Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Tikkettar - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZostavax
Kodiċi ATCJ07BK02
Sustanzavaricella-zoster virus (live, attenuated)
ManifatturMSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ZOSTAVAX - trab f'kunjett u solvent f'kunjett - Pakkett ta' 1, 10

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZOSTAVAX trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni vaċċin kontra l-ħruq ta’ Sant’Antnin (herpes zoster) (ħaj)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara ir-rikonstituzzjoni, doża 1 (0.65 mL) fiha:

Virus variċella-zoster, razza Oka/Merck, (ħaj, attenwat) ≥19400 PFU

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose, hydrolysed gelatin, urea, sodium chloride, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, monosodium L-glutamate monohydrate, disodium phosphate, sodium hydroxide.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni kunjett 1 (trab) + kunjett 1 (solvent)

10 kunjetti (trab) + 10 kunjetti (solvent)

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-muskoli.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr. Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara rikonstituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 30 minuta jekk maħżun f’temperatura ta’ 20°C- 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/341/001 – pakkett ta' 1

EU/1/06/341/002 – pakkett ta' 10

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA' TRAB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ZOSTAVAX trab għall-injezzjoni

SC/IM

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6.OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA' SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal ZOSTAVAX

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ZOSTAVAX - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest b'labra mwaħħla Pakkett ta' 1, 10

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZOSTAVAX trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest vaċċin kontra l-ħruq ta’ Sant’Antnin (herpes zoster) (ħaj)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara rikonstituzzjoni, doża 1 (0.65 mL) fiha:

Virus variċella-zoster, razza Oka/Merck, (ħaj, attenwat) ≥19400 PFU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose, hydrolysed gelatin, urea, sodium chloride, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, monosodium L-glutamate monohydrate, disodium phosphate, sodium hydroxide.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest kunjett 1 (trab) + siringa waħda mimlija għal-lest b'labra (solvent)

10 kunjetti (trab) + 10 siringi mimlijin għal-lest b'labra (solvent)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-muskoli.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr. Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara rikonstituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 30 minuta jekk maħżun f’temperatura ta’ 20°C- 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/341/003 – pakkett ta' 1

EU/1/06/341/004 – pakkett ta' 10

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ZOSTAVAX - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest mingħajr labra - Pakkett ta' 1, 10, 20

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZOSTAVAX Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest vaċċin kontra l-ħruq ta’ Sant’Antnin (herpes zoster) (ħaj)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara ir-rikonstituzzjoni, doża 1 (0.65 mL) fiha:

Virus variċella-zoster, razza Oka/Merck, (ħaj, attenwat) ≥19400 PFU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose, hydrolysed gelatin, urea, sodium chloride, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, monosodium L-glutamate monohydrate, disodium phosphate, sodium hydroxide.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest kunjett wieħed (trab) + siringa waħda mimlija għal-lest mingħajr labra (solvent) 10 kunjetti (trab) + 10 siringi mimlijin għal-lest mingħajr labra (solvent)

20 kunjett (trab) + 20 siringa mimlijin għal-lest mingħajr labra (solvent)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda għal ġol-muskoli.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr. Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara r-rikonstituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 30 minuta jekk maħżun f'temperatura ta’ 20°C- 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/341/005 – pakkett ta' 1

EU/1/06/341/006 – pakkett ta' 10

EU/1/06/341/007 – pakkett ta' 20

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ZOSTAVAX - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest b'labra mhux imwaħħla - Pakkett ta' 1, 10, 20

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZOSTAVAX trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest vaċċin kontra l-ħruq ta’ Sant’Antnin (herpes zoster) (ħaj)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara rikostituzzjoni, doża 1 (0.65 mL) fiha:

Virus variċella-zoster, razza Oka/Merck, (ħaj, attenwat) ≥19400 PFU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose, hydrolysed gelatin, urea, sodium chloride, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, monosodium L-glutamate monohydrate, disodium phosphate, sodium hydroxide.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest kunjett wieħed (trab) + siringa waħda mimlija għal-lest (solvent) + labra waħda 10 kunjetti (trab) + 10 siringi mimlijin għal-lest (solvent) + 10 labriet

20 kunjett (trab) + 20 siringa mimlijin għal-lest (solvent) + 20 labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-muskoli.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr. Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara rikostituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 30 minuta jekk maħżun f’temperatura ta’ 20°C-25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/341/008 – pakkett ta' 1

EU/1/06/341/009 – pakkett ta' 10

EU/1/06/341/010 – pakkett ta' 20

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

ZOSTAVAX - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest b'żewġ labriet mhux imwaħħlin - Pakkett ta' 1, 10, 20

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZOSTAVAX Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest vaċċin kontra l-ħruq ta’ Sant’Antnin (herpes zoster) (ħaj)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara ir-rikostituzzjoni, doża 1 (0.65 mL) fiha:

Virus variċella-zoster, razza Oka/Merck, (ħaj, attenwat) ≥19400 PFU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose, hydrolysed gelatin, urea, sodium chloride, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, monosodium L-glutamate monohydrate, disodium phosphate, sodium hydroxide.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest kunjett 1 (trab) + siringa waħda mimlija għal-lest (solvent) + 2 labriet

10 kunjetti (trab) + 10 siringi mimlijin għal-lest (solvent) + 20 labra 20 kunjett (trab) + 20 siringa mimlijin għal-lest (solvent) + 40 labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-muskoli.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr. Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett tat-trab fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara rikostituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 30 minuta jekk maħżun f’temperatura ta’ 20°C-25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/341/011 – pakkett ta' 1

EU/1/06/341/012 – pakkett ta' 10

EU/1/06/341/013 – pakkett ta' 20

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA' TRAB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ZOSTAVAX trab għall-injezzjoni

SC/IM

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA TA' SOLVENT MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal ZOSTAVAX

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OĦRAJN

MSD VACCINS

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati