Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zonegran (zonisamide) – Tikkettar - N03AX15

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZonegran
Kodiċi ATCN03AX15
Sustanzazonisamide
ManifatturEisai Ltd

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 25 mg kapsuli ibsin zonisamide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa ta’ Zonegran fiha 25 mg ta’ zonisamide.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Hydrogenated vegetable oil (mis-soyabean)

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il kapsula iebsa

28 kapsula iebsa

56 kapsula iebsa

84 kapsula iebsa

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Ir-Renju Unit.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/307/001 14-il kapsula

EU/1/04/307/005 28 kapsula

EU/1/04/307/002 56 kapsula

EU/1/04/307/013 84 kapsula

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zonegran 25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakketti bil-Folji

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 25 mg kapsuli ibsin zonisamide

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 50 mg kapsuli ibsin zonisamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa ta’ Zonegran fiha 50 mg ta’ zonisamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Hydrogenated vegetable oil (mis-soyabean)

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il kapsula iebsa

28 kapsula iebsa

56 kapsula iebsa

84 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Ir-Renju Unit.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/307/010 14-il kapsula

EU/1/04/307/009 28 kapsula

EU/1/04/307/003 56 kapsula

EU/1/04/307/012 84 kapsula

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zonegran 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakketti bil-Folji

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 50 mg kapsuli ibsin zonisamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 100 mg kapsuli ibsin zonisamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa ta’ Zonegran fiha 100 mg ta’ zonisamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll hydrogenated vegetable oil (mis-soyabean), sunset yellow FCF (E110), u allura red AC (E129). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 kapsula iebsa

56 kapsula iebsa

84 kapsula iebsa

98 kapsula iebsa

196 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Ir-Renju Unit.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/307/006 28 kapsula

EU/1/04/307/004 56 kapsula

EU/1/04/307/011 84 kapsula

EU/1/04/307/007 98 kapsula

EU/1/04/307/008 196 kapsula

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zonegran 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakketti bil-Folji

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 100 mg kapsuli ibsin zonisamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 25 mg ta’ zonisamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll aspartame (E951). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jinħallu fil-ħalq

28pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/307/014

 

 

 

14-il pillola li jinħallu fil-ħalq

EU/1/04/307/015

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lot

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zonegran 25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakketti bil-Folji

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 50 mg ta’ zonisamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll aspartame (E951). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jinħallu fil-ħalq

28pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/307/016

 

 

 

14-il pillola li jinħallu fil-ħalq

EU/1/04/307/017

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lot

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zonegran 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakketti bil-Folji

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg ta’ zonisamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll aspartame (E951). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola li jinħallu fil-ħalq

98pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/307/018

 

 

56 pillola li jinħallu fil-ħalq

EU/1/04/307/019

98 pillola li jinħallu fil-ħalq

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lot

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zonegran 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakketti bil-Folji

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 300 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 300 mg ta’ zonisamide.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll aspartame (E951). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

98pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/04/307/020

 

 

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

 

EU/1/04/307/021

98 pillola li jinħallu fil-ħalq

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

Lot

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zonegran 300 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Pakketti bil-Folji

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zonegran 300 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq zonisamide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati