Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Tikkettar - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZomarist
Kodiċi ATCA10BD08
Sustanzavildagliptin / metformin hydrochloride
ManifatturNovartis Europharm Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/850 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg vildagliptin u 850 mg metformin hydrochloride (jikkorrispondi għal 660 mg metformin).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

120 pillola miksija b’rita

180 pillola miksija b’rita

360 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali (folja) sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/483/001

10 pilloli miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/002

30 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/003

60 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/004

120 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/005

180 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/006

360 pillola miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/019

10 pilloli miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/020

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/021

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/022

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/023

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/024

pillola miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zomarist 50 mg/850 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/850 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/850 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg vildagliptin u 850 mg metformin hydrochloride (jikkorrispondi għal 660 mg metformin).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna. M’għandux jinbiegħ sfuż.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali (folja) sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/483/013

120 pillola miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

pillola miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zomarist 50 mg/850 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/850 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg vildagliptin u 850 mg metformin hydrochloride (jikkorrispondi għal 660 mg metformin).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

Pakkett b’ħafna: 120 (2 pakketti ta’ 60) pilloli miksija b’rita.

Pakkett b’ħafna: 180 (3 pakketti ta’ 60) pilloli miksija b’rita.

Pakkett b’ħafna: 360 (6 pakketti ta’ 60) pilloli miksija b’rita.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali (folja) sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/483/013

120 pillola miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

pillola miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zomarist 50 mg/850 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA GĦAL PAKKETT B’WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/1000 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg vildagliptin u 1000 mg metformin hydrochloride (jikkorrispondi għal 780 mg metformin).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

10 pilloli miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

120 pillola miksija b’rita

180 pillola miksija b’rita

360 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali (folja) sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/483/007

10 pilloli miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/008

30 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/009

60 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/010

120 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/011

180 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/012

360 pillola miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/025

10 pilloli miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/026

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/027

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/028

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/029

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/030

pillola miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/1000 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAN-NOFS TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/1000 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg vildagliptin u 1000 mg metformin hydrochloride (jikkorrispondi għal 780 mg metformin).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna. M’għandux jinbiegħ sfuż.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali (folja) sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/483/016

120 pillola miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

pillola miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zomarist 50 mg/1000 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zomarist 50 mg/1000 mg pilloli miksija b’rita vildagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg vildagliptin u 1000 mg metformin hydrochloride (jikkorrispondi għal 780 mg metformin).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

Pakkett b’ħafna: 120 (2 pakketti ta’ 60) pilloli miksija b’rita.

Pakkett b’ħafna: 180 (3 pakketti ta’ 60) pilloli miksija b’rita.

Pakkett b’ħafna: 360 (6 pakketti ta’ 60) pilloli miksija b’rita.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali (folja) sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/483/016

120 pillola miksija b’rita (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 pillola miksija b’rita

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

pillola miksija b’rita

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

pillola miksija b’rita (PCTFE/PVC/Alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati