktar Zoledronic Acid Hospira milli suppost

Jekk ingħatajt dożi aktar għoljin minn dawk irrakkomandati għandek tinżamm taħt osservazzjoni b’attenzjoni mit-tabib tiegħek. Dan għaliex tista’ tiżviluppa anormalitajiet tal-elettroliti fis-serum (eż. livelli anormali ta’ calcium, phosphorous u magnesium) u/jew bidliet fil-funzjoni tal-kliewi, li jinkludu insuffiċjenza severa tal-kliewi. Jekk il-livell tal-kalċju tiegħek jaqa’ baxx wisq, jista’ jkollok bżonn tingħata suppliment tal-kalċju permezz ta’ infużjoni.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra Zoledronic Acid Hospira jista’ jikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd. L-effetti l-aktar komuni ta’ spiss ikunu ħfief u probabli jgħebu wara żmien qasir.

Kellem lit-tabib tiegħek minnufih rigward kwalunkwe effett sekondarju fost dawn li ġejjin:

Komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’10):

-Indeboliment sever tal-kliewi (li normalment jiġi stabbilit mit-tabib tiegħek permezz ta’ ċerti testijiet speċifiċi tad-demm).

-Livell baxx ta’ kalċju fid-demm.

Mhux komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’100)

-Uġigħ fil-ħalq, fis-snien u/jew fix-xedaq, nefħa jew selħiet li ma jfiqux fil-ħalq jew tnixxija fix- xedaq, tnemnin jew sensazzjoni ta’ toqol fix-xedaq, jew iċ-ċaqliq ta’ xi sinna. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadam fix-xedaq (osteonekrożi). Kellem lit-tabib jew lid-dentist tiegħek minnufih jekk tħoss sintomi bħal dawn waqt li qed tiġi kkurat b’Zoledronic Acid Hospira jew wara li twaqqaf il-kura.

-Ritmu irregolari tal-qalb (fibrillazzjoni tal-atrija) deher f’pazjenti li kienu qegħdin jingħataw zoledronic acid għall-osteoporożi ta’ wara l-menopawża. Fil-preżent għadu m’huwiex magħruf jekk zoledronic acid jikkawżawx dan ir-ritmu irregolari tal-qalb iżda għandek tirrapporta lit- tabib tiegħek jekk tħoss sintomi bħal dawn wara li tkun ingħatajt zoledronic acid.

-Reazzjonijiet avversi severi: qtugħ ta’ nifs, nefħa l-aktar fil-wiċċ u l-griżmejn.

Rari (tista’ taffettwa sa persuna 1 minn kull 1,000):

Bħala konsegwenza ta’ valuri baxxi tal-kalċju: taħbit irregolari tal-qalb (arritmija tal-qalb; kawża ta’ ipokalċimija).

Disturb tal-funzjoni tal-kliewi msejjaħ is-sindrome Fanconi (normalment se jkun iddeterminat mit-tabib tiegħek permezz ta’ ċerti testijiet tal-awrina).

Rari ħafna (tista’ taffettwa sa persuna 1 minn kull 10,000):

Bħala konsegwenza ta’ valuri baxxi tal-kalċju: aċċessjonijiet, titrix u tetanja (kawża ta’ ipokalċimija).

Kellem lit-tabib tiegħek jekk ikollok uġigħ fil-widna, tnixxija mill-widna, u/jew infezzjoni fil- widna. Dawn jistgu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadam tal-widna.

B’mod rari ħafna osteonekrożi kienet osservata li sseħħ ukoll f’għadam ieħor minbarra x-xedaq, speċjalment fil-ġenbejn jew fil-koxxa. Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok sintomi bħal bidu ġdid jew aggravar ta’ weġgħat, uġigħ jew ebusija waqt li tkun qed tiġi ttrattat b’Zoledronic Acid Hospira jew wara li twaqqaf it-trattament.

Avża lit-tabib tiegħek dwar xi waħda minn dawn l-effetti l-oħra mill-aktar fis possibli:

Komuni ħafna (li jista’ jaffettwa aktar minn persuna 1 f’10): - Livell baxx ta’ phosphate fid-demm (kif jidher fit-testijiet).

Komuni (li jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’10):

-Uġigħ ta’ ras u sindrome bħal tal-influwenza b’deni, għeja, debbulizza, ngħas, tkexkix ta’ bard u uġigħ fl-għadam, fil-ġogi u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma jkunx hemm bżonn kura speċifika għal dawn is-sintomi għax jitilqu fi żmien qasir (wara ftit sigħat jew ġranet).

-Reazzjonijiet gastrointestinali bħal dardir u remettar kif ukoll nuqqas ta’ aptit.

-Konġunktivite

-Livell baxx ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija).

Mhux komuni (li jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’100):

-Reazzjonijiet ta’ sensittiità eċċessiva.

-Pressjoni baxxa

-Uġigħ f’sidrek.

-Reazzjonijiet fil-ġilda (ħmura u nefħa) fis-sit tal-infużjoni, raxx, ħakk.

-Pressjoni għolja, qtugħ ta’ nifs, anzjetà, disturb fl-irqad, disturbi fit-togħma, tregħid, tingiż jew titrix fl-idejn jew fis-saqajn, dijarrea, stitikezza, uġigħ addominali, ħalq xott.

-Għadd baxx ta’ ċelluli bojod tad-demm u ta’ plejtlits tad-demm.

-Livell baxx ta’ magnesium u potassium fid-demm. It-tabib tiegħek se jissorvelja dan u se jieħu kwalunkwe miżuri meħtieġa.

-Żieda fil-piż.

-Żieda fl-għaraq.

-Ngħas.

-Vista mċajpra, dmugħ fl-għajnejn, sensittività tal-għajnejn għad-dawl.

-Kesħa f’daqqa bi sturdament, timxi zzappap jew kollass

-Diffikultà fit-teħid tan-nifs bi tħarħir jew sogħla.

-Urtikarja.

Rari (li jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’1,000):

-Qalb tħabbat bil-mod.

-Konfużjoni.

-B’mod rari jista’ jseħħ ksur mhux tas-soltu tal-għadam tal-koxxa b’mod partikolari f’pazjenti li jkunu qed jieħdu kura għall-osteoporożi għal tul ta’ żmien. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tħoss uġigħ, dgħufija jew skomdu fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa minħabba li dan jista’ jkun sinjal bikri li jista’ jkun hemm ksur fl-għadma tal-koxxa.

-Mard interstizzjali tal-pulmun (infjammazzjoni tat-tessut madwar il-boroż tal-arja fil-pulmun)

-Sintomi jixbhu lill-influwenza inkluż artrite u nefħa fil-ġogi.

-Ħmura u/jew nefħa fl-għajn li tkun bl-uġigħ.

Rari ħafna (li jista’ jaffettwa sa persuna 1 f’10 000):

-Ħass ħażin minħabba pressjoni baxxa.

-Uġigħ qawwi fl-għadam, fil-ġogi u/jew fil-muskoli, li xi kultant jikkawża diżabilità.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’ Appendiċi V. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il- mediċina.

5.Kif taħżen Zoledronic acid Hospira

It-tabib, l-infermier jew l-ispiżjar tiegħek jafu kif għandhom jaħżnu Zoledronic Acid Hospira kif suppost (ara sezzjoni 6).

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Zoledronic Acid Hospira

-Is-sustanza attiva f’Zoledronic Acid Hospira hi zoledronic acid. Kunjett wieħed fih 4 mg zoledronic acid, (bħala monoidrat).

-Is-sustanzi l-oħra huma: mannitol, sodium citrate, ilma għal injezzjonijiet.

Kif jidher Zoledronic Acid Hospira u l-kontenut tal-pakkett

Zoledronic Acid Hospira jiġi bħala konċentrat likwidu (magħruf bħala konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni’ jew ‘konċentrat sterili’) f’kunjett. Kunjett wieħed fih 4 mg zoledronic acid.

Kull pakkett fih kunjett wieħed b’konċentrat.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJIr-Renju Unit

Manifattur

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

L-Olanda

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Name: N.Karoullas

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

33, Artemidos avenue, 6025 Larnaca

 

Tel: 24656165/ Mob.: 99403969

 

Email: n.karoullas@ptc-ltd.com

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s.r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

(+351) 21 423 55 00

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Alvogen d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

 

Pfizer Italia Srl

 

Tel: +39 06 33 18 21

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Informazzjoni ddettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku

Kif tipprepara u tagħti Zoledronic Acid Hospira

-Biex tipprepara soluzzjoni għall-infużjoni ta’ 4 mg ta’ zoledronic acid, żid il-konċentrat ta’ Zoledronic Acid Hospira (5.0 ml) ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni ħielsa mill-kalċju jew minn soluzzjonijiet li jkun fihom divalent cations oħrajn. Jekk tkun meħtieġa doża aktar baxxa ta’ Zoledronic Acid Hospira, l-ewwel iġbed il-volum xieraq kif jidher hawn taħt u imbagħad erġa żidilha 100 ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni. Biex wieħed jevita inkompatibilitajiet, is-soluzzjoni ghall-infużjoni għandha tigi ddilwita b’ sodium chloride 9 mg/m; (0.9%) jew 5% w/v soluzzjoni ta’ glucose.

Tħallatx il-konċentrat ta’ Zoledronic Acid Hospira ma’ soluzzjonijiet li jkun fihom il-calcium jew soluzzjonijiet li jkun fihom divalent cations oħrajn, bħal ma hi s-soluzzjoni lactated Ringer.

Istruzzjonijiet biex tipprepara d-dożi meħtieġa ta’ Zoledronic acid Hospira:

Iġbed il-volum meħtieġ tas-soluzzjoni rrikostitwita (4 mg/5 ml), kif ġej:

-4.4 ml għal doża ta’ 3.5 mg

-4.1 ml għal doża ta’ 3.3 mg

-3.8 ml għal doża ta’ 3.0 mg

-Għal użu ta’ darba biss. Kwalunkwe soluzzjoni li ma tintużax għandha tintrema. Soluzzjoni ċara biss mingħajr frak u tibdil fil-kulur għandha tintuża. Wieħed għandu jsegwi t-tekniki asettiċi waqt it-tħejjija tal-infużjoni.

-Minn aspett mikrobijoloġiku, is-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita għandha tintuża minnufih. Jekk jogħġbok ara hawn taħt iż-żmien massimu ta’ ħażna waqt l-użu.

-Is-soluzzjoni ta’ zoledronic acid tingħata darba bħala infużjoni ġol-vini fuq medda ta’ 15-il minuta f’pajp għalih għall-infużjoni. L-istat ta’ idratazzjoni tal-pazjenti għandu jiġi assessjat qabel u wara li tingħata zoledronic acid, sabiex wieħed ikun ċert li l-pazjenti jkunu idratati kif jixraq.

-Fi studji li saru fuq il-boroż tal-polyvinylchloride, polyethylene u polypropylene ma deherx li kien hemm xi inkompatibbiltà b’zoledronic acid.

-Billi m’hemmx tagħrif fuq il-kompatibbiltà ta’ Zoledronic Acid Hospira ma’ sustanżi oħrajn li jingħataw ġol-vini, Zoledronic Acid Hospira m’għandu qatt jitħallat ma’ mediċini/sustanzi oħrajn u dejjem għandu jingħata minn ġo pajp għall-infużjoni separat.

Kif taħżen Zoledronic acid Hospira

-Żomm Zoledronic Acid Hospira fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

-Tużax Zoledronic Acid Hospira wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-pakkett

-Il-kunjetti mhux miftuħin ma jeħtieġu l-ebda kundizzjoni ta’ ħażna speċifika.

-Is-soluzzjoni għall-infużjoni ta’ Zoledronic Acid Hospira dilwita għandha tintuża minnufih sabiex jiġi evitat li jkun hemm kontaminazzjoni bil-mikrobi.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Zoledronic acid Hospira 4 mg/100 ml soluzzjoni għall-infużjoni

Zoledronic acid

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel ma tingħata din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

-Jekk ikollok xi effetti sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1.X’inhu Zoledronic Acid Hospira u għal xiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira

3.Kif għandu jingħata Zoledronic Acid Hospira

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Zoledronic Acid Hospira

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X’inhu Zoledronic Acid Hospira u għal xiex jintuża

Is-sustanza attiva f’Zoledronic Acid Hospira hija zoledronic acid li jagħmel parti minn grupp ta’ sustanzi li jissejħu bisphosphonates. Zoledronic acid jaħdem billi jeħel mal-għadam u jnaqqas ir-rata ta’ tibdil tal-għadam. Huwa jintuża:

Għall-prevenzjoni ta’ kumplikazzjonijiet tal-għadam, eż. ksur, f’pazjenti adulti b’metastasi tal-għadam (firxa tal-kanċer minn sit primarju għall-għadam).

Biex ibaxxi l-livell ta’ kalċju fid-demm f’pazjenti adulti fejn il-livell huwa għoli wisq kawża tal-preżenza ta’ tumur. It-tumuri jistgħu jgħaġġlu r-rata normali ta’ tibdil tal-għadam b’tali mod li jiżdied il-kalċju li jinħeles mill-għadam. Din il-kundizzjoni hija magħrufa bħala iperkalċimija kkaġunata minn tumuri (TIH-Tumour Induced Hyperglycaemia).

2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira

Segwi bil-galbu l-istruzzjonijiet kollha li tak it-tabib tiegħek.

It-tabib tiegħek se jagħmillek testijiet tad-demm qabel ma inti tibda l-kura b’Zoledronic Acid Hospira u se jiċċekkja r-rispons tiegħek għall-kura b’mod regolari kull tant żmien.

M’għandekx tingħata Zoledronic Acid Hospira:

-jekk int allerġiku għal zoledronic acid, xi bisphosphonate (il-grupp ta’ sustanzi li zoledronic acid jagħmel parti minnu) ieħor, jew għal xi sustanzi oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis- sezzjoni 6).

-jekk inti qed tredda’.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira, kellem lit-tabib tiegħek:

-jekk għandek jew qatt kellek problema fil-kliewi.

-jekk għandek jew qatt kellek uġigħ, nefħa jew tnemnim tax-xedaq, tħoss sensazzjoni ta’ toqol fix-xedaq jew tibda tiċċaqlaq xi sinna. It-tabib tiegħek jista’ jirrakkomanda li tagħmel eżaminazzjoni tas-snien qabel tibda trattament b’Zoledronic Acid Hospira.

-jekk inti qed tieħu kura fis-snien jew se jkollok tagħmel operazzjoni fis-snien, għid lid-dentist tiegħek li inti qed tiġi kkurat/a b’Zoledronic Acid Hospira u għarraf lit-tabib tiegħek dwar it- trattament fis-snien tiegħek.

Waqt it-trattament b’Zoledronic Acid Hospira, għandek iżżomm iġjene tajba fil-ħalq (inkluż billi taħsel snienek regolarment) u tagħmel check-ups tas-snien regolari.

Ikkuntattja lit-tabib u lid-dentist tiegħek minnufih jekk tesprjenza problemi b’ħalqek jew bi snienek, bħal snien li jibdew jinqalgħu, uġigħ jew nefħa, jew nuqqas ta’ fejqan ta’ feriti jew nixxija, hekk kif dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ kondizzjoni li tissejjaħ osteonekrożi tax-xedaq.

Pazjenti li qed jirċievu kimoterapija u/jew radjuterapija, li qed jieħdu sterojdi, li qed jagħmlu intervent kirurġiku fis-snien, li ma jirċevux kura dentali ta’ rutina, li għandhom mard fil-ħanek, li jpejpu, jew li kienu kkurati qabel b’bisphosphonate (użat biex jikkura jew jipprevjeni disturbi fl-għadam) jista’ jkollhom riskju akbar li jiżviluppaw osteonekrożi tax-xedaq.

Tnaqqis fil-livelli tal-kalċju fid-demm (ipokalċimija), li xi drabi jwassal għal bugħawwiġijiet fil- muskoli, ġilda xotta, sensazzjoni ta’ ħruq, kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’zoledronic acid. Taħbit irregolari tal-qalb (arritmija tal-qalb), aċċessjonijiet, spażmu u ġbid tal-muskoli għal għarrieda (tetanja) kienu rrappurtati kawża ta’ ipokalċimija qawwija. F’xi waqtieit l-ipokalċimija tista’ tkun ta’ theddida għall-ħajja. Jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik, kellem lit-tabib tiegħek minnufih. Jekk għandek ipokalċimija eżistenti minn qabel, din għandha tiġi kkoreġuta qabel tibda l-ewwel doża ta’ Zoledronic Acid Hospira. Inti se tingħata supplimenti adegwati ta’ kalċju u vitamina D.

Mediċini oħra u Zoledronic Acid Hospira

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, inklużi mediċini li qed tieħu mingħajr riċetta tat-tabib. Huwa importanti ħafna li inti tgħid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tieħu wkoll:

-Aminoglycosides (mediċini li jintużaw għall-kura ta’ infezzjonijiet severi), calcitonin (tip ta’ mediċina użata biex tikkura l-osteoporożi wara l-menopawsa u iperkalċimija), dijuretiċi loop (tip ta’ mediċina biex tikkura pressjoni għolja jew edima) jew mediċini oħra li jbaxxu l-kalċju, minħabba li meta jingħataw flimkien ma’ bisphosphonates jistgħu jniżżlu l-livell ta’ kalċju fid- demm għal wieħed baxx wisq.

-Thalidomide (mediċina użata għall-kura ta’ ċerti tipi ta’ kanċer tad-demm li jinvolvu l-għadam) jew xi mediċini oħra li jistgħu jagħmlulek ħsara fil-kliewi.

-Mediċini oħra li fihom ukoll zoledronic acid li jintuża biex jittrata l-osteoporożi u mard ieħor tal-għadam li mhux karċinoġenu jew kwalunkwe bisfosfonat ieħor, minħabba li l-effetti kkombinati ta’ dawn il-mediċini meħudin flimkien ma’ Zoledronic Acid Hospira mhumiex magħrufa.

-Mediċini għal kontra t-tkattir mill-ġdid tal-provvista ta’ demm (użati biex jittrattaw il-kanċer), minħabba li l-użu tagħhom flimkien ma’ Zoledronic Acid Hospira kien assoċjat ma’ żieda fir- riskju ta’ osteonekrożi tax-xedaq (ONJ-osteonecrosis of the jaw).

Pazjenti li għandhom 65 sena jew aktar

Zoledronic Acid Hospira għall-infużjoni jista’ jingħata lill-persuni li għandhom 65 sena jew aktar. M’hemm l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li għandhom jittieħdu xi prekawzjonijiet oħra.

Tfal u fl-adoloxxenti

Zoledronic Acid Hospira mhuwiex irrakkomandat sabiex jintuża f’adoloxxenti u tfal taħt it-18-il sena.

Tqala u treddigħ

M’għandekx tingħata Zoledronic Acid Hospira jekk ħriġt tqila. Avża lit-tabib tiegħek jekk ħriġt tqila, jew taħseb li tista’ tkun ħriġt tqila.

M’għandekx tingħata Zoledronic Acid Hospira jekk qed tredda’.

Itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu xi mediċina waqt it-tqala jew meta tkun qed tredda’.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Kien hemm każijiet rari ħafna ta’ ħedla u ngħas bl-użu ta’ Zoledronic Acid Hospira. Għalhekk għandek toqgħod attent meta tkun qed issuq, tħaddem magni jew tagħmel xi attivitajiet oħra li jeħtieġu attenzjoni sħiħa.

Zoledronic Acid Hospira fih is-sodju

Din il-mediċina fiha 16 mmol (jew 360 mg) ta’ sodju f’kull doża. Dan gandu jitqies minn pazjenti li qegdin fuq dieta ta’ sodju.

3. Kif għandu jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Zoledronic Acid Hospira għandu jingħata biss minn professjonisti fil-kura tas-saħħa mħarrġa fl-għoti ta’ bisfosfonati ġol-vini, jiġifieri minn ġol- vina (li tista' tiġi rreferuta wkoll bħala amministrazzjoni 'IV')

-It-tabib tiegħek se jirrakkomandalek biex qabel kull darba li tingħata l-kura inti tixrob biżżejjed ilma sabiex tilqa’ kontra d-deidratazzjoni.

-Segwi sew l-istruzzjonijiet l-oħra kollha li jingħatawlek mit-tabib, mill-infermier jew mill-ispiżjar tiegħek.

Kemm jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Id-doża li tingħata s-soltu hija ta’ 4 mg.

-Jekk għandek problema tal-kliewi, it-tabib tiegħek ser jagħtik doża aktar baxxa skont il-gravità tal-problema fil-kliewi.

Kemm spiss jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Jekk qed tiġi kkurat għall-prevenzjoni ta’ kumplikatazzjonijiet fl-għadam minħabba l-metastasi fl-għadam, inti tingħata infużjoni waħda ta’ Zoledronic Acid Hospira kull tlieta sa erba’ ġimgħat.

-Jekk qed tiġi kkurat sabiex jitnaqqas l-ammont ta’ kalċju fid-demm tiegħek, normalment tingħata biss infużjoni waħda ta’ Zoledronic Acid Hospira.

Kif jingħata Zoledronic Acid Hospira

-Zoledronic Acid Hospira jingħata bħala dripp (infużjoni) ġo vina li mill-anqas għandu jdum 15-il minuta u għandu jingħata bħala soluzzjoni waħda minn ġol-vina f’pajp tal-infużjonigħalih.

Dawk il-pazjenti li l-livelli ta’ kalċju fid-demm għadu mhumiex għoli wisq għandhom jingħataw ukoll supplimenti ta’ kalċju u vitamina D biex jittieħdu kuljum.

Jekk tingħata aktar Zoledronic Acid Hospira milli suppost

Jekk ingħatajt dożi aktar għoljin minn dawk irrakkomandati għandek tinżamm taħt osservazzjoni b’attenzjoni mit-tabib tiegħek. Dan għaliex tista’ tiżviluppa anormalitajiet tal-elettroliti fis-serum (eż. livelli anormali ta’ calcium, phosphorous u magnesium) u/jew bidliet fil-funzjoni tal-kliewi, inkluża insuffiċjenza severa tal-kliewi. Jekk il-livell tal-kalċju tiegħek jaqa’ baxx wisq, jista’ jkollok bżonn tingħata suppliment tal-kalċju permezz ta’ infużjoni.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra Zoledronic Acid Hospira jista’ jikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd. Dawk l-effetti l-aktar komuni ta’ spiss ikunu ħfief u probabli jgħebu wara żmien qasir.

Kellem lit-tabib tiegħek minnufih rigward kwalunkwe effett sekondarju fost dawn li ġejjin:

Komuni (li jaffettwa minn utent 1 sa 10 f’100):

-Indeboliment sever tal-kliewi (li normalment jiġi stabbilit mit-tabib tiegħek permezz ta’ ċerti testijiet speċifiċi tad-demm).

- Livell baxx ta’ kalċju fid-demm.

Mhux komuni (li jaffettwa minn utent 1 sa 10 f’1 000):

-Uġigħ fil-ħalq, fis-snien u/jew fix-xedaq, nefħa jew selħiet li ma jfiqux fil-ħalq jew tnixxija fix- xedaq, tnemnin jew sensazzjoni ta’ toqol fix-xedaq, jew iċ-ċaqliq ta’ xi sinna. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadam fix-xedaq (osteonekrożi). Kellem lit-tabib jew lid-dentist tiegħek minnufih jekk tħoss sintomi bħal dawn waqt li qed tiġi kkurat b’Zoledronic Acid Hospira jew wara li twaqqaf il-kura.

-Ritmu irregolari tal-qalb (fibrillazzjoni tal-atrija) deher f’pazjenti li kienu qegħdin jingħataw zoledronic acid għall-osteoporożi ta’ wara l-menopawża. Fil-preżent għadu m’huwiex magħruf jekk zoledronic acid jikkawżawx dan ir-ritmu irregolari tal-qalb iżda għandek tirrapporta lit-tabib tiegħek jekk tħoss sintomi bħal dawn wara li tkun ingħatajt zoledronic acid.

-Reazzjonijiet avversi severi: qtugħ ta’ nifs, nefħa l-aktar fil-wiċċ u l-griżmejn.

Rari (tista’ taffettwa sa persuna 1 minn kull 1,000):

Bħala konsegwenza ta’ valuri baxxi tal-kalċju: taħbit irregolari tal-qalb (arritmija tal-qalb; kawża ta’ ipokalċimija).

Rari ħafna (tista’ taffettwa sa persuna 1 minn kull 10,000):

Bħala konsegwenza ta’ valuri baxxi tal-kalċju: aċċessjonijiet, titrix u tetanja (kawża ta’ ipokalċimija).

Kellem lit-tabib tiegħek jekk ikollok uġigħ fil-widna, tnixxija mill-widna, u/jew infezzjoni fil- widna. Dawn jistgu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadam tal-widna.

B’mod rari ħafna osteonekrożi kienet osservata li sseħħ ukoll f’għadam ieħor minbarra x-xedaq, speċjalment fil-ġenbejn jew fil-koxxa. Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok sintomi bħal bidu ġdid jew aggravar ta’ weġgħat, uġigħ jew ebusija waqt li tkun qed tiġi ttrattat b’Zoledronic Acid Hospira jew wara li twaqqaf it-trattament.

Avża lit-tabib tiegħek dwar xi waħda minn dawn l-effetti l-oħra mill-aktar fis possibli:

Komuni ħafna (li jaffettwa aktar minn utent 1 f’10):

- Livell baxx ta’ phosphate fid-demm (kif jidher fit-testijiet).

Komuni (li jaffettwa minn utent 1 sa 10 f’100)::

-Uġigħ ta’ ras u sindrome bħal tal-influwenza b’deni, għeja, debbulizza, ngħas, tkexkix ta’ bard u uġigħ fl-għadam, fil-ġogi u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma jkunx hemm bżonn kura speċifika għal dawn is-sintomi għax jitilqu fi żmien qasir (wara ftit sigħat jew ġranet).

-Reazzjonijiet gastrointestinali bħal dardir u remettar kif ukoll nuqqas ta’ aptit.

-Konġuntivite

-Livell baxx ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija).

Mhux komuni (li jaffettwa minn utent 1 sa 10 f’1 000):

-Reazzjonijiet ta’ sensittiità eċċessiva.

-Pressjoni baxxa.

-Uġigħ f’sidrek.

-Reazzjonijiet fil-ġilda (ħmura u nefħa) fis-sit tal-infużjoni, raxx, ħakk.

-Pressjoni għolja, qtugħ ta’ nifs, anzjetà, disturb fl-irqad, disturbi fit-togħma, tregħid, tingiż jew titrix fl-idejn jew fis-saqajn, dijarrea, stitikezza, uġigħ addominali, ħalq xott.

-Għadd baxx ta’ ċelluli bojod tad-demm u ta’ plejtlits tad-demm.

-Livell baxx ta’ magnesium u potassium fid-demm. It-tabib tiegħek se jissorvelja dan u se jieħu kwalunkwe miżuri meħtieġa.

-Żieda fil-piż.

-Żieda fl-għaraq.

-Ngħas.

-Vista mċajpra, dmugħ fl-għajnejn, sensittività tal-għajnejn għad-dawl.

-Kesħa f’daqqa bi sturdament, timxi zzappap jew kollass.

-Diffikultà fit-teħid tan-nifs bi tħarħir jew sogħla.

- Urtikarja.

Rari (li jaffettwa utent 1 sa 10 f’10 000):

-Qalb tħabbat bil-mod.

-Konfużjoni.

-B’mod rari jista’ jseħħ ksur mhux tas-soltu tal-għadam tal-koxxa b’mod partikolari f’pazjenti li jkunu qed jieħdu kura għall-osteoporożi għal tul ta’ żmien. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tħoss uġigħ, dgħufija jew skomdu fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa minħabba li dan jista’ jkun sinjal bikri li jista’ jkun hemm ksur fl-għadma tal-koxxa.

-Mard interstizzjali tal-pulmun (infjammazzjoni tat-tessut madwar il-boroż tal-arja fil-pulmun)

-Sintomi jixbhu lill-influwenza inkluż artrite u nefħa fil-ġogi.

-Ħmura u/jew nefħa fl-għajn li tkun bl-uġigħ.

Rari ħafna (li jaffettwa inqas minn utent 1 f’10 000):

-Ħass ħażin minħabba pressjoni baxxa.

-Uġigħ qawwi fl-għadam, fil-ġogi u/jew fil-muskoli, li xi kultant jikkawża diżabilità.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’ Appendiċi V. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il- mediċina.

5.Kif taħżen Zoledronic Acid Hospira

It-tabib, l-infermier jew l-ispiżjar tiegħek jafu kif għandhom jaħżnu Zoledronic Acid Hospira kif suppost (ara sezzjoni 6).

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Zoledronic Acid Hospira

-Is-sustanza attiva f’Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml soluzzjoni għall-infużjoni hi zoledronic acid. Kull borża b’100 ml ta’ soluzzjoni fih 4 mg zoledronic acid (bħala monohydrate).

Millilitru wieħed ta’ soluzzjoni fih 0.04 mg zoledronic acid (bħala monohydrate).

-Is-sustanzi l-oħra huma: mannitol, sodium citrate, sodium chloride u ilma għal injezzjonijiet.

Kif jidher Zoledronic Acid Hospira u l-kontenuti tal-pakkett

Zoledronic Acid Hospira jiġi bħala soluzzjoni ċara u mingħajr kulur. Hu jiġi f’boroż tal-plastik ta’ 100 ml bħala soluzzjoni għall-infużjoni lesta biex tintuża. Kull pakkett fih 4 mg zoledronic acid.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

Manifattur

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

L-Olanda

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Name: N.Karoullas

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

33, Artemidos avenue, 6025 Larnaca

 

Tel: 24656165/ Mob.: 99403969

 

Email: n.karoullas@ptc-ltd.com

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s.r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

(+351) 21 423 55 00

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Alvogen d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Informazzjoni ddettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku

Kif tipprepara u tagħti Zoledronic Acid Hospira

-Zoledronic Acid Hospira 4 mg /100 ml soluzzjoni għall-infużjoni fih 4 mg zoledronic acid f’100 ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni sabiex jintuża minnufih f’pazjenti bil-funzjoni tal-kliewi normali

Sabiex jintuża darba biss. Kwalunkwe soluzzjoni li ma tintużax għandha tintrema. Soluzzjoni ċara biss mingħajr frak u tibdil fil-kulur għandha tintuża. Proċeduri asettiċi għandhom jintużaw waqt li tkun qed tiġi ppreparata l-infużjoni.

-Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża mill-ewwel. Jekk ma jintużax mill-ewwel, iż- żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbiltà ta’ min qed jużah u normalment m’għandhomx jaqbżu l-24 siegħa f’2°C - 8°C. Jekk tkessaħha, ħalli s- soluzzjoni mkessħa tilħaq it-temperatura tal-kamra qabel tagħtiha.

-Is-soluzzjoni ta’ zoledronic acid m’għandhiex tkun iddilwita aktar jew titħallat ma’ soluzzjonijiet oħrajn ta’ infużjoni. Tingħata darba bħala infużjoni ġol-vini fuq medda ta’ 15-il minuta f’pajp għalih għall-infużjoni. L-istat ta’ idratazzjoni tal-pazjenti għandu jiġi assessjat qabel u wara li tingħata zoledronic acid, sabiex wieħed ikun ċert li l-pazjenti jkunu idratati kif jixraq.

-Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml soluzzjoni għal infużjoni tista’ tintuża minnufih mingħajr il-ħtieġa ta' aktar tħejjija għall-pazjenti b’funzjoni tal-kliewi normali. F’pazjenti b’insuffiċjenza renali bejn ħafifa u moderata, għandhom jitħejjew dożi mnaqqsa kif imfisser hawn taħt.

-Sabiex jitħejjew id-dożi mnaqqsa għall-pazjenti bil-linja bażi CLcr ≤ 60 ml/min, irreferi għat- Tabella 1 hawn taħt. Neħħi l-volum tas-soluzzjoni Zoledronic Acid Hospira indikat mill-borża qabel ma tagħtiha.

It-tneħħija tal-kreatinina fil-

Neħħi l-ammont li ġej ta’

Doża aġġustata (mg zoledronic

linja bażi (ml/min)

Zoledronic Acid Hospira

acid)*

 

4mg/100 ml soluzzjoni għall-

 

 

infużjoni

 

50-60

12.0

3.5

40-49

18.0

3.3

30-39

25.0

3.0

* Id-dożi nħadmu skont l-AUC mixtieq ta’ 0.66(mg•hr/l) Cler = 75 ml/min). Id-dożi mnaqqsa għall- pazjenti b’insuffiċjenza renali mistennija jiksbu l-istess AUC bħal dak li deher f’pazjenti bit-tneħħija tal-kreatinina ta’ 75 ml/min.

-Fi studji li saru fuq il-boroż tal-polyvinylchloride, polyethylene u polypropylene ma deherx li kien hemm xi inkompatibbiltà b’zoledronic acid.

-Billi m’hemmx tagħrif fuq il-kompatibbiltà ta’ Zoledronic Acid Hospira ma’ sustanżi oħrajn li jingħataw ġol-vini, Zoledronic Acid Hospira m’għandu qatt jitħallat ma’ mediċini/sustanzi oħrajn u dejjem għandu jingħata minn ġo pajp għall-infużjoni separat.

Kif taħżen Zoledronic acid Hospira

-Żomm Zoledronic Acid Hospira fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

-Tużax Zoledronic Acid Hospira wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna wara EXP.

-Il-kunjetti mhux miftuħin ma jeħtieġu l-ebda kundizzjoni ta’ ħażna speċifika.

-Il-borża m’għandiex bżonn ta’ kundizzjonijiet ta’ ħażna speifiċi.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Zoledronic acid Hospira 5 mg/100 ml soluzzjoni għall-infużjoni

Zoledronic acid

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel ma tingħata din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

-Jekk ikollok xi effetti sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1.X’inhu Zoledronic Acid Hospira u għal xiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira

3.Kif għandek tieħu Zoledronic Acid Hospira

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Zoledronic Acid Hospira

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X’inhu Zoledronic Acid Hospira u għal xiex jintuża

Zoledronic Acid Hospira fih is-sustanza attiva zoledronic acid. Jagħmel parti minn grupp ta’ mediċini li jissejħu bisphosphonates u jintuża biex jikkura il-marda ta’ Paget tal-għadam fl- adulti.

Hija ħaġa normali li l-għadam jitneħħa u jinbidel b’materjal tal-għadam ġdid. Dan il-proċess jissejjaħ rimudellar. Fil-marda ta’ Paget, il-bini mill-ġdid tal-għadam huwa mgħaġġel wisq u għadam ġdid jifforma b’mod mhux ordinat, li jagħmlu aktar dgħajjef min-normali. Il-materjal tal-għadam li jifforma jkun dgħajjef aktar min-normal. Jekk il-marda ma tkunx ikkurata, l-għadam jista’ jisfigura ruħu u jibda jweġġa’, u jista’ jinqasam. Zoledronic Acid Hospira jaħdem billi jreġġa’ lura għan-normal il-proċess ta’ rimudellar tal-għadam, jiżgura l-formazzjoni ta’ għadam normali, b’hekk jagħti lura s-saħħa lill-għadam.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira

Segwi bil-galbu l-istruzzjonijiet kollha li tak it-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek qabel ma tingħata Zoledronic Acid Hospira.

M’għandekx tingħata Zoledronic Acid Hospira:

-jekk inti allerġiku għal zoledronic acid, bisphosphonates oħrajn jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

-jekk għandek ipokalċimija (din tfisser li l-livelli ta’ kalċju fid-demm tiegħek baxxi wisq).

-jekk għandek problemi severi fil-kliewi.

-jekk ħriġt tqila.

-jekk qed tredda’.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tingħata Zoledronic Acid Hospira:

-jekk qed tingħata kura b’mediċina oħra li fih biphosphonate, peress li l-effetti kombinati ta’ dawn il-mediċini flimkien ma’ Zoledronic Acid Hospira mhux magħruf. Dan jinkludi eż. Zometa jew Aclasta (mediċini li fihom zoledronic acid u huma użati biex jittrattaw l-istess marda jew mard tal-kanċer fl-għadam).

-jekk għandek problema fil-kliewi jew xi darba kellek problema fil-kliewi.

-jekk ma tistax tieħu kalċju kuljum bħala suppliment.

-jekk kellek xi glandoli tal-paratirojde f’għonqok imneħħija parzjalment jew għal kollox b’operazzjoni.

-jekk kellek xi partijiet mill-imsaren imneħħija.

Effett sekondarju msejjaħ osteonekrożi tax-xedaq (ONJ) (ħsara tal-għadam fix-xedaq) kien irrapportat fil-kuntest ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jingħataw kura b’zoledronic acid għall-osteoporożi. L-ONJ tista’ titfaċċa wkoll wara li jitwaqqaf it-trattament.

Huwa importanti li tipprova tipprevjeni l-ONJ milli tiżviluppa, minħabba li hija kundizzjoni li tikkawża ħafna uġigħ u li t-trattament għaliha tista’ tkun diffiċli. Sabiex tnaqqas ir-riskju li tiżviluppa osteonekrożi tax-xedaq, hemm xi prekawzjonijiet li għandek tieħu.

Qabel ma tingħata trattament b’Zoledronic Acid Hospira, għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermiera tiegħek jekk

-ikollok xi problemi b’ħalqek jew snienek, bħal nuqqas ta’ saħħa fis-snien, mard fil-ħanek jew jekk tkun qed tippjana li taqla’ xi snien;

-ma tmurx għal kura dentali ta’ rutina jew ilek żmien twil ma tmur għal check-up tas-snien;

-tpejjep (minħabba li dan jista’ jżid ir-riskju ta’ problemi fis-snien);

-preċedentement tkun ingħatajt trattament b’bisphosphonate (użat biex jikkura jew jipprevjeni disturbi fl-għadam);

-qed tieħu mediċini msejħa kortikosterojdi (bħal prednisolone jew dexamethasone)

-għandek kanċer.

It-tabib tiegħek jista’ jitolbok tagħmel eżaminazzjoni tas-snien qabel tibda trattament b’Zoledronic Acid Hospira.

Waqt it-trattament b’Zoledronic Acid Hospira, għandek iżżomm iġjene tajba fil-ħalq (inkluż billi taħsel snienek regolarment) u tagħmel check-ups tas-snien regolari. Jekk tilbes dentaturi, għandek tkun ċert li dawn jitwaħħlu kif suppost. Jekk qed tieħu trattament tas-snien jew wasalt biex tagħmel operazzjoni dentali (eż. qlugħ ta’ snien), għarraf lit-tabib tiegħek dwar it-trattament tas-snien li qed tieħu u għid lid-dentist tiegħek li qed tingħata trattament b’Zoledronic Acid Hospira. Ikkuntattja lit- tabib u lid-dentist tiegħek minnufih jekk tesprjenza problemi b’ħalqek jew bi snienek, bħal snien li jibdew jinqalgħu, uġigħ jew nefħa, jew nuqqas ta’ fejqan ta’ feriti jew nixxija, hekk kif dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ osteonekrożi tax-xedaq.

Test ta’ monitoraġġ

It-tabib tiegħek għandu jagħmel test tad-demm biex jiċċekkja kif qed jaħdmu l-kliewi (il-livell ta’ kreatinina) qabel kull doża ta’ Zoledronic Acid Hospira. Importanti li tixrob mill-inqas 2 tazzi fluwidu (bħal ilma), fi żmien ftit sigħat qabel ma tieħu Zoledronic Acid Hospira, kif indikat minn min qed jiddireġik.

Tfal u adolexxenti

Zoledronic Acid Hospira mhux irrakkomandat għall-ebda persuna taħt it-18-il sena. L-użu ta’ Zoledronic Acid Hospira fi tfal u adolexxenti ma kienx studjat.

Mediċini oħra u Zoledronic Acid Hospira

Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra.

Huwa speċjalment importanti għat-tabib tiegħek li jkun jaf bil-mediċini kollha li int tkun qed tieħu, speċjalment jekk hux qed tieħu xi mediċini li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-kliewi tiegħek (eż aminoglikosidi) jew dijuretiċi (“pilloli tal-pipi”) li jistgħu jikkawżaw deidrazzjoni.

Tqala u treddigħ

M’għandekx tingħata Zoledronic Acid Hospira jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija.

Itlob il-parir tat-tabib, tal-ispiżjar, jew tal-infermier tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Zoledronic Acid Hospira m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jekk tħossok stordut/a waqt li tkun qed tieħu Zoledronic Acid Hospira, issuqx u tħaddimx magni sakemm tħossok aħjar.

Zoledronic Acid Hospira fih is-sodju

Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol ta’ sodju (23 mg) f’kull doża, i.e. essenzjalment hi “mingħajr sodju”.

3.Kif gћandek tieћu Zoledronic Acid Hospira

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-infermier tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-infermier tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża li tingħata s-soltu hija 5 mg, li tingħatalek bħala infużjoni inizjali waħda ġol-vina mit-tabib jew min-ners tiegħek. L-infużjoni tieħu mill-anqas 15-il minuta. Zoledronic Acid Hospira jista’ jaħdem għal aktar minn sena, u t-tabib tiegħek ser jgħidlek jekk ikollokx bżonn kura oħra.

Jista’ jkun li t-tabib tiegħek itik parir tieħu kalċju jew supplimenti ta’ vitamina D (eż. pilloli) għal mill-anqas l-ewwel għaxart ijiem wara li tkun ingħatajt Zoledronic Acid Hospira. Huwa importanti li ssegwi dan il-parir bir-reqqa sabiex il-kalċju fid-demm ma jaqax baxx wisq fil-perjodu ta’ wara l-infużjoni. It-tabib tiegħek ser jinfurmak dwar is-sintomi assoċjati ma’ ipokalċimija.

Zoledronic Acid Hospira ma’ ikel u xorb

Kun ċert li tixrob biżżejjed fluwidi (għall-inqas tazza jew tnejn) qabel u wara t-trattament b’Zoledronic Acid Hospira, kif indikat mit-tabib tiegħek. Dan jgħinek biex ma tixxuttax. Tista’ tiekol normali dakinhar meta qed tingħata t-trattament b’Zoledronic Acid Hospira. Dan hu l-aktar importanti għall-pazjenti li jieħdu d-dijuretiċi (“pilloli tal-ilma”) u għall-pazjenti anzjani.

Jekk qbiżt doża ta’ Zoledronic Acid Hospira

Agħmel kuntatt mat-tabib tiegħek jew l-isptar kemm jista’ jkun malajr sabiex terġa’ tagħmel l-appuntament mill-ġdid.

Qabel twaqqaf it-terapija b’Zoledronic Acid Hospira

Jekk qed tikkonsidra li twaqqaf il-kura b’Zoledronic Acid Hospira, jekk jogħġbok mur għal appuntament tiegħek li jmiss u ddiskuti dan mat-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jagħtik parir u jiddeċiedi kemm għandek iddum tiġi kkurat b’Zoledronic Acid Hospira.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lin-ners tiegħek

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’ kulħadd.

Effetti sekondarji relatati mal-ewwel infużjoni huma komuni ħafna (iseħħu f’aktar minn 30% tal-pazjenti) iżda huma anqas komuni fl-infużjonijiet li jsiru wara. Il-parti l-kbira tal-effetti sekondarji, bħal deni u sirdat, uġigħ fil-muskoli jew ġogi, u uġigħ ta’ ras, iseħħu fl-ewwel tlett ijiem wara d-doża ta’ Zoledronic Acid Hospira. Is-sintomi s-soltu jkunu ħfief jew moderati u jmorru fi żmien tlett ijiem. It-tabib tiegħek jista’ jirrakkomandalek mediċina ħafifa li ttaffi l-uġigħ bħal ibuprofen jew paracetamol biex tnaqqas dawn l-effetti sekondarji. Il-probabbilità li tħoss dawn l-

effetti sekondarji tonqos bid-dożi ta’ Zoledronic Acid Hospira sussegwenti.

Xi effetti sekonarji jistgħu jkunu gravi

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

Ritmu tal-qalb irregolari (fibrillazzjoni atrijali) dehret f’pazjenti mogħtija zoledronic acid għat- trattament ta’ osteoporożi postmenopawżali. S’issa mhuwiex ċar jekk zoledronic acid jikkawżax dan ir-ritmu tal-qalb irregolari imma għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza dawn is-sintomi wara li tingħata Zoledronic Acid Hospira.

Jista’ jkun hemm nefħa u/jew uġigħ fil-post tal-infużjoni.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda f'kull 100)

Reazzjonijiet fil-ġilda bħal ħmura.

Nefħa, ħmura, uġigħ u ħakk fl-għajnejn jew għajnejn sensittivi għad-dawl.

Rari Ħafna (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda f’10,000)

Kellem lit-tabib tiegħek jekk ikollok uġigħ fil-widna, tnixxija mill-widna, u/jew infezzjoni fil-widna. Dawn jistgu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadam tal-widna.

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima tal-frekwenza mid-dejta disponibbli)

Uġigħ fil-ħalq u/jew fix-xedaq, nefħa jew infafet li ma jfiqux fil-ħalq jew fix-xedaq, ħanek imtarrax jew tħossu tqil, xi sinna tibda tinqala’; dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ ħsara fl-għadma tax-xedaq (osteonekrożi). Kellem lit-tabib u lid-dentist tiegħek minnufih jekk ikollok dawn is-sintomi waqt li tkun qed tingħata trattament b’Zoledronic Acid Hospira jew wara li twaqqaf it-trattament.

Jista’ jkun hemm disturbi fil-kliewi (eż. tonqos l-ammont ta’ awrina li toħroġ). It-tabib tiegħek għandu jagħmel test tad-demm biex jiċċekkja l-funzjoni tal-kliewi tiegħek qabel kull doża ta’ Zoledronic Acid Hospira. Importanti li tixrob mill-inqas 2 tazzi fluwidu (bħal ilma), fi żmien ftit sigħat qabel ma tieħu Zoledronic Acid Hospira, kif indikat minn min qed jiddireġik.

Jekk ikollox xi wieħed mill-effetti sekondarji ta’ hawn fuq, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih.

Zoledronic Acid Hospira jista’ wkoll jikkawża effetti sekondarji oħrajn

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

Deni.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

Uġigħ ta’ ras, sturdament, dardir, rimettar, dijarea, uġigħ fil-muskoli, uġigħ fl-għadam u/jew fil-ġogi, uġigħ fid-dahar, fid-dirgħajn jew fir-riġlejn, sintomi bħal tal-influwenza (eż. għeja, tkexkix ta’ bard, uġigħ fil-ġogi u fil-muskoli) tkexkix ta’ bard, tħoss għeja u nuqqas ta’ interess, dgħufija, uġigħ u tħossok ma tiflaħx.

F’pazjenti bil-marda ta’ Paget, kienu rrappurtati sintomi minħabba li l-kalċju fid-demm ikun baxx, bħal spażmi fil-muskoli, jew tnemnim, jew sensazzjoni ta’ tingiż l-aktar mad-dawra tal- ħalq

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

Influwenza, infezzjonijiet fin-naħa ta’ fuq tal-apparat tan-nifs, tnaqqis fl-għadd taċ-ċelluli ħomor, telf ta’ aptit, nuqqas ta’ rqad, xejra ta’ ngħas li tista’ tinkludi li tkun anqas żvelt u konxju ta’ x’qed jiġri, sensazzjoni ta’ tnemnim jew titrix, għeja estrema, tregħid, tintilef minn sensik temporanjament, infezzjoni jew irritazzjoni jew infjammazzjoni fl-għajn bl-uġigħ u l-ħmura, tħoss kollox idur bik, żieda fil-pressjoni fid-demm, fwawar, sogħla, qtugħ ta’ nifs, stonku mqalleb, uġigħ fl-addome, stitikezza, ħalq xott, ħruq ta’ stonku, raxx fil-ġilda, għaraq żejjed, ħakk, ħmura fil-ġilda, uġigħ fl-għonq, ebusija fil-muskoli, fl-għadam u/jew fil-ġogi, nefħa fil-ġogi, spażmi fil-muskoli, uġigħ fl-ispalla, uġigħ fil- muskoli ta’ sidrek jew fil-qafas ta’ sidrek, infjammazzjoni fil-ġogi, dgħjufija fil-muskoli, riżultati tat- testijiet tal-kliewi mhux normali, tgħaddi l-awrina b’mod frekwenti mhux normali, nefħa tal-idejn, l- għekiesi jew is-saqajn, għatx, uġigħ tas-snien, tibdil fis-sens tat-togħma.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1,000)

Jista’ jkun hemm, għalkemm rari, ksur mhux tas-soltu tal-għadma tal-koxxa f’pazjenti fuq trattament fit-tul għall-osteoporożi.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza uġigħ, dgħufija jew skumdità fl-għadma tal-koxxa, fil- ġenbejn jew l-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq minħabba li dan jista’ jkun sinjal bikri li jista’ jkun hemm ksur tal-għadma tal-koxxa.

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima tal-frekwenza mid-dejta disponibbli)

Reazzjonijiet allerġiċi severi li jinkludu sturdamenti u diffikultà fit-teħid tan-nifs, nefħa l-iktar fuq il- wiċċ u l-griżmejn, inżul tal-pressjoni tad-demm, deidrazzjoni li seħħet sekondarjament ma’ sintomi ta’ wara d-doża bħal deni, remettar u dijarea.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’ Appendiċi V. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il- mediċina.

5. Kif taħżen Zoledronic Acid Hospira

It-tabib, l-ispiżjar jew in-ners tiegħek jafu kif jaħżnu Zoledronic Acid Hospira b’mod xieraq.

-Żommu din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

-Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-flixkun wara JIS.

-Il-flixkun mhux miftuħ m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml soluzzjoni gall-infużjoni

-Is-sustanza attiva hi zoledronic acid. Kull borża b’100 ml ta’ soluzzjoni fih 5 mg zoledronic acid anidru (bħala monohydrate).

Millilitru wieħed ta’ soluzzjoni fih 0.05 mg zoledronic acid (bħala monohydrate).

-Is-sustanzi l-oħra huma mannitol, sodium citrate u ilma għall-injezzjonijiet.

Id-Dehra ta’ Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml soluzzjoni għall-infużjoni

Zoledronic Acid Hospira hija soluzzjoni ċara mingħajr kulur. Tiġi f’boroż tal-plastik ta’ 100 ml bħala soluzzjoni għall-infużjoni lesta biex tintuża. Kull pakkett fih borża waħda.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

Manifattur

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

L-Olanda

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Name: N.Karoullas

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

33, Artemidos avenue, 6025 Larnaca

 

Tel: 24656165/ Mob.: 99403969

 

Email: n.karoullas@ptc-ltd.com

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s.r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: +351 21 423 55 00

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Alvogen d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

 

Pfizer Italia Srl

 

Tel: +39 06 33 18 21

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni ddettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

TAGĦRIF GĦALL-PROFESSJONIST FIL-QASAM TAS-SAĦĦA

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku (ara sezzjoni 3):

Kif tipprepara u tagħti Zoledronic Acid Hospira

-Zoledronic Acid Hospira hija lesta għall-użu.

Biex tintuża darba biss. Kwalunkwe soluzzjoni li ma tintużax għandha tintrema. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara li ma jkunx fiha frak jew tibdil fil-kulur. Zoledronic Acid Hospira m’għandhiex titħallat jew tingħata minn ġol-vina ma’ xi prodott mediċinali oħra u għandha tingħata minn pajp tal-infużjoni b’rata fissa. Il-ħin tal-infużjoni m’għandux ikun anqas minn 15-il minuta. Zoledronic Acid Hospira m’għandhiex titħalla tiġi f’kuntatt ma’ ebda soluzzjonijiet li fihom il-kalċju. Jekk tinżamm fil-friġġ, ħalli s-soluzzjoni mkessħa tilħaq it-temperatura tal-kamra qabel tingħata. Waqt il- preparazzjoni tas-soluzzjoni għandhom jintużaw proċeduri asettiċi. L-infużjoni għandha ssir skont prattika medika standard.

Kif taħżen Zoledronic Acid Hospira

-Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

-Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-borża.

-Il-flixkun mhux miftuħ m’għandux bżonn ħażna speċjali.

-Wara li jinfetaħ il-flixkun, il-prodott għandu jintuża kollu mill-ewwel sabiex tevita kontaminzzjoni b’mikrobi. Jekk ma jintużax mill-ewwel, il-ħin tal-ħażna waqt l-użu u l- kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma responsabbiltà ta’ min jużah u normalment ma jkunux itwal minn 24 siegħa f’2°C - 8°C. Ħalli s-soluzzjoni mkessħa tilħaq it-temperatura tal-kamra qabel tagħtiha.

ANNESS IV

KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIĊI U RAĠUNIJIET GĦALL-VARJAZZJONI GĦAT- TERMINI TAL-AWTORIZZAZZJONI(JIET) GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Konklużjonijiet xjentifiċi

Meta jiġi kkunsidrat ir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSUR(s) għal zoledronic acid (indikat għall-kanċer u ksur), il-konklużjonijiet xjentifiċi tas-CHMP huma kif ġej:

L-analiżi tar-rapporti individwali tas-sigurtà minn provi kliniċi, rapporti spontanji u mill-letteratura kisbet 62 każ ta’ osteonekrożi ta’ siti anatomiċi oħra assoċjati ma’ zoledronic acid, bil-maġġoranza tal- avvenimenti jseħħu fil-ġenbejn/wirk (46). L-okkorrenza ta’ osteonekrożi hija multifattorjali u hija assoċjata ma’ diversi fatturi ta’ riskju. Għall-osteonekrożi m’hemm l-ebda fatturi ta’ riskju speċifiċi għal-lok minbarra fatturi ta’ riskju orali addizzjonali għall-osteonekrożi tax-xedaq. Hemm prevalenza ta’ postijiet speċifiċi (ir-ras tal-wirk, l-omeru u l-condyle medjan tal-wirk) minħabba karatteristiċi anatomiċi lokali. Il-każijiet mid-dejtabażi tas-sigurtà irrappurtaw fatturi ta’ riskju multipli inklużi tumuri malinni sottostanti, metastasi fl-għadam; terapija konkomitanti bi sterojdi, inibituri tal- anġjoġenesi, radjuterapija, iżda l-kawża prinċipali eżatta għall-osteonekrożi ma kinitx aċċertata. Ir- rapporti ta’ osteonekrożi f’siti oħra b’zoledronic acid jissuġġerixxu xebh fil-frekwenza ta’ rappurtar (wirk>irkoppa>omeru) meta mqabbel ma’ siti ta’ osteonekrożi affettwati b’mod komuni abbażi ta’ fatturi anatomiċi. Iż-żmien għall-bidu tal-okkorrenza ta’ osteonekrożi wkoll għandu tendenza simili meta mqabbel ma’ osteonekrożi tax-xedaq/kanal estern tas-smigħ. Ir-rwol ta’ kontribut ta’ terapija b’zoledronic acid f’dawn il-każijiet ma jistgħax jiġi eskluż. Għalhekk, l-informazzjoni tal-prodott għandha tiġi aġġornata biex tirrifletti fis-sezzjonijiet 4.4 u 4.8 tal-SmPC twissija dwar osteonekrożi ta’ siti anatomiċi oħra u żżid din ir-reazzjoni avversa bi frekwenza ta’ rari ħafna. Il-fuljett ta’ tagħrif huwa aġġornat skont dan.

Is-CHMP jaqbel mal-konklużjonijiet xjentifiċi magħmula mill-PRAC.

Raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq

Abbażi tal-konklużjonijiet xjentifiċi għal zoledronic acid (indikat għall-kanċer u ksur) is-CHMP huwa tal-fehma li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodott(i) mediċinali li fih/fihom zoledronic acid (indikat għall-kanċer u ksur) ma nbidilx suġġett għall-bidliet proposti għall-informazzjoni tal-prodott.

Is-CHMP jirrakkomanda li t-termini għall-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq għandhom ikunu varjati.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati